У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про звіт постійної комісії районної ради з
питань освіти та гуманітарної політики                                            
ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Регламенту роботи Виноградівської районної ради VII скликання, заслухавши та обговоривши звіт постійної комісії районної ради з питань освіти тагуманітарної політики, районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт постійної комісії районної ради з питань освіти та гуманітарної політики взяти до відома (додається).

Голова районної ради                                         В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року

№ ___

Додаток
до рішення районної ради
№_______від_________

Звіт
постійної комісії Виноградівської районної ради з питань з питань освіти та гуманітарної політики

Постійна комісія районної ради з питань освіти та гуманітарної політики з початку скликання здійснювала свої повноваження у відповідності до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради VII скликання, Положення про постійні комісії районної ради VII скликання, планів роботи районної ради та постійної комісії.

Постійна комісія з питань освіти та гуманітарної політики з семи депутатів районної ради, які представляють усі депутатські фракції, а саме: Свищо Ю.Ю. – голова комісії; Петраш С.І. – заступник голови; Болаж Ю.Й. – секретар комісії; члени комісії – Доманич М.М., Кіраль К.Т., Копча Н.А., Шевтер Г.Г. За кількісним складом, наша комісія – друга, після бюджетної, що, на нашу думку, пояснюється кількістю проблем у сфері відання нашої комісії.
За звітній період, з грудня 2015 року, слід визнати, що комісія працювала стабільно, депутати – члени комісії, переважно, відповідально відносились до своїх обов’язків, відвідували засідання та брали активну участь у прийнятті рішень, рекомендацій та висновків постійної комісії. Дієвість та фаховість комісії, крім іншого, пояснюється і тим, що у складі комісії четверо освітян та троє підприємців із не аби яким професійним і життєвим досвідом.
Робота постійна комісії за два роки проводилась згідно з планами роботи районної ради, постійної комісії та рішеннями районної ради. Свою діяльність ми, відповідно до законодавства України, будуємо відповідно до принципів законності, гласності та пріоритету прав людини і громадянина над правами інших учасників суспільних відносин.

За звітний період постійною комісією районної ради з питань освіти та гуманітарної політики (з грудня 2015 року по жовтень 2017 року) проведено 9 засідань, на яких розглянуто 80 питань. В тому числі, п’ять засідань проведено спільно з постійною комісією з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я та одне засідання проведено спільно з постійною комісією з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології.

Протягом 2016-2017 років постійною комісією підтримано та внесено на розгляд пленарних засідань сесій ряд цільових Програм у сфері охорони здоров’я, змін до них, систематично заслуховуються інформації про хід їх виконання, а саме: Програми «Обдаровані діти» на 2016-2020 роки; «Програми розвитку дошкільної освіти Виноградівського району на період до 2017 року»; «Програми розвитку вищої школи у Виноградівському районі на 2017-2018 роки»; «Програми розвитку фізичної культури і спорту у Виноградівському районі на період до 2020 року»; «Програми збереження пам’яток культурної спадщини Виноградівського району на 2016-2020 роки»; «Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин району на 2016-2020 роки»; Програми «Ромське населення Виноградівщтини» на 2016-2020 роки; Програми «Молодь Виноградівщини» на 2016-2020 роки; Програми «Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки; «Програми розвитку футболу у Виноградівському районі на 2016-2020 роки»; «Програми розвитку культури і мистецтв в районі на 2016-2020 роки»; «Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2019 роки»; «Програми реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2017 роки»; «Програми сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки»; Програми «Розвитку туризму та курортів у Виноградівському районі на 2016-2020 роки» та ін.

На підставі подання Виноградівської райдержадміністрації постійною комісією було погоджено списки кандидатів на отримання стипендій переможців обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів висновків та змагань, музично-теоретичних олімпіад та призначення премій викладачам, які їх підготували.

На засіданні постійної комісії 3 квітня цього року було розглянуто звернення Виноградівської районної організації Профспілки працівників освіти і науки щодо дострокового підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати працівникам дошкільних, позашкільних, методичних та інших установ та про затвердження підвищених тарифних розрядів і ставок цим працівникам. Як ви знаєте, рекомендації комісії і рішення районної ради було на користь педагогічних працівників.

Постійною комісією заслуховувались інформації подання керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, що віднесені до компетенції комісії, Зокрема, щодо перейменування загальноосвітніх шкіл у навчально-виховні комплекси, про стан харчування учнів; про погодження на посади керівників; про потребу у проведенні ремонтів навчальних закладів та ін.

В процесі підготовки матеріалів, винесених на засідання комісії і ради, при обговоренні питань, практично всі депутати – члени комісії проявляють активність, але не на всіх засіданнях комісії стовідсоткова явка. Це говорить про необхідність підвищення особистої відповідальність і дисципліни кожного з депутатів, що дасть можливість піднести роботу комісії на вищий рівень.

У своїй роботі комісія співпрацює з управлінням освіти, молоді і спорту, управлінням соціального захисту населення, відділом культури, службою у справах дітей, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з відповідними державними органами та громадськими організаціями.
Для вдосконалення і більш ефективної діяльності постійної комісії на наступний період плануємо виносити на розгляд комісії і ради власні депутатські ініціативи щодо покращення функціонування сфери освіти, збереження і примноження якісного кадрового освітнього потенціалу, вирішення проблем шкіл, учнів і вчителів, більш ефективного виконання цільових районних Програм освітньої та галузі гуманітарної політики.

Вважаю, що члени постійної комісії районної ради з питань освіти та гуманітарної політики мають відповідний потенціал на подальшу плідну роботу, на своєчасний і кваліфікований розгляд питань щодо своєї компетенції, постійний контроль за виконанням рішень ради та власних рекомендацій, виконання рішень по нашим депутатським запитам тощо.

В умовах реформи освіти, нового закону «Про освіту» депутати, нових викликів у гуманітарній сфері члени постійної комісії, змушені докласти максимум зусиль в інтересах територіальних громад міста, селищ, сіл району.

Голова постійної комісії                          Ю.Ю.Свищо

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про звіт постійної комісії районної ради з питань
соціального захисту населення та охорони здоров’я                            
ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Регламенту роботи Виноградівської районної ради VII скликання, заслухавши та обговоривши звіт постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я, районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я взяти до відома (додається).

 

Голова районної ради                                         В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року

№ ___

Додаток
до рішення районної ради
№_______від_________

Звіт
постійної комісії Виноградівської районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я

Постійна комісія районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я з початку скликання здійснювала свої повноваження у відповідності до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради VII скликання, Положення про постійні комісії районної ради VII скликання, планів роботи і рішень районної ради та постійної комісії.

Склад постійної комісії з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я є незмінним з початку скликання, а саме: Милюков О.В.- голова комісії; Трикур В.І. – заступник голови; Горонді А.А. – секретар комісії; члени комісії – Густі І.І., Крічфолуші Л.Й., Сіладі О.М. Ці депутати, стверджую за підсумками дворічної діяльності, працювали сумлінно та фахово. Депутати знають проблеми сфер соціального захисту та охорони здоров’я і як фахівці, і з життєвого досвіду. Як результат нами не зірвано жодного засідання комісії, належним чином проведено засідання, прийнято відповідні рекомендації і висновки.

Всю роботу постійна комісія проводить згідно з планами роботи районної ради, постійної комісії та будує свою діяльність на основі законності, гласності та пріоритету прав людини і громадянина на охорону здоров’я і соціальний захист. За звітний період постійною комісією районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (з грудня 2015 року по вересень 2017 року) проведено 9 засідань, на яких розглянуто 71 питання. В тому числі, п’ять засідань проведено спільно з постійною комісією з питань освіти та гуманітарної політики та два з постійною комісією з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології.

Постійною комісією підтримано та внесено на розгляд сесії у звітному періоді районну ряд цільових Програм у сфері охорони здоров’я, змін до них, систематично заслуховуються інформації про хід їх виконання, а саме Програм: «Репродуктивне здоров’я населення Виноградівщини на період до 2020 року»; «Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 року у Виноградівському районі»; «Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016-2020 роки»; «Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки»; «Програми оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки»» Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у Виноградівському районі на 2017-2021 роки» та ін.

Так само, члени комісії попередньо розглядають проекти Програм, змін до Програм та інформації про хід виконання Програм сфери соціального захисту населення, а саме: «Програми соціальної підтримки та допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам та пенсіонерам району на 2017-2020 роки»; «Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомог на 2016-2020 роки»; «Програми соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування загиблих на 2015-2017 роки»; Програми сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства у сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки»; «Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2019 роки»; «Програми подолання бідності у районі на 2016-2020 роки»; «Програми підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки»; «Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки» та ін.

Депутати-члени комісії були співініціаторами звернень депутатів районної ради до керівництва держави з питань госпітальних округів. Дане питання постійно знаходиться під постійним контролем комісії з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я.

Актуальним питанням сьогодення є, на нашу думку, проведення реформи галузі охорони здоров’я в районі, яка передбачає побудову ефективної системи медичного обслуговування населення, надання доступних та якісних медичних послуг.

Основними принципами реформування медицини ми бачимо:
-запровадження вільного вибору пацієнтом лікаря первинного рівня медичної допомоги та забезпечення її якості;
-централізація коштів на надання первинної медико-санітарної допомоги на рівні районного (інших місцевих) бюджетів;
-надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги на рівні обласного бюджету.
Основними завданнями та напрямками роботи постійної комісії на перспективу є:
-здійснення депутатського контролю за підвищенням рівня якості та забезпечення доступності медичної допомоги населенню району;
-участь комісії у розробці заходів з профілактики захворювань та відповідних Програм;
-співпраця з управліннями, відділами і службами Виноградівської райдержадміністрації та територіальними громадами району;
-сприяння дотриманню гарантованих Конституцією України прав та свобод жителів територіальних громад району на соціальний захист, охорону здоров’я, збереження медичної, кадрового потенціалу та соціальної інфраструктури територіальних громад району.

Члени постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я основною метою своєї роботи на перспективу вважають кваліфікований розгляд питань щодо своєї компетенції, постійний контроль за виконанням рішень ради та власних рекомендацій, виконання рішень по нашим депутатським запитам, а також вирішення питань, з якими до нас звертаються виборці.

В цілому організація роботи постійної комісії свідчить про те, що депутати, члени комісії, конструктивно працювали у звітному періоді та прикладуть максимум зусиль на наступний період, щоб наша робота, діяльність усіх органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у сфері соціального захисту та охорони здоров’я мешканців району була ще більш ефективною.

Голова постійної комісії                                                         О.В.Милюков

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                       СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про погодження кандидатури Кіраля Андраша Чобовича
на посаду директора Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв                  ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частина 3 статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 5.1 розділу 5 Статуту Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв, на підставі клопотання відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 17.08.2017 р., районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити кандидатуру Кіраля Андраша Чобовича на посаду директора Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації Югаса В.С. та постійну комісію районної ради з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                       В.В. Любка

м.Виноградів, __ __________ 2017 року
№ ___

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про внесення змін у рішення районної
ради від 14.06.2017 р. № 31
7                                              ПРОЕКТ

Відповідно до ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», листа управління освіти. молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації від 19.08.2017р. №01-08/602, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 14.06.2017 р. № 317, а саме п.1 даного рішення викласти в такій редакції: «Передати управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації в оперативне управління вбудовані приміщення (позиції 19-28 в будівлі літ.Б) за адресою: м.Виноградів вул. І.Франка,1 загальною площею 157,6 кв.м.
2. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації вжити необхідних заходів, щодо реалізації даного рішення.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                     В.В.Любка
м.Виноградів, _________2017 року
№ ____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми збереження та підтримки в 
належному стані об’єктів і майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Виноградівського району на 2015-2018 роки                                          Проект

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного утримання об’єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до Програми збереження та підтримки в належному стані об’єктів і майна спільної власності  територіальних громад  сіл, селищ, міста Виноградівського району на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Виноградівської районної ради від 04.09.2015р. № 577, виклавши розділ VI Програми в новій редакції (додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                           В.В.Любка

м.Виноградів, ______________ 2017 року
№ ________

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про Програму ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення на території
Виноградівського району на 2017- 2022 роки                                                                           ПРОЕКТ 

Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, статті 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, з метою вироблення і втілення єдиної державної політики району в забезпеченні функціонування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району на 2017- 2022 роки (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації( Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
3. Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Костелеба-Веремчук Н.Ю. та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва( Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                            В.В. Любка

м.Виноградів, __ __________ 2017 року
№ ___

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району на 2017- 2022 роки

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу приміщення за адресою                                                 П Р О Е К Т
м.Виноградів вул. Миру,55 в орендне
користування

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши клопотання Виноградівського районного громадського формування «Апологет» з охорони громадського порядку і державного кордону від 06.06.2017р., районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Передати в орендне користування (на конкурсних засадах) вбудоване приміщення №10 загальною площею 11,7 кв.м. в будівлі літера «А» колишнього райсуду за адресою: м.Виноградів вул. Миру,55.
2.Конкурсній комісії з проведення конкурсів на укладення договорів оренди (голова комісії Тегзе М.І.) оголосити конкурс на право оренди вищезгаданих приміщень відповідно до вимог чинного законодавства та «Положення про порядок проведення конкурсів на укладення договорів оренди комунального майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району» затвердженого рішенням районної ради від 31.10.2006р. №91.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                 В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2017 р.
№ ______

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін у рішення                           ПРОЕКТ
районної ради

Відповідно до ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136, 137 Господарського кодексу України, враховуючи пропозиції відділу з питань приватизації майна районі, щодо приведення рішень районної ради у відповідність до чинного законодавства, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 26.09.2002 р. №32, а саме п.2 даного рішення викласти в такій редакції: «Передати вищевказані об’єкти в оперативне управління управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.
2. Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 06.12.2002 р. № 45, а саме п.2 даного рішення викласти в такій редакції: «Передати вищевказані об’єкти в оперативне управління управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.
3. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації вжити необхідних заходів, щодо реалізації даного рішення.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                          В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№ ____

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про Програму підвищення спроможності та покращення стану
утримання лінії державного кордону у відділах прикордонної
служби на українсько-угорському та українсько-румунському
державних кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського
прикордонного загону), розташованих на території
Виноградівського району, на 2017 – 2020 роки                                                          П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 08.06.2017 р. № 03-09/1339, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підвищення спроможності та покращення стану утримання лінії державного кордону у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та українсько-румунському державних кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на території Виноградівського району, на 2017 – 2020 роки (далі за текстом – Програма).
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації Н.Ю. Костелебу-Веремчук та постійну комісію з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

Голова районної ради                           В.В. Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про комплексну Програму профілактики злочинності
на території Виноградівського району на 2017-2018 роки                              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 13.06.2017 р. № 03-09/1379, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну Програму профілактики злочинності на території Виноградівського району на 2017-2018 роки.
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації Н.Ю. Костелебу-Веремчук та постійну комісію з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                             В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про укладення контракту з
керівником КППП «Виноградів- проект» на новий термін                    П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 23, 24 Кодексу законів України про працю, пункту 6.5. Статуту комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Взяти до відома звіт директора комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект».
2.Продовжити термін перебування Герасимюка Анатолія Івановича на посаді директора Комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект».
3.Голові районної ради Любка В.В., у зв’язку із закінченням терміну дії Контракту з керівником комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект», укласти із Герасимюком А.І. контракт на новий термін строком на ___ роки.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (АлбокЕ.Е.).

Голова районної ради                             В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ СЕСІЯ СЬОМого СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

                                                ПРОЕКТ

Про висловлення недовіри голові
Виноградівської районної державної
адміністрації Русанюку М.М.    

Відповідно до статей 19, 118 Конституції України, пункту 29 частини 1 статті 43, частин 1, 3 статті 59, статті 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 4 статті 22 Регламенту Виноградівської районної ради 7 скликання, у зв’язку з недотриманням норм законодавства України головою райдержадміністрації, відсутністю взаємодії райдержадміністрації з районною радою, з метою стабілізації суспільно-політичної ситуації в районі, розглянувши та обговоривши звернення групи депутатів районної ради від 13 червня 2017 року, звернення голови постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування Лихтея Ю.Ю., інформацію голови райдержадміністрації Русанюка М.М. та враховуючи інформацію голови лічильної комісії депутата про результати таємного голосування щодо висловлення недовіри голові районної державної адміністрації Русанюку М.М., районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Висловити недовіру голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу.
2.Затвердити Протокол №1 засідання лічильної комісії Виноградівської районної ради VII скликання від ___________2017 року про результати таємного голосування пропозиції щодо висловлення недовіри голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу (додається).
3.Дане рішення надіслати Президенту України Порошенко П.О. та голові Закарпатської обласної державної адміністрації Москаль Г.Г. для відповідного реагування.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                        В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення

 «Про висловлення недовіри голові Виноградівської районної
державної адміністрації Русанюк М.М.»

Відповідно до частини 6 статті 118 Конституції України місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними радами.

Відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень. Голови місцевих державних адміністрацій звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

На підставі зазначеного вище, Виноградівська районна рада звернулась до голови районної державної адміністрації  Русанюк М.М., листами від 29.03.2017 року № 01-9/113 та від 26.05.2017 року01-2/220 щодо необхідності підготовки та надання відповідних звітів з питань планових видатків, які планує райдержадмііністрація провести по Управлінню освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА за рахунок капітальних видатків та щодо внесення у відповідності до цього змін до бюджету району на 2017 рік на чергове пленарне засідання сесії районної ради. Відповідь в.о. начальника Управління освіти, молоді, і спорту Виноградівської РДА Жупанина В.І від 29.03.2017 року звелась до того, що визначити планові видатки не можливо, а відповідь голови РДА пана Русанюка М.М. зводилась до того, що виконати рішення сесії районної ради від 06 квітня 2017 року виконати неможливо (лист від 26.05.2017 р. № 03-24/1235). Це прямо суперечить  статті 76 Бюджетного кодексу України, так як проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;

б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;

3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету відповідної місцевої ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної місцевої ради.

Однак такі матеріали до Виноградівської районної ради так і не надійшли. Більше того головою Виноградівської РДА на пленарне засідання 11 сесії 7 скликання від 06 квітня 2017 року не забезпечено жодного керівника структурних підрозділів райдержадміністрації, жодного керівника розпорядників бюджетних коштів. На офіційний запит голови районної ради Любка В.В. до голови РДА Русанюка М.М. щодо сприяння у підготовці рішення до підпису та направлення до виконання, останній відповів відмовою (лист від 03.05.2017 року № 03-09/1020). Прийняте рішення вищезазначеної сесії не виконане по сьогоднішній день. На відповідний запит голови Виноградівської районної ради Любка Віталія Володимировича від 26.05.2017 року № 01-2/189 до голови РДА Русанюка М.М щодо використання коштів виділених районною радою відповідно до рішення 11 сесії 7 скликання від 06 квітня 2017 року № 292 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік» із змінами від 15.02.2017 року № 238 Русанюк М.М. відповів, що дане рішення не відповідає вимогам законодавства України у зв’язку з чим виконання даного рішення не можливе. Однак не наводить жодних обґрунтованих підстав з посиланням на нормативні документи, які б підтверджували незаконність рішення сесії. Обґрунтування зводиться до висновку Департаменту фінансів Закарпатської ОДА від 24.05.2017 року № 02.02-21/867, який до ради не надано. Більше того надано такий висновок на письмовий запит голови районної ради (вих.№ 01-9/221 від 26.05.2017року) лише 26 червня 2017 року.

На даний час, неможливо здійснити контроль за виконанням повноважень, які районна рада делегувала районній державній адміністрації, а також за станом виконання бюджету району, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій району в 2017 році, оскільки жоден із вказаних звітів для розгляду та обговорення до районної ради не наданий.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні державні адміністрації є підзвітними відповідним районним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань.

Однак, незважаючи на відсутність необхідних звітів, депутатам районної ради, в процесі здійснення, передбачених законодавством, повноважень, стало відомо про окремі порушення законодавства в цілому та бюджетного законодавства, зокрема.

Так, Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII внесено зміни, якими передбачено, зокрема вилучення права окремим категоріям пільговиків на пільговий проїзд. Однак у рішенні районної ради «Про районний бюджет Виноградівського району на 2016 рік», що було підготовлено фінансовим управлінням районної державної адміністрації, відповідні зміни враховані не були.

Це призвело до того що рішенням Господарського суду Закарпатської області від 12.12.2016 року у справі № 907/687/16 стягнуто з управління соціального захисту населення Виноградівської РДА на користь приватного акціонерного товариства «Виноградівське АТП -12144 суму 300405,44 грн. основного боргу та 4506,00 грн. у відшкодування судових витрат. Рішення суду вступило в законну юридичну силу 03.01.2017 року. Жодних дій головою РДА Русанюк М.М. щодо недопущення боргових зобов’язань вжито не було, районну раду про це не інформовано. А це означає, що рішення суду має бути виконано за рахунок коштів місцевого бюджету.

Наступний кричущий факт порушення бюджетного законодавства.

При незабезпеченні потреби в коштах на оплату праці з нарахуванням працівникам бюджетних установ у сумі 27 714, 8 тис.грн. в тому числі по освіті 17 345, 4 тис.грн. 11.01.2017 року за вказівкою голови Виноградівської РДА Русанюка М.М. в.о.начальника Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА Жупанин В.О. підписує з ТзОВ «Богдан – Авто Івано Франківськ» договір № 1. Згідно умов договору продавець взяв на себе зобов’язання передати у власність покупця автомобіль марки Hyundai HI (пасажирський) на загальну суму 880 330 грн. Товар був по ставлений 24.01.2017 року згідно накладної № ИФ – 0000101 та акту прийому передачі № ИФ – 0000204 від 24.01.2017 року (доведено рішенням суду).

Тобто, за відсутності бюджетних асигнувань на капітальні видатки по Управлінню освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА посадові особи беруть бюджетні зобов’язання без відповідних бюджетних призначень, що категорично заборонено ч.2 ст.79 Бюджетного кодексу України (до прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії). Це означає що державним адміністраціям чи виконавчим органам місцевих рад надано право здійснювати витрати місцевого бюджету, але тільки на цілі, визначені в рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період. Заборонено також здійснювати капітальні видатки та надавати кредити з бюджету, за винятком випадків, пов’язаних із виділенням коштів із резервного фонду відповідного бюджету, а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

Окрім того, у рішенні  Виноградівської районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік не заплановано кошти  по розпоряднику Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА для здійснення капітальних видатків. Тобто фактично  скоєно бюджетне правопорушення передбачене п.20 ст.116 Бюджетного кодексу України а саме: взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України.

Будь-яке бюджетне зобов’язання, тобто будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій, може бути взято лише за наявності відповідного бюджетного призначення (ч. 1 ст. 23 Кодексу). Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (ч. 1 та 2 ст. 48 Кодексу).

Недотримання зазначених норм Кодексу утворює склад цього бюджетного правопорушення, суб’єктами якого є розпорядники бюджетних коштів. За допущене порушення можуть застосовуватися такі заходи впливу, як попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства, зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань (див. коментар до ст. 117 Кодексу).

Відповідальність службових осіб, винних у взятті зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Кодексом чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік, настає за ч. 3 і ч. 4 ст. 164-12 КПАП (див. п. 6 коментаря до ст. 121 Кодексу), або при наявності підстав за ст. 210, 211 Кримінального кодексу України. У даному випадку наявні ознаки кримінального корупційного правопорушення. Не виконується рішення Виноградівської районної ради а вірніше блокується рішення про призначення на вакантні посади директорів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. Дане рішення не скасовано ні судом, ні радою.

Це наслідок не ефективної кадрової політики теперішнього керівництва Виноградівської районної державної адміністрації . До сьогоднішнього часу на протязі 1,5 року не призначений начальник Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА. Заступники голови Виноградівської РДА призначені на посади в порушення вимог ч.1 ст.17 Закону України «Про державну службу» яка говорить про те, що вступ особи на державну службу здійснюється шляхом призначення:

  • на посаду державної служби груп II, III, IV і V – за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено законом.

При цьому конкурси на зайняття вакантних посад оголошуються лише на посади головних спеціалістів управлінь, відділів та секторів районної державної адміністрації.

Як наслідок, районною державною адміністрацією, через недостатнє кадрове забезпечення, в тому числі, порушуються вимоги законодавства України, зокрема Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус депутатів місцевих рад» (депутатське звернення голови постійної комісії з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування депутата ради Лихтей Ю.Ю., вих.№ 06/17 від 06.04.2017 року та відповідь заступника голови Виноградівської районної адміністрації Є.В.Данич, вих№ Л-30/03.1-16/328 від 12.04.2017 року).

Відповідно до п.п. п.1, 2 ст.18, ст.20 Регламенту Виноградівської районної ради VII скликання, затвердженого рішенням районної ради від 03.12.2015 року № 18, встановлено, що проекти рішень районної ради, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, подаються не пізніше ніж за двадцять п’ять днів до призначеної дати проведення чергової сесії, якщо інше не передбачено даним Регламентом. До проекту рішення в письмовій формі обов’язково додається перелік документів визначений ст.76 Бюджетного кодексу України.

В порушення вказаних норм, районною державною адміністрацією регулярно подаються проекти рішень із порушенням термінів, зокрема проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік зі змінами від 25.02.2017 року» взагалі не поданий, а проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік зі змінами від 25.02.2017 року та 06.04.2107 року» було надано для розгляду та обговорення 13.06.2017 року, а пленарне засідання сесії районної ради призначено на 14.06.2017 року.

Відповідно до ст. 118 Конституції України районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації вирішується виключно на пленарних засіданнях районної ради (п.29 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі: висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради.

Висновок:

Враховуючи норми частини шостої статті 118 Конституції України відповідно до якої: «Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами» дозволяє стверджувати, що Рішення місцевих рад щодо висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації, як захід контролю за місцевою державною адміністрацією, можуть бути прийняті на основі чітко окресленого Конституцією і Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» кола підстав, зокрема порушень голови місцевої державної адміністрації під час здійснення частини повноважень, які реалізуються у спільному з місцевою радою предметі відання та частини повноважень делегованих місцевим державним адміністраціям відповідними районними чи обласними радами. Виходячи з викладеного у діях голови Виноградівської районної ради вбачаються наступні порушення:

1) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення виконання регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку району (пункт 3 частини першої статті 119, частина друга статті 143 Конституції, пункт 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

2) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення підготовки та виконання бюджету району (пункт 4 частини першої статті 119, частина друга статті 143 Конституції, пункт 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

3) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення звіту про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району (пункт 5 частини 1 статті 119 Конституції, пункти 16-17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина шоста статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

4) порушення головою місцевої державної адміністрації вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час реалізації місцевою державною адміністрацією делегованих місцевими радами повноважень (пункт 7 частини першої статті 119 Конституції, стаття 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина перша статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 116 Бюджетного кодексу України);

Зважаючи на викладене вище, враховуючи наявність норми законодавства про підзвітність та підконтрольність Виноградівської районної державної адміністрації Виноградівській районній раді у частині делегованих повноважень, а також результати та оцінку діяльності за звітний період, з метою стабілізації соціально-економічної ситуації в Виноградівському  районі, вважаю доцільним висловлення недовіри голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу.

 

Депутат Виноградівської районної ради
VII скликання, голова постійної комісії
з питань законності,правопорядку
та місцевого самоврядування                                                          Лихтей Ю.Ю.

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму «Духовне життя
Виноградівщини на 2017-2018 роки»                      ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації, на підставі клопотання Виноградівської райдержадміністрації від 26.05.2017 р. №03-25/1234, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму «Духовне життя Виноградівщини на 2017-2018 роки» (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) при формуванні річних бюджетів на 2017-2018 роки передбачити цільові асигнування на фінансування заходів, передбачених Програмою.
3.Районній державній адміністрації до 25 січня наступного року інформувати районну раду про хід виконання Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                   В. В. Любка
м.Виноградів, ___________ 2017 року

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про укладення контракту з керівником КП «Районне бюро
технічної інвентаризації» на новий термін                                                  П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 23, 24 Кодексу законів України про працю, пункту 6.5. Статуту Комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації», розглянувши клопотання КП «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» від 13.04.2017р. №62, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Продовжити термін перебування Данка Ярослава Юлійовича на посаді директора Комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації».
2.Голові районної ради Любка В.В., у зв’язку із закінченням терміну дії Контракту з керівником комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» від 19.06.2012 р., укласти із Данком Я.Ю. контракт на новий термін строком на ______ роки.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (АлбокЕ.Е.).

Голова районної ради                            В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
комунального майна та підприємництва                                                      ПРОЕКТ

     Відповідно до частини 8 статті 43,частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва Албока Е.Е., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома звіт голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва Албока Е.Е .

Голова районної ради                                       В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№ _____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про надання дозволу орендарю ТОВ «Моя Земля» на
проведення 
ремонту орендованих приміщень                                          П Р О Е К Т 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997р. № 32/228, розглянувши заяву ТОВ «Моя Земля» від 06.04.2017 р.та подані заявником дефектний акт та локальний кошторис, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл орендарю – ТОВ «Моя Земля» на проведення поточного ремонту орендованого приміщення за адресою м.Виноградів пл.Миру,3, відповідно до поданого кошторису, на загальну кошторисну вартість 10 024 грн.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___