ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора Олешницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Виноградівської районної ради Закарпатської області

 

 

1

 

Найменування і місцезнахо-дження закладу

Олешницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області
Адреса: 90324, Закарпатська область, Виноградівський район, село Олешник, вул. Українська, 200
2 Основні напрямки Зазначені у статуті закладу освіти, що додається нижче.
3 Найменування посади та умови оплати праці

 

Директор
Здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ № 78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від ЗО серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
4 Вимоги до  претендента Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу світу, не нижче ступеня магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, має високі моральні якості та організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
5 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі – заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографію, та або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копії документів про вищу освіту, не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– перспективний план обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

6 Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі  Заява із доданими до неї документами від претендентів на участь у  конкурсі приймаються у строк 25 календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Кінцевий термін прийняття заяв 10 лютого 2020 року до 17:00.

7 Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурс відбудеться 20 лютого 2020 року о 10.00 годині в малому залі засідань Виноградівської районної ради Закарпатської області (90300, Закарпатська область, місто Виноградів, площа Миру,5).

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

8 Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим апаратом Виноградівської районної ради Закарпатської області за адресою: 90300, м. Виноградів, площа Миру 5, Каб. № 21.

Секретар конкурсної комісії: Лабатій Лариса Петрівна.

Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ документообігу, звернення громадян та доступу до публічної інформації) або за електронною адресою: vin.rajrada@gmail.com

Статут «Олешницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» Виноградівської районної ради Закарпатської області

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  керівника  закладу охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області

1 Правова підстава Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Єдиних кваліфікаційних вимог для керівників закладів охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами, рішення сесії Виноградівської районної ради №802 від 03.10.2019 р.
2 Найменування і місцезнахо-дження закладу Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня»  Виноградівської районної ради Закарпатської області
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул.Лікарняна, 13.
3 Основні напрямки діяльності закладу Зазначені у статуті підприємства, що додається нижче.
4 Дата початку, кінцевий строк і адреса прийняття документів Заява із доданими до неї документами від претендентів на участь у  конкурсі приймаються у строк 16 календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.

Кінцевий термін прийняття заяв 14.11.2019 року до 17:00.

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим апаратом Виноградівської районної ради за адресою: 90300, м. Виноградів, площа Миру, 5, Каб. №21

5 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ документообігу, звернення громадян та доступу до публічної інформації) або за електронною адресою: vin.rajrada@gmail.com
6 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі Згідно додатку.
7 Вимоги до  претендента Претендент повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”. Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

8 Вимоги до конкурсної пропозиції Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

9 Найменування посади та умови оплати праці Директор
Умови оплати праці, відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зі змінами та доповненнями від 05.10.2015 року № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1209/11489
10 Дата і місце проведення конкурсу Конкурс відбудеться 20.11.2019 року о 10.00 годині в малому залі засідань Виноградівської районної ради Закарпатської області (90300, Закарпатська область, місто Виноградів, площа Миру,5).

 

Перелік документів, що додаються претендентам для участі в конкурсі (претенденти подають особисто або надсилають поштою в запечатаному вигляді, крім заяви про участь у конкурсі)

Перелік документів
Додаток 1
Додаток 2,
Додаток 3,
Додаток 4,
Статут.