ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять восьма сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

___. ____. 2020                                     м. Виноградів                                    № ____
Про передачу санітарного автомобіля                                      ПРОЄКТ

Великопаладській сільській раді

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Великопаладської сільської ради від 16.01.2020р. № 02-07/15, районна рада в и р і ш и л а:
1.Передати з балансу комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області на баланс Великопаладської сільської ради санітарний автомобіль марки УАЗ АХШД 2005 року випуску, реєстраційний номер АО4610АЕ, балансовою вартістю 44300,00 грн. Виключити санітарний автомобіль з переліку майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району.
2.Великопаладській сільській раді створити комісію по прийманню-передачі вищевказаного санітарного автомобіля.
3.Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області (Гал А.О.) передати санітарний автомобіль марки УАЗ АХШД 2005 року випуску, реєстраційний номер АО4610АЕ, на баланс Великопаладської сільської ради.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять            сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                              м. Виноградів                          № ___

Про затвердження  проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)              ПРОЄКТ
меж населеного пункту с.Нове Село Новосільської сільської ради
Виноградівського району Закарпатської області

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 10,173,174 Земельного кодексу України, статей 17,46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Новосільської сільської ради від 15.01.2020р. №02-17/12, районна рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села Нове Село Новосільської сільської ради Виноградівського району Закарпатської області загальною площею 412,9000 га.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

Голова районної ради                                       В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ

      2020                                                   м. Виноградів                                                 №____
Про присвоєння заступнику голови
районної ради чергового рангу
посадової особи місцевого самоврядування                                             П Р О Є К Т

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», районна рада в и р і ш и л а:

Присвоїти заступнику голови районної ради Сверенку Адальберту Адальбертовичу черговий 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування четвертої категорії посад.

Голова ради                                                                      В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2020                            м. Виноградів                              №

Про передачу комплексу будівель Палацу Перені                           П Р О Є К Т

у власність територіальної громади міста Виноградів

Відповідно до ст.ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», розглянувши рішення Виноградівської міської ради від 23.05.2019р. №808, клопотання Виноградівської міської ради від 27.05.2019р. № 02 -24/821, з метою належного утримання, відновлення та збереження автентичності пам’ятки архітектури, районна рада, в и р і ш и л а:

1. Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району у комунальну власність територіальної громади міста Виноградів у особі Виноградівської міської ради пам’ятку архітектури національного значення 15-18 століття – комплекс будівель Палацу Перені за адресою: м.Виноградів вул.Копанська,10.
2. Умовою передачі комплекс будівель Палацу Перені є забезпечення його використання у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо охорони культурної спадщини та закріплення на праві оперативного управління за комунальною установою «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»
3.Виноградівській міській раді створити комісію та провести необхідні заходи з приймання-передачі об’єкту, у тому числі щодо оцінки вартості нерухомого майна.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                    В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять                    сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

___. ____. 2020                                     м. Виноградів                                    № ____

Про участь Виноградівської
районної ради у транскордонних
програмах

Відповідно до статей 43, 47, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про транскордонне співробітництво»,  районна рада в и р і ш и л а:

 1. Виноградівській районній раді приймати участь у транскордонних програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародних інвестиційних фондах та компаніях, інших донорських організацій з метою розвитку малого та середнього підприємництва.
 2. Уповноважити голову Виноградівської районної ради Любка Віталія Володимировича підписувати від імені Виноградівської районної ради грантові та партнерські угоди та усі документи, необхідні для реалізації проектів.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Виноградівської районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва.

Голова районної ради                                                                             В. Любка

 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять                   сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

___. ____. 2020                                     м. Виноградів                                    № ____

Про Програму фінансової підтримки
загальноосвітніх навчальних закладів
Виноградівського району всіх                                                          ПРОЄКТ
форм власності на 2020-2021 роки

Відповідно статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про освіту”, Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013  «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,  на підставі клопотання  комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»  від 02.01.2020 року № 01-08/03, районна рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити «Програму фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності» на 2020-2021 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених  районними бюджетами на відповідні роки.

3.Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»  щорічно до 20 січня  інформувати районну раду  про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  освіти  та гуманітарної  політики  (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                             В. Любка

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
     Рішення сесії районної ради
                                                                                 від ______ 2020 

 

Програма фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району
всіх форм власності на 2018-2019 роки

          1.Загальні положення

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня громадян.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Загальна середня освіта – цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. Здобуття цієї освіти може відбуватись як в навчальних закладах заснованих на державній, комунальній власності так і заснованих на приватній формі.

Одним із закладів де учні можуть здобути та реалізувати своє право громадянина на загальну середню освіту є загальноосвітні навчальні заклади.

 1. Мета Програми

Метою Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району на 2020-2021 роки (далі -Програма) є забезпечення реалізації державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах. забезпечити суттєве зростання якості приватної освіти району, створити рівноправні умови функціонування приватних закладів, такі ж як для комунальних та державних, формування якісної системи приватної освіти, що відповідає вимогам сьогодення, запитам особистості та потребам держави з найповнішим використанням можливостей місцевої громади.

 1. Завдання Програми

Виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей, обдарувань, наукового світогляду, забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, покращення матеріально-технічної бази навчального закладу виховання громадянина України, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй.

 1. Очікувані результати

Результати заходів Програми сприятимуть забезпеченню конституційних прав громадян щодо здобуття ними обов’язкової середньої освіти, забезпечення інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладі, узгодження нормативної бази щодо функціонування приватних закладів освіти, забезпечення робочими місцями громадян району.

 1. Фінансування та контроль за виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, згідно Додатку 1 та інших джерел незаборонених чинним законодавством в тому числі і за рахунок благодійних внесків, пожертвувань.

Орієнтовну потребу в коштах по роках викладено в заходах Програми, що становить 890 тис. грн. , в тому числі на 2020 рік – 420 тис. грн. та на 2021 рік – 470 тис. грн.

Координацію та контроль за ходом виконання заходів Програми покладається на Комунальну установу «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району».

Відповідальність за цільовим використанням коштів передбачених у Програмі, несе приватний заклад, якому надано фінансову підтримку.

 

Додаток 1 до Програми

Заходи виконання Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2020-2021 роки 

Зміст заходів Джерела

фінансува

ння

Виконавці Обсяги

фінансування

тис.грн

У тому числі за роками тис.грн.
2020

рік

2021

рік

1. Фінансова

підтримка

оплати за

використання

природного

газу

Районний

бюджет

Центр з обслуговування закладів освіти, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності 420 200 220
2. Фінансова підтримка оплати за використання електроенергії Районний

бюджет

Центр з обслуговування закладів освіти, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності 250 120 130
3. Фінансова підтримка оплати за інші послуги, господ арські товари, харчування Районний

бюджет

Центр з обслуговування закладів освіти, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності 220 100 120
Разом: 890 420 470

 

        Заступник голови районної ради                                      А.А.Сверенко

 

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2020 -2021 роки 

1. Найменування Програми Програма фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2020 -2021 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»
3. Найменування розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України „Про освіту” від 28.09.2017 №2145-VIII, Закону України ,Про загальну середню освіту”.

Закон України „Про освіту” від 28.09.2017 №2145-VIII (ст..9 типи закладів освіти)

4. Розробник Програми Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»
5. Відповідальні виконавці Програми Центр з обслуговування закладів освіти, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності
6. Строки реалізації Програми 2020 – 2021 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Районний бюджет: 890 тис. гривень

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки

 1. Загальні положення

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня громадян.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Загальна середня освіта – цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. Здобуття цієї освіти може відбуватись як в навчальних закладах заснованих на державній, комунальній власності так і заснованих на приватній формі.

Одним із закладів де учні можуть здобути та реалізувати своє право громадянина на загальну середню освіту є загальноосвітні навчальні заклади.

 1. Мета Програми

Метою Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району на 2020-2021 роки (далі -Програма) є забезпечення реалізації державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах. забезпечити суттєве зростання якості приватної освіти району, створити рівноправні умови функціонування приватних закладів, такі ж як для комунальних та державних, формування якісної системи приватної освіти, що відповідає вимогам сьогодення, запитам особистості та потребам держави з найповнішим використанням можливостей місцевої громади.

 1. Завдання Програми

Виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей, обдарувань, наукового світогляду, забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, покращення матеріально-технічної бази навчального закладу виховання громадянина України, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй.

 1. Очікувані результати

Результати заходів Програми сприятимуть забезпеченню конституційних прав громадян щодо здобуття ними обов’язкової середньої освіти, забезпечення інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладі, узгодження нормативної бази щодо функціонування приватних закладів освіти, забезпечення робочими місцями громадян району.

 

 

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять                  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

___. ____. 2020                                     м. Виноградів                                    № ____ 

Про   організацію харчування здобувачам освіти
у закладах
загальної середньої освіти та закладах
дошкільної освіти 
Виноградівського району на 2020 рік                                                                                              

Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  п.3 статті 56 Закону України „Про освіту”, статті 5 Закону України ” Про охорону дитинства”, Закону України ” Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, дітям, батьки, яких є учасниками бойових дій (АТО), Постановою Кабінету  Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (із змінами, внесеними згідно з Постановою  Кабінету Міністрів  від 23.03.2016     № 211), на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 „Про затвердження порядку організації харчування  дітей у навчальних та оздоровчих закладах ”, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667  „Про затвердження Порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтетрнатних навчальних закладах” ( із змінами, винесеними в наказі МОН від 07.04.2015 р.№404) з метою забезпечення відповідальності керівників за створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення здобувачів освіти раціональним і якісним гарячим харчуванням в закладах освіти, додержання санітарно-гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм,  районна рада в и р і ш и л а:

 1.Комунальній установі ”Центру з обслуговування закладів освіти Виноградівського району”  Виноградівської районної ради Закарпатської області (Копча Н.А.) забезпечити  під час освітнього процесу за рахунок коштів районного бюджету безоплатне  гаряче  харчування для:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах ( групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України ” Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, дітей учасників бойових дій (АТО).

 1. Вартість  гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти встановити у розмірі не менше 13 грн.
 2. Вартість гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти встановити в розмірі не менше 23 грн. на один діто-день:

3.1. За рахунок коштів районного  бюджету для здобувачів освіти в закладах  дошкільної освіти  не менше 10 грн.

3.2. За рахунок батьківської плати для здобувачів освіти в закладах  дошкільної освіти  (згідно протоколу  органів громадського самоврядування), але не менше 13 грн..

3.3.Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків,  у
сім’ях, яких троє і більше дітей.

4.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації ( Варга В.П.) забезпечити фінансування організації безоплатного гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти району в межах коштів передбачених в районному бюджеті.

5.Комунальній установі “Ценру з обслуговування закладів освіти Виноградівського району” Виноградівської районної ради Закарпатської області (Копча Н.А.) забезпечити  організацію харчування за рахунок батьківських коштів та проводити повний фінансово-господарський контроль за їх використанням.

5.1.Уповноважити Комунальну установу ”Центр з обслуговування закладів освіти виноградівського району” Виноградівської районної Закарпатської області ради проводити фінансово-господарський контроль за використанням коштів районного бюджету на харчування в закладах дошкільної освіти Виноградівського району.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника голови районної ради (Сверенко А.А.) та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва ( Албок Е.Е.).

  

Голова районної ради                                                                        В.Любка 

  

Пояснююча записка
до проекту рішення «Про   організацію харчування здобувачам
 освіти у закладах загальної середньої освіти та
закладах дошкільної освіти Виноградівського району на 2020 рік»

 Необхідність винесення на сесію проекту рішення «Про   організацію харчування здобувачам  освіти у закладах загальної середньої освіти та

закладах дошкільної освіти Виноградівського району на 2020 рік» необхідна на виконання Закону України  «Про освіту», початком нового поточного року та з метою забезпечення відповідальності керівників за створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним безоплатним гарячим харчуванням загальноосвітніх навчальних закладах, додержання санітарно-гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а саме:

1  Вартість  гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти встановити у розмірі не менше 13 грн.

 1. Вартість гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти встановити в розмірі не менше 23 грн. на один діто-день:

2.1. За рахунок коштів районного  бюджету під час освітнього процесу:

–  для здобувачів освіти в закладах  дошкільної освіти  не менше 10 грн.

2.2. За рахунок батьківської плати під час освітнього процесу:

–  для здобувачів освіти в закладах  дошкільної освіти  за рішенням протоколу батьківського комітету, але не менше 13 грн.

2.3. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків,  у сім’ях, яких троє і більше дітей.

  

Т.в.о. директор центру                                                                              Н.Копча   

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять _____ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                        м. Виноградів                                       № ___

Про надання згоди на проведення капітального                                         ПРОЄКТ

ремонту орендованих приміщень

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Молдован Катерини Федорівни, районна рада в и р і ш и л а:
1.Надати згоду фізичній особі-підприємцю Молдаван Катерині Федорівні на проведення капітального ремонту (поліпшень) орендованих приміщень загальною площею 26,8 кв.м. в будівлі майнового комплексу «Янтар» за адресою м.Виноградів вул. Миру, 51/4 та затвердити подану кошторисну документацію на загальну суму 86227 грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                             В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять __________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 

______. 2020                                 м. Виноградів                                           №
Про «Програму розвитку та підтримки комунального закладу                            ПРОЄКТ
охорони здоров»я КНП «Виноградівська районна лікарня»,
яка є об’єктом права власності Виноградівської районної
ради на 2020-2025 роки»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 3 жовтня 2019 року «№ 802 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області», розглянувши клопотання КНП «Виноградівська Районна лікарня» від 27.12.2019 р.№ 762, районна рада в и р і ш и л а :
1.Затвердити «Програму розвитку та підтримки комунального закладу охорони здоров»я КНП «Виноградівська районна лікарня», яка є об’єктом права власності Виноградівської районної ради на 2020-2025 роки», що додається.
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах кошторисних видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3. Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я .

 

Голова районної ради                                            В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2020                                        м. Виноградів                                      №

Про орієнтовний план роботи                                                                          ПРОЄКТ
районної ради на 2020 рік

 

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради, районна рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити орієнтовний план роботи районної ради на 2020 рік .
2.Заступнику голови районної ради, головам постійних комісій, виконавчому апарату районної ради спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації забезпечити виконання запланованих заходів.
3.Пропонувати розробникам программ інформувати на пленарних засіданнях районної ради про хід їх реалізації відповідно до затвердженого Порядку звітування.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Сверенко А.А.

 

Голова районної ради                                                                  В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2020                                       м. Виноградів                                         №

Про звіт голови районної ради                                                         П Р О Є К Т

Відповідно до пунктів 6, 8 частини 1 статті 43, пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27 Регламенту роботи районної ради VIІ скликання, заслухавши та обговоривши звіт голови районної ради Любки В.В., районна рада в и р і ш и л а:
Звіт голови Виноградівської районної ради Любки Віталія Володимировича взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                                         В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ

2019                                                              м. Виноградів                                                                 №____
Про вступ в права засновника, перейменування та затвердження статутів
закладів дошкільної освіти
П Р О Є К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 89 Бюджетного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, з метою забезпечення безперебійного фінансування закладів дошкільної освіти розташованих на території Виноградівського району Закарпатської області на підставі рішень сесій Вилоцької селищної ради, Великопаладської сільської ради, Великокопанської сільської ради, Чернянської сільської ради, районна рада в и р і ш и л а:
1.Вступити в права засновника комунальних закладів дошкільної освіти, розташованих на території Виноградівського району Закарпатської області, а саме:
1.1.Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» Вилоцької селищної ради Виноградівського району Закарпатської області за адресою: смт. Вилок, вулиця Гагаріна, №12.
1.2.Дошкільний навчальний заклад с.Велика Паладь Виноградівського району Закарпатської області за адресою: село Велика Паладь, вулиця Чолнокі б/н.
1.3.Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с.Фертешолмаш Закарпатської області за адресою: село Фертешолмаш, вулиця Молодіжна, №43.
1.4.Великокопанський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» Виноградівського району Закарпатської області за адресою: село Велика Копаня, вулиця Миру, №97.
1.5.Великокопанський заклад дошкільної освіти «Лелека» Виноградівського району Закарпатської області за адресою: село Велика Копаня, вулиця Українська, №9 а.
1.6. Дошкільний навчальний заклад Чернянський ясла-садок «Дереночка» Виноградівського району Закарпатської області за адресою: село Черна, вулиця Дружби, №3.
2.Перейменувати комунальні заклади дошкільної освіти, розташовані на території Виноградівського району Закарпатської області:
2.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» Вилоцької селищної ради Виноградівського району Закарпатської області у Вилоцький заклад дошкільної освіти «Веселка» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
2.2. Дошкільний навчальний заклад с.Велика Паладь Виноградівського району Закарпатської області у Великопаладський заклад дошкільної освіти Виноградівської районної ради Закарпатської області.
2.3.Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с.Фертешолмаш Закарпатської області у Фертешолмашський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
2.4. Великокопанський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» Виноградівського району Закарпатської області у Великокопанський заклад дошкільної освіти «Веселка» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
2.5.Великокопанський заклад дошкільної освіти «Лелека» Виноградівського району Закарпатської області у Великокопанський заклад дошкільної освіти «Лелека» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
2.6. Дошкільний навчальний заклад Чернянський ясла-садок «Дереночка» Виноградівського району Закарпатської області у Чернянський заклад дошкільної освіти «Дереночка» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3.Затвердити статути у новій редакції закладів дошкільної освіти, розташованих на території Виноградівського району Закарпатської області(додаються):
3.1.Вилоцький заклад дошкільної освіти «Веселка» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3.2.Великопаладський заклад дошкільної освіти Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3.3.Фертешолмашський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3.4.Великокопанський заклад дошкільної освіти «Веселка» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3.5.Великокопанський заклад дошкільної освіти «Лелека» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3.6. Чернянський заклад дошкільної освіти «Дереночка» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
4.Керівникам закладів дошкільної освіти здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів комунальних закладів в органах державної реєстрації.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова ради                                                                         В.Любка

 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2019                                               м. Виноградів                                               №

Про Програму матеріально-
технічного забезпечення підрозділу                                           ПРОЄКТ
територіальної оборони  району
на 2020-2021 роки

Відповідно статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про оборону України”, Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, на підставі клопотання районної державної адміністрації від9.12.2019 року № 03-09/3074, районна рада
в и р і ш и л а:

1.Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2020-2021 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених  районними бюджетами на відповідні роки.

3.Виноградівському районному військовому комісаріату щорічно до 20 січня інформувати районну раду  про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                             В. Любка

 

 

Пояснювальна записка

Програма розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про оборону України”, Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, розпорядження військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату від 16.08.17 № 157/7/4645 „Про розроблення Програми матеріально-техничного забезпечення підрозділів Тро які формуються в районах Тро”.

Програма розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньо політичної обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України.

Прийняття Програми направлено на захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, підтримку військових формувань та правоохоронних органів держави, які забезпечують захист державного кордону України, важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створеного загону оборони з районного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Основною метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу загону територіальної оборони району предметами речового майна і спорядження, зміцнення його матеріально-технічної бази для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань.

Виконання Програми забезпечить:

– підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;

– ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

– підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

– підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

 

Завідувач сектору з питань ЦЗ                                                               Ю. Фурик

09.12.19

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії районної ради
Від ______ 2019 

 ПРОГРАМА
матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної
 оборони району на 2020 – 2021 роки

 1. Загальні положення

Програма матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2020 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, законів України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про оборону України”, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, розпорядження військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату                від 16.08.2017 № 157/7/4645 „Про розроблення Програми матеріально-техничного забезпечення підрозділів територіальної оборони які формуються в районах Тро”.

 1. Підстава для розроблення Програми

Програма розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньо-політичної ситуації, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України.

Прийняття Програми направлено на захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, підтримку військових формувань та правоохоронних органів держави, які забезпечують захист державного кордону України, важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створеного загону оборони з районного бюджету, місцевих бюджетів, та інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Мета програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу загону територіальної оборони району предметами речового майна і спорядження, зміцнення його матеріально-технічної бази для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань.

 1. Фінансове забезпечення Програми

 Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету.

 1. Управління Програмою та контроль за її виконанням

 Організація виконання Програми покладається на Виноградівський  районний військовий комісаріат. Основним виконавцем заходів Програми є: Виноградівський районний військовий комісаріат.

 1. Заходи щодо фінансового забезпечення виконання Програми

пп/п

Найменування Виконавці 2020 рік, тис.грн. 2021 рік, тис.грн.
1 Закупівля засобів супутникового та транкінговогозв’язу:

Портативні цифрові радіостанції MOTOROLA DP4800 28 Од. 22,990 – загальна сума 643 720 грн.;

Автомобільні цифрові радіостанції тракінгові MOTOROLA DM4600 8 Од.19, 264 – загальна сума 154 112 грн.;

Портативні цифрові радіостанції MOTOROLA  DP4400 87 Од.17, 541- загальна сума 1 526 067 грн.;

Мобільні ретранслятори цифрового тракінговог  зв’язку MOTOROLA DR3000 1 Од. – загальна сума 86 500 грн.;

Управління з підтримкою VOIP ТЕЛЕФОНІЇ тк ТИП-1 2 ОД. 2600 – загальна сума 5 200 грн.;

Система супутникового зв’язку TOOWEY 2 Од. 17 232 – загальна сума – 34 464 грн.;

Маршрутизатор 2 Од. 1950 – загальна сума 3 900 грн.;

Netobook 2 Од.15 000 – загальна сума – 30 000 грн.

Виноградівський районний військовий комісаріат

1243,48 1243,48
Всього:                                                                              2484,96 тис.грн.
 1. Напрями діяльності і заходи Програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо функціонування загону територіальної оборони Виноградівського району та  матеріально-технічного забезпечення.

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад загону територіальної оборони Виноградівського району необхідним  спорядженням відповідно до існуючих норм, згідно з потребами.

 1. Очікувальні результати та ефективність Програми

 Виконання заходів Програми дозволить:
забезпечити підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;
ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;
підтримувати безпеку і правопорядок на території району;
підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

ПАСПОРТ     ПРОГРАМИ

Ініціатори  розроблення Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Розробник Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Співрозробник Програми Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату державної адміністрації
Учасники Програми Виноградівський районний військовий комісаріат, районна рада, райдержадміністрація
Відповідальний виконавець Програми

Виноградівський районний військовий комісаріат

 

Термін  реалізації Програми 2020 – 2021 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2020 рік  –   1242 тис.грн.

2021 рік  –   1242 тис.грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2484 тис.грн.

 

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2020                                              м. Виноградів                                               №

Про внесення змін до Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016-2020 роки ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішення районної ради від 3 жовтня 2019 року «№ 802 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області», районна рада в и р і ш и л а:

1.Внести зміни до Програми  розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016-2020 роки  затвердженої рішенням сесії районної ради від 02.02.2018 року №516 «Про Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016-2020 роки» виклавши програму в новій редакції,  що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                     В.В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2019                                               м. Виноградів                                               №

Про внесення змін до Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки  

                             ПРОЄКТ 

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   рішення районної ради від 3 жовтня 2019 року «№ 802 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області», розглянувши клопотання КНП «Виноградівська Районна лікарня» від 05.12.2019 р.№ 733/01-17,  районна рада в и р і ш и л а :

1.Внести зміни до Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки затвердженої  рішенням сесії районної ради від 02.02.2018р. №513,  виклавши Програму в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах кошторисних видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

 

Голова районної ради                                                                             В.Любка

 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2019                                               м. Виноградів                                               №

Про внесення змін  до Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України  «Про боротьбу з захворюванням на  туберкульоз», рішення районної ради від 03  жовтня 2019 року №802 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області,  районна рада в и р і ш и л а:

1.Внести зміни до Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки,  затвердженої рішенням сесії районної ради 02.02.2018 р. № 515 «Про Програму протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки», виклавши Програму в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах кошторисних видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3 Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я  (Милюков О.В.)

Голова районної ради                                                                        В.В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2020                                               м. Виноградів                                               №

Про внесення змін до Програми  репродуктивне здоров’я населення Виноградівського району на період до 2020 року

ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішення районної ради від 3 жовтня 2019 року «№ 802 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області» районна рада в и р і ш и л а:

1.Внести зміни до Програми «Репродуктивне здоров’я населення Виноградівського району на період до 2020 року», затвердженої рішенням сесії районної ради від 02.02.2018р. №510, виклавши Програму в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                     В.В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2019                                               м. Виноградів                                               №

Про внесення змін до Програми боротьби з онкологічними захворюваннями  на період до 2021 року                                               ПРОЄКТ

                            

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   рішення районної ради від 3 жовтня 2019 року «№ 802 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області», розглянувши клопотання КНП «Виноградівська Районна лікарня» від 05.12.2019 р.№ 733/01-17,  районна рада в и р і ш и л а :

1.Внести зміни до Програми боротьби з онкологічними захворюваннями  на період до 2021 року,  затвердженої  рішенням сесії районної ради від 02.02.2018р. №512,  виклавши Програму в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах кошторисних видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

  

Голова районної ради                                                                             В.Любка

 

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2020                                              м. Виноградів                                               №

Про внесення змін до Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки

ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішення районної ради від 3 жовтня 2019 року «№ 802 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області» районна рада в и р і ш и л а:

1.Внести зміни до Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки затвердженої  рішенням сесії районної ради від 02.02.2018р. №511,  виклавши Програму в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

Голова районної ради                                                                      В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2020                                              м. Виноградів                                               №

Про внесення змін до Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у Виноградівському районі на 2017 – 2021 роки                                                   ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 3 жовтня 2019 року «№ 802 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області», районна рада в и р і ш и л а:

1.Внести зміни до  Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки затвердженої рішенням сесії районної ради від 02.02.2018 року № 509, виклавши Програму в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах кошторисних видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.)

 

 Голова районної ради                                                                             В.В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                                       м. Виноградів                                                                     №
Про внесення змін до рішення районної ради
від 27.12.2018 р. № 679
,,Про районний бюджет на 2019 рік”
(зі змінами від 23.01.2019р.№ 682,
24.04.2019р. № 743, 26.07.2019р. № 777,
03.10.2019р. № 809, 23.10.2019р. № 812,
18.11.2019р. №826)

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2019 року № 225 ,,Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2019 року №101”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року №1081-р ,, Про перерозподіл та розподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік”, розпоряджень обласної державної адміністрації від 21 жовтня 2019 року № 567 ,,Про перерозподіл обсягів субвенції”, від 22 жовтня 2019 року № 569 ,,Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік” та від 29 жовтня 2019 року №590 ,,Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік”, рішення Королівської селищної ради №618 та 619 від 18.10.2019року ,,Про надання іншої субвенції районному бюджету”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 04.12.2019р. №03-09/3031, районна рада в и р і ш и л а:

Внести наступні зміни до районного бюджету на 2019 рік:
1. Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік (додаток 1).
2. Затвердити зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету (додаток 2).
3. Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради ,,Про районний бюджет на 2019 рік” ,,Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів” (додаток 3).
4. Спрямувати частину залишку коштів, що склався на початок 2019 року по загальному фонду за головними розпорядниками коштів районного бюджету в сумі 583 000 грн. (додаток 4).
5. Затвердити зміни до бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету (додаток 5).
6. Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм, які у 2019 році фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету (додаток 6).
7. Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВ 9800) (додаток 7).
8. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів із загального та спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік (додаток 8).
9. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік (додаток 9).
10. Затвердити перелік заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, щодо забезпечення телемедичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості (додаток 10)
11. Зменшити резервний фонд районного бюджету в сумі 376 000 грн.
12. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

Голова районної ради                                                    В.Любка

додатки до рішення

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ __________  СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 

______. 2019                                м. Виноградів                     №

 

Про районний бюджет на 2020 рік

Відповідно до статті 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного кодексу України районна рада в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2020 рік:

–  доходи районного бюджету у сумі 665 998 951 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 663 440 600 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 2 558 351 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

–  видатки районного бюджету у сумі 665 535 051 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 662 976 700 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 558 351 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі  900 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

– надання кредитів з районного бюджету у сумі 1 363 900 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету –          463 900 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 900 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету   у розмірі 500 000  гривень, що становить 0,07% видатків загального фонду районного бюджету

–  резервний  фонд районного бюджету у розмірі 463 990гривень, що становить 0,07% видатків загального фонду районного бюджету.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Взяти до уваги, що В.Паладською, Чернянською сільськими та Вилоцькою селищною радами на виконання ст. 89 Бюджетного кодексу України (зі змінами) передається в оперативне управління майно дошкільних навчальних закладів відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації.
 4. Відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу України (зі змінами) забезпечити фінансування дошкільних навчальних закладів В.Паладської, Чернянської сільських та Вилоцької селищної рад за рахунок коштів районного бюджету.
 5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 9 668 530 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 6. Установити, що суми іншої додаткової дотації з районного бюджету бюджетам сіл, селищ, міста перераховуються органами державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління райдержадміністраціі за рахунок загального фонду районного бюджету до 10 числа місяця наступного за звітним; а за рік – в термін до 30 грудня.
 7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.   

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам.
 2. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплата  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва у період між пленарними засіданнями сесій районної ради :

15.1. Здійснювати протягом 2020року розподіл та перерозподіл:

обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

15.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

15.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.

15.4. За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об»єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно- кошторисних документацій, назв об»єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2020 рік.

15.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому управлінню районної державної адміністрації врахувати такі зміни під час складання й виконання розпису районного бюджету на 2020 рік.
 2. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 4. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань ринкових відносин, планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації.

  

Голова районної ради                                                                             В.Любка

 

Додатки до проекту рішення

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ сесія VII скликання

РІШЕННЯ

______. 2019 м.                                                               Виноградів                                         №

Про призначення директора комунального

некомерційного підприємства «Виноградівська                                                 Проєкт

районна лікарня» Виноградівськоїрайонної ради

Закарпатськоїобласті

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Кодексу Законів про Працю України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області, затвердженого рішенням тридцять третьої сесії Виноградівської районної ради сьомого скликання від 03.10.2019р. № 802,розглянувши подання конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської областівід 21.11.2019 р., районна рада в и р і ш и л а:
1.Призначити Милюкова Олександра Валерійовича на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
2.Доручити голові районної ради Любка Віталію Володимировичу укласти контракт з Милюковим Олександром Валерійовичем терміном на 5 років.
3.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника голови районної ради та постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

Голова районної ради                                                                                             В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять ______ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 

___. ____. 2019                                                   м. Виноградів            № ____

                                                                                             

Про затвердження  планів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Виноградівської районної ради                          

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, «Порядку складання, затвердження та контролю виконання планів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, засновником яких є районна рада», затвердженого рішенням Виноградівської районної ради від 12.01.2008 р. № 280, розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» від 15.11.2019р. №699/4, комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» та подані плани фінансово-господарської діяльності на 2020 рік, районна рада   в и р і ш и л а:

1.Затвердити на 2020 рік плани фінансово-господарської діяльності  комунальних підприємств, засновником яких є Виноградівська районна рада,  у тому числі комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» та   комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» (додаються).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

 

 

Голова районної ради                                                                              В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять шоста сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                                         м. Виноградів                                                                №

Про продовження терміну дії Програми збереження та

підтримки в належному стані об’єктів і майна спільної

власності територіальних громад Виноградівського району

на 2015- 2018 роки
Проєкт

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного утримання об’єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, районна рада в и р і ш и л а:
1. Продовжити на 2020 рік термін дії Програми збереження та підтримки в належному стані об’єктів і майна спільної власності територіальних громад Виноградівського району на 2015- 2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 04.09.2015 р. № 577.
2. Розділ VІ Програми викласти в новій редакції (додається).
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на 2020 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                            В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                           м. Виноградів                                                           №

ПРОЄКТ

Про продовження терміну дії Програми матеріально-технічного

забезпечення утримання адмінбудинків та будівель районної ради

і прилеглих до них територій та оплати праці обслуговуючого

персоналу на 2016-2019 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 91 Бюджетного кодексу України, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Продовжити на 2020 рік термін дії Програми матеріально-технічного забезпечення утримання адмінбудинків та будівель районної ради і прилеглих до них територій та оплати праці обслуговуючого персоналу на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 15.01.2016 р. № 69 виклавши програму та додатки до Програми в новій редакції(додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                                В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                 м. Виноградів                                                                                       №

Про внесення змін до Програми розвитку сімейної                               Проєкт

медицини у Виноградівському районі 

на 2019 – 2021 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», розглянувши клопотання КНП «Виноградівський ЦПМСД» від 11.11.2019 р.№ 197, районна рада в и р і ш и л а :
1.Внести зміни до Програми розвитку сімейної медицини у Виноградівському районі на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 27.12.2018 №680, а саме: Додаток до Програми «Заходи
Програми розвитку сімейної медицини у Виноградівському районі на 2019 –2021 роки» викласти в новій редакції, що додається.
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах кошторисних видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3. Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

 

Голова районної ради                                              В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять шоста сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                          м. Виноградів                                      №
Про затвердження додатку до Програми забезпечення

процесу приватизації та утримання об’єктів,
що знаходяться в комунальній власності територіальних громад                  ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3,8 «Програми забезпечення процесу приватизації та утримання об’єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад», районна рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити на 2020 рік Додаток до «Програми забезпечення процесу приватизації та утримання об’єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад», затвердженої рішенням Виноградівської районної ради від 28.04.2004р. № 205 (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити фінансування зазначеної програми в межах видатків передбачених районним бюджетом на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                            В. Любка

 

 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2019                                               м. Виноградів                                               №

 Про інформацію  керівника Берегівської
місцевої прокуратури «Про результати
діяльності місцевої прокуратури на території
Виноградівського району за 9 місяців 2019 року»»

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати діяльності місцевої прокуратури на території Виноградівського району за 9 місяців 2019 року»», районна рада в и р і ш и л а:

Інформацію  керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати діяльності місцевої прокуратури на території Виноградівського району за 9 місяців 2019 року» прийняти до відома (додається).

 

Голова районної ради                                                                                 В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ 

         2019                м. Виноградів                   №____       

                                                                 

Про Програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019-2021 роки                            ПРОЄКТ

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пробацію», на підставі клопотання районної державної адміністрації від23.10.2019 р. №03-09/2622, районна рада в и р  і ш и л а:

1.Затвердити Програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019-2021 роки, що  додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В. Любка 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення районної ради
_____.2019 р. №  _____

 ПРОГРАМА
Забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019 – 2021 роки

 1. Загальні положення

Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019 – 2021 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до Закону України ,,Про пробацію”.

 1. Мета Програми

 Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері пробації шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення суб’єктами пробації повторних кримінальних правопорушень, а також налагодження дієвої співпраці Виноградівського районного відділу філії  Державної установ ,,Центр пробації” в Закарпатській області та Виноградівської райдержадміністрації у зазначеній сфері.

 1. Статистичні дані за 2018 рік

Перебуває на обліку  на кінець звітного періоду – 129 осіб, з них:

засуджені до покарання у виді позбавлення права займати певні       посади або займатися певною діяльністю                          –   4

засуджені до покарання у виді громадських робіт            –  12

звільненні від відбування покарання з випробуванням     – 113

(в тому числі неповнолітніх)                                                –  10

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є підвищення якості роботи працівників районного сектору з питань виконання кримінальних покарань та пробації щодо забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів, створення належних умов праці персоналу районного сектору з питань виконання кримінальних покарань та пробації, та належних умов для суб’єктів пробації під час перебування на обліку та проведення з ними відповідної профілактичної роботи.

Для досягнення поставлених цілей будуть здійснюватися заходи,згідно з додатком 1 до Програми.

 1. Джерела та обсяги фінансування Програми

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України.

 6.Очікувані результати

 ВиконанняПрограмидастьзмогу забезпечити:

Створення нормальних умов роботи для фахівців уповноваженого органу з питань пробації;

Створення ефективної системи пробації за для виконання завдань передбачених Законом України  ,,Про пробацію”;

Створення сприятливих умов для профілактики повторної злочинності серед осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавлення волі та звільнених  відвідбування покарання з випробуванням;

Зменшення кількості повторних кримінальних правопорушень особами, засудженими до покарань не пов’язаних з позбавлення воліта звільнених відвідбування покарання з випробуванням;

Створення системи ресоціалізації осіб, які звільнені з місць позбавлення або обмеженняволі, їх працевлаштування та пристосування їх до умов соціального середовища.

 1. 7. Контроль за ходом виконанням Програми

 Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації спільно з Виноградівським районним відділом  філії Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області.

                                                                                                                     Додаток

                                                                                                       до Програми

ПАСПОРТ

Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки

Найменування Програми Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів урайоні на 2019– 2021 роки
Підстава для розроблення Програми Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про пробацію”
Ініціатори розроблення Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області
Розробник Програми Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації
Співрозробник Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області
Відповідальні виконавці Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області,

Виноградівська райдержадміністрація

Учасники Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області,

Виноградівська райдержадміністрація

Строки реалізації Програми 2019 – 2021 роки
Фінансове забезпечення Програми Забезпечення реалізації заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів  районного бюджету

Для реалізації заходів Програми необхідне фінансування у сумі 150 тисяч гривень

 

 

Заступник голови районної ради                              А.Сверенко

Додаток 2
до Програми

ЗАХОДИ
Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки

з/п

Заходи  програми Термін

вико-

нання

 

Виконавці Джерела

фінансування

Обсяги фінансування

тис. грн.

Очікувані результати
1. Проведення поточного ремонту приміщень  районного відділу філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області, в тому числі  приміщення для індивідуальних бесід з особами, які перебувають під пробаційним наглядом, та приміщення для очікування ними зустрічі з працівникомпробації 2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області (за згодою) Районний бюджет 10,0

10,0

10,0

Забезпечення належних умов праці
2. Забезпечення соціального супроводу, контролю за виконанням обов’язків призначених засудженим судом та проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, які звільнені від відбування покарання з випробуванням та особами, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі з метою недопущення вчинення даною категорією осіб повторних злочинів та правопорушень 2019 -2021 роки

 

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області(за згодою), спостережна комісія при  райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання зазначених заходів
3. Здійснення соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, здійсненнязаходівзабезпечення їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактики агресивної поведінки, мотивації позитивних змін особистості, поліпшення соціальних стосунків 2019 -2021 роки

 

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області(за згодою), Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді,  служба у справах дітей райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання зазначених заходів
4. Здійснення роз’яснювальних та освітньо-виховних заходів у навчальних закладах району із залученням фахівців з тематики профілактики протиправної поведінки 2019 -2021 роки

 

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області(за згодою), Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді,  служба у справах дітей райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання зазначених заходів
5. Здійснення виконання вимог  законодавства при складанні досудової доповіді та забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності 2019 -2021 роки

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області (за згодою) Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання вимог законодавства із зазначених питань
6. Проведення спільних заходів у сфері соціальної підтримки осіб, засуджених до покарання, не пов’язаних з позбавлення волі шляхом розширення доступу до інформації про права та обов’язки у сфері реалізації права на працю, соціальний захист, можливості та послуги державних органів та установ 2019 -2021 роки

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області (за згодою), Виноградівська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою), управління  соціального захисту населення райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення проведення зазначених заходів
7. Реалізація заходів державної політики та надання допомоги особам, які засуджені, до покарань не пов’язаних з позбавлення волі з метою запобігання впливу на них криміногенних факторів, скоєння рецидивних злочинів та пристосування їх до умов соціального середовища 2019 -2021 роки

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації”, в Закарпатській області Коштів не потребує

 

Забезпечення реалізації зазначених заходів
8. Придбаннякомп’ютерноїтехніки 2019 рік

2020 рік

2021 рік

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області Районний бюджет 20,0

20,0

20,0

Забезпечення комп’ютерноютехнікою
9. Придбанняофісних меблів 2019 рік

2020 рік

2021 рік

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області Районний бюджет 10,0

10,0

10,0

Забезпечення офісними меблями
10. Придбання канцелярських товарів 2019 рік

2020 рік

2021 рік

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області Районний бюджет 10,0

10,0

10,0

Забезпечення канцелярськими товарами
Обсяги фінансування, 2019 рік

2020 рік

2021 рік

50,0

50,0

50,0

ВСЬОГО :                                                                                                      150 тисяч гривень

 

Заступник голови районної ради                                                                                                                                                 А.Сверенко

 

 Пояснювальна записка

до проекту рішення „Про Програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки”

 1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження

Виконання вимог Закону України „Про пробацію”

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері пробації шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення суб'єктами пробації повторних кримінальних правопорушень, а також налагодження дієвої співпраці Виноградівського районного відділу філії  Державної установ « Центр пробації» в Закарпатській області та Виноградівської райдержадміністрації у зазначеній сфері

 

 1. Правові аспекти

Закон України „Про пробацію”

 

 1. Фінансово-економічне обгрунтування

Фінансування здійснюється коштами районного бюджету

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Даний проект розпорядження стосується Виноградівського районного відділу філії  Державної установ « Центр пробації» в Закарпатській області та Виноградівської райдержадміністрації 

 1. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці

 1. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення

 1. Прогноз результатів

Прийняття розпорядження дасть можливість забезпечити виконання заходів Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки.

 

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації                                                                О. Кіш

 

____  __________  2019 р.


 

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ 

         2019                м. Виноградів                   №____                    

 

Про створення комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області                    П Р О Є К Т

Відповідно до  статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р. №993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» та від 24.07.2013р.№549 «Про внесення змін до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», враховуючи клопотання директора ДЮСШ від 25.10.2019 року №112,  районна рада  в и р і ш и л а:

1.Створити комунальний заклад «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

2.Затвердити Статут комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додається).

3.Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додається).

4.Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області Боршоша Івана Івановича.

5.Тимчасово виконуючому обов’язки директора комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації комунального закладу у встановленому законодавством порядку.

6.Фінансовому управлінню Виноградівської районної державної адміністрації (Варга В.П.) щорічно передбачати фінансування видатків на утримання комунальної установи з районного бюджету.

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова ради                                                                                                В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2019 м.                                      Виноградів                                   № ___
Про надання приміщення в користування                                                                 Проєкт
народному депутату України

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 статті 28 Закону України «Про статус народного депутата України», розглянувши заяву народного депутата України Поляка В.М. від 24.10.2019 р., районна рада в и р і ш и л а:

1.Передати, на період повноважень, в безоплатне користування народному депутату України Поляк Владіславу Миколайовичу вбудоване приміщення в будівлі майнового комплексу «Янтар», площею 23,4 кв.м., за адресою м.Виноградів вул. Миру,51/4, для розташування громадської приймальні та робочого місця помічника-консультанта народного депутата.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                              В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ 

 

______. 2019 м. Виноградів № 

                                                                                             

 Про припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна»                           ПРОЄКТ

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із ініціюванням створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»,  районна рада  в и р  і ш и л а:

1.Припинити членство в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з ________ 201_ року.

2 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  Сверенко А.А.

 

Голова районної ради                                                                       В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ 

         2019                м. Виноградів                   №____      

 

 Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»                           ПРОЄКТ

                                                                

Відповідно до частини 1 статті 15, пункту 15 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 8 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», з метою підвищення ефективності виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому та регіональному розвитку, захисту     прав та інтересів територіальних громад карпатського регіону, створення належного інституційного  механізму  підтримки  розвитку в  Карпатах,  районна  рада  в и р  і ш и л а:

1.Ініціювати створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку».

2.2.Уповноважити Любку Віталія Володимировича  брати участь в установчих зборах Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку», надати Любка Віталію Володимировичу повноваження на затвердження Статуту Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» та вирішення усіх інших питань, що будуть необхідні для створення та діяльності Асоціації.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  Сверенко А.А.

 

Голова районної ради                                                                                 В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2019                        м. Виноградів                                 № ___

Про передачу стоматологічного кабінету
амбулаторії с.Букове в орендне користування                                                Проєкт

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою забезпечення мешканців с.Букове стоматологічними послугами, районна рада в и р і ш и л а:

1.Надати згоду на передачу в орендне користування на конкурентних засадах вбудованого приміщення стоматологічного кабінету в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Букове, що знаходиться за адресою с.Букове вул.Миру,96.
2.Визначити орендодавцем вищевказаного вбудованого приміщення комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3.Встановити річну орендну плату за користування вбудованим приміщенням стоматологічного кабінету у розмірі 10 відсотків від ринкової вартості об’єкта та 1 грн. в рік за користування іншим майном та обладнанням стоматологічного кабінету.
4.Орендну плату залишити в розпорядженні орендодавця для зміцнення матеріально-технічної бази.
5.Відділу з питань приватизації майна в районі замовити технічну документацію та незалежну оцінку на об’єкт оренди.
6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                            В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

_________

м. Виноградів

№__________

Про погодження призначення
директора Великопаладської                             ПРОЄКТ
дитячої школи мистецтв

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина 3 статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 5.1 розділу 5 Статуту Великопаладської дитячої школи мистецтв, на підставі клопотання відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 15.08.2019 р. № 01-25/259, районна рада вирішила:

1.Погодити призначення кандидатури Теремти Інни Михайлівни на посаду директора Великопаладської дитячої школи мистецтв.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації Югаса В.С. та постійну комісію районної ради з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                  В.В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                ____________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я 
 

____. ____. 2019

м. Виноградів

    № ___

                                                                                            

Про затвердження «Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та типових договорів»  Проєкт

Відповідно до пункту 7 статті 92 Конституції України, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 136, 137 Господарського кодексу України з метою визначення правового режиму та забезпечення ефективного використання, здійснення обліку майна районної комунальної власності, районна рада  в и р і ш и л а :

1.Затвердити «Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району за підприємствами, установами, закладами на правах господарського відання та оперативного управління», що додається (додаток 1).

2.Затвердити Типовий договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району на праві господарського відання, що додається (додаток 2).

3.Затвердити Типовий договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району на праві оперативного управління, що додається (додаток 3).

4.Відділу з питань приватизації майна в районі привести всі відносини щодо закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району за підприємствами, установами, закладами на правах господарського відання (оперативного управління) відповідно до цього рішення.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                                 В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                ____________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
  

____. ____. 2019                                                  м. Виноградів                                                  № ___


Про затвердження  «Положення про
відділ з питань приватизації майна в районі»               Проєкт
у новій редакції   
                  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення «Положення про відділ з питань приватизації майна в районі» у відповідність до чинного законодавства України, районна рада  в и р і ш и л а :

1.Затвердити «Положення про відділ з питань приватизації майна в районі» у новій редакції, що додається (додаток 1).

2.Відділу з питань приватизації майна в районі провести реєстрацію Положення відповідно до норм чинного законодавства.

3.Передати на баланс відділу з питань приватизації майна в районі об’єкти нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району згідно додатку (додаток 2).

4.Відділу з питань приватизації майна в районі вжити необхідних заходів, у тому числі щодо технічної інвентаризації, визначення вартості та інших, з метою належного обліку прийнятого на баланс нерухомого майна.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                                 В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2019 м.                                          Виноградів                                             № ___

Про затвердження проекту землеустрою
щодо встановлення меж селища Вилок 
Виноградівського району Закарпатської області                                                                                                                     Проєкт

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 10,173,174 Земельного кодексу України, статей 17,46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Вилоцької селищної ради від 02.10.2019 №02-11/1019, районна рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити проект землеустрою щодо встановлення меж селища Вилок Виноградівського району Закарпатської області загальною площею 590,2000 га.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

Голова районної ради                                                                                          В. Любка

 

 У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

Про погодження орендарю Козак М.В.   проведення поточного ремонту орендованих приміщень                                                          Проект

Відповідно до ст.43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статті 18-1 Закону  України «Про  оренду державного та комунального майна», розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Козак М.В. від 27.09.2019р., подані заявником  дефектний акт та кошторисну документацію, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1.Погодити фізичній особі-підприємцю Козак Михайлу Васильовичу  проведення поточного ремонту орендованих ним приміщень площею 32,6 кв.м. в будівлі АЗПСМ с. В.Копаня за адресою: с.В.Копаня вул.Миру,105, на загальну кошторисну вартість 172 893 грн.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                         В.В.Любка

 м.Виноградів, __ __________ 2019 року

№ ___

  У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

ПРОЕКТ

Про Програму розвитку вищої освіти

у Виноградівському районі

на 2019 – 2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі клопотання районної державної адміністрації від 23.09.2019 року  № 03-09/2325 районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму розвитку вищої освіти у Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки, що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
 3. Районній державній адміністрації щороку до 20 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.)

 

 

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів,________2019року
№ ____

Додатки до рішення

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________ сьомого СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ     

Про створення комунального некомерційного підприємства

«Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради

Закарпатської області шляхом перетворення Виноградівської районної лікарні

 

                 ПРОЕКТ

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою покращення якості медичних послуг у Виноградівському районі шляхом зміни системи організації та фінансування вторинної медичної допомоги, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області шляхом перетворення Виноградівської районної  лікарні  (код ЄДРПОУ 01992506).
 2. Визначити комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області правонаступником всього майна, прав, обов’язків та активів Виноградівської районної лікарні.
 3. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Виноградівської районної лікарні правонаступнику комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 1).
 4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 2 ).
 5. Визначити розмір статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області у сумі ____ грн. ___ коп.
 6. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 3).
 7. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області ____________________.
 8. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області на праві оперативного управління майно, передане згідно з Передавальним актом  Виноградівської районної лікарні (код ЄДРПОУ 01992506).
 9. Тимчасово виконуючому обов’язки директора комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області:

9.1. здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

9.2. забезпечити взяття на бухгалтерський облік майна та активів згідно з Передавальним актом.

10.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка

 

м.Виноградів, ____________ 2019 року

№ ____

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про закріплення на праві оперативного
управління нерухомого майна                                                    ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 137 Господарського кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я, з метою забезпечення функціонування комунального підприємства та належного утримання, використання та обліку комунального майна, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області  на праві оперативного управління нерухоме майно спільної комунальної власності, у тому числі:

1.1.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Дротинці за адресою с.Дротинці, вул.Тисівська,37.

1.2. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Підвиноградово за адресою с.Підвиноградів, вул.Миру,56, та медичного пункту за адресою с.Підвиноградів, вул.Каштанова, 56а.

1.3. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини АЗПСМ с.Черна за адресою с.Черна, вул.Миру,96.

1.4. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Хижа за адресою с.Хижа, вул.Борканюка,1.

1.5. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.М.Копаня за адресою с.М.Копаня, вул.Центральна,49.

1.6. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Боржавське за адресою с.Боржавське, вул.Борканюка,89.

1.7. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Веряця за адресою с.Веряця, вул.Червоноармійська,119, ФАП с.Горбки за адресою с.Горбки, вул.Заводська,110.

1.8. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Тросник за адресою с.Тросник, вул.Перемоги,141,

1.9. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Фанчиково за адресою с.Фанчиково, вул.Головна,2.

1.10. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Новоселиця за адресою с.Новоселиця, вул.Шевченка,55.

1.11. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Сасово за адресою с.Сасово, вул.Головна,146.

1.12. ФАП с.Карачин за адресою с.Карачин, вул.Миру,б/н, вбудовані приміщення ФАП с.Перехрестя за адресою с.Перехрестя, вул.Раковці,б/н.

1.13. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.В.Копаня за адресою с.В.Копаня, вул.Миру,105.

1.14. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Теково за адресою с.Теково, вул.Дружби,206, ФАП с.Гудя за адресою с.Гудя, вул.Гевденя,89.

1.15.Майновий комплекс Королівської селищної лікарні за адресою с.Королево, вул.Тисова,3.

1.16. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Фертешолмаш за адресою с.Фертешолмаш, вул.Молодіжна,42.

1.17. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Вилок за адресою с.Вилок, вул.Ф.Раковці,6.

1.18. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.В.Ком’яти за адресою с.В.Ком’яти, вул.Волошина,17, ФАП с.В.Ком’яти за адресою с.В.Ком’яти, вул.Ватутіна, б/н, ФАП с.В.Ком’яти за адресою с.В.Ком’яти, вул.Франка, б/н.

1.19.Вбудовані приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Онок за адресою с.Онок, вул.Миру,5.

1.20. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Букове за адресою с.Букове, вул.Миру,96.

1.21.Вбудовані приміщення (позиції 1-6, 41-54 згідно технічного паспорту) загальною площею 383,7 м.кв. в будівлі стерилізаційного відділення і КФД, за адресою: м.Виноградів вул.Лікарняна,13.

1.22. Вбудовані приміщення (позиції 8-14,17,21-24,27-37,74,75,77,80 згідно технічного паспорту) загальною площею 277,4 м.кв. в будівлі районної поліклініки, за адресою: м.Виноградів вул.Лікарняна,13.

1.23. Вбудовані приміщення (позиції 16,23,39,38 згідно технічного паспорту) загальною площею 62,7 м.кв. в адміністративному корпусі комплексу будівель та споруд Виноградівської районної лікарні за адресою: м.Виноградів вул. Лікарняна,13.

 1. Вилучити наведені у пунктах 1.21.-1.23. приміщення з оперативного управління районної лікарні.
 2. Вважати такими, що втратив чинність: додаток 3 затверджений рішеннями Виноградівської районної ради від 24.11.2017р. № 450, додаток 3 затверджений рішеннями Виноградівської районної ради від 19.03.2018 р. № 560,  додаток 3 затверджений рішеннями  Виноградівської районної ради та від 12.07.2018 р. № 612.-

4.Головному лікарю  комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» забезпечити здійснення державної реєстрації іншого речового права – права оперативного управління нерухомого майна.

5.Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 06.09.2019 р. № 790, а саме:

5.1. Викласти пункт 8 рішення у наступній редакції: «Вилучити з оперативного управління Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, управління від імені яких здійснює Виноградівська районна рада Закарпатської області.

5.2. Викласти пункт 9 рішення у наступній редакції: «Закріпити за  Комунальною установою «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області на праві оперативного управління майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району (перелік додається).

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                 В.В.Любка
м.Виноградів, __________ 2019 року
№ ____

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про створення Комунальної установи
 «Центр з обслуговування закладів освіти
Виноградівського району»
Виноградівської районної ради                                            ПРОЕКТ
Закарпатської області

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 57 Господарського кодексу України, статтями 87, 90, 169 Цивільного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою реалізації державної політики у сфері забезпечення закладів освіти,  районна рада

В И Р І Ш И Л А : 

 1.Утворити Комунальну установу «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

2.Затвердити Статут Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 1).

3.Затвердити структуру та чисельність Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»  Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 2).

4.Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області Копчу Надію Андріївну.

5.Затвердити Положення про конкурсний відбір на посаду директора Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 3)

6.Доручити тимчасово виконуючому обов’язки  Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області подати необхідні документи для державної реєстрації комунальної установи та здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення діяльності установи.

7.Надати комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області повноваження щодо управління закладами освіти спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району, засновником яких є Виноградівська районна рада Закарпатської області, зокрема:

– здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

– здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладу освіти;

– забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

8.Вилучити з 1січня 2020 року з оперативного управління управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району, управління від імені яких здійснює Виноградівська районна рада Закарпатської області.

9.Передати з 1 січня 2020 року в оперативне управління Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району, управління від імені яких здійснює Виноградівська районна рада Закарпатської області.

10.Відділу з питань приватизації майна в районі Виноградівської районної ради на основі актів приймання-передачі укласти з керівником  комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області договір на закріплення майна на праві оперативного управління та надати на затвердження голові районної ради.

11.Доручити  голові районної ради:

11.1.Укласти контракт з директором  Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

11.2.Затверджувати штатний розпис Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

11.3.Утворити комісію з приймання-передачі майна з оперативного управління відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації в оперативне управління Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.).

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка

м.Виноградів,  _______ 2019 року
№ 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення Виноградівської районної ради           П Р О Е К Т

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернутися до Верховної Ради України, Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради щодо збереження Виноградівського району як самостійної адміністративно-територіальної одиниці в межах Закарпатської області (текст Звернення додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.) та на постійну комісію з питань з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка

 м.Виноградів, ________ 2019 року

Верховна Рада України

Закарпатська ОДА

Закарпатська обласна рада

 

ЗВЕРНЕННЯ
Виноградівської районної ради

Децентралізація влади неминуче тягне за собою необхідність внесення змін до адміністративно-територіального устрою.

За новою моделлю адміністративно-територіального устрою відбудеться значне скорочення адміністративних одиниць – у планах замість 490 районів сформувати 102, що дасть змогу сформувати якісні потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави.

З теперішніх 13 районів Закарпаття, згідно із запропонованим Міністерством регіонального розвитку проєктом територіального устрою субрегіонального рівня, мають бути утворені чотири райони. Відтак Виноградівський район може увійти до складу Хустського району  з адміністративним центром у місті Хуст.

Ми, депутати Виноградівської районної ради, переконані, що комплексне забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів нашого району можливе тільки в єдиному адміністративному районі − Виноградівському. Тому просимо при формуванні адміністративно-територіального поділу в Україні зберегти Виноградівський район. Адже найважливішим чинником при формуванні районів залишається спроможність надання адміністративних, соціальних та інших послуг на рівні визначених державою стандартів. Ефективність надання таких послуг, насамперед, повинна забезпечуватися доступністю для жителів інших громад району до адміністративного центру, що включає, зокрема, географічне розташування. Тому за принципом формування району з адмінцентром в місті Хуст нівелюватиметься один з головних критеріїв самої адміністративно-територіальної одиниці – доступність та якість надання цих послуг жителям насамперед віддалених населених пунктів.

Варто зазначити, що територія Виноградівського району складає 697 км². Місто Виноградів логістично зручне для транспортного зв’язку віддалених сіл, а перенесення адміністративного центру, без сумніву, віддалить населені пункти від райцентру та погіршить транспортне сполучення між ними. До прикладу, відстань від села Неветленфолу Виноградівського району до міста Хуст складає близько 45 км. Натомість до Виноградова – 21,3 км. Також близько 40 км від міста Хуст до селища Королево, сіл Новоселиця, Хижа, які географічно розташовані неподалік. Однак через погане транспортне сполучення жителям цих населених пунктів Виноградівського району, а також і багатьох інших, туди нелегко добратися.

Для збереження району існують вагомі підстави, в тому числі історичні, етнічні, соціально-економічні, географічні, демографічні, культурно-мистецькі особливості. На території району проживають представники різних національностей, серед яких найбільше представлені українці та угорці. Угорців у свою чергу на Виноградівщині проживає близько 26,2%. Варто врахувати також й те, що район прикордонний − на півдні району проходить кордон України з Румунією, а на південному заході — з Угорщиною.

Тому найбільш доцільним з точки зору географічного розташування, транспортної доступності, рівномірної віддаленості всіх населених пунктів до адміністративного центру є розміщення адміністративного районного центру в місті Виноградів. Адже в іншому випадку це значно ускладнить надання медичних, соціальних та адміністративних послуг для місцевих жителів. Збереження району дасть також можливість розвивати автентичний фольклор місцевого населення, інвестиційну привабливість самобутніх сіл.

Орім того, госпітальний округ з центром в місті Виноградів в повній мірі забезпечить надання якісної медичної допомоги, адже у Виноградівській районній лікарні працює більше як 200 висококваліфікованих лікарів, майже 500  осіб середнього та 270 осіб молодшого медперсоналу. На сьогодні районна лікарня має вищу акредитаційну допомогу, а медики також мають можливість обслуговувати угорськомовне населення. Районна лікарня оснащена апаратурою, що забезпечує проведення медичних втручань та заходів з надання вторинної медичної допомоги. Тільки хірургічною службою районної лікарні щорічно проводиться близько тисячі оперативних втручань. Впроваджено в практику лапароскопічні операції, як сучасний метод лікування жовчнокам’яної хвороби. У пологовому відділенні щорічно народжує понад 1500 жінок, в тому числі з Іршавського, Берегівського районів. У відділенні цілодобово працює неонатологічний пост з палатою інтенсивної терапії, яка оснащена сучасною апаратурою для надання реанімаційної та інтенсивної медичної допомоги новонародженим. Також велика увага приділяється національним меншинам, які компактно проживають на території району.

У місті Виноградів працює єдиний в області сучасний медико-соціальний заклад «Хоспіс». Також в районній лікарні функціонує перша в Україні виїзна бригада з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома», на базі якої здійснювались навчання медичних працівників інших областей. З 2010 року в районної лікарні функціонує сателітне гемодіалізне відділення обласної клінічної лікарні ім. Новака, де проходять лікування мешканці Берегівського, Виноградівського, Іршавського районів.

Необхідно зазначити, що через територіальне розміщення району та самої лікарні, наявність у Виноградові висококваліфікованого медичного персоналу та створених умов для надання якісних медичних послуг ІІ рівня, місцеві жителі в найкоротший термін можуть отримати медичну допомогу.

Враховуючи усе вищезазначене, просимо при проведенні адміністративно-територіальної реформи зберегти Виноградівський район як самостійну адміністративно-територіальну одиницю в межах Закарпатської області.

Звернення прийнято на засіданні ________Виноградівської районної ради _____________ 2019 року

Депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області сьомого скликання

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу районній лікарні 
на списання транспортних засобів                          ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», пункту 11 «Положення про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району» затвердженого рішенням Виноградівської районної ради від 18.12.2012р. №267, розглянувши клопотання Виноградівської районної лікарні від 13.11.2018р. №851/08-6, від 28.08.2019р. №559/01-17, довідки та акти технічного огляду автомобілів, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дозволити  Виноградівській районній лікарні списати з обліку транспортні засоби, у тому числі:

1.1.Пересувний флюорограф марки «Мобікс-03», 1988 року виготовлення, державний номерний знак 13-73 ЗАН, який є фізично зношеним, подальшій експлуатації та ремонту не підлягає.

1.2.Автомобіль марки «РАФ 22-031-01», 1990 року виготовлення, державний номерний знак 0515 ЗАО, який є фізично зношеним, подальшій експлуатації та ремонту не підлягає.

2.Виноградівській районній лікарні при списанні вказаних основних засобів керуватись «Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням Виноградівської районної ради від 18.12.2012р. №267.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).    

 

Голова районної ради                                                                                  В.В.Любка 

м.Виноградів, __ __________ 2019 року
№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень районної ради

На підставі статей 43 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення Конституційного Суду України від 28.02.2018 № 2-р/2018 про визнання Закону України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 року № 5029-VІ неконституційним та втратою його чинності у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Визнати такими, що втратили чинність:
– рішення районної ради від 18 грудня 2012 року № 251 «Про реалізацію Закону України «Про засади державної мовної політики» на території Виноградівського району»»;
– рішення районної ради від 29 грудня 2012 року № 287 «Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2012 р. № 251 «Про реалізацію Закону України «Про засади державної мовної політики» на території Виноградівського району»».

Голова районної ради                              В.В.Любка

м.Виноградів, ____ ___________ 2019 року
№ _____

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ сесія сьомого СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

Про реорганізацію шляхом                                                                       ПРОЕКТ

перетворення Виноградівської

районної лікарні  в комунальне

 некомерційне підприємство

Виноградівська районна лікарня

Виноградівської районної ради

Закарпатської області

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 52-54, 59, 78, 137 Господарського кодексу України, статей 104-108 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. №208 «Про деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2010 р. №734 «Про затвердження Примірного статуту закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг», враховуючи розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації від 12.07.2019 № 172 «Про вихід Виноградівської районної державної адміністрації із засновників Виноградівської районної лікарні», з метою оптимізації роботи районних медичних закладів  вторинного  рівня, підвищення рівня надання медичних послуг населенню Виноградівського району та економії фінансових ресурсів, районна рада:

 

В И Р І Ш И Л А

 

 1. Реорганізувати Виноградівську районну лікарню (місцезнаходження юридичної особи: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул.Лікарняна, 13) шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області.
 2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичних осіб шляхом перетворення.
 3. Голові районної ради утворити комісію з реорганізації шляхом перетворення Виноградівської районної лікарні.
 4. Комісії з реорганізації шляхом перетворення:

4.1. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з реорганізацією юридичної особи шляхом перетворення відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.2. Повідомити в установленому чинним законодавством України порядку працівників Виноградівської районної лікарні про реорганізацію закладу. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників Виноградівської районної лікарні у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

4.3. Провести інвентаризацію майна Виноградівської районної лікарні.

4.4. Скласти передавальний акт та подати на затвердження до Виноградівської районної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до Виноградівської районної лікарні.

4.5. Вжити  інших заходів, пов’язаних з реорганізацією шляхом перетворення, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                             В.В. Любка

м.Виноградів, _________ 2019 року

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ сесія сьомого СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Про вхід Виноградівської районної

ради  до складу засновників Виноградівської районної лікарні

 

 

ПРОЕКТ

Відповідно до статей 43,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 59 та 78 Господарського Кодексу України, статей 104,105,108 Цивільного Кодексу  України,Указу Президента України від 06.12.2005 року №1649/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» враховуючи розпорядження районної державної адміністрації від 12.07.2019 р. № 172 «Про вихід Виноградівської районної державної адміністрації із засновників Виноградівської районної лікарні», з метою впорядкування діяльності комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня, районна рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Ввійти до складу засновників юридичної особи «Виноградівська районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01992506).

2.Затвердити статут Виноградівської районної лікарні в новій редакції, що додається.

 1. Юридичній особі «Виноградівська районна лікарня» провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції у порядку встановленому чинним законодавством.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.)

 

 

Голова районної ради                                                                             В.В.Любка

 

м.Виноградів,_________ 2019 року

№___

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

 Про Програму підвищення
ефективності системи обслуговування                                        ПРОЕКТ
громадян України, які мають відношення
до військової служби, та членів їх сімей
у Виноградівському районі
на 2019 – 2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі клопотання районної державної адміністрації від 04.06.2019 року  №03-09/1453 районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму підвищення ефективності системи обслуговування громадян України, які мають відношення до військової служби, та членів їх сімей у Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки, що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації( Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
 3. Районній державній адміністрації щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку  та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

м.Виноградів, ________ 2019 року
№ ____

Програма підвищення ефективності системи обслуговування громадян України, які мають відношення до військової служби, та членів їх сімей у Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки

      У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _______________
СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш  Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення районної ради «Про затвердження Статуту комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області у новій редакції»
від 21.03.2019 р. № 687

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України  «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами) та від 22 серпня 2018 року № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивних центрів»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Штатний розпис комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області, який затверджений рішенням районної ради від 21.03.2019 року № 687 «Про затвердження Статуту комунальної установи  «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області, затвердити у новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.) та постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка

м. Виноградів,_________ 2019 року
№__

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                         рішенням районної ради
                                                                                         від ___________   №____

Штатний розпис
комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області 

п/п

Назва посади Кількість штатних

одиниць

Примітки
1. Директор інклюзивно-ресурсного центру 1  
2. Вчитель-логопед 1  
3. Вчитель-дефектолог
(сурдопедагог)
1  
4. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог) 1  
5. Вчитель-дефектолог (олігофренопедагог) 1  
6. Вчитель-реабілітолог 1  
7. Практичний психолог 1  
8. Практичний психолог 1  
9. Головний бухгалтер 1  
10. Прибиральниця 1  
11. Медична сестра 1  
12. Водій 1  
Всього 12  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради “Про внесення змін до рішення районної ради від 21.03.2019 р. № 687” .

Даним рішення буде здійснено внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області, що дозволить належним чином організувати діяльність інклюзивно-ресурсного центру, сприяє реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 1. Мета і шляхи її досягнення

Дане рішення розроблено з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Завданням фахівців інклюзивно-ресурсного центру є здійснення консультативної, методичної, психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, аналітичної, прогностичної, профілактичної, просвітницької діяльності. Розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання дітей з особливими освітніми потребами, тому числі дітей  з інвалідністю з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

 1. Правові аспекти

Закон України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України ,,Про місцеві державні адміністрації”, Закон України  „Про освіту”,  „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 „Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр” (зі змінами) та від 22 серпня 2018 року № 617 „Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивних центрів”, листи Департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 30.08.2018 №01-15/3493 та 21.09.2018 №01-15/3899  „Про інклюзивно-ресурні центри”.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект рішення про внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області потребує  фінансування із районного бюджету в межах передбачених асигнувань.

 1. Позиція зацікавлених органів

Проект рішення про внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області буде погоджено з усіма зацікавленими органами та посадовими особами.

6.Регіональний аспект

Зміна до штатного розпису надасть змогу створити новий освітній простір для доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.

 1. Громадське обговорення

Прийняття рішення про внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області не потребує проведення громадського обговорення.

 1. Прогноз результатів

Прийняття рішення щодо внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області забезпечить організацію діяльності інклюзивно-ресурсного центру та реалізацію права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

 

Начальник  управління освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації                                                  М.СІГЕТІЙ

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму фінансової підтримки
реформованого друкованого засобу
масової інформації ТзОВ «Новини
Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) здійснювати фінансування Програми в межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                                      В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2019 р.
№ ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_________№_______

ПРОГРАМА

фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

 1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

В умовах формування громадянського суспільства пріоритетне значення набуває встановлення постійного, ефективного й конструктивного діалогу органів влади з громадськістю.

Ефективне управління районом можливе тільки за умови високого рівня довіри до органів влади більшості громадян, залучення їх до формування та реалізації державної політики в усіх сферах. Очікування мешканців району пов’язані з прозорістю й відкритістю влади, її підзвітністю та підконтрольністю громаді.

Складність процесів, що відбуваються в українському суспільстві, потребують не просто інформування населення, але й роз’яснення, обґрунтування прийнятих рішень, залучення людей до обговорення суспільних проблем і діяльності органів влади щодо їх вирішення.

В умовах комерціалізації інформаційного простору, розширення приватного та фактичного зникнення державного й комунального сектору зростає потреба у постійному інформаційному супроводі заходів, що проводяться органами місцевого самоврядування та іншими органами влади для отримання населенням повної, достовірної, об’єктивної інформації з актуальних питань соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку Виноградівського району.

Програма фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки (далі Програма) спрямована на підвищення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування та виконавчої влади, відкритості і прозорості їх діяльності, забезпечення мешканців району постійним та оперативним доступом до повної, об’єктивної, достовірної інформації.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, законів України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності» та інших.

З реалізацією державної політики децентралізації влади, підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає потреба у постійному інформаційному супроводі програм і заходів районних органів влади та отриманні населенням об’єктивної інформації.

Сьогодні діяльність усіх засобів масової інформації, у тому числі друкованих, перебуває у тісному взаємозв’язку з подальшим розвитком української державності, демократії, децентралізації, економічними та духовними змінами у суспільстві.

Після виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» бувші комунальні газети, засновниками яких були відповідні органи влади, стали самостійними суб’єктами господарської діяльності, при цьому економічний стан більшості з них демонструє стійку негативну динаміку.

Ураховуючи те, що місцеві друковані ЗМІ, особливо у сільській місцевості, є важливим носієм інформації, перспектива їх збереження має бути невід’ємною складовою пріоритетів місцевого самоврядування.

Взагалі державна інформаційна політика – це комплекс політичних, правових, економічних, соціально-культурних і організаційних заходів держави та органів місцевого самоврядування, спрямований на забезпечення конституційного права громадян на доступ до інформації.

 ІІ. Мета Програми

Головною метою Програми є створення умов для реформованого друкованого ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, із соціально-економічного розвитку Виноградівського району, а також підвищення рівня взаємодії органів влади та ЗМІ , вдосконалення системи інформування населення про роботу органів влади Виноградівського району, забезпечення відкритості і прозорості їх діяльності, створення умов для залучення до роботи висококваліфікованих працівників.

Підтримка друкованих місцевих ЗМІ – це сукупність правових, економічних, організаційних, соціальних та інших заходів, за допомогою яких місцеві органи влади сприяють розвитку засобів масової комунікації, надаючи місцевим жителям можливість всебічно оцінити ефективність системи управління районом.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Основними принципами реалізації Програми є:

1.Забезпечення свободи слова.

2.Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання повної, достовірної, об’єктивної інформації.

3.Забезпечення прозорості у діяльності органів влади Виноградівського району.

4.Залучення висококваліфікованих журналістів для  забезпечення належної якості інформаційних, аналітичних та публіцистичних матеріалів.

5.Забезпечення плюралізму думок, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп.

ІV. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2019 – 2020 років, завершення  виконання – грудень 2020 року.

V.Перелік завдань і заходів Програми

 Висвітлення у ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» діяльності Виноградівської районної ради, Виноградівської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, місцевих органів влади.

Програмою також передбачається можливість укладення угод із ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини»  на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Започаткування у газеті низки нових рубрик, у яких постійно висвітлюватиметься робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Діяльність реформованих ЗМІ потрібно також спрямувати на формування громадської думки, національної політичної свідомості та самосвідомості населення. Вони повинні стати основним джерелом із висвітлення ходу реалізації реформ Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у Виноградівському районі, упровадження та популяризації соціальних проектів в Україні у різних галузях економіки, соціальній та культурній сферах життя району.

Беручи до уваги важливість і впливовість медіа у сучасному суспільстві,  основними функціями ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини»  Програма визначає такі:

пізнавальну (забезпечення знання навколишньої дійсності);

функцію переконання (роз’яснення відповідних суспільних зав’язків та стосунків);

контролю (за соціальними, політичними, економічними структурами);

мотивації (стимулювання людей до різних форм діяльності);

інтеграції (інтеграція людей у суспільство, гуртування їх навколо важливих питань);

соціалізації (навчати на позитивних цінностях і зразках поведінки).

Друковані ЗМІ відіграють особливу роль у формуванні громадської думки, у вихованні політичної та економічної культури суспільства, військового духу нації тощо: за даними багатьох соціологічних опитувань, друкованому слову в Україні довіряють більше, ніж електронним засобам масової інформації. Проведені дослідження свідчать, що газети, незважаючи на великий вплив телебачення та інтернету, різке падіння тиражів через зростання ціни на підписку, як і раніше, залишаються одним із головних джерел інформації для населення району. Це свідчить про те, що місцевим ЗМІ належить важлива роль у здійсненні модернізації нашої держави, побудови розвиненого інформаційного суспільства

Крім того, Програма передбачає забезпечення всебічного моніторингу та аналізу висвітлення у друкованих засобах масової інформації, проведення широкого моніторингу та ґрунтовного аналізу медіа-продуктів щодо діяльності влади для забезпечення зворотного зв’язку між громадськістю та владою, відкритості влади і свободи слова, а також врахування громадської думки при прогнозуванні соціально-політичного процесу в районі, підтримки засобів масової інформації та їх ініціатив стосовно інформування населення району про державну та районну політику. Здійснення системного аналізу наявних проблем району, які пов’язані з політикою децентралізації, декомунізації, розвитку громадського суспільства тощо.

Не менш важливим є і належне утримання комунального майна переданого реформованому засобу масової інформації у користування. Забезпечення належних санітарних норм та впорядкування прилеглої території

Досить важким тягарем на господарюючі суб’єкти лягають витрати на оплату наданих комунальних послуг та енергоносіїв. А тому, дана Програма передбачає відшкодування ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» понесених витрат на придбання цих товарів та послуг.

Орієнтовні обсяги та напрямки фінансування наведені у додатку до рішення районної ради.

VІ. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок районного бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Головним розпорядником коштів є Виноградівська районна рада.

Відповідальні за виконання: реформований друкований засіб масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини», Виноградівська районна рада.

Обсяги видатків фінансування програми з місцевих бюджетів рад району визначаються органами місцевого самоврядування згідно з прийнятими програмами та угодами, укладеними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з засобами масової інформації та комунікації.

VII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація роботи та контроль щодо виконання Програми покладається на Постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме:

упровадженню інформаційної політики держави на місцевому рівні;

обміну публічним позитивним досвідом розвитку територій району;

підвищенню рівня інформування громад і висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та державної влади;

підвищенню повноти й оперативності інформування територіальних громад району про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного життя району та країни в цілому;

зменшенню напруги у суспільстві за рахунок дієвої комунікації між владою та громадянами;

поліпшенню іміджу Виноградівщини як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

належному утриманню комунального майна. Забезпечення належних санітарних норм та впорядкування прилеглої території

забезпеченістю необхідними енергоносіями та комунальними послугами.

 

Заступник голови районної ради                                                                    А.А.Сверенко

ПАСПОРТ

програми фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

 1. Назва: Програма фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки.
 2. Підстава для розроблення: закони України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації» та інші.
 3. Відповідальні за виконання: Виноградівська районна рада, реформований друкований засіб масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини»,
 4. Мета: Головною метою Програми є створення умов для реформованого друкованого ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, із соціально-економічного розвитку Виноградівського району, а також підвищення рівня взаємодії органів влади та ЗМІ , вдосконалення системи інформування населення про роботу органів влади Виноградівського району, забезпечення відкритості і прозорості їх діяльності, створення умов для залучення до роботи висококваліфікованих працівників.
 5. Початок: 2019 рік, закінчення: 2020 рік.
 6. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки районного, та місцевих бюджетів: обсяги фінансування визначаються у межах затверджених бюджетних асигнувань, власних коштів ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини», спонсорської допомоги, інших джерел. Розрахункова потреба на весь період становить 360,0 тисяч гривень.
Джерела фінансування Обсяг фінансування, усього За роками виконання
2019 2020
Районний бюджет 360,0 180 180
Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього 360,0 180,0 180,0
 1. Реалізація Програми сприятиме:

упровадженню інформаційної політики держави місцевого самоврядування на районному рівні;

обміну публічним позитивним досвідом розвитку території орайону;

підвищенню рівня інформування громад і висвітлення діяльності місцевого самоврядування та органів державної влади;

підвищенню повноти та оперативності інформування територіальних громад району про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя області та країни;

зменшенню напруги у суспільстві за рахунок дієвої комунікації між владою та громадянами;

поліпшенню іміджу Виноградівщини як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

належному утриманню комунального майна. Забезпечення належних санітарних норм та впорядкування прилеглої території

забезпеченістю необхідними енергоносіями та комунальними послугами.

8.Координація роботи та контроль щодо виконання Програми покладається на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.

 

Заступник  голови районної ради                            А.А.Сверенко

 Додаток до Програми затвердженої рішенням
районної ради від_____________№_______

ЗАХОДИ
до програми фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання Відповідальні за виконання Строки виконан-ня Орієнтовні обсяги фінансування за роками  (тис. грн)   Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
Джерела Усього 2019 2020
Cтворення умов для реформованого друкованого ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування та органів виконавчої влади  Компенсація витрат:

– на придбання паперу та поліграфічних послуг з друкування газети

– оплату комунальних послуг

– утримання приміщень

– утримання прилеглої території

Виноградівська районна рада, ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» 2019 –

2020

роки

Загальний обсяг фінансування,

у т.ч.

360,0 180,0 180,0 Удосконалення системи інформування населення про роботу органів влади Виноградівського району, забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності

 

Районний бюджет 360,0 180,0 180,0
Місцеві бюджети
Інші джерела

 

Заступник голови районної ради                                                                           А.А.Сверенко

у редакції від 29.05.2019 р.

 

УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________  СЕСІЯ СЬОМого СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 

 

Про погодження тарифів на послуги з                                       ПРОЕКТ
вивезення твердих побутових відходів  

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 р. №1070, «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи рішення районної ради від 22.12.2005 р. № 351, на підставі клопотання ТОВ «АВЕ Виноградово» від 04.04.2019 р. №935/19 та від 29.05.2019 р. №2218/19, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Погодити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово», яке не належить до комунальної власності, з 01.06.2019 р., а саме:

– для дворогосподарства за один 120 л контейнер – 98,44 грн.;

– для бюджетних організацій  – 221,33 грн.;

– для підприємств, організацій – 278,21 грн.;

-вартість послуг з вивезення одного спеціалізованого одноразового мішка з логотипом  підприємства (120л) – 24,61 грн.;

– для одного мешканця квартири – 23,93 грн.

2.Встановити, що для квартир багатоповерхових будинків, в яких проживає більше трьох мешканців, тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово»  складає – 71,79 грн. на місяць.

3.Взяти до відома, що тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів підприємством, яке не належить до комунальної власності, погоджені на на рівні економічно обґрунтованих витрат.

4.ТОВ «АВЕ Виноградово» (Жидик А.А.):

4.1.Письмово та через підприємства з обслуговування житла довести до відома споживачів послуг про нові величини тарифів та погодити з ними відповідні зміни до договорів.

 

 

4.2.Перерахунок вартості послу споживачам, які здійснили передплату, погодити тільки по закінченню терміну, за який внесено авансовий платіж.

5.Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення у встановленому законом порядку.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, _________2019 року

№_____

у редакції від 29.05.2019 року.

УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення                                                                                                                         ПРОЕКТ

районної ради від 27.12.2018 р. № 679

«Про районний бюджет на 2019 рік»

(зі змінами від 23.01.2019р.№682,

24.04.2019р. №743)

 

Відповідно до ст. 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, рішень сесій Закарпатської обласної ради від 04 квітня 2019 року №1422 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 ,,Про обласний бюджет на 2019 рік”,  від 16 травня 2019 року № 1473 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 ,,Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами від 4 квітня 2019 року) та 23 травня 2019 року № 1489 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 ,,Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами від 4 квітня, 16 травня 2019 року),  на підставі клопотання Виноградівської районної державної адміністрації,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 Внести наступні зміни до районного бюджету на 2019 рік:

         

 1. Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік (додаток 1).
 2. Затвердити зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету ( додаток 2).

3.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради ,,Про районний бюджет на 2019 рік” ,,Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів”  (додаток 3).

 1. Затвердити зміни до додатка 4 рішення сесії районної ради ,,Про районний бюджет на 2019 рік” ,,Кредитування районного бюджету у 2019 році” (додаток 4).
 2. Спрямувати частину залишку коштів, що склався на початок 2019 року за головними розпорядниками коштів районного бюджету в сумі 51 632 041,24 грн. ( загального фонду – 50 979 503,24 грн.,( в тому числі медичної субвенції – 329 537 грн., освітньої субвенції – 39 292 226,24 грн.) та спеціального фонду – 652 538 грн.) (додаток 5).
 3. Затвердити зміни до розподілу надання кредитів з районного бюджету в 2019 році ( в т.ч. спрямування залишку коштів, що склався на початок року в сумі 9 262 грн.) (додаток 6).
 4. Затвердити зміни до бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету (додаток 7).
 5. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів із загального та спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік (додаток 8).
 6. Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм, які у 2019 році фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету (додаток 9).
 7. Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВК 9800) (додаток 10).
 8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які в 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 11).
 9. 12. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік (додаток 12).
 10. Зменшити резервний фонд районного бюджету в сумі 200 000 грн.
 11. Додатки № 1- 12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка

м. Виноградів, ________ 2019 року

№ ____

 

Додатки та пояснювальна записка

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про затвердження Типового договору 
безоплатного тимчасового користування майном

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 39 Закону України «Про вибори Президента України», статті 73 Закону України «Про місцеві вибори», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України» від 21.12.2001р. №1713, з метою врегулювання відносин щодо використання приміщень та іншого майна виборчими комісіями, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Типовий договір безоплатного тимчасового користування майном (додається).

2.Надати дозвіл голові Виноградівської районної ради передавати, шляхом укладання договору, у безоплатне тимчасове користування нерухоме та інше майно в адмінбудівлях районної ради з метою забезпечення виборчих комісій у реалізації їх повноважень.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів_________ 2019 року

 

 Затверджено рішенням
Виноградівської районної ради
від _______________№_____

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
безоплатного тимчасового користування майном

 м. Виноградів                                                                              __________ 20___ р.

Виноградівська районна рада Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04053720, в особі голови ради Любка В.В.  (далі – Наймодавець), який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішень Виноградівської районної ради, з однієї сторони, та  _________ ___________________________________________________ (надалі – Наймач) в особі ________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наведене нижче:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Наймодавець передає в безоплатне тимчасове користування Наймачу майно (у тому числі нерухоме) що знаходиться за адресою м.Виноградів пл.Миру,5 та перебуває у власності Наймодавця (надалі – Майно).

1.2. Перелік Майна та кількість, що передається в користування за цим Договором, визначаються в акті приймання-передачі, що є невід’ємним додатком до цього Договору.

1.3. Майно передається у безоплатне тимчасове користування Наймачу з метою використання його для ________________________________________________

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

2.1.Наймач вступає у в безоплатне тимчасове користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акту приймання-передачі Майна, підписаного між Наймодавцем  та Наймачем.

2.2.Передача майна в користування не тягне за  собою  виникнення  у Наймача права власності на це Майно.

2.3.У разі  припинення  цього  Договору  Майно  повертається  Наймодавцю. Майно вважається поверненим Наймодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

2.4.Обовязок складання акту приймання – передачі Майна покладається на сторону яка передає Майно іншій стороні Договору.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Наймач зобов’язується:

3.1.1.Використовувати передане в користування Майно відповідно до його призначення  та умов цього Договору.

3.1.2.Забезпечити  збереження Майна,    запобігати    його пошкодженню i псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

3.1.3.Своєчасно здійснювати поточний (у разі необхідності капітальний)  ремонт Майна.

3.1.4.У разі припинення Договору  повернути  Наймодавцеві Майно  у  належному стані, не гіршому ніж на  момент  передачі  його  в  користування,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Наймодавцеві збитки  у  разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Наймача.

3.1.5.Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням Майна отриманого в користування за цим договором. Протягом 10 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Наймодавцем договір про відшкодування витрат Наймодавця на утримання переданого в користування Майна у т.ч.  витрат на оплату комунальних послуг.

3.2. Наймач має право:

3.2.1. Використовувати Майно відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.

3.3.  Наймодавець має право:

3.3.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність  використання Майна, переданого в користування за цим Договором.

 1. 4. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 1. 5. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір укладено  на невизначений строк і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не більше ніж чотири місяці від дати укладання Договору.

5.2.Зміни i доповнення до цього Договору  допускаються  за взаємної  згоди  сторін.

5.3.Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

-за взаємною згодою сторін Договору;

– спливу чотирьох місяців з дня укладання даного Договору;

– ліквідації Наймача та   інших  випадках,  прямо  передбачених  чинним законодавством України;

– рішення суду.

5.4.Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

5.5. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен  з  яких має однакову юридичну силу.

 1. ДОДАТКИ

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною.

До цього Договору додається:

– акт приймання-передавання  Майна (у тому числі нерухомого).

 1. ПІДПИСИ СТОРІН

 

                    Наймодавець:                                             Від наймача:

Виноградівська районна рада Закарпатської області

код ЄДРПОУ 04053720

 

_____________________
_______________Любка В.В. _____________________

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу комплексу будівель Палацу Перені у власність територіальної громади міста Виноградів         П Р О Е К Т

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», розглянувши рішення Виноградівської міської ради від 23.05.2019р. №808, клопотання Виноградівської міської ради від 27.05.2019р. № 02 -24/821, з метою належного утримання, відновлення та збереження автентичності пам’ятки архітектури, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.   Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району у комунальну власність територіальної громади міста Виноградів у особі Виноградівської міської ради пам’ятку архітектури національного значення 15-18 століття – комплекс будівель Палацу Перені  за адресою: м.Виноградів вул.Копанська,10 з умовою використання у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо охорони культурної спадщини.

2.Виноградівській міській раді утворити комісію та провести необхідні заходи з приймання-передачі об’єкту.

3.Рекомендувати Виноградівській міській раді закріпити комплекс будівель Палацу Перені на праві оперативного управління  за управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка     

м.Виноградів, _ __________ 2019 року
№ ___

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ сесія сьомого СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до Програми забезпечення надання пільг з послуг зв’язку, передбачених законодавством на 2018 – 2020 роки ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про жертви нацистських переслідувань», районна рада:

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Програми забезпечення надання пільг з послуг зв’язку, передбачених законодавством на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 16.01.2018 року №500, виклавши Додаток 2 Заходи щодо виконання Програми забезпечення надання пільг з послуг зв’язку, передбачених законодавством на 2018 – 2020 роки в новій редакції (додається).
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
 3. Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я Милюкова О.В.

 

Голова районної ради                                                                             В.В.Любка

 

м.Виноградів,_________ 2019 року

№___

 

Додаток 1 до Програми

                                                                                                                                                      (у редакції від _______№____)

                                                                              

Заходи   

щодо виконання районної Програми забезпечення надання пільг з послуг зв’язку, передбачених законодавством на 2018 – 2020 роки

 

№ з/п Пріоритетні напрями та заходи Термін виконання,

роки

Відповідальні виконавці Обсяги фінансування з районного бюджету (тис.грн) Очікувані результати
2018 рік 2019 рік 2020 рік
1. Знижка абонементної плати за користування квартирним телефоном пільговій категорії населення 2018-2020 рр. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 85,0 20,0 95,0 Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання гарантованих державою пільг
2. Позачергове встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах 2018-2020 рр. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення
3 Погашення заборгованості за надані пільги за 2016 рік І квартал 2018 року Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 77,7 Виконання рішення Господарського суду Закарпатської області від 12.07.2017 № 907/412/17
4 Погашення заборгованості за надані пільги за попередні роки 2018-2020 рр. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 81,8 70,0 Виконання судових рішень про стягнення заборгованості
  РАЗОМ: 429,5 244,5 90,0 95,0  

 

Заступник голови районної ради                                                                                                                 А.А.Сверенко

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Типового
договору оренди індивідуально
визначеного (нерухомого або
іншого) майна

 Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  Наказу Фонду державного майна України від 27.08.2018 р. № 1113, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити «Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності» (додається).

2.Вважати таким, що втратив чинність «Типовий договір оренди приміщень, частини будівель, споруд та іншого окремого індивідуально визначеного майна, об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, району», затверджений рішенням Виноградівської районної ради від 28.09.2004 року № 249.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів_________ 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Виноградівської районної ради

від ______________________№______

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ
індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності

Місто № _________ _______________________
(число, місяць, рік)

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________________________,
(повна назва Орендодавця)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________________________________, місцезнаходження якого: ______________________________________________________________________________
(адреса)
(далі – Орендодавець) в особі _______________________________________________, що                                                                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
діє на підставі _______________________________________________________, з одного боку,
(назва документа, № наказу)
та ________________________________________________________________________________,
(повна назва особи Орендаря)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________________________________, місцезнаходження якого: ___________________________________________________________________________________
(адреса)
(далі – Орендар) в особі ____________________________________________________, що мешкає
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
__________________________________________________________________________________
(адреса)
та діє на підставі ______________________________________________________, з іншого боку,
(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне окреме індивідуально визначене майно ___________________________________________________

(далі – Майно) площею ____________ кв. м, розміщене за адресою: _____________________ ________________________________________, на _______ поверсі(ах) _______________ (будинку, приміщення, будівлі) _______________________, що перебуває на балансі _________________________________ (далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість/актом оцінки на “___” ____________ 200_ р. і становить за незалежною оцінкою/залишковою вартістю _________________________________ грн. (без ПДВ).

Акт оцінки складається у випадках, визначених чинною Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 № 629 (зі змінами) (далі – Методика оцінки), а саме тоді, коли для розрахунку орендної плати не вимагається незалежна оцінка об’єкта.

1.2. Майно передається в оренду з метою ______________________________________________

1.3. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передавання.

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати нотаріального посвідчення цього Договору) та акта приймання-передавання Майна.

2. 2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку/в акті оцінки, складеному за Методикою оцінки.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця. Орендар приймає у строкове платне користування Майно та підписує акт приймання-передавання одночасно з підписанням Сторонами цього Договору.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата, визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням Виноградівської районної ради від 22.11.2011 року № 142 (далі – Методика розрахунку) / за результатами конкурсу на право оренди Майна, становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку ____________ 20__ року _________ грн.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди _____________ 20___ року встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за _________ місяць 20____ року.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна інформація про індекси інфляції розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, зміни орендної ставки, зміни вартості Майна згідно з висновком про вартість, але не частіше ніж раз на три роки, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховується на рахунок Орендодавця щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на рахунок Орендодавця з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати.

3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до Орендодавця, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв’язку з припиненням орендних відносин – поверненню не підлягає.

3.9. Зобов’язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк.

У разі проведення конкурсу на право оренди Майна гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати.

3.10. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, на рахунок Орендодавця.

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і споруд цей пункт викладається у такій редакції:

“4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів”.

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю власника майна.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар звертається до власника  майна згідно з Порядком надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна, затвердженим рішенням Виноградівської районної ради від_____________ №____.

5. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

У разі оренди будівлі або споруди:

5.2. За актом приймання-передавання прийняти орендовану будівлю (споруду) на свій баланс на період оренди.

5.3. Протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі виникнення у Орендаря заборгованості з орендної плати за результатами такого перерахування орендар зобов’язаний перерахувати Орендодавцю в сумі, на яку вона перевищує розмір завдатку.

5.4. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату на рахунок Орендодавця (у платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується “Призначення платежу” за зразком, який надає Орендодавець при укладенні договору оренди).

5.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.6. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору.

5.7. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, вживати заходів для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.8. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження власником здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

У разі, якщо об’єкт оренди підлягав екологічному аудиту і у звіті про екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається пункт 5.9 такого змісту:

“5.9. Протягом _________________ здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам
(період)
чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит”.

5.10. Протягом 10 робочих днів після укладення цього Договору застрахувати Майно на користь Балансоутримувача (власника) на суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість / актом оцінки у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього Договору Майно було застрахованим, і надавати Орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

5.11. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.12. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві/Балансоутримувачу або підприємству/товариству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві/Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.13. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.14. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.15. У разі реорганізації Орендаря, зміни рахунку, найменування, номера телефону, місцезнаходження письмово повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.16. У випадках, передбачених законодавством, здійснити нотаріальне посвідчення цього Договору (в тому числі договорів про внесення змін до цього Договору) за рахунок своїх коштів.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За письмовою згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об’єкт суборенди, отримує Орендар, а решта суборендної плати спрямовується до Орендодавця.

6.3. За письмовою згодою (рішенням) власника здійснювати капітальний ремонт, проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.5. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем.

7. Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після нотаріального посвідчення цього Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі якщо Орендар не сплачує розмір орендної плати (повністю або частково), яка підлягає перерахуванню на рахунок орендодавця, протягом трьох місяців підряд, вживати заходів відповідно до вимог законодавства щодо розірвання Договору та стягнення заборгованості.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати з можливим залученням Балансоутримувача виконання умов Договору та використання Майна, переданого в оренду за Договором, і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням звітів або актів.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

9.4. Стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій, передбачених цим Договором, проводиться на підставі рішення суду та/або в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на __________________, що діє з “___” ___________ 200_ р. до “___” ____________ 20__ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в такій самій формі, що й цей Договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено законом.

10.4. У разі якщо уповноважений орган управління Майном не попередив Орендаря про намір використовувати Майно для власних потреб за три місяці до закінчення строку цього Договору, Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за цим Договором, має право продовжити його на новий строк відповідно до вимог цього Договору.

У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його дії протягом одного місяця цей Договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються договором про внесення змін до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
закінчення строку, на який його було укладено;
приватизації орендованого майна Орендарем;
загибелі орендованого Майна;
достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
банкрутства Орендаря;
ліквідації Орендаря-юридичної особи, або припинення фізичної особи- підприємця;
у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. Сторони погоджуються, що цей Договір буде достроково розірвано на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

користується Майном не відповідно до умов цього Договору;

погіршує стан Майна;

не сплачує орендну плату протягом трьох місяців підряд;

не робить згідно з умовами цього Договору поточний ремонт Майна;

без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування іншій особі;

без письмової згоди орендодавця розпочав реконструкцію чи внесення змін у конструктивні елементи орендованого майна;

відмовляється чи на протязі трьох робочих днів не підписує акт приймання-передавання Майна в орендне користування;

перешкоджає Орендодавцю та/або уповноваженого органу управління здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору.

10.8. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю Орендодавця.

10.9. Поліпшення Майна, зроблені Орендарем як за згодою, так і без згоди Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю власника майна та їх вартість компенсації не підлягає.

10.10. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів Орендар повертає Балансоутримувачу (або юридичній особі, яку вкаже Орендодавець).

10.11. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.12. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування Майном за час прострочення.

10.13. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.14. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.

11. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Орендодавець ___________________________________________________
___________________________________________________
Орендар ___________________________________________________
___________________________________________________

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
розрахунок орендної плати (копія протоколу конкурсу на оренду майна);
висновок (копія) про вартість Майна, що передається в оренду;
акт приймання-передавання орендованого Майна.

Орендодавець Орендар
_________________
_________________
М.П. (за наявності)
_________________
_________________
М.П. (за наявності)

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про реалізацію на території                                                                     ПРОЕКТ
Виноградівського району грантового
проекту транскордонного співробітництва
Польща – Білорусь – Україна 2014-2020
 «Карпатська академія спадщини
 виноробства»

Відповідно до статей 43, 47, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про транскордонне співробітництво» з метою збереження та популяризації карпатських традицій виноградарства та виноробства як частини культури та історії регіону, зміцнення культурних зв’язків та співпраці між українською та польською частинами Карпатського регіону, покращення іміджу та привабливості Карпат як винний регіон, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти участь у грантовій програмі транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 щодо сприяння розвитку місцевої культури та історії.
 2. Дати згоду на отримання гранту від Спільного органу управління Міністерства інвестицій та економічного розвитку республіки Польщі (далі – СОУ) для фінансування грантового проекту «Карпатська академія спадщини виноробства».
 3. Укласти з СОУ грантову угоду проекту «Карпатська академія спадщини виноробства», яка сприятиме місцевій культурі та збереженню історичної спадщини (HERITAGE).
 4. Уповноважити голову Виноградівської районної ради Любка Віталія Володимировича підписати від імені Виноградівської районної ради грантову та партнерську угоди на умовах, викладених в угоді та усі документи, необхідні для реалізації проекту і брати участь у всіх організаційних та інших заходах.
 5. Затвердити Програму з реалізації на території Виноградівського району проекту транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 «Карпатська академія спадщини виноробства» на 2019-2020 роки (додається).
 6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
 7. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на заступника голови районної ради Сверенка А.А..
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Виноградівської районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва.

Голова районної ради                                                                             В.В. Любка

м.Виноградів, _________ 2019 року
№_____

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення Виноградівської районної ради              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на звернення мешканців району, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернутися до Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради про вивчення європейського досвіду щодо впровадження заходів боротьби з градобоєм (звернення додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенка А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

 Голова районної ради                                                                          В.В. Любка

 м.Виноградів,                      2019 року

Закарпатська обласна
державна адміністрація

 Закарпатська обласна рада

 

ЗВЕРНЕННЯ
Виноградівської районної ради Закарпатської області
 

Виноградівський район, як низинний регіон Закарпаття, щорічно потерпає від граду, який завдає значних збитків місцевим жителям, соціально-культурній сфері, сільському господарству.

Наймасштабніший градобій сколихнув район 21 червня 2016 року, внаслідок якого постраждали практично всі населені пункти району, а найбільше − Королево, Веряця, Теково, Олешник. Сума збитків сягнула близько 60 мільйонів гривень. Аномальний градобій пошкодив близько 6000 покрівель приватного сектору, 34 об’єкти соціально-культурної сфери: школи, дитячі садки, фельдшерсько-акушерські пункти, будинки культури тощо. Тисячі мешканців населених пунктів району змушені були повністю перекривати дахи своїх житлових будинків. На сільськогосподарських угіддях було знищено майже всю городину, овочі, фруктові сади, виноградники, цілі поля із зерновими культурами.

Депутати районної ради звернулися до Кабінету Міністрів України про визнання події, що сталася у Виноградівському районі 21 червня 2016 року, надзвичайною ситуацією природного характеру та виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха. Відтак з резервного фонду державного бюджету були виділені кошти у сумі 12635,838 тис. грн. для проведення аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха. Крім того, на позачергових засіданнях були прийняті рішення про виділення 1 млн.100 тис.грн. з резервного фонду та вільних лишків районного бюджету, 1 млн. грн. − з обласного бюджету. Кошти у сумі 2 млн 100 тис.грн. були поділені пропорційно між селами, де було пошкоджено або повністю знищено градом дахи власних будинків, й направлені на грошову допомогу жителям Виноградівщини.

Варто зазначити, що з того часу град систематично випадає в тих чи інших населених пунктах району, завдаючи у першу чергу великої шкоди сільськогосподарській продукції. До прикладу, вже цього року град завдав збитки мешканцям сіл Шаланки, Великі Ком’яти, Підвиноградів, Вербовець.

Зважаючи на масштабні руйнування, які завдає негода жителям області, та величезні фінансові затрати на ліквідацію її наслідків, депутатський корпус районної ради вважає за необхідне вивчення європейського досвіду щодо впровадження заходів боротьби з градобоєм. Настільки нам відомо, сьогодні в Україні немає служби з прогнозування градових хмар та боротьби з ними. Однак європейська практика свідчить про ефективні методи протидії негоді. До слова, у 2018 році в сусідній Угорщині запровадили систему захисту від градобою, де здійснюють такі заходи з використанням розпилення йодиду срібла. Й попри те, що 2018 рік, за даними гідрометеорологічної служби, був найбільш сприятливим для опадів з градом, ця система виявилася досить ефективною й у перший рік своєї роботи зменшила кількість збитків від граду на 60%.

З огляду на вище наведене, звертаємося до Вас з настійливим проханням щодо вивчення питання з розширення угорської системи захисту від градобою на територію Закарпатської області. У рамках транскордонного співробітництва депутатам районної ради відомо про згоду на це закордонних колег. Зокрема у цьому випадку прикордонні території будуть захищені у повному обсязі. Також сьогодні це можливо технологічно.

Вважаємо за доцільне, предметно розглянути питання про застосування даної системи захисту від градових хмар на Виноградівський район та Закарпаття в цілому, адже позитивне рішення буде економічно вигідним для нашого регіону, зможе суттєво підвищити врожайність сільгоспкультур, а також убезпечить жителів району від збитків та наслідків стихійного лиха.

Звернення прийнято на засіданні ____________ сесії  Виноградівської районної ради
__  ______ 2019 року
Депутати Виноградівської районної ради  сьомого скликання.

 

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про Програму правової  освіти  населення у Виноградівському
районі на 2019 – 2022 роки
                                 ПРОЕКТ

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 23.04.2019 р. № 03-09/1046, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму правової освіти населення у Виноградівському  районі на 2019-2022 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики  (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка

м.Виноградів,_________ 2019 року
№___

Додаток до проекту рішення

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

Про повноваження голови районної
ради VII скликання 
щодо підписання угод
про транскордонне співробітництво

 Відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою становлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших відносин між Виноградівським районом і відповідними суб’єктами і учасниками транскордонного співробітництва із сусідніх держав, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Доручити голові районної ради Любка Віталію Володимировичу на період скликання від імені районної ради укладати угоди про транскордонне співробітництво з відповідними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва сусідніх держав, які регламентують правові, організаційні, економічні та інші аспекти такого співробітництва в різних сферах та подавати їх на схвалення ради.
 2. Щорічно інформувати депутатів районної ради про виконання зазначених повноважень.

 

Голова районної ради                                                                             В.В. Любка

м.Виноградів, _________ 2019 року
№_____

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження статутів
закладів загальної середньої освіти
у новій редакції

Відповідно до статті 43 «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України «Про освіту»,  статей 24,26  Закону України «Про загальну середню освіту», статей 81,90 Цивільного кодексу України,  районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити в новій редакції статути наступних закладів загальної середньої освіти:
 • Навчально-виховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №7» Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Вилоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Затисівська загальноосвітня школа І ступеня Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Навчально-виховний комплекс «Боржавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Великоком’ятівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Олешницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Тисобикеньська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Великокопанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Навчально-виховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №6» Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Навчально-виховний комплекс «Неветленфолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Форголанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Шаланківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Великопаладська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Жігмонда Моріца – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області;

2.Керівникам закладів загальної середньої освіти подати статут та інші документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради ( Сверенко А.А.) та на постійну комісію  з питань освіти та гуманітарної політики ( Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

 

м.Виноградів, ___ ________ 2019 року

____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди на проведення реконструкції існуючих приміщень під розміщення лікарняної  лабораторії         П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції комісії районної ради, викладені у акті обстеження ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району від 10.10.2018 р., розглянувши клопотання релігійної громади Святого Духа м.Виноградів» від 18 грудня 2018 року, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати згоду на проведення реконструкції існуючих приміщень, (позиції № 1-5 згідно інвентарної справи загальною площею 157,3 м.кв.), бувшої котельні в будівлі хірургічного відділення Виноградівської районної лікарні за адресою: м.Виноградів, вул. Лікарняна,13 під розміщення лабораторії.

2.Районній лікарні (балансоутримувачу) замовити проектно-кошторисну документацію та виконання будівельно-монтажних робіт по проведенню реконструкції існуючих приміщень бувшої котельні під розміщення лабораторії.

3.Дозволити, після завершення будівництва з реконструкції та переведення лікарняної лабораторії у реконструйовані приміщення, списати з балансу стару будівлю лабораторії.

4.Визнати таким, що втратило чинність, рішення Виноградівської районної ради «Про розгляд клопотання релігійної громади Святого Духа м.Виноградів» від 22 червня 2015 року № 549.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка

 м.Виноградів, ___ _______ 2019 року
№ ___

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

П Р О Е К Т

Про погодження тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів   

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 р. №1070, «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи рішення районної ради від 22.12.2005 р. № 351, , на підставі клопотання ТОВ «АВЕ Виноградово» від 04.04.2019 р. №935/19, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Погодити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово», яке не належить до комунальної власності, з 01.06.2019 р., а саме:
– для дворогосподарства – 106,64 грн.;
– для бюджетних організацій – 221,33 грн.;
– для підприємств, організацій – 278,21 грн.;
– вартість спеціального мішка для одноразового вивозу – 30,00 грн.;
– для одного мешканця квартири – 23,93 грн.
2.Встановити, що для квартир багатоповерхових будинків, в яких проживає більше трьох мешканців, тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово» складає – 71,79 грн. на місяць.
3.Взяти до відома, що тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів підприємством, яке не належить до комунальної власності, погоджені на на рівні економічно обґрунтованих витрат.
4.ТОВ «АВЕ Виноградово» (Жидик А.А.):
4.1.Письмово та через підприємства з обслуговування житла довести до відома споживачів послуг про нові величини тарифів та погодити з ними відповідні зміни до договорів.
4.2.Перерахунок вартості послу споживачам, які здійснили передплату, погодити тільки по закінченню терміну, за який внесено авансовий платіж.
5.Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення у встановленому законом порядку.
6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради В.В.Любка
м.Виноградів, _________2019 року
№_____

 УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення районної ради
від 27.12.2018 р. № 679
,,Про районний бюджет  на 2019 рік”
(зі змінами від 23.01.2019р.№682)                                          ПРОЕКТ

Відповідно до ст. 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, Закон України №2696-VIII від 28.02.2019 ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2019 рік”, наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2018 року №1176 ,,Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 та від 14 січня 2011 року №11”, рішення сесії Закарпатської обласної ради від 04 квітня 2019 року №1422 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 ,,Про обласний бюджет на 2019 рік ”, рішення Малокопанської сільської ради від 26 лютого 2019 року №254 ,, Про виділення та делегування коштів Виноградівській районній раді на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спортивного майданчика на території Малокопанського НВК” , Рішення Королівської селищної ради від 09 квітня 2019 року №570 «Про надання іншої субвенції районному бюджету», висновку департаменту фінансів облдержадміністрації від 24 січня 2019 року №147/02.02-14 про перевірку відповідності бюджетному законодавству України показників затвердженого рішенням Виноградівської районної ради від 27 грудня 2018 року №679 ,,Про районний бюджет на 2019 рік ” Виноградівського районного бюджету на 2019 рік, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 Внести наступні зміни до районного бюджету на 2019 рік:         

1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік (додаток 1).
2.Затвердити зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету ( додаток 2).
3.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради ,,Про районний бюджет на 2019 рік” ,,Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів”  (додаток 3).
4.Затвердити зміни до бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету (додаток 4).
5.Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів із загального та спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік (додаток 5).
6.Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм, які у 2019 році фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету (додаток 6).
7.Затвердити зміни до переліку об»єктів, видатки на які в 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).
8. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік (додаток 8).
9.Внести зміни до рішення сесії районної ради від 27.12.2018р. №679 додатки 1,3,4 викласти в новій редакції (додатки 1.1; 3.1; 4.1)
10.Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2019 року

№ ____

Додатки та пояснювальна записка

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про скасування державної реєстрації
права власності на будівлі та споруди
«Біолабораторії»

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши листи департаменту агропромислового розвитку Зкарпатської ОДА від 04.04.2019р. №01-17/243 та  Виноградівської районної державної адміністрації від 26.03.2019р. №03-14/770, у зв’язку із скасуванням Постановою Закарпатського окружного адміністративного суду від 24.02.2012р. № 2а-0770/4061/11 рішення 12 сесії 5 скликання Виноградівської районної ради № 220 від 16.10.2007 року «Про прийняття об’єктів у спільну власність територіальних громад Виноградівського району», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Провести  скасування державної реєстрації права власності Виноградівської районної ради на будівлі та споруди «Біолабораторії», що розташовані за адресою м. Виноградів по вул. Копанській, 226 “а”.

2. Відділу з питань приватизації майна в районі вжити необхідні заходи з реєстрації та скасування державної реєстрації права власності на будівлі та споруди «Біолабораторії» у відповідності до Закону.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради В.В.Любка
м.Виноградів, _________ 2019 р.
№ ______

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про уточнення переліку загально-
освітніх навчальних закладів, що
включені у спільну комунальну
власність територіальних громад
Виноградівського району

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Виноградівської районної ради від 26.09.2002р. № 32 та від 06.12.2002р. № 45, з метою уточнення переліку загальноосвітніх навчальних закладів прийнятих у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району у особі Виноградівської районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити у новій редакції перелік об’єктів загальноосвітніх навчальних закладів прийнятих на підставі рішень Виноградівської районної ради від 26.09.2002р. № 32 та від 06.12.2002р. № 45 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району в особі Виноградівської районної ради (додається).
2. Відділу з питань приватизації майна в районі спільно з управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації вжити необхідні заходи з державної реєстрації права власності на будівлі та споруди загальноосвітніх навчальних закладів згідно затвердженого переліку.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                              В.В.Любка
м.Виноградів, _________ 2019 р.
№ ______

 

Додаток до рішення
Виноградівської районної ради
від______________№___

ПЕРЕЛІК

об’єктів загальноосвітніх навчальних закладів прийнятих у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району в особі Виноградівської районної ради

№ п/п Об’єкт (будівлі та споруди) Адреса розташування
1 Ботарська загальноосвітня школа І ступеня Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Ботар, вул. Головна, 121
2 Буківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Букове, вул. Миру, 86
3 Великопаладська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Жігмонда Моріца – заклад дошкільної освіти Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Велика Паладь, вул. Кошута, 44
4 Великоком’ятівська ЗОШ І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Великі Ком’яти, вул. Ватутіна, 127
5 Великоком’ятівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Великі Ком’яти, вул. Августина Волошина, 31
6 Великокопанська загальноосвітня школа І-ІІІступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Велика Копаня, вул. Степана Вайди, 51,А
7 Вербовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Вербовець вул. Миру, 52
8 Веряцька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Веряця, вул. Карпатської Січі, 30
9 Вилоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, смт Вилок, вул. Центральна, 1
10 Вилоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, смт Вилок, вул. Ференца Раковці, 19
11 Виноградівська гімназія Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Шевченка, 6
12 Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 імені Жігмонда Перені Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Миру, 54
13 Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Бейли Бартока, 16
14 Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Шевченка, 2
15 Виноградівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №8 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Корятовича, 8
16 Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, пл. Миру, 33
17 Навчально-виховний комплекс Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 6 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Першотравнева, 85
18 Навчально-виховний комплекс Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад №7 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Північна, 25
19 Горбківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Горбки, вул. Заводська, 105
20 Гудянська загальноосвітня школа І ступеня Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Гудя, Гевденя, 96
21 Дротинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Дротинці, вул. Тисівська, 45-В
22 Дюлянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Дюла, вул. Садова, 1
23 Затисівська загальноосвітня школа І ступеня Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Затисівка, вул. Шкільна, 8
24 Шаланківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Шаланки, вул. Февут, 17
25 Королівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, смт Королево, вул. Тисова, 4
26 Королівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, смт Королево, вул. Б. Хмельницького, 1
27 Навчально-виховний комплекс Малокопанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Мала Копаня, вул. Центральна, 44
28 Матіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Матійово, вул. Головна, 49
29 Навчально-виховний комплекс Боржавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Боржавське, вул. Добровльців, 1
30 Навчально-виховний комплекс Неветленфолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Неветленфолу, вул. Фогодо, 2
31 Навчально-виховний комплекс Новосільська загальноосвітня школа І-ІІ -ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Нове Село, вул. Центральна, 146
32 Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Новоселиця, вул. Шевченка, 96
33 Навчально-виховний комплекс Оклігедьська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Оклі Гедь, вул. Чолнокі, 16
34 Олешницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Олешник, вул. Українська, 200
35 Оноцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Онок, вул. Українська, 47
36 Підвиноградівська ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградівської районної ради Закарпатської області. Виноградівський район, с.Підвиноградів, вул. Миру, 3
37 Навчально-виховний комплекс  Перехрестівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Перехрестя, вул. Кошута, 8
38 Пийтерфолвівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Пийтерфолво, вул. Спортивна, 36
39 Пушкінська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Пушкіно, вул. Головна, 4
40 Сасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Сасово, вул. Шевченка, 20
41 Теківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Теково, вул. Дружби, 207
42 Тисобикеньська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Тисобикень, вул. Ілони Зріні, 95
43 Тросницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Тросник, пл. Вародія, 12а
44 Фанчиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Фанчиково, вул. Головна, 1
45 Фертешолмашська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Фертешолмаш, вул. Кошута, 37
46 Форголанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Форголань, вул. Зелена, 27/а
47 Навчально-виховний комплекс Хижанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Хижа, вул. Миру, 57
48 Холмовецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Холмовець, вул. Миру, 155
49 Навчально-виховний комплекс Чепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Чепа, вул. Фогороші, 31
50 Чернянська загальноосвітня школа I-III ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Черна, вул. Миру, 89
51 Чорнотисівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Чорнотисів, вул. Шевченка, 3
52 Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Широке, вул. Миру, 46
53 Навчально-виховний комплекс Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Широке, вул. Івана Франка, 9
54 Оклівська загальноосвітня школа I ступеня №3 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Нове Клинове, Шевченка, 48

 

Заступник голови районної ради                                               А.А.Сверенко

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про Програму оздоровлення та
реабілітації дітей з інвалідністю                                        ПРОЕКТ
на 2019 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 21.02. 2019р. № 03-09/524, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму оздоровлення та реабілітації дітей з інвалідністю на 2019 рік, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

  

Голова районної ради                                                               В.В.Любка

м.Виноградів, ___ ________    2019 року
№_

Програма оздоровлення та реабілітації дітей з інвалідністю на 2019 рік

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки ПРОЕКТ       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 02.02.2018 р. № 513 у новій редакції, а саме:

1.1. Розділ 6 «Контроль за виконанням заходів Програми» викласти в наступній редакції:

«Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико- санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня.

Відповідальні виконавці Програми: Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня.

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ охорони здоров’я Виноградівської райдержадміністрації» ;

1.2. Додаток до Програми «Заходи фінансування Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки» та Паспорт програми викласти в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                        В. В. Любка

м.Виноградів, ___ ________    2019 року
№_______

Додаток до Програми

 Заходи фінансування Програми
зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я
комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки

з/п

Найменування заходу Виконавці Терміни
виконання
(роки)
Орієнтовні обсяги фінансування
Загальний обсяг фінансування

(тис. грн)

За роками виконання
2017 2018 2019 2020
1. Будівництво, реконструкція, проведення поточних та капітальних ремонтів об’єктів охорони здоров’я району, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня 2017-2020 20000 5000 5000 5000 5000
2. Забезпечення  медичним обладнанням  лікувально-профілактичних закладів району  (згідно табелів оснащення) Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
2017-2020 8000 2000 2 000 2 000 2 000
3. Забезпечення санітарним, реанімаційним автотранспортом та паливно-мастильними матеріалами лікувально-профілактичних закладів району Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», Вин- оградівська районна лікарня 2017-2020 6 000 1 000 1 000 2 000 2 000
4. Забезпечення сучасними інформаційними технологіями, в т. ч. друкарською продукцією, канцелярськими та господарськими товарами лікувально-профілактичних закладів району. Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико- санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
2017-2020 950 2 00 2 00 250 300
5. Проведення ремонту та повірки медичної апаратури лікувально-профілактичних закладів району Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико -санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
2017-2020 500 100 100  

 

150

 

 

150

6. Витрати на відрядження та навчання працівників лікувально-профілактичних закладів району. Комунальне некомерційне підприємство «Виногра-дівський центр первинної медико- санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня 490 100 120  

 

 

120

 

 

 

150

    Усього 2017-2020 35940 8400 8420 9520 9600

 

Заступник голови районної ради                                                                А.А.Сверенко

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017- 2020 роки 

1 Назва програми Програма зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017 – 2020 роки
2 Ініціатор розроблення програми Постійна комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
3 Передумови для

розробки програми

Недостатня матеріально – технічна база закладів охорони здоров’я району, недостатній рівень фінансування системи охорони здоров’я, що не відповідає сучасним вимогам
4 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
5 Розробник Програми Постійна комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я »
6 Співрозробники Програми
7 Відповідальний виконавець Програми Комунальне некомерційне підприємство «Виногра-дівський центр первинної медико- санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
8 Термін реалізації Програми 2017 – 2020 роки
9 Фінансування заходів Програми Фінансування заходів програми здійснюється в установленому законодавством порядку за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

У тому числі:

 

 

 

ВСЬОГО: 35940,0 тис. грн.

11 коштів місцевого бюджету 2017 рік – 8400,0  тис. грн.
2018 рік – 8420,0  тис. грн.
2019 рік – 9520,0  тис. грн.
2020 рік – 9600,0  тис. грн.

 

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про Програму  безоплатної правової допомоги населенню Виноградівського району на 2019 – 2023 роки                              ПРОЕКТ

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 11.02.2019 р. № 03-09/421, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму безоплатної правової допомоги населенню Виноградівського району на 2019 – 2023 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка

м.Виноградів,_________ 2019 року
№___

Програма безоплатної правової допомоги населенню Виноградівського району на 2019 – 2023 роки

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про  звіт   районної   державної адміністрації по здійсненню делегованих районною радою повноважень ПРОЕКТ

Відповідно до статей 43, 44, ч.1 статті 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

1.Взяти до відома звіт  за 2018 рік районної державної адміністрації по здійсненню делегованих районною радою повноважень.

2.Районній державній адміністрації продовжити роботу щодо здійснення повноважень, делегованих їй районною радою та виконання районних програм.

Голова районної ради                                                                                  В.В. Любка

 м.Виноградів, ______ 2019 року
____

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про внесення змін
до списку присяжних                                                ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 64, 65, Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на підставі заяви Осадчої Н.М.,   районна рада

 ВИРІШИЛА:

  1.Внести у Додаток до рішення районної ради від 23.12.2016 року №231 «Список присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду», такі зміни:

– вивести зі списків присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду:

– Осадчу Надію Микитівну.

2.Оприлюднити зміни до списку присяжних в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.

3.Направити дане рішення до територіального управління державної судової адміністрації України в Закарпатській області та Виноградівського районного суду.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

 м.Виноградів,___________2019 року
№__

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки

за 2018 рік

Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від14.12.2015 № 386 «Про Програму фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки» та затверджено рішенням сесії сьомого скликання районної ради від 15.01.2016 року «Про Програму фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 120,0 грн.

Метою Програми є фінансова підтримка діяльності громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення.

Станом на 01.01.2019 року за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 120,0 тис.грн. 3-ом громадським організаціям, а саме:

-Виноградівському комітету ветеранів війни в Афганістані і військових конфліктів в інших зарубіжних країнах 15,0 тис.грн., використано – 15.0 тис.грн.;

-Виноградівській районній раді ветеранів України 50,0 тис.грн., використано – 50,0 тис.грн.;

-Виноградівській районній благодійно-реабілітаційній спортивній організації інвалідів «Відродження» 55,0 тис.грн., використано – 55,0 тис.грн.;

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 120,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми соціального захисту непрацюючих громадян, які надають соціальні послуги на 2016 – 2025 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми соціального захисту непрацюючих громадян , які надають соціальні послуги на 2016 – 2025 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми соціального захисту непрацюючих громадян , які надають соціальні послуги на 2016 – 2025 роки

за 2018 рік

Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від16.10.2015 року № 284 ’’Про Програму соціального захисту непрацюючих громадян, які надають соціальні послуги’’ та затверджено рішенням районної ради від 25.12.2015 року за № 23 ’’Про Програму соціального захисту непрацюючих громадян, які надають соціальні послуги на 2015- 2025 роки’’.

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 17,0 грн.

За 12 місяців 2018 року компенсаційну виплату призначено 5 особам на загальну суму 8,7 тис. грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги виділено та профінансовано кошти в сумі 8,7 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року даний вид допомоги профінансований у повному обсязі.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки

 за 2018 рік

 Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13.01.2016 року № 9 «Про Програму підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки» та затверджено рішенням 2-ї сесії сьомого скликання районної ради від 15.01.2016 року № 74 «Про Програму підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 30,0 грн.

Першочерговим завданням Програми є захист та задоволення законних прав та інтересів членів організації, сприяння соціальному захисту та реабілітації учасників та ветеранів АТО, а також волонтерів.

Станом на 01.01.2019 року за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 30,0 тис.грн., а саме:

 • на придбання МФУ та фотоапарата – 21,3 тис.грн;
 • виплата одноразової грошової допомоги учасникам АТО, інвалідам війни та членам сімей загиблих учасниківАТО 5 особам в сумі 8,7 тис.грн.

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 30,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги громадянам, які постраждали від наслідків
Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки

за 2018 рік

Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.11.2017 № 313 та затвердженорішенням сесії районної ради від 21.12.2017 року № 474 «Про Програму забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 30,0 тис.грн.

Дана Програма спрямована на соціальну підтримку, захист законних інтересів громадян, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також захист їхніх сімей.

Станом на 01.01.2019 року за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 30,0 тис.грн., а саме:

 • на виплату одноразової грошової допомоги з нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи 64 особам в сумі 15,0 тис.грн;
 • на виплату одноразової грошової допомоги до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 119 особам в сумі 15,0 тис.грн.

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 30,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки  (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки
за 2018 рік

 Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.12.2015 року за № 378 «Про програму посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки» та  затверджено рішенням 2-ї сесії сьомого скликання районної  ради від 15.01.2016 року за №59 «Про програму посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 500,0 тис.грн.

Протягом 2018 року покращувалась якість надання допомог, поінформованості населення, розширення географії надання соціальних допомог. На обліку в управлінні знаходяться громадяни  соціально вразливої категорії населення, в тому числі – інваліди,  ветерани війни та праці, одинокі громадяни похилого віку, багатодітні та малозабезпечені сім’ї. Для виконання районної програми та надання різних видів державної допомоги соціально незахищеним верствам населення району, спеціалісти управління спрямовують свої зусилля на забезпечення соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій соціального захисту малозабезпечених мешканців району. Постійно ведеться облік громадян пільгових категорій, проводиться обстеження їхніх матеріально-побутових умов, малозабезпеченим надається посильна допомога. Інваліди забезпечуються санаторно-курортним лікуванням, інвалідними візками та іншими засобами реабілітації. Виконання цієї програми забезпечує практичну реалізацію Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

Зроблено 2785 актів обстеження матеріально-побутових умов у віддалених селах району для призначення житлових субсидій на житлово-комунальні послуги та твердого палива, всіх видів державної соціальної допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, соціально-незахищеним громадянам (пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам), які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

Здійснювались дієві заходи щодо задоволення життєвих потреб і запитів інвалідів, ветеранів війни та праці, поліпшення їх житлових і матеріально-побутових умов, забезпечувалися належні умови прийому громадян, щодо надання всіх передбачених законодавством державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, для належної організації та надання субсидій та пільг соціально-незахищеним громадянам, які внаслідокнедостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

Протягом звітного періоду управлінням соціального захисту населення здійснювався контроль за призначенням та виплатою соціальних допомог, проводилась перевірка достовірності поданих документів про майновий та матеріальний стан, представлених для призначення соціальних допомог.

Також за рахунок виділених коштів на дану Програму виконані роботи по поточному ремонту системи опалення в будівлі Управління соціального захисту населення Виноградівської РДА та поточний ремонт електромережі ІІ поверху Управління соціального захисту населення Виноградівської РДА з заміною електропроводки.

За 2018 рік використано коштів з даної Програми на суму 500,0 тис.грн., а саме:

-на папір та канцелярські товари – 29,9 тис.грн.,

-конверти і марки – 10,3 тис.грн.,

-на утримання автотранспорту, бензин та автозапчастини –10,0 тис.грн.,

-обслуговування комп’ютерної техніки, заправка картриджів– 15,3 тис.грн.,

-оплата за особові рахунки – 4,5 тис.грн.,

-закупівля комп’ютерної техніки (спец.фонд) – 30,0 тис.грн.

– поточний ремонт системи опалення – 310,0 тис.грн.

– поточний ремонт електромережі з заміною електропроводки – 90,0 тис.грн.

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 500,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки за 2018 рік

Програма схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації „Про районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки” від 08.11.2017 №321 та затверджена рішенням сесії районної ради від 08.11.2017 № 321.

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей району, вдосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, модернізація об’єктів їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.

Заплановані видатки на оздоровлення та відпочинок за Програмою на 2018 рік становили 6751,0тис.грн. Фактично У 2018 році з районного бюджету на виконання даної Програми виділено 200 тис.грн. За рахунок даних коштів здійснено закупівлю путівок до ДОТ „Наталія‟ Рахівського району, що дало змогу направити на відпочинок 40 дітей.

Забезпечення дітей послугами відпочинку здійснюється за рахунок функціонування таборів з денним перебуванням, які організовані на базі релігійних громад, а саме:

 • табір відпочинку „Каштан” м.Виноградів;
 • реформатський табір „Імануїл” с. ОкліГедь (церковна фара);
 • мистецький табір народної творчості с. Пийтерфолфо;
 • 4)табір відпочинку для обдарованих учнів та молоді с. Пийтерфолфо
 • табір відпочинку с.Букове (лісова зона);
 • християнський табір з денним пребуванням „Пілігрімчик” с. Олешник.

Станом на 01.01.2019р. послугами відпочинку в даних таборах охоплено 1177 дітей, а саме: в таборі відпочинку для обдарованих учнів та молоді с.Пийтерфолво – 100, в таборі народної творчості с.Пийтерфолво – 123, в таборі відпочинку „Каштан” м.Виноградів – 61, в таборі „Імануїл” с.Оклі-Гедь – 570, в таборі відпочинку с.Букове (лісова зона)  – 180 дітей, в таборі „Пілігрімчик” с. Олешник –143 дитини.

Всього станом на 01.01.2019р. оздоровленням охоплено 78 дітей, а відпочинком – 1476 (всього – 1554 дітей, що становить 88,3% від запланованого показника і 10,3% від загальної чисельності дітей шкільного віку).

Створено та постійно оновлюється кількісний банк даних дітей шкільного віку, які мають право на оздоровлення за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                                       У.КУРТАШ

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми Соціально-Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної соціальної та медичної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян, які потребують допомоги на 2018-2022 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми Соціально-Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної соціальної та медичної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян, які потребують допомоги на 2018-2022 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми Соціально-Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної соціальної та медичної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян,
які потребують допомоги на 2018-2022 роки

за 2018 рік

 Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від06.12.2012 року № 498 та затверджено рішенням сесії районної ради від 21.12.2017 року № 472 «Про Програму Соціально-Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної соціальної та медичної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян, які потребують допомоги на 2018-2022».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 50,0 грн.

Першочерговим завданням Програми є реалізація заходів, спрямованих на участь в поліпшенні обслуговування соціально-незахищених громадян шляхом забезпечення функціонування кухні з виготовлення безкоштовних обідів для громадян, які потребують допомоги, щоденно протягом року.

Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми здійснюється у межах видатків, передбачених на оплату за продукти харчування, необхідні для виготовлення безкоштовних гарячих обідів.

Станом на 01.01.2019 р. за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 50,0 тис.грн. на оплату за продукти харчування.

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 50,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки                П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми оздоровлення та
реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки
 за 2018 рік

Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.12.2016 року № 377 «Про районну Програму оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки» та затверджено рішенням 2-ї сесії сьомого скликання районної ради від 15.01.2016 року за №58 «Про Програму оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 180,0 тис.грн.

Метою Програми є благодійна діяльність із забезпечення відповідних умов для комплексних та індивідуальних занять з дітьми-інвалідами та поновлення порушених функцій, шляхом здійснення системи медичних, педагогічних та духовних заходів, направлених на найбільш повну адаптацію дитини в сім’ї , колективі.

Станом на 01.01.2019 р. за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 180,0 тис.грн.:

 • природний газ – 71,1 тис.грн.;
 • зарплата водія, супровід– 16,5 тис.грн.;
 • нарахування на зарплату – 8,5 тис.грн.;
 • предмети і матеріали – 83,9 тис.грн.;

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 180,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про виконання районного
бюджету за 2018 рік                                                                            П РО Е К Т

Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2018рік, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік (додатки № 1, 2) по загальному фонду, а саме :

– по доходах в сумі 1 059 645 446 грн.
– по видатках в сумі 1 006 627 797  грн.
з перевищенням доходів над видатками в сумі  53 017 649 грн.

по спеціальному фонду, а саме :
– по доходах в сумі 38 670 375 грн.
– по видатках в сумі 45 834 755 грн.
з перевищенням видатків над доходами в сумі  7 164 380  грн.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                  В.В.Любка

 м.Виноградів, ________ 2019 року
№ ____

Додатки № 1, 2

Виконання районного бюджету за 2018 рік

За 2018 рік до районного бюджету  надійшло податків  та  зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів по  загальному та спеціальному  фондах в сумі 197 455,7 тис.грн., що на 24,8 відсотків або 39 276,5 тис. грн. більше, ніж за 2017 рік (158 179,2 тис. грн.).

Доходи загального фонду районного бюджету виконані в сумі 172 408,5 тис.грн., що становить 105,6 відсотків до уточненого плану та 122,8 відсотків до фактичних надходжень попереднього року (140 431,4 тис. грн).

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів районного  бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду становить 99,7 відсотка. За підсумками 2018 року обсяги надходжень вказаного податку становили 171 869,0 тис.грн., планові показники з врахуванням змін виконано на 105,5 відс., перевиконання становить 8 990,7 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 22,8 відс. або на 31 870,8 тис.грн.

Доходи спеціального фонду виконані в сумі 25 047,2 тис.грн., що становить 101,7 відсотка до уточненого плану на рік та 141,1 відсотка надходжень попереднього року.

Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (99,4 відс. обсягу надходжень спеціального фонду). У 2018 році надходження становили 24 909,6 тис. грн. проти 17 745,1 тис. грн. за попередній рік  і зросли  на 40,4 відсотка.

З бюджетів усіх рівнів по загальному та спеціальному фондах за відповідний період одержано субвенцій, дотацій на загальну суму 900 860,1 тис.грн. при уточненому плані 909 703,7 тис.грн. Сума трансфертів  збільшилась порівняно з  минулим роком на 165 415,7 тис.грн.

Видатки  загального та спеціального фондів  районного бюджету за  2018 рік  склали 1 052 462,6 тис.грн. при уточненому плані за вказаний період 1 112 750,1 тис.грн., виконання становить 94,6 відсотка. В порівнянні із відповідним періодом 2017 року загальний обсяг видатків районного бюджету зріс на 152 995,4  тис.грн.

Видатки галузі ,,Освіта” виконано за рік в сумі 375 973,6 тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету займає 35,7 відсотки. Обсяг видатків  на освіту у порівнянні з відповідним періодом  2017 року зріс на 86 939,1 тис. грн.

На ,,Охорону здоров’я” видатки за 2018 рік склали 141 495,8  тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету  займає 13,4 відсотка. За рахунок вищенаведених коштів проводиться фінансування районної лікарні, центру первинної медико санітарної допомоги та бухгалтерія. По програмах, затверджених по галузі ,,Охорона здоров’я” видатки склали у сумі 1 522,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг фінансування на дану галузь зріс на  17 275,9 тис.грн.

Видатки на соціальний захист населення за рік складають – 395 641,3 тис.грн. і займають у загальному обсязі видатків 37,6 відсотка. За рахунок даних коштів фінансується територіальний центр, центр соціальної служби для молоді, фінансування яких склало відповідно 4 165,4 тис. грн. та 1 149,4 тис.грн.  Також з районного бюджету надається фінансова підтримка громадським та ветеранським організаціям по програмах. На дану мету виділено 120,0 тис.грн. Районом отримано субвенції з державного бюджету на соціальні виплати в сумі 387 902,3 тис.грн.

На галузь ,,Культура” видатки за 2018 рік становлять 9 301,3 тис. грн. і  займають у загальному обсязі видатків районного бюджету – 0,9 відсотка. По програмах, затверджених по галузі ,,Культура” видатки склали 135,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг фінансування на дану галузь зменшилася на 15 664,5  тис. грн. (з 2018 року школи естетичного виховання фінансуються по галузі ,,Освіта”).

Видатки по фізичній культурі і спорту виконані за рік в сумі 3 668 тис. грн. або профінансовано на 99,1 відсотка  до уточненого плану за звітний період (уточнений план – 3 702,7 тис. грн.).

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 ,,Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” з 2018 року код 6300 змінено на 7300, код 6600 на 7400 та код 7300 на 7100.

За  2018 рік спрямовано  вільний залишок коштів загального фонду районного бюджету у сумі 15 039,0 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 9 667,4 тис.грн.).

Виділено кошти на видатки бюджету розвитку в сумі 12 199,4 тис.грн., з них:

 • на об’єкти освіти – 4 639,2 тис.грн.;
 • на об’єкти охорони здоров’я – 1 554,6 тис.грн.;

–  на соціальний захист та соціальне забезпечення – 753,9 тис.грн. (в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату  грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 702,6 тис.грн);

 • на об”єкти фізичної культури і спорту – 1085,1 тис.грн.;
 • на інші галузі – 346,5 тис.грн.;
 • субвенції низовим бюджетам – 3 820,1 тис.грн., в тому числі

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 1 245,5 тис.грн.; на співфінансування інвестиційних проектів: співфінансування до коштів ДФРР ,,Капітальний ремонт обласної дороги 0-07-03-05 Великі Ком”яти – Вилок на ділянці Шаланки – Перехрестя Виноградівського району – 1 000,0 тис.грн. та ,,Будівництво спортивного майданчика в с.Неветленфолу вул. Залізнична, 2а” – 640,0 тис.грн.; інші субвенції: капітальний ремонт та реконструкція в  Дротинському ДНЗ – 148,3 тис.грн., Матіївському ДНЗ – 399,4 тис.грн та будинку культури с.Дюла – 386,9 тис.грн.

Виділено з районного бюджету на програму ,,Власний дім” по загальному фонду – 470,0 тис.грн, та 660,0 тис.грн – по спеціальному фонду для надання  кредитів індивідуальним сільським забудовникам району.

 

Начальник фінансового управління                                            В.ВАРГА

           

 

 

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про реформу вторинної ланки
з надання медичної допомоги у
Виноградівському районі
             ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації , районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації  взяти до відома.

2.Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації інформувати районну раду про хід реформування вторинної ланки з надання медичної допомоги у Виноградівському районі.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ___________ 2019 року
№ _____

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення
районної ради від 17.03.2016 р.№ 122 «Про надання в орендне користування приміщень за адресою: м.Виноградів,
вул. Миру, 43»
       

      П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розглянувши клопотання голови громадської організації «Союз ветеранів АТО, волонтерів «Патріот» від 30.01.2019 року №8, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни до рішення Виноградівської районної ради від 17.03.2016 р. № 122 Про надання в орендне користування приміщень за адресою: м.Виноградів, вул. Миру, 43», виклавши пункт 2 даного рішення у новій редакції: «Приміщення, відповідно до статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», передати в користування безоплатно».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка     

м.Виноградів, ___ _______ 2019 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання  Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки  за 2018 рік

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №513 «Про Програму зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки» .При відділі охорони здоров’я районної державної адміністрації створено координаційну раду із виконання даної Програми. Щорічно затверджується План і Графік роботи ради. засідання проводяться щоквартально, відповідно до плану роботи.

Мета та основні першочергові завдання програми є підвищити матеріально-технічний, діагностичний та лікувальний рівень закладів охорони здоров’я; забезпечити доступність жителям району до кваліфікованої медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах району

Виконання заходів Програми дає можливість:

 • поліпшити роботи лікувально-профілактичних закладів району за рахунок

доступності матеріально-технічної бази та діагностичної;

 • підвищити доступності жителів району до кваліфікованої медичної

допомоги;

 • поліпшити показників стану здоров’я населення.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн.. (при плановій потребі 3 860,0 тис. грн.), які були розділені між Виноградівською рай        онною лікарнею та КНП «Виноградівський ЦПМСД»  по 50 тис. грн.

По Виноградівській районній лікарні 50 тис. грн.. використано на для придбання комп’ютера із спите ром та сканером, бума форматі А4 та випалено метрологічної перевірки медичного обладнання районної лікарні. По КНП «Виноградівський ЦПМСД» 50 тис. грн. використано на метрологічні послуги  в сумі – 44 280,37 грн., монтаж, демонтаж газових лічильників амбулаторій КНП «Виноградівський ЦПМСД» – 3 900 грн. та оплата для підключення до мережі інтернет оптоволокном – 1275 грн.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                                        Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року за 2018 рік

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 12.07.2018р. 591 «Про Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року» затверджена Програма в новій редакції.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних  і соціально-економічних проблем. Складна демографічна ситуація обумовлена впливом зростання захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень.

В районі рак займає друге місце в структурі всіх причин смертей.

З метою раннього виявлення злоякісних   пухлин  всього оглянуто  при профоглядах  за   2018   року  – 37 978    чоловік, виявлено  49   хворих.            Забезпечено впровадження скринінгових програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень зовнішньої локалізації.

Кабінет патології шийки матки оснащений лікувально-діагностичною апаратурою та виробами медичного призначення.

Всього пройшло мамографій   109 жінок, виявлено – 8  раків.

Проводиться   щорічний   моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення  залежно від рівня  забруднення  навколишнього природного середовища  канцерогенними речовинами . Всього взято на облік  268  онкологічних хворих. Захворюваність складає – 229,0  на 100 тис. нас.

В умовах Виноградівської районної лікарні  проліковано  183 хворих. Надано паліативну  медичну допомогу   в медичних закладах району – 97 хворим.

Забезпечено спрямування всіх первинних онкологічних хворих в Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер,  для проведення спеціалізованого лікування. За звітний період  всього направлено – 164 хворих.

Функціонує хоспіс  для надання медичної допомоги хворим в термінальних стадіях (на 4 ліжках) на базі пульмонологічного відділення.

Діє  консультативна виїзна  служба паліативної допомоги.

Проведено навчання медичного персоналу :

Семінарські заняття з  сестрами медичними  загальної-практики сімейної медицини   району:

16.08.2018року: «Рак товстого кишечника»

19.04.2018р.: Рак ротової порожнини Клініка.  Рання діагностика.

15.02.2018р.:Рак шийки матки. Передранові сани, їх диспансеризація.

В газеті Новини Виноградівщини опубліковано стаття на тему: «Рак молочної залози», українською мовою – 1420 примірників, угорською мовою-439 примірників.

Виконання заходів даної Програми  забезпечує підвищення ефективності   заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 200,0 тис. грн..( при плановій потребі 3225,0 тис. грн.), використано 200,0 тис. грн., проводилося відшкодування лікарських засобів онкохворим, в аптечному пункті «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 156 на суму 100 тис. грн.. та  відшкодування наркотичних препаратів для знеболювання онкологічних хворих через Аптеку №133 на суму 100,0.           

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід  виконання Програми забезпечення дітей-інвалідів району
життєвонеобхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2018-2022 роки
              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання забезпечення дітей-інвалідів району життєвонеобхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2018-2022 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід  виконання Програми забезпечення дітей-інвалідів району
життєвонеобхідними медичними препаратами
та виробами медичного призначення
на 2018-2022 роки за 2018 р.

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 12 липня 2018 р. №596  «Про Програму забезпечення дітей-інвалідів  району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2018-2022 роки» в новій редакції. Створено Координаційна рада при відділу охорони здоров’я райдержадміністрації з метою постійного контролю виконання зазначених заходів Програми. Протягом 2018р. проведено 4 засідання Координаційної ради, що є на рівні 2016 року.

Виконання заходів Програми дає змогу:

– забезпечити потребу в медикаментах для життєвозамісної терапії і лікувальному харчуванні в умовах стаціонару та в амбулаторних умовах вищезгаданих груп хворих дітей.

 • покращення якості життя хворих дітей і підлітків, досягнення їх гармонійного фізичного розвитку, збереження інтелекту дітей та зниження інвалідизації
 • забезпечення належного лікування хворих досягає суттєвого здовження тривалості та покращення якості життя;
 • зниження рівня смертності дітей і підлітків.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 400,0 тис. грн. при плановій потребі 5050,0 тис. грн., використано 400,0 тис. грн., з яких на суму 120,8 тис. грн. проводилося відшкодування  придбання дитяче харчування та проводилося відшкодування медикаментів на пільгові рецепти через аптеку «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 15 на суму 279,8 тис. грн.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 роки у Виноградівському районі 

              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 роки у Виноградівському районі (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 року у Виноградівському районі за 2018 рік

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №511 «Про Програму цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020» затверджена в новій редакції дана Програма.

При відділі охорони здоров’я райдержадміністрації створено   Координаційну раду по виконанню даної Програми. Щорічно затверджується План і графік роботи ради. Засідання проводяться щоквартально відповідно до плану роботи. В 2018 році було проведено 4 засідання.

Основна завдання Програми –це раннє виявлення хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет, зменшення кількості ускладнення внаслідок цієї хвороби, збільшення тривалості та яксоті життя хворих.

Враховуючи динаміку росту даного захворювання та ускладнень цієї хвороби, які призводять до інвалідності та смерті, ефективне проведення профілактичних і лікувальних заходів Програми дає можливість  поліпшити раннє виявлення хворих на цукровий діабет, забезпечити їх життєво необхідними цукрознижувальними препаратами та інсуліном, знизити рівень ускладнень цукрового діабету, зменшити інвалідність і продовжити життя хворим на цукровий діабет та сприятиме збільшенню загальної тривалості життя і працездатності населення району.

За 2018 рік на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 200,0тис. грн.. при плановій потребі 6 773,5 тис. грн., використано 200,0 тис. грн., проводилося відшкодування лікарських засобів  тест  смушжків для визначення рівня цукру у крові (для дітей) по пільговим рецаптам, в аптечному пункті «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 156.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання  Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 рр. за 2018 рік

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №516 «Про Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016-2020 роки»    програма затверджена в новій редакції. Хворі нефрологічного профілю отримують допомогу: стаціонарно на терапевтичних ліжках загально-терапевтичного відділення   та амбулаторно районним нефрологом поліклініки. На кожного хворого з хронічною нирковою недостатністю заведено реєстраційну кару Ф №167/0.

Хворих, які  знаходяться на   Диспансерному обліку  з діагнозом хронічна хвороба нирок  V. ступені  22 чол. станом на 01.01.2019р., у відділенні нефрології яким в обласній клінічній лікарні   і програмного гемодіалізу проводиться процедура видалення з крові азотистих шлаків  за допомогою апаратів «Штучна нирка»  та 5 хворих із трансплантованою ниркою,  всі хворі знаходяться на лікуванні і повному медикаментозному забезпеченні в Угорщині. 394 хворі з діагнозом хронічна хвороба нирок ІІІ-IV. ступені у випадку  прогресуванні хвороби, що призведене до погіршення стану здоров’я можуть потребувати переведення на замісну терапію нирок – методом програмного гемодіалізу.

Виконання Програми сприяє значному підвищенню ефективності та якості надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю, а , отже зниженню рівня інвалідизації і смертності пацієнтів, покращенню якості їх життя та підвищеннюступення соціальної реабілітації.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 222,2 тис. грн., використано 222,2 тис. грн., що становить 100 % від загальної суми (при плановій потребі на поточний рік 2118,0 тис. грн.)кошти були використані для закупки медикаментів для хворих, яким проводиться гемодіаліз в Виноградівському сателітному відділенні гемодіалізу обласної клінічної лікарні ім. А. Новака.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

Loading...