У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання  Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки  за 2018 рік

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №513 «Про Програму зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки» .При відділі охорони здоров’я районної державної адміністрації створено координаційну раду із виконання даної Програми. Щорічно затверджується План і Графік роботи ради. засідання проводяться щоквартально, відповідно до плану роботи.

Мета та основні першочергові завдання програми є підвищити матеріально-технічний, діагностичний та лікувальний рівень закладів охорони здоров’я; забезпечити доступність жителям району до кваліфікованої медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах району

Виконання заходів Програми дає можливість:

 • поліпшити роботи лікувально-профілактичних закладів району за рахунок

доступності матеріально-технічної бази та діагностичної;

 • підвищити доступності жителів району до кваліфікованої медичної

допомоги;

 • поліпшити показників стану здоров’я населення.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн.. (при плановій потребі 3 860,0 тис. грн.), які були розділені між Виноградівською рай        онною лікарнею та КНП «Виноградівський ЦПМСД»  по 50 тис. грн.

По Виноградівській районній лікарні 50 тис. грн.. використано на для придбання комп’ютера із спите ром та сканером, бума форматі А4 та випалено метрологічної перевірки медичного обладнання районної лікарні. По КНП «Виноградівський ЦПМСД» 50 тис. грн. використано на метрологічні послуги  в сумі – 44 280,37 грн., монтаж, демонтаж газових лічильників амбулаторій КНП «Виноградівський ЦПМСД» – 3 900 грн. та оплата для підключення до мережі інтернет оптоволокном – 1275 грн.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                                        Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року за 2018 рік

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 12.07.2018р. 591 «Про Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року» затверджена Програма в новій редакції.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних  і соціально-економічних проблем. Складна демографічна ситуація обумовлена впливом зростання захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень.

В районі рак займає друге місце в структурі всіх причин смертей.

З метою раннього виявлення злоякісних   пухлин  всього оглянуто  при профоглядах  за   2018   року  – 37 978    чоловік, виявлено  49   хворих.            Забезпечено впровадження скринінгових програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень зовнішньої локалізації.

Кабінет патології шийки матки оснащений лікувально-діагностичною апаратурою та виробами медичного призначення.

Всього пройшло мамографій   109 жінок, виявлено – 8  раків.

Проводиться   щорічний   моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення  залежно від рівня  забруднення  навколишнього природного середовища  канцерогенними речовинами . Всього взято на облік  268  онкологічних хворих. Захворюваність складає – 229,0  на 100 тис. нас.

В умовах Виноградівської районної лікарні  проліковано  183 хворих. Надано паліативну  медичну допомогу   в медичних закладах району – 97 хворим.

Забезпечено спрямування всіх первинних онкологічних хворих в Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер,  для проведення спеціалізованого лікування. За звітний період  всього направлено – 164 хворих.

Функціонує хоспіс  для надання медичної допомоги хворим в термінальних стадіях (на 4 ліжках) на базі пульмонологічного відділення.

Діє  консультативна виїзна  служба паліативної допомоги.

Проведено навчання медичного персоналу :

Семінарські заняття з  сестрами медичними  загальної-практики сімейної медицини   району:

16.08.2018року: «Рак товстого кишечника»

19.04.2018р.: Рак ротової порожнини Клініка.  Рання діагностика.

15.02.2018р.:Рак шийки матки. Передранові сани, їх диспансеризація.

В газеті Новини Виноградівщини опубліковано стаття на тему: «Рак молочної залози», українською мовою – 1420 примірників, угорською мовою-439 примірників.

Виконання заходів даної Програми  забезпечує підвищення ефективності   заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 200,0 тис. грн..( при плановій потребі 3225,0 тис. грн.), використано 200,0 тис. грн., проводилося відшкодування лікарських засобів онкохворим, в аптечному пункті «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 156 на суму 100 тис. грн.. та  відшкодування наркотичних препаратів для знеболювання онкологічних хворих через Аптеку №133 на суму 100,0.           

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід  виконання Програми забезпечення дітей-інвалідів району
життєвонеобхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2018-2022 роки
              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання забезпечення дітей-інвалідів району життєвонеобхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2018-2022 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід  виконання Програми забезпечення дітей-інвалідів району
життєвонеобхідними медичними препаратами
та виробами медичного призначення
на 2018-2022 роки за 2018 р.

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 12 липня 2018 р. №596  «Про Програму забезпечення дітей-інвалідів  району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2018-2022 роки» в новій редакції. Створено Координаційна рада при відділу охорони здоров’я райдержадміністрації з метою постійного контролю виконання зазначених заходів Програми. Протягом 2018р. проведено 4 засідання Координаційної ради, що є на рівні 2016 року.

Виконання заходів Програми дає змогу:

– забезпечити потребу в медикаментах для життєвозамісної терапії і лікувальному харчуванні в умовах стаціонару та в амбулаторних умовах вищезгаданих груп хворих дітей.

 • покращення якості життя хворих дітей і підлітків, досягнення їх гармонійного фізичного розвитку, збереження інтелекту дітей та зниження інвалідизації
 • забезпечення належного лікування хворих досягає суттєвого здовження тривалості та покращення якості життя;
 • зниження рівня смертності дітей і підлітків.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 400,0 тис. грн. при плановій потребі 5050,0 тис. грн., використано 400,0 тис. грн., з яких на суму 120,8 тис. грн. проводилося відшкодування  придбання дитяче харчування та проводилося відшкодування медикаментів на пільгові рецепти через аптеку «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 15 на суму 279,8 тис. грн.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 роки у Виноградівському районі 

              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 роки у Виноградівському районі (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 року у Виноградівському районі за 2018 рік

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №511 «Про Програму цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020» затверджена в новій редакції дана Програма.

При відділі охорони здоров’я райдержадміністрації створено   Координаційну раду по виконанню даної Програми. Щорічно затверджується План і графік роботи ради. Засідання проводяться щоквартально відповідно до плану роботи. В 2018 році було проведено 4 засідання.

Основна завдання Програми –це раннє виявлення хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет, зменшення кількості ускладнення внаслідок цієї хвороби, збільшення тривалості та яксоті життя хворих.

Враховуючи динаміку росту даного захворювання та ускладнень цієї хвороби, які призводять до інвалідності та смерті, ефективне проведення профілактичних і лікувальних заходів Програми дає можливість  поліпшити раннє виявлення хворих на цукровий діабет, забезпечити їх життєво необхідними цукрознижувальними препаратами та інсуліном, знизити рівень ускладнень цукрового діабету, зменшити інвалідність і продовжити життя хворим на цукровий діабет та сприятиме збільшенню загальної тривалості життя і працездатності населення району.

За 2018 рік на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 200,0тис. грн.. при плановій потребі 6 773,5 тис. грн., використано 200,0 тис. грн., проводилося відшкодування лікарських засобів  тест  смушжків для визначення рівня цукру у крові (для дітей) по пільговим рецаптам, в аптечному пункті «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 156.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання  Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 рр. за 2018 рік

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №516 «Про Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016-2020 роки»    програма затверджена в новій редакції. Хворі нефрологічного профілю отримують допомогу: стаціонарно на терапевтичних ліжках загально-терапевтичного відділення   та амбулаторно районним нефрологом поліклініки. На кожного хворого з хронічною нирковою недостатністю заведено реєстраційну кару Ф №167/0.

Хворих, які  знаходяться на   Диспансерному обліку  з діагнозом хронічна хвороба нирок  V. ступені  22 чол. станом на 01.01.2019р., у відділенні нефрології яким в обласній клінічній лікарні   і програмного гемодіалізу проводиться процедура видалення з крові азотистих шлаків  за допомогою апаратів «Штучна нирка»  та 5 хворих із трансплантованою ниркою,  всі хворі знаходяться на лікуванні і повному медикаментозному забезпеченні в Угорщині. 394 хворі з діагнозом хронічна хвороба нирок ІІІ-IV. ступені у випадку  прогресуванні хвороби, що призведене до погіршення стану здоров’я можуть потребувати переведення на замісну терапію нирок – методом програмного гемодіалізу.

Виконання Програми сприяє значному підвищенню ефективності та якості надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю, а , отже зниженню рівня інвалідизації і смертності пацієнтів, покращенню якості їх життя та підвищеннюступення соціальної реабілітації.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 222,2 тис. грн., використано 222,2 тис. грн., що становить 100 % від загальної суми (при плановій потребі на поточний рік 2118,0 тис. грн.)кошти були використані для закупки медикаментів для хворих, яким проводиться гемодіаліз в Виноградівському сателітному відділенні гемодіалізу обласної клінічної лікарні ім. А. Новака.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про Програму протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки за 2018 рік

Програма затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради  від 23.12.2016р. №227 «Про Програму протидії захворювання на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки»

Інформація про хід виконання Програми подається щоквартально в департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації та в ОКТМО «Фтизіатрія» м. Ужгород  до 10 числа наступним за звітним періодом.

Основною причиною низької ефективності даного методу виявлення є недоліки на долабораторному етапі: незадовільний рівень відбору осіб для даного обстеження з боку сімейних лікарів та пульмонологів, а також недотримання кратності обстеження, якість матеріалу. На всіх амбулаторія КНП «Виноградівський ЦПМСД» створені кабінети/пункти контрольованого лікування для проведення амбулаторного етапу лікування. Всього організовано 35 пункти і 2 ДОТ-кабінети. На амбулаторно-контрольованому лікуванні на кінець звітнього періоду знаходиться 94 хворих. Хворі міста Виноградів отримують амбулаторно-контрольоване лікування в ДОТ- кабінеті райтубдиспансера, а хворі району    в амбулаторіях по місцю проживання.

Покращилася робота по виявленню туберкульозу методом мікроскопії. Виявлення туберкульозу проводиться шляхом мікроскопічного обстеження гривалокашляючих осіб (більше 3-х тижнів) при зверненні за медичною допомогою та осіб групи ризику, які підлягають обстеженню.

Для забезпечення раннього  виявлення  туберкульозу  на всіх  лікарських дільницях організовані пункти збору мокроти, звідки матеріал направляється в клініко-діагностичну лабораторію РЛ. Виконання Програми дає  змогу:

– поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу в районі шляхом зниження темпів росту захворюваності від туберкульозу, стабілізувавши смертність від туберкульозу;

– запобігти поширенню хіміорезистентній формі туберкульозу;

– удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги;

– своєчасно виявляти хворих на туберкульоз;

– забезпечити ефективне лікування осіб, хворих на туберкульоз, на всіх етапах.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн. (при плановій потребі 672 тис. грн.), використано 99,9 тис. грн., на закупівлю медикаментів хворим на туберкульоз,  дезінфікуючих засобів для  протитуберкульозного диспансеру та протибуеркульозного відділення Виноградівської районної лікарні і предмети захисту для  медичних працівників.

 Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка   

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки
за 2018 рік

Програма затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради  від 12 липня 2018 р. №592 «Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки» у новій редакції. При відділі охорони здоров’я районної державної адміністрації створено координаційну раду із виконання даної Програми. Щорічно затверджується План і Графік роботи ради. Засідання проводяться щоквартально, відповідно до плану роботи. В 2018 році було проведено 4 засідання.

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширення інфекцій, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, зниження рівня смертності та інвалідності, внаслідок інфекційних хвороб, удосконалення лабораторної бази для діагностики інфекційних хвороб, впровадження сучасних стандартів  медикаментозного лікування, удосконалення інформаційної системи обізнаності населення, поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів із зазначеної проблеми.

Завдяки виконанням заходів Програми покращилося надання стаціонарної медичної допомоги  населення району та покращилося  епідемічне благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширення інфекцій.

З метою посилення санітарно-просвітньої роботи  в 2018 році, надруковано 1 стаття в районній газеті «Новини Виноградівщини» .

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн.  при планові потребі 672,0 тис. грн., кошти були розділені між районною лікарнею та ЦПМСД по 50 тис. грн. Виноградівською районною лікарнею закуплено на 50 тис. грн. медикаменти, дезінфікуючі засоби, тест-системи, шприци  та антирабічну вакцину. КНП «Виноградівський ЦПМСД»  було придбано медична вата, бинт, пластирі, марля – 14 726,86 грн., шприци, системи – 32 270,72 грн., маска медична – 2996,0 тис. грн.. всього на 49 993,58 грн.

 Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми репродуктивне здоров’я населення Виноградівщини на період до 2020 року               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми репродуктивне здоров’я населення Виноградівщини на період до 2020 року (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка   

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №510 «Про Програму «Репродуктивне здоров’я населення Закарпатської області» на період до 2020 року» затверджена в новій редакції дана Програма.

З метою забезпечення виконання Програми  щорічно затверджуються План роботи Координаційної ради, ведеться контроль за виконанням рішень. Згідно затвердженого  Плану  на 2018 рік, проведено 4 засідання.

На виконання заходів Програми організована робота та обладнане приміщення для роботи «Школи  відповідального батьківства». За звітний 2018 рік проведено 139 заняття, в яких взяло  участь 1207 жінок. Згідно затвердженого плану проведено 8 занять  з акушерками району.

Кабінети жіночої консультації та  амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) забезпечені  стандартними скельцями та стандартними направленнями для цитологічного дослідження, поновлено  інструментарій  кабінету патології шийки матки; забезпечені інформаційним  матеріалом з питань профілактики онкологічних захворювань жінок; Впроваджено систему комп’ютерного моніторингу цитологічного скринінгу патології шийки матки в роботі жіночої консультації; Впроваджено протоколи з планування сім’ї, надаються безкоштовні послуги  з питань планування сім’ї; Впроваджено в роботу клінічні протоколи з акушерства,  гінекології та неонатології; Згідно протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги проводиться діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом; Широко впроваджуються  заходи щодо ефективності реалізації Програми «Підтримки грудного вигодовування дітей в Україні»; Постійно подається інформація в місцеві ЗМІ, щодо питань «Репродуктивного здоров’я».

Пологове відділення районної лікарні забезпечене необхідними медичними  препаратами  для  лікування новонароджених і централізовано отримано апарат пульсоксиметр  для палати новонароджених.Впроваджено систему інфекційного контролю в пологовому  відділенні районної лікарні згідно наказу МОЗ України від 10.05.2007р.  № 234; У пологовому відділенні  функціонує  пункт  соціального сирітства.

Виконання основних завдань Програми дає можливість  покращити рівень надання медичної допомоги матерям і дітям, знизити рівень захворюваності вагітних та материнської смертності, знизити рівень малюкової.  Протягом 2018 року  відмов  від дітей в пологовому відділенні не було.

На виконання заходів Програми протягом 2018 року  – виділено 200,0 тис. грн. (при плановій потребі на поточний рік 2 942,0 тис. грн. ), використано 200,0 тис. грн., що становить 100 % від загальної суми Придбано дезінфікуючі засоби, вакуум системи, медикаменти, трубка ендотрахіальна, стрічка діаграма, гель для ультразвукової діагностики.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про  внесення змін до Програми
матеріально – технічного забезпечення
підрозділу територіальної оборони
району на 2018 – 2019 роки
ПРОЕКТ       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оборону України», на підставі клопотання райдержадміністрації від 25.01.2019 р.03-09/260, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити зміни до Програми матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24.11.2017 р. № 436, виклавши Програму в новій редакції (додається).

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                                В.В. Любка

м.Виноградів, ___ ________    2019 року
№_

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від _________. №              

 

ПРОГРАМА
матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної
оборони району на 2018 – 2019 роки

 1. Загальні положення

Програма матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2018 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, розпорядження військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату від 16.08.17 № 157/7/4645 «Про розроблення Програми матеріально-техничного забезпечення підрозділів територіальної оборони які формуються в районах  територіальної оборони».

 1. Підстава для розроблення Програми

Програма розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньо – політичної ситуації, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України.

Прийняття Програми направлено на захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, підтримку військових формувань та правоохоронних органів держави, які забезпечують захист державного кордону України, важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створеного загону оборони з районного бюджету, місцевих бюджетів, та інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Мета Програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально – технічного забезпечення потреб особового складу загону територіальної оборони району предметами речового майна і спорядження, зміцнення його матеріально-технічної бази для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань.

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету та інших, незаборонених діючим законодавством України, шляхів фінанасування.

 1. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на Виноградівський  районний військовий комісаріат. Основним виконавцем заходів Програми є: Виноградівський районний військовий комісаріат.

 1. Заходи щодо фінансового забезпечення виконання Програми

п/п

Найменування Виконавці 2019 рік, тис. гривень
1 Закупівля матеріально-технічних засобів,  забезпечення речовим майном необхідних для  проведення розгортання та бойового злагодження підрозділу територіальної оборони Виноградівський районний військовий комісаріат

 

25
2 Закупівля паливно-мастильних матеріалів для проведення розгортання та бойового злагодження підрозділу територіальної оборони Виноградівський районний військовий комісаріат 25
3 Закупівля засобів мобільного  цифрового транкіннгового зв’язку.  

Виноградівський районний військовий комісаріат

200
         Всього 250
 1. Напрями діяльності і заходи Програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо функціонування загону територіальної оборони Виноградівського району та  матеріально – технічного забезпечення.

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад загону територіальної оборони Виноградівського району необхідним  спорядженням відповідно до існуючих норм, згідно з потребами.

 1. Очікувальні результати та ефективність Програми

Виконання заходів Програми дозволить:

– забезпечити підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;

– ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

– підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

– підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Ініціатори  розроблення Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Розробник Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Співрозробник Програми Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату державної адміністрації
Учасники Програми Виноградівський районний військовий комісаріат, районна рада, райдержадміністрація
Відповідальний виконавець Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Термін  реалізації Програми 2018 – 2019 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2018 рік – 50 тис.грн.

2019 рік – 250 тис.грн.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 250 тис.грн.

 Пояснювальна записка до проекту рішення „Про  внесення змін до Програми матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2018 – 2019 роки”. 

Програма розроблена відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про оборону України”, Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України  від 23 вересня 2016 року № 406/2016, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1дск „Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України в 2018 році”. Зміни до Програми розроблені відповідно до листа військового комісара Виноградівського районного військового комісаріату від 14.01.2019 №68.

  Основною метою внесення змін до Програми є  проведення ряду заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки підрозділу територіальної оборони, який формується на території Виноградівський району, а саме:

створення польового табору для підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони;

забезпечення сучасними засобами зв’язку для управління підрозділу територіальної оборони;

проведення навчальних зборів з особовим складом підрозділу територіальної оборони;

завчасну підготовку до відмобілізування підрозділу територіальної оборони за штатом воєнного часу та належне матеріальне забезпечення.

Виконання заходів Програми забезпечить:

– підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;

– ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

– підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

– підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження середньозаготівельної
ціни на березовий сік у 2019 році                                         ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього середовища», рішення Закарпатської обласної ради від 25.05.2017 №813 «Про затвердження рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 31.01.2019р. № 03-09/321,  районна рада

ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити середньозаготівельну ціну на березовий сік у 2019 році в розмірі – 4,00 грн. за 1 літр.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                   В. В. Любка

 м.Виноградів,   ___________ 2019 року
№  

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради «Про затвердження середньозаготівельної
ціни на березовий сік у 2019 році»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект рішення розроблено відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього середовища», рішення Закарпатської обласної ради від 25.05.2017 №813 «Про затвердження рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області», враховуючи пропозиції постійної комісії  районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології та рекомендації робочої групи з питань раціонального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою є забезпечення реалізації державної політики у сфері лісових відносин, повноти надходжень коштів до місцевих бюджетів.

 1. Правові аспекти

В основу розробки рішення покладено положення статей 6,16 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 36 Закону України «Про рослинний світ», рішення Закарпатської обласної ради від 25.05.2017 №813 «Про затвердження рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області».

4 . Прогноз результатів

Прийняття рішення сесією районної ради  забезпечить реалізацію державної політики у сфері лісових відносин,  надходжень коштів до місцевих бюджетів. 

Начальник відділу
економічного розвитку і торгівлі                                                              В. Окутіна

31.01.2019

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік           П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію відділу  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

    Взяти до відома інформацію відділу  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік (додається).

 

Голова районної ради                                                                      В.В. Любка 

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

ЗВІТ про виконання
Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016 – 2020 роках               П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Окутіної В.В.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію начальника відділу  економічного розвитку і торгівлі райдрежадміністрації Про хід виконання Програми формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016 – 2020 роках (додається).

Голова районної ради                                                           В.В. Любка 

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

 ЗВІТ про виконання Програми формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016 – 2020 роках за 2018 рік.

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку
архівної справи у Виноградівському районі
на 2016-2020 роки  
                                                                                                        ПРОЕКТ          

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника архівного відділу районної державної адміністрації Головнич Т.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію архівного відділу районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                        В.В.Любка

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Інформація про хід виконання у 2018 році Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016 – 2020 роки.

На виконання вимог Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, а також для зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу,  розпорядженням голови Виноградівської районної державної адміністрації від 19.01.2016 № 21 схвалено „Програму розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016 – 2020 роки” та затверджено третьою сесією сьомого скликання Виноградівської районної ради від  17 березня 2016 року № 99.

Відповідно до розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації від 18.01.2017 № 16 «Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016 – 2020 роки» та рішення сесії районної ради від 14.06.2017 № 307 внесено зміни до Програми, відповідно до яких на фінансування Програми розвитку архівної справи у 2018 році передбачено 118 000 грн., з яких на розвиток архівної справи виділено 30 000 грн.

Станом на 19.12.2018 року використано –  30 000 грн.

На виділені кошти:

–  придбано оргтехніку (принтер – 5890 грн.; картридж до принтера –   3688 грн.; комп´ютер – 5982 грн.) – всього 15560 грн.;

– проведено ремонт системного блоку ПК  – 1440 грн.;

– оплачено  послуги охорони архівних приміщень – 6000 грн.;

– придбано канцелярські товари ( бумага – 1425 грн.; папки – 225 грн.; канцелярське приладдя – 350 грн.) – всього 2000 грн.;

– придбано засоби побутової хімії – 500 грн. та інвентар – 500 грн. для оброблення архівних приміщень і документів –  всього 1000 грн.

– придбано 2 настінні світильники  в робочі приміщення – 720 грн.;

– проведено обстеження  димових каналів в архівному відділі – 520 грн.

-проведено діагностику комп´ютерної техніки архівного відділу і придбано фотобарабан в принтер – 2760 грн.

Фінансування даної програми у 2018 році дало змогу значно покращити матеріально – технічну базу архівного відділу, забезпечити належні умови для  збереження документів управлінь, відділів, установ та організацій району, що належать до Національного Архівного фонду України і є надбанням держави.

Також, належне забезпечення відділу комп’ютерною та копіювальною технікою покращило якість надання послуг громадянам району щодо задоволення їх соціально – правових потреб.

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати діяльності місцевої прокуратури на території Виноградівського району за 2018 рік»              ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати діяльності місцевої прокуратури на території Виноградівського району за 2018 рік», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Взяти до відома інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати діяльності місцевої прокуратури на території Виноградівського району за 2018 рік» (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ___________ 2019 року
№ _____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми підвищення
ефективності виконання повноважень органами
виконавчої влади щодо реалізації державної                              П Р О Е К Т  
політики на 2016-2020 роки       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 «Порядку звітування по виконанню районних цільових програм» затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, заслухавши інформацію керівника апарату районної державної адміністрації  І.Вантюха,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію керівника апарату районної державної адміністрації  про хід виконання Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної політики на 2016-2020 роки  (додається).

Голова районної ради                                                                         В.В. Любка

 м.Виноградів, ________ 2019 року

Аналітичниий звіт
виконання заходів “Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2016 – 2020 роки”

На виконання заходів “Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2016 – 2020 роки” протягом 2018 року виділені кошти в сумі 306400,00грн., зокрема:

– рішенням сесії районної ради від 19 березня 2018 року №557 “Про внесення змін до рішення районної ради від 02.02.2018р.№508 “Про районний бюджет на 2018 рік” – 50000,00грн;

– рішенням сесії районної ради від 12 липня 2018 року №611 “Про внесення змін до рішення районної ради від 02.02.2018р. №508″Про районний бюджет на 2018 рік”( зі змінами від 19.03.2018р.№557, 13.04.2018р.№573)” – 220000,00грн.

– рішенням сесії районної ради від 19 грудня 2018 року №666 “Про внесення змін до рішення районної ради від 02.02.2018 р. №508 “Про районний бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 19.03.2018 р. №557, 13.04.2018 р. №573, 12.07.2018 р. №611, 30.10.2018 р. №628, 30.11.2018 р. №660)” – 36400,00грн.

Протягом 2018 року державною адміністрацією з метою підвищення ефективності та якості роботи структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо реалізації повноважень, супроводу програм розвитку району, для забезпечення аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами, необхідними для прийняття управлінських рішень і використання для цього сучасних інформаційних технологій використано коштів на суму 306400,00грн., зокрема придбано:

 • паливно – мастильних матеріалів – 128,7 тис.грн;
 • канцтоварів – 16,6 тис.грн;
 • послуги зв’язку – 31,2 тис.грн;
 • 2 одиниці побутової техніки – 8,9 тис.грн;
 • сувенірна продукція – 5,7 тис.грн;
 • квіткова продукція – 1,8 тис.грн;
 • ремонт офісної та комп’ютерної техніки – 35,7 тис.грн;
 • картриджі, тонери, периферійне обладнання – 31,3 тис.грн;
 • інформаційний стенд – 1,1 тис.грн;
 • запчастини до службового автотранспорту – 1,6 тис.грн;
 • роботи по обстеженню та технічному обслуговуванню газових труб та установок – 0,5 тис.грн;
 • марки – 3,0 тис.грн;
 • відрядні для працівників райдержадміністрації – 1,6 тис.грн;
 • ремонт електромереж у службових приміщеннях райдержадміністрації – 2,3 тис.грн;
 • персональний комп’ютер в комплекті – 16,4 тис.грн;
 • система захисту інформації – 20,0 тис.грн.

 Керівник апарату
державної адміністрації                                          І.Вантюх

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2018-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію  начальника відділу у справах преси, інформаційних технологій та зв’язку апарату райдержадміністрації,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію начальника відділу у справах преси, інформаційних технологій та зв’язку апарату райдержадміністрації  про хід  виконання Програми висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2018-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

 

Інформація про хід виконання районної Програми висвітлення діяльності органів державної владита органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації за 2018 рік

Програма розроблена на виконання Закону України „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів ”, указів Президента України від 9 грудня 2000 р. №1323 „ Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в України ”, від 17 лютого 2001 р. № 101 „Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення ”, від 01 серпня 2002 р. №683/2002 „ Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади ”.

В 2018 році на реалізацію заходів програми виділено 77 тис. 480 грн. Кошти були спрямовані на оплату публікації матеріаліву громадсько-політичному виданні  „Новини Виноградівщини”, в яких висвітлювалася діяльність органів виконавчої влади району, та на закупівлю комп’ютерної техніки. Станом на 01.01.2019 року використано 76 тис. 714 грн. З них на поточні видатки – 57 тис. 480 грн., на капітальні видатки – 19 тис. 234 грн.

Реалізація заходів Програми дозволяє покращувати інформування мешканців району про внутрішню та зовнішню політику держави, резонансні та гучні події в районі, висвітлення діяльності районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

Начальник відділу у справах преси,
інформаційних технологій та зв’язку
апарату райдержадміністрації                                                    В.КОРМОШ

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Порядку призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, виклавши його у новій редакції  П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018р.№291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 16.04.2018р. №454/31906 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Визначити Виноградівську районну раду відповідальним органом за організацію проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності.

2.Уповноважити голову Виноградівської районної ради приймати рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до чинного законодавства та затверджувати персональний склад конкурсної комісії.

3.Внести зміни до Порядку призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, виклавши його у новій редакції

Затвердити Положення про конкурс на посаду  керівника закладу загальної середньої освіти за організаційно правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є Виноградівська районна рада (додається).

4.Уповноважити голову Виноградівської районної ради від імені Виноградівської районної ради  (засновника)  укладати строковий трудовий договір (контракт) у письмовій формі на підставі рішення конкурсної комісії з переможцем конкурсу.

5.Вважати таким, що втратило чинність рішення сьомої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради  від  28.10.2016 № 191 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району».

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка

  м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___
                                                                        

                                                                                         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
        рішенням районної  ради
                                                                                     від ___________ № ____

  ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є Виноградівська районна рада

 Загальна частина

1.Це Положення визначає загальні засади та процедуру проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є Виноградівська районна рада .

2.Керівник закладу загальної середньої освіти призначається за результатами конкурсного відбору Виноградівською районною радою, на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладання контракту.

Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

Заступник керівника, педагогічні та інші працівники загальноосвітнього навчального закладу призначаються на посади та звільняються з посад у відповідності до законодавства України.

Підставою для проведення конкурсного відбору є розпорядження голови Виноградівської районної ради.

Рішення про проведення конкурсу приймає голова районної ради:

– одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

– наявність вакантної посади керівника навчального закладу;

– не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

– упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

– інші підстави не заборонені законом.

 2.Вимоги до керівника комунального закладу освіти

 1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту, не нижче ступеня магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, має високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
 2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу освіти особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом освіти, а саме місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 1. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

1.Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

2.Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм розпорядженням голова районної ради.

До складу конкурсної комісії входять представники засновника,  трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. За потреби до складу комісії можуть бути включені представники органу управління, органу місцевого самоврядування та інші. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

3.Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

4.Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути:

– незалежні фахівці у сфері освіти, публічного або бізнес-адміністрування;

– члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері освіти, зареєстрованих відповідно до закону;

– члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері освіти.

5.Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

 1. Подання документів для участі в конкурсі
 1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу освіти.
 2. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

-копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-копії документів про вищу освіту, не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

-довідку про відсутність судимості;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі;

-перспективний план розвитку навчального закладу.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, не є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
 2. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
 3. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту засновника закладу, які передаються конкурсній комісії.
 4. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. 
 1. Порядок конкурсного добору керівника комунального закладу освіти 
 1. Кандидатів на посаду керівника комунального закладу освіти визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.
 2. Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) проведення конкурсного відбору;

7) визначення переможця конкурсу;

8) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує засновник навчального закладу.
 2. Конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти оголошується не менше ніж за два місяці до завершення строку повноважень керівника комунального закладу освіти відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

5.Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

 1. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, перспективного плану розвитку навчального закладу не може здійснюватися більше як п’ять робочих днів.
 2. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів і перспективного плану розвитку навчального закладу надає претендентам та органу, що здійснює конкурсний відбір, висновок щодо результатів конкурсного відбору.
 3. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

– відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

– жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

– конкурсною комісією не визначено претендента.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

 1. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті засновника навчального закладу, та навчального закладу (в разі наявності такого веб-сайту).
 1. Добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу освіти та призначення керівника
 1. Конкурсний добір проводиться публічно.
 2. Засновник навчального закладу забезпечує відео – та аудіо фіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу освіти.
 3. Засновник навчального закладу не пізніше як за 5 робочих днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 4. Конкурсна комісія проводить своє засідання не пізніше ніж за 5 робочих днів після закінчення строку приймання документів.
 5. На черговому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу освіти, на відповідність кваліфікаційним вимогам.
 6. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу освіти у разі невідповідності кваліфікаційним вимогам, зазначеним у цьому Положенні, за рішенням конкурсної комісії.
 7. Засновник зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу освіти, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу освіти, на посаду керівника якого проводиться конкурс.
 8. На черговому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів перспективного плану розвитку закладу освіти.
 9. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

– післядипломна освіта у галузі управління;

– ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

– науковий ступінь кандидата наук чи доктора наук;

– досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері освіти;

– володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

– досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

– схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

– бездоганна ділова репутація.

 1. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті засновника навчального закладу.

12.У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

 1. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Положенням.
 2. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, – переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання голові Виноградівської районної ради. Розпорядження про укладання контракту приймається головою районної ради протягом 5 робочих днів з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання.
 3. Контракт з керівником комунального закладу освіти визначає основні вимоги до діяльності закладу освіти, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.
 4. У контракті має бути врахована специфіка діяльності закладу загальної середньої освіти.

Обов’язковими умовами контракту з керівником комунального закладу освіти є:

– умови оплати праці керівника;

– критерії оцінки праці керівника;

– особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу освіти;

– заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

– особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

Заступник голови районної ради                                                     А.А.Сверенко

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу  інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Мельник І.Д., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації про хід виконання Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт
про виконання районної цільової
Програми „Власний дім“ за 2018 рік

 Районна цільова програма „Власний дім” на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради 15 січня 2016 року № 70, зі змінами від 10 березня 2017 року № 247.

Мета програми – реалізація державної політики у галузі будівництва житла на селі, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва та поліпшення житлово-побутових умов проживання у житлових будинках, квартирах  через облаштування їх інженерними мережами,  а також створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості шляхом надання селянам пільгових кредитів та залучення для її реалізації різних джерел фінансування.

Програма у районі ефективно діє з 2002 року, користується серед сільських мешканців району великою популярністю. До фінансування  Програми  залучаються  сільські, селищні та міська ради  в районі.

Кредитування Програми здійснюється через обласний Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості шляхом надання пільгових довгострокових кредитів по напрямках фінансування, зокрема на будівництво, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт та придбання житлових будинків та квартир, а також на влаштування інженерних мереж, впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій, тощо.

У відповідності з договором про співпрацю між Виноградівською райдержадміністрацією, районною радою та обласним Фондом інвестування по впровадженню Виноградівської районної цільової програми „Власний дім” районною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі  у 2018 році оформлено 42 клопотання на виділення кредитів мешканцям сільських населених пунктів, з них 2 – для купівлі житла; 1 – для будівництва житлового будинку; 3 – ремонту житлового будинку; 6 – на облаштування житлових будинків інженерними мережами, 30 – на впровадження енергоефективних технологій (в  тому числі утеплення фасадів будинків і квартир, заміна зовнішніх дверей, вікон, заміна газового котла твердопаливним, та ін.).

Передбачений Програмою обсяг фінансування на 2018 рік  з районного бюджету складав 2060,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1310,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 750,0 тис. грн.

Протягом 2018 року з районного бюджету і бюджетів сільських рад профінансовано 2526,65  тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 1600,0 тис. грн. (в т.ч. кошти районного бюджету – 470,0 тис.грн.; Виноградівської міської ради – 450,0 тис.грн., Вилокської селищної ради – 420,0 тис.грн., Королівської селищної ради – 50,0 тис.грн.; Веряцької сільської ради – 50,0 тис.грн.; Оноцької сільської ради – 40,0 тис.грн., Олешницької сільської ради – 50,0 тис.грн., Чорнотисівської сільської ради – 20,0 тис.грн.; Широцької сільської ради – 50,0 тис.грн.).

По спеціальному фонду – 926,65 тис.грн. (в т.ч. кошти районного бюджету – 660,0 тис.грн.; Виноградівської міської ради – 157,39 тис.грн., Королівської селищної ради – 51,26 тис.грн.; Олешницької сільської ради – 35,0 тис.грн., Оноцької  сільської ради – 23,0 тис.грн.)

За 2018 рік обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості виділено кредитних коштів мешканцям району на загальну суму 2710,0 тис.грн., у тому числі 800,0 тис.грн. – на добудову та придбання житлових будинків, 1910,0 тис.грн. – на  облаштування житлових будинків інженерними мережами, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих  технологій.

Начальника відділу інфраструктури,
житлово-комунального господарства
та будівництва                                                                                      І.Мельник

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у  Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки ПРОЕКТ

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого  і середнього підприємництва в Україні” та на підставі клопотання Виноградівської райдержадміністрації від 15.01.2019 року № 03-09/170, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2019 − 2020 роки, що (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні  роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва,  транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології  (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                   В. В. Любка

м.Виноградів,   ___________ 2019 року
______

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у  Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації Бачкай В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації про хід виконання Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Інформація про хід виконання у 2018 році
Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки

Програма забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.12.2016 року №378 і схвалена рішенням 10 сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради від 10.03.2017 р. №246.

На виконання заходів Програми у 2018 році рішенням 23 сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради від 12.07.2018 р. № 611 «Про внесення змін до рішення районної ради від 02.02.2018 р. № 508 «Про районний бюджет на 2018 рік» виділено 30,0 тис.грн., при запланованому обсязі фінансування 135,0 тис.грн.

Протягом 2018 року виділені кошти освоєно в повному обсязі, в тому числі на:

–        монтаж та обслуговування системи охоронної сигналізації – 9087,98 грн.;

–        придбання комп’ютерної, офісної та іншої техніки (1 телефонний апарат, 1 блок безперебійного живлення, 1 жорсткий диск, 3 акумуляторні батареї до робочих станцій відділу, ремонт факсимільного апарату) – 14836,00 грн.;

–        придбання предметів та матеріалів медичної допомоги (укомплектування медичної аптечки) – 500,00 грн.;

–        придбання засобів протипожежної безпеки (2 вогнегасники) – 680,00 грн.;

–        покращення матеріально-технічної бази відділу (придбання: 10 конвертів з марками, 30 п. бумаги для друку,  3 подовжувачів електричних, 5 ламп люмінесцентних, канцелярського приладдя, товарів побутової хімії та інвентарю для прибирання приміщень відділу) – 4896,02 грн.

Таке використання виділених з районного бюджету коштів дозволило привести матеріальне та технічне забезпечення відділу у відповідність до встановлених нормативними актами вимог, а також технічно підготуватись до чергових виборів 2019 року.

 

В.о. голови державної адміністрації                   Н.КОСТЕЛЕБА-ВЕРЕМЧУК

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2018-2022 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації Югаса В.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу культури районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2018-2022 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2019 року

№ ___

Звіт про виконання «Програми  розвитку дитячих шкіл
мистецтв Виноградівського району на 2018-2022 роки» за 2018 рік

„Програма розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2018 – 2022 рокиˮ  схвалена розпорядженням голови Виноградівської районної державної адміністрації від 09.11.2017 р. №326, затверджена рішення сесії районної ради УІІ скликання від 16.01.2018 року №499. У 2018 році на виконання заходів Програми виділено кошти в сумі 35.0 тис.грн.

Відділ культури  проводить систематичну роботу з виявлення та підтримки обдарованих дітей у дитячих школах мистецтв. Протягом 2018 року в обласних конкурсах учнівських творчих колективів серед дитячих шкіл мистецтв взяли участь 350 учнів з 10 дитячих шкіл мистецтв за жанрами: хореографічний, хоровий, фортепіанний, струнно-смичковий, образотворчий, декоративно-прикладний, народний та театральний.

Згідно плану заходів щодо виконання Програми проведено:

п.1. У районі діють десять дитячих шкіл мистецтв, які працюють за такими фаховими напрямами: фортепіано, народні інструменти, струнно-смичкові інструменти, духовні інструменти, музично-теоретичні дисципліни, хореографія, хоровий спів, вокал, образотворче мистецтво, театральне мистецтво.

Контингент учнів на 2018-2019 навчальний рік у дитячих школах мистецтв району, затверджений наказом відділу культури  №01-07/545 від 12 вересня 2018 року становить 1208 учнів.

п.4. Відділ культури спільно з директорами ДШМ району проведено 12 нарад, 5 семінарів.  Директори ДШМ району взяли участь у 4 обласних нарадах управління культури та 7 семінарах з питань виконання навчально-виховного плану та фінансово-господарської діяльності.

Протягом звітного періоду було проведено 5 обласних методичних семінарів та відкритих уроків на яких були присутні   викладачі із всіх дитячих шкіл мистецтв району.

Дитячі школи мистецтв беруть участь у проведенні  більшості  державних календарних, традиційних свят та звітних концертів.

п.6. Протягом 2018 року директори та викладачі шкіл мистецтв організували та взяли участь у:

19-23 лютого 2018 року на базі Ужгородського коледжу культури пройшли обласні курси підвищення кваліфікації викладачів відділів народних інструментів, струнно-смичкових, хорових дисциплін, фортепіанного, художнього.

15 травня 2018 року майстер клас Андреї Варнодь для учнів та викладачів фортепіанного відділу.

23 жовтня проведений обласний методичний семінар при Перечинській ДШМ на тему: „Раціональна постава при грі на духових та ударних інструментах. ЇЇ практичне значенняˮ.

24 жовтня 2018 року проведений обласний методичний семінар при Мукачівській ДШМ №2 на тему „Дихання, як стержнева основа академічного співуˮ.

26 жовтня 2018 року відбувся  обласний методичний семінар „Стратегія розвитку  класичного хореографічного мистецтва Закарпаттяˮ на базі Ужгородського коледжу культури і мистецтва.

07 листопада на базі Тересвянської ДШМ проведений обласний методичний семінар „Розвиток поліфонічного мислення в учнів мистецьких шкіл. Методики роботи над поліфонічним твором на уроці з спеціальностіˮ.

14 листопада у Виноградівській ДШМ ім. Б.Бартока проведений кущовий методичний семінар „Підбір репертуару та його роль у формуванні виконавських навичок скрипаляˮ.

20 листопада відбувся кущовий семінар при Новосільській ДШМ „Розвиток творчих здібностей на уроках сольфеджіо в старших класахˮ.

23 листопада відбувся кущовий методичний семінар на тему „Робота над фортепіанними творами композиторів Закарпаттяˮ, на базі Виноградівської ДШМ ім.Б.Бартока.

28 листопада відбувся обласний методичний семінар „Сучасна українська хорова музика, як складова репертуару дитячих хорових колективівˮ на базі Неветленфолівської ДЩМ.

п.8. Протягом звітного періоду робота в дитячих шкіл мистецтв  району проводилась відповідно до планів роботи обласного та кущового методоб’єднань та річних планів роботи шкіл.

29 січня було проведено кущовий конкурс виконавської майстерності учнів молодших класів відділу народних інструментів шкіл естетичного виховання Виноградівського району.

06 лютого проведений кущовий конкурс фортепіанних ансамблів, у якому вихованці Вилоцької ДШМ Зеленська Оксана та Омбоді Доріна (викл. Нанаші М.І) посіли 1- ше місце, вихованці Пийтерфолівської ДШМ Лодані Река (викл. Енгі-Химинець Е.Г.) та Боргато Язмін (викладач Данич Е.З.) отримали першу премію.

1 березня відбувся обласний конкурс „Жаворонокˮ, де учениці Вербовецької ДШМ Повдьор Рейка отримала ІІ місце, Зелік Кінче – подяку, учень Вилоцької ДШМ Манді Давід 4 кл. зайняв 2 – ге місце, (викл.Вогрін-Кіселович К. І., конц. Подкопаєва Л. Й.).

2 березня була проведена кущова музично-теоретична олімпіада, в результаті якої учні Виноградівської ДШМ Роспопа Дарина (викл.Вейконь Н.В) отримала 1 місце з музичної літератури, учениці Носок Александра та Носок Анастасія (викл.Сорводі Н. Ю.) отримали 3-тє місце з музичної літератури, учениця Марушка К.(викл. Сорводі Н.Ю) отримала 2 місце по сольфеджіо.

В Ужгородському музичному коледжі відбувся обласний етап конкурсу вокальних ансамблів малих форм, де ансамбль учнів молодших класів (кер.С.Ф. Гнетило, конц.Сорводі Н. Ю.) отримали подяку управління культури облдержадміністрації.

23-25 березня у м.Егер відбувся міжнародний конкурс фортепіанних ансамблів „Zenevarazslatˮ, у якому взяли участь вихованці Вилоцької ДШМ Зеленська Оксана та Омбоді Доріна посіли 3 місце, у номінації (викладач-учень) – викл. Нанаші М.І. та учениця 7 кл. Омбоді Доріна зайняли 1 місце. Вихованці Пийтерфолівської ДШМ Лодані Река, (викл. Енгі-Химинець Е.Г). та Боргато Язмін (викл. Данич Е.З.) отримали гран-прі у категорії молодших класів, Ф.Кіраль, М.Біров отримали ”гран-прі”,вихованці Виноградівської ДШМ Миць Анастасія – Бачкай Юліана отримали 1 місце, Пелехач Яна – Дубляк Тамара-1 місце.

24 березня у м.Берегово відбувся конкурс угорської пісні „Tul a Tiszamˮ, де учні І.Біров зайняла 1 місце, С.Кадар зайняла 2 місце.

27 березня на базі міського будинку культури пройшов кущовий конкурс хорової майстерності Конкурс проходив в 4 номінаціях:

1) Хори учнів молодших класів:Виноградівської ДШМ – подяка за участь , Королівської ДШМ – подяка  за участь, Новосільської ДШМ – ІІІ місце.

2) Хори учнів старших класів: Виноградівської ДШМ – ІІ місце, Олешницької ДШМ – ІІІ місце.

3) Ансамблі учнів молодших класів: Великопаладської ДШМ – ІІ місце, Виноградівської – подяка за участь, Новосільської ДШМ – ІІІ місце, Олешницької ДШМ – ІІІ місце.

4) Ансамблі учнів старших  класів: Великопаладьської ДШМ – І місце, Неветленфолівської ДШМ – І місце, Королівської ДШМ – подяка за участь, Новосільської ДШМ – ІІІ місце.

2 квітня викладач образотворчого відділу Стасюк А.М. разом з учнями образотворчого відділу провела мастер-клас для викладачі та учнів ДШМ району „Великодня писанкаˮ під час якого учасники мали можливість попрактикуватися у виготовленні писанок старовинним способом за допомогою писачка та воску.

20 квітня дитячий фольклорний колектив Вербовецької ДШМ брав участь у конкурсі „Szol a fulemuleˮ (викл. О.А. Шаркаді).

21 квітня відбулася всеукраїнська музична олімпіада майстерності „Голос дітиˮ (класичне фортепіано), де учениця Виноградівської ДШМ ім. Б.Бартока Тесличко Злата отримала подяку за участь.

25 квітня відбувся обласний конкурс індивідуальних виконавців учнів старших класів де учні ДШМ с. Вілок: учень 7 класу Ковач Марк, (викл. Ковач С.О., концерм. Сподні О.Ф). – 1 місце;  учениця 8 кл. Біров Каріна, (викл. Ковач С.О., концерм. Нанаші М.І). – 1 місце.

29 квітня проведений дитячо-юнацький конкурс образотворчого мистецтва „Легенди Карпатˮ, де 2-гі місця здобули вихованці Виноградівської ДШМ ім.Б.Бартока, Молнар Тамілла, Гуцал Софія та Чука Валерія.

06 травня викладачі та вихованці дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району взяли участь у фестивалі виноградарів-виноробів „Угочанська Лозаˮ.

11 травня на міжнародному конкурсі піаністів м. Фегердьормот (Угорщина) учень Пийтерфолівської ДШМ Поладі Матвій учень отримав „гран – пріˮ та фортепіанний ансамбль Лодані Река та Боргато Язмін, (викладачі Данич Е.З та Енгі Е.Г) також отримали „гран-пріˮ.

15 травня відбувся обласний конкурс „Таланти багатодітної родиниˮ, де учень образотворчого відділу Люньо Я. отримав диплом III ступеня у номінації „декоративно-прикладне мистецтвоˮ.

18 травня в учні ДШМ Виноградівського району взяли участь у VII Обласному дитячому фольклорному фестивалі-конкурсі «Веселковий передзвін», де гідно представили наш район. Біров Каріна, учениця Великопаладської ДШМ, у сольному жанрі зайняла 1 місце, ансамбль цитристів Великопаладської ДШМ зайняв 3 місце, народний вокальний ансамбль Вербовецької ДШМ – 3 місце, хореографічний колектив Вербовецької ДШМ -2 місце, народне вокальне соло Вербовецької ДШМ – 3 місце.

24 травня учениця 8 класу Вербовецької ДШМ А. Зан (викл. М.М. Горонгозо) взяла участь у міжнародному конкурсі у м. Вашарошномень (Угорщина), де отримала „срібний дипломˮ .

26 травня – 05 червня 14 вихованців Пийтерфолівської ДШМ відпочили у таборі загального відпочинку на озері Балатон  (Угорщина).

29 травня у Середнянській ДШМ відбувся XVI обласний конкурс українського художнього слова ім. І. Ірлявського „Моя веснаˮ де учениця театрального відділу Широківської ДШМ А.Погоріляк отримала диплом у номінації „гуморˮ  (викл. О.М.Дубровка).

03 червня – 05 серпня проведена персональна виставка викладача образотворчого відділу Пийтерфолівської ДШМ Гомокі Габора у м.Будапешт.

07 липня на урочистому відкритті  будинку культури після капітального ремонту с.Пийтерфолво брав участь учень Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв Поладі Матвій (викл. Енгі Е.Г.).

07-14 липня проходив XXIII Закарпатський табір народної творчості, при Пийтерфолівській ДШМ, де мали змогу відпочити обдаровані діти Виноградівського району та Закарпатської області.

08 липня 2018 фольклорний колектив викладачів та дитячий хореографічний колектив Вербовецької дитячої школи мистецтв виступили на святі „День сім’їˮ, що відбулося у с. Шаланки.

05 серпня  фольклорний колектив викладачів та дитячий хореографічний колектив Вербовецької ДШМ виступили у м.Нірчоголь (Угорщина)  на фестивалі кремзликів.

17 серпня у виставковій залі „Імпастоˮ відкрилася виставка під назвою „Графікаˮ якій взяла участь викладач образотворчого відділу ДШМ с.Широке Стасюк А.М.

19-20 серпня фольклорний колектив викладачів , дитячий хореографічний колектив та вокальний ансамбль учнів  Вербовецької ДШМ виступили  у м.Кунсентмартон (Угорщина)  на святі приуроченому дню міста та святу „Хліб угорцівˮ.

24 серпня самодіяльний вокальний жіночий квартет Виноградівської дитячої школи мистецтв (керівник С.Гнетило) виступили з привітанням до Дня Незалежності  України у санаторії „Теплицяˮ.

10 вересня самодіяльний народний вокальний квартет (керівник С. Ф. Гнетило) та інструментальний ансамбль викладачів (керівник В. Марушка) Виноградівської дитячої школи мистецтв  взяли участь у відкритті Міжнародного пленеру художників „Чорна Гораˮ.

15 вересня фольклорний колектив викладачів Вербовецької дитячої школи мистецтв брав участь на Дні добросусідства України та Польщі біля села Лубня.

21 вересня викладач Виноградівської дитячої школи мистецтв Гнетило С.Ф. виступила на Дні партизанської слави.

24 вересня у Вилоцькій дитячій школі мистецтв проведено тематичний урок на тему: „Роль художньої спадщини Т.Г.Шевченка в українському мистецтвіˮ для 2-8 класів. Підготувала викладач музично-теоретичних дисциплін Вогрін-Кіселович К.І.

25 жовтня відбувся II обласний конкурс живопису ім. А. Ерделі, де взяли участь вихованці  Виноградівської ДШМ 1-ше місце отримала Молнар Таміла, Міговк Катерина – подяку.

4 листопада вокальний ансамбль викладачів Неветленфолівської ДШМ брали участь у 29-му фольклорному фестивалі „Золота Осіньˮ у м.Тячів.

3 грудня у міському будинку культури м.Виноградів колектив учнів та викладачів Нефетленфолівської ДШМ провели 11-й благодійний концерт з метою зборів коштів на лікування важкохворого Костроби Олександра. Під час концерту зібрано 72200 грн.

Протягом грудня 2018 року у всіх ДШМ Виноградівського району проведено академконцерти та батьківські концерти.

Учні та викладачі шкіл мистецтв району є незмінними учасниками заходів приурочених до відзначення державних та календарних свят у районі.

Протягом другої половини грудня у всіх дитячих школах мистецтв району відбулися академічні покази, іспити, звітні батьківські та благодійні концерти. Учні та викладачі шкіл мали змогу презентувати батьківському колективу та громадськості всі набуті знання та майстерність.

Викладачі ДШМ відвідують міжнародні фахові курси, конференції де навчають та обговорюють питання сучасної педагогічної роботи та освіти.

п.9. Згідно положення «Про  призначення стипендій та премій у дитячих школах мистецтв» відділ культури провів урочистості, де відбулося одноразових стипендій переможцям обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів учням ДШМ району та премії їх викладачам на загальну суму 35.0 тис.грн.

Потреба для фінансування даних заходів у 2018 році становить 50.0 тис.грн., виділено 35.0 тис.грн.

п.12.На початку навчального 2018-2019 року  комісією, яка діє при відділі культури, розглянуто тарифікаційні списки працівників дитячих шкіл мистецтв району з метою приведення видатків на нарахування заробітної плати у відповідність до виділених асигнувань.

Протягом вересня 2018 року при затвердженні тарифікаційних списків була здійснена оптимізація роботи дитячих шкіл мистецтв шляхом скорочення обсягу педагогічного навантаження і перегляду штатних розписів установ.

ДШМ співпрацюють з громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування з метою покращення матеріально-технічної бази школи.

Після численних консультацій відділ культури доручив керівникам установ культури району привести витрати у відповідність до бюджетних асигнувань. Керівники закладів, які несуть безпосередню відповідальність за функціонування установи в цілому та за невиплату заробітної плати зокрема, прийняли рішення внести корективи до штатних розписів, коригувати стимулюючі надбавки, переглянути обсяги педагогічного навантаження, щоб не блокувати роботу очолюваних ними закладів і зберегти робочі місця. За погодженням із відділом культури на 2018-2019 навчальний рік збільшено розмір батьківської плати в середньому на 50%. Тарифікаційна комісія при відділі культури при затвердженні тарифікаційних списків оптимізує обсяги педагогічного навантаження викладачів мистецьких шкіл в межах навчального плану педагогічних працівників з метою приведення видатків на нарахування заробітної плати у відповідність до виділених асигнувань.

У Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв за рахунок благодійного фонду „Разом за намиˮ (Együtt mindannyiunkért) м.Будапешт (Угорщина) проведено наступні зовнішні та внутрішні ремонтні роботи на будівлі школи мистецтв: замінено застарілу опалювальну систему (котел – 1 шт,  модель Вайлант (28,5 кіловатів),  радіаторні системи у 17 аудиторіях,  2 коридорах та в концертному залі); замінено 21 двері: вхідних дверей – 3 шт, дверей класів та службових приміщень – 17 шт, вхідні двері котельної – 1 шт. На даний час триває капітальна заміна 800 м.кв. покрівлі будівлі школи. У концертному залі заплановано відновлення сцени і підлоги. У виконанні робіт  участь бере  Пийтерфолвівська сільська рада. За рахунок Західного Партнерства у Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв замінено 20 вікон, а малярні роботи у класах проводяться за сприяння батьківського комітету.

Сучасне навчання вимагає використання мультимедійних засобів. Щоб вирішити такі негайні проблеми дирекція ДШМ району  надалі буде активно брати участь у написанні грантів та намагатися підтримувати тісні зв’язки з організаціями та шукати альтернативні джерела фінансування. Викладачі та дирекція шкіл активно працюють у напрямку співпраці з громадськими організаціями та українськими і міжнародними благодійними фондами.

 

 

Начальник відділу культури                                                                   В. ЮГАС

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації Югаса В.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію відділу культури районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2019 року

№ ___

                                                                                           

Звіт про виконання
„Програми  розвитку культури і мистецтва в районі
на 2016-2020 роки” за 2018 рік

 На виконання заходів „Програми  розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням другої сесії сьомого скликання  Виноградівської районної ради від 15 січня 2016 року № 64, у 2018 році для проведення державних, календарних, традиційних свят з районного бюджету було виділено 101,3 тис.грн. при планових обсягах фінансування всієї Програми 646.0 тис. грн.

Згідно плану заходів щодо виконання Програми проведено:

п.1. Збереження історико-культурної спадщини, реставрація, реклама.

Проведені урочистості та покладання  квітів до пам’ятних знаків воїнам-афганцям, загиблим землякам в АТО, відзначення Дня Перемоги, пам’яті партизан-підпільників, Дня вшанування пам’яті жертв війни в Україні до меморіального комплексу, стели на місці розстрілу партизан-підпільників у м.Виноградові, їх могил у с.Текові та с.Чорнотисові, меморіальних дошок представниками районної та міської влад, органів місцевого самоврядування, підприємств і громадських організацій та учнівської молоді.

Відкрито пам’ятний знак о.Миколі Зомборі, греко-католицькому священику, жертві сталінізму, у с.Підвиноградові (лютий).

Відкриті меморіальні дошки загиблим героям АТО: Василю Білаку у с.Дротинці (лютий), Золтану Балажу на будівлі ЗОШ № 2 в смт.Королево та Віктору Афанасьєву перед селищною радою в смт.Вилок (квітень).

Вшанування пам’яті Тараса Шевченка з нагоди 204-ї річниці від дня народження проведено біля пам’ятників поетові у м.Виноградові та смт.Королеві (березень).

З нагоди відзначення 170-ї річниці визвольної боротьби угорського народу у 1848-1849рр. учасники урочистостей – представники консульств Угорщини у Берегові та Ужгороді, районної та міської влад, громадських організацій, духовенства та городяни поклали квіти шани до пам’ятника Жігмонду Перені у сквері ЗОШ № 3 (березень).

Продовжено реставрацію дерев’яної греко-католицької церкви святого Архангела Михаїла (ХУІІІст.) у с.Тисобикень, будівлі синагоги (ХІХст.) та капітальний ремонт римо-католицької каплиці святої Цецилії у м.Виноградів.

Представлено уточнені дані та кольорові фото про пам’ятки Виноградівщини в обласну редколегію з підготовки і випуску „Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської області” (квітень).

З метою виховання інтересу до історичних пам’яток, любові до рідного краю проведені тематичні екскурсії „Мій рідний Виноградів”  з відвіданням кімнати-музею Бели Бартока під час уроків „Мистецтво” для учнів 8-9 класів Виноградівської гімназії (квітень, травень).

Проведено урочистості та покладання квітів із нагоди відзначення Дня партизанської слави до стели на місці розстрілу партизанів-підпільників у м.Виноградові, їх могил у с.Текові та с.Чорнотисові  представниками районної та міської влад, органів місцевого самоврядування, підприємств і громадських організацій та учнівської молоді(вересень).

Проведено відкриття пам’ятного знака у с.Шаланки 30-м воїнам-односельчанам, які загинули на фронтах І-ї Світової війни 1914-1918рр. і в таборах військовополонених (11.07).

Урочистості з нагоди відзначення переможної битви у визвольній боротьбі 1703-1711рр. під проводом Ференца Ракоці ІІ проведені біля пам’ятника Турул (с.Тисобикень) з покладанням квітів представниками обласної, районної та місцевої влад, консульств Угорщини в Закарпатті та громадських організацій (15.07).

Продовжено реставрацію дерев’яної греко-католицької церкви святого Архангела Михаїла (ХУІІІст.) у с.Тисобикень, будівлі синагоги (ХІХст.), проведено впорядкування території навколо  каплиці святої Цецилії у м.Виноградові.

Проведено урочистості та покладання квітів до пам’ятника Жігмонду Перені у сквері ЗОШ № 3 з нагоди відзначення 170-ї річниці визвольної боротьби угорського народу у 1848-1849рр. представниками консульств Угорщини у Берегові та Ужгороді, районної та міської влад, громадських організацій, духовенства та городян (жовтень).

Покладання квітів до меморіального комплексу проведено з нагоди відзначення 74-ї річниці визволення Виноградівщини та Закарпаття від німецько-фашистських загарбників (жовтень).

Відбулася науково-практична конференція „Перша світова війна. Погляд крізь століття” у залі ЗОШ с.Великі Ком’яти за участі науковців кафедри історії України Ужгородського національного університету, викладачів-істориків ЗОШ району, краєзнавців та учнівської молоді, а також покладання квітів до єдиного в районі пам’ятника загиблим у Першій світовій війні воїнам-землякам із Великих Ком’ят (листопад).

Завершено капітальний ремонт каплиці святої Цецилії з добудовою ритуального будинку святого Яна Капістрана на старому міському кладовищі (жовтень).

Проведено освячення дерев’яної греко-католицької церкви святого Архангела Михаїла (1770р.) у с.Тисобикень після завершення реставраційних робіт, здійснених за рахунок коштів Фонду ім. Ласло Телекі (Угорщина), на початку грудня.

п.2 Розвиток самобутньої української національної творчості та забезпечення прав національних меншин.

У закладах культури району проводиться систематична і цілеспрямована робота з метою сприяння збереженню і розвитку культурних потреб, вихованню поваги до народних звичаїв національних меншин та зміцненню міжнаціональної злагоди і порозуміння.

Відділ культури співпрацює  з  громадськими організаціями національних меншин: міським та районним осередками Закарпатського товариства угорської культури, товариством культури ім.Моріца Жігмонда, районним товариством ромської культури «Романо дром» та районним жіночим товариством «Бахталі ромні», Виноградівською іудейською релігійною громадою. У міській синагозі працює єврейська недільна школа.

У закладах культури району проведено ряд культурно-просвітницьких заходів спрямованих на формування толерантності, поваги до історії, мови, традицій представників різних національностей.

Презентація книги „Щоденник молодого рома-мандрівника”  автора Миколи Бурмека-Дюрі проведена для громадськості міста у Виноградівській ЦРБ. У цьому романі-колажі вміщені автобіографічні оповіді, рефлексійні ескізи, документальні тексти, казки, етнографічні описи. Книга вийшла у світ у видавництві  „Гражда”  за підтримки програми „Роми України”  Міжнародного фонду  „Відродження”. З приводу унікального твору вели розмову письменник і видавець Іван Ребрик, кандидат філологічних наук Наталія Ребрик, автор передмови письменник Василь Горват та присутні на презентації. Повідомлення про україномовну книгу ромського автора одержало широкий резонанс в українських літературних колах (30 березня 2018р.).  Бібліотекарі Виноградівської ЦРБ підготували буктрейлер про книгу Миколи Бурмека-Дюрі „Щоденник молодого рома-мандрівника” (вересень).

Урочисте зібрання відбулося біля пам’ятника Турулу з нагоди відзначення річниці переможної битви у 1703р. під проводом Ференца Ракоці ІІ у визвольній боротьбі угорського народу 1703-1711рр. (липень, смт.Вилок-с.Тисобикень).

У будинку культури с.Шаланки протягом років діє клуб «Сонечко», який об’єднує більше 20  дітей-ромів. Із ними розучують вірші, пісні, займаються рукоділлям, малюванням, вивчають народні звичаї, проводять екскурсії на різну тематику. Учасники дитячого клубу  виступають у концертних програмах.

Проведено урочистості з нагоди завершення відновлення будівлі Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв за сприяння та матеріальної       підтримки Міністерства закордонних справ Угорщини. На урочистостях були присутні представники Державних Зборів, Державного секретаріату, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури, консульств Угорщини у м.Ужгороді та м.Берегові, обласної ради, районної державної адміністрації, громадських організацій і духовенства. Заступник голови Державних зборів Угорщини др.Лоторцоі Янош у виступі виділив важливість збереження рідної мови, культури і народних традицій, у якому важливу роль відіграють дитячі садки, школи,  мистецькі заклади. Заступник голови державної адміністрації Єва Данич подякувала за надану матеріальну допомогу у відновленні ДШМ угорському уряду, вручила Подяки райдержадміністрації Далмі Молнар,голові угорського Фонду „Разом за нас усіх”, та колективу Пийтерфолвівської ДШМ. Концертна програма учнів та викладачів школи була  різноманітною і професійною (22 листопада 2018р.).

Благодійний концерт учнів та викладачів Неветленфолівської ДШМ з метою надання матеріальної допомоги  важкохворому однолітньому Олександру Костробі (с.Сасово) з нагоди відзначення Міжнародного дня людей із особливими потребами проведений у будинку культури м.Виноградів. На концерті були присутні представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, учнівської молоді, ЗМІ. У концертній програмі були виконані інструментальні та вокальні твори українських і зарубіжних композиторів. Зібрано кошти в сумі 72,2 тис.грн. (03 грудня 2018р.)

З метою популяризації творчості угорських письменників для юнацтва сектором угорської літератури ЦРБ проведено літературну годину до 130-річчя від дня народження Мілана Фюшта, угорського письменника, поета і драматурга(23 липня 2018р.).

Перегляд кінофільму „Зірки Егера”, створеного за романом угорського письменника Гейзи Гардоні, проведений для учнів міської ЗОШ №3 ім..Ж.Перені  сектором угорської літератури ЦРБ з нагоди відзначення 155-річчя письменника(30 серпня 2018р.).

Сектор угорської літератури ЦРБ спільно із вчителем угорської мови та літератури ЗОШ №3 ім.Ж.Перені  Ерікою Вінце провів святкування Дня угорської мови для учнів 5-го класу. Завідувачка сектору Габріелла

Меланчук познайомила дітей із цікавою історією виникнення угорської мови, її першою писемною пам’яткою. Захід доповнили вірші відомих угорських поетів Дежева Костолані, Шандора Ременіка, Мілана Фюшта у виконанні учениць Клари Югас, Єви Жовчак і Кітті Жидик (12 листопада 2018р.).

В Угорщині 2018 рік оголошено роком короля Матяша (ХУст.). У ЦРБ експонується книжкова виставка „Король Матяш, справедливий” (липень-грудень 2018р.)

Темі упередженості та взаємної недовіри, які часто лежать в основі дискримінації, расизму та ксенофобії, була присвячена зустріч у рамках кіноклубу „Docudays UA” при Виноградівській ЦРБ, де відбувся перегляд фільму „Ромська мрія” режисера Романа Бондарчука. Цей фільм – дослідження українськими документалістами проблем ромів у Закарпатській області. Учасники перегляду емоційно реагували на перегляд кожної стрічки циклу – автобіографічних фільмів  „Денис”, „Мирослав”, „Рената”, „Діана” про успішних представників ромського середовища, висловили думки з приводу стереотипів та особливостей поведінки цієї народності.

19 грудня у читальній залі ЦРБ відбулася презентація книги молодгого ромського письменника Миколи Бурмек-Дюрі «Мама казали правду». Видання здійснене за сприяння Ромської програмної ініціативи «Рома України» від Міжнародного фонду «відродження». По завершенню презентації присутні змогли переглянути книжково-ілюстративну виставку «За місцем під сонцем».

Черговий семінар-тренінг на тему „Інноваційні форми та методи в бібліотечній роботі” для працівників бібліотек-філій Виноградівської ЦБС

 (с.Ботар, с.Нове Село, с.Велика Паладь, с.Тисобикень, с.Дюла, с.Вербовець, с.Шаланки, с.Теково, смт.Королево(дитяча бібліотека), смт.Вилок), ЦРБ, Солотвинської бібліотеки-філії Тячівського району, які обслуговують угорську національну меншину, проведено у Виноградівській ЦРБ 05 квітня 2018р. Навчання проводилося завдяки Центру підтримки угорської культури, Товариства угорських бібліотекарів Закарпаття спільно з Національною бібліотекою ім.Іштвана Сечені, Благодійного фонду ім.Габора Бетлена. Тренерами були Врауконне Лукач Ілона, науковець, і Гастоні Еніка (обласна бібліотека ім.Жігмонда Моріца, м.Ніредьгаза).

У бібліотеці-філії с.Нове Село(завідувачка Мелінда Молнар) літературно-музичною годиною „Святкуємо ювілей – 10 років” працівники культури села спільно відзначили співпрацю Фонду  „Мистецтво – за націю” (м.Будоерш,Угорщина) та Благодійної організації „Люби і роби добро”, яка діє при бібліотеці-філії. Бібліотека одержала 350 художніх та дитячих книг від Фонду „Мистецтво за націю” (28 квітня 2018р.).

Концерт-лекцію „Зеневораж – Зачарування музикою” для учнівської молоді про твори класичної музики проведені фортепіанним дуетом у складі Варнодь Андреї і Форкош Лілі (Угорщини) у Виноградівській ДШМ ім.Б.Бартока. Варнодь Андрея провела також майстер-клас із учнями-піаністами цієї школи (03 травня 2018р.)

п. 3.Організація та проведення масових заходів.

Проведено близько 90 масових заходів  районного значення: новорічно-різдвяні святкування і коляда, участь у обласному фестивалі «Коляди у Старому селі», День Соборності України, Міжнародний жіночий день, відкритий фестиваль виноградарів-виноробів «Угочанська лоза», творчі звітні концерти  дитячих шкіл мистецтв, творчі звіти колективів художньої самодіяльності, театралізоване свято з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, День художника, День вчителя, День Захисника України, День Державного Прапору України, День незалежності України, благодійні концерти. До кінця поточного року відділ культури планує провести наступні заходи: День працівника культури, День пам’яті жертв Голодомору, День Гідності і Свободи, Міжнародний день інвалідів, День Збройних сил України, участь у обласному конкурсі «Юні зірки Мельпомени». Надаємо інформацію про проведення деяких заходів протягом звітного періоду.

Працівниками культури району приділяється особлива увага щодо  підвищення ефективності роботи галузі, пошуку шляхів вдосконалення функціонування всіх закладів району.

З метою культурного обслуговування населення працівники закладів культури Виноградівського району  провели численні різнопланові культурно-мистецькі заходи.

Рік розпочався з проведення різдвяних та новорічних свят, а саме в СБК Букове – вечір «З Новим Роком, з новим щастям, побажання шлем найкращі», СБК Шаланки – новорічний вечір «Ой на Новий Рік, та й на довгий вік», клуб вул. Першотравнева – дитячий ранок «Новорічні втіхи», клуб с.Боржавське – новорічна шоу-програма «Мелодія новорічної ночі» та ін..

В рамках Різдвяних свят 03 січня у міському будинку культури учасники  зразкового театру ляльок (керівник – Наталія Югас)  спільно з громадською організацією «Центр дитячого розвитку  «Розумашки», провели різдвяний концерт, де представили виставу «Вертеп».

13 січня у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту (м.Ужгород) проведено УІІІ-ий фестиваль «Коляди в старому селі», у якому брав участь фольклорний колектив «Хижанські візерунки» будинку культури с.Хижа (керівник – Ірина Турцанаш).

14 січня у будинку культури  с.Онок  проведено  театралізоване  свято «Оноцька коляда -2018»,  у якому брали участь: театр ляльок міського будинку культури з виставою «Вертеп» (керівник Наталія Югас), колядницькі колективи  церковної громади с.Онок та  с. Боржавське, фольклорний вокальний ансамбль «Оноцькі ластівочки» (керівник Лариса Білак) та інші творчі колективи і окремі виконавці.

22 січня проведено урочистості з нагоди відзначення у районі Дня Соборності України. Під час заходу представники влади поклали  корзини квітів до пам’ятника-погруддя  Тараса Шевченка, а  в клубних закладах сіл: БК Вербовець – вечір «Соборна моя Україна», БК Теково – вечір «Соборність України – основа державності», БК В.Копаня – святковий концерт «Нехай не розмежованою залишається навіки», БК Гетеня-вечір «Україно Соборна державо, сонценосна колиско моя» та інші.

27 січня в районі було відзначено День памяті жертв Голокосту  до цієї дати було проведено вечір «Ми Вас пам’ятаємо назавжди»-СБК Вербовець, година памяті «Слава героїв- жива» – СБК В.Комяти,історична година «Сказати стільки  хочу… та мовчу» -СБК Хижа, вечір памяті «І слава їх встає, не вмерши» – СБК Веряця та інші.

29 січня  до Дня памяті Крутів проведено  ряд заходів зокрема історичні години, години-спомини, мітинг-реквієм, вечори-памяті «І рішились на смерть три сотні» -СБК Сасово, «Стогнали Крути і молився вітер» -СБК Фанчиково,  «Під Крутами юність і нації слід» – СБК Олешник, «Тим, хто грізну стихію зумів зупинити» -СБК  с.В.Копаня, «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорених політ» – СБК Дротинці.

14 лютого до Дня закоханих були проведені вечори-відпочинку під назвами «Любов’ю дорожити вмійте» СБК Сасово, «На крилах любові» СБК Теково,  «Романтична пара» СБК В.Копаня.

15 лютого  на пл. Миру, біля пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам  відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та героїв АТО. Учасники заходу схилили голови перед світлою пам’яттю полеглих, вшанували тих, кому довелося воювати. Також проведено урочисте покладання корзин квітів до пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам. На завершення заходу у виконанні Каріни Біров пролунала пісня «Мальви».

Традиційно з нагоди річниці виведення радянських військ з Афганістану у закладах культури Виноградівського району проведено ряд заходів.

27 лютого у залі Виноградівського міського будинку культури проведено два концерти Закарпатського академічного камерного хору «Кантус» (м.Ужгород). Керівник хору – народний артист України Еміл Сокач.  Як завжди вони дарували слухачам піднесену атмосферу свята.

22 березня 2018р. на базі народного художнього колективу-ансамблю танцю «Танцювальна Корпорація Друзів»  Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» (м.Ужгород) проведено обласну творчу лабораторію на тему «Інноваційні форми роботи з різними віковими категоріями дітей у хореографічному колективі сучасного танцю», у якій взяли участь директор  будинку культури с.Теково Севке Ольга та директор будинку культури с.В.Копаня Мазуряк Вікторія. Учасники значно збагатили свій досвід роботи. Систематичні проведення таких творчих лабораторій, організованих обласним організаційно-методичного центром культури, сприяють підвищенню кваліфікаційної майстерності керівників хореографічних колективів у клубних установах району.

27 березня, з нагоди відзначення Міжднародного дня театру у Виноградівській дитячій бібліотеці відбулася прем’єра вистави  «Як Дід щастя здобував»  за мотивом української народної казки,  у виконанні учасників аматорського театру ляльок  Виноградівського міського будинку культури. Щирим вітанням та оплесками глядачі – учні Виноградівської ЗОШ №1 привітали з успіхом акторів, які виступили вперше  на аматорській сцені м. Виноградів. В цей день, також було проведено майстер-клас  на тему: «Основи акторської майстерності» з акторами та глядачами творчої зустрічі.

29 березня у Берегівському міському будинку культури проведено  ХІІІ-й відкритий фестиваль-конкурс дитячого та юнацького театрального мистецтва «Юні зірки Мельпомени», мета якого – розвиток і популяризація театрального мистецтва в області, покращення професійної і виконавської майстерності режисерів та акторів аматорських колективів, обмін досвідом, встановлення творчих зв’язків. У конкурсі взяли  участь актори зразкового театру ляльок Виноградівського міського будинку культури (керівник   Наталія Югас, режисер Василь Югас) та театральний колектив учнів  Широківської  ДШМ з Виноградівського району (керівник Світлана Гелл). Згідно рішення  журі  найвищу нагороду фестивалю-конкурсу Гран-прі одержав  зразковий театр ляльок Виноградівського міського будинку культури за виставу «Вертеп», а театральний колектив Широківської ДШМ відзначений Подякою.

24 квітня до Виноградівського міського будинку культури завітав  гість з Берегова, а саме  Народний український театр імені Ярослави Бандурович, який представив глядачам виставу за п’єсою Ольги та Олександра Матей «І були кози ситі та сіно ціле, допоки..». Театр  виступив за сприяння Виноградівського міського голови Бочкая С.З. та адміністрації міського будинку культури.

29 квітня у будинку культури с.Веряця проведено звітній концерт творчих аматорських колективів та індивідуальних виконавців. На творчому звіті були присутні депутати районної ради, дирекція та учні Веряцької загальноосвітньої школи, батьки, гості та жителі с.Веряця. Глядачі тепло зустрічали кожен з номерів. Авторська програма творчого звітнього концерту підготовлена художнім керівником будинку культури с.Веряця – Марією Тарнай. Відрадно, що будинок культури тісно співпрацює з Веряцькою ЗОШ, є учасником державних, календарних, традиційних свят районного та обласного значення.

5-6 травня 2018р. у м. Виноградів проведено ХІІІ–й Виноградівський відкритий фестиваль виноградарів-виноробів «Угочанська лоза». Багата концертна програма включала в себе біля 30 творчих колективів та індивідуальних виконавців. У парку Перені традиційно проводилась виставка-продаж виноробної продукції, виставка-прожаж творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класи та виставки народної кулінарії у виставкових «Господарських дворах».

8 травня на пл. Миру м. Виноградів проведено мітинг-памяті з нагоди відзначення Дня памяті  та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вокальний дует у складі Світлани  Гнетило та Ірини Уршанської, викладачів Виноградівської дитячої школи мистецтв ім.Б.Бартока, виконав пісню «Мамо, качки летять….» та Світлана Гелл, викладач Широківської дитячої школи мистецтв,  прочитала тематичний вірш. Глибоким відгомоном у кожній душі лунали слова пам’яті про загиблих, прагнення миру і злагоди, вдячності воїнам-захисникам Батьківщини. Учасники урочистого заходу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та поклали корзини квітів до меморіального комплексу, стели розстрілу партизан-підпільників та пам’ятного знака загиблим воїнам АТО.

2 червня  2018 р. на стадіоні «Авангард» (м.Ужгород) відбулася  6-та обласна спартакіада працівників закладів культури Закарпаття. Вкотре спортсмени мали змогу позмагатися в різних видах спорту. Традиційно активну участь у спартакіаді приймали працівники культури Виноградівського району, де в змаганні з легкої атлетики серед жінок Божов Тетяна посіла 1-е місце. Загалом команда результативно відстояла честь нашого району.

7 червня 2018р. у міському будинку культури  Закарпатський обласний театр  драми і комедії  показав справжнє музичне дійство «Наталка Полтавка» (І.Котляревського, М.Лисенка). Музичне дійство вразило всіх, хто знайшов час і завітав до Виноградівського міського будинку культури. Постановка, сценічна версія з «хустським смаком», цікаві народні образи, безліч пісень, яскраві декорації, жвавість виконання, все це поєднала на сцені історія кохання Наталки і Петра.

10 червня 2018р.  в. с. Оклі Гедь (Дубовий гай) Виноградівського району проведено Фестиваль черешень та ягід. У концертній програмі взяли участь  Неветленфолівська дитяча  школа  мистецтв, фольклорний колектив «Золотий захід» будинку  культури с.Неветленфолу та Неветленфолівська ЗОШ та солісти з Румунії. В продовж дня гості та туристи мали змогу відвідати  «господарські двори» сіл Неветленфолу, Дюла, Оклі Гедь,  виставку і дегустацію страв з різних сортів черешень та ягід, побачити  виставку творів народних умільців.  Проведено конкурс на кращий леквар і палинку виготовлених з ягід та черешень. Загалом фестиваль був насичений цікавим концертом, розважальними програмами та конкурсами.

22 червня 2018р. у залі Виноградівського міського будинку культури проведено звітній концерт танцювального колективу «Галактика» керівником якого є  Валентина Дудка. Звітній концерт – це головна подія року, шлях до якого лежить через перемоги на конкурсах різних рівнів, через велику працю, наполегливість учасників колективу та керівника. Глядачам були представлені різноманітні хореографічні композиції, запальні ритми та яскраві колоритні костюми. Під час концерту учасники продемонстрували свою майстерність, створюючи на сцені атмосферу яскравого  свята танцю, краси і творчості. Свято мистецтва, яке подарували юні артисти пройшло на хорошому рівні. Без сумніву, творчий звіт вихованців колективу продемонстрував, що колектив є джерелом творчості, таланту і натхнення у нашому місті.

6 липня проведено святковий концерт з нагоди урочистого відкриття приміщення будинку культури  с.Пийтерфолво (після ремонту) та відкриття 23-го Закарпатського табору народної творчості на базі Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв. У відкритті взяли участь представники влади та гості, після урочистостей відбувся святковий концерт.

24 липня згідно наказу відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації від 26 червня 2018 р. №01-07/44 працівники районного методичного центру спільно із залученням фахових працівників Закарпатського організаційно-методичного центру культури та департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації провели моніторинг роботи клубних закладів культури Виноградівського району в рамках обласного огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості. Було оглянуто роботу будинків культури с. Хижа, с.Пийтерфолво. У будинку культури с. Хижа проведено тематичний захід «Рідна Земля, рідне село – рідні люди в ньому» за участю народного фольклорного колективу «Хижанські візерунки».

13 жовтня у Виноградівському міському будинку культури  проведено ІУ Міжнародний фестиваль русинської культури «Червона ружа Трояка», у якому взяли участь народний хоровий колектив працівників культури та любителів хорового співу (керівник Тетяна Гудачок) та вокальний ансамбль будинку культури с.Онок  «Оноцькі ластівочки» ( керівник Лариса Білак).

13 жовтня 2018р. у виставковому залі «Імпасто» з нагоди відзначення Дня художника  9 художників презентували свої картини. На виставці представлені роботи митців виноградівського творчого обєднання «Мистецька Угоча». На відкритті з вітальним словом виступив начальник відділу культури  Василь Югас, а також запрошена музикантка Вероніка Марко (с.Петрово). Художники Виноградівщини представили 46 картин, різних за жанром та технічним виконанням. У неповторних роботах можна впізнати як знайомі архітектурні об’єкти та пейзажі, так і особливу творчу манеру кожного художника.

16 жовтня до працівників культури  Виноградівського району з  лекціями, майстер-класами, практичними показами завітали викладачі та студенти КВНЗ «Ужгородський коледж культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. Коледж отримав грант від Українського культурного фонду на здійснення проекту «Гра вчить жити і творити» – відкритий обласний фестиваль ігрових програм «Грайлик».У рамках цього проекту відбувся семінар клубних працівників нашого району. Надзвичайно потрібний та цікавий по змісту, він дозволив отримати та поновити знання з багатьох питань: написання сценаріїв, використання музики, включення у програму народних ігор. З такими питаннями на семінарі виступили Є.М.Сівак, В.О.Кучмаш, Г.С. Василик, В.В.Тищук, Є.Я.Бабяк. Викладач Л.І.Ухач провела майстер-клас з питання виготовлення та використання реквізиту. Студенти коледжу під її керівництвом продемонстрували цікаві ігри. У хореографії та ігровій частині клубні працівники були особливо активними. Глядачі оплесками нагороджували найактивніших учасників та переможців Ганну Кобаль, Ольгу Севке, Лівію Баторі, Марту Пантьо, Єву Гевеші, Світлану Марко – директорів будинків культури Виноградівського району.
Всі учасники мали можливість підвищити свій кваліфікаційний рівень.

7 листопада 2018 р. у Виноградівському районному історичному музеї відкрито виставку мистецьких робіт працівників культури Виноградівського району з нагоди відзначення професійного свята – Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва.
Відкрила виставку Вікторія Буря, науковий працівник музею, яка підкреслила, що висока духовність культури є інструментом обєднання в країні, важливість використання народних традицій у створенні сучасних мистецьких творів. В експозиції представлено більше 130 творів, різних за технікою виконання: вишивка, гачкування, витвори з бісеру на полотні, декоративні жіночі прикраси, гобелени, макраме, художні картини, різьба по дереву, ляльки-мотанки, різноманітні композиції і т.д. Ігор Вантюх, керівник апарату державної адміністрації, привітав працівників культури зі святом і наголосив, що працівники культури гідно представляють Виноградівщину на обласних святах, міжнародних заходах, співпрацюють із владними структурами і громадськістю, ідуть у ногу з часом. Василь Югас, начальник відділу культури, заслужений працівник культури України, відзначив важливість пошуку і виявлення нових талановитих людей. Вперше організована така виставка творів наших працівників і вона переконала, що вони є різносторонніми, творчими людьми, які творять мистецьку красу власноруч, прилучаючи і навчаючи цьому й інших у своєму оточенні. Мистецтво об’єднує, відстоює і творить мир між людьми у суспільстві. Такі виставки мають бути щорічними і традиційними. Добрі побажання висловили у своїх виступах також і Тетяна Гудачок, голова профкому працівників культури району, Елеонора Кудрон, директор Центру позашкільної роботи з дітьми управління освіти, молоді та спорту та інші виступаючі.

14 листопада у Виноградівському міському будинку культури відбулися урочистості з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Привітали культурну та мистецьку громаду Виноградівщини в.о.голови райдержадміністрації Наталія Костелеба-Веремчук, керівник апарату райдержадміністрації Ігор Вантюх, начальник відділу культури Василь Югас, керуюча справами районної ради Елізавета Арвай та перший заступник міського голови Василь Ціцей. Після урочистої частини присутні моли змогу насолодитися різножанровим концертом.

14 листопада на базі будинку культури с. Сторожниця Ужгородського району відбулася обласна творча лабораторія «Методика роботи у вокально-хореографічному колективі» для керівників аматорських хорових, вокальних та вокально-хореографічних колективів, методистів районних, міських методичних центрів та будинків культури. У творчій лабораторії взяв участь художній керівник , соліст-вокаліст будинку культури с.Підвиноградів, Юрій Орос.

14 листопада  у виставковому залі «Імпасто»  проведено відкриття мистецької виставки. Свої роботи репрезентував Анатолій Сакалош.

16 листопада відділ культури взяв участь у відкритті закладу дошкільної освіти «Ялиночка» у с. Вербовець.

20 листопада у Виноградівському міському будинку культури відбулися урочистості з нагоди відзначення в районі 25-річчя з дня заснування Виноградівського районного обєднання товариства «Просвіта» імені  Тараса Шевченка. Працівниками культури було підготовлено концертну програму патріотичного спрямування.

22 листопада відбулася переатестація аматорського зразкового дитячого театрального колективу Виноградівського міського будинку культури (керівник Тетяна Микита) на підтвердження почесного звання. Юні актори під керівництвом режисера, а заодно і автора драматургічного матеріалу, Тетяни Микити показали виставу «Казковий переполох». Члени комісії у складі Василя Барановського, Леонтія Ленарта та Вікторії Гойдош мали можливість оцінити всі складові справжньої театральної постановки: і драматургію, і майстерність акторів, і сценічну пластику, декорації та звукове оформлення.

22 листопада 2018 р. проведено урочистості з нагоди завершення відновлення будівлі Пийтерфолвівської ДШМ, здійсненого за матеріальної допомоги Міністерства закордонних справ Угорщини. На урочистостях були присутні представники Державних Зборів Угорщини, Міністерства закордонних справ, Державного Секретаріату, консульств Угорщини в Ужгороді й Берегові, Закарпатської обласної ради, районної державної адміністрації, департаменту культури, місцевого самоврядування, громадських організацій і духовенства. Священики греко-католицької і реформатської церков провели обряд освячення будівлі. Др.Лоторцоі Янош, заступник голови Державних Зборів Угорщини, у своєму виступі відмітив важливість збереження рідної мови, культури і народних традицій. Протягом віків на Закарпатті люди різних національностей живуть у мирі й порозумінні, намагаються жити і працювати на рідній землі. Важливу роль у цьому заклади культури.

24 листопада на площі Миру м. Виноградів  відбувся мітинг-реквієм. Керівництво району та міста, керівники установ та організацій, представники громадськості та учнівської молоді вшанували пам’ять жертв голодоморів. Меморіальні заходи в цей час відбувалися в усіх населених пунктах України. Представники духовенства греко-католицької та Української православної церков провели молебень за жертвами страшної трагедії українського народу. Після молебню, на площі з лампадок було викладено символічний хрест. Одночасно, в рамках Всеукраїнської акції «Засвіти свічку» учні шкіл та громадськість району запалили свічки пам’яті біля хрестів на узбіччях доріг. Цього дня в усіх храм клубних закладах району були проведені години памяті «У памяті натомленій сплива святої правди голос Ваш..» – СБК Шаланки,  «Хай вічно горить свічка …» – будинок культури с.Карачин, «Пам’ять про них живе у серцях» – будинок культури с.Підвиноградів,  тематичний вечір «Скорботна свічка» – будинок культури Олешник та ін..

3  грудня у міському будинку культури відбувся благодійний концерт приурочений Міжнародному Дню людей з обмеженими можливостями. Кошти, зібрані під час концетру, були направлені на лікування важкохворого Олександра Костроби із Сасова. Концерт організований за ініціативи Виноградівської райдержадміністрації та Неветленфолівської дитячої школи мистецтв та за підтримки благодійних фондів «Виноградів» та «Едьмашерт». Наприкінці заходу лічильна комісія провела свою роботу. Спільними зусиллями організаторам заходу вдалося зібрати 72 220 тисяч гривень.

Також для осіб з обмеженими фізичними можливостями м. Виноградів  та у Виноградівському  районі було організовано та проведено заходи присвячені Міжнародному дню інваліда. Вже стало доброю традицією в клубних закладах проводити відвідування  на дому дітей-інвалідів (В.Копаня, Веряця, Олешник, Нове Село).

11 грудня 2018р. у залі міського будинку культури м.Виноградів актори Закарпатського обласного театроу драми і комедії  запропонували увазі юних глядачів казку-мюзикл «Червона шапочка» за мотивами Л.Полтави та В.Безкоровайного. (Режисер – заслужений діяч України Сергій Архипчук).

15 грудня випускниця Харківського національного університету мистецтв ім.І.Котляревського  Вікторія Югас  провела з  учнями  театральних дисциплін  Виноградівської дитячої школи мистецтв ім. Б.Бартока  майстер-клас на тему «Основи сценічної мови». Мета майстер-класу – дати учням знання з методики роботи над дикцією та літературною вимовою, допомогти самостійно виправляти дикційні та артикуляційні недоліки, удосконалювати свою вимову. Під час проведення майстер-класу Вікторія Югас  використовувала все найбільш ефективне зі своєї практики, досвіду колег  вітчизняної та зарубіжної театральної практики.

18 грудня у Підвиноградівський дитячий садок завітав Святий Миколай. Учасники  зразкового театру ляльок міського будинку культури та учні театральних дисциплін Виноградівської дитячої школи мистецтв ім. Б.Бартока підготували виставу «Як Дід щастя здобував» за мотивами української народної казки.

Ця ж вистава була представлена 22 грудня для дітей Виноградівського дитячого будинку-інтернат. Вихованці дитячого будинку-інтернат із задоволенням дивилися виставу. В залі панувала хороша атмосфера та щирі посмішки дітей. Глядачі з великою цікавістю спостерігали за всіма подіями захоплюючої історії, яка відбулася на сцені.

23 грудня у міській виставковій залі ІМПАСТО відкрилася виставка народних костюмів. Експонати для такої унікальної виставки надала Ірина Турцанаш – директор будинку культури с.Хижа, керівник фольклорного народного колективу «Хижанські візерунки». В приватній колекції 30 автентичних костюмів, яким понад сто років. Колекцію Ірина Іванівна почала збирати сорок років тому, отримавши у спадок деякі збережені костюми і речі від своєї мами. Частину з них учасники колективу використовують для виступів, адже колектив часто приймає участь у святах, фестивалях, конкурсах. Виставку доповнила колекція керамічних тарілок, рушників та інших давніх речей побуту. На закінчення фольклорний коллектив «Хижанські візерунки» порадував присутніх різдвяними колядками.

Всі масові заходи, які проводились відділом культури протягом року   висвітлювались в засобах масової інформації, на сайті Виноградівської РДА та на сторінці відділу культури у спільноті Facebook.

п.4  Підтримка реалізації творчих проектів.

Відділ культури проводить роботу у напрямку підтримки та реалізації творчих проектів з метою  залучення коштів з міжнародної технічної допомоги, грантових проектів, проведення зустрічей, заходів, співпраці з іноземними партнерами, проведення різних оргмасових заходів.

Працівники Виноградівської РЦБС як члени ГО «Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття» продовжують реалізовувати проект «Сільським громадам – належний рівень правової допомоги», мета якого –  підвищення рівня правових знань жителів сільських населених пунктів, забезпечення  можливостей отримання безоплатної правової допомоги  через стаціонарні та виїзні Центри правової допомоги.

Завідувачка бібліотекою-філією с.Нове Село Мелінда Молнар взяла участь у Міжнародній конференції бібліотекарів Карпатського регіону у м.Чонград (Угорщина), де відбувся обмін досвідом роботи бібліотекарів, які обслуговують угорську національну меншину (27-28 травня 2018р.).

Каталіна Вашкеба, директор Виноградівської ЦБС, член ГО „Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття”, взяла участь у УІІІ-й Міжнародній конференції працівників угорських бібліотек із нагоди відзначення 150-річчя заснування Парламентської бібліотеки у м.Будапешт (6-7 листопада).

п.5. Надання допомоги творчим спілкам.

Районний методичний центр відділу культури систематично надає методичну, практичну допомогу Виноградівському районному  творчому об’єднанню художників, народних умільців «Севлюш–Арт», громадському об’єднанню «Мистецька Угоча» у підготовці та проведенні персональних  і колективних виставок.

Надаються практичні та методичні поради народним умільцям по покращенню діяльності ГО «Виноградівські пацьорки» (голова Ірина Іжганайтіс), ГО «Мистецька Угоча» (голова Карло Керечанин), ГО «Севлюш-Арт» (голова Вячеслав Попович). Шукаються нові види заохочення народних умільців, художників району до участі в різноманітних заходах, що направлені на популяризацію та розповсюдження виробів народної творчості.

Членкині організації ГО «Виноградівські пацьорки» регулярно проводять ярмарки в центрі міста до календарних свят. Під час цих днів ярмаркування кожен бажаючий має можливість придбати ексклюзивний твір «від автора» та отримати консультацію чи вичерпну розповідь про його виготовлення.

Одним із видів творчого відпочинку художники вибрали пленер. Живописці ГО «Мистецька Угоча» мають облюбовані місця на берегах р. Тиса, а молодіжний пленер, який організовує Любов Шпак (ГО «Виноградівські пацьорки») надовго залишає приємний спомин у городян міста. Новинкою стало проведення майстер-класів в рамках проведення ярмарків.

Особливою популярністю користується організації персональних виставок – індивідуальних творчих звітів кращих народних майстрів.  Виставки проводяться в експозиційному залі Виноградівського районного історичного музею (директор Людмила Тороцкезі) та виставковій залі «Імпасто» (керуюча Валентина Костьо).

п.6. Збереження та розвиток осередків традиційних народних промислів.

Протягом 2018 року методичним центром відділу культури продовжується робота по популяризації, збереженню та відновленню традиційних народних ремесел району. З метою відродження традиційних народних художніх ремесел та декоративно-прикладного мистецтва систематично поновлюється облік народних умільців та майстрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва району.            На семінарах-нарадах з клубними працівниками наголошено про потребу постійного поновлення бази даних про народних умільців. Враховуючи суспільний стан розвитку, багато майстрів змінюють свій напрям роботи, а то і переїжджають.             З метою виявлення тих народних промислів, які збереглися в селах, а також майстрів, готових передати свої знання та навички бажаючим освоїти певний промисел, залучення їх до співпраці та участі у виставках-ярмарках клубним працівникам запропоновано кожного місяця проводити мастер-класи з властивих для даного населеного пункту ремесел.

Як приклад роботи з популяризації народного мистецтва можна виділити роботу директора БК с. Онок Білак Лариси та директора міського клубу Савко Мар’яни. Директор міського клубу Савко Мар’яна за преорітет взяла роботу з дітьми і до різноманітних свят організовує тематичні майстер-класи. А Білак Лариса разом з гуртківцями зазвичай відвідує майстринь вдома. Це надає можливість найширше познайомитись з творчим доробком авторів і в комфортній обстановці поглинати таємниці рукоділля.

В районному історичному музеї (директор Людмила Тороцкезі) та виставковій залі «Імпасто» (керуюча Валентина Костьо) за окремим планом проводяться виставки творчого доробку краян та різні заходи, що спрямовані на популяризацію декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.

Систематично надаються практичні та методичні поради народним умільцям по покращенню діяльності мистецьким громадським організаціям ГО «Виноградівські пацьорки» (голова Іжганайтіс Ірина), «Мистецька Угоча» (голова Карло Керечанин) та «Севлюш-Арт» (голова Вячеслав Попович).

Організація «Виноградівські пацьорки» має одноіменний сайт, де можна переглянути роботи майстрів. На цьому сайті кожний майстер має свою власну сторінку для можливості спілкуватись в інтерактивному режимі. Також є рубрики з майстер-класами, статті по рукоділлю, афіша, де можна дізнатись про нові заходи даної організації. Щоквартально випускається інтернет-журнал, де майстрині радо діляться про проведені майстер-класи, розповідають про види ремесел, про стилі в мистецтві.

Популярним стає проведення майстер-класів місцевих умільців в сільських бібліотеках. От в с.Нове Село бібліотекар Мелінда Молнар систематично проводить різноманітні мастер-класи з гуртківцями клубу за інтересами «Люби і роби добро». Також вони радо відгукуються на запрошення організаторів різного роду фестивалів чи заходів, де показують свої вміння. Їхня робота висвітлюється на сторінці бібліотеки в соцмережі Facebook.

Постійно ведеться робота з пошуку нових форм організації виставок. Ініційовано проведення пересувних виставок творів художників з організацією виставки дитячого малюнку окремого населеного пункту з метою популяризації образотворчого мистецтва та виявлення обдарованих дітей.

Релігійні свята значно підвищили інтерес до виробів на релігійну тематику, яка завжди складала основу найкращих творів народної творчості.

Варто зазначити, що кількість народних умільців якісно зменшується. Причин можна виокремити декілька. Оскільки їх праця та її обсяг були залежні безпосередньо від реалізації, то в значній мірі робота формувалась попитом на їх продукцію. При цьому відбулася втрата чисельності народних умільців які працювали творчо через зміну їхньої кваліфікації з метою заробляння собі на життя іншим шляхом.

п.7 Поліпшення матеріально-технічної бази установ 

У дитячих школах мистецтв району проведено поточні ремонти класних приміщень за рахунок допомоги батьків, меценатів та грантових коштів.          У Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв за рахунок благодійного фонду «Разом за нами» (Együtt mindannyiunkért) м.Будапешт (Угорщина) проведено наступні зовнішні та внутрішні ремонтні роботи на будівлі школи мистецтв: замінено застарілу опалювальну систему (котел – 1 шт,  модель Вайлант (28,5 кіловатів),  радіаторні системи у 17 аудиторіях,  2 коридорах та в концертному залі); замінено 21 двері: вхідних дверей – 3 шт, дверей класів та службових приміщень – 17 шт, вхідні двері котельної – 1 шт., проведена капітальна заміна 800 м.кв. покрівлі будівлі школи, у концертному залі відновлено сцену і підлогу. За рахунок Західного Партнерства у Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв замінено 20 вікон, а малярні роботи у класах проводяться за сприяння батьківського комітету.

Постійно ведеться контроль із дотримання доведених лімітів споживання енергоносіїв по всіх установах культури.

Для покращення матеріально-технічного забезпечення керівники закладів культури району ведуть активну роботу із залучення грандів,  спонсорських та благодійних внесків.

  

Начальник відділу культури                                                                 В.ЮГАС

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму створення та
впровадження містобудівного                                     ПРОЕКТ
кадастру  Виноградівського
 району на 2019 − 2023 роки

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі клопотання райдержадміністрації від 26.12.2018 р. №03-09/3104, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Виноградівського району на 2019 − 2023 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) здійснювати фінансування Програми в межах видатків, передбачених коштів районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Жупанин В.І.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва,  транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                                В. В.Любка

м.Виноградів,                2019 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення

 Відповідно до норм чинного законодавства необхідно здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування містобудівного кадастру та служб містобудівного кадастру на районних рівнях.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням центрального сховища даних (із включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, містобудівних кадастрів районного та міського рівнів та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності організаційних, технічних і технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою створення та функціонування системи містобудівного кадастру є раціональне використання земельних ресурсів, збільшення доходної частини бюджету, забезпечення суб’єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією про діючі на території Виноградівського району містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості у процесі містобудівної та інвестиційної діяльності.

 1. Правові аспекти

Основні положення створення та впровадження містобудівного кадастру Виноградівського району розроблені на підставі Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами”, від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 року № 170 „Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу” , обласної Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2014-2018роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27.12.2013 року №849 (зі змінами 22.12.2016 № 598) з урахуванням результатів узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду ведення територіальних кадастрів.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

При формуванні проектів бюджету на 2019-2023 роки передбачати асигнування для фінансування заходів Програми.

 1. Позиція заінтересованих осіб

Відсутня.

 1. Регіональний аспект

Загальним результативним показником, який буде досягнуто за умови виконання Програми, є створення містобудівного кадастру регіонального та районного рівнів, як частини геоінформаційної системи та його ведення, з урахуванням даних Державного земельного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інформаційних систем.

 1. Громадське обговорення

Даний проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.

 1. Прогноз результатів

Реалізація містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені орган тізації та осіб актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані

 Просимо винести на чергове засідання сесії районної ради Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Виноградівського району на 2019 − 2023 роки та прийняти відповідне рішення.

Завідувач сектору
містобудування та архітектури                                                                   М.ТЕГЗЕ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму забезпечення пожежної та
техногенної безпеки 
на території Виноградівського                                   ПРОЕКТ
району на 2019 – 2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання райдержадміністрації  від 18.12.2018р. №03-09/3017,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Виноградівського району на 2019 – 2020 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Жупанин В.І.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                    В.В. Любка

м.Виноградів, «____»  _________2019 року
№____

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про дострокове припинення                                                П Р О Е К Т
повноважень депутата
Виноградівської районної ради
VII скликання Кіраля К.Т.

Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 43, частини 1 статті 49 Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи особисту заяву депутата  Виноградівської районної ради сьомого скликання Кіраля Калмана Тіборовича від 28 грудня 2018 року, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1.Достроково припинити повноваження депутата Виноградівської районної ради сьомого скликання Кіраля Калмана Тіборовича, обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Виноградівської районної організації КМКС Партії Угорців України у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

2.Надіслати дане рішення до Виноградівської районної виборчої комісії.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий апарат районної ради.

Голова районної ради                                                                                В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2019 року
№ ____

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми соціальної підтримки та допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам та  пенсіонерам району на 2017-2021 роки                              ПРОЕКТ       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 08.01. 2019р. № 03-09/100, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми соціальної підтримки та допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам та пенсіонерам району на 2017-2021 роки затвердженої рішенням районної ради від 14.06.2017 р. № 303, виклавши розділи ІІ, ІV, VI та паспорт Програми  у новій редакції, що  додаються.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

Голова районної ради                                                                        В. В. Любка

м.Виноградів, ___ ________    2019 року

Зміни до Програми соціальної підтримки та допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам та пенсіонерам району на 2017-2021 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі на 2018-2019 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію завідувача сектору мобілізаційної та оборонної роботи апарату  райдержадміністрації Крьоки І.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію сектору мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації про хід виконання Програми сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі на 2018-2019 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                         В.В. Любка

 м.Виноградів, ________ 2019 року

 

З В І Т
про хід виконання Програми сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі  на 2018-2019 роки

Програму  сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі на 2018-2019 роки розроблено  відповідно  до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про оборону України”, (затверджено рішенням Виноградівської районної ради від 24.11.2017 року, №435).

На реалізацію заходів Програми протягом 2018 року передбачені кошти в сумі 310 тис. гривень:

 • придбання оргтехніки – 35 тис. гривень;
 • придбання канцелярського приладдя – 5 тис. гривень;
 • придбання меблів – 20 тис. гривень;
 • перевезення призовників на обласний збірний пункт (м. Ужгород) під час призову та військовозобов’язаних до пункту прийому військових частин при частковій(загальній) мобілізації – 250 тис. гривень.

Із зазначеної суми (310 тис. гривень) у 2018 році Виноградівською районною радою виділено Виноградівському районному військовому комісаріату 45 тис. гривень, з яких:

 • 25 тис. гривень використано для перевезення призовників на обласний збірний пункт (м. Ужгород);
 • 15 тис. гривень для закупівлі оргтехніки;
 • 5 тис. гривень для закупівлі канцелярських товарів.

Вищенаведені суми використаних коштів, виділених на реалізацію заходів передбачених Програмою, надані згідно листа виноградівського військового комісара від 27.12.2018 року за № 3019.

 

Завідувач сектору мобілізаційної та оборонної
роботи апарату адміністрації                                                                    І. КРЬОКА

 

 

 

 

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму соціально-економічного і культурного  розвитку Виноградівського району на 2019-2020 роки         ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 9 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», на підставі клопотання райдержадміністрації від 14.12.2018 р. №03-09/2974, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку Виноградівського району на 2019-2020 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації  (Костелеба-Веремчук  Н.Ю.)  та  на постійну комісію з питань промисловості, будівництва,  транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

 Голова районної ради                                                                                В. В. Любка

м.Виноградів,   ___________ 2018  року

Програма соціально-економічного і культурного  розвитку Виноградівського району на 2019-2020 роки

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я   

Про внесення змін
до списку присяжних                                                ПРОЕКТ

    Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 64, 65, Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на підставі заяви Деяк А.В.,  Рацин Ю.Ю., районна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Внести у Додаток до рішення районної ради від 23.12.2016 року №231 «Список присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду», такі зміни:

– вивести зі списків присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду:

– Деяк Андрія Васильовича;

– Рацин Юрія Юрійовича.

2.Оприлюднити зміни до списку присяжних в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.

3.Направити дане рішення до територіального управління державної судової адміністрації України в Закарпатській області та Виноградівського районного суду.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів,___________2019 року

№__

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами населеного  пункту на території Пийтерфолвівської    сільської  ради        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання представника ТОВ «ЛЮНЕР» Черкасенка А.О.  від 11.12.2018 р., № 1112-18,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Пийтерфолвівської сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0400 га, кадастровий номер 2121284100:01:004:0001, становить 19 230 грн.  57 коп. (Дев’ятнадцять тисяч двісті тридцять  грн. 57 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2019 року
___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівському районі  на 2018-2020 роки

                                                                                                     

                            ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 28.11.2018 №03-09/2795 районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівському районі  на 2018-2020 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації( Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3. Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва( Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка

м.Виноградів, ________ 2018 року

№ ____

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії районної  ради                                                                                                       .                    2018   №_________

 

Програма

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування  у Виноградівському районі

на 2018- 2020 роки  

 

 1. Загальні положення

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Виноградівського району  становить 274,4 км, з них : державного значення – 77,1 км., обласного значення – 108,8 км та районного значення – 88,5 км.

В зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення району є незадовільним. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального і поточного  середнього ремонтів, ямковістю уражені дороги, що забезпечують доступ до населених пунктів та окремих соціальних об’єктів.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток району, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

Верховною Радою України  затверджено зміни до Бюджетного кодексу  України та Закону України „Про джерела фінансування дорожнього господарства”, які набувають чинності з 01 січня 2018 року. Вказаними змінами передбачено створення територіальних дорожніх фондів за рахунок надходження з державного дорожнього фонду  субвенції місцевим бюджетам  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг в населених пунктах

Програма спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення робіт з будівництва, реконструкції,  капітального та поточного середнього ремонтів та утримання  місцевих доріг загального користування в населених пунктах району, забезпечення контролю за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

Законодавчою основою розроблення Програми є Закони України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України ”,  Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, ст.91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” (із змінами), „Про місцеве самоврядування в Україні”

 1. Мета Програми

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої мережі автомобільних доріг загального користування у районі та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

Пріоритетними напрямками під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг є:

забезпечення доступності сільських територій до районного центру та безпечного сполучення між населеними пунктами району;

забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів.

 1. Основні завдання та заходи Програми

Основними завданням Програми є:

збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

забезпечення надійного і безпечного руху місцевими автомобільними дорогами загального користування ;

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг;

підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.

Заходи з виконання Програми:

здійснення будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів доріг місцевого значення

виготовлення проектно-кошторисних документації на об’єкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг місцевого значення;

проведення робіт з утримання доріг загального користування місцевого значення;

співфінансування виконання дорожньо-ремонтних робіт на дорогах загального користування та вулицях в населених пунктах району.

Вид робіт на об’єктах (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний середній ремонт, поточний ремонт, утримання ) та загальна кошторисна вартість визначається відповідною проектною документацією, згідно чинного законодавства.

Об’єкти поточного ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення визначаються за результатами моніторингу стану доріг, враховуючи звернення органів місцевого самоврядування і мешканців району.      Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та  поточного ремонтів доріг місцевого значення затверджується райдержадміністрацією.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих та державного бюджетів,  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення фінансування Програми наведене у додатку до Програми.

Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

 

        5. Очікувані результати

 

Виконання Програми забезпечить:

збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування на території району;

ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках доріг загального користування ,шляхом проведення на них ремонтних робіт;

підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

створення умов доступності до населених пунктів району.

 

 1. Організація і контроль за виконанням Програми

 

Замовником з виконання робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг загального користування у районі є балансокористувачі: служба автомобільних доріг у Закарпатській області, обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація, сільські, селищні та міська ради.

Визначення виконавців робіт з ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення, в тому числі і визначення виконавця на здійснення технічного нагляду, здійснюється замовником.

Видатки  включаються до Виноградівського районного бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків на кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ) 6650 „Утримання та розвиток інфраструктури доріг”.

Структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до повноважень готують зведену інформацію про стан освоєння коштів на об’єктах та подають керівництву райдержадміністрації і районної ради з наступним звітуванням на сесії районної ради.

 

 ПАСПОРТ

Програми  будівництва, реконструкції, ремонту та утримання  місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівського району

на 2018 – 2020 роки

 

Ініціатор розроблення програми Виноградівська районна державна адміністрація

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми  За результатами апаратної нарди з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації від 6 листопада 2017 року

 

Розробник програми Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва  райдержадміністрації

 

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва  райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування

 

Учасники програми Фінансове управління, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, служба автомобільних одріг у Закарпатській області
Термін реалізації програми 3 роки
Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 2018 – 2020 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

Районний бюджет, сільські, селищні, міський бюджети, у межах їх наявних фінансових ресурсів
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

129200,0 тис.гривень

 

 

 

Додаток

до Програми

 Заходи 

з виконання Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування  у Виноградівському районі на 2018- 2020 роки

№ п/п Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. Всього коштів
2018 рік 2019 рік 2020 рік
1. Здійснення будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів доріг місцевого значення 15000,0 20000,0 25000,0 60000,0
2. Здійснення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів доріг місцевого значення 500,0 500,0 500,0 1500,0
3 Здійснення проектно-вишукувальних робіт та  капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури на місцевих дорогах загального  користування              600,0 600,0 500,0 1700,0
3. Проведення робіт з утримання доріг місцевого значення 8000,0 8000,0 8000,0 24000,0
4. Співфінансування виконання робіт з капітального та  поточного  ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного  та обласного значення  

5000,0

 

5000,0

 

5000,0

 

15000,0

5. Співфінансування виконання робіт з капітального та  поточного  ремонту доріг комунального значення у населених пунктах райну  

5000,0

 

5000,0

 

5000,0

 

15000,0

6. Придбання спеціалізованої техніки для ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення  

3000,0

 

4000,0

 

5000,0

 

12000,0

  Всього по Програмі 37100,0 43100,0 49000,0 129200,0

*Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми протягом року можуть уточнюватися.

 

 

Заступник голови районної  ради                                                                                                                        А.А.Сверенко

 

 

 


Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії районної ради  „ Про
Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівському районі

 на 2018- 2020 роки”

           

1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства.                               Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Програма спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення робіт з будівництва, реконструкції,  капітального, поточного ремонтів, а також утримання місцевих доріг загального користування в населених пунктах району, забезпечення контролю за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої мережі місцевих автомобільних доріг загального користування та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

Пріоритетними напрямками під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту є забезпечення доступності сільських територій до районного центру та безпечного сполучення між населеними пунктами району, а також забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів.

 1. Правові аспекти

Законодавчою основою розроблення Програми є Закони України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України ”,  Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, ст.91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, ”Про місцеве самоврядування в Україні”.    

 1. 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих  та державного бюджетів, у межах їх наявних фінансових ресурсів,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 129,2 млн.грн. Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

 

 

5.Регіональний аспект

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Виноградівського району  становить 274,4 км, зокрема, протяжність доріг державного значення – 77,1 км., обласного значення – 108,8 км та районного значення – 88,5 км.

В зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан доріг місцевого значення району є незадовільним. Дороги, що забезпечують доступ до населених пунктів та окремих соціальних об’єктів уражені ямковістю.  Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального ремонту.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток району, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

 

 1. Прогноз результатів

Виконання Програми забезпечить:

збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі місцевих автомобільних доріг загального користування в районі;

ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках доріг загального користування, шляхом проведення на них ремонтних робіт;

підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

 

Начальник відділу інфраструктури,                                                                              житлово-комунального господарства  

та будівництва  райдержадміністрації                                                І.Мельник

 

 У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

        РІШЕННЯ

                  

Про надання дозволу управлінню освіти,

молоді та спорту Виноградівської РДА

на списання основного засобу

Відповідно до ст.43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», п.11 «Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267, розглянувши клопотання управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації від 05.09.2018р. №01-08/765, поданий  заявником акт обстеження будинку (споруди) від 29.05.2018р., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дозволити  управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації списати будівлю стрілецького тиру  Королівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 за адресою: селище Королево  вул.Тисова,4, загальною площею 87,86 м.кв., залишковою балансовою вартістю 18,4 тис.грн., що є  фізично зношеною, аварійною та не підлягає відновленню.

2.Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації при списанні основного засобу керуватись «Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2018 р.

№ ______

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення районної ради
від 02.02.2018 р. № 508
,,Про районний бюджет  на 2018 рік ”
(зі змінами від 19.03.2018 р. № 557,                                           ПРОЕКТ
 13.04.2018 р. № 573, 12.07.2018 р. № 611,
30.10.2018 р. № 628)

Відповідно до статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.11.2018 р. № 714 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» та від 07.11.2018 р. № 715   «Про перерозподіл обсягів субвенції»,  на підставі клопотання районної державної адміністрації від 12.11.2018 р. № 03-09/2580,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 Внести наступні зміни до районного бюджету на 2018 рік:   

 1. Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік (додаток 1).
 2. Затвердити зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2018 рік за головними розпорядникам коштів районного бюджету (додаток 2).
 3. Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради ,,Про районний бюджет на 2018 рік” ,,Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” (додаток 3).
 4. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів із спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік (додаток 4).
 5. 5. Внести зміни до рішення сесії районної ради від 12.07.2018 р. № 611 додаток 7.1 викласти в новій редакції (додаток 5).
 6. Додатки № 1-5до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

 Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

 м.Виноградів, ________ 2018 року
№ ____

Пояснювальна записка та Додатки № 1-5 до цього рішення

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я    

Про внесення змін до Програми
інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини на 201
6-2020 роки
ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до Програми інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини на 2016-2020 роки, виклавши Програму в новій редакції (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з   питань   бюджету,   фінансів,    комунального   майна   та   підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                    В. В. Любка

м. Виноградів,  _________ 2018 року
№______

Програма інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини на 2016-2020 роки

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми забезпечення інформаційної діяльності районної ради на 2017-2020 роки ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до Програми Програми забезпечення інформаційної діяльності районної ради на 2017-2020 роки, виклавши Програму в новій редакції (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з   питань   бюджету,   фінансів,    комунального   майна   та   підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                     В. В. Любка

м. Виноградів,  _________ 2018 року
№______

Програма забезпечення інформаційної діяльності районної ради на 2017-2020 роки

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу КНП «Виноградівський
центр первинної  медико – санітарної допомоги» на проведення капітального  ремонту та реконструкції приміщень  
П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання КНП «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги»  від 21.10.2018р. № 120, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Виноградівський центр первинної  медико – санітарної допомоги» на проведення капітального ремонту та реконструкції вбудованих приміщень в будівлі стерилізаційного відділення та КФД за адресою м.Виноградів вул.Лікарняна,13.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка   

м.Виноградів, _ __________ 2018 року

№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених  пунктів, контур 1 на території Перехрестівської сільської  ради, контур № 1        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 17.10.2018 р., № 14-7-0.19-938/105-18,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів, контур 1 на території Перехрестівської сільської ради, (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 14,2359 га, кадастровий номер 2121283900:01:001:0022, становить 117 214,62 гривень (сто сімнадцять тисяч двісті чотирнадцять грн. 62 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених  пунктів, контур 9 на території Перехрестівської сільської ради        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 17.10.2018 р., № 14-7-0.19-938/105-18,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів, контур 9 на території Перехрестівської сільської ради, (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 9,3457 га, кадастровий номер 2121283900:01:001:0025, становить 69167,43 гривень (шістдесят дев’ять тисяч сто шістдесят сім грн. 43 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів, контур 7 на території Перехрестівської сільської ради        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 17.10.2018 р., № 14-7-0.19-938/105-18, районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів, контур 7 на території Перехрестівської сільської ради, (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 9,0866 га, кадастровий номер 2121283900:01:001:0023, становить 74772,23 гривень (сімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дві  грн. 23 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                        В.В.Любка

м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами населеного  пункту на території Неветленфолівської сільської ради        П Р О Е К Т  

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 21.09.2018 р., № 17-7-0.19-843/105-18,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Неветлефолівської  сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 35,2034 га, кадастровий номер 2121282400:06:006:0002, становить 1 358 343,70 гривень (один мільйон триста п’ятдесят вісім тисяч триста сорок три грн. 70 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення депутатів  Виноградівської районної ради щодо ремонту та реконструкції вокзального комплексу на залізничній станції в місті Виноградово ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології, районна  рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернутися до Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, Регіональної філії “Львівська залізниця” та Ужгородської  дирекції залізничних перевезень щодо ремонту та реконструкції вокзального комплексу на залізничній станції в місті Виноградово  (текст Звернення додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенка А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології  (Тесличка В.Ю.).

Голова районної ради                                                 В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2018 року
№ ___

Публічне акціонерне товариство
“Українська залізниця”
 03680, м. Київ-150, вул. Тверська, 5

Регіональна філія “Львівська залізниця”
79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1

Ужгородська дирекція залізничних перевезень
88005, м. Ужгород, вул. Тихого, 8

 

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області

Ми, депутати Виноградівської районної ради, представники п’яти депутатських фракцій політичних партій, звертаємось до Вас з настійливим проханням про ремонт та реконструкцію вокзального комплексу на залізничній станції в місті Виноградово  Закарпатської області.

Станція Виноградів-Закарпатський Львівської залізниці Ужгородської дирекції має давню історію – відкрита ще 24 жовтня 1872 року, попередня назва (до 1965 року) Севлюш. Вона завжди мала і має зараз важливе соціально-економічне, господарське, суспільно-культурне значення не тільки для Виноградівського району, Закарпатської області, Львівської залізниці, а і для держави у цілому.

На сьогодні, особливо з врахуванням відомих подій на Сході України та розташування в м. Виноградові відповідного військового з’єднання, станція має і важливе стратегічне значення. Відстань від неї до Києва – 884 км; до Львова – 315 км; до Ужгорода – 98 км; до Чопа – 76 км. Необхідно взяти до відома і той факт, що саме місто Виноградів  є центром Виноградівського району, з населенням більше 120 тисяч, який межує з двома країнами Європейського Союзу.

Слід врахувати, що поряд зі станцією бере початок унікальна вузькоколійна залізниця Виноградів — Хмільник, яка введена в експлуатацію ще 24 грудня 1908 року. Вона, на відміну від подібних вузькоколійок в інших регіонах України, не зруйнована, збережена і, при потребі, функціонує завдяки місцевій владі та державницькій позиції «Укрзалізниці». В майбутньому, на думку депутатського корпусу, крім іншого,  її значення для розвитку, зокрема туризму, мало б сприяти дальшому удосконаленню та розширення основних та супутніх послуг залізниці.

Так сталося, що з різних причин, за останні десятиліття, пасажирський вокзал станції Виноградів і весь вокзальний комплекс зазнав матеріально-технічного погіршення, його будівлі, споруди, допоміжні приміщення тощо морально застаріли і уже далеко не відповідають сучасним інженерно-технічним, санітарним, естетичним та іншим вимогам.

Маючи відповідні умови (територію, зручне розташування, певну інфраструктуру та ін.) для розвитку і удосконалення матеріально-технічної бази вокзального комплексу в м. Виноградові, на нашу думку, вкрай необхідно проведення робіт по реконструкції перону і платформ, приміщення станції, фасадів та інтер’єрів, по створенню відповідних умов для пасажирів-людей з особливими потребами та ін.

Депутати районної ради вважають, що тимчасові економічні та інші труднощі не повинні заважати розвитку і удосконаленню інфраструктури, видів та сервісу залізничних послуг, особливо в місцях можливого перспективного розвитку і росту, якими ми вважаємо Закарпаття і Виноградівський район зокрема. Осучаснення станції Виноградів-Закарпатський у близькій перспективі позитивно відобразиться на  покращенні соціально-економічних показників, збільшенню пасажиропотоку  та якості залізничних перевезень.

Виходячи з вищенаведеного, переконливо просимо дослухатись до наших аргументів і прийняти зважене і правильне рішення в інтересах органів місцевого самоврядування Виноградівського району, «Укрзалізниці» та користувачів її послуг.

     Звернення прийнято на  пленарному засіданні
    __________________ сесії районної ради __________________ 2018 року.
    Депутати Виноградівської районної ради сьомого скликання.

 

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я     

Про внесення змін
до списку присяжних                                   ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 64, 65, Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на підставі заяви Юпін Т.Є.,  районна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Внести у Додаток до рішення районної ради від 23.12.2016 року №231 «Список присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду», такі зміни:

– вивести зі списків присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду:

– Юпін Тетяну Євгенівну.

2.Оприлюднити зміни до списку присяжних в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.

3.Направити дане рішення до територіального управління державної судової адміністрації України в Закарпатській області та Виноградівського районного суду.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів,___________2018 року
№__

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу будівель у власність територіальної громади селища Королево           П Р О Е К Т

Відповідно до ст.ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», розглянувши клопотання Королівської селищної ради від 10.05.20108р. № 02 -08/418, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району у особі Виноградівської районної ради у комунальну власність територіальної громади селища Королево будівлі, споруди та інше майно, що не використовується  комунальним некомерційним підприємством «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги», із зобов’язанням використовувати за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність, у тому числі:

1.1.Будівлі споруди та майно поліклініки за адресою: селище Королево вул.Вокзальна,1.

1.2.Будівлю та майно терапевтичного відділення за адресою: селище Королево вул. Вокзальна, 28.

1.3. Будівлі та споруди дитячого відділення за адресою: селище Королево вул.Вароді, 10.

2.Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» провести інвентаризацію, визначити перелік майна яке не використовується та підготувати передавальні акти.

3.Припинити право оперативного управління комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» на вищезгадані об’єкти нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району.

4.Королівській селищній раді утворити комісію з приймання-передачі об’єктів.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2018 року
№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                      ПРОЕКТ

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів          Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до Програми фінансової підтримки навчальних закладів загальноосвітніх Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої сесії Виноградівської районної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. № 479, а саме:

− абзац 2 розділу 5 «Фінансування та контроль за виконання Програми», викласти у наступній редакції: «Орієнтовну потребу в коштах по роках викладено в заходах Програми.

− Додаток 1 до Програми «Заходи виконання Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018 -2019 роки» викласти у новій редакції (додається).

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                             В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2018 року
№____


Додаток 1 до Програми
(у редакції рішення районної
ради від _______2018 р. № ___)

Заходи
 виконання Програми фінансової підтримки загальноосвітніх
навчальних закладів Виноградівського району
всіх форм власності на 2018-2019 роки

Зміст заходів Джерела фінансування

Виконавці

Обсяги фінансування

тис.грн

У тому числі за роками тис.грн.

2018 рік 2019 рік
1. Фінансова підтримка оплати за використання природного газу

Районний бюджет

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності

420

200

220

2. Фінансова підтримка оплати за використання електроенергії

Районний бюджет

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності

250

120

130

3. Фінансова підтримка оплати за інші послуги,господарські товари, харчування

Районний бюджет

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності

500

200

300

             
  Разом:

1170

520

650

Заступник голови районної ради                                                    А.А.Сверенко

  

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018 -2019 роки 

1. Найменування Програми Програма фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018 -2019 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
3. Найменування розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон  України „Про освіту”, Закону України „Про загальну середню освіту”, „Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778
4. Розробник Програми Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
5. Відповідальні виконавці Програми Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності
6. Строки реалізації Програми 2018 – 2019 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Районний бюджет:

 

1170 тис. гривень

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

 Про внесення змін до рішення районної ради
від 02.02.2018 р. № 508 ,,Про районний бюджет
на 2018 рік” 
(зі змінами від 19.03.2018 р. № 557,
13.04.2018 р. № 573,  12.07.2018 р. № 611)                                    П Р О Е К Т         

Відповідно до статті 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, рішення Закарпатської обласної ради від 26.07.2018р. №124 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №1029 ,,Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 22 лютого, 29 березня, 07 червня 2018 року)”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 01.08.2018 р. № 505 ,,Про перерозподіл обсягів субвенції”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести наступні зміни до районного бюджету на 2018 рік:

 1. Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік (додаток 1).
 2. Затвердити зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2018 рік за головними розпорядникам коштів районного бюджету (додаток 2).
 3. Затвердити зміни до додатка 3 рішення районної ради ,,Про районний бюджет на 2018 рік” ,,Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” (додаток 3).
 1. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4).
 2. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів із загального та спеціального фондів районного бюджету на 2018 рік (додаток 5).
 3. Додатки №1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,     комунального    майна   та     підприємництва  (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2018 року
№ ____

Додатки та пояснювальна записка

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

Про надання згоди на прийняття з державної
власності у спільну власністьтериторіальних
громад сіл, селищ, міста Виноградівського
району друкованої продукції Національної                       П Р О Е К Т
академії педагогічних наук України  

Відповідно до статті  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  розглянувши лист Національної академії педагогічних наук України від 19.06.2018р. № 2-6/284, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України згідно з додатком.

2. Передати друковану продукцію згідно додатку в оперативне управління Відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації з метою передачі до бібліотечного фонду Виноградівської центральної районної бібліотеки.

3. Уповноважити голову районної ради утворити комісії з приймання передачі друкованої продукції.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                     В.В.Любка      
м.Виноградів, ___ _______ 2018 року
№ ___

Додаток до рішення районної ради
від  ___________2018 р. №____

Перелік друкованої продукції НАПН України щодо якої надається згода на безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району Закарпатської області

 

з/п

Вид та назва видання, автори Рік видання Кількість

примірників

1 Монографія “Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості” (Камишин В.В., Рева О.М.) 2018  

5

2 Монографія “Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості” (Тименко В.П. та ін.) 2018  

5

3 Методичний посібник “Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі” (Сухий О.Л., Юрченко Т.А. та ін.)  

2018

 

5

4 Методичний посібник “Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників” (Бєльська М.А., Мельник М.Ю. та ін.)  

2018

 

5

5 Методичний посібник “Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників” (Адросович К.А., Ткаченко Л.І. та ін.)  

2018

 

5

6 Методичний посібник “Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності” (Бєльська H.A.)  

2018

 

5

7 Методичні рекомендації “Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі” (Андросович К.А., Ткаченко Л.І.)  

2018

 

5

Разом 35

Заступник голови районної ради                                  А.А.Сверенко

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін  до  Програми розвитку
водного господарства та екологічного
оздоровлення річок басейну річки Тиса
у Виноградівському районі на 2017-2021 роки           ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 24 травня 2012 року № 4836-V «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 13.06.2018р. № 03-09/1376, районна рада:

 В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити зміни до Програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річок басейну річки Тиса у Виноградівському району на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 14.06.2017 року № 323, виклавши додаток 2 до Програми у новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації  (Данич Є.В.) та постійну комісію районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В. Ю.).

Голова районної ради                                                     В.В. Любка

м.Виноградів,                2018 року
№____

Пояснювальна записка та Додаток 2 до Програми у новій редакції

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про створення комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради    Закарпатської області ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статті 20,  Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити комунальну установу «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
 2. Затвердити Статут комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області, що додається.
 3. Визначити уповноваженим органом управління комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурснийцентр» Виноградівської районної ради Закарпатської області – управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.
 4. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації (Свищо Ю.Ю.):

4.1. Здійснити державну реєстрацію комунальної установи   «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області відповідно до встановленого законодавством порядку.

4.2. Вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів Виноградівського районного бюджетукомунальну установу «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

 1. Фінансовому управлінню Виноградівської районної ради (Варга В.П.) щорічно передбачати фінансування видатків на утримання комунальної установи з районного бюджету.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Виноградівської районної державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, __________ року
№ ___

Статут комунальної установи

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я   

Про перейменування Підвиноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, пункту 4 статті 22 Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ Закону України «Про освіту», статті 90 Цивільного кодексу України, Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України» №911-19 від 24.12.2015 року з метою подальшого перспективного розвитку і удосконалення мережі загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Перейменувати Підвиноградівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені Виноградівської районної ради Закарпатської області на «Підвиноградівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Виноградівської районної ради Закарпатської області у зв’язку зі створенням у навчальному закладі дошкільного  підрозділу.
 2. Затвердити статут «Підвиноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Виноградівської районної ради Закарпатської області у новій редакції, що додається.
 3. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації:
  3.1. подати в установленому законом порядку державному реєстратору необхідні документи для внесення відповідних записів до єдиного державного реєстру;
  3.2. внести зміни в штатний розпис установи у відповідності до діючих нормативних документів з врахуванням нової спеціалізації.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Костелебу-Веремчук Н.Ю.) та постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, __________ року
№ ___

Статут 

  У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про   організацію харчування здобувачам освіти у закладах
загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти                          ПРОЕКТ
Виноградівського району на 2018 рік

 Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  пункту 3 статті 56 Закону України “Про освіту”, статті 5 Закону України “Про охорону дитинства”, Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, дітям, батьки, яких є учасниками бойових дій (АТО), Постановою Кабінету  Міністрів України від 22.11.2004 № 159 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (із змінами, внесеними згідно з Постановою  Кабінету Міністрів  від 23.03.2016     № 211), на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 “Про затвердження порядку організації харчування  дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667  “Про затвердження Порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтетрнатних навчальних закладах” (із змінами, винесеними в наказі МОН від 07.04.2015 р.№404), з метою забезпечення відповідальності керівників за створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним безоплатним гарячим харчуванням загальноосвітніх навчальних закладах, додержання санітарно-гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм, районна рада:

В И Р І Ш И Л А:                

   1.Управлінню освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Свищо Ю.Ю.) організувати за рахунок коштів районного бюджету під час освітнього процесу безоплатним гарячим харчуванням:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей учасників бойових дій (АТО).

1.1.Вартість гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти встановити у розмірі не менше 13 грн.

2.Вартість гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти встановити в розмірі не менше 20 грн. на один діто-день:

2.1.За рахунок коштів районного бюджету під час освітнього процесу:

– для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти не менше 10 грн.

2.2. За рахунок батьківської плати під час освітнього процесу:

– для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти (згідно протоколу органів громадського самоврядування), але не менше 10 грн.

2.3. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у
сім’ях, яких троє і більше дітей.

3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування організації безоплатного гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти району в межах коштів передбачених в районному бюджеті.

4.Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації (Свищо Ю.Ю.) забезпечити повний фінансово-господарський контроль за організацію харчування за рахунок батьківських коштів.

4.1 Уповноважити орган управління освітою проводити фінансово-господарський контроль за використанням коштів районного бюджету на харчування в закладах дошкільної освіти Виноградівського району.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 Голова районної ради                                                               В.В.Любка                 

м.Виноградів,                2018 року
№____

Пояснююча записка до проекту рішення «Про   організацію харчування здобувачам
 освіти у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Виноградівського району на 2018 рік»

Необхідність винесення на сесію проекту рішення «Про   організацію харчування здобувачам  освіти у закладах загальної середньої освіти та

закладах дошкільної освіти Виноградівського району на 2018 рік» виникла у зв’язку з прийняттям нового Закону “Про освіту”, початком нового поточного року та з метою забезпечення відповідальності керівників за створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним безоплатним гарячим харчуванням загальноосвітніх навчальних закладах, додержання санітарно-гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а саме:

1.Вартість  гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти встановити у розмірі не менше 13 грн.

2.Вартість гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти встановити в розмірі не менше 20 грн. на один діто день:

2.1. За рахунок коштів районного  бюджету під час освітнього процесу:

–  для здобувачів освіти в закладах  дошкільної освіти  не менше 10 грн.

2.2. За рахунок батьківської плати під час освітнього процесу:

–  для здобувачів освіти в закладах  дошкільної освіти  за рішенням протоколу батьківського комітету, але не менше 10 грн.

2.3. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків,  у
сім’ях, яких троє і більше дітей.

Начальник управління                                                                  Ю.Свищо

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами населеного  пункту на території Боржавської  сільської  ради        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 06.06.2018 р., № 17-7-0.19-457/105-18,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Боржавської  сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 13 4040 га, кадастровий номер 2121280300:04:001:0106, становить 70 485,07  гривень (Сімдесят тисяч чотириста вісімдесят п’ять  грн. 07 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами населеного  пункту на території Боржавської сільської  ради        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 06.06.2018 р., № 17-7-0.19-458/105-18,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Боржавської  сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 39,0732 га, кадастровий номер 2121280300:04:001:0105, становить 205 466,81 гривень (двісті п’ять тисяч чотириста шістдесят шість   грн. 81 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                           В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами населеного  пункту на території Боржавської    сільської  ради        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 06.06.2018 р., № 17-7-0.19-456/105-18,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Боржавської  сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 20,8540 га, кадастровий номер 2121280300:04:001:0108, становить 109 660,97 гривень (Сто дев’ять тисяч шістсот шістдесят грн. 97 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звернення Виноградівської районної ради щодо відновлення підприємства «Виноградівський райавтодор»  ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернутися до ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», Дочірнього підприємства «Закарпатоблавтодор», до Закарпатської обласної державної адміністрації та до Закарпатської обласної ради щодо відновлення в районі підприємства «Виноградівський райавтодор» (текст Звернення додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                 В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2018 року
№ ____

                ПАТ «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України»
     Дочірнє підприємство «Закарпатоблавтодор»
Закарпатська обласна державна адміністрація
Закарпатська обласна рада

 ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області

 Ми, депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області VII скликання, представники п’яти депутатських фракцій політичних партій, в інтересах 32 територіальних громад району звертаємось до Вас з проханням   відновити діяльність в районі підприємства «Виноградівський райавтодор» Дочірнього підприємства «Закарпатоблавтодор».

Як Ви знаєте, у вересні 2014 року, було прийнято рішення про реорганізацію підприємств системи «Укравтодор». З 01.01.2015 року Виноградівський райавтодор був реорганізований у Дорожно ремонтний пункт філії «Іршавськийрайавтодор». Кількість працюючих із 35 була скорочена до 25, тоді як техніка та об’єми робіт залишилися за Виноградівським ДРП.

Вважаємо, що і на той час і, особливо, на даний період, коли об’єми робіт з обслуговування доріг непомірно зросли, таке рішення було необґрунтованим, невиваженим, без врахування перспективи розвитку дорожного будівництва та неповністю правомірним. Відповідно до пункту б) підпункту 2) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення державних підприємств, здійснення яких може викликати негативні соціальні, екологічні, економічні та інші наслідки мають попередньо розглядатися і узгоджуватися з органами місцевого самоврядування.

В даному випадку, зважаючи, що мова йде про районне підприємство, то на реорганізацію мало бути погодження Виноградівської районної ради, так як вона представляє інтереси всіх територіальних громад району. Щодо негативних наслідків – то і тоді, і зараз вони є незаперечними. Тодішня районна влада не вжила відповідних заходів та не приклала зусиль щоб довести безперспективність та шкоду від такої реорганізації.

У зв’язку з цим, зважаючи на об’єктивні та суб’єктивні поважні обставини, у першу чергу враховуючи, поганий стан доріг та особливість географічного розташування Виноградівського нашого району (кордон з двома країнами ЄС) вважаємо, що на часі є необхідність виправити помилку допущену у минулому.

Просимо врахувати, що сьогодні Виноградівський Дорожньо-ремонтний пункт філії «Іршавський райавтодор» має на обслуговуванні автомобільних доріг загальною протяжністю 275,7 км., в тому числі: доріг державного значення – 78,6 км. та доріг місцевого значення – 197,1 км. Систематичне збільшення кількості та обсягів перевезень, потоку великогабаритного та іншого транспорту і, відповідно, погіршення стану доріг, потребує зміни підходів до вирішення проблем дорожнього будівництва. При цьому обсяги робіт мають тенденцію до постійного збільшення.

Ставимо Вас до відома, що рішенням районної ради від 13.04.2018 року №573 затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами на загальну суму 7,4 млн.грн. Вирішення питання, про яке ми просимо – гарантія виконання плану намічених на поточний рік робіт. Крім іншого, слід врахувати, що відновлення функціонування Виноградівського  райавтодору зніме існуючі зараз організаційно-технічні, фінансові, кадрові та інші проблеми, забезпечить підвищення оперативності, ефективності, якості роботи.

Просимо взяти до відома і соціальну складову, оскільки, як відомо, з приводу несвоєчасного проведення ремонту доріг населення вдається до різних протестних заходів, перекриття доріг та ін.

Звертаємось до Вас з настійливим проханням розглянути наше звернення та прийняти позитивне рішення. Районна рада забезпечить всіляке сприяння, допомогу та активну співпрацю з відновленим підприємством -«Виноградівський райавтодор».

 Звернення прийнято на пленарному засіданні
двадцять_________ сесії районної ради  «___» __________ 2018 року.

 Депутати Виноградівської районної ради сьомого скликання.

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради «Про надання в орендне користування приміщень за адресою м.Виноградів, вул. Миру, 62» від 16.06.2016 р. № 149         П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розглянувши клопотання голови Виноградівської районної організації «Всеукраїнської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій» Романова В.В. від 25.01.2018., районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення Виноградівської районної ради «Про надання в орендне користування приміщень за адресою м.Виноградів, вул. Миру, 62» від 16.06.2016 р. № 149,  виклавши пункт 3 у новій редакції: «Приміщення, відповідно до Закону, передати в користування  безоплатно».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка

  м.Виноградів, ___ _______ 2018 року
№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про створення комунального    некомерційного підприємства «Виноградівський центр                  первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення комунального  закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  ПРОЕКТ

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статей 104,106,107,108 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою покращення якості медичних послуг у Виноградівському районі шляхом зміни системи організації та фінансування первинної медичної допомоги, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області шляхом перетворення комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 41769166).
 2. Визначити комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області правонаступником всього майна, прав, обов’язків та активів комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».
 3. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» правонаступнику комунальному некомерційному підприємству «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 1 додається).
 4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 2 додається).
 5. Визначити розмір статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області у сумі 8 252 421 грн.
 6. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 3 додається).
 7. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області Гал Агату Олегівну.
 8. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області на праві оперативного управління майно, передане згідно з Передавальним актом комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 41769166).
 9. Тимчасово виконуючому обов’язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області:

9.1. здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

9.2. забезпечити взяття на бухгалтерський облік майна та активів згідно з Передавальним актом.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, __________ року

№ ___

Додатки до проекту рішення

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про реформування друкованого засобу масової інформації       ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, частини 3 статті 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статей 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», статей 107, 108, 109 Цивільного кодексу України, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Вийти зі складу засновників комунального підприємства «Районний редакційно-видавничий комплекс «Новини Виноградівщини» (код ЄДРПОУ 36245998), що здійснює підготовку та випуск газети «Новини Виноградівщини» (номер свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації ЗТ 518/110ПР) з перетворенням редакційно-видавничого комплексу членами його трудового колективу в суб’єкт господарювання.

2.Уповноважити голову Виноградівської районної ради (Любка В.В.) брати участь у зборах засновників та вчинювати інші дії від імені Виноградівської районної ради, як засновника, направлені на виконання цього рішення.

3.Укласти угоду (договір) про зміну складу засновників з редакційно-видавничим комплексом після його перетворення відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства України в суб’єкт господарювання.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, __________ року
№ ___

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про розгляд клопотання релігійної
громади Святого Духа м.Виноградів
        П Р О Е К Т  

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.15.2.2 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», розглянувши клопотання релігійної громади Святого Духа м.Виноградів від 30.05.2018 р., районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати згоду на реконструкцію та перепланування будівлі лабораторії районної лікарні за адресою: м.Виноградів вул. Лікарняна,13 з метою забезпечення дотримання протипожежних норм та допустимих відстаней між будівлями лабораторії та культової споруди.

2.Районній лікарні (балансоутримувачу) провести технічне обстеження будівельних конструкцій та елементів будівлі лабораторії з метою встановлення можливості проведення будівельно-монтажних робіт та подальшої безпечної експлуатації вказаної будівлі. У разі позитивного висновку технічного обстеження  виготовити проектно-кошторисну документацію та провести будівельні роботи з реконструкції і перепланування будівлі лабораторії.

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення Виноградівської районної ради від 22 червня 2015 року № 549 від 16.06.2016 р. № 149

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка   

м.Виноградів, ___ _______ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» ПРОЕКТ

Відповідно до п.8 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 6.6. Статуту КП «Виноградівське РБТІ»,  заслухавши та обговоривши звіт директора комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» Данка Я.Ю., районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома звіт директора Данка Я.Ю. про роботу комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» за 2017 рік та І квартал 2018 року.

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2018 року
№ ___

З В І Т
Комунального підприємства
«Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації ” за  2018 рік.

Виноградівське комунальне підприємство « Бюро технічної інвентаризації проводить обстеження та оцінку житлових і не житлових будівель в міській та сільській місцевості на замовлення  фізичних та юридичних осіб.

З 1 січня 2013 року введено в дію Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», згідно з яким функції державної реєстрації права власності на нерухоме майно передано від БТІ іншим структурам, що відобразилося на роботі нашої організації. Ми скоротили більшість працівників, отримали сертифікати на проведення технічної інвентаризації та оцінку нерухомого майна.

БТІ не є монополістом в сфері  проведення технічної інвентаризації, це право надано будь-яким суб’єктам господарювання, які пройшли відповідну сертифікацію. Ця зміна в законодавстві призвела до значної конкуренції на ринку інвентаризації нерухомості. Для збереження замовника ми залишили ціни на рівні минулих років, розширили перелік послуг щодо введення в експлуатацію нерухомого майна, вживаємо заходів по покращенню якості обслуговування громадян. Але, попри все, чистий дохід підприємства зменшився в порівнянні з минулими роками. Ми залишаємось прибутковими,  чистий прибуток в 2017 році склав 0,9 тис. грн, що становить 0,86 процента до показника 2016 року.

На сьогодні Виноградівське КП  РБТІ  налічує штат з 7-ми працівників, з яких: апарат управління –  1 чоловік, адмінперсонал -2 чоловіка, виробничий персонал – 4 чоловіка.

За перше півріччя 2018 року підприємством отримано 198,8 тис. грн. доходу від реалізації продукції, що на 44,9 тис. грн більше показника минулого року за відповідний період, ріст складає 29,2%.

Підприємство працює на загальній системі оподаткування.

Основна стаття затрат бюро – це заробітна плата. За  2017 рік вона склала 479,2 тис. грн.

В минулі роки нами було оновлено комп’ютерну техніку та комп’ютерне забезпечення, що дало змогу скоротити матеріальні затрати підприємства в порівнянні з попереднім роком.

Змінами до законодавства «відпущено» ціни на послуги технічної інвентаризації, тобто зараз вони визначаються договором між замовником робіт та виконавцем. Однак ціни на наші послуги залишаються незмінними.  Вони складені на підставі нормо-години, погодженої органами місцевого самоврядування та розрахованої від мінімальної заробітної плати в розмірі 907,00 грн. Після цього   мінімальна заробітна плата змінювалась 15 разів і на даний час  становить 3723,00 грн. Враховуючи неплатоспроможність населення, ціни ми не підвищили.

Прибутковість дає нам можливість не просити дотації від засновника, натомість сплачувати дивіденди. Підприємство не має заборгованостей перед бюджетом, замовниками та перед своїми працівниками. Заробітна плата виплачується регулярно, вчасно та в повному обсязі. Середня заробітна плата працівників у 2017 році становила 5704 гривень.

Незважаючи на негативні зміни в нашому секторі, ми залишаємось стабільно діючим підприємством, яке виконує поставлені перед нами задачі.

Директор КП «Виноградівське РБТІ»   _____________ Данко Я.Ю.

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про надання дозволу управлінню освіти, молоді та спорту
Виноградівської РДА на списання основних засобів                                        ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», п.11 «Положення про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267, розглянувши клопотання управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації від 17.05.2018р. №01-08/428 та від 17.05.2018р. №01-08/429, подані  заявником акти обстеження будинку (споруди) від 11.05.2018р. та 14.05.2018р. №206, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дозволити  управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації списати основні засоби, що є  фізично зношеними, аварійними та небезпечними для подальшого використання у загальноосвітніх навчальних закладах , у тому числі:

1.1.Будівлю зовнішньої вбиральні Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 за адресою: м.Виноградів вул.Шевченка,2 загальною площею 28,0 м.кв., та вартістю 4914 грн.

1.2.Будівлю зовнішньої вбиральні Виноградівської гімназії за адресою: м.Виноградів вул.Шевченка,6 загальною площею 39,7 м.кв., та вартістю 7368 грн.

2.Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації при списанні основних засобів керуватись «Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                                      В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2018 р.
№ ______

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми розвитку
підвищення якості роботи Центру надання
адміністративних послуг Виноградівської
райдержадміністрації на 2016 – 2020 роки                                 ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про надання адміністративних послуг», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 04.05.2018 року № 03-09/1104, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити зміни до Програми розвитку підвищення якості роботи Центру надання адміністративних послуг Виноградівської райдержадміністрації на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 15.01.2016 року № 73, виклавши Паспорт та додаток до Програми у новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування Програми у межах видатків, передбачених  районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішенням покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  (Костелеба – Веремчук Н.Ю) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

Голова районної ради                                                                   В.В. Любка

м.Виноградів, _______  2018 року
№_____

Паспорт та додаток до Програми у новій редакції

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про погодження тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів                                             П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 р. №1070, «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи рішення районної ради від 22.12.2005 р. № 351, висновок № 145 від 21.07.2014 р. Державної інспекції України з контролю за цінами та з метою недопущення збитковості суб’єкта господарювання, пов’язаного з вивезенням побутових відходів, на підставі клопотання ТОВ «АВЕ Виноградово» від 08.05.2018 р. №2020/18, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Погодити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово», яке не належить до комунальної власності, з 01.08.2018 р., а саме:

– для дворогосподарства – 63,72 грн.;
– для бюджетних установ – 147,90 грн.;
– для підприємств, установ, організацій – 169,86 грн.;
– вартість спеціального мішка для одноразового вивозу – 15,96 грн.;
– для одного мешканця квартири – 21,24 грн.

2.Встановити, що для квартир багатоповерхових будинків, в яких проживає більше трьох мешканців, тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово»  складає – 51.48 грн. на місяць.

3.Взяти до відома, що тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів підприємством, яке не належить до комунальної власності, погоджені на на рівні економічно обґрунтованих витрат.

4.ТОВ «АВЕ Виноградово» (Жидик А.А.):
4.1.Письмово та через підприємства з обслуговування житла довести до відома споживачів послуг про нові величини тарифів та погодити з ними відповідні зміни до договорів.
4.2.Перерахунок вартості послу споживачам, які здійснили передплату, погодити тільки по закінченню терміну, за який внесено авансовий платіж.

5.Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення у встановленому законом порядку.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва          (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, _________2018 року
№_____

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                                                                                     Про звіт  постійної комісії районної ради

з питань законності, правопорядку та                           П Р О Е К Т

місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Регламенту роботи Виноградівської районної ради  VII  скликання, заслухавши та обговоривши звіт постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування, районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування взяти до відома (додається).

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, _________2018 року

№_____

 

                                                                                   Додаток

до рішення районної ради

                                                                                       від___________№______

 

Звіт

постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування з початку скликання станом.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійна комісія районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування утворена на першій сесії районної ради VII скликання, рішенням районної ради №10 від 03 грудня 2015 року. На цьому ж пленарному засіданні, рішенням райради №12, обрано голову та членів постійної комісії в кількості шести депутатів.

Постійна комісія районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (з грудня 2015 року) здійснювала  свої повноваження у відповідності до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради VII скликання, Положення про постійні комісії районної ради VII скликання, планів роботи і рішень районної ради та постійної комісії.

У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та підзаконними актами, а також Регламентом роботи Виноградівської районної ради VII скликання та Положенням про постійні комісії районної ради.

На першому засіданні постійної комісії 10 грудня 2015 року, на якому було присутньо четверо депутатів, одноголосно обрано заступника голови та секретаря постійної комісії. Станом на 01 жовтня 2017 року склад комісії не змінювався, а саме: Лихтей Юрій Юрійович – голова комісії; Юска Наталія Миколаївна – заступник голови комісії; Удут Іван Іванович – секретар комісії; члени комісії – Петеї Юдіта Оттівна, Петеї Йосип Йосипович, Сейкель Августин Августинович.

Постійна комісія, на цьому ж засіданні, розглянула ще чотири питання, зокрема: «Про Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Виноградівського району на 2016-2018 роки»; «Про Регламент роботи районної VII скликання»; «Про орієнтовний план роботи районної ради на 2016 рік»;

«Про орієнтовний план роботи постійної комісії на 2016 рік». 14 грудня 2015 року постійна комісія повторно розглянула питання «Про Регламент роботи районної VII скликання» та запропонувала , із двох проектів, один узгоджений проект Регламенту на затвердження сесії районної ради.

Отже, постійна комісія з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування, з початку скликання, колегіально розглянула 17 питань, на чотирьох засіданнях, за наявності кворуму. Заплановані на 2016 рік чотири засідання комісії не відбулись через відсутність кворуму, бо на три засідання 10.06.2016 р.; 14.03.2016 р. та 26.10.2016 р. з»явились тільки по два депутати (Лихтей Ю.Ю., Сейкель А.А.), а на засідання 22.12.2016 р. – тільки голова комісії. В 2017 році відбулось лишек одне засідання за наявності кворуму.

На спільному засіданні постійної комісії з постійною комісією з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології 16 березня 2018 року розглянуто питання: «Про створення комісії  по вивченню процесу оптимізації витрат закладів культури»;    «Про клопотання до Закарпатської обласної державної адміністрації щодо розроблення технічної документації із землеустрою»; «Про внесення змін до списку присяжних»; «Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2017-2018 роки»; «Про хід виконання Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки»; «Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами населених  пунктів на території Великопаладьської   сільської  ради»; «Про звернення батьків учнів Великоком᾽ятівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та громадськості с. В.Ком᾽яти»; «Про клопотання Боржавської сільської ради з приводу відновлення водозахисної дамби».

Голова та члени постійної комісії не стоять осторонь від питань, які розглядаються на пленарних засіданнях районної  ради, їх депутатські запити підтримуються колегами-депутатами. Зокрема,

У відповідності до законодавства України та Положення про постійні комісії районної ради на наступний період комісія і надалі буде працювати над аналізом  ходу виконання районних цільових програм направлених на зміцнення законності, правопорядку в районі захисті прав громадян та територіальних громад району.

Голова комісії                                                                                     Ю.Ю.Лихтей

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт про виконання районного
бюджету за І квартал 2018 року
         П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації, та враховуючи ситуацію, яка склалася, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1.Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року, що додається.

2.Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації в подальшому забезпечувати фінансування розпорядників та отримувачів бюджетних коштів згідно кошторисних призначень, передбачених районним бюджетом на 2018 рік та затвердженого помісячного розпису бюджету.

3.Інформувати районну раду про стан фінансування розпорядників та отримувачів бюджетних коштів щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

Голова районної ради                                                        В.В. Любка 

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу вбудованих приміщень в оперативне управління Виноградівському
ЦПМСД
        П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши  клопотання комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» від 07.05.2018р. №54, з метою належного утримання, використання та обліку комунального майна, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати в оперативне управління комунальному закладу «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги»  вбудовані приміщення загальною площею 229,5 м.кв. в будівлі стерилізаційного відділення та КФД за адресою: м.Виноградів вул.Лікарняна,13.

2.Вилучити вищезгадані вбудовані приміщення з оперативного управління районної лікарні та з додатку №3 затвердженого рішенням Виноградівської районної ради від 19 березня 2018 року № 560.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу приміщень в орендне користування центру екстреної медичної допомоги         П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги від 25.04.2018р. №447-01, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати в орендне користування Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги нежитлові приміщення АЗПСМ з метою розміщення пунктів постійного базування бригад  екстреної медичної допомоги Виноградівської станції ЕМД, у тому числі:

1.1.Приміщення загальною площею 57,8 м.кв. в АЗПСМ села Великі Ком’яти за адресою вул. Волошина,26.

1.2.Приміщення загальною площею  37,3 м.кв. в АЗПСМ села Велика Копаня за адресою: вул.Миру,105.

1.3.Приміщення загальною площею 40,5 м.кв. в АЗПСМ селища Вилок за адресою: вул.Ракоці,6.

1.4. Приміщення загальною площею 24,0 м.кв. в АЗПСМ селища Королево, за адресою: вул. Тисова,4.

2.Визначити орендодавцем вищезгаданих вбудованих приміщень – комунальний заклад «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», а після його реорганізації – комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка
м.Виноградів, _ __________ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу стоматологічних кабінетів АЗПСМ в орендне користування         П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» від 07.05.2018р.№55, з метою забезпечення сільського населення району стоматологічними послугами, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати в орендне користування на конкурентних засадах вбудовані приміщення в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини з метою розміщення стоматологічних кабінетів,  у тому числі в:

1.1.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Боржавське.
1.2.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Великі Ком’яти.
1.3.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Велика Копаня.
1.4.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Велика Паладь.
1.5.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Вилок.
1.6.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Дротинці.
1.7. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Мала Копаня.
1.8. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Новоселиця.
1.9.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Нове Село.
1.10.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Онок.
1.11.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Підвиноградів.
1.12.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Сасово.
1.13.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Фанчиково.
1.14.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Черна.
1.15. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Королево.

2.Визначити орендодавцем вищезгаданих вбудованих приміщень –комунальний заклад «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», а після його реорганізації – комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

3.Встановити річну орендну плату за користування вбудованими приміщеннями стоматологічних кабінетів у розмірі 10 відсотків від ринкової вартості об’єкта та 1 грн. в рік за користування іншим майном та обладнанням стоматологічних кабінетів.

4.Орендну плату отриману від передачі приміщень в орендне користування у повному обсязі залишити в розпорядженні орендодавця  для зміцнення матеріально-технічної бази.

5.Відділу з питань приватизації майна в районі замовити технічну документацію та незалежні оцінки на об’єкти оренди.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка

  м.Виноградів, _ __________ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 Про внесення змін до Програми покращення
умов обслуговування 
платників податків у
Виноградівській об’єднаній державній податковій            ПРОЕКТ
інспекції ГУ ДФС у Закарпатській
області на 2016-2018 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання райдержадміністрації від 20.04.2018 р. № 03-09/982, районна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити зміни до Програми покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області на 2016-2018 роки, схваленої рішенням восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 09.12.2016 № 208, а саме:

– Додаток та Паспорт до Програми викласти у новій редакції, що додаються.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів,                2018 року
№_____

                                                                             Додаток до Програми
(у редакції рішення районної ради
від ___________2018 р. №______)

                                    VIII Розрахунок потреби коштів для  реалізації заходів Програми

п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Зміст заходів програми Термін виконання Виконавці Джерело фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)
1 Впровадження нових форм обслуговування платників податків з використанням сучасних інформаційних технологій Матеріально-технічне забезпечення заходів Програми

-придбання комп’ютерної техніки

-придбання багатофункціональних пристроїв (принтер, сканер, ксерокс)

 

Протягом 2016 року Виноградівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Закарпатській області Районний бюджет 45,0
2 Впровадження нових форм обслуговування платників податків з використанням сучасних інформаційних технологій Матеріально-технічне забезпечення заходів Програми

-придбання комп’ютерної техніки

-придбання багатофункціональних пристроїв (принтер, сканер, ксерокс)

 

Протягом
2017 року
Виноградівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Закарпатській області Районний бюджет 00,0
3 Підвищення рівня добровільної сплати податків та удосконалення системи адміністрування податків і зборів, створення комфортних умов платникам податків і належного їх обслуговування. Матеріально-технічне забезпечення заходів Програми

-витрати на поточний ремонт цетру обслуговування платників.

 

Протягом
2018 року
Виноградівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Закарпатській області Районний бюджет 150,0
    всього 195,0

         Заступник голови районної ради                                                        А.А.Сверенко

                    Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення Програми

 

Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
2 Законодавчі підстави для виконання місцевої бюджетної програми: Ст. 17 Глави 2 «Закону про місцеві державні адміністрації»
3  Розробник Програми

 

Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
4 Співрозробники Програми

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління  районної державної адміністрації
5 Відповідальний виконавець Програми

 

Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
6 Учасники Програми Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
7 Термін дії Програми 2016-2018 роки
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  всього 195 тис.грн.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення  ,, Про внесення змін до Програми покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області на 2016-2018 роки, схвалено розпорядженням Виноградівської районної державної адміністрації  №3 08 від 13.10.2016 року

1.Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження
Проект розпорядження  розроблено для внесення змін до VIII-го розділу «Розрахунок потреби коштів для  реалізації заходів Програми покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області на 2016-2018 роки».
2.Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття розпорядження є покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області.
3.Правові аспекти
Статті 6, 39, Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, ст. 91 Бюджетного кодексу України.
4.Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством і лише при умові наявності необхідних коштів.
5.Позиція заінтересованих органів Відсутня.
6.Регіональний аспект
Проект розпорядження не стосується розвитку адміністративно-територіальної одиниці.
7.Громадське обговорення
Даний проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.
8.Прогноз результатів
Виконання Програми сприятиме покращенню умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області.

Заступник начальна інспекції                                                                            Н.В. Піцул

  21.03.2018 р.

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми забезпечення безпеки
і правопорядку,
протидії тероризму, контрабанді,                            ПРОЕКТ  
нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності
на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання райдержадміністрації від 06.04.2018 р. № 03-09/901, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити зміни до Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 16.06.2016 р.№156, а саме:

1.1.Додаток 1 та Паспорт  до Програми викласти у новій редакції, що додається;

1.2.Пункт 7.2 розділу VII Програми викласти у наступній редакції: «Проведення заходів, спрямованих на виявлення і припинення зловживань посадовими і службовими особами митних, прикордонних, контролюючих органів»;

1.3.Пункт 7.5. розділу VII Програми викласти у наступній редакції: «Проведення заходів, спрямованих на організацію та забезпечення ефективної протидії можливим терористичним й диверсійним проявам у місцях масового скупчення людей та на об’єктах критичної інфраструктури Виноградівського району».

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів,                2018 року
№_____

ПАСПОРТ
Районної  програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки

Назва Програми Районна програма забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки
Підстава для розроб- лення Програми Лист Управління Служби безпеки України у Закарпатській області від 05.05.2016 року № 58/554-В.
Розробник Програми Юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Мета та завдання Програми Удосконалення оперативно-службової діяльності підрозділу Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення державної безпеки; покращення матеріально – технічного забезпечення підрозділу з метою збільшення ефективності його роботи та мобільності у реагуванні та попередженні злочинів, а також інших правопорушень; покращення роботи з питань попередження протиправних проявів і злочинів, інших негативних явищ
Основні заходи Програми Програма передбачає систему спеціальних операцій, спрямованих на запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, виявлення каналів контрабанди наркотичних засобів, зброї, затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення до відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, причетних до організації каналів контрабандної діяльності, і припинення корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань серед посадових осіб державних органів
Строки реалізації Програми 2016 – 2020 роки
Фінансове забезпечення Програми Прогнозований обсяг фінансування Програми на 2016-2020 роки  становить 240,0 тисяч гривень (за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, і лише при умові наявності необхідних коштів)
Очікувані результати реалізації Програми Виконання Програми сприятиме досягненню специфічних для району цілей і завдань на шляху удосконалення системи державної безпеки, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи
Керування Програмою і контроль за її реалізацією Контроль за реалізацію Програми покладається на райдержадміністрацію

Пояснювальна записка
 Районна програма забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки (далі за текстом – Програма) розроблена відповідно до статей 6, 25 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, листа  Управління Служби безпеки України у Закарпатській області від 05.05.2016 року № 58/554-В .
У зв’язку з внесенням змін до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів СБ України, з метою удосконалення роботи по боротьбі з тероризмом, контр розвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури регіону та враховуючи клопотання Управління Служби безпеки України у Закарпатській області від 22.03.2018 № 58/670-В, необхідно внести зміни до Програми.
Програма базується на принципах та положеннях законів України «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом»,  «Про засади запобігання корупції», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».
Виконання Програми сприятиме досягненню специфічних для району цілей і завдань на шляху удосконалення системи державної безпеки , зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Начальник юридичного відділу
апарату державної адміністрації                                                        О. Кіш

                                                                                                                                                                                             Додаток 1
                          до Програми

ЗМІСТ
потреби коштів для реалізації заходів Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки

№ п/п Назва Виконавці Джерело
фінансування
2016 р. тис.грн. 2017р. тис.грн. 2018р. тис.грн. 2019р. тис.грн. 2020 р. тис.грн.
1 Придбання спеціальних технічних засобів, оргтехніки, ПММ Виноградівський МРВ УСБУ  

Районний бюджет

40 50 50 50
2 Здійснення поточного ремонту адмінбудинку Виноградівського МРВ УСБУ Виноградівський МРВ УСБУ Районний бюджет 50
Всього за: 50 40 50 50 50  
Всього   240,0 тис.грн

 Заступник голови районної ради                                      А.А.Сверенко

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про стан законності, на території Виноградівського району за підсумками роботи у 2017 році»              ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про стан законності, на території Виноградівського району за підсумками роботи у 2017 році», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Взяти до відома інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про стан законності, на території Виноградівського району за підсумками роботи у 2017 році» (додається).

 Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ___________ 2018 року
№ _____

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки галузі тваринництва в районі                        ПРОЕКТ          
на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 01.03.2018 р. № 03-09/558, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії районної ради сьомого скликання від 15 січня 2016 року № 61, а саме:

1.1. Абзац 6 розділу 1 Програми викласти в наступній редакції:

Організацію штучного осіменіння великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств району здійснюють суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням послуг із штучного осіменіння тварин.

1.2. Паспорт Програми викласти в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В. Ю.).

Голова районної ради                                                                В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А
про внесення змін у районну Програму розвитку та підтримки
тваринництва на період 2016-2020 роки

Тваринництво є однією з основних галузей сільського господарства. Виробниками тваринницької продукції в районі є сільськогосподарські підприємства, фермери та особисті селянські господарства, які є основними користувачами землі. Зокрема, у власності та користуванні особистих селянських господарств населення станом на 1 січня 2015 року знаходиться 39079 га сільськогосподарських угідь (85,9% від загальної площі), у тому числі 1207 га сіножатей (86,0%), 8254 га пасовищ (89,5%). Решта сільськогосподарських угідь – 4453 га (9,8%), 57,1 га сіножатей (4,0 %), 645,5 га –пасовищ (7,0%) перебуває у користуванні сільськогосподарських  підприємств та фермерів.

Важливе місце  розвитку м’ясо-молочного скотарства в районі потрібно приділити роботі з особистими селянськими господарствами. Провідне місце у нарощуванні обсягів виробництва м′яса та молока є покращення племінних та продуктивних якостей худоби, поліпшення роботи по відтворенню поголів′я великої рогатої худоби. Одним із дієвих шляхів досягнення цього є широке впровадження штучного осіменіння великої рогатої  худоби в господарствах населення, зведення до мінімуму використання доморощених бугаїв для парування корів і телиць, що знижує генетичний потенціал тварин, призводить до захворювання інфекційними та інвазійними захворюваннями.

Першочерговим завданням Програми є значне збільшення обсягів штучного осіменіння великої рогатої худоби в господарствах усіх форм власності, що підвищить генетичний потенціал худоби та її продуктивність. Для цього необхідно збільшити кількість пунктів штучного осіменіння худоби в населених пунктах і довести їх число до 14 у 2020 році.

З метою поліпшення відтворення поголів′я великої рогатої худоби за рахунок штучного осіменіння, а також часткового здешевлення сервісних послуг з штучного осіменіння великої рогатої худоби в господарствах усіх форм власності необхідно щорічно виділяти кошти із місцевого бюджету, що дозволить довести обсяги штучного осіменіння великої рогатої худоби до 1,0 тис. голів у 2020 році.

    Начальник відділу
агропромислового розвитку                                                         Феєр В. Ф.

  Паспорт
Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки. 

Розробник Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
Підстава для розроблення Програми Закон України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2015 року № 439 «Про Програму розвитку та підтримки галузі тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 2016-2020 роки »
Відповідальні виконавці Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, суб’єкти господарювання по наданню послуг із штучного осіменіння тварин.
Учасники програми Сільськогосподарські товаровиробники різних організаційно – правових форм власності і господарювання, фермерські господарства, особисті селянські господарства, фізичні особи.
Мета програми Підвищення генетичного потенціалу худоби та підвищення її продуктивності за рахунок штучного осіменіння. Збільшення виробництва молока, м′яса яловичини для забезпечення продуктами харчування населення району.
Основні завдання  Програми Створення нових пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби. Значне збільшення обсягів штучного осіменіння великої рогатої худоби.
Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
Обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми 2016р – 45 тис. грн., 2017 р – 54 тис. грн., 2018 р- 63 тис.грн., 2019 р- 72 тис. грн., 2020р – 90 тис. грн..

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження у новій редакції Додатку 3
до рішення районної ради від 24.11.2017р. № 450                    ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення Виноградівського ЦПМСД необхідними приміщеннями для здійснення статутної діяльності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити у новій редакції Додаток 3 до рішення Виноградівської районної ради від 24.11.2017р. № 450 щодо переліку приміщень Виноградівської районної лікарні, які передаються в орендне користування Виноградівському ЦПМСД за адресою: м.Виноградів, вул. Лікарняна,13 (додається).

2.Районній лікарні та Виноградівському ЦПМСД провести необхідні організаційно-правові заходи щодо передачі приміщень зазначених в Додатку 3 в орендне користування.

3.Вважати таким, що втратив чинність Додаток 3, затверджений рішенням сесії Виноградівської районної ради від 24.11.2017р. № 450.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                    В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2018 р.
№ ______

Додаток 3 до рішення

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму створення районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки                   
ПРОЕКТ       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6 і 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 12.02.2018 р. № 03-09/425, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму створення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації( Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                     В.В. Любка

м.Виноградів,                2018 року

Програма створення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

    Про створення комісії по вивченню процесу
оптимізації витрат закладів культури                                             ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на основі звернення заступника директора з навчально-виховної роботи Виноградівської ДШМ Вейконь Н.В. та викладача хореографії Виноградівської ДШМ Фізер А.Г., з метою вивчення процесу оптимізації витрат у закладах культури, питання виплати заробітної плати викладачам, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити комісію по вивченню процесу оптимізації витрат закладів культури у складі:
Голова комісії – Лихтей Юрій Юрійович., депутат районної ради;
Секретар комісії – Кльофа Василь Іванович, радник голови районної ради;
Члени комісії:
Албок Еден Едмундович, депутат районної ради;
Варга Валерія Павлівна, начальник фінансового управління Виноградівської РДА;
Вейконь Наталія Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Виноградівської ДШМ;
Горонді Альберт Альбертович, депутат районної ради;
Гудачок Тетяна Степанівна, голова Виноградівського районного комітету профспілки працівників культури;
Петеі Юдіта Оттовна, депутат районної ради;
Свищо Юрій Юрійович, депутат районної ради;
Товт Магдалина Павлівна, бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу культури;
Югас Василь Степанович, начальник відділу культури Виноградівської РДА.
2. Комісії вияснити обставини оптимізації витрат закладів культури та заходів спрямованих на оптимізацію і покращення ефективності функціонування закладів культури.
3. По закінченню роботи комісії, голові комісії підготувати звіт про результати роботи комісії з наданням пропозицій можливих заходів оптимізації витрат закладів культури.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В.Любка
м.Виноградів, __________ року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт за 2017 рік районної державної адміністрації
по здійсненню делегованих районною радою повноважень  
             П Р О Е К Т

Відповідно до статей 43, 44, ч.1 ст.72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Взяти до відома звіт за 2017 рік голови районної державної адміністрації Русанюка М.М по здійсненню делегованих районною радою повноважень.

2.Районній державній адміністрації продовжити роботу щодо здійснення повноважень, делегованих їй районною радою та виконання районних програм.

 

Голова районної ради                          В.В. Любка
м.Виноградів, ______ 2018 року
№____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт за 2016 рік районної державної адміністрації
по здійсненню делегованих районною радою повноважень              
 П Р О Е К Т

Відповідно до статей 43, 44, ч.1 ст.72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Взяти до відома звіт за 2016 рік голови районної державної адміністрації Русанюка М.М по здійсненню делегованих районною радою повноважень.

2.Районній державній адміністрації продовжити роботу щодо здійснення повноважень, делегованих їй районною радою та виконання районних програм.

 

Голова районної ради                             В.В. Любка
м.Виноградів, ______ 2018 року
№____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до списку присяжних         ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статей 64, 65, Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на підставі заяв Деяк Л.І., Конара В.Ф., Менджула І.С., районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

          1.Внести у Додаток до рішення районної ради від 23.12.2016 р №231 «Список присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, такі зміни:

– вивести зі списків присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду:

-Деяк Людмилу Іванівну,

– Конара  Володимира Федоровича,

– Менджула Івана Степановича.

2.Оприлюднити зміни до списку присяжних в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.

3.Направити дане рішення до територіальногоуправління державної судової адміністрації України в Закарпатській області та Виноградівського районного суду.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

Голова районної ради                                                         В.В.Любка
м.Виноградів,___________2018 року
№__

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про перетворення Виноградівського ЦПМСД              ПРОЕКТ

Розглянувши клопотання комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 27.02.2018р. № 22, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 56, 57 та 78 Господарського кодексу України, статей 87 та 88 Цивільного кодексу України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» № 2000-19 від 06.04.2017р, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити діяльність комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 41769166) у зв’язку із реорганізацією шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

2. Голові районної ради утворити комісію з реорганізації комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

3. Комісії з реорганізації комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а саме:
3.1. встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» – протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його реорганізації;
3.2. провести інвентаризацію майна комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
3.3. за результатами проведеної роботи надати Виноградівській районної раді передавальний акт для затвердження;
3.4. здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством пов’язані з припиненням діяльності комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

4. Виконуючому обов’язки головного лікаря комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Попдякуник І.Є.) розробити положення комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області та подати на затвердження Виноградівській районній раді.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 Голова районної ради                                                                            В.В.Любка
м.Виноградів, __________ року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми енергоефективності та
енергозбереження у Виноградівському районі на 2014-2028 роки                    П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Мельник І.Д., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації про хід виконання Програми енергоефективності та енергозбереження у Виноградівському районі на 2014-2028 роки (додається).

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка 

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

ЗВІТ
про виконання заходів Програми енергоефективності та енергозбереження
у  Виноградівському районі за 2017 рік

 На виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року рішенням сесії Виноградівської районної ради  27 листопада 2014 року  № 459 затверджена Програма енергоефективності та енергозбереження у Виноградівському районі на 2014-2028 роки.

Програма передбачає реалізацію заходів, спрямованих на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства, розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів у регіоні.

Одним із заходів Програми є  проведення енергетичного аудиту. Даний захід дає можливість визначити:

– де і з якої причини в установі неефективно витрачається газ, електроенергія, вода;

– наскільки ці втрати критичні для установи сьогодні і в найближчій перспективі;

– які заходи можна впровадити для підвищення енергоефективності;

– яка орієнтовна вартість заходів;

– в якій пріоритетності впроваджувати.

Виконання зазначеного заходу було покладено на головних розпорядників бюджетних коштів – структурні підрозділи райдержадміністрації; сільські, селищні та міську ради. Проте через відсутність фінансування енергетичний аудит на об’єктах бюджетної сфери  району  за 2017  рік  не проводився.

На завершення проекту реконструкції котельні Королівської селищної лікарні відділом охорони здоров’я райдержадміністрації у 2017 році  освоєно 255,441 тис. грн. з Державного  фонду регіонального розвитку.

На завершення будівництва автономної котельні Виноградівської районної лікарні з районного бюджету було направлено  148,8 тис. грн.

Проведено заміну вікон і дверей адмінбудинку Вилоцької селищної ради  (270,0 тис. грн. ).

В рамках Програми співробітництва Закарпатської області та краю Височіна Чеської республіки для забезпечення енергоефективності закладів освіти у 2017 році , за кошти обласного бюджету,  проведені  роботи по заміні вікон на металопластикові у школах с. Чорнотисів, с.В. Ком’яти,  с.Підвиноградів  на загальну суму 857,0 тис. грн. та  реконструкція системи опалення  котельні Виноградівської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 1. ( 467,623 тис. грн.).

За кошти районного бюджету здійснено замінену вікон та дверей на металопластикові на АЗПСМ сіл Черна, Новоселиця, Онок на загальну суму 314,85 тис. грн. та виготовлення проектних документацій інвестиційних проектів  закладів освіти – 228,4 тис. грн.

Через програму підтримки міні-проектів розвитку місцевих ініціатив територіальних громад та громадських організацій „Місцевий розвиток орієнтований на громаду – 111” завершено реалізацію проекту „Енергозбереження в амбулаторії с. В. Копаня. Капітальний ремонт будівлі: заміна вікон та дверей ”, загальною кошторисною вартістю 180,514 тис.грн., з них за кошти ЄС/ПРООН – 117, 26 тис.грн., громадської організації – 13,254 грн.

Загальний передбачений обсяг фінансування Програми на 2017 рік складав 18,405  млн. грн. (1,035 млн. грн. – державний  та місцевий бюджет бюджет;   17,370 млн.грн. – інші, залучені відповідно до законодавства, кошти).

Протягом звітного  року заходи програми фінансувалися за рахунок коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та інших програм , а саме:

державний бюджет – 255,441 тис. грн.

обласний бюджет  – 1324,623 тис. грн..

районний  бюджет –  605,6  тис. грн.

Вилоцький селищний бюджет – 270,0 тис. грн.

інші кошти  –  130,514 тис. грн.

Програма виконувалася частково, у зв’язку з відсутністю фінансування на заплановані заходи  у 2017 році.

Крім того для населення діє Державна програма енергоефективності, яка   передбачає відшкодування для фізичних осіб 20% тіла кредиту на придбання твердопаливних котлів, а також відшкодування 30% на придбання матеріалів для впровадження енергозберігаючих заходів та 40% для ОСББ, ЖБК (житлово-будівельні кооперативи) для впровадження енергозберігаючих заходів у багатоквартирних будинках..

На сьогодні в умовах зростання витрат бюджетних установ на опалення та освітлення будівель постає питання необхідності проведення їх термомодернізації, з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників.

 

Начальник відділу інфраструктури,
житлово-комунального господарства
та будівництва                                                                                        І. Мельник

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку району на 2017 рік                                 П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Окутіної В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік (додається).


Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

ЗВІТ
про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на  2017 рік
Зусилля районної державної адміністрації протягом  2017 року направлені на реалізацію завдань Програми економічного і соціального розвитку району.
 Промисловий комплекс. Обсяг реалізованої продукції підприємствами основного кола району за січень – грудень 2017 року склав 1265,9 млн. грн., що більше на 17,6% від завдань Програми  на 2017 рік,  перевиконання складає 190,9 млн.грн.
Обсяг продукції добувної промисловості за 2017 року по плану 24,6 млн.грн, фактично 26,7 млн грн. –  більше на 8,0%,
В переробній промисловості обсяг реалізації продукції за 2017 рік становить 1208,3 млн.грн, при плановому показнику 1045,0 млн.грн. – перевиконання плану складає 163,3 млн.грн. або на 15,6% більше планового показника,  у тому числі:
у легкій промисловості досягнуто 116% до планового показника 332,4 млн.грн, що більше на 53,4 млн.грн, обсяг реалізації продукції становить 385,8 млн.грн;
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції по проекту 5,6 млн.грн, а фактично 7,3 млн грн., що більше на 30,4% від планового показника Програми;
в машинобудівній промисловості перевиконання планового показника (564,7 млн.грн.) становить 115,9%, обсяг реалізації продукції – 657,5 млн.грн, що більше на 92,8 млн.грн;
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – по плану передбачалась реалізація в сумі 5,4 млн грн., фактично 9,9 млн.грн., що на 83,3% більше від планового показника 2017 року.
Не досягнуто планових показників по Програмі в наступних галузях:
в хімічній та нафтохімічній промисловості спостерігається недовиконання планованого показника на 32% – фактично реалізовано продукції на 13,9 млн.грн при плановому 20,4 млн грн.;
в виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг реалізації продукції за 2017 рік становить 10,3 млн.грн.. або 22,3% від планового показника – 45,2 млн.грн.
Аграрний сектор. Усіма категоріями господарств під урожай 2017 року було посіяно 20437га зернових культур, посаджено 2634га картоплі та 3160га овочів. Зібрано 84,7 тис. тонн зернових, що на 11,8 тис.тонн. або на 16,2%  більше завдань  Програми та на 13,6% більше до рівня минулого року.  Картоплі зібрано 47,4 тис. тонн – 101,5% до рівня минулого року. Овочів зібрано 70,6 тис. тонн – 106%, плодів і ягід зібрано 8,4 тис. тон або 101,2%, винограду 3,4 тис. тонн, або 100% до попереднього року.
Станом на 01.12.2017 року у всіх категоріях господарств утримується 11668 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 7498 голів, свиней –40367 голів, овець і кіз – 9862 голів, птиці – 940,9 тис. голів. До рівня 2016 року поголів’я  великої рогатої худоби зменшилось – на 91 голову, поголів′я свиней зменшилось на 2324 голови, овець та кіз збільшилось на 225 голів, птиці  – збільшилось на 25,0 тис. голів.
Всіма категоріями господарств за січень – листопад 2017 року в районі вироблено 7033 тонни м’яса, 33283 тонн молока, 77,3 млн. штук яєць. До попереднього року виробництво м’яса збільшено на 183 тонни, молока – на 1340 тонн, яєць – на 4,8 млн.шт.
Мале підприємництво. Станом на 01.01.2018 року у районі зареєстровано 5606 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 4834- фізичних осіб, 772- юридичних осіб.
Значно зменшилась кількість малих підприємств. Так, якщо на початок 2016 року в районі нараховувалося 470 малих підприємств, то на початок 2017 року кількість малих підприємств скоротилась на 90 одиниць та склала 380. Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами району за 2016 рік склав 278,7 млн. грн., або на 53.2 млн.грн. біше порівняно з 2015 роком. Середня кількість зайнятих працівників на підприємствах малого бізнесу складає 1443 чоловік, кількість найманих працівників – 1180 чоловік.
За 2017 рік від діяльності малого  підприємництва до бюджету району надійшло понад  47,1 млн. грн. , що становить 19,3% від загального обсягу доходів бюджету району.
На 2017 рік на заходи Програми розвитку малого підприємництва із районного бюджету передбачено 90,0 тис. грн., проте, кошти районною радою не виділено. Отримали одноразову допомогу через центр зайнятості та організували власну справу як суб’єкти підприємницької діяльності 11 безробітних, що залишається на рівні 2016 року.
Протягом 2017 року Центром надання адміністративних послуг  за принципом „єдиного вікнаˮ надано – 8933 послуги, з них:
 • державними кадастровими реєстраторами – 6115 послуги;
 • адміністраторами ЦНАПу – 2818 послуг;
            Послуг дозвільного характеру, які належать  до адміністративних послуг – 706, з них:
 • сектором містобудування і архітектури – 597;
 • обласни управлінням екології – 38;
 • інші – 66.
Інвестиційна діяльність. У розвиток економіки району в січні – вересні 2017 року спрямовано 200,3 млн. грн. капітальних інвестицій, до відповідного періоду 2016 року – 122,8%, або на 37,2 млн.грн. більше.
Будівництво. Протягом січня-листопада 2017 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 26,1 млн. грн. (проти 21,5 млн.  грн. – за січень – вересень 2016 року), питома вага району в загальнообласному показнику склала 3,7%.
На території району здано в експлуатацію протягом 9 місяців 2017 року 15,6 тис.кв.м. житла усіх форм власності, що становить 109,7% до відповідного періоду попереднього року.
Особлива увага протягом року приділялася пошуку джерел фінансування для будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів соціальної інфраструктури району. До інвестиційного розділу Програми включено 59 об’єктів, залишковою кошторисною вартістю 159,2 млн. грн. В тому числі – 29 об’єктів освіти, 29 – об’єктів дорожнього господарства та 1 обʼєкт охорони здоровʼя.
 На 2017 рік загальний обсяг фінансування передбачено в сумі – 123,9 млн.грн. Подано пропозиції до ДФРР та облдержадміністрації на фінансування із бюджетів вищих рівнів: державного –  на суму 100,6 млн.грн.
обласного бюджету – 4,9 млн. грн.
На конкурсний відбір до обласної комісії з питань відбору інвестиційних проектів, що можуть фінансуватися з державного фонду регіонального розвитку в 2017 році подано 56 проектів, з яких – 3 проекти отримали фінансування з ДФРР.
            В 2017 році – із ДФРР в розвиток економіки району спрямовано 19,9 млн.грн. на реалізацію 5 інвестпроектів:
Назва проекту:
Потужн.
Кошт. варт. тис. грн..
Обсяг фінансування в 2017 році, тис. грн.:
Всього
В т.ч. за рах.
ДФРР
місц. бюдж.
Капітальний ремонт обласної дороги О-07-03-05 Великі Ком’яти – Вилок на ділянці Шаланки – Перехрестя, Виноградівського району
12 км
30530,545
9635,077
8630,077
1005,0
„Реконструкція будинку культури під спортивний та актовий зал в с. Холмовець, вул. Миру, 123, Виноградівського району”
*
6811,806
1170,0
1170,0
Реконструкція котельні Королівської селищної лікарні смт. Королево, Виноградівського району
*
661,926
259,929
259,929
РАЗОМ:
38004,277
11065,006
10060,006
1005,0
          Крім того, з ДФРР  в 2017 році фінансувалися:
– дитячий садок, с. Фанчиково –  будівництво – 3963,812 тис.грн. (через УКБ ОДА);
– автомобільна дорога державного значення Іршава — Виноградів км 9 + 620 — км 13 + 887 у Виноградівському районі — поточний ремонт – 5850,000 тис.грн. (через службу автомобільних доріг)
За станом на 31.12.2017 за рахунок субвенції із обласного  бюджету профінансовано 9993,2 тис.грн., в т.ч.:
–  співфінансування інвестпроектів Височина (поточний ремонт АЗПСМ с. Матієво) – 99,0 тис.грн.;
– будівництво тренувального футбольного поля з синтетичним покриттям стадіону “Пластмасовик” в м. Виноградів –  3500,0  тис.грн.;
– реконструкція дитячого садка с. Вербовець вул. Миру,  – 500,0 тис. грн.;
– капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ I-III ступенів с. Чорнотисово вул. Шевченка, 3 – 300,0  тис. грн.;
– поточний ремонт автомобільної дороги В.Комяти – Боржавське – 744,2 тис.грн.;
–  поточний ремонт ДНЗ С. Матієво – 30,0 тис.грн.;
– реконструкція системи опалення Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 467,6 тис.грн.;
– заміна вікон у ЗОШ І-ІІ ступеня в с. Великі Комяти – 327,9 тис.грн.;
– капремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ І-ІІІ ст. В с. Підвиноградів – 229,2 тис.грн.;
– виготовлення ПКД на капремонт автомобільної дороги В.Комʼяти – Вилок – 81,3 тис.грн.;
– капремонт ділянки дороги Пийтерфолво – Чепа  (в с. Форголань) – 500,0 тис.грн.;
– капремонт вул. Миру в с. Підвиноградів – 1015,0 тис.грн.;
– виготовлення ПКД на капремонт автомобільної дороги Неветленфолу-Дюла-Чорнотисів – 99,0 тис.грн.;
– капремонт вул. Февутцо в с. Шаланки – 500,0 тис.грн.;
– капремонт ділянки дороги – Шаланки – Перехрестня – 950,0 тис.грн.
– поточний ремонт вул. Раковці в с. Перехрестя – 150,0 тис.грн.;
– капітальний ремонт вул. Спортивна в с. Перехрестя – 350,0 тис.грн.;
– капітальний ремонт вул. Севлюшська в с. Дротинці – 150,0 тис.грн.;
За станом на 31.12.2017 із районного бюджету профінансовано 3681,9 тис.грн. , в т.ч.:
– благоустрій з водопостачання  с. Боржавське – 100,0 тис.грн.;
– поточний ремонт доріг с. Букове – 100,0 тис.грн.;
– придбання обладнання, благоустрій  Вербовець ДНЗ – 921,5 тис.грн.;
– благоустрій села Дротинці – 32,2 тис.грн.;
– придбаня газового котла ДНЗ Дротинці – 54,0 тис.грн.;
– влаштування водотоку, водопроводу с. М. Копаня – 209,7 тис.грн.;
– поточний ремонт даху адмінбудівлі сільської ради – с. Матієво – 198,8 тис.грн.;
– придбання інвентаря ДНЗ Ботар – 195,5 тис.грн.;
– поточний ремонт ДНЗ Черна – 100,0 тис.грн;
– поточний ремонт доріг с. Теково- 100,0 тис.грн.;
– поточний ремонт доріг с. Фанчиково – 100,0 тис.грн.
– поточний ремонт ДНЗ с.Хижа – 80,0 тис.грн.;
–  матеріально – технічне забезпечення будинку культури смт. Вилок – 98,4 тис.грн.;
– капремонт вул. Волошина с. Онок – 250,0 тис.грн.;
– капремонт ділянки дороги Пийтерфолво – Чепа  (в с. Форголань) – 172,2 тис.грн.
– капремонт даху клубу с. Форголань – 199,0 тис.грн.
– капремонт вул. Злагоди смт. Королево – 700,6 тис.грн.
– капремонт ділянки дороги Головна с. Матієво – 70,0 тис.грн.
«Власний дім». Районною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі у 2017 році оформлено 55 клопотань на виділення кредитів, з них 1 клопотання – на купівлю, 5 – на добудову житлових будинків, 4 – на облаштування житлових будинків інженерними мережами, 45 – на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих  технологій  (в  тому числі утеплення фасадів будинків і квартир, заміна зовнішніх дверей, вікон, заміна газового котла твердопаливним, та ін.).
Передбачений Програмою обсяг фінансування на 2017 рік з районного бюджету складав 2120,0 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 1470,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 650,0 тис.грн. Протягом 2017 року з районного бюджету і бюджетів міської, селищних та сільських рад було спрямовано  1864,9 тис.грн. (88%), у т.ч  1080,0 тис.грн. по загальному фонду та 784,9 тис. грн. – по спеціальному фонду. Фактично касові видатки за звітний період склали 1552,07 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 930,0 тис. грн. (з них  кошти районного бюджету – 470,0 тис.грн., Виноградівської міської ради – 300,0 тис.грн., Вилокської селищної ради – 30,0 тис.грн., Королівської селищної ради – 50,0 тис.грн.; Олешницької сільської ради – 30,0 тис.грн., Оноцької сільської ради – 30,0 тис.грн., Теківської сільської ради – 20,0 тис.грн.), по спеціальному фонду – 622,07 тис.грн.
Обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості виділено кредитних коштів мешканцям району на загальну суму 2003,3 тис.грн., у тому числі 425,1 тис.грн. – на добудову та придбання житлових будинків, 1578,2 тис.грн. – на  облаштування житлових будинків інженерними мережами, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих  технологій.  Фінансовою підтримкою довгострокового кредитування в 2017 році скористалися 2 учасників АТО .( мешканці с. Широке та с. Теково).
Зовнішньоекономічна діяльність. В районі функціонує 54 підприємства з прямими іноземними інвестиціями. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.10.2017 склав 43,6 млн. дол. США. Приріст до початку року склав 4,5 млн. дол. США.
З початку інвестування (1994 року) основна частка іноземних інвестицій (95,8%) надійшла у промисловість – 41761,8 тис. дол США (97,3%), з них – у підприємства переробної промисловості – 41720,0 тис. дол. США, або 99,9%., з них у машинобудування – 24823,4 тис.грн., або 59,5%. Незначні обсяги прямих іноземних інвестицій припадають на торгівлю – 0,2%, операції з нерухомим майном – 1,1%.
За країнами – інвесторами найбільше залучено іноземних інвестицій з Німеччини –73,4% від загального обсягу, з Італії – 11,2%, з Угорщини – 3,9%, Словаччини – 3,3%.
В напрямку активізації зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності в 2017 році вжито ряд заходів:
сформовано базу даних про наявні на території району об’єкти усіх форм власності,  придатні для розміщення виробництва підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями;
сформовано каталог експортного потенціалу району;
подано до обласного каталогу інвестиційні  пропозиції району:
1.”Відновлення роботи ВАТ „Виноградівський комбінат хлібопродуктів”
2.”Використання вільних виробничих площ ТДВ „Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів”
3.”Відкриття нового підприємства в с. Онок”
4.”Розвиток промислової зони в с. Велика Копаня”
5.”Будівництво комплексу відпочинку та оздоровлення на території Пийтерфолвівського спорткомплексу з використанням термальних вод”.
 подано пакет документів для участі в конкурсі з оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що будуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2018 році – 28 інвестпроектів,  в  2017 році – 56 проектів, з яких відібрано на конкурсній основі (обласною комісією)  – 3  проекти;
завершено  реалізацію третьої фази Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” де приймало  участь 4 сільські громади районуі;
проведено зустрічі з делегаціями з різних країн світу щодо можливого співробітництва в пріоритетних галузях:
відбулася зустріч з офіційними представниками фінської компанії «Ferroplan», щодо перспективи створення в районі підприємства з переробки сміття та біомаси;
відбулося відкриття лікарняних палат в дитячому  відділенні № 2 та палати інтенсивного догляду в дитячому відділенні № 1 Виноградівської районної  лікарні за кошти   меценатів Угорщини;
відбулася зустріч голови районної державної адміністрації із представниками Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні;
взято участь у заходах для реалізації спільних транскордонних проектів співробітництва Європейського інструменту сусідства “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна” 2014-2020 р.р та участь у Дні добросусідства України та Угорщини в рамках фестивалю “Берег-фест 2017”;
налагоджено контакти органів місцевого самоврядування району та Румунії і Угорщини щодо запровадження європейських стандартів у їх роботі;
19 червня у Виноградові відбулося виїзне засідання робочої групи за круглим столом з метою обговорення питання про розвиток туристичних маршрутів. В ході засідання також обговорено питання будівництва лісової дороги між селами Новоселиця та Велятино, яка сприятиме розвитку туризму у Виноградівському районі та залученню додаткових інвестицій на розвиток краю, покращення дорожньої та туристичної інфраструктури. Визначено необхідні етапи по прокладанню дороги, витрати на їх здійснення та економічний ефект від прокладання даної дороги для громад Виноградівського та Хустського районів;
на міжнародному інвестиційному форумі «Закарпаття – бізнес в центрі Європи», на Дні добросусідства на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску „Ужгород – Вишнє Немецьке”, Міжнародній виставці-ярмарку “Тур’євроцентр-Закарпаття”, районному фестивалі виноградарів – виноробів «Угочанська лоза», у Києві на 21 Міжнародній туристичній виставці UITT 2015 ,,Україна – Подорожі та туризм”.
В районі щорічно проводяться фестивалі: „Ягідне поле” (с. Дюла), „Волоські страви” (с. Новоселиця), „Хижанські забави” (с. Хижа), „Чернянська начанка” (с. Черна), „Черешневий фестиваль” (с. Неветленфолу), свято ТУРУЛА (смт. Вилок), „Мелайний фестиваль” (с. Тисобикень) за участі делегацій країн сусідів.
 Заходами щодо реалізації Програми формування позитивного інвестиційного клімату на 2017 рік із районного бюджету передбачено 500,0 тис.грн.
За рішенням сесії районної ради:
 від 23.12.2016 №230 на Заходи Програми виділено 400,0 тис. грн.;
від 15.02.2017 №238 – фінансування зменшено на 300,0 тис.грн.;
від 24.11.2017 № 427 – виділено 60,0 тис.грн.
на реалізацію Заходів Програми в 2017 році профінансовано – 160,0 тис.грн.
Транспортний комплекс та дорожнє господарство. Автобусні маршрути загального користування на території району – легалізовані, перевізники здійснюють діяльність на основі конкурсного відбору. Райдержадміністрація, як Організатор пасажирських перевезень на приміських маршрутах, що не виходять за межі території району уклала з перевізниками договори  на перевезення пасажирів автомобільним транспортом терміном до 2018 року.
В роботі транспорту спостерігається відносна стабільність з незначними позитивними зрушеннями. Усіма видами транспорту за січень – листопад 2017 року перевезено 5120,5 тис.тонн вантажів. Вантажооборот проти 2016 року збільшився на 0,5відс. і становив 76243,1 тис.ткм. Послугами пасажирського транспорту скористалися 1045,8 тис.пасажирів. Обсяг виконаного пасажирообороту склав  27989,4 тис.пас.км або 103,4 відс. до січня – листопада 2016  року.
До переліку об’єктів капітального ремонту вулиць та доріг загального користування, що потребують ремонту у 2017 році, що зареєстровані на сайті Мінрегіону України для фінансування робіт за рахунок коштів ДФРР було включено 46 інвестиційних проектів на загальну суму 72,4 млн. грн. Ще 23 проекти на реконструкцію та ремонт вулиць у населених пунктах району, загальною вартістю понад 24,2 млн. грн. пропонувалося для фінансування за кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів, обласного та районного бюджетів.
В рамках експерименту фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Закарпатській області були включені  ділянки автомобільних доріг «Іршава-Виноградів» та «Виноградів-Теково- Неветленфолу», або відповідно 4,267км і 11,0км зазначених доріг. Замовником робіт було визначено Службу автомобільних доріг у Закарпатській області.
Загальний обсяг субвенцій з районного бюджету на утримання та розвиток інфраструктури доріг загального користування та вулиць у населених пунктах склав – 1342,8 тис. грн., у т.ч :
по капітальних видатках – 942,8 тис. грн :
Пийтерфолвівська с/р  – 172,2 тис. грн.
Королівська сел./р       –  700,6 тис. грн.
Матіївська с/р              –     70,0 тис. грн.
по поточних видатках  –  400,0 тис. грн:
Королівська сел./р       – 100,0 тис. грн.
Буківська с/р                – 100,0 тис. грн.
Фанчиківька с/р           – 100,0 тис. грн.
Теківська  с/р               – 100,0 тис. грн.
 Фактично за 2017 рік обсяг фінансування ремонтних робіт на дорогах загального користування і вулиць у населених пунктах району (з врахуванням виготовлення ПКД та експертизи) склав – 39116,877 тис. грн., у тому числі:
державний бюджет –      8630,077 тис.грн.;
обласний   бюджет –      4539,5 тис. грн.
районний   бюджет –      1992,8 тис. грн;
місцеві     бюджети –    23954,5 тис. грн.
Замовниками робіт, а відповідно і розпорядниками бюджетних коштів виступили органи місцевого самоврядування.
Поводження з твердими побутовими відходами. Річний обсяг збирання та перевезення твердих побутових відходів (ТПВ) становить 44,3 тис.м3 (2016 рік – 43,4 тис. м3). Упродовж 2017 року у сферу поводження з побутовими відходами на території району було спрямовано 1792,4 тис.грн., з них ТОВ „АВЕ Виноградово” – 622,0 тис. грн. (2016 рік – 1,5 млн. грн.). Оновлено контейнерне господарство на загальну суму 547,7 тис. грн., а саме придбано  519 контейнерів об’ємом 120 літрів , 40 шт.  – 240 літрових та  100 шт. – 770 літрових,  придбано інвентар та обладнання на суму 29,5 тис. грн., оргтехніки  на суму 44,0 тис. грн.  Рішенням сесії районної ради від 14 липня 2017 року сільським радам була надана додаткова дотація в сумі 750,0 тис. грн. Ще 420,4 тис. грн. було виділено сільськими радами з місцевих бюджетів.
Теперішній стан справ у поводженні з побутовими відходами на території району підтверджує гостру необхідність у будівництві сміттєпереробного комплексу побутових відходів.
Доходи населення та заробітна плата. В районі зберігається стійка позитивна динаміка зростання заробітної плати. Так, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за ІІІ квартал 2017 року (статистичні дані) складала 7104 грн., що більше: планового завдання на 2017 рік (5115 грн.) на 1989 грн.або на 38,9%; відповідного періоду минулого року на 38,1% та середньообласного показника на 8,3%. Розмір середньомісячної заробітної плати перевищив розміри соціальних стандартів і нормативів: прожиткового мінімуму на одну особу (1624 грн.) у 4,3 рази; прожиткового мінімуму для працездатних громадян (1684 грн.) у 4,2 рази; осіб, які втратили працездатність (1312 грн.) у 5,4 рази. По рівню заробітної плати район займає 2 місце серед міст та районів області.
Згідно статистичних даних станом на 01.12.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району відсутня.
Зайнятість населення та ринок праці. Протягом січня – жовтня 2017 року створено 975 робочих місць (юридичними особами – 96, фізичними особами – 101, зареєстровано фізичних осіб підприємців – 778), що більше відповідного періоду 2016 року на 88,2%. Завдання Програми на 2017 було – створення 950 нових робочих місць, тобто перевиконано на 25 робочих місць.
Протягом 2017 року за соціальними послугами до служби зайнятості звернулися 2297 незайнятих громадян, що менше 2016 року на 2,7%, з них статус безробітного отримали 934 особи (менше 2016 року на 11,5%). Всього на обліку в центрі зайнятості району перебувало 2731 громадянин, що менше 2016 року на 8,9%. Працевлаштовані протягом року 1820 осіб (66,6% незайнятого населення, яке перебувало на обліку), що більше  2016 року на 1,1%.
В громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 280 осіб (з них 108 осіб – за рахунок коштів підприємств), що більше до 2016 року на 1,8%. На проведення громадських робіт з сільськими та міською радами укладено 14 договорів, використано 304,1 тис.грн. на заробітну плату за рахунок Фонду та сільських і міського бюджетів.
Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями району протягом  2017 року склала 2043 од., що більше 2016 року на 179 од. Станом на 01.01.2018 року навантаження на 1 вільне робоче місце склало 2,5 особи,в 2016 році навантаження складало 6 осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття в районі станом на 01.01.2018 року становив 0,5% чисельності населення працездатного віку проти 0,7% відповідного періоду 2016 року.
Соціальне та пенсійне забезпечення.З питань призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива сектором прийому громадян протягом 2017 року прийнято 39658 громадян. Кількість одержувачів соціальних допомог станом на 01.01.2018 року становить 24932 (більше до початку року на 11,6%), в тому числі житлових субсидій становить – 12356 сімей (більше до початку року на 59,1%), державних соціальних допомог – 12145 (менше до початку року на 16,7%).
 Соціально-трудові відносини. Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» в районі на 273  підприємствах та організаціях району станом на 01.01.18 р. укладено  колективні договори, які спрямовані на покращення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального діалогу, реалізацію додаткових прав і гарантій працівників та роботодавців у сфері зайнятості, оплати та охорони праці. Досягнуто стовідсоткової повідомної реєстрації договорів. Рівень укладення колективних договорів на підприємствах, організаціях та установах району становить 93,8% до кількості суб’єктів господарювання, на яких реально можуть бути укладені колдоговори; забезпечено захист прав та інтересів 13652 чоловік, що складає 94,1% загальної чисельності працюючих.
Доходи бюджету. За 2017 рік до бюджетів усіх рівнів Виноградівського району надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) в сумі 348 215,2 тис.грн (без відшкодування податку на додану вартість), що більше від завдань Програми на 122115,2 тис.грн., або на 54,0 відс. та до 2016 року на 16,6 відс. або на 49 706,5 тис.грн.
До загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано доходів у сумі 244 320,3 тис.грн., що складає 107,9 відс. до затверджених місцевими радами показників з врахуванням змін, понад уточнений план надійшло 17 900,6 тис.грн. Виконання плану доходів загального фонду забезпечено всіма низовими бюджетами.
 До спеціального фонду за 2017 рік надійшло 31 115,0 тис. грн.при уточненому плані 28 665,0 тис.грн. Виконання досягнуто в розрізі всіх дохідних джерел спеціального фонду. Надходження доходів до спеціального фонду місцевих бюджетів, які є джерелом фінансування бюджету розвитку склали 5 498,0 тис.грн., або 144,8 відс. уточненого плану.
Видатки місцевих бюджетів. Видатки місцевих бюджетів за 2017 рік склали 1 105 472,7 тис. грн., що становить 96,7 відс. до планових показників. По загальному фонду використано 1 027 020,9 тис. грн., або 97,5 відс. до уточненого плану. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 78 451,8 тис. грн., або 86,7 відс. кошторисних призначень із змінами.
За рахунок коштів загального фонду за 2017 рік фінансувались поточні видатки, з яких на захищені статті спрямовано 84,9 відс. їх загального обсягу, зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 462 657,9 тис.грн. або 45,0 відс. на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 40,548,8 тис.грн. (3,5 відс.), на медикаменти та продукти харчування – 15 570,9тис. грн. (1,5 відс.), трансферти населенню (в тому числі пільги, субсидії та соціальні допомоги, що виплачуються за рахунок субвенцій з державного бюджету) –  345 525,8 тис. грн. (33,6 відс.).
Одним із вагомих фінансових ресурсів, який може бути використаний на фінансування захищених статей за наявності незабезпеченої асигнуваннями додаткової потреби в коштах є вільний залишок коштів на початок року
Із загального обсягу таких коштів на початок року у сумі 53 854,1 тис. грн. за   2017 рік  розподілено 49 208,8 тис. грн. або 91,4 відсотка.
Понадпланові надходження загального фонду зведеного бюджету району за 2017 рік  направлені на видатки  в сумі  25 399,3 тис.грн.
Найоб’ємнішою  галуззю є освіта . На її  утримання  направлено 363 471,7 тис.грн., що складає  35,4 відсотка  у загальних видатках.
Видатки на охорону здоров’я склали  117 635,1 тис.грн, що складає  99,5 відсотків  до уточненого плану.
Видатки  на утримання органів місцевого самоврядування становлять 29 122,3   тис.грн, або 96,5 відсотків  уточненого плану.
На житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів спрямовано 17 239,3 тис.грн.
Видатки на культуру склали 29 325,8 тис.грн., або 97,2 відсотків до уточнених призначень.
На соціальний захист та соціальне забезпечення направлено коштів в сумі 353 971,9 тис.грн. За рахунок даної галузі фінансуються територіальний центр, центр соціальної служби для молоді, надання матеріальних допомог та допомог на поховання, надається фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів та іншим категоріям населення. Крім цього фінансуються видатки на соціальний захист населення, заплановані в районному бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету.
По галузі фізкультура та спорт профінансовано коштів в сумі  4 819,9 тис. грн.
По капітальних видатках за  2017 рік профінансовано 42 759,0  тис. грн.   а саме:
– по закладах освіти  – 6 745,0 тис.грн.
– по закладах культури –  2 361,8 тис.грн
– по закладах охорони здоров”я –  702,2 тис.грн.
– по інших галузях –  32 950,0 тис.грн.
 Аналіз виконання основних показників економічного і соціального розвитку району  та моніторинг їх диміки засвідчує про значні позитивні зрушення у всіх галузях діяльності району, що піддтверджується перевиконнням завдань Програми щодо економічних, фінансових, соціальних, інфраструктурних показників розвитку району.
 Начальник відділу
економічного розвитку і торгівлі                                                                            В. Окутіна

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування
місцевого значення на території Виноградівського
району на 2017 рік                                                                                П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Мельник І.Д., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації про хід виконання Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району на 2017 рік (додається).

Голова районної ради                        В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

ЗВІТ про виконання заходів Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району на 2017 рік 

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району  на 2017 рік  затверджена сесією Виноградівської районної ради 7 вересня 2017 року №380. Програма була спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення ремонтних робіт на дорогах загального користування  району.

Протяжність мережі автомобільних доріг  загального користування району  у 2017 році становила 274,4 км, в тому числі: державного значення – 77,1 км ; обласні дороги місцевого значення  –  108,8 км, місцевого районні дороги місцевого значення –   88,5 км.

Мережа доріг комунального значення району складає – 459,6  км. Райдержадміністрацією до переліку об’єктів капітального ремонту вулиць та доріг загального користування, що потребують ремонту у 2017 році, що зареєстровані на сайті Мінрегіону України  для  фінансування робіт за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку було включено 46  інвестиційних проектів на загальну суму 72423,351 тис. грн. Ще 23 проекти на реконструкцію та ремонт вулиць у населених пунктах району, загальною вартістю понад 24,2 млн. грн. пропонувалося для фінансування за кошти розвитку місцевих бюджетів, обласного та районного бюджетів.

Крім того до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування  в рамках експерименту фінансового забезпечення  реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Закарпатській області були включені  ділянки автомобільних  доріг  Т- 07-19 Іршава-Виноградів ( км 9+620 – км 13+887  ) та  О- 07-03-06  Виноградів-Теково- Неветленфолу  ( км 11+700 – км 22+700 ), або відповідно  4,267 км  і 11,0 км зазначених доріг.  Замовником робіт було визначено Службу автомобільних доріг у Закарпатській області.

Відповідно до  Програми  з районного бюджету Службі автомобільних доріг у Закарпатській області було спрямовано 650,0 тис. грн. спів фінансування ремонтних робіт на автодорозі  Іршава-Виноградів.

Продовжується реалізація ДФРР проекту „ Капітальний ремонт обласної дороги О-07-03-05  В.Ком’яти – Вилок на ділянці Шаланки-Перехрестя”.  Обсяг фінансування за 2017 рік  даного об’єкту  склав  9635,077 тис. грн., з них  кошти державного бюджету – 8630,077тис. грн., спів фінансування з обласного бюджету – 950,0 тис. грн., сільського бюджету – 55,0 тис. грн. Станом на 01.01.2018 року відремонтовано понад 7,0 км автомобільної дороги.

У звітному році  інша субвенція з обласного бюджету також була направлена на :капітальний ремонт по вул. Миру в с. Форголань на ділянці  а/д  Чепа-Петрово –  КПП „ В. Паладь” ( 0,6 км) вартістю 500,0 тис. грн; капітальний ремонт ділянки вул. Миру  у с. Підвиноградів  –  1015,0  тис. грн.; капітальний ремонт дороги по вул. Спортивна у с. Перехрестя – 350,0 тис. грн.; капітальний ремонт дороги по вул. Севлюшська  у с. Дротинці -150,0 тис. грн.;капітальний ремонт головної вулиці в межах території сільської ради вул. Февутцо  с. Шаланки – 500,0 тис. грн.виготовлення ПКД   на капітальний ремонт а/д В. Ком’яти –Вилок (ділянка В. Ком’яти – с. Шаланки) –  81,3 тис. грн. виготовлення ПКД  на капітальний ремонт а/д Неветленфолу-Дюла –Чорнотисів- 99,0 тис. грн поточний ремонт ділянок автомобільної дороги В. Ком’яти – Боржавське на загальну суму 744,2 тис. грн. поточний ремонт вул. Раковці в с. Перехрестя  – 150,0тис. грн.

Загальний обсяг субвенцій з районного бюджету на утримання та розвиток інфраструктури доріг  загального користування та вулиць у населених пунктах склав  – 1342,8 тис. грн., у т.ч : по капітальних видатках 942,8 тис. грн: Пийтерфолвівська с/р  – 172,2 тис. грн. Королівська сел./р  –  700,6 тис. грн. Матіївська с/р – 70,0 тис. грн. по поточних видатках  –  400,0 тис. грн: Королівська сел./р – 100,0 тис. грн. Буківська с/р  – 100,0 тис. грн.Фанчиківька с/р – 100,0 тис. грн. Теківська  с/р – 100,0 тис. грн.

Фактично за 2017 рік обсяг фінансування ремонтних робіт на дорогах загального користування і вулиць у населених пунктах району ( з врахуванням виготовлення ПКД та експертизи)  склав –  39116,877 тис. грн., у тому числі: державний бюджет – 8630,077 тис.грн.; обласний   бюджет – 4539,5 тис. грн.; районний   бюджет –  1992,8 тис. грн; місцеві     бюджети – 23954,5 тис. грн.

Замовниками робіт, а відповідно і розпорядниками бюджетних коштів виступили органи місцевого самоврядування.

Капітальні ремонти автомобільних доріг району здійснювались згідно проектно-кошторисних документацій, затверджених відповідними рішеннями  органів місцевого самоврядування,  відповідно до  експертних звітів за робочим проектом, затверджених філією  ДП „Укрдержбудекспертиза” у Закарпатській області.

Начальник відділу інфраструктури, 
житлово-комунального господарствата будівництва                        І. Мельник 

Loading...