ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                                       м. Виноградів                                                                     №
Про внесення змін до рішення районної ради
від 27.12.2018 р. № 679
,,Про районний бюджет на 2019 рік”
(зі змінами від 23.01.2019р.№ 682,
24.04.2019р. № 743, 26.07.2019р. № 777,
03.10.2019р. № 809, 23.10.2019р. № 812,
18.11.2019р. №826)

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2019 року № 225 ,,Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2019 року №101”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року №1081-р ,, Про перерозподіл та розподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік”, розпоряджень обласної державної адміністрації від 21 жовтня 2019 року № 567 ,,Про перерозподіл обсягів субвенції”, від 22 жовтня 2019 року № 569 ,,Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік” та від 29 жовтня 2019 року №590 ,,Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік”, рішення Королівської селищної ради №618 та 619 від 18.10.2019року ,,Про надання іншої субвенції районному бюджету”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 04.12.2019р. №03-09/3031, районна рада в и р і ш и л а:

Внести наступні зміни до районного бюджету на 2019 рік:
1. Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік (додаток 1).
2. Затвердити зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету (додаток 2).
3. Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради ,,Про районний бюджет на 2019 рік” ,,Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів” (додаток 3).
4. Спрямувати частину залишку коштів, що склався на початок 2019 року по загальному фонду за головними розпорядниками коштів районного бюджету в сумі 583 000 грн. (додаток 4).
5. Затвердити зміни до бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету (додаток 5).
6. Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм, які у 2019 році фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету (додаток 6).
7. Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВ 9800) (додаток 7).
8. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів із загального та спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік (додаток 8).
9. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік (додаток 9).
10. Затвердити перелік заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, щодо забезпечення телемедичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості (додаток 10)
11. Зменшити резервний фонд районного бюджету в сумі 376 000 грн.
12. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

Голова районної ради                                                    В.Любка

додатки до рішення

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ __________  СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 

______. 2019                                м. Виноградів                     №

 

Про районний бюджет на 2020 рік

Відповідно до статті 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного кодексу України районна рада в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2020 рік:

–  доходи районного бюджету у сумі 665 998 951 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 663 440 600 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 2 558 351 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

–  видатки районного бюджету у сумі 665 535 051 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 662 976 700 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 558 351 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі  900 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

– надання кредитів з районного бюджету у сумі 1 363 900 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету –          463 900 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 900 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету   у розмірі 500 000  гривень, що становить 0,07% видатків загального фонду районного бюджету

–  резервний  фонд районного бюджету у розмірі 463 990гривень, що становить 0,07% видатків загального фонду районного бюджету.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Взяти до уваги, що В.Паладською, Чернянською сільськими та Вилоцькою селищною радами на виконання ст. 89 Бюджетного кодексу України (зі змінами) передається в оперативне управління майно дошкільних навчальних закладів відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації.
 4. Відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу України (зі змінами) забезпечити фінансування дошкільних навчальних закладів В.Паладської, Чернянської сільських та Вилоцької селищної рад за рахунок коштів районного бюджету.
 5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 9 668 530 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 6. Установити, що суми іншої додаткової дотації з районного бюджету бюджетам сіл, селищ, міста перераховуються органами державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління райдержадміністраціі за рахунок загального фонду районного бюджету до 10 числа місяця наступного за звітним; а за рік – в термін до 30 грудня.
 7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.   

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам.
 2. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплата  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва у період між пленарними засіданнями сесій районної ради :

15.1. Здійснювати протягом 2020року розподіл та перерозподіл:

обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

15.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

15.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.

15.4. За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об»єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно- кошторисних документацій, назв об»єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2020 рік.

15.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому управлінню районної державної адміністрації врахувати такі зміни під час складання й виконання розпису районного бюджету на 2020 рік.
 2. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 4. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань ринкових відносин, планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації.

  

Голова районної ради                                                                             В.Любка

 

Додатки до проекту рішення

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ сесія VII скликання

РІШЕННЯ

______. 2019 м.                                                               Виноградів                                         №

Про призначення директора комунального

некомерційного підприємства «Виноградівська                                                 Проєкт

районна лікарня» Виноградівськоїрайонної ради

Закарпатськоїобласті

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Кодексу Законів про Працю України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області, затвердженого рішенням тридцять третьої сесії Виноградівської районної ради сьомого скликання від 03.10.2019р. № 802,розглянувши подання конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської областівід 21.11.2019 р., районна рада в и р і ш и л а:
1.Призначити Милюкова Олександра Валерійовича на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
2.Доручити голові районної ради Любка Віталію Володимировичу укласти контракт з Милюковим Олександром Валерійовичем терміном на 5 років.
3.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника голови районної ради та постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

Голова районної ради                                                                                             В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять ______ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 

___. ____. 2019                                                   м. Виноградів            № ____

                                                                                             

Про затвердження  планів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Виноградівської районної ради                          

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, «Порядку складання, затвердження та контролю виконання планів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, засновником яких є районна рада», затвердженого рішенням Виноградівської районної ради від 12.01.2008 р. № 280, розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» від 15.11.2019р. №699/4, комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» та подані плани фінансово-господарської діяльності на 2020 рік, районна рада   в и р і ш и л а:

1.Затвердити на 2020 рік плани фінансово-господарської діяльності  комунальних підприємств, засновником яких є Виноградівська районна рада,  у тому числі комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» та   комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» (додаються).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

 

 

Голова районної ради                                                                              В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять шоста сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                                         м. Виноградів                                                                №

Про продовження терміну дії Програми збереження та

підтримки в належному стані об’єктів і майна спільної

власності територіальних громад Виноградівського району

на 2015- 2018 роки
Проєкт

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного утримання об’єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, районна рада в и р і ш и л а:
1. Продовжити на 2020 рік термін дії Програми збереження та підтримки в належному стані об’єктів і майна спільної власності територіальних громад Виноградівського району на 2015- 2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 04.09.2015 р. № 577.
2. Розділ VІ Програми викласти в новій редакції (додається).
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на 2020 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                            В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                           м. Виноградів                                                           №

ПРОЄКТ

Про продовження терміну дії Програми матеріально-технічного

забезпечення утримання адмінбудинків та будівель районної ради

і прилеглих до них територій та оплати праці обслуговуючого

персоналу на 2016-2019 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 91 Бюджетного кодексу України, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Продовжити на 2020 рік термін дії Програми матеріально-технічного забезпечення утримання адмінбудинків та будівель районної ради і прилеглих до них територій та оплати праці обслуговуючого персоналу на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 15.01.2016 р. № 69 виклавши програму та додатки до Програми в новій редакції(додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                                В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ __________ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                 м. Виноградів                                                                                       №

Про внесення змін до Програми розвитку сімейної                               Проєкт

медицини у Виноградівському районі 

на 2019 – 2021 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», розглянувши клопотання КНП «Виноградівський ЦПМСД» від 11.11.2019 р.№ 197, районна рада в и р і ш и л а :
1.Внести зміни до Програми розвитку сімейної медицини у Виноградівському районі на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 27.12.2018 №680, а саме: Додаток до Програми «Заходи
Програми розвитку сімейної медицини у Виноградівському районі на 2019 –2021 роки» викласти в новій редакції, що додається.
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах кошторисних видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3. Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

 

Голова районної ради                                              В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять шоста сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

______. 2019                                                          м. Виноградів                                      №
Про затвердження додатку до Програми забезпечення

процесу приватизації та утримання об’єктів,
що знаходяться в комунальній власності територіальних громад                  ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3,8 «Програми забезпечення процесу приватизації та утримання об’єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад», районна рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити на 2020 рік Додаток до «Програми забезпечення процесу приватизації та утримання об’єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад», затвердженої рішенням Виноградівської районної ради від 28.04.2004р. № 205 (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити фінансування зазначеної програми в межах видатків передбачених районним бюджетом на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                            В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ 

         2019                м. Виноградів                   №____       

                                                                 

Про Програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019-2021 роки                            ПРОЄКТ

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пробацію», на підставі клопотання районної державної адміністрації від23.10.2019 р. №03-09/2622, районна рада в и р  і ш и л а:

1.Затвердити Програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019-2021 роки, що  додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В. Любка 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення районної ради
_____.2019 р. №  _____

 ПРОГРАМА
Забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019 – 2021 роки

 1. Загальні положення

Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019 – 2021 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до Закону України ,,Про пробацію”.

 1. Мета Програми

 Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері пробації шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення суб’єктами пробації повторних кримінальних правопорушень, а також налагодження дієвої співпраці Виноградівського районного відділу філії  Державної установ ,,Центр пробації” в Закарпатській області та Виноградівської райдержадміністрації у зазначеній сфері.

 1. Статистичні дані за 2018 рік

Перебуває на обліку  на кінець звітного періоду – 129 осіб, з них:

засуджені до покарання у виді позбавлення права займати певні       посади або займатися певною діяльністю                          –   4

засуджені до покарання у виді громадських робіт            –  12

звільненні від відбування покарання з випробуванням     – 113

(в тому числі неповнолітніх)                                                –  10

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є підвищення якості роботи працівників районного сектору з питань виконання кримінальних покарань та пробації щодо забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів, створення належних умов праці персоналу районного сектору з питань виконання кримінальних покарань та пробації, та належних умов для суб’єктів пробації під час перебування на обліку та проведення з ними відповідної профілактичної роботи.

Для досягнення поставлених цілей будуть здійснюватися заходи,згідно з додатком 1 до Програми.

 1. Джерела та обсяги фінансування Програми

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України.

 6.Очікувані результати

 ВиконанняПрограмидастьзмогу забезпечити:

Створення нормальних умов роботи для фахівців уповноваженого органу з питань пробації;

Створення ефективної системи пробації за для виконання завдань передбачених Законом України  ,,Про пробацію”;

Створення сприятливих умов для профілактики повторної злочинності серед осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавлення волі та звільнених  відвідбування покарання з випробуванням;

Зменшення кількості повторних кримінальних правопорушень особами, засудженими до покарань не пов’язаних з позбавлення воліта звільнених відвідбування покарання з випробуванням;

Створення системи ресоціалізації осіб, які звільнені з місць позбавлення або обмеженняволі, їх працевлаштування та пристосування їх до умов соціального середовища.

 1. 7. Контроль за ходом виконанням Програми

 Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації спільно з Виноградівським районним відділом  філії Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області.

                                                                                                                     Додаток

                                                                                                       до Програми

ПАСПОРТ

Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки

Найменування Програми Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів урайоні на 2019– 2021 роки
Підстава для розроблення Програми Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про пробацію”
Ініціатори розроблення Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області
Розробник Програми Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації
Співрозробник Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області
Відповідальні виконавці Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області,

Виноградівська райдержадміністрація

Учасники Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області,

Виноградівська райдержадміністрація

Строки реалізації Програми 2019 – 2021 роки
Фінансове забезпечення Програми Забезпечення реалізації заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів  районного бюджету

Для реалізації заходів Програми необхідне фінансування у сумі 150 тисяч гривень

 

 

Заступник голови районної ради                              А.Сверенко

Додаток 2
до Програми

ЗАХОДИ
Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки

з/п

Заходи  програми Термін

вико-

нання

 

Виконавці Джерела

фінансування

Обсяги фінансування

тис. грн.

Очікувані результати
1. Проведення поточного ремонту приміщень  районного відділу філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області, в тому числі  приміщення для індивідуальних бесід з особами, які перебувають під пробаційним наглядом, та приміщення для очікування ними зустрічі з працівникомпробації 2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області (за згодою) Районний бюджет 10,0

10,0

10,0

Забезпечення належних умов праці
2. Забезпечення соціального супроводу, контролю за виконанням обов’язків призначених засудженим судом та проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, які звільнені від відбування покарання з випробуванням та особами, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі з метою недопущення вчинення даною категорією осіб повторних злочинів та правопорушень 2019 -2021 роки

 

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області(за згодою), спостережна комісія при  райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання зазначених заходів
3. Здійснення соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, здійсненнязаходівзабезпечення їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактики агресивної поведінки, мотивації позитивних змін особистості, поліпшення соціальних стосунків 2019 -2021 роки

 

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області(за згодою), Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді,  служба у справах дітей райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання зазначених заходів
4. Здійснення роз’яснювальних та освітньо-виховних заходів у навчальних закладах району із залученням фахівців з тематики профілактики протиправної поведінки 2019 -2021 роки

 

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області(за згодою), Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді,  служба у справах дітей райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання зазначених заходів
5. Здійснення виконання вимог  законодавства при складанні досудової доповіді та забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності 2019 -2021 роки

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області (за згодою) Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання вимог законодавства із зазначених питань
6. Проведення спільних заходів у сфері соціальної підтримки осіб, засуджених до покарання, не пов’язаних з позбавлення волі шляхом розширення доступу до інформації про права та обов’язки у сфері реалізації права на працю, соціальний захист, можливості та послуги державних органів та установ 2019 -2021 роки

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області (за згодою), Виноградівська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою), управління  соціального захисту населення райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення проведення зазначених заходів
7. Реалізація заходів державної політики та надання допомоги особам, які засуджені, до покарань не пов’язаних з позбавлення волі з метою запобігання впливу на них криміногенних факторів, скоєння рецидивних злочинів та пристосування їх до умов соціального середовища 2019 -2021 роки

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації”, в Закарпатській області Коштів не потребує

 

Забезпечення реалізації зазначених заходів
8. Придбаннякомп’ютерноїтехніки 2019 рік

2020 рік

2021 рік

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області Районний бюджет 20,0

20,0

20,0

Забезпечення комп’ютерноютехнікою
9. Придбанняофісних меблів 2019 рік

2020 рік

2021 рік

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області Районний бюджет 10,0

10,0

10,0

Забезпечення офісними меблями
10. Придбання канцелярських товарів 2019 рік

2020 рік

2021 рік

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області Районний бюджет 10,0

10,0

10,0

Забезпечення канцелярськими товарами
Обсяги фінансування, 2019 рік

2020 рік

2021 рік

50,0

50,0

50,0

ВСЬОГО :                                                                                                      150 тисяч гривень

 

Заступник голови районної ради                                                                                                                                                 А.Сверенко

 

 Пояснювальна записка

до проекту рішення „Про Програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки”

 1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження

Виконання вимог Закону України „Про пробацію”

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері пробації шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення суб'єктами пробації повторних кримінальних правопорушень, а також налагодження дієвої співпраці Виноградівського районного відділу філії  Державної установ « Центр пробації» в Закарпатській області та Виноградівської райдержадміністрації у зазначеній сфері

 

 1. Правові аспекти

Закон України „Про пробацію”

 

 1. Фінансово-економічне обгрунтування

Фінансування здійснюється коштами районного бюджету

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Даний проект розпорядження стосується Виноградівського районного відділу філії  Державної установ « Центр пробації» в Закарпатській області та Виноградівської райдержадміністрації 

 1. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці

 1. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення

 1. Прогноз результатів

Прийняття розпорядження дасть можливість забезпечити виконання заходів Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки.

 

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації                                                                О. Кіш

 

____  __________  2019 р.


 

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ 

         2019                м. Виноградів                   №____                    

 

Про створення комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області                    П Р О Є К Т

Відповідно до  статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р. №993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» та від 24.07.2013р.№549 «Про внесення змін до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», враховуючи клопотання директора ДЮСШ від 25.10.2019 року №112,  районна рада  в и р і ш и л а:

1.Створити комунальний заклад «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

2.Затвердити Статут комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додається).

3.Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додається).

4.Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області Боршоша Івана Івановича.

5.Тимчасово виконуючому обов’язки директора комунального закладу «Виноградівська дитячо-юнацька спортивна школа» Виноградівської районної ради Закарпатської області здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації комунального закладу у встановленому законодавством порядку.

6.Фінансовому управлінню Виноградівської районної державної адміністрації (Варга В.П.) щорічно передбачати фінансування видатків на утримання комунальної установи з районного бюджету.

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова ради                                                                                                В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2019 м.                                      Виноградів                                   № ___
Про надання приміщення в користування                                                                 Проєкт
народному депутату України

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 статті 28 Закону України «Про статус народного депутата України», розглянувши заяву народного депутата України Поляка В.М. від 24.10.2019 р., районна рада в и р і ш и л а:

1.Передати, на період повноважень, в безоплатне користування народному депутату України Поляк Владіславу Миколайовичу вбудоване приміщення в будівлі майнового комплексу «Янтар», площею 23,4 кв.м., за адресою м.Виноградів вул. Миру,51/4, для розташування громадської приймальні та робочого місця помічника-консультанта народного депутата.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                              В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ 

 

______. 2019 м. Виноградів № 

                                                                                             

 Про припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна»                           ПРОЄКТ

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із ініціюванням створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»,  районна рада  в и р  і ш и л а:

1.Припинити членство в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з ________ 201_ року.

2 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  Сверенко А.А.

 

Голова районної ради                                                                       В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ 

         2019                м. Виноградів                   №____      

 

 Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»                           ПРОЄКТ

                                                                

Відповідно до частини 1 статті 15, пункту 15 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 8 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», з метою підвищення ефективності виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому та регіональному розвитку, захисту     прав та інтересів територіальних громад карпатського регіону, створення належного інституційного  механізму  підтримки  розвитку в  Карпатах,  районна  рада  в и р  і ш и л а:

1.Ініціювати створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку».

2.2.Уповноважити Любку Віталія Володимировича  брати участь в установчих зборах Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку», надати Любка Віталію Володимировичу повноваження на затвердження Статуту Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» та вирішення усіх інших питань, що будуть необхідні для створення та діяльності Асоціації.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  Сверенко А.А.

 

Голова районної ради                                                                                 В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2019                        м. Виноградів                                 № ___

Про передачу стоматологічного кабінету
амбулаторії с.Букове в орендне користування                                                Проєкт

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою забезпечення мешканців с.Букове стоматологічними послугами, районна рада в и р і ш и л а:

1.Надати згоду на передачу в орендне користування на конкурентних засадах вбудованого приміщення стоматологічного кабінету в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Букове, що знаходиться за адресою с.Букове вул.Миру,96.
2.Визначити орендодавцем вищевказаного вбудованого приміщення комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3.Встановити річну орендну плату за користування вбудованим приміщенням стоматологічного кабінету у розмірі 10 відсотків від ринкової вартості об’єкта та 1 грн. в рік за користування іншим майном та обладнанням стоматологічного кабінету.
4.Орендну плату залишити в розпорядженні орендодавця для зміцнення матеріально-технічної бази.
5.Відділу з питань приватизації майна в районі замовити технічну документацію та незалежну оцінку на об’єкт оренди.
6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                            В.Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

_________

м. Виноградів

№__________

Про погодження призначення
директора Великопаладської                             ПРОЄКТ
дитячої школи мистецтв

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина 3 статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 5.1 розділу 5 Статуту Великопаладської дитячої школи мистецтв, на підставі клопотання відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 15.08.2019 р. № 01-25/259, районна рада вирішила:

1.Погодити призначення кандидатури Теремти Інни Михайлівни на посаду директора Великопаладської дитячої школи мистецтв.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації Югаса В.С. та постійну комісію районної ради з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                  В.В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                ____________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я 
 

____. ____. 2019

м. Виноградів

    № ___

                                                                                            

Про затвердження «Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та типових договорів»  Проєкт

Відповідно до пункту 7 статті 92 Конституції України, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 136, 137 Господарського кодексу України з метою визначення правового режиму та забезпечення ефективного використання, здійснення обліку майна районної комунальної власності, районна рада  в и р і ш и л а :

1.Затвердити «Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району за підприємствами, установами, закладами на правах господарського відання та оперативного управління», що додається (додаток 1).

2.Затвердити Типовий договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району на праві господарського відання, що додається (додаток 2).

3.Затвердити Типовий договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району на праві оперативного управління, що додається (додаток 3).

4.Відділу з питань приватизації майна в районі привести всі відносини щодо закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району за підприємствами, установами, закладами на правах господарського відання (оперативного управління) відповідно до цього рішення.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                                 В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                ____________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
  

____. ____. 2019                                                  м. Виноградів                                                  № ___


Про затвердження  «Положення про
відділ з питань приватизації майна в районі»               Проєкт
у новій редакції   
                  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення «Положення про відділ з питань приватизації майна в районі» у відповідність до чинного законодавства України, районна рада  в и р і ш и л а :

1.Затвердити «Положення про відділ з питань приватизації майна в районі» у новій редакції, що додається (додаток 1).

2.Відділу з питань приватизації майна в районі провести реєстрацію Положення відповідно до норм чинного законодавства.

3.Передати на баланс відділу з питань приватизації майна в районі об’єкти нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району згідно додатку (додаток 2).

4.Відділу з питань приватизації майна в районі вжити необхідних заходів, у тому числі щодо технічної інвентаризації, визначення вартості та інших, з метою належного обліку прийнятого на баланс нерухомого майна.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                                 В. Любка

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2019 м.                                          Виноградів                                             № ___

Про затвердження проекту землеустрою
щодо встановлення меж селища Вилок 
Виноградівського району Закарпатської області                                                                                                                     Проєкт

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 10,173,174 Земельного кодексу України, статей 17,46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Вилоцької селищної ради від 02.10.2019 №02-11/1019, районна рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити проект землеустрою щодо встановлення меж селища Вилок Виноградівського району Закарпатської області загальною площею 590,2000 га.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

Голова районної ради                                                                                          В. Любка

 

 У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

Про погодження орендарю Козак М.В.   проведення поточного ремонту орендованих приміщень                                                          Проект

Відповідно до ст.43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статті 18-1 Закону  України «Про  оренду державного та комунального майна», розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Козак М.В. від 27.09.2019р., подані заявником  дефектний акт та кошторисну документацію, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1.Погодити фізичній особі-підприємцю Козак Михайлу Васильовичу  проведення поточного ремонту орендованих ним приміщень площею 32,6 кв.м. в будівлі АЗПСМ с. В.Копаня за адресою: с.В.Копаня вул.Миру,105, на загальну кошторисну вартість 172 893 грн.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                         В.В.Любка

 м.Виноградів, __ __________ 2019 року

№ ___

  У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

ПРОЕКТ

Про Програму розвитку вищої освіти

у Виноградівському районі

на 2019 – 2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі клопотання районної державної адміністрації від 23.09.2019 року  № 03-09/2325 районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму розвитку вищої освіти у Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки, що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
 3. Районній державній адміністрації щороку до 20 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.)

 

 

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів,________2019року
№ ____

Додатки до рішення

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________ сьомого СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ     

Про створення комунального некомерційного підприємства

«Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради

Закарпатської області шляхом перетворення Виноградівської районної лікарні

 

                 ПРОЕКТ

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою покращення якості медичних послуг у Виноградівському районі шляхом зміни системи організації та фінансування вторинної медичної допомоги, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області шляхом перетворення Виноградівської районної  лікарні  (код ЄДРПОУ 01992506).
 2. Визначити комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області правонаступником всього майна, прав, обов’язків та активів Виноградівської районної лікарні.
 3. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Виноградівської районної лікарні правонаступнику комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 1).
 4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 2 ).
 5. Визначити розмір статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області у сумі ____ грн. ___ коп.
 6. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 3).
 7. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області ____________________.
 8. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області на праві оперативного управління майно, передане згідно з Передавальним актом  Виноградівської районної лікарні (код ЄДРПОУ 01992506).
 9. Тимчасово виконуючому обов’язки директора комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області:

9.1. здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

9.2. забезпечити взяття на бухгалтерський облік майна та активів згідно з Передавальним актом.

10.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка

 

м.Виноградів, ____________ 2019 року

№ ____

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про закріплення на праві оперативного
управління нерухомого майна                                                    ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 137 Господарського кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я, з метою забезпечення функціонування комунального підприємства та належного утримання, використання та обліку комунального майна, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області  на праві оперативного управління нерухоме майно спільної комунальної власності, у тому числі:

1.1.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Дротинці за адресою с.Дротинці, вул.Тисівська,37.

1.2. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Підвиноградово за адресою с.Підвиноградів, вул.Миру,56, та медичного пункту за адресою с.Підвиноградів, вул.Каштанова, 56а.

1.3. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини АЗПСМ с.Черна за адресою с.Черна, вул.Миру,96.

1.4. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Хижа за адресою с.Хижа, вул.Борканюка,1.

1.5. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.М.Копаня за адресою с.М.Копаня, вул.Центральна,49.

1.6. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Боржавське за адресою с.Боржавське, вул.Борканюка,89.

1.7. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Веряця за адресою с.Веряця, вул.Червоноармійська,119, ФАП с.Горбки за адресою с.Горбки, вул.Заводська,110.

1.8. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Тросник за адресою с.Тросник, вул.Перемоги,141,

1.9. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Фанчиково за адресою с.Фанчиково, вул.Головна,2.

1.10. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Новоселиця за адресою с.Новоселиця, вул.Шевченка,55.

1.11. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Сасово за адресою с.Сасово, вул.Головна,146.

1.12. ФАП с.Карачин за адресою с.Карачин, вул.Миру,б/н, вбудовані приміщення ФАП с.Перехрестя за адресою с.Перехрестя, вул.Раковці,б/н.

1.13. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.В.Копаня за адресою с.В.Копаня, вул.Миру,105.

1.14. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Теково за адресою с.Теково, вул.Дружби,206, ФАП с.Гудя за адресою с.Гудя, вул.Гевденя,89.

1.15.Майновий комплекс Королівської селищної лікарні за адресою с.Королево, вул.Тисова,3.

1.16. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Фертешолмаш за адресою с.Фертешолмаш, вул.Молодіжна,42.

1.17. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Вилок за адресою с.Вилок, вул.Ф.Раковці,6.

1.18. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.В.Ком’яти за адресою с.В.Ком’яти, вул.Волошина,17, ФАП с.В.Ком’яти за адресою с.В.Ком’яти, вул.Ватутіна, б/н, ФАП с.В.Ком’яти за адресою с.В.Ком’яти, вул.Франка, б/н.

1.19.Вбудовані приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Онок за адресою с.Онок, вул.Миру,5.

1.20. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Букове за адресою с.Букове, вул.Миру,96.

1.21.Вбудовані приміщення (позиції 1-6, 41-54 згідно технічного паспорту) загальною площею 383,7 м.кв. в будівлі стерилізаційного відділення і КФД, за адресою: м.Виноградів вул.Лікарняна,13.

1.22. Вбудовані приміщення (позиції 8-14,17,21-24,27-37,74,75,77,80 згідно технічного паспорту) загальною площею 277,4 м.кв. в будівлі районної поліклініки, за адресою: м.Виноградів вул.Лікарняна,13.

1.23. Вбудовані приміщення (позиції 16,23,39,38 згідно технічного паспорту) загальною площею 62,7 м.кв. в адміністративному корпусі комплексу будівель та споруд Виноградівської районної лікарні за адресою: м.Виноградів вул. Лікарняна,13.

 1. Вилучити наведені у пунктах 1.21.-1.23. приміщення з оперативного управління районної лікарні.
 2. Вважати такими, що втратив чинність: додаток 3 затверджений рішеннями Виноградівської районної ради від 24.11.2017р. № 450, додаток 3 затверджений рішеннями Виноградівської районної ради від 19.03.2018 р. № 560,  додаток 3 затверджений рішеннями  Виноградівської районної ради та від 12.07.2018 р. № 612.-

4.Головному лікарю  комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» забезпечити здійснення державної реєстрації іншого речового права – права оперативного управління нерухомого майна.

5.Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 06.09.2019 р. № 790, а саме:

5.1. Викласти пункт 8 рішення у наступній редакції: «Вилучити з оперативного управління Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, управління від імені яких здійснює Виноградівська районна рада Закарпатської області.

5.2. Викласти пункт 9 рішення у наступній редакції: «Закріпити за  Комунальною установою «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області на праві оперативного управління майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району (перелік додається).

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                 В.В.Любка
м.Виноградів, __________ 2019 року
№ ____

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про створення Комунальної установи
 «Центр з обслуговування закладів освіти
Виноградівського району»
Виноградівської районної ради                                            ПРОЕКТ
Закарпатської області

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 57 Господарського кодексу України, статтями 87, 90, 169 Цивільного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою реалізації державної політики у сфері забезпечення закладів освіти,  районна рада

В И Р І Ш И Л А : 

 1.Утворити Комунальну установу «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

2.Затвердити Статут Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 1).

3.Затвердити структуру та чисельність Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»  Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 2).

4.Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області Копчу Надію Андріївну.

5.Затвердити Положення про конкурсний відбір на посаду директора Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 3)

6.Доручити тимчасово виконуючому обов’язки  Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області подати необхідні документи для державної реєстрації комунальної установи та здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення діяльності установи.

7.Надати комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області повноваження щодо управління закладами освіти спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району, засновником яких є Виноградівська районна рада Закарпатської області, зокрема:

– здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

– здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладу освіти;

– забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

8.Вилучити з 1січня 2020 року з оперативного управління управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району, управління від імені яких здійснює Виноградівська районна рада Закарпатської області.

9.Передати з 1 січня 2020 року в оперативне управління Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району, управління від імені яких здійснює Виноградівська районна рада Закарпатської області.

10.Відділу з питань приватизації майна в районі Виноградівської районної ради на основі актів приймання-передачі укласти з керівником  комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області договір на закріплення майна на праві оперативного управління та надати на затвердження голові районної ради.

11.Доручити  голові районної ради:

11.1.Укласти контракт з директором  Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

11.2.Затверджувати штатний розпис Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

11.3.Утворити комісію з приймання-передачі майна з оперативного управління відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації в оперативне управління Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.).

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка

м.Виноградів,  _______ 2019 року
№ 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення Виноградівської районної ради           П Р О Е К Т

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернутися до Верховної Ради України, Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради щодо збереження Виноградівського району як самостійної адміністративно-територіальної одиниці в межах Закарпатської області (текст Звернення додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.) та на постійну комісію з питань з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка

 м.Виноградів, ________ 2019 року

Верховна Рада України

Закарпатська ОДА

Закарпатська обласна рада

 

ЗВЕРНЕННЯ
Виноградівської районної ради

Децентралізація влади неминуче тягне за собою необхідність внесення змін до адміністративно-територіального устрою.

За новою моделлю адміністративно-територіального устрою відбудеться значне скорочення адміністративних одиниць – у планах замість 490 районів сформувати 102, що дасть змогу сформувати якісні потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави.

З теперішніх 13 районів Закарпаття, згідно із запропонованим Міністерством регіонального розвитку проєктом територіального устрою субрегіонального рівня, мають бути утворені чотири райони. Відтак Виноградівський район може увійти до складу Хустського району  з адміністративним центром у місті Хуст.

Ми, депутати Виноградівської районної ради, переконані, що комплексне забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів нашого району можливе тільки в єдиному адміністративному районі − Виноградівському. Тому просимо при формуванні адміністративно-територіального поділу в Україні зберегти Виноградівський район. Адже найважливішим чинником при формуванні районів залишається спроможність надання адміністративних, соціальних та інших послуг на рівні визначених державою стандартів. Ефективність надання таких послуг, насамперед, повинна забезпечуватися доступністю для жителів інших громад району до адміністративного центру, що включає, зокрема, географічне розташування. Тому за принципом формування району з адмінцентром в місті Хуст нівелюватиметься один з головних критеріїв самої адміністративно-територіальної одиниці – доступність та якість надання цих послуг жителям насамперед віддалених населених пунктів.

Варто зазначити, що територія Виноградівського району складає 697 км². Місто Виноградів логістично зручне для транспортного зв’язку віддалених сіл, а перенесення адміністративного центру, без сумніву, віддалить населені пункти від райцентру та погіршить транспортне сполучення між ними. До прикладу, відстань від села Неветленфолу Виноградівського району до міста Хуст складає близько 45 км. Натомість до Виноградова – 21,3 км. Також близько 40 км від міста Хуст до селища Королево, сіл Новоселиця, Хижа, які географічно розташовані неподалік. Однак через погане транспортне сполучення жителям цих населених пунктів Виноградівського району, а також і багатьох інших, туди нелегко добратися.

Для збереження району існують вагомі підстави, в тому числі історичні, етнічні, соціально-економічні, географічні, демографічні, культурно-мистецькі особливості. На території району проживають представники різних національностей, серед яких найбільше представлені українці та угорці. Угорців у свою чергу на Виноградівщині проживає близько 26,2%. Варто врахувати також й те, що район прикордонний − на півдні району проходить кордон України з Румунією, а на південному заході — з Угорщиною.

Тому найбільш доцільним з точки зору географічного розташування, транспортної доступності, рівномірної віддаленості всіх населених пунктів до адміністративного центру є розміщення адміністративного районного центру в місті Виноградів. Адже в іншому випадку це значно ускладнить надання медичних, соціальних та адміністративних послуг для місцевих жителів. Збереження району дасть також можливість розвивати автентичний фольклор місцевого населення, інвестиційну привабливість самобутніх сіл.

Орім того, госпітальний округ з центром в місті Виноградів в повній мірі забезпечить надання якісної медичної допомоги, адже у Виноградівській районній лікарні працює більше як 200 висококваліфікованих лікарів, майже 500  осіб середнього та 270 осіб молодшого медперсоналу. На сьогодні районна лікарня має вищу акредитаційну допомогу, а медики також мають можливість обслуговувати угорськомовне населення. Районна лікарня оснащена апаратурою, що забезпечує проведення медичних втручань та заходів з надання вторинної медичної допомоги. Тільки хірургічною службою районної лікарні щорічно проводиться близько тисячі оперативних втручань. Впроваджено в практику лапароскопічні операції, як сучасний метод лікування жовчнокам’яної хвороби. У пологовому відділенні щорічно народжує понад 1500 жінок, в тому числі з Іршавського, Берегівського районів. У відділенні цілодобово працює неонатологічний пост з палатою інтенсивної терапії, яка оснащена сучасною апаратурою для надання реанімаційної та інтенсивної медичної допомоги новонародженим. Також велика увага приділяється національним меншинам, які компактно проживають на території району.

У місті Виноградів працює єдиний в області сучасний медико-соціальний заклад «Хоспіс». Також в районній лікарні функціонує перша в Україні виїзна бригада з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома», на базі якої здійснювались навчання медичних працівників інших областей. З 2010 року в районної лікарні функціонує сателітне гемодіалізне відділення обласної клінічної лікарні ім. Новака, де проходять лікування мешканці Берегівського, Виноградівського, Іршавського районів.

Необхідно зазначити, що через територіальне розміщення району та самої лікарні, наявність у Виноградові висококваліфікованого медичного персоналу та створених умов для надання якісних медичних послуг ІІ рівня, місцеві жителі в найкоротший термін можуть отримати медичну допомогу.

Враховуючи усе вищезазначене, просимо при проведенні адміністративно-територіальної реформи зберегти Виноградівський район як самостійну адміністративно-територіальну одиницю в межах Закарпатської області.

Звернення прийнято на засіданні ________Виноградівської районної ради _____________ 2019 року

Депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області сьомого скликання

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу районній лікарні 
на списання транспортних засобів                          ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», пункту 11 «Положення про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району» затвердженого рішенням Виноградівської районної ради від 18.12.2012р. №267, розглянувши клопотання Виноградівської районної лікарні від 13.11.2018р. №851/08-6, від 28.08.2019р. №559/01-17, довідки та акти технічного огляду автомобілів, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дозволити  Виноградівській районній лікарні списати з обліку транспортні засоби, у тому числі:

1.1.Пересувний флюорограф марки «Мобікс-03», 1988 року виготовлення, державний номерний знак 13-73 ЗАН, який є фізично зношеним, подальшій експлуатації та ремонту не підлягає.

1.2.Автомобіль марки «РАФ 22-031-01», 1990 року виготовлення, державний номерний знак 0515 ЗАО, який є фізично зношеним, подальшій експлуатації та ремонту не підлягає.

2.Виноградівській районній лікарні при списанні вказаних основних засобів керуватись «Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням Виноградівської районної ради від 18.12.2012р. №267.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).    

 

Голова районної ради                                                                                  В.В.Любка 

м.Виноградів, __ __________ 2019 року
№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень районної ради

На підставі статей 43 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення Конституційного Суду України від 28.02.2018 № 2-р/2018 про визнання Закону України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 року № 5029-VІ неконституційним та втратою його чинності у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Визнати такими, що втратили чинність:
– рішення районної ради від 18 грудня 2012 року № 251 «Про реалізацію Закону України «Про засади державної мовної політики» на території Виноградівського району»»;
– рішення районної ради від 29 грудня 2012 року № 287 «Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2012 р. № 251 «Про реалізацію Закону України «Про засади державної мовної політики» на території Виноградівського району»».

Голова районної ради                              В.В.Любка

м.Виноградів, ____ ___________ 2019 року
№ _____

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ сесія сьомого СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

Про реорганізацію шляхом                                                                       ПРОЕКТ

перетворення Виноградівської

районної лікарні  в комунальне

 некомерційне підприємство

Виноградівська районна лікарня

Виноградівської районної ради

Закарпатської області

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 52-54, 59, 78, 137 Господарського кодексу України, статей 104-108 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. №208 «Про деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2010 р. №734 «Про затвердження Примірного статуту закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг», враховуючи розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації від 12.07.2019 № 172 «Про вихід Виноградівської районної державної адміністрації із засновників Виноградівської районної лікарні», з метою оптимізації роботи районних медичних закладів  вторинного  рівня, підвищення рівня надання медичних послуг населенню Виноградівського району та економії фінансових ресурсів, районна рада:

 

В И Р І Ш И Л А

 

 1. Реорганізувати Виноградівську районну лікарню (місцезнаходження юридичної особи: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул.Лікарняна, 13) шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області.
 2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичних осіб шляхом перетворення.
 3. Голові районної ради утворити комісію з реорганізації шляхом перетворення Виноградівської районної лікарні.
 4. Комісії з реорганізації шляхом перетворення:

4.1. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з реорганізацією юридичної особи шляхом перетворення відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.2. Повідомити в установленому чинним законодавством України порядку працівників Виноградівської районної лікарні про реорганізацію закладу. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників Виноградівської районної лікарні у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

4.3. Провести інвентаризацію майна Виноградівської районної лікарні.

4.4. Скласти передавальний акт та подати на затвердження до Виноградівської районної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до Виноградівської районної лікарні.

4.5. Вжити  інших заходів, пов’язаних з реорганізацією шляхом перетворення, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                             В.В. Любка

м.Виноградів, _________ 2019 року

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ сесія сьомого СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Про вхід Виноградівської районної

ради  до складу засновників Виноградівської районної лікарні

 

 

ПРОЕКТ

Відповідно до статей 43,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 59 та 78 Господарського Кодексу України, статей 104,105,108 Цивільного Кодексу  України,Указу Президента України від 06.12.2005 року №1649/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» враховуючи розпорядження районної державної адміністрації від 12.07.2019 р. № 172 «Про вихід Виноградівської районної державної адміністрації із засновників Виноградівської районної лікарні», з метою впорядкування діяльності комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня, районна рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Ввійти до складу засновників юридичної особи «Виноградівська районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01992506).

2.Затвердити статут Виноградівської районної лікарні в новій редакції, що додається.

 1. Юридичній особі «Виноградівська районна лікарня» провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції у порядку встановленому чинним законодавством.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.)

 

 

Голова районної ради                                                                             В.В.Любка

 

м.Виноградів,_________ 2019 року

№___

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

 Про Програму підвищення
ефективності системи обслуговування                                        ПРОЕКТ
громадян України, які мають відношення
до військової служби, та членів їх сімей
у Виноградівському районі
на 2019 – 2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі клопотання районної державної адміністрації від 04.06.2019 року  №03-09/1453 районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму підвищення ефективності системи обслуговування громадян України, які мають відношення до військової служби, та членів їх сімей у Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки, що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації( Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
 3. Районній державній адміністрації щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку  та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

м.Виноградів, ________ 2019 року
№ ____

Програма підвищення ефективності системи обслуговування громадян України, які мають відношення до військової служби, та членів їх сімей у Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки

      У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _______________
СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш  Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення районної ради «Про затвердження Статуту комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області у новій редакції»
від 21.03.2019 р. № 687

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України  «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами) та від 22 серпня 2018 року № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивних центрів»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Штатний розпис комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області, який затверджений рішенням районної ради від 21.03.2019 року № 687 «Про затвердження Статуту комунальної установи  «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області, затвердити у новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.) та постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка

м. Виноградів,_________ 2019 року
№__

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                         рішенням районної ради
                                                                                         від ___________   №____

Штатний розпис
комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області 

п/п

Назва посади Кількість штатних

одиниць

Примітки
1. Директор інклюзивно-ресурсного центру 1  
2. Вчитель-логопед 1  
3. Вчитель-дефектолог
(сурдопедагог)
1  
4. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог) 1  
5. Вчитель-дефектолог (олігофренопедагог) 1  
6. Вчитель-реабілітолог 1  
7. Практичний психолог 1  
8. Практичний психолог 1  
9. Головний бухгалтер 1  
10. Прибиральниця 1  
11. Медична сестра 1  
12. Водій 1  
Всього 12  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради “Про внесення змін до рішення районної ради від 21.03.2019 р. № 687” .

Даним рішення буде здійснено внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області, що дозволить належним чином організувати діяльність інклюзивно-ресурсного центру, сприяє реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 1. Мета і шляхи її досягнення

Дане рішення розроблено з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Завданням фахівців інклюзивно-ресурсного центру є здійснення консультативної, методичної, психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, аналітичної, прогностичної, профілактичної, просвітницької діяльності. Розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання дітей з особливими освітніми потребами, тому числі дітей  з інвалідністю з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

 1. Правові аспекти

Закон України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України ,,Про місцеві державні адміністрації”, Закон України  „Про освіту”,  „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 „Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр” (зі змінами) та від 22 серпня 2018 року № 617 „Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивних центрів”, листи Департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 30.08.2018 №01-15/3493 та 21.09.2018 №01-15/3899  „Про інклюзивно-ресурні центри”.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект рішення про внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області потребує  фінансування із районного бюджету в межах передбачених асигнувань.

 1. Позиція зацікавлених органів

Проект рішення про внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області буде погоджено з усіма зацікавленими органами та посадовими особами.

6.Регіональний аспект

Зміна до штатного розпису надасть змогу створити новий освітній простір для доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.

 1. Громадське обговорення

Прийняття рішення про внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області не потребує проведення громадського обговорення.

 1. Прогноз результатів

Прийняття рішення щодо внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області забезпечить організацію діяльності інклюзивно-ресурсного центру та реалізацію права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

 

Начальник  управління освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації                                                  М.СІГЕТІЙ

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму фінансової підтримки
реформованого друкованого засобу
масової інформації ТзОВ «Новини
Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) здійснювати фінансування Програми в межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                                      В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2019 р.
№ ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_________№_______

ПРОГРАМА

фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

 1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

В умовах формування громадянського суспільства пріоритетне значення набуває встановлення постійного, ефективного й конструктивного діалогу органів влади з громадськістю.

Ефективне управління районом можливе тільки за умови високого рівня довіри до органів влади більшості громадян, залучення їх до формування та реалізації державної політики в усіх сферах. Очікування мешканців району пов’язані з прозорістю й відкритістю влади, її підзвітністю та підконтрольністю громаді.

Складність процесів, що відбуваються в українському суспільстві, потребують не просто інформування населення, але й роз’яснення, обґрунтування прийнятих рішень, залучення людей до обговорення суспільних проблем і діяльності органів влади щодо їх вирішення.

В умовах комерціалізації інформаційного простору, розширення приватного та фактичного зникнення державного й комунального сектору зростає потреба у постійному інформаційному супроводі заходів, що проводяться органами місцевого самоврядування та іншими органами влади для отримання населенням повної, достовірної, об’єктивної інформації з актуальних питань соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку Виноградівського району.

Програма фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки (далі Програма) спрямована на підвищення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування та виконавчої влади, відкритості і прозорості їх діяльності, забезпечення мешканців району постійним та оперативним доступом до повної, об’єктивної, достовірної інформації.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, законів України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності» та інших.

З реалізацією державної політики децентралізації влади, підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає потреба у постійному інформаційному супроводі програм і заходів районних органів влади та отриманні населенням об’єктивної інформації.

Сьогодні діяльність усіх засобів масової інформації, у тому числі друкованих, перебуває у тісному взаємозв’язку з подальшим розвитком української державності, демократії, децентралізації, економічними та духовними змінами у суспільстві.

Після виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» бувші комунальні газети, засновниками яких були відповідні органи влади, стали самостійними суб’єктами господарської діяльності, при цьому економічний стан більшості з них демонструє стійку негативну динаміку.

Ураховуючи те, що місцеві друковані ЗМІ, особливо у сільській місцевості, є важливим носієм інформації, перспектива їх збереження має бути невід’ємною складовою пріоритетів місцевого самоврядування.

Взагалі державна інформаційна політика – це комплекс політичних, правових, економічних, соціально-культурних і організаційних заходів держави та органів місцевого самоврядування, спрямований на забезпечення конституційного права громадян на доступ до інформації.

 ІІ. Мета Програми

Головною метою Програми є створення умов для реформованого друкованого ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, із соціально-економічного розвитку Виноградівського району, а також підвищення рівня взаємодії органів влади та ЗМІ , вдосконалення системи інформування населення про роботу органів влади Виноградівського району, забезпечення відкритості і прозорості їх діяльності, створення умов для залучення до роботи висококваліфікованих працівників.

Підтримка друкованих місцевих ЗМІ – це сукупність правових, економічних, організаційних, соціальних та інших заходів, за допомогою яких місцеві органи влади сприяють розвитку засобів масової комунікації, надаючи місцевим жителям можливість всебічно оцінити ефективність системи управління районом.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Основними принципами реалізації Програми є:

1.Забезпечення свободи слова.

2.Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання повної, достовірної, об’єктивної інформації.

3.Забезпечення прозорості у діяльності органів влади Виноградівського району.

4.Залучення висококваліфікованих журналістів для  забезпечення належної якості інформаційних, аналітичних та публіцистичних матеріалів.

5.Забезпечення плюралізму думок, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп.

ІV. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2019 – 2020 років, завершення  виконання – грудень 2020 року.

V.Перелік завдань і заходів Програми

 Висвітлення у ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» діяльності Виноградівської районної ради, Виноградівської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, місцевих органів влади.

Програмою також передбачається можливість укладення угод із ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини»  на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Започаткування у газеті низки нових рубрик, у яких постійно висвітлюватиметься робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Діяльність реформованих ЗМІ потрібно також спрямувати на формування громадської думки, національної політичної свідомості та самосвідомості населення. Вони повинні стати основним джерелом із висвітлення ходу реалізації реформ Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у Виноградівському районі, упровадження та популяризації соціальних проектів в Україні у різних галузях економіки, соціальній та культурній сферах життя району.

Беручи до уваги важливість і впливовість медіа у сучасному суспільстві,  основними функціями ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини»  Програма визначає такі:

пізнавальну (забезпечення знання навколишньої дійсності);

функцію переконання (роз’яснення відповідних суспільних зав’язків та стосунків);

контролю (за соціальними, політичними, економічними структурами);

мотивації (стимулювання людей до різних форм діяльності);

інтеграції (інтеграція людей у суспільство, гуртування їх навколо важливих питань);

соціалізації (навчати на позитивних цінностях і зразках поведінки).

Друковані ЗМІ відіграють особливу роль у формуванні громадської думки, у вихованні політичної та економічної культури суспільства, військового духу нації тощо: за даними багатьох соціологічних опитувань, друкованому слову в Україні довіряють більше, ніж електронним засобам масової інформації. Проведені дослідження свідчать, що газети, незважаючи на великий вплив телебачення та інтернету, різке падіння тиражів через зростання ціни на підписку, як і раніше, залишаються одним із головних джерел інформації для населення району. Це свідчить про те, що місцевим ЗМІ належить важлива роль у здійсненні модернізації нашої держави, побудови розвиненого інформаційного суспільства

Крім того, Програма передбачає забезпечення всебічного моніторингу та аналізу висвітлення у друкованих засобах масової інформації, проведення широкого моніторингу та ґрунтовного аналізу медіа-продуктів щодо діяльності влади для забезпечення зворотного зв’язку між громадськістю та владою, відкритості влади і свободи слова, а також врахування громадської думки при прогнозуванні соціально-політичного процесу в районі, підтримки засобів масової інформації та їх ініціатив стосовно інформування населення району про державну та районну політику. Здійснення системного аналізу наявних проблем району, які пов’язані з політикою децентралізації, декомунізації, розвитку громадського суспільства тощо.

Не менш важливим є і належне утримання комунального майна переданого реформованому засобу масової інформації у користування. Забезпечення належних санітарних норм та впорядкування прилеглої території

Досить важким тягарем на господарюючі суб’єкти лягають витрати на оплату наданих комунальних послуг та енергоносіїв. А тому, дана Програма передбачає відшкодування ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» понесених витрат на придбання цих товарів та послуг.

Орієнтовні обсяги та напрямки фінансування наведені у додатку до рішення районної ради.

VІ. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок районного бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Головним розпорядником коштів є Виноградівська районна рада.

Відповідальні за виконання: реформований друкований засіб масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини», Виноградівська районна рада.

Обсяги видатків фінансування програми з місцевих бюджетів рад району визначаються органами місцевого самоврядування згідно з прийнятими програмами та угодами, укладеними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з засобами масової інформації та комунікації.

VII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація роботи та контроль щодо виконання Програми покладається на Постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме:

упровадженню інформаційної політики держави на місцевому рівні;

обміну публічним позитивним досвідом розвитку територій району;

підвищенню рівня інформування громад і висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та державної влади;

підвищенню повноти й оперативності інформування територіальних громад району про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного життя району та країни в цілому;

зменшенню напруги у суспільстві за рахунок дієвої комунікації між владою та громадянами;

поліпшенню іміджу Виноградівщини як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

належному утриманню комунального майна. Забезпечення належних санітарних норм та впорядкування прилеглої території

забезпеченістю необхідними енергоносіями та комунальними послугами.

 

Заступник голови районної ради                                                                    А.А.Сверенко

ПАСПОРТ

програми фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

 1. Назва: Програма фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки.
 2. Підстава для розроблення: закони України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації» та інші.
 3. Відповідальні за виконання: Виноградівська районна рада, реформований друкований засіб масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини»,
 4. Мета: Головною метою Програми є створення умов для реформованого друкованого ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, із соціально-економічного розвитку Виноградівського району, а також підвищення рівня взаємодії органів влади та ЗМІ , вдосконалення системи інформування населення про роботу органів влади Виноградівського району, забезпечення відкритості і прозорості їх діяльності, створення умов для залучення до роботи висококваліфікованих працівників.
 5. Початок: 2019 рік, закінчення: 2020 рік.
 6. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки районного, та місцевих бюджетів: обсяги фінансування визначаються у межах затверджених бюджетних асигнувань, власних коштів ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини», спонсорської допомоги, інших джерел. Розрахункова потреба на весь період становить 360,0 тисяч гривень.
Джерела фінансування Обсяг фінансування, усього За роками виконання
2019 2020
Районний бюджет 360,0 180 180
Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього 360,0 180,0 180,0
 1. Реалізація Програми сприятиме:

упровадженню інформаційної політики держави місцевого самоврядування на районному рівні;

обміну публічним позитивним досвідом розвитку території орайону;

підвищенню рівня інформування громад і висвітлення діяльності місцевого самоврядування та органів державної влади;

підвищенню повноти та оперативності інформування територіальних громад району про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя області та країни;

зменшенню напруги у суспільстві за рахунок дієвої комунікації між владою та громадянами;

поліпшенню іміджу Виноградівщини як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

належному утриманню комунального майна. Забезпечення належних санітарних норм та впорядкування прилеглої території

забезпеченістю необхідними енергоносіями та комунальними послугами.

8.Координація роботи та контроль щодо виконання Програми покладається на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.

 

Заступник  голови районної ради                            А.А.Сверенко

 Додаток до Програми затвердженої рішенням
районної ради від_____________№_______

ЗАХОДИ
до програми фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання Відповідальні за виконання Строки виконан-ня Орієнтовні обсяги фінансування за роками  (тис. грн)   Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
Джерела Усього 2019 2020
Cтворення умов для реформованого друкованого ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування та органів виконавчої влади  Компенсація витрат:

– на придбання паперу та поліграфічних послуг з друкування газети

– оплату комунальних послуг

– утримання приміщень

– утримання прилеглої території

Виноградівська районна рада, ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» 2019 –

2020

роки

Загальний обсяг фінансування,

у т.ч.

360,0 180,0 180,0 Удосконалення системи інформування населення про роботу органів влади Виноградівського району, забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності

 

Районний бюджет 360,0 180,0 180,0
Місцеві бюджети
Інші джерела

 

Заступник голови районної ради                                                                           А.А.Сверенко

у редакції від 29.05.2019 р.

 

УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________  СЕСІЯ СЬОМого СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 

 

Про погодження тарифів на послуги з                                       ПРОЕКТ
вивезення твердих побутових відходів  

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 р. №1070, «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи рішення районної ради від 22.12.2005 р. № 351, на підставі клопотання ТОВ «АВЕ Виноградово» від 04.04.2019 р. №935/19 та від 29.05.2019 р. №2218/19, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Погодити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово», яке не належить до комунальної власності, з 01.06.2019 р., а саме:

– для дворогосподарства за один 120 л контейнер – 98,44 грн.;

– для бюджетних організацій  – 221,33 грн.;

– для підприємств, організацій – 278,21 грн.;

-вартість послуг з вивезення одного спеціалізованого одноразового мішка з логотипом  підприємства (120л) – 24,61 грн.;

– для одного мешканця квартири – 23,93 грн.

2.Встановити, що для квартир багатоповерхових будинків, в яких проживає більше трьох мешканців, тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово»  складає – 71,79 грн. на місяць.

3.Взяти до відома, що тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів підприємством, яке не належить до комунальної власності, погоджені на на рівні економічно обґрунтованих витрат.

4.ТОВ «АВЕ Виноградово» (Жидик А.А.):

4.1.Письмово та через підприємства з обслуговування житла довести до відома споживачів послуг про нові величини тарифів та погодити з ними відповідні зміни до договорів.

 

 

4.2.Перерахунок вартості послу споживачам, які здійснили передплату, погодити тільки по закінченню терміну, за який внесено авансовий платіж.

5.Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення у встановленому законом порядку.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, _________2019 року

№_____

у редакції від 29.05.2019 року.

УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення                                                                                                                         ПРОЕКТ

районної ради від 27.12.2018 р. № 679

«Про районний бюджет на 2019 рік»

(зі змінами від 23.01.2019р.№682,

24.04.2019р. №743)

 

Відповідно до ст. 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, рішень сесій Закарпатської обласної ради від 04 квітня 2019 року №1422 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 ,,Про обласний бюджет на 2019 рік”,  від 16 травня 2019 року № 1473 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 ,,Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами від 4 квітня 2019 року) та 23 травня 2019 року № 1489 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 ,,Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами від 4 квітня, 16 травня 2019 року),  на підставі клопотання Виноградівської районної державної адміністрації,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 Внести наступні зміни до районного бюджету на 2019 рік:

         

 1. Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік (додаток 1).
 2. Затвердити зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету ( додаток 2).

3.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради ,,Про районний бюджет на 2019 рік” ,,Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів”  (додаток 3).

 1. Затвердити зміни до додатка 4 рішення сесії районної ради ,,Про районний бюджет на 2019 рік” ,,Кредитування районного бюджету у 2019 році” (додаток 4).
 2. Спрямувати частину залишку коштів, що склався на початок 2019 року за головними розпорядниками коштів районного бюджету в сумі 51 632 041,24 грн. ( загального фонду – 50 979 503,24 грн.,( в тому числі медичної субвенції – 329 537 грн., освітньої субвенції – 39 292 226,24 грн.) та спеціального фонду – 652 538 грн.) (додаток 5).
 3. Затвердити зміни до розподілу надання кредитів з районного бюджету в 2019 році ( в т.ч. спрямування залишку коштів, що склався на початок року в сумі 9 262 грн.) (додаток 6).
 4. Затвердити зміни до бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету (додаток 7).
 5. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів із загального та спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік (додаток 8).
 6. Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм, які у 2019 році фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету (додаток 9).
 7. Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВК 9800) (додаток 10).
 8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які в 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 11).
 9. 12. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік (додаток 12).
 10. Зменшити резервний фонд районного бюджету в сумі 200 000 грн.
 11. Додатки № 1- 12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка

м. Виноградів, ________ 2019 року

№ ____

 

Додатки та пояснювальна записка

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про затвердження Типового договору 
безоплатного тимчасового користування майном

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 39 Закону України «Про вибори Президента України», статті 73 Закону України «Про місцеві вибори», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України» від 21.12.2001р. №1713, з метою врегулювання відносин щодо використання приміщень та іншого майна виборчими комісіями, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Типовий договір безоплатного тимчасового користування майном (додається).

2.Надати дозвіл голові Виноградівської районної ради передавати, шляхом укладання договору, у безоплатне тимчасове користування нерухоме та інше майно в адмінбудівлях районної ради з метою забезпечення виборчих комісій у реалізації їх повноважень.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів_________ 2019 року

 

 Затверджено рішенням
Виноградівської районної ради
від _______________№_____

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
безоплатного тимчасового користування майном

 м. Виноградів                                                                              __________ 20___ р.

Виноградівська районна рада Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04053720, в особі голови ради Любка В.В.  (далі – Наймодавець), який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішень Виноградівської районної ради, з однієї сторони, та  _________ ___________________________________________________ (надалі – Наймач) в особі ________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наведене нижче:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Наймодавець передає в безоплатне тимчасове користування Наймачу майно (у тому числі нерухоме) що знаходиться за адресою м.Виноградів пл.Миру,5 та перебуває у власності Наймодавця (надалі – Майно).

1.2. Перелік Майна та кількість, що передається в користування за цим Договором, визначаються в акті приймання-передачі, що є невід’ємним додатком до цього Договору.

1.3. Майно передається у безоплатне тимчасове користування Наймачу з метою використання його для ________________________________________________

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

2.1.Наймач вступає у в безоплатне тимчасове користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акту приймання-передачі Майна, підписаного між Наймодавцем  та Наймачем.

2.2.Передача майна в користування не тягне за  собою  виникнення  у Наймача права власності на це Майно.

2.3.У разі  припинення  цього  Договору  Майно  повертається  Наймодавцю. Майно вважається поверненим Наймодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

2.4.Обовязок складання акту приймання – передачі Майна покладається на сторону яка передає Майно іншій стороні Договору.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Наймач зобов’язується:

3.1.1.Використовувати передане в користування Майно відповідно до його призначення  та умов цього Договору.

3.1.2.Забезпечити  збереження Майна,    запобігати    його пошкодженню i псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

3.1.3.Своєчасно здійснювати поточний (у разі необхідності капітальний)  ремонт Майна.

3.1.4.У разі припинення Договору  повернути  Наймодавцеві Майно  у  належному стані, не гіршому ніж на  момент  передачі  його  в  користування,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Наймодавцеві збитки  у  разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Наймача.

3.1.5.Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням Майна отриманого в користування за цим договором. Протягом 10 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Наймодавцем договір про відшкодування витрат Наймодавця на утримання переданого в користування Майна у т.ч.  витрат на оплату комунальних послуг.

3.2. Наймач має право:

3.2.1. Використовувати Майно відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.

3.3.  Наймодавець має право:

3.3.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність  використання Майна, переданого в користування за цим Договором.

 1. 4. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 1. 5. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір укладено  на невизначений строк і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не більше ніж чотири місяці від дати укладання Договору.

5.2.Зміни i доповнення до цього Договору  допускаються  за взаємної  згоди  сторін.

5.3.Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

-за взаємною згодою сторін Договору;

– спливу чотирьох місяців з дня укладання даного Договору;

– ліквідації Наймача та   інших  випадках,  прямо  передбачених  чинним законодавством України;

– рішення суду.

5.4.Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

5.5. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен  з  яких має однакову юридичну силу.

 1. ДОДАТКИ

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною.

До цього Договору додається:

– акт приймання-передавання  Майна (у тому числі нерухомого).

 1. ПІДПИСИ СТОРІН

 

                    Наймодавець:                                             Від наймача:

Виноградівська районна рада Закарпатської області

код ЄДРПОУ 04053720

 

_____________________
_______________Любка В.В. _____________________

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу комплексу будівель Палацу Перені у власність територіальної громади міста Виноградів         П Р О Е К Т

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», розглянувши рішення Виноградівської міської ради від 23.05.2019р. №808, клопотання Виноградівської міської ради від 27.05.2019р. № 02 -24/821, з метою належного утримання, відновлення та збереження автентичності пам’ятки архітектури, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.   Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району у комунальну власність територіальної громади міста Виноградів у особі Виноградівської міської ради пам’ятку архітектури національного значення 15-18 століття – комплекс будівель Палацу Перені  за адресою: м.Виноградів вул.Копанська,10 з умовою використання у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо охорони культурної спадщини.

2.Виноградівській міській раді утворити комісію та провести необхідні заходи з приймання-передачі об’єкту.

3.Рекомендувати Виноградівській міській раді закріпити комплекс будівель Палацу Перені на праві оперативного управління  за управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка     

м.Виноградів, _ __________ 2019 року
№ ___

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ сесія сьомого СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до Програми забезпечення надання пільг з послуг зв’язку, передбачених законодавством на 2018 – 2020 роки ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про жертви нацистських переслідувань», районна рада:

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Програми забезпечення надання пільг з послуг зв’язку, передбачених законодавством на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 16.01.2018 року №500, виклавши Додаток 2 Заходи щодо виконання Програми забезпечення надання пільг з послуг зв’язку, передбачених законодавством на 2018 – 2020 роки в новій редакції (додається).
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
 3. Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я Милюкова О.В.

 

Голова районної ради                                                                             В.В.Любка

 

м.Виноградів,_________ 2019 року

№___

 

Додаток 1 до Програми

                                                                                                                                                      (у редакції від _______№____)

                                                                              

Заходи   

щодо виконання районної Програми забезпечення надання пільг з послуг зв’язку, передбачених законодавством на 2018 – 2020 роки

 

№ з/п Пріоритетні напрями та заходи Термін виконання,

роки

Відповідальні виконавці Обсяги фінансування з районного бюджету (тис.грн) Очікувані результати
2018 рік 2019 рік 2020 рік
1. Знижка абонементної плати за користування квартирним телефоном пільговій категорії населення 2018-2020 рр. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 85,0 20,0 95,0 Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання гарантованих державою пільг
2. Позачергове встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах 2018-2020 рр. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення
3 Погашення заборгованості за надані пільги за 2016 рік І квартал 2018 року Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 77,7 Виконання рішення Господарського суду Закарпатської області від 12.07.2017 № 907/412/17
4 Погашення заборгованості за надані пільги за попередні роки 2018-2020 рр. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 81,8 70,0 Виконання судових рішень про стягнення заборгованості
  РАЗОМ: 429,5 244,5 90,0 95,0  

 

Заступник голови районної ради                                                                                                                 А.А.Сверенко

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Типового
договору оренди індивідуально
визначеного (нерухомого або
іншого) майна

 Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  Наказу Фонду державного майна України від 27.08.2018 р. № 1113, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити «Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності» (додається).

2.Вважати таким, що втратив чинність «Типовий договір оренди приміщень, частини будівель, споруд та іншого окремого індивідуально визначеного майна, об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, району», затверджений рішенням Виноградівської районної ради від 28.09.2004 року № 249.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів_________ 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Виноградівської районної ради

від ______________________№______

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ
індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності

Місто № _________ _______________________
(число, місяць, рік)

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________________________,
(повна назва Орендодавця)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________________________________, місцезнаходження якого: ______________________________________________________________________________
(адреса)
(далі – Орендодавець) в особі _______________________________________________, що                                                                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
діє на підставі _______________________________________________________, з одного боку,
(назва документа, № наказу)
та ________________________________________________________________________________,
(повна назва особи Орендаря)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________________________________, місцезнаходження якого: ___________________________________________________________________________________
(адреса)
(далі – Орендар) в особі ____________________________________________________, що мешкає
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
__________________________________________________________________________________
(адреса)
та діє на підставі ______________________________________________________, з іншого боку,
(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне окреме індивідуально визначене майно ___________________________________________________

(далі – Майно) площею ____________ кв. м, розміщене за адресою: _____________________ ________________________________________, на _______ поверсі(ах) _______________ (будинку, приміщення, будівлі) _______________________, що перебуває на балансі _________________________________ (далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість/актом оцінки на “___” ____________ 200_ р. і становить за незалежною оцінкою/залишковою вартістю _________________________________ грн. (без ПДВ).

Акт оцінки складається у випадках, визначених чинною Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 № 629 (зі змінами) (далі – Методика оцінки), а саме тоді, коли для розрахунку орендної плати не вимагається незалежна оцінка об’єкта.

1.2. Майно передається в оренду з метою ______________________________________________

1.3. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передавання.

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати нотаріального посвідчення цього Договору) та акта приймання-передавання Майна.

2. 2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку/в акті оцінки, складеному за Методикою оцінки.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця. Орендар приймає у строкове платне користування Майно та підписує акт приймання-передавання одночасно з підписанням Сторонами цього Договору.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата, визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням Виноградівської районної ради від 22.11.2011 року № 142 (далі – Методика розрахунку) / за результатами конкурсу на право оренди Майна, становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку ____________ 20__ року _________ грн.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди _____________ 20___ року встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за _________ місяць 20____ року.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна інформація про індекси інфляції розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, зміни орендної ставки, зміни вартості Майна згідно з висновком про вартість, але не частіше ніж раз на три роки, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховується на рахунок Орендодавця щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на рахунок Орендодавця з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати.

3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до Орендодавця, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв’язку з припиненням орендних відносин – поверненню не підлягає.

3.9. Зобов’язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк.

У разі проведення конкурсу на право оренди Майна гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати.

3.10. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, на рахунок Орендодавця.

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і споруд цей пункт викладається у такій редакції:

“4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів”.

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю власника майна.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар звертається до власника  майна згідно з Порядком надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна, затвердженим рішенням Виноградівської районної ради від_____________ №____.

5. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

У разі оренди будівлі або споруди:

5.2. За актом приймання-передавання прийняти орендовану будівлю (споруду) на свій баланс на період оренди.

5.3. Протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі виникнення у Орендаря заборгованості з орендної плати за результатами такого перерахування орендар зобов’язаний перерахувати Орендодавцю в сумі, на яку вона перевищує розмір завдатку.

5.4. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату на рахунок Орендодавця (у платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується “Призначення платежу” за зразком, який надає Орендодавець при укладенні договору оренди).

5.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.6. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору.

5.7. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, вживати заходів для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.8. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження власником здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

У разі, якщо об’єкт оренди підлягав екологічному аудиту і у звіті про екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається пункт 5.9 такого змісту:

“5.9. Протягом _________________ здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам
(період)
чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит”.

5.10. Протягом 10 робочих днів після укладення цього Договору застрахувати Майно на користь Балансоутримувача (власника) на суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість / актом оцінки у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього Договору Майно було застрахованим, і надавати Орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

5.11. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.12. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві/Балансоутримувачу або підприємству/товариству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві/Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.13. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.14. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.15. У разі реорганізації Орендаря, зміни рахунку, найменування, номера телефону, місцезнаходження письмово повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.16. У випадках, передбачених законодавством, здійснити нотаріальне посвідчення цього Договору (в тому числі договорів про внесення змін до цього Договору) за рахунок своїх коштів.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За письмовою згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об’єкт суборенди, отримує Орендар, а решта суборендної плати спрямовується до Орендодавця.

6.3. За письмовою згодою (рішенням) власника здійснювати капітальний ремонт, проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.5. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем.

7. Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після нотаріального посвідчення цього Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі якщо Орендар не сплачує розмір орендної плати (повністю або частково), яка підлягає перерахуванню на рахунок орендодавця, протягом трьох місяців підряд, вживати заходів відповідно до вимог законодавства щодо розірвання Договору та стягнення заборгованості.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати з можливим залученням Балансоутримувача виконання умов Договору та використання Майна, переданого в оренду за Договором, і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням звітів або актів.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

9.4. Стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій, передбачених цим Договором, проводиться на підставі рішення суду та/або в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на __________________, що діє з “___” ___________ 200_ р. до “___” ____________ 20__ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в такій самій формі, що й цей Договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено законом.

10.4. У разі якщо уповноважений орган управління Майном не попередив Орендаря про намір використовувати Майно для власних потреб за три місяці до закінчення строку цього Договору, Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за цим Договором, має право продовжити його на новий строк відповідно до вимог цього Договору.

У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його дії протягом одного місяця цей Договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються договором про внесення змін до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
закінчення строку, на який його було укладено;
приватизації орендованого майна Орендарем;
загибелі орендованого Майна;
достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
банкрутства Орендаря;
ліквідації Орендаря-юридичної особи, або припинення фізичної особи- підприємця;
у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. Сторони погоджуються, що цей Договір буде достроково розірвано на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

користується Майном не відповідно до умов цього Договору;

погіршує стан Майна;

не сплачує орендну плату протягом трьох місяців підряд;

не робить згідно з умовами цього Договору поточний ремонт Майна;

без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування іншій особі;

без письмової згоди орендодавця розпочав реконструкцію чи внесення змін у конструктивні елементи орендованого майна;

відмовляється чи на протязі трьох робочих днів не підписує акт приймання-передавання Майна в орендне користування;

перешкоджає Орендодавцю та/або уповноваженого органу управління здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору.

10.8. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю Орендодавця.

10.9. Поліпшення Майна, зроблені Орендарем як за згодою, так і без згоди Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю власника майна та їх вартість компенсації не підлягає.

10.10. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів Орендар повертає Балансоутримувачу (або юридичній особі, яку вкаже Орендодавець).

10.11. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.12. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування Майном за час прострочення.

10.13. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.14. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.

11. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Орендодавець ___________________________________________________
___________________________________________________
Орендар ___________________________________________________
___________________________________________________

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
розрахунок орендної плати (копія протоколу конкурсу на оренду майна);
висновок (копія) про вартість Майна, що передається в оренду;
акт приймання-передавання орендованого Майна.

Орендодавець Орендар
_________________
_________________
М.П. (за наявності)
_________________
_________________
М.П. (за наявності)

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про реалізацію на території                                                                     ПРОЕКТ
Виноградівського району грантового
проекту транскордонного співробітництва
Польща – Білорусь – Україна 2014-2020
 «Карпатська академія спадщини
 виноробства»

Відповідно до статей 43, 47, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про транскордонне співробітництво» з метою збереження та популяризації карпатських традицій виноградарства та виноробства як частини культури та історії регіону, зміцнення культурних зв’язків та співпраці між українською та польською частинами Карпатського регіону, покращення іміджу та привабливості Карпат як винний регіон, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти участь у грантовій програмі транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 щодо сприяння розвитку місцевої культури та історії.
 2. Дати згоду на отримання гранту від Спільного органу управління Міністерства інвестицій та економічного розвитку республіки Польщі (далі – СОУ) для фінансування грантового проекту «Карпатська академія спадщини виноробства».
 3. Укласти з СОУ грантову угоду проекту «Карпатська академія спадщини виноробства», яка сприятиме місцевій культурі та збереженню історичної спадщини (HERITAGE).
 4. Уповноважити голову Виноградівської районної ради Любка Віталія Володимировича підписати від імені Виноградівської районної ради грантову та партнерську угоди на умовах, викладених в угоді та усі документи, необхідні для реалізації проекту і брати участь у всіх організаційних та інших заходах.
 5. Затвердити Програму з реалізації на території Виноградівського району проекту транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 «Карпатська академія спадщини виноробства» на 2019-2020 роки (додається).
 6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
 7. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на заступника голови районної ради Сверенка А.А..
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Виноградівської районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва.

Голова районної ради                                                                             В.В. Любка

м.Виноградів, _________ 2019 року
№_____

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення Виноградівської районної ради              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на звернення мешканців району, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернутися до Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради про вивчення європейського досвіду щодо впровадження заходів боротьби з градобоєм (звернення додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенка А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

 Голова районної ради                                                                          В.В. Любка

 м.Виноградів,                      2019 року

Закарпатська обласна
державна адміністрація

 Закарпатська обласна рада

 

ЗВЕРНЕННЯ
Виноградівської районної ради Закарпатської області
 

Виноградівський район, як низинний регіон Закарпаття, щорічно потерпає від граду, який завдає значних збитків місцевим жителям, соціально-культурній сфері, сільському господарству.

Наймасштабніший градобій сколихнув район 21 червня 2016 року, внаслідок якого постраждали практично всі населені пункти району, а найбільше − Королево, Веряця, Теково, Олешник. Сума збитків сягнула близько 60 мільйонів гривень. Аномальний градобій пошкодив близько 6000 покрівель приватного сектору, 34 об’єкти соціально-культурної сфери: школи, дитячі садки, фельдшерсько-акушерські пункти, будинки культури тощо. Тисячі мешканців населених пунктів району змушені були повністю перекривати дахи своїх житлових будинків. На сільськогосподарських угіддях було знищено майже всю городину, овочі, фруктові сади, виноградники, цілі поля із зерновими культурами.

Депутати районної ради звернулися до Кабінету Міністрів України про визнання події, що сталася у Виноградівському районі 21 червня 2016 року, надзвичайною ситуацією природного характеру та виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха. Відтак з резервного фонду державного бюджету були виділені кошти у сумі 12635,838 тис. грн. для проведення аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха. Крім того, на позачергових засіданнях були прийняті рішення про виділення 1 млн.100 тис.грн. з резервного фонду та вільних лишків районного бюджету, 1 млн. грн. − з обласного бюджету. Кошти у сумі 2 млн 100 тис.грн. були поділені пропорційно між селами, де було пошкоджено або повністю знищено градом дахи власних будинків, й направлені на грошову допомогу жителям Виноградівщини.

Варто зазначити, що з того часу град систематично випадає в тих чи інших населених пунктах району, завдаючи у першу чергу великої шкоди сільськогосподарській продукції. До прикладу, вже цього року град завдав збитки мешканцям сіл Шаланки, Великі Ком’яти, Підвиноградів, Вербовець.

Зважаючи на масштабні руйнування, які завдає негода жителям області, та величезні фінансові затрати на ліквідацію її наслідків, депутатський корпус районної ради вважає за необхідне вивчення європейського досвіду щодо впровадження заходів боротьби з градобоєм. Настільки нам відомо, сьогодні в Україні немає служби з прогнозування градових хмар та боротьби з ними. Однак європейська практика свідчить про ефективні методи протидії негоді. До слова, у 2018 році в сусідній Угорщині запровадили систему захисту від градобою, де здійснюють такі заходи з використанням розпилення йодиду срібла. Й попри те, що 2018 рік, за даними гідрометеорологічної служби, був найбільш сприятливим для опадів з градом, ця система виявилася досить ефективною й у перший рік своєї роботи зменшила кількість збитків від граду на 60%.

З огляду на вище наведене, звертаємося до Вас з настійливим проханням щодо вивчення питання з розширення угорської системи захисту від градобою на територію Закарпатської області. У рамках транскордонного співробітництва депутатам районної ради відомо про згоду на це закордонних колег. Зокрема у цьому випадку прикордонні території будуть захищені у повному обсязі. Також сьогодні це можливо технологічно.

Вважаємо за доцільне, предметно розглянути питання про застосування даної системи захисту від градових хмар на Виноградівський район та Закарпаття в цілому, адже позитивне рішення буде економічно вигідним для нашого регіону, зможе суттєво підвищити врожайність сільгоспкультур, а також убезпечить жителів району від збитків та наслідків стихійного лиха.

Звернення прийнято на засіданні ____________ сесії  Виноградівської районної ради
__  ______ 2019 року
Депутати Виноградівської районної ради  сьомого скликання.

 

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про Програму правової  освіти  населення у Виноградівському
районі на 2019 – 2022 роки
                                 ПРОЕКТ

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 23.04.2019 р. № 03-09/1046, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму правової освіти населення у Виноградівському  районі на 2019-2022 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики  (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка

м.Виноградів,_________ 2019 року
№___

Додаток до проекту рішення

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

Про повноваження голови районної
ради VII скликання 
щодо підписання угод
про транскордонне співробітництво

 Відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою становлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших відносин між Виноградівським районом і відповідними суб’єктами і учасниками транскордонного співробітництва із сусідніх держав, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Доручити голові районної ради Любка Віталію Володимировичу на період скликання від імені районної ради укладати угоди про транскордонне співробітництво з відповідними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва сусідніх держав, які регламентують правові, організаційні, економічні та інші аспекти такого співробітництва в різних сферах та подавати їх на схвалення ради.
 2. Щорічно інформувати депутатів районної ради про виконання зазначених повноважень.

 

Голова районної ради                                                                             В.В. Любка

м.Виноградів, _________ 2019 року
№_____

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження статутів
закладів загальної середньої освіти
у новій редакції

Відповідно до статті 43 «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України «Про освіту»,  статей 24,26  Закону України «Про загальну середню освіту», статей 81,90 Цивільного кодексу України,  районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити в новій редакції статути наступних закладів загальної середньої освіти:
 • Навчально-виховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №7» Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Вилоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Затисівська загальноосвітня школа І ступеня Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Навчально-виховний комплекс «Боржавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Великоком’ятівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Олешницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Тисобикеньська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Великокопанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Навчально-виховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №6» Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Навчально-виховний комплекс «Неветленфолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Форголанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Шаланківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області;
 • Великопаладська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Жігмонда Моріца – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області;

2.Керівникам закладів загальної середньої освіти подати статут та інші документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради ( Сверенко А.А.) та на постійну комісію  з питань освіти та гуманітарної політики ( Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

 

м.Виноградів, ___ ________ 2019 року

____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди на проведення реконструкції існуючих приміщень під розміщення лікарняної  лабораторії         П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції комісії районної ради, викладені у акті обстеження ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району від 10.10.2018 р., розглянувши клопотання релігійної громади Святого Духа м.Виноградів» від 18 грудня 2018 року, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати згоду на проведення реконструкції існуючих приміщень, (позиції № 1-5 згідно інвентарної справи загальною площею 157,3 м.кв.), бувшої котельні в будівлі хірургічного відділення Виноградівської районної лікарні за адресою: м.Виноградів, вул. Лікарняна,13 під розміщення лабораторії.

2.Районній лікарні (балансоутримувачу) замовити проектно-кошторисну документацію та виконання будівельно-монтажних робіт по проведенню реконструкції існуючих приміщень бувшої котельні під розміщення лабораторії.

3.Дозволити, після завершення будівництва з реконструкції та переведення лікарняної лабораторії у реконструйовані приміщення, списати з балансу стару будівлю лабораторії.

4.Визнати таким, що втратило чинність, рішення Виноградівської районної ради «Про розгляд клопотання релігійної громади Святого Духа м.Виноградів» від 22 червня 2015 року № 549.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка

 м.Виноградів, ___ _______ 2019 року
№ ___

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

П Р О Е К Т

Про погодження тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів   

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 р. №1070, «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи рішення районної ради від 22.12.2005 р. № 351, , на підставі клопотання ТОВ «АВЕ Виноградово» від 04.04.2019 р. №935/19, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Погодити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово», яке не належить до комунальної власності, з 01.06.2019 р., а саме:
– для дворогосподарства – 106,64 грн.;
– для бюджетних організацій – 221,33 грн.;
– для підприємств, організацій – 278,21 грн.;
– вартість спеціального мішка для одноразового вивозу – 30,00 грн.;
– для одного мешканця квартири – 23,93 грн.
2.Встановити, що для квартир багатоповерхових будинків, в яких проживає більше трьох мешканців, тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово» складає – 71,79 грн. на місяць.
3.Взяти до відома, що тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів підприємством, яке не належить до комунальної власності, погоджені на на рівні економічно обґрунтованих витрат.
4.ТОВ «АВЕ Виноградово» (Жидик А.А.):
4.1.Письмово та через підприємства з обслуговування житла довести до відома споживачів послуг про нові величини тарифів та погодити з ними відповідні зміни до договорів.
4.2.Перерахунок вартості послу споживачам, які здійснили передплату, погодити тільки по закінченню терміну, за який внесено авансовий платіж.
5.Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення у встановленому законом порядку.
6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради В.В.Любка
м.Виноградів, _________2019 року
№_____

 УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення районної ради
від 27.12.2018 р. № 679
,,Про районний бюджет  на 2019 рік”
(зі змінами від 23.01.2019р.№682)                                          ПРОЕКТ

Відповідно до ст. 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, Закон України №2696-VIII від 28.02.2019 ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2019 рік”, наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2018 року №1176 ,,Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 та від 14 січня 2011 року №11”, рішення сесії Закарпатської обласної ради від 04 квітня 2019 року №1422 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 ,,Про обласний бюджет на 2019 рік ”, рішення Малокопанської сільської ради від 26 лютого 2019 року №254 ,, Про виділення та делегування коштів Виноградівській районній раді на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спортивного майданчика на території Малокопанського НВК” , Рішення Королівської селищної ради від 09 квітня 2019 року №570 «Про надання іншої субвенції районному бюджету», висновку департаменту фінансів облдержадміністрації від 24 січня 2019 року №147/02.02-14 про перевірку відповідності бюджетному законодавству України показників затвердженого рішенням Виноградівської районної ради від 27 грудня 2018 року №679 ,,Про районний бюджет на 2019 рік ” Виноградівського районного бюджету на 2019 рік, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 Внести наступні зміни до районного бюджету на 2019 рік:         

1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік (додаток 1).
2.Затвердити зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету ( додаток 2).
3.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради ,,Про районний бюджет на 2019 рік” ,,Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів”  (додаток 3).
4.Затвердити зміни до бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету (додаток 4).
5.Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів із загального та спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік (додаток 5).
6.Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм, які у 2019 році фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету (додаток 6).
7.Затвердити зміни до переліку об»єктів, видатки на які в 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).
8. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік (додаток 8).
9.Внести зміни до рішення сесії районної ради від 27.12.2018р. №679 додатки 1,3,4 викласти в новій редакції (додатки 1.1; 3.1; 4.1)
10.Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2019 року

№ ____

Додатки та пояснювальна записка

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про скасування державної реєстрації
права власності на будівлі та споруди
«Біолабораторії»

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши листи департаменту агропромислового розвитку Зкарпатської ОДА від 04.04.2019р. №01-17/243 та  Виноградівської районної державної адміністрації від 26.03.2019р. №03-14/770, у зв’язку із скасуванням Постановою Закарпатського окружного адміністративного суду від 24.02.2012р. № 2а-0770/4061/11 рішення 12 сесії 5 скликання Виноградівської районної ради № 220 від 16.10.2007 року «Про прийняття об’єктів у спільну власність територіальних громад Виноградівського району», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Провести  скасування державної реєстрації права власності Виноградівської районної ради на будівлі та споруди «Біолабораторії», що розташовані за адресою м. Виноградів по вул. Копанській, 226 “а”.

2. Відділу з питань приватизації майна в районі вжити необхідні заходи з реєстрації та скасування державної реєстрації права власності на будівлі та споруди «Біолабораторії» у відповідності до Закону.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради В.В.Любка
м.Виноградів, _________ 2019 р.
№ ______

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про уточнення переліку загально-
освітніх навчальних закладів, що
включені у спільну комунальну
власність територіальних громад
Виноградівського району

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Виноградівської районної ради від 26.09.2002р. № 32 та від 06.12.2002р. № 45, з метою уточнення переліку загальноосвітніх навчальних закладів прийнятих у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району у особі Виноградівської районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити у новій редакції перелік об’єктів загальноосвітніх навчальних закладів прийнятих на підставі рішень Виноградівської районної ради від 26.09.2002р. № 32 та від 06.12.2002р. № 45 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району в особі Виноградівської районної ради (додається).
2. Відділу з питань приватизації майна в районі спільно з управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації вжити необхідні заходи з державної реєстрації права власності на будівлі та споруди загальноосвітніх навчальних закладів згідно затвердженого переліку.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                              В.В.Любка
м.Виноградів, _________ 2019 р.
№ ______

 

Додаток до рішення
Виноградівської районної ради
від______________№___

ПЕРЕЛІК

об’єктів загальноосвітніх навчальних закладів прийнятих у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району в особі Виноградівської районної ради

№ п/п Об’єкт (будівлі та споруди) Адреса розташування
1 Ботарська загальноосвітня школа І ступеня Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Ботар, вул. Головна, 121
2 Буківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Букове, вул. Миру, 86
3 Великопаладська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Жігмонда Моріца – заклад дошкільної освіти Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Велика Паладь, вул. Кошута, 44
4 Великоком’ятівська ЗОШ І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Великі Ком’яти, вул. Ватутіна, 127
5 Великоком’ятівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Великі Ком’яти, вул. Августина Волошина, 31
6 Великокопанська загальноосвітня школа І-ІІІступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Велика Копаня, вул. Степана Вайди, 51,А
7 Вербовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Вербовець вул. Миру, 52
8 Веряцька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Веряця, вул. Карпатської Січі, 30
9 Вилоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, смт Вилок, вул. Центральна, 1
10 Вилоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, смт Вилок, вул. Ференца Раковці, 19
11 Виноградівська гімназія Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Шевченка, 6
12 Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 імені Жігмонда Перені Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Миру, 54
13 Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Бейли Бартока, 16
14 Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Шевченка, 2
15 Виноградівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №8 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Корятовича, 8
16 Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, пл. Миру, 33
17 Навчально-виховний комплекс Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 6 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Першотравнева, 85
18 Навчально-виховний комплекс Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад №7 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Північна, 25
19 Горбківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Горбки, вул. Заводська, 105
20 Гудянська загальноосвітня школа І ступеня Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Гудя, Гевденя, 96
21 Дротинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Дротинці, вул. Тисівська, 45-В
22 Дюлянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Дюла, вул. Садова, 1
23 Затисівська загальноосвітня школа І ступеня Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Затисівка, вул. Шкільна, 8
24 Шаланківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Шаланки, вул. Февут, 17
25 Королівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, смт Королево, вул. Тисова, 4
26 Королівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, смт Королево, вул. Б. Хмельницького, 1
27 Навчально-виховний комплекс Малокопанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Мала Копаня, вул. Центральна, 44
28 Матіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Матійово, вул. Головна, 49
29 Навчально-виховний комплекс Боржавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Боржавське, вул. Добровльців, 1
30 Навчально-виховний комплекс Неветленфолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Неветленфолу, вул. Фогодо, 2
31 Навчально-виховний комплекс Новосільська загальноосвітня школа І-ІІ -ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Нове Село, вул. Центральна, 146
32 Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Новоселиця, вул. Шевченка, 96
33 Навчально-виховний комплекс Оклігедьська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Оклі Гедь, вул. Чолнокі, 16
34 Олешницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Олешник, вул. Українська, 200
35 Оноцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Онок, вул. Українська, 47
36 Підвиноградівська ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградівської районної ради Закарпатської області. Виноградівський район, с.Підвиноградів, вул. Миру, 3
37 Навчально-виховний комплекс  Перехрестівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Перехрестя, вул. Кошута, 8
38 Пийтерфолвівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Пийтерфолво, вул. Спортивна, 36
39 Пушкінська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Пушкіно, вул. Головна, 4
40 Сасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Сасово, вул. Шевченка, 20
41 Теківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Теково, вул. Дружби, 207
42 Тисобикеньська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Тисобикень, вул. Ілони Зріні, 95
43 Тросницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Тросник, пл. Вародія, 12а
44 Фанчиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Фанчиково, вул. Головна, 1
45 Фертешолмашська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Фертешолмаш, вул. Кошута, 37
46 Форголанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Форголань, вул. Зелена, 27/а
47 Навчально-виховний комплекс Хижанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Хижа, вул. Миру, 57
48 Холмовецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Холмовець, вул. Миру, 155
49 Навчально-виховний комплекс Чепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Чепа, вул. Фогороші, 31
50 Чернянська загальноосвітня школа I-III ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Черна, вул. Миру, 89
51 Чорнотисівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Чорнотисів, вул. Шевченка, 3
52 Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Широке, вул. Миру, 46
53 Навчально-виховний комплекс Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Широке, вул. Івана Франка, 9
54 Оклівська загальноосвітня школа I ступеня №3 Виноградівської районної ради Закарпатської області Виноградівський район, с.Нове Клинове, Шевченка, 48

 

Заступник голови районної ради                                               А.А.Сверенко

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про Програму оздоровлення та
реабілітації дітей з інвалідністю                                        ПРОЕКТ
на 2019 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 21.02. 2019р. № 03-09/524, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму оздоровлення та реабілітації дітей з інвалідністю на 2019 рік, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

  

Голова районної ради                                                               В.В.Любка

м.Виноградів, ___ ________    2019 року
№_

Програма оздоровлення та реабілітації дітей з інвалідністю на 2019 рік

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки ПРОЕКТ       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 02.02.2018 р. № 513 у новій редакції, а саме:

1.1. Розділ 6 «Контроль за виконанням заходів Програми» викласти в наступній редакції:

«Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико- санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня.

Відповідальні виконавці Програми: Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня.

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ охорони здоров’я Виноградівської райдержадміністрації» ;

1.2. Додаток до Програми «Заходи фінансування Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки» та Паспорт програми викласти в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                        В. В. Любка

м.Виноградів, ___ ________    2019 року
№_______

Додаток до Програми

 Заходи фінансування Програми
зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я
комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки

з/п

Найменування заходу Виконавці Терміни
виконання
(роки)
Орієнтовні обсяги фінансування
Загальний обсяг фінансування

(тис. грн)

За роками виконання
2017 2018 2019 2020
1. Будівництво, реконструкція, проведення поточних та капітальних ремонтів об’єктів охорони здоров’я району, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня 2017-2020 20000 5000 5000 5000 5000
2. Забезпечення  медичним обладнанням  лікувально-профілактичних закладів району  (згідно табелів оснащення) Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
2017-2020 8000 2000 2 000 2 000 2 000
3. Забезпечення санітарним, реанімаційним автотранспортом та паливно-мастильними матеріалами лікувально-профілактичних закладів району Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», Вин- оградівська районна лікарня 2017-2020 6 000 1 000 1 000 2 000 2 000
4. Забезпечення сучасними інформаційними технологіями, в т. ч. друкарською продукцією, канцелярськими та господарськими товарами лікувально-профілактичних закладів району. Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико- санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
2017-2020 950 2 00 2 00 250 300
5. Проведення ремонту та повірки медичної апаратури лікувально-профілактичних закладів району Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико -санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
2017-2020 500 100 100  

 

150

 

 

150

6. Витрати на відрядження та навчання працівників лікувально-профілактичних закладів району. Комунальне некомерційне підприємство «Виногра-дівський центр первинної медико- санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня 490 100 120  

 

 

120

 

 

 

150

    Усього 2017-2020 35940 8400 8420 9520 9600

 

Заступник голови районної ради                                                                А.А.Сверенко

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017- 2020 роки 

1 Назва програми Програма зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017 – 2020 роки
2 Ініціатор розроблення програми Постійна комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
3 Передумови для

розробки програми

Недостатня матеріально – технічна база закладів охорони здоров’я району, недостатній рівень фінансування системи охорони здоров’я, що не відповідає сучасним вимогам
4 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
5 Розробник Програми Постійна комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я »
6 Співрозробники Програми
7 Відповідальний виконавець Програми Комунальне некомерційне підприємство «Виногра-дівський центр первинної медико- санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
8 Термін реалізації Програми 2017 – 2020 роки
9 Фінансування заходів Програми Фінансування заходів програми здійснюється в установленому законодавством порядку за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

У тому числі:

 

 

 

ВСЬОГО: 35940,0 тис. грн.

11 коштів місцевого бюджету 2017 рік – 8400,0  тис. грн.
2018 рік – 8420,0  тис. грн.
2019 рік – 9520,0  тис. грн.
2020 рік – 9600,0  тис. грн.

 

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про Програму  безоплатної правової допомоги населенню Виноградівського району на 2019 – 2023 роки                              ПРОЕКТ

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 11.02.2019 р. № 03-09/421, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму безоплатної правової допомоги населенню Виноградівського району на 2019 – 2023 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка

м.Виноградів,_________ 2019 року
№___

Програма безоплатної правової допомоги населенню Виноградівського району на 2019 – 2023 роки

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про  звіт   районної   державної адміністрації по здійсненню делегованих районною радою повноважень ПРОЕКТ

Відповідно до статей 43, 44, ч.1 статті 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

1.Взяти до відома звіт  за 2018 рік районної державної адміністрації по здійсненню делегованих районною радою повноважень.

2.Районній державній адміністрації продовжити роботу щодо здійснення повноважень, делегованих їй районною радою та виконання районних програм.

Голова районної ради                                                                                  В.В. Любка

 м.Виноградів, ______ 2019 року
____

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про внесення змін
до списку присяжних                                                ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 64, 65, Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на підставі заяви Осадчої Н.М.,   районна рада

 ВИРІШИЛА:

  1.Внести у Додаток до рішення районної ради від 23.12.2016 року №231 «Список присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду», такі зміни:

– вивести зі списків присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду:

– Осадчу Надію Микитівну.

2.Оприлюднити зміни до списку присяжних в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.

3.Направити дане рішення до територіального управління державної судової адміністрації України в Закарпатській області та Виноградівського районного суду.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

 м.Виноградів,___________2019 року
№__

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки

за 2018 рік

Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від14.12.2015 № 386 «Про Програму фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки» та затверджено рішенням сесії сьомого скликання районної ради від 15.01.2016 року «Про Програму фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 120,0 грн.

Метою Програми є фінансова підтримка діяльності громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення.

Станом на 01.01.2019 року за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 120,0 тис.грн. 3-ом громадським організаціям, а саме:

-Виноградівському комітету ветеранів війни в Афганістані і військових конфліктів в інших зарубіжних країнах 15,0 тис.грн., використано – 15.0 тис.грн.;

-Виноградівській районній раді ветеранів України 50,0 тис.грн., використано – 50,0 тис.грн.;

-Виноградівській районній благодійно-реабілітаційній спортивній організації інвалідів «Відродження» 55,0 тис.грн., використано – 55,0 тис.грн.;

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 120,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми соціального захисту непрацюючих громадян, які надають соціальні послуги на 2016 – 2025 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми соціального захисту непрацюючих громадян , які надають соціальні послуги на 2016 – 2025 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми соціального захисту непрацюючих громадян , які надають соціальні послуги на 2016 – 2025 роки

за 2018 рік

Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від16.10.2015 року № 284 ’’Про Програму соціального захисту непрацюючих громадян, які надають соціальні послуги’’ та затверджено рішенням районної ради від 25.12.2015 року за № 23 ’’Про Програму соціального захисту непрацюючих громадян, які надають соціальні послуги на 2015- 2025 роки’’.

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 17,0 грн.

За 12 місяців 2018 року компенсаційну виплату призначено 5 особам на загальну суму 8,7 тис. грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги виділено та профінансовано кошти в сумі 8,7 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року даний вид допомоги профінансований у повному обсязі.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки

 за 2018 рік

 Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13.01.2016 року № 9 «Про Програму підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки» та затверджено рішенням 2-ї сесії сьомого скликання районної ради від 15.01.2016 року № 74 «Про Програму підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 30,0 грн.

Першочерговим завданням Програми є захист та задоволення законних прав та інтересів членів організації, сприяння соціальному захисту та реабілітації учасників та ветеранів АТО, а також волонтерів.

Станом на 01.01.2019 року за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 30,0 тис.грн., а саме:

 • на придбання МФУ та фотоапарата – 21,3 тис.грн;
 • виплата одноразової грошової допомоги учасникам АТО, інвалідам війни та членам сімей загиблих учасниківАТО 5 особам в сумі 8,7 тис.грн.

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 30,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги громадянам, які постраждали від наслідків
Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки

за 2018 рік

Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.11.2017 № 313 та затвердженорішенням сесії районної ради від 21.12.2017 року № 474 «Про Програму забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 30,0 тис.грн.

Дана Програма спрямована на соціальну підтримку, захист законних інтересів громадян, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також захист їхніх сімей.

Станом на 01.01.2019 року за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 30,0 тис.грн., а саме:

 • на виплату одноразової грошової допомоги з нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи 64 особам в сумі 15,0 тис.грн;
 • на виплату одноразової грошової допомоги до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 119 особам в сумі 15,0 тис.грн.

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 30,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки  (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки
за 2018 рік

 Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.12.2015 року за № 378 «Про програму посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки» та  затверджено рішенням 2-ї сесії сьомого скликання районної  ради від 15.01.2016 року за №59 «Про програму посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 500,0 тис.грн.

Протягом 2018 року покращувалась якість надання допомог, поінформованості населення, розширення географії надання соціальних допомог. На обліку в управлінні знаходяться громадяни  соціально вразливої категорії населення, в тому числі – інваліди,  ветерани війни та праці, одинокі громадяни похилого віку, багатодітні та малозабезпечені сім’ї. Для виконання районної програми та надання різних видів державної допомоги соціально незахищеним верствам населення району, спеціалісти управління спрямовують свої зусилля на забезпечення соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій соціального захисту малозабезпечених мешканців району. Постійно ведеться облік громадян пільгових категорій, проводиться обстеження їхніх матеріально-побутових умов, малозабезпеченим надається посильна допомога. Інваліди забезпечуються санаторно-курортним лікуванням, інвалідними візками та іншими засобами реабілітації. Виконання цієї програми забезпечує практичну реалізацію Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

Зроблено 2785 актів обстеження матеріально-побутових умов у віддалених селах району для призначення житлових субсидій на житлово-комунальні послуги та твердого палива, всіх видів державної соціальної допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, соціально-незахищеним громадянам (пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам), які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

Здійснювались дієві заходи щодо задоволення життєвих потреб і запитів інвалідів, ветеранів війни та праці, поліпшення їх житлових і матеріально-побутових умов, забезпечувалися належні умови прийому громадян, щодо надання всіх передбачених законодавством державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, для належної організації та надання субсидій та пільг соціально-незахищеним громадянам, які внаслідокнедостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

Протягом звітного періоду управлінням соціального захисту населення здійснювався контроль за призначенням та виплатою соціальних допомог, проводилась перевірка достовірності поданих документів про майновий та матеріальний стан, представлених для призначення соціальних допомог.

Також за рахунок виділених коштів на дану Програму виконані роботи по поточному ремонту системи опалення в будівлі Управління соціального захисту населення Виноградівської РДА та поточний ремонт електромережі ІІ поверху Управління соціального захисту населення Виноградівської РДА з заміною електропроводки.

За 2018 рік використано коштів з даної Програми на суму 500,0 тис.грн., а саме:

-на папір та канцелярські товари – 29,9 тис.грн.,

-конверти і марки – 10,3 тис.грн.,

-на утримання автотранспорту, бензин та автозапчастини –10,0 тис.грн.,

-обслуговування комп’ютерної техніки, заправка картриджів– 15,3 тис.грн.,

-оплата за особові рахунки – 4,5 тис.грн.,

-закупівля комп’ютерної техніки (спец.фонд) – 30,0 тис.грн.

– поточний ремонт системи опалення – 310,0 тис.грн.

– поточний ремонт електромережі з заміною електропроводки – 90,0 тис.грн.

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 500,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки за 2018 рік

Програма схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації „Про районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки” від 08.11.2017 №321 та затверджена рішенням сесії районної ради від 08.11.2017 № 321.

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей району, вдосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, модернізація об’єктів їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.

Заплановані видатки на оздоровлення та відпочинок за Програмою на 2018 рік становили 6751,0тис.грн. Фактично У 2018 році з районного бюджету на виконання даної Програми виділено 200 тис.грн. За рахунок даних коштів здійснено закупівлю путівок до ДОТ „Наталія‟ Рахівського району, що дало змогу направити на відпочинок 40 дітей.

Забезпечення дітей послугами відпочинку здійснюється за рахунок функціонування таборів з денним перебуванням, які організовані на базі релігійних громад, а саме:

 • табір відпочинку „Каштан” м.Виноградів;
 • реформатський табір „Імануїл” с. ОкліГедь (церковна фара);
 • мистецький табір народної творчості с. Пийтерфолфо;
 • 4)табір відпочинку для обдарованих учнів та молоді с. Пийтерфолфо
 • табір відпочинку с.Букове (лісова зона);
 • християнський табір з денним пребуванням „Пілігрімчик” с. Олешник.

Станом на 01.01.2019р. послугами відпочинку в даних таборах охоплено 1177 дітей, а саме: в таборі відпочинку для обдарованих учнів та молоді с.Пийтерфолво – 100, в таборі народної творчості с.Пийтерфолво – 123, в таборі відпочинку „Каштан” м.Виноградів – 61, в таборі „Імануїл” с.Оклі-Гедь – 570, в таборі відпочинку с.Букове (лісова зона)  – 180 дітей, в таборі „Пілігрімчик” с. Олешник –143 дитини.

Всього станом на 01.01.2019р. оздоровленням охоплено 78 дітей, а відпочинком – 1476 (всього – 1554 дітей, що становить 88,3% від запланованого показника і 10,3% від загальної чисельності дітей шкільного віку).

Створено та постійно оновлюється кількісний банк даних дітей шкільного віку, які мають право на оздоровлення за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                                       У.КУРТАШ

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми Соціально-Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної соціальної та медичної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян, які потребують допомоги на 2018-2022 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми Соціально-Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної соціальної та медичної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян, які потребують допомоги на 2018-2022 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми Соціально-Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної соціальної та медичної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян,
які потребують допомоги на 2018-2022 роки

за 2018 рік

 Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від06.12.2012 року № 498 та затверджено рішенням сесії районної ради від 21.12.2017 року № 472 «Про Програму Соціально-Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної соціальної та медичної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян, які потребують допомоги на 2018-2022».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 50,0 грн.

Першочерговим завданням Програми є реалізація заходів, спрямованих на участь в поліпшенні обслуговування соціально-незахищених громадян шляхом забезпечення функціонування кухні з виготовлення безкоштовних обідів для громадян, які потребують допомоги, щоденно протягом року.

Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми здійснюється у межах видатків, передбачених на оплату за продукти харчування, необхідні для виготовлення безкоштовних гарячих обідів.

Станом на 01.01.2019 р. за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 50,0 тис.грн. на оплату за продукти харчування.

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 50,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки                П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання Програми оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки. (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми оздоровлення та
реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки
 за 2018 рік

Програму схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.12.2016 року № 377 «Про районну Програму оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки» та затверджено рішенням 2-ї сесії сьомого скликання районної ради від 15.01.2016 року за №58 «Про Програму оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки».

Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання Програми з районного бюджету доведено кошти в сумі 180,0 тис.грн.

Метою Програми є благодійна діяльність із забезпечення відповідних умов для комплексних та індивідуальних занять з дітьми-інвалідами та поновлення порушених функцій, шляхом здійснення системи медичних, педагогічних та духовних заходів, направлених на найбільш повну адаптацію дитини в сім’ї , колективі.

Станом на 01.01.2019 р. за рахунок коштів даної Програми профінансовано видатки в сумі 180,0 тис.грн.:

 • природний газ – 71,1 тис.грн.;
 • зарплата водія, супровід– 16,5 тис.грн.;
 • нарахування на зарплату – 8,5 тис.грн.;
 • предмети і матеріали – 83,9 тис.грн.;

Фінансування даної Програми здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 180,0 тис.грн.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                                                   У.КУРТАШ

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про виконання районного
бюджету за 2018 рік                                                                            П РО Е К Т

Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2018рік, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік (додатки № 1, 2) по загальному фонду, а саме :

– по доходах в сумі 1 059 645 446 грн.
– по видатках в сумі 1 006 627 797  грн.
з перевищенням доходів над видатками в сумі  53 017 649 грн.

по спеціальному фонду, а саме :
– по доходах в сумі 38 670 375 грн.
– по видатках в сумі 45 834 755 грн.
з перевищенням видатків над доходами в сумі  7 164 380  грн.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                  В.В.Любка

 м.Виноградів, ________ 2019 року
№ ____

Додатки № 1, 2

Виконання районного бюджету за 2018 рік

За 2018 рік до районного бюджету  надійшло податків  та  зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів по  загальному та спеціальному  фондах в сумі 197 455,7 тис.грн., що на 24,8 відсотків або 39 276,5 тис. грн. більше, ніж за 2017 рік (158 179,2 тис. грн.).

Доходи загального фонду районного бюджету виконані в сумі 172 408,5 тис.грн., що становить 105,6 відсотків до уточненого плану та 122,8 відсотків до фактичних надходжень попереднього року (140 431,4 тис. грн).

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів районного  бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду становить 99,7 відсотка. За підсумками 2018 року обсяги надходжень вказаного податку становили 171 869,0 тис.грн., планові показники з врахуванням змін виконано на 105,5 відс., перевиконання становить 8 990,7 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 22,8 відс. або на 31 870,8 тис.грн.

Доходи спеціального фонду виконані в сумі 25 047,2 тис.грн., що становить 101,7 відсотка до уточненого плану на рік та 141,1 відсотка надходжень попереднього року.

Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (99,4 відс. обсягу надходжень спеціального фонду). У 2018 році надходження становили 24 909,6 тис. грн. проти 17 745,1 тис. грн. за попередній рік  і зросли  на 40,4 відсотка.

З бюджетів усіх рівнів по загальному та спеціальному фондах за відповідний період одержано субвенцій, дотацій на загальну суму 900 860,1 тис.грн. при уточненому плані 909 703,7 тис.грн. Сума трансфертів  збільшилась порівняно з  минулим роком на 165 415,7 тис.грн.

Видатки  загального та спеціального фондів  районного бюджету за  2018 рік  склали 1 052 462,6 тис.грн. при уточненому плані за вказаний період 1 112 750,1 тис.грн., виконання становить 94,6 відсотка. В порівнянні із відповідним періодом 2017 року загальний обсяг видатків районного бюджету зріс на 152 995,4  тис.грн.

Видатки галузі ,,Освіта” виконано за рік в сумі 375 973,6 тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету займає 35,7 відсотки. Обсяг видатків  на освіту у порівнянні з відповідним періодом  2017 року зріс на 86 939,1 тис. грн.

На ,,Охорону здоров’я” видатки за 2018 рік склали 141 495,8  тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету  займає 13,4 відсотка. За рахунок вищенаведених коштів проводиться фінансування районної лікарні, центру первинної медико санітарної допомоги та бухгалтерія. По програмах, затверджених по галузі ,,Охорона здоров’я” видатки склали у сумі 1 522,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг фінансування на дану галузь зріс на  17 275,9 тис.грн.

Видатки на соціальний захист населення за рік складають – 395 641,3 тис.грн. і займають у загальному обсязі видатків 37,6 відсотка. За рахунок даних коштів фінансується територіальний центр, центр соціальної служби для молоді, фінансування яких склало відповідно 4 165,4 тис. грн. та 1 149,4 тис.грн.  Також з районного бюджету надається фінансова підтримка громадським та ветеранським організаціям по програмах. На дану мету виділено 120,0 тис.грн. Районом отримано субвенції з державного бюджету на соціальні виплати в сумі 387 902,3 тис.грн.

На галузь ,,Культура” видатки за 2018 рік становлять 9 301,3 тис. грн. і  займають у загальному обсязі видатків районного бюджету – 0,9 відсотка. По програмах, затверджених по галузі ,,Культура” видатки склали 135,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг фінансування на дану галузь зменшилася на 15 664,5  тис. грн. (з 2018 року школи естетичного виховання фінансуються по галузі ,,Освіта”).

Видатки по фізичній культурі і спорту виконані за рік в сумі 3 668 тис. грн. або профінансовано на 99,1 відсотка  до уточненого плану за звітний період (уточнений план – 3 702,7 тис. грн.).

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 ,,Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” з 2018 року код 6300 змінено на 7300, код 6600 на 7400 та код 7300 на 7100.

За  2018 рік спрямовано  вільний залишок коштів загального фонду районного бюджету у сумі 15 039,0 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 9 667,4 тис.грн.).

Виділено кошти на видатки бюджету розвитку в сумі 12 199,4 тис.грн., з них:

 • на об’єкти освіти – 4 639,2 тис.грн.;
 • на об’єкти охорони здоров’я – 1 554,6 тис.грн.;

–  на соціальний захист та соціальне забезпечення – 753,9 тис.грн. (в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату  грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 702,6 тис.грн);

 • на об”єкти фізичної культури і спорту – 1085,1 тис.грн.;
 • на інші галузі – 346,5 тис.грн.;
 • субвенції низовим бюджетам – 3 820,1 тис.грн., в тому числі

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 1 245,5 тис.грн.; на співфінансування інвестиційних проектів: співфінансування до коштів ДФРР ,,Капітальний ремонт обласної дороги 0-07-03-05 Великі Ком”яти – Вилок на ділянці Шаланки – Перехрестя Виноградівського району – 1 000,0 тис.грн. та ,,Будівництво спортивного майданчика в с.Неветленфолу вул. Залізнична, 2а” – 640,0 тис.грн.; інші субвенції: капітальний ремонт та реконструкція в  Дротинському ДНЗ – 148,3 тис.грн., Матіївському ДНЗ – 399,4 тис.грн та будинку культури с.Дюла – 386,9 тис.грн.

Виділено з районного бюджету на програму ,,Власний дім” по загальному фонду – 470,0 тис.грн, та 660,0 тис.грн – по спеціальному фонду для надання  кредитів індивідуальним сільським забудовникам району.

 

Начальник фінансового управління                                            В.ВАРГА

           

 

 

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про реформу вторинної ланки
з надання медичної допомоги у
Виноградівському районі
             ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації , районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації  взяти до відома.

2.Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації інформувати районну раду про хід реформування вторинної ланки з надання медичної допомоги у Виноградівському районі.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ___________ 2019 року
№ _____

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення
районної ради від 17.03.2016 р.№ 122 «Про надання в орендне користування приміщень за адресою: м.Виноградів,
вул. Миру, 43»
       

      П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розглянувши клопотання голови громадської організації «Союз ветеранів АТО, волонтерів «Патріот» від 30.01.2019 року №8, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни до рішення Виноградівської районної ради від 17.03.2016 р. № 122 Про надання в орендне користування приміщень за адресою: м.Виноградів, вул. Миру, 43», виклавши пункт 2 даного рішення у новій редакції: «Приміщення, відповідно до статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», передати в користування безоплатно».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка     

м.Виноградів, ___ _______ 2019 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання  Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки  за 2018 рік

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №513 «Про Програму зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки» .При відділі охорони здоров’я районної державної адміністрації створено координаційну раду із виконання даної Програми. Щорічно затверджується План і Графік роботи ради. засідання проводяться щоквартально, відповідно до плану роботи.

Мета та основні першочергові завдання програми є підвищити матеріально-технічний, діагностичний та лікувальний рівень закладів охорони здоров’я; забезпечити доступність жителям району до кваліфікованої медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах району

Виконання заходів Програми дає можливість:

 • поліпшити роботи лікувально-профілактичних закладів району за рахунок

доступності матеріально-технічної бази та діагностичної;

 • підвищити доступності жителів району до кваліфікованої медичної

допомоги;

 • поліпшити показників стану здоров’я населення.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн.. (при плановій потребі 3 860,0 тис. грн.), які були розділені між Виноградівською рай        онною лікарнею та КНП «Виноградівський ЦПМСД»  по 50 тис. грн.

По Виноградівській районній лікарні 50 тис. грн.. використано на для придбання комп’ютера із спите ром та сканером, бума форматі А4 та випалено метрологічної перевірки медичного обладнання районної лікарні. По КНП «Виноградівський ЦПМСД» 50 тис. грн. використано на метрологічні послуги  в сумі – 44 280,37 грн., монтаж, демонтаж газових лічильників амбулаторій КНП «Виноградівський ЦПМСД» – 3 900 грн. та оплата для підключення до мережі інтернет оптоволокном – 1275 грн.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                                        Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року за 2018 рік

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 12.07.2018р. 591 «Про Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року» затверджена Програма в новій редакції.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних  і соціально-економічних проблем. Складна демографічна ситуація обумовлена впливом зростання захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень.

В районі рак займає друге місце в структурі всіх причин смертей.

З метою раннього виявлення злоякісних   пухлин  всього оглянуто  при профоглядах  за   2018   року  – 37 978    чоловік, виявлено  49   хворих.            Забезпечено впровадження скринінгових програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень зовнішньої локалізації.

Кабінет патології шийки матки оснащений лікувально-діагностичною апаратурою та виробами медичного призначення.

Всього пройшло мамографій   109 жінок, виявлено – 8  раків.

Проводиться   щорічний   моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення  залежно від рівня  забруднення  навколишнього природного середовища  канцерогенними речовинами . Всього взято на облік  268  онкологічних хворих. Захворюваність складає – 229,0  на 100 тис. нас.

В умовах Виноградівської районної лікарні  проліковано  183 хворих. Надано паліативну  медичну допомогу   в медичних закладах району – 97 хворим.

Забезпечено спрямування всіх первинних онкологічних хворих в Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер,  для проведення спеціалізованого лікування. За звітний період  всього направлено – 164 хворих.

Функціонує хоспіс  для надання медичної допомоги хворим в термінальних стадіях (на 4 ліжках) на базі пульмонологічного відділення.

Діє  консультативна виїзна  служба паліативної допомоги.

Проведено навчання медичного персоналу :

Семінарські заняття з  сестрами медичними  загальної-практики сімейної медицини   району:

16.08.2018року: «Рак товстого кишечника»

19.04.2018р.: Рак ротової порожнини Клініка.  Рання діагностика.

15.02.2018р.:Рак шийки матки. Передранові сани, їх диспансеризація.

В газеті Новини Виноградівщини опубліковано стаття на тему: «Рак молочної залози», українською мовою – 1420 примірників, угорською мовою-439 примірників.

Виконання заходів даної Програми  забезпечує підвищення ефективності   заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 200,0 тис. грн..( при плановій потребі 3225,0 тис. грн.), використано 200,0 тис. грн., проводилося відшкодування лікарських засобів онкохворим, в аптечному пункті «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 156 на суму 100 тис. грн.. та  відшкодування наркотичних препаратів для знеболювання онкологічних хворих через Аптеку №133 на суму 100,0.           

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід  виконання Програми забезпечення дітей-інвалідів району
життєвонеобхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2018-2022 роки
              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання забезпечення дітей-інвалідів району життєвонеобхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2018-2022 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід  виконання Програми забезпечення дітей-інвалідів району
життєвонеобхідними медичними препаратами
та виробами медичного призначення
на 2018-2022 роки за 2018 р.

Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 12 липня 2018 р. №596  «Про Програму забезпечення дітей-інвалідів  району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2018-2022 роки» в новій редакції. Створено Координаційна рада при відділу охорони здоров’я райдержадміністрації з метою постійного контролю виконання зазначених заходів Програми. Протягом 2018р. проведено 4 засідання Координаційної ради, що є на рівні 2016 року.

Виконання заходів Програми дає змогу:

– забезпечити потребу в медикаментах для життєвозамісної терапії і лікувальному харчуванні в умовах стаціонару та в амбулаторних умовах вищезгаданих груп хворих дітей.

 • покращення якості життя хворих дітей і підлітків, досягнення їх гармонійного фізичного розвитку, збереження інтелекту дітей та зниження інвалідизації
 • забезпечення належного лікування хворих досягає суттєвого здовження тривалості та покращення якості життя;
 • зниження рівня смертності дітей і підлітків.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 400,0 тис. грн. при плановій потребі 5050,0 тис. грн., використано 400,0 тис. грн., з яких на суму 120,8 тис. грн. проводилося відшкодування  придбання дитяче харчування та проводилося відшкодування медикаментів на пільгові рецепти через аптеку «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 15 на суму 279,8 тис. грн.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 роки у Виноградівському районі 

              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 роки у Виноградівському районі (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 року у Виноградівському районі за 2018 рік

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №511 «Про Програму цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020» затверджена в новій редакції дана Програма.

При відділі охорони здоров’я райдержадміністрації створено   Координаційну раду по виконанню даної Програми. Щорічно затверджується План і графік роботи ради. Засідання проводяться щоквартально відповідно до плану роботи. В 2018 році було проведено 4 засідання.

Основна завдання Програми –це раннє виявлення хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет, зменшення кількості ускладнення внаслідок цієї хвороби, збільшення тривалості та яксоті життя хворих.

Враховуючи динаміку росту даного захворювання та ускладнень цієї хвороби, які призводять до інвалідності та смерті, ефективне проведення профілактичних і лікувальних заходів Програми дає можливість  поліпшити раннє виявлення хворих на цукровий діабет, забезпечити їх життєво необхідними цукрознижувальними препаратами та інсуліном, знизити рівень ускладнень цукрового діабету, зменшити інвалідність і продовжити життя хворим на цукровий діабет та сприятиме збільшенню загальної тривалості життя і працездатності населення району.

За 2018 рік на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 200,0тис. грн.. при плановій потребі 6 773,5 тис. грн., використано 200,0 тис. грн., проводилося відшкодування лікарських засобів  тест  смушжків для визначення рівня цукру у крові (для дітей) по пільговим рецаптам, в аптечному пункті «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 156.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання  Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 рр. за 2018 рік

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №516 «Про Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016-2020 роки»    програма затверджена в новій редакції. Хворі нефрологічного профілю отримують допомогу: стаціонарно на терапевтичних ліжках загально-терапевтичного відділення   та амбулаторно районним нефрологом поліклініки. На кожного хворого з хронічною нирковою недостатністю заведено реєстраційну кару Ф №167/0.

Хворих, які  знаходяться на   Диспансерному обліку  з діагнозом хронічна хвороба нирок  V. ступені  22 чол. станом на 01.01.2019р., у відділенні нефрології яким в обласній клінічній лікарні   і програмного гемодіалізу проводиться процедура видалення з крові азотистих шлаків  за допомогою апаратів «Штучна нирка»  та 5 хворих із трансплантованою ниркою,  всі хворі знаходяться на лікуванні і повному медикаментозному забезпеченні в Угорщині. 394 хворі з діагнозом хронічна хвороба нирок ІІІ-IV. ступені у випадку  прогресуванні хвороби, що призведене до погіршення стану здоров’я можуть потребувати переведення на замісну терапію нирок – методом програмного гемодіалізу.

Виконання Програми сприяє значному підвищенню ефективності та якості надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю, а , отже зниженню рівня інвалідизації і смертності пацієнтів, покращенню якості їх життя та підвищеннюступення соціальної реабілітації.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 222,2 тис. грн., використано 222,2 тис. грн., що становить 100 % від загальної суми (при плановій потребі на поточний рік 2118,0 тис. грн.)кошти були використані для закупки медикаментів для хворих, яким проводиться гемодіаліз в Виноградівському сателітному відділенні гемодіалізу обласної клінічної лікарні ім. А. Новака.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про Програму протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки за 2018 рік

Програма затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради  від 23.12.2016р. №227 «Про Програму протидії захворювання на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки»

Інформація про хід виконання Програми подається щоквартально в департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації та в ОКТМО «Фтизіатрія» м. Ужгород  до 10 числа наступним за звітним періодом.

Основною причиною низької ефективності даного методу виявлення є недоліки на долабораторному етапі: незадовільний рівень відбору осіб для даного обстеження з боку сімейних лікарів та пульмонологів, а також недотримання кратності обстеження, якість матеріалу. На всіх амбулаторія КНП «Виноградівський ЦПМСД» створені кабінети/пункти контрольованого лікування для проведення амбулаторного етапу лікування. Всього організовано 35 пункти і 2 ДОТ-кабінети. На амбулаторно-контрольованому лікуванні на кінець звітнього періоду знаходиться 94 хворих. Хворі міста Виноградів отримують амбулаторно-контрольоване лікування в ДОТ- кабінеті райтубдиспансера, а хворі району    в амбулаторіях по місцю проживання.

Покращилася робота по виявленню туберкульозу методом мікроскопії. Виявлення туберкульозу проводиться шляхом мікроскопічного обстеження гривалокашляючих осіб (більше 3-х тижнів) при зверненні за медичною допомогою та осіб групи ризику, які підлягають обстеженню.

Для забезпечення раннього  виявлення  туберкульозу  на всіх  лікарських дільницях організовані пункти збору мокроти, звідки матеріал направляється в клініко-діагностичну лабораторію РЛ. Виконання Програми дає  змогу:

– поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу в районі шляхом зниження темпів росту захворюваності від туберкульозу, стабілізувавши смертність від туберкульозу;

– запобігти поширенню хіміорезистентній формі туберкульозу;

– удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги;

– своєчасно виявляти хворих на туберкульоз;

– забезпечити ефективне лікування осіб, хворих на туберкульоз, на всіх етапах.

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн. (при плановій потребі 672 тис. грн.), використано 99,9 тис. грн., на закупівлю медикаментів хворим на туберкульоз,  дезінфікуючих засобів для  протитуберкульозного диспансеру та протибуеркульозного відділення Виноградівської районної лікарні і предмети захисту для  медичних працівників.

 Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка   

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Про хід виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки
за 2018 рік

Програма затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради  від 12 липня 2018 р. №592 «Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки» у новій редакції. При відділі охорони здоров’я районної державної адміністрації створено координаційну раду із виконання даної Програми. Щорічно затверджується План і Графік роботи ради. Засідання проводяться щоквартально, відповідно до плану роботи. В 2018 році було проведено 4 засідання.

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширення інфекцій, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, зниження рівня смертності та інвалідності, внаслідок інфекційних хвороб, удосконалення лабораторної бази для діагностики інфекційних хвороб, впровадження сучасних стандартів  медикаментозного лікування, удосконалення інформаційної системи обізнаності населення, поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів із зазначеної проблеми.

Завдяки виконанням заходів Програми покращилося надання стаціонарної медичної допомоги  населення району та покращилося  епідемічне благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширення інфекцій.

З метою посилення санітарно-просвітньої роботи  в 2018 році, надруковано 1 стаття в районній газеті «Новини Виноградівщини» .

За 2018р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн.  при планові потребі 672,0 тис. грн., кошти були розділені між районною лікарнею та ЦПМСД по 50 тис. грн. Виноградівською районною лікарнею закуплено на 50 тис. грн. медикаменти, дезінфікуючі засоби, тест-системи, шприци  та антирабічну вакцину. КНП «Виноградівський ЦПМСД»  було придбано медична вата, бинт, пластирі, марля – 14 726,86 грн., шприци, системи – 32 270,72 грн., маска медична – 2996,0 тис. грн.. всього на 49 993,58 грн.

 Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми репродуктивне здоров’я населення Виноградівщини на період до 2020 року               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми репродуктивне здоров’я населення Виноградівщини на період до 2020 року (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка   

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 2 лютого 2018 №510 «Про Програму «Репродуктивне здоров’я населення Закарпатської області» на період до 2020 року» затверджена в новій редакції дана Програма.

З метою забезпечення виконання Програми  щорічно затверджуються План роботи Координаційної ради, ведеться контроль за виконанням рішень. Згідно затвердженого  Плану  на 2018 рік, проведено 4 засідання.

На виконання заходів Програми організована робота та обладнане приміщення для роботи «Школи  відповідального батьківства». За звітний 2018 рік проведено 139 заняття, в яких взяло  участь 1207 жінок. Згідно затвердженого плану проведено 8 занять  з акушерками району.

Кабінети жіночої консультації та  амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) забезпечені  стандартними скельцями та стандартними направленнями для цитологічного дослідження, поновлено  інструментарій  кабінету патології шийки матки; забезпечені інформаційним  матеріалом з питань профілактики онкологічних захворювань жінок; Впроваджено систему комп’ютерного моніторингу цитологічного скринінгу патології шийки матки в роботі жіночої консультації; Впроваджено протоколи з планування сім’ї, надаються безкоштовні послуги  з питань планування сім’ї; Впроваджено в роботу клінічні протоколи з акушерства,  гінекології та неонатології; Згідно протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги проводиться діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом; Широко впроваджуються  заходи щодо ефективності реалізації Програми «Підтримки грудного вигодовування дітей в Україні»; Постійно подається інформація в місцеві ЗМІ, щодо питань «Репродуктивного здоров’я».

Пологове відділення районної лікарні забезпечене необхідними медичними  препаратами  для  лікування новонароджених і централізовано отримано апарат пульсоксиметр  для палати новонароджених.Впроваджено систему інфекційного контролю в пологовому  відділенні районної лікарні згідно наказу МОЗ України від 10.05.2007р.  № 234; У пологовому відділенні  функціонує  пункт  соціального сирітства.

Виконання основних завдань Програми дає можливість  покращити рівень надання медичної допомоги матерям і дітям, знизити рівень захворюваності вагітних та материнської смертності, знизити рівень малюкової.  Протягом 2018 року  відмов  від дітей в пологовому відділенні не було.

На виконання заходів Програми протягом 2018 року  – виділено 200,0 тис. грн. (при плановій потребі на поточний рік 2 942,0 тис. грн. ), використано 200,0 тис. грн., що становить 100 % від загальної суми Придбано дезінфікуючі засоби, вакуум системи, медикаменти, трубка ендотрахіальна, стрічка діаграма, гель для ультразвукової діагностики.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про  внесення змін до Програми
матеріально – технічного забезпечення
підрозділу територіальної оборони
району на 2018 – 2019 роки
ПРОЕКТ       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оборону України», на підставі клопотання райдержадміністрації від 25.01.2019 р.03-09/260, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити зміни до Програми матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24.11.2017 р. № 436, виклавши Програму в новій редакції (додається).

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                                В.В. Любка

м.Виноградів, ___ ________    2019 року
№_

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від _________. №              

 

ПРОГРАМА
матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної
оборони району на 2018 – 2019 роки

 1. Загальні положення

Програма матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2018 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, розпорядження військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату від 16.08.17 № 157/7/4645 «Про розроблення Програми матеріально-техничного забезпечення підрозділів територіальної оборони які формуються в районах  територіальної оборони».

 1. Підстава для розроблення Програми

Програма розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньо – політичної ситуації, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України.

Прийняття Програми направлено на захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, підтримку військових формувань та правоохоронних органів держави, які забезпечують захист державного кордону України, важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створеного загону оборони з районного бюджету, місцевих бюджетів, та інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Мета Програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально – технічного забезпечення потреб особового складу загону територіальної оборони району предметами речового майна і спорядження, зміцнення його матеріально-технічної бази для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань.

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету та інших, незаборонених діючим законодавством України, шляхів фінанасування.

 1. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на Виноградівський  районний військовий комісаріат. Основним виконавцем заходів Програми є: Виноградівський районний військовий комісаріат.

 1. Заходи щодо фінансового забезпечення виконання Програми

п/п

Найменування Виконавці 2019 рік, тис. гривень
1 Закупівля матеріально-технічних засобів,  забезпечення речовим майном необхідних для  проведення розгортання та бойового злагодження підрозділу територіальної оборони Виноградівський районний військовий комісаріат

 

25
2 Закупівля паливно-мастильних матеріалів для проведення розгортання та бойового злагодження підрозділу територіальної оборони Виноградівський районний військовий комісаріат 25
3 Закупівля засобів мобільного  цифрового транкіннгового зв’язку.  

Виноградівський районний військовий комісаріат

200
         Всього 250
 1. Напрями діяльності і заходи Програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо функціонування загону територіальної оборони Виноградівського району та  матеріально – технічного забезпечення.

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад загону територіальної оборони Виноградівського району необхідним  спорядженням відповідно до існуючих норм, згідно з потребами.

 1. Очікувальні результати та ефективність Програми

Виконання заходів Програми дозволить:

– забезпечити підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;

– ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

– підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

– підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Ініціатори  розроблення Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Розробник Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Співрозробник Програми Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату державної адміністрації
Учасники Програми Виноградівський районний військовий комісаріат, районна рада, райдержадміністрація
Відповідальний виконавець Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Термін  реалізації Програми 2018 – 2019 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2018 рік – 50 тис.грн.

2019 рік – 250 тис.грн.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 250 тис.грн.

 Пояснювальна записка до проекту рішення „Про  внесення змін до Програми матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2018 – 2019 роки”. 

Програма розроблена відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про оборону України”, Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України  від 23 вересня 2016 року № 406/2016, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1дск „Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України в 2018 році”. Зміни до Програми розроблені відповідно до листа військового комісара Виноградівського районного військового комісаріату від 14.01.2019 №68.

  Основною метою внесення змін до Програми є  проведення ряду заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки підрозділу територіальної оборони, який формується на території Виноградівський району, а саме:

створення польового табору для підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони;

забезпечення сучасними засобами зв’язку для управління підрозділу територіальної оборони;

проведення навчальних зборів з особовим складом підрозділу територіальної оборони;

завчасну підготовку до відмобілізування підрозділу територіальної оборони за штатом воєнного часу та належне матеріальне забезпечення.

Виконання заходів Програми забезпечить:

– підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;

– ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

– підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

– підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження середньозаготівельної
ціни на березовий сік у 2019 році                                         ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього середовища», рішення Закарпатської обласної ради від 25.05.2017 №813 «Про затвердження рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 31.01.2019р. № 03-09/321,  районна рада

ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити середньозаготівельну ціну на березовий сік у 2019 році в розмірі – 4,00 грн. за 1 літр.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                   В. В. Любка

 м.Виноградів,   ___________ 2019 року
№  

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради «Про затвердження середньозаготівельної
ціни на березовий сік у 2019 році»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект рішення розроблено відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього середовища», рішення Закарпатської обласної ради від 25.05.2017 №813 «Про затвердження рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області», враховуючи пропозиції постійної комісії  районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології та рекомендації робочої групи з питань раціонального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою є забезпечення реалізації державної політики у сфері лісових відносин, повноти надходжень коштів до місцевих бюджетів.

 1. Правові аспекти

В основу розробки рішення покладено положення статей 6,16 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 36 Закону України «Про рослинний світ», рішення Закарпатської обласної ради від 25.05.2017 №813 «Про затвердження рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області».

4 . Прогноз результатів

Прийняття рішення сесією районної ради  забезпечить реалізацію державної політики у сфері лісових відносин,  надходжень коштів до місцевих бюджетів. 

Начальник відділу
економічного розвитку і торгівлі                                                              В. Окутіна

31.01.2019

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік           П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію відділу  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

    Взяти до відома інформацію відділу  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік (додається).

 

Голова районної ради                                                                      В.В. Любка 

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

ЗВІТ про виконання
Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016 – 2020 роках               П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Окутіної В.В.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію начальника відділу  економічного розвитку і торгівлі райдрежадміністрації Про хід виконання Програми формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016 – 2020 роках (додається).

Голова районної ради                                                           В.В. Любка 

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

 ЗВІТ про виконання Програми формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016 – 2020 роках за 2018 рік.

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку
архівної справи у Виноградівському районі
на 2016-2020 роки  
                                                                                                        ПРОЕКТ          

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника архівного відділу районної державної адміністрації Головнич Т.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію архівного відділу районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                        В.В.Любка

м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Інформація про хід виконання у 2018 році Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016 – 2020 роки.

На виконання вимог Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, а також для зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу,  розпорядженням голови Виноградівської районної державної адміністрації від 19.01.2016 № 21 схвалено „Програму розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016 – 2020 роки” та затверджено третьою сесією сьомого скликання Виноградівської районної ради від  17 березня 2016 року № 99.

Відповідно до розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації від 18.01.2017 № 16 «Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016 – 2020 роки» та рішення сесії районної ради від 14.06.2017 № 307 внесено зміни до Програми, відповідно до яких на фінансування Програми розвитку архівної справи у 2018 році передбачено 118 000 грн., з яких на розвиток архівної справи виділено 30 000 грн.

Станом на 19.12.2018 року використано –  30 000 грн.

На виділені кошти:

–  придбано оргтехніку (принтер – 5890 грн.; картридж до принтера –   3688 грн.; комп´ютер – 5982 грн.) – всього 15560 грн.;

– проведено ремонт системного блоку ПК  – 1440 грн.;

– оплачено  послуги охорони архівних приміщень – 6000 грн.;

– придбано канцелярські товари ( бумага – 1425 грн.; папки – 225 грн.; канцелярське приладдя – 350 грн.) – всього 2000 грн.;

– придбано засоби побутової хімії – 500 грн. та інвентар – 500 грн. для оброблення архівних приміщень і документів –  всього 1000 грн.

– придбано 2 настінні світильники  в робочі приміщення – 720 грн.;

– проведено обстеження  димових каналів в архівному відділі – 520 грн.

-проведено діагностику комп´ютерної техніки архівного відділу і придбано фотобарабан в принтер – 2760 грн.

Фінансування даної програми у 2018 році дало змогу значно покращити матеріально – технічну базу архівного відділу, забезпечити належні умови для  збереження документів управлінь, відділів, установ та організацій району, що належать до Національного Архівного фонду України і є надбанням держави.

Також, належне забезпечення відділу комп’ютерною та копіювальною технікою покращило якість надання послуг громадянам району щодо задоволення їх соціально – правових потреб.

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати діяльності місцевої прокуратури на території Виноградівського району за 2018 рік»              ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати діяльності місцевої прокуратури на території Виноградівського району за 2018 рік», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Взяти до відома інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати діяльності місцевої прокуратури на території Виноградівського району за 2018 рік» (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ___________ 2019 року
№ _____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми підвищення
ефективності виконання повноважень органами
виконавчої влади щодо реалізації державної                              П Р О Е К Т  
політики на 2016-2020 роки       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 «Порядку звітування по виконанню районних цільових програм» затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, заслухавши інформацію керівника апарату районної державної адміністрації  І.Вантюха,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію керівника апарату районної державної адміністрації  про хід виконання Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної політики на 2016-2020 роки  (додається).

Голова районної ради                                                                         В.В. Любка

 м.Виноградів, ________ 2019 року

Аналітичниий звіт
виконання заходів “Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2016 – 2020 роки”

На виконання заходів “Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2016 – 2020 роки” протягом 2018 року виділені кошти в сумі 306400,00грн., зокрема:

– рішенням сесії районної ради від 19 березня 2018 року №557 “Про внесення змін до рішення районної ради від 02.02.2018р.№508 “Про районний бюджет на 2018 рік” – 50000,00грн;

– рішенням сесії районної ради від 12 липня 2018 року №611 “Про внесення змін до рішення районної ради від 02.02.2018р. №508″Про районний бюджет на 2018 рік”( зі змінами від 19.03.2018р.№557, 13.04.2018р.№573)” – 220000,00грн.

– рішенням сесії районної ради від 19 грудня 2018 року №666 “Про внесення змін до рішення районної ради від 02.02.2018 р. №508 “Про районний бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 19.03.2018 р. №557, 13.04.2018 р. №573, 12.07.2018 р. №611, 30.10.2018 р. №628, 30.11.2018 р. №660)” – 36400,00грн.

Протягом 2018 року державною адміністрацією з метою підвищення ефективності та якості роботи структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо реалізації повноважень, супроводу програм розвитку району, для забезпечення аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами, необхідними для прийняття управлінських рішень і використання для цього сучасних інформаційних технологій використано коштів на суму 306400,00грн., зокрема придбано:

 • паливно – мастильних матеріалів – 128,7 тис.грн;
 • канцтоварів – 16,6 тис.грн;
 • послуги зв’язку – 31,2 тис.грн;
 • 2 одиниці побутової техніки – 8,9 тис.грн;
 • сувенірна продукція – 5,7 тис.грн;
 • квіткова продукція – 1,8 тис.грн;
 • ремонт офісної та комп’ютерної техніки – 35,7 тис.грн;
 • картриджі, тонери, периферійне обладнання – 31,3 тис.грн;
 • інформаційний стенд – 1,1 тис.грн;
 • запчастини до службового автотранспорту – 1,6 тис.грн;
 • роботи по обстеженню та технічному обслуговуванню газових труб та установок – 0,5 тис.грн;
 • марки – 3,0 тис.грн;
 • відрядні для працівників райдержадміністрації – 1,6 тис.грн;
 • ремонт електромереж у службових приміщеннях райдержадміністрації – 2,3 тис.грн;
 • персональний комп’ютер в комплекті – 16,4 тис.грн;
 • система захисту інформації – 20,0 тис.грн.

 Керівник апарату
державної адміністрації                                          І.Вантюх

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2018-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію  начальника відділу у справах преси, інформаційних технологій та зв’язку апарату райдержадміністрації,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію начальника відділу у справах преси, інформаційних технологій та зв’язку апарату райдержадміністрації  про хід  виконання Програми висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2018-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

 

Інформація про хід виконання районної Програми висвітлення діяльності органів державної владита органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації за 2018 рік

Програма розроблена на виконання Закону України „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів ”, указів Президента України від 9 грудня 2000 р. №1323 „ Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в України ”, від 17 лютого 2001 р. № 101 „Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення ”, від 01 серпня 2002 р. №683/2002 „ Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади ”.

В 2018 році на реалізацію заходів програми виділено 77 тис. 480 грн. Кошти були спрямовані на оплату публікації матеріаліву громадсько-політичному виданні  „Новини Виноградівщини”, в яких висвітлювалася діяльність органів виконавчої влади району, та на закупівлю комп’ютерної техніки. Станом на 01.01.2019 року використано 76 тис. 714 грн. З них на поточні видатки – 57 тис. 480 грн., на капітальні видатки – 19 тис. 234 грн.

Реалізація заходів Програми дозволяє покращувати інформування мешканців району про внутрішню та зовнішню політику держави, резонансні та гучні події в районі, висвітлення діяльності районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

Начальник відділу у справах преси,
інформаційних технологій та зв’язку
апарату райдержадміністрації                                                    В.КОРМОШ

 

 

 

  У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу районній лікарні на
списання основних засобів                                        ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», пункту 11 «Положення про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженого рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267, розглянувши клопотання Виноградівської районної лікарні від 13.11.2018р. №854/08-6, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дозволити  Виноградівській районній лікарні списати з обліку основні засоби, які є непридатними до подальшого використання згідно з відомістю про майно, що списується з балансу районної лікарні (додається) .

2.Виноградівській районній лікарні при списанні основних засобів керуватись «Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженого рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).    

 

Голова районної ради                                                                                  В.В.Любка

 м.Виноградів, __ __________ 2019 року
№ ___

Додаток про майно, що списується з балансу районної лікарні

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Порядку призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, виклавши його у новій редакції  П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018р.№291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 16.04.2018р. №454/31906 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Визначити Виноградівську районну раду відповідальним органом за організацію проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності.

2.Уповноважити голову Виноградівської районної ради приймати рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до чинного законодавства та затверджувати персональний склад конкурсної комісії.

3.Внести зміни до Порядку призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, виклавши його у новій редакції

Затвердити Положення про конкурс на посаду  керівника закладу загальної середньої освіти за організаційно правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є Виноградівська районна рада (додається).

4.Уповноважити голову Виноградівської районної ради від імені Виноградівської районної ради  (засновника)  укладати строковий трудовий договір (контракт) у письмовій формі на підставі рішення конкурсної комісії з переможцем конкурсу.

5.Вважати таким, що втратило чинність рішення сьомої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради  від  28.10.2016 № 191 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району».

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка

  м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___
           

                                                                                         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
рішенням районної  ради
                                                                                     від ___________ № ____

  ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є Виноградівська районна рада 

 1. Загальна частина

1.Це Положення визначає загальні засади та процедуру проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є Виноградівська районна рада.

2.Керівник закладу загальної середньої освіти призначається за результатами конкурсного відбору Виноградівською районною радою, на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладання контракту.

Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

Заступник керівника, педагогічні та інші працівники загальноосвітнього навчального закладу призначаються на посади та звільняються з посад у відповідності до законодавства України.

Підставою для проведення конкурсного відбору є розпорядження голови Виноградівської районної ради.

Рішення про проведення конкурсу приймає голова районної ради:

– одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

– наявність вакантної посади керівника навчального закладу;

– не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

– упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

 2.Вимоги до керівника комунального закладу освіти

1.Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу світу, не нижче ступеня магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, має високі моральні якості та організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

2.Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу освіти особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 1. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

1.Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

2.Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм розпорядженням голова районної ради.

До складу конкурсної комісії входять представники засновника,  трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. За потреби до складу комісії можуть бути включені представники органу управління, органу місцевого самоврядування та інші. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

3.Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

4.Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

Членами конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути:

– незалежні фахівці у сфері освіти, публічного або бізнес-адміністрування;

– члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері освіти, зареєстрованих відповідно до закону;

– члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері освіти.

 1. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 1. Подання документів для участі в конкурсі
 1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу освіти.
 2. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографію, та або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копії документів про вищу освіту, не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді, які відкриваються на черговому засіданні комісії.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, не є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
 2. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
 3. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту засновника закладу, які передаються конкурсній комісії.
 4. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. 
 1. Добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу освіти та призначення керівника
 1. Конкурсний добір проводиться публічно.
 2. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
 3. Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує засновник навчального закладу.
 2. Конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти оголошується не менше ніж за два місяці до завершення строку повноважень керівника комунального закладу освіти відповідно до контракту або впродовж десяти днів з дня дострокового припинення його повноважень.
 3. Засновник навчального закладу забезпечує відео – та аудіо фіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу освіти.

7.Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

 1. Засновник навчального закладу не пізніше як за 5 робочих днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 2. Конкурсна комісія проводить своє засідання не пізніше ніж за 5 робочих днів після закінчення строку приймання документів, оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.
 3. На черговому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу освіти, на відповідність кваліфікаційним вимогам.
 4. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу освіти у разі невідповідності кваліфікаційним вимогам, зазначеним у цьому Положенні, за рішенням конкурсної комісії.
 5. Засновник зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу освіти, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу освіти, на посаду керівника якого проводиться конкурс.
 6. На черговому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів перспективного плану розвитку закладу освіти.
 7. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

– післядипломна освіта у галузі управління;

– досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері освіти;

– володіння мовою навчання навчального закладу;

– досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

15.Вивчення конкурсною комісією поданих документів, перспективного плану розвитку навчального закладу не може здійснюватися більше як п’ять робочих днів.

16.Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 1. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті засновника навчального закладу.
 2. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
 3. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.
 4. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

– відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

– жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

– конкурсною комісією не визначено претендента.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

 1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, – переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання голові Виноградівської районної ради. Розпорядження про укладання контракту приймається головою районної ради протягом 5 робочих днів з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання.
 2. Контракт з керівником комунального закладу освіти визначає основні вимоги до діяльності закладу освіти, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.
 3. У контракті має бути врахована специфіка діяльності закладу загальної середньої освіти.

Заступник голови районної ради                                                     А.А.Сверенко

   У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу на передачу частини приміщення в орендне користування         П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, за результатами робочої наради при голові районної ради від 25.01.2019 р., з метою забезпечення населення на території Новоселицької сільської ради аптечними послугами, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл на передачу в орендне користування частину приміщення (інв.№8) в будівлі АЗПСМ с.Новоселиця за адресою: с.Новоселиця вул. Шевченка,55, площею до 4 м.кв., з метою розміщення аптечного пункту ІІ категорії.

2.Враховуючи  значне віддалення  АЗПСМ с.Новоселиця  від районного центру та невелику кількість населення населеного пункту, який буде обслуговувати аптечний кіоск, встановити орендну плату за користування орендованим приміщенням у розмірі 5 відсотків від ринкової вартості об’єкту.

3.Відділу з питань приватизації майна в районі та конкурсній комісії з проведення конкурсів на укладення договорів оренди комунального майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району провести необхідні заходи з передачі приміщень в орендне користування.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2019 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу  інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Мельник І.Д., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації про хід виконання Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Звіт
про виконання районної цільової
Програми „Власний дім“ за 2018 рік

 Районна цільова програма „Власний дім” на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради 15 січня 2016 року № 70, зі змінами від 10 березня 2017 року № 247.

Мета програми – реалізація державної політики у галузі будівництва житла на селі, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва та поліпшення житлово-побутових умов проживання у житлових будинках, квартирах  через облаштування їх інженерними мережами,  а також створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості шляхом надання селянам пільгових кредитів та залучення для її реалізації різних джерел фінансування.

Програма у районі ефективно діє з 2002 року, користується серед сільських мешканців району великою популярністю. До фінансування  Програми  залучаються  сільські, селищні та міська ради  в районі.

Кредитування Програми здійснюється через обласний Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості шляхом надання пільгових довгострокових кредитів по напрямках фінансування, зокрема на будівництво, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт та придбання житлових будинків та квартир, а також на влаштування інженерних мереж, впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій, тощо.

У відповідності з договором про співпрацю між Виноградівською райдержадміністрацією, районною радою та обласним Фондом інвестування по впровадженню Виноградівської районної цільової програми „Власний дім” районною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі  у 2018 році оформлено 42 клопотання на виділення кредитів мешканцям сільських населених пунктів, з них 2 – для купівлі житла; 1 – для будівництва житлового будинку; 3 – ремонту житлового будинку; 6 – на облаштування житлових будинків інженерними мережами, 30 – на впровадження енергоефективних технологій (в  тому числі утеплення фасадів будинків і квартир, заміна зовнішніх дверей, вікон, заміна газового котла твердопаливним, та ін.).

Передбачений Програмою обсяг фінансування на 2018 рік  з районного бюджету складав 2060,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1310,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 750,0 тис. грн.

Протягом 2018 року з районного бюджету і бюджетів сільських рад профінансовано 2526,65  тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 1600,0 тис. грн. (в т.ч. кошти районного бюджету – 470,0 тис.грн.; Виноградівської міської ради – 450,0 тис.грн., Вилокської селищної ради – 420,0 тис.грн., Королівської селищної ради – 50,0 тис.грн.; Веряцької сільської ради – 50,0 тис.грн.; Оноцької сільської ради – 40,0 тис.грн., Олешницької сільської ради – 50,0 тис.грн., Чорнотисівської сільської ради – 20,0 тис.грн.; Широцької сільської ради – 50,0 тис.грн.).

По спеціальному фонду – 926,65 тис.грн. (в т.ч. кошти районного бюджету – 660,0 тис.грн.; Виноградівської міської ради – 157,39 тис.грн., Королівської селищної ради – 51,26 тис.грн.; Олешницької сільської ради – 35,0 тис.грн., Оноцької  сільської ради – 23,0 тис.грн.)

За 2018 рік обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості виділено кредитних коштів мешканцям району на загальну суму 2710,0 тис.грн., у тому числі 800,0 тис.грн. – на добудову та придбання житлових будинків, 1910,0 тис.грн. – на  облаштування житлових будинків інженерними мережами, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих  технологій.

Начальника відділу інфраструктури,
житлово-комунального господарства
та будівництва                                                                                      І.Мельник

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт голови районної ради         П Р О Е К Т

Відповідно до пунктів 6, 8 частини 1 статті 43, пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27 Регламенту роботи районної ради VIІ скликання, заслухавши та обговоривши звіт голови районної ради Любки В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Звіт голови Виноградівської районної ради Любки Віталія Володимировича взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                                                   В.В.Любка

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у  Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки ПРОЕКТ

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого  і середнього підприємництва в Україні” та на підставі клопотання Виноградівської райдержадміністрації від 15.01.2019 року № 03-09/170, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2019 − 2020 роки, що (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні  роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва,  транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології  (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                   В. В. Любка

м.Виноградів,   ___________ 2019 року
______

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у  Виноградівському районі на 2019 – 2020 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації Бачкай В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації про хід виконання Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

Інформація про хід виконання у 2018 році
Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки

Програма забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.12.2016 року №378 і схвалена рішенням 10 сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради від 10.03.2017 р. №246.

На виконання заходів Програми у 2018 році рішенням 23 сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради від 12.07.2018 р. № 611 «Про внесення змін до рішення районної ради від 02.02.2018 р. № 508 «Про районний бюджет на 2018 рік» виділено 30,0 тис.грн., при запланованому обсязі фінансування 135,0 тис.грн.

Протягом 2018 року виділені кошти освоєно в повному обсязі, в тому числі на:

–        монтаж та обслуговування системи охоронної сигналізації – 9087,98 грн.;

–        придбання комп’ютерної, офісної та іншої техніки (1 телефонний апарат, 1 блок безперебійного живлення, 1 жорсткий диск, 3 акумуляторні батареї до робочих станцій відділу, ремонт факсимільного апарату) – 14836,00 грн.;

–        придбання предметів та матеріалів медичної допомоги (укомплектування медичної аптечки) – 500,00 грн.;

–        придбання засобів протипожежної безпеки (2 вогнегасники) – 680,00 грн.;

–        покращення матеріально-технічної бази відділу (придбання: 10 конвертів з марками, 30 п. бумаги для друку,  3 подовжувачів електричних, 5 ламп люмінесцентних, канцелярського приладдя, товарів побутової хімії та інвентарю для прибирання приміщень відділу) – 4896,02 грн.

Таке використання виділених з районного бюджету коштів дозволило привести матеріальне та технічне забезпечення відділу у відповідність до встановлених нормативними актами вимог, а також технічно підготуватись до чергових виборів 2019 року.

 

В.о. голови державної адміністрації                   Н.КОСТЕЛЕБА-ВЕРЕМЧУК

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2018-2022 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації Югаса В.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу культури районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2018-2022 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2019 року

№ ___

Звіт про виконання «Програми  розвитку дитячих шкіл
мистецтв Виноградівського району на 2018-2022 роки» за 2018 рік

„Програма розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2018 – 2022 рокиˮ  схвалена розпорядженням голови Виноградівської районної державної адміністрації від 09.11.2017 р. №326, затверджена рішення сесії районної ради УІІ скликання від 16.01.2018 року №499. У 2018 році на виконання заходів Програми виділено кошти в сумі 35.0 тис.грн.

Відділ культури  проводить систематичну роботу з виявлення та підтримки обдарованих дітей у дитячих школах мистецтв. Протягом 2018 року в обласних конкурсах учнівських творчих колективів серед дитячих шкіл мистецтв взяли участь 350 учнів з 10 дитячих шкіл мистецтв за жанрами: хореографічний, хоровий, фортепіанний, струнно-смичковий, образотворчий, декоративно-прикладний, народний та театральний.

Згідно плану заходів щодо виконання Програми проведено:

п.1. У районі діють десять дитячих шкіл мистецтв, які працюють за такими фаховими напрямами: фортепіано, народні інструменти, струнно-смичкові інструменти, духовні інструменти, музично-теоретичні дисципліни, хореографія, хоровий спів, вокал, образотворче мистецтво, театральне мистецтво.

Контингент учнів на 2018-2019 навчальний рік у дитячих школах мистецтв району, затверджений наказом відділу культури  №01-07/545 від 12 вересня 2018 року становить 1208 учнів.

п.4. Відділ культури спільно з директорами ДШМ району проведено 12 нарад, 5 семінарів.  Директори ДШМ району взяли участь у 4 обласних нарадах управління культури та 7 семінарах з питань виконання навчально-виховного плану та фінансово-господарської діяльності.

Протягом звітного періоду було проведено 5 обласних методичних семінарів та відкритих уроків на яких були присутні   викладачі із всіх дитячих шкіл мистецтв району.

Дитячі школи мистецтв беруть участь у проведенні  більшості  державних календарних, традиційних свят та звітних концертів.

п.6. Протягом 2018 року директори та викладачі шкіл мистецтв організували та взяли участь у:

19-23 лютого 2018 року на базі Ужгородського коледжу культури пройшли обласні курси підвищення кваліфікації викладачів відділів народних інструментів, струнно-смичкових, хорових дисциплін, фортепіанного, художнього.

15 травня 2018 року майстер клас Андреї Варнодь для учнів та викладачів фортепіанного відділу.

23 жовтня проведений обласний методичний семінар при Перечинській ДШМ на тему: „Раціональна постава при грі на духових та ударних інструментах. ЇЇ практичне значенняˮ.

24 жовтня 2018 року проведений обласний методичний семінар при Мукачівській ДШМ №2 на тему „Дихання, як стержнева основа академічного співуˮ.

26 жовтня 2018 року відбувся  обласний методичний семінар „Стратегія розвитку  класичного хореографічного мистецтва Закарпаттяˮ на базі Ужгородського коледжу культури і мистецтва.

07 листопада на базі Тересвянської ДШМ проведений обласний методичний семінар „Розвиток поліфонічного мислення в учнів мистецьких шкіл. Методики роботи над поліфонічним твором на уроці з спеціальностіˮ.

14 листопада у Виноградівській ДШМ ім. Б.Бартока проведений кущовий методичний семінар „Підбір репертуару та його роль у формуванні виконавських навичок скрипаляˮ.

20 листопада відбувся кущовий семінар при Новосільській ДШМ „Розвиток творчих здібностей на уроках сольфеджіо в старших класахˮ.

23 листопада відбувся кущовий методичний семінар на тему „Робота над фортепіанними творами композиторів Закарпаттяˮ, на базі Виноградівської ДШМ ім.Б.Бартока.

28 листопада відбувся обласний методичний семінар „Сучасна українська хорова музика, як складова репертуару дитячих хорових колективівˮ на базі Неветленфолівської ДЩМ.

п.8. Протягом звітного періоду робота в дитячих шкіл мистецтв  району проводилась відповідно до планів роботи обласного та кущового методоб’єднань та річних планів роботи шкіл.

29 січня було проведено кущовий конкурс виконавської майстерності учнів молодших класів відділу народних інструментів шкіл естетичного виховання Виноградівського району.

06 лютого проведений кущовий конкурс фортепіанних ансамблів, у якому вихованці Вилоцької ДШМ Зеленська Оксана та Омбоді Доріна (викл. Нанаші М.І) посіли 1- ше місце, вихованці Пийтерфолівської ДШМ Лодані Река (викл. Енгі-Химинець Е.Г.) та Боргато Язмін (викладач Данич Е.З.) отримали першу премію.

1 березня відбувся обласний конкурс „Жаворонокˮ, де учениці Вербовецької ДШМ Повдьор Рейка отримала ІІ місце, Зелік Кінче – подяку, учень Вилоцької ДШМ Манді Давід 4 кл. зайняв 2 – ге місце, (викл.Вогрін-Кіселович К. І., конц. Подкопаєва Л. Й.).

2 березня була проведена кущова музично-теоретична олімпіада, в результаті якої учні Виноградівської ДШМ Роспопа Дарина (викл.Вейконь Н.В) отримала 1 місце з музичної літератури, учениці Носок Александра та Носок Анастасія (викл.Сорводі Н. Ю.) отримали 3-тє місце з музичної літератури, учениця Марушка К.(викл. Сорводі Н.Ю) отримала 2 місце по сольфеджіо.

В Ужгородському музичному коледжі відбувся обласний етап конкурсу вокальних ансамблів малих форм, де ансамбль учнів молодших класів (кер.С.Ф. Гнетило, конц.Сорводі Н. Ю.) отримали подяку управління культури облдержадміністрації.

23-25 березня у м.Егер відбувся міжнародний конкурс фортепіанних ансамблів „Zenevarazslatˮ, у якому взяли участь вихованці Вилоцької ДШМ Зеленська Оксана та Омбоді Доріна посіли 3 місце, у номінації (викладач-учень) – викл. Нанаші М.І. та учениця 7 кл. Омбоді Доріна зайняли 1 місце. Вихованці Пийтерфолівської ДШМ Лодані Река, (викл. Енгі-Химинець Е.Г). та Боргато Язмін (викл. Данич Е.З.) отримали гран-прі у категорії молодших класів, Ф.Кіраль, М.Біров отримали ”гран-прі”,вихованці Виноградівської ДШМ Миць Анастасія – Бачкай Юліана отримали 1 місце, Пелехач Яна – Дубляк Тамара-1 місце.

24 березня у м.Берегово відбувся конкурс угорської пісні „Tul a Tiszamˮ, де учні І.Біров зайняла 1 місце, С.Кадар зайняла 2 місце.

27 березня на базі міського будинку культури пройшов кущовий конкурс хорової майстерності Конкурс проходив в 4 номінаціях:

1) Хори учнів молодших класів:Виноградівської ДШМ – подяка за участь , Королівської ДШМ – подяка  за участь, Новосільської ДШМ – ІІІ місце.

2) Хори учнів старших класів: Виноградівської ДШМ – ІІ місце, Олешницької ДШМ – ІІІ місце.

3) Ансамблі учнів молодших класів: Великопаладської ДШМ – ІІ місце, Виноградівської – подяка за участь, Новосільської ДШМ – ІІІ місце, Олешницької ДШМ – ІІІ місце.

4) Ансамблі учнів старших  класів: Великопаладьської ДШМ – І місце, Неветленфолівської ДШМ – І місце, Королівської ДШМ – подяка за участь, Новосільської ДШМ – ІІІ місце.

2 квітня викладач образотворчого відділу Стасюк А.М. разом з учнями образотворчого відділу провела мастер-клас для викладачі та учнів ДШМ району „Великодня писанкаˮ під час якого учасники мали можливість попрактикуватися у виготовленні писанок старовинним способом за допомогою писачка та воску.

20 квітня дитячий фольклорний колектив Вербовецької ДШМ брав участь у конкурсі „Szol a fulemuleˮ (викл. О.А. Шаркаді).

21 квітня відбулася всеукраїнська музична олімпіада майстерності „Голос дітиˮ (класичне фортепіано), де учениця Виноградівської ДШМ ім. Б.Бартока Тесличко Злата отримала подяку за участь.

25 квітня відбувся обласний конкурс індивідуальних виконавців учнів старших класів де учні ДШМ с. Вілок: учень 7 класу Ковач Марк, (викл. Ковач С.О., концерм. Сподні О.Ф). – 1 місце;  учениця 8 кл. Біров Каріна, (викл. Ковач С.О., концерм. Нанаші М.І). – 1 місце.

29 квітня проведений дитячо-юнацький конкурс образотворчого мистецтва „Легенди Карпатˮ, де 2-гі місця здобули вихованці Виноградівської ДШМ ім.Б.Бартока, Молнар Тамілла, Гуцал Софія та Чука Валерія.

06 травня викладачі та вихованці дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району взяли участь у фестивалі виноградарів-виноробів „Угочанська Лозаˮ.

11 травня на міжнародному конкурсі піаністів м. Фегердьормот (Угорщина) учень Пийтерфолівської ДШМ Поладі Матвій учень отримав „гран – пріˮ та фортепіанний ансамбль Лодані Река та Боргато Язмін, (викладачі Данич Е.З та Енгі Е.Г) також отримали „гран-пріˮ.

15 травня відбувся обласний конкурс „Таланти багатодітної родиниˮ, де учень образотворчого відділу Люньо Я. отримав диплом III ступеня у номінації „декоративно-прикладне мистецтвоˮ.

18 травня в учні ДШМ Виноградівського району взяли участь у VII Обласному дитячому фольклорному фестивалі-конкурсі «Веселковий передзвін», де гідно представили наш район. Біров Каріна, учениця Великопаладської ДШМ, у сольному жанрі зайняла 1 місце, ансамбль цитристів Великопаладської ДШМ зайняв 3 місце, народний вокальний ансамбль Вербовецької ДШМ – 3 місце, хореографічний колектив Вербовецької ДШМ -2 місце, народне вокальне соло Вербовецької ДШМ – 3 місце.

24 травня учениця 8 класу Вербовецької ДШМ А. Зан (викл. М.М. Горонгозо) взяла участь у міжнародному конкурсі у м. Вашарошномень (Угорщина), де отримала „срібний дипломˮ .

26 травня – 05 червня 14 вихованців Пийтерфолівської ДШМ відпочили у таборі загального відпочинку на озері Балатон  (Угорщина).

29 травня у Середнянській ДШМ відбувся XVI обласний конкурс українського художнього слова ім. І. Ірлявського „Моя веснаˮ де учениця театрального відділу Широківської ДШМ А.Погоріляк отримала диплом у номінації „гуморˮ  (викл. О.М.Дубровка).

03 червня – 05 серпня проведена персональна виставка викладача образотворчого відділу Пийтерфолівської ДШМ Гомокі Габора у м.Будапешт.

07 липня на урочистому відкритті  будинку культури після капітального ремонту с.Пийтерфолво брав участь учень Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв Поладі Матвій (викл. Енгі Е.Г.).

07-14 липня проходив XXIII Закарпатський табір народної творчості, при Пийтерфолівській ДШМ, де мали змогу відпочити обдаровані діти Виноградівського району та Закарпатської області.

08 липня 2018 фольклорний колектив викладачів та дитячий хореографічний колектив Вербовецької дитячої школи мистецтв виступили на святі „День сім’їˮ, що відбулося у с. Шаланки.

05 серпня  фольклорний колектив викладачів та дитячий хореографічний колектив Вербовецької ДШМ виступили у м.Нірчоголь (Угорщина)  на фестивалі кремзликів.

17 серпня у виставковій залі „Імпастоˮ відкрилася виставка під назвою „Графікаˮ якій взяла участь викладач образотворчого відділу ДШМ с.Широке Стасюк А.М.

19-20 серпня фольклорний колектив викладачів , дитячий хореографічний колектив та вокальний ансамбль учнів  Вербовецької ДШМ виступили  у м.Кунсентмартон (Угорщина)  на святі приуроченому дню міста та святу „Хліб угорцівˮ.

24 серпня самодіяльний вокальний жіночий квартет Виноградівської дитячої школи мистецтв (керівник С.Гнетило) виступили з привітанням до Дня Незалежності  України у санаторії „Теплицяˮ.

10 вересня самодіяльний народний вокальний квартет (керівник С. Ф. Гнетило) та інструментальний ансамбль викладачів (керівник В. Марушка) Виноградівської дитячої школи мистецтв  взяли участь у відкритті Міжнародного пленеру художників „Чорна Гораˮ.

15 вересня фольклорний колектив викладачів Вербовецької дитячої школи мистецтв брав участь на Дні добросусідства України та Польщі біля села Лубня.

21 вересня викладач Виноградівської дитячої школи мистецтв Гнетило С.Ф. виступила на Дні партизанської слави.

24 вересня у Вилоцькій дитячій школі мистецтв проведено тематичний урок на тему: „Роль художньої спадщини Т.Г.Шевченка в українському мистецтвіˮ для 2-8 класів. Підготувала викладач музично-теоретичних дисциплін Вогрін-Кіселович К.І.

25 жовтня відбувся II обласний конкурс живопису ім. А. Ерделі, де взяли участь вихованці  Виноградівської ДШМ 1-ше місце отримала Молнар Таміла, Міговк Катерина – подяку.

4 листопада вокальний ансамбль викладачів Неветленфолівської ДШМ брали участь у 29-му фольклорному фестивалі „Золота Осіньˮ у м.Тячів.

3 грудня у міському будинку культури м.Виноградів колектив учнів та викладачів Нефетленфолівської ДШМ провели 11-й благодійний концерт з метою зборів коштів на лікування важкохворого Костроби Олександра. Під час концерту зібрано 72200 грн.

Протягом грудня 2018 року у всіх ДШМ Виноградівського району проведено академконцерти та батьківські концерти.

Учні та викладачі шкіл мистецтв району є незмінними учасниками заходів приурочених до відзначення державних та календарних свят у районі.

Протягом другої половини грудня у всіх дитячих школах мистецтв району відбулися академічні покази, іспити, звітні батьківські та благодійні концерти. Учні та викладачі шкіл мали змогу презентувати батьківському колективу та громадськості всі набуті знання та майстерність.

Викладачі ДШМ відвідують міжнародні фахові курси, конференції де навчають та обговорюють питання сучасної педагогічної роботи та освіти.

п.9. Згідно положення «Про  призначення стипендій та премій у дитячих школах мистецтв» відділ культури провів урочистості, де відбулося одноразових стипендій переможцям обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів учням ДШМ району та премії їх викладачам на загальну суму 35.0 тис.грн.

Потреба для фінансування даних заходів у 2018 році становить 50.0 тис.грн., виділено 35.0 тис.грн.

п.12.На початку навчального 2018-2019 року  комісією, яка діє при відділі культури, розглянуто тарифікаційні списки працівників дитячих шкіл мистецтв району з метою приведення видатків на нарахування заробітної плати у відповідність до виділених асигнувань.

Протягом вересня 2018 року при затвердженні тарифікаційних списків була здійснена оптимізація роботи дитячих шкіл мистецтв шляхом скорочення обсягу педагогічного навантаження і перегляду штатних розписів установ.

ДШМ співпрацюють з громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування з метою покращення матеріально-технічної бази школи.

Після численних консультацій відділ культури доручив керівникам установ культури району привести витрати у відповідність до бюджетних асигнувань. Керівники закладів, які несуть безпосередню відповідальність за функціонування установи в цілому та за невиплату заробітної плати зокрема, прийняли рішення внести корективи до штатних розписів, коригувати стимулюючі надбавки, переглянути обсяги педагогічного навантаження, щоб не блокувати роботу очолюваних ними закладів і зберегти робочі місця. За погодженням із відділом культури на 2018-2019 навчальний рік збільшено розмір батьківської плати в середньому на 50%. Тарифікаційна комісія при відділі культури при затвердженні тарифікаційних списків оптимізує обсяги педагогічного навантаження викладачів мистецьких шкіл в межах навчального плану педагогічних працівників з метою приведення видатків на нарахування заробітної плати у відповідність до виділених асигнувань.

У Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв за рахунок благодійного фонду „Разом за намиˮ (Együtt mindannyiunkért) м.Будапешт (Угорщина) проведено наступні зовнішні та внутрішні ремонтні роботи на будівлі школи мистецтв: замінено застарілу опалювальну систему (котел – 1 шт,  модель Вайлант (28,5 кіловатів),  радіаторні системи у 17 аудиторіях,  2 коридорах та в концертному залі); замінено 21 двері: вхідних дверей – 3 шт, дверей класів та службових приміщень – 17 шт, вхідні двері котельної – 1 шт. На даний час триває капітальна заміна 800 м.кв. покрівлі будівлі школи. У концертному залі заплановано відновлення сцени і підлоги. У виконанні робіт  участь бере  Пийтерфолвівська сільська рада. За рахунок Західного Партнерства у Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв замінено 20 вікон, а малярні роботи у класах проводяться за сприяння батьківського комітету.

Сучасне навчання вимагає використання мультимедійних засобів. Щоб вирішити такі негайні проблеми дирекція ДШМ району  надалі буде активно брати участь у написанні грантів та намагатися підтримувати тісні зв’язки з організаціями та шукати альтернативні джерела фінансування. Викладачі та дирекція шкіл активно працюють у напрямку співпраці з громадськими організаціями та українськими і міжнародними благодійними фондами.

 

 

Начальник відділу культури                                                                   В. ЮГАС

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації Югаса В.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію відділу культури районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2019 року

№ ___

                                                                                           

Звіт про виконання
„Програми  розвитку культури і мистецтва в районі
на 2016-2020 роки” за 2018 рік

 На виконання заходів „Програми  розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням другої сесії сьомого скликання  Виноградівської районної ради від 15 січня 2016 року № 64, у 2018 році для проведення державних, календарних, традиційних свят з районного бюджету було виділено 101,3 тис.грн. при планових обсягах фінансування всієї Програми 646.0 тис. грн.

Згідно плану заходів щодо виконання Програми проведено:

п.1. Збереження історико-культурної спадщини, реставрація, реклама.

Проведені урочистості та покладання  квітів до пам’ятних знаків воїнам-афганцям, загиблим землякам в АТО, відзначення Дня Перемоги, пам’яті партизан-підпільників, Дня вшанування пам’яті жертв війни в Україні до меморіального комплексу, стели на місці розстрілу партизан-підпільників у м.Виноградові, їх могил у с.Текові та с.Чорнотисові, меморіальних дошок представниками районної та міської влад, органів місцевого самоврядування, підприємств і громадських організацій та учнівської молоді.

Відкрито пам’ятний знак о.Миколі Зомборі, греко-католицькому священику, жертві сталінізму, у с.Підвиноградові (лютий).

Відкриті меморіальні дошки загиблим героям АТО: Василю Білаку у с.Дротинці (лютий), Золтану Балажу на будівлі ЗОШ № 2 в смт.Королево та Віктору Афанасьєву перед селищною радою в смт.Вилок (квітень).

Вшанування пам’яті Тараса Шевченка з нагоди 204-ї річниці від дня народження проведено біля пам’ятників поетові у м.Виноградові та смт.Королеві (березень).

З нагоди відзначення 170-ї річниці визвольної боротьби угорського народу у 1848-1849рр. учасники урочистостей – представники консульств Угорщини у Берегові та Ужгороді, районної та міської влад, громадських організацій, духовенства та городяни поклали квіти шани до пам’ятника Жігмонду Перені у сквері ЗОШ № 3 (березень).

Продовжено реставрацію дерев’яної греко-католицької церкви святого Архангела Михаїла (ХУІІІст.) у с.Тисобикень, будівлі синагоги (ХІХст.) та капітальний ремонт римо-католицької каплиці святої Цецилії у м.Виноградів.

Представлено уточнені дані та кольорові фото про пам’ятки Виноградівщини в обласну редколегію з підготовки і випуску „Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської області” (квітень).

З метою виховання інтересу до історичних пам’яток, любові до рідного краю проведені тематичні екскурсії „Мій рідний Виноградів”  з відвіданням кімнати-музею Бели Бартока під час уроків „Мистецтво” для учнів 8-9 класів Виноградівської гімназії (квітень, травень).

Проведено урочистості та покладання квітів із нагоди відзначення Дня партизанської слави до стели на місці розстрілу партизанів-підпільників у м.Виноградові, їх могил у с.Текові та с.Чорнотисові  представниками районної та міської влад, органів місцевого самоврядування, підприємств і громадських організацій та учнівської молоді(вересень).

Проведено відкриття пам’ятного знака у с.Шаланки 30-м воїнам-односельчанам, які загинули на фронтах І-ї Світової війни 1914-1918рр. і в таборах військовополонених (11.07).

Урочистості з нагоди відзначення переможної битви у визвольній боротьбі 1703-1711рр. під проводом Ференца Ракоці ІІ проведені біля пам’ятника Турул (с.Тисобикень) з покладанням квітів представниками обласної, районної та місцевої влад, консульств Угорщини в Закарпатті та громадських організацій (15.07).

Продовжено реставрацію дерев’яної греко-католицької церкви святого Архангела Михаїла (ХУІІІст.) у с.Тисобикень, будівлі синагоги (ХІХст.), проведено впорядкування території навколо  каплиці святої Цецилії у м.Виноградові.

Проведено урочистості та покладання квітів до пам’ятника Жігмонду Перені у сквері ЗОШ № 3 з нагоди відзначення 170-ї річниці визвольної боротьби угорського народу у 1848-1849рр. представниками консульств Угорщини у Берегові та Ужгороді, районної та міської влад, громадських організацій, духовенства та городян (жовтень).

Покладання квітів до меморіального комплексу проведено з нагоди відзначення 74-ї річниці визволення Виноградівщини та Закарпаття від німецько-фашистських загарбників (жовтень).

Відбулася науково-практична конференція „Перша світова війна. Погляд крізь століття” у залі ЗОШ с.Великі Ком’яти за участі науковців кафедри історії України Ужгородського національного університету, викладачів-істориків ЗОШ району, краєзнавців та учнівської молоді, а також покладання квітів до єдиного в районі пам’ятника загиблим у Першій світовій війні воїнам-землякам із Великих Ком’ят (листопад).

Завершено капітальний ремонт каплиці святої Цецилії з добудовою ритуального будинку святого Яна Капістрана на старому міському кладовищі (жовтень).

Проведено освячення дерев’яної греко-католицької церкви святого Архангела Михаїла (1770р.) у с.Тисобикень після завершення реставраційних робіт, здійснених за рахунок коштів Фонду ім. Ласло Телекі (Угорщина), на початку грудня.

п.2 Розвиток самобутньої української національної творчості та забезпечення прав національних меншин.

У закладах культури району проводиться систематична і цілеспрямована робота з метою сприяння збереженню і розвитку культурних потреб, вихованню поваги до народних звичаїв національних меншин та зміцненню міжнаціональної злагоди і порозуміння.

Відділ культури співпрацює  з  громадськими організаціями національних меншин: міським та районним осередками Закарпатського товариства угорської культури, товариством культури ім.Моріца Жігмонда, районним товариством ромської культури «Романо дром» та районним жіночим товариством «Бахталі ромні», Виноградівською іудейською релігійною громадою. У міській синагозі працює єврейська недільна школа.

У закладах культури району проведено ряд культурно-просвітницьких заходів спрямованих на формування толерантності, поваги до історії, мови, традицій представників різних національностей.

Презентація книги „Щоденник молодого рома-мандрівника”  автора Миколи Бурмека-Дюрі проведена для громадськості міста у Виноградівській ЦРБ. У цьому романі-колажі вміщені автобіографічні оповіді, рефлексійні ескізи, документальні тексти, казки, етнографічні описи. Книга вийшла у світ у видавництві  „Гражда”  за підтримки програми „Роми України”  Міжнародного фонду  „Відродження”. З приводу унікального твору вели розмову письменник і видавець Іван Ребрик, кандидат філологічних наук Наталія Ребрик, автор передмови письменник Василь Горват та присутні на презентації. Повідомлення про україномовну книгу ромського автора одержало широкий резонанс в українських літературних колах (30 березня 2018р.).  Бібліотекарі Виноградівської ЦРБ підготували буктрейлер про книгу Миколи Бурмека-Дюрі „Щоденник молодого рома-мандрівника” (вересень).

Урочисте зібрання відбулося біля пам’ятника Турулу з нагоди відзначення річниці переможної битви у 1703р. під проводом Ференца Ракоці ІІ у визвольній боротьбі угорського народу 1703-1711рр. (липень, смт.Вилок-с.Тисобикень).

У будинку культури с.Шаланки протягом років діє клуб «Сонечко», який об’єднує більше 20  дітей-ромів. Із ними розучують вірші, пісні, займаються рукоділлям, малюванням, вивчають народні звичаї, проводять екскурсії на різну тематику. Учасники дитячого клубу  виступають у концертних програмах.

Проведено урочистості з нагоди завершення відновлення будівлі Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв за сприяння та матеріальної       підтримки Міністерства закордонних справ Угорщини. На урочистостях були присутні представники Державних Зборів, Державного секретаріату, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури, консульств Угорщини у м.Ужгороді та м.Берегові, обласної ради, районної державної адміністрації, громадських організацій і духовенства. Заступник голови Державних зборів Угорщини др.Лоторцоі Янош у виступі виділив важливість збереження рідної мови, культури і народних традицій, у якому важливу роль відіграють дитячі садки, школи,  мистецькі заклади. Заступник голови державної адміністрації Єва Данич подякувала за надану матеріальну допомогу у відновленні ДШМ угорському уряду, вручила Подяки райдержадміністрації Далмі Молнар,голові угорського Фонду „Разом за нас усіх”, та колективу Пийтерфолвівської ДШМ. Концертна програма учнів та викладачів школи була  різноманітною і професійною (22 листопада 2018р.).

Благодійний концерт учнів та викладачів Неветленфолівської ДШМ з метою надання матеріальної допомоги  важкохворому однолітньому Олександру Костробі (с.Сасово) з нагоди відзначення Міжнародного дня людей із особливими потребами проведений у будинку культури м.Виноградів. На концерті були присутні представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, учнівської молоді, ЗМІ. У концертній програмі були виконані інструментальні та вокальні твори українських і зарубіжних композиторів. Зібрано кошти в сумі 72,2 тис.грн. (03 грудня 2018р.)

З метою популяризації творчості угорських письменників для юнацтва сектором угорської літератури ЦРБ проведено літературну годину до 130-річчя від дня народження Мілана Фюшта, угорського письменника, поета і драматурга(23 липня 2018р.).

Перегляд кінофільму „Зірки Егера”, створеного за романом угорського письменника Гейзи Гардоні, проведений для учнів міської ЗОШ №3 ім..Ж.Перені  сектором угорської літератури ЦРБ з нагоди відзначення 155-річчя письменника(30 серпня 2018р.).

Сектор угорської літератури ЦРБ спільно із вчителем угорської мови та літератури ЗОШ №3 ім.Ж.Перені  Ерікою Вінце провів святкування Дня угорської мови для учнів 5-го класу. Завідувачка сектору Габріелла

Меланчук познайомила дітей із цікавою історією виникнення угорської мови, її першою писемною пам’яткою. Захід доповнили вірші відомих угорських поетів Дежева Костолані, Шандора Ременіка, Мілана Фюшта у виконанні учениць Клари Югас, Єви Жовчак і Кітті Жидик (12 листопада 2018р.).

В Угорщині 2018 рік оголошено роком короля Матяша (ХУст.). У ЦРБ експонується книжкова виставка „Король Матяш, справедливий” (липень-грудень 2018р.)

Темі упередженості та взаємної недовіри, які часто лежать в основі дискримінації, расизму та ксенофобії, була присвячена зустріч у рамках кіноклубу „Docudays UA” при Виноградівській ЦРБ, де відбувся перегляд фільму „Ромська мрія” режисера Романа Бондарчука. Цей фільм – дослідження українськими документалістами проблем ромів у Закарпатській області. Учасники перегляду емоційно реагували на перегляд кожної стрічки циклу – автобіографічних фільмів  „Денис”, „Мирослав”, „Рената”, „Діана” про успішних представників ромського середовища, висловили думки з приводу стереотипів та особливостей поведінки цієї народності.

19 грудня у читальній залі ЦРБ відбулася презентація книги молодгого ромського письменника Миколи Бурмек-Дюрі «Мама казали правду». Видання здійснене за сприяння Ромської програмної ініціативи «Рома України» від Міжнародного фонду «відродження». По завершенню презентації присутні змогли переглянути книжково-ілюстративну виставку «За місцем під сонцем».

Черговий семінар-тренінг на тему „Інноваційні форми та методи в бібліотечній роботі” для працівників бібліотек-філій Виноградівської ЦБС

 (с.Ботар, с.Нове Село, с.Велика Паладь, с.Тисобикень, с.Дюла, с.Вербовець, с.Шаланки, с.Теково, смт.Королево(дитяча бібліотека), смт.Вилок), ЦРБ, Солотвинської бібліотеки-філії Тячівського району, які обслуговують угорську національну меншину, проведено у Виноградівській ЦРБ 05 квітня 2018р. Навчання проводилося завдяки Центру підтримки угорської культури, Товариства угорських бібліотекарів Закарпаття спільно з Національною бібліотекою ім.Іштвана Сечені, Благодійного фонду ім.Габора Бетлена. Тренерами були Врауконне Лукач Ілона, науковець, і Гастоні Еніка (обласна бібліотека ім.Жігмонда Моріца, м.Ніредьгаза).

У бібліотеці-філії с.Нове Село(завідувачка Мелінда Молнар) літературно-музичною годиною „Святкуємо ювілей – 10 років” працівники культури села спільно відзначили співпрацю Фонду  „Мистецтво – за націю” (м.Будоерш,Угорщина) та Благодійної організації „Люби і роби добро”, яка діє при бібліотеці-філії. Бібліотека одержала 350 художніх та дитячих книг від Фонду „Мистецтво за націю” (28 квітня 2018р.).

Концерт-лекцію „Зеневораж – Зачарування музикою” для учнівської молоді про твори класичної музики проведені фортепіанним дуетом у складі Варнодь Андреї і Форкош Лілі (Угорщини) у Виноградівській ДШМ ім.Б.Бартока. Варнодь Андрея провела також майстер-клас із учнями-піаністами цієї школи (03 травня 2018р.)

п. 3.Організація та проведення масових заходів.

Проведено близько 90 масових заходів  районного значення: новорічно-різдвяні святкування і коляда, участь у обласному фестивалі «Коляди у Старому селі», День Соборності України, Міжнародний жіночий день, відкритий фестиваль виноградарів-виноробів «Угочанська лоза», творчі звітні концерти  дитячих шкіл мистецтв, творчі звіти колективів художньої самодіяльності, театралізоване свято з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, День художника, День вчителя, День Захисника України, День Державного Прапору України, День незалежності України, благодійні концерти. До кінця поточного року відділ культури планує провести наступні заходи: День працівника культури, День пам’яті жертв Голодомору, День Гідності і Свободи, Міжнародний день інвалідів, День Збройних сил України, участь у обласному конкурсі «Юні зірки Мельпомени». Надаємо інформацію про проведення деяких заходів протягом звітного періоду.

Працівниками культури району приділяється особлива увага щодо  підвищення ефективності роботи галузі, пошуку шляхів вдосконалення функціонування всіх закладів району.

З метою культурного обслуговування населення працівники закладів культури Виноградівського району  провели численні різнопланові культурно-мистецькі заходи.

Рік розпочався з проведення різдвяних та новорічних свят, а саме в СБК Букове – вечір «З Новим Роком, з новим щастям, побажання шлем найкращі», СБК Шаланки – новорічний вечір «Ой на Новий Рік, та й на довгий вік», клуб вул. Першотравнева – дитячий ранок «Новорічні втіхи», клуб с.Боржавське – новорічна шоу-програма «Мелодія новорічної ночі» та ін..

В рамках Різдвяних свят 03 січня у міському будинку культури учасники  зразкового театру ляльок (керівник – Наталія Югас)  спільно з громадською організацією «Центр дитячого розвитку  «Розумашки», провели різдвяний концерт, де представили виставу «Вертеп».

13 січня у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту (м.Ужгород) проведено УІІІ-ий фестиваль «Коляди в старому селі», у якому брав участь фольклорний колектив «Хижанські візерунки» будинку культури с.Хижа (керівник – Ірина Турцанаш).

14 січня у будинку культури  с.Онок  проведено  театралізоване  свято «Оноцька коляда -2018»,  у якому брали участь: театр ляльок міського будинку культури з виставою «Вертеп» (керівник Наталія Югас), колядницькі колективи  церковної громади с.Онок та  с. Боржавське, фольклорний вокальний ансамбль «Оноцькі ластівочки» (керівник Лариса Білак) та інші творчі колективи і окремі виконавці.

22 січня проведено урочистості з нагоди відзначення у районі Дня Соборності України. Під час заходу представники влади поклали  корзини квітів до пам’ятника-погруддя  Тараса Шевченка, а  в клубних закладах сіл: БК Вербовець – вечір «Соборна моя Україна», БК Теково – вечір «Соборність України – основа державності», БК В.Копаня – святковий концерт «Нехай не розмежованою залишається навіки», БК Гетеня-вечір «Україно Соборна державо, сонценосна колиско моя» та інші.

27 січня в районі було відзначено День памяті жертв Голокосту  до цієї дати було проведено вечір «Ми Вас пам’ятаємо назавжди»-СБК Вербовець, година памяті «Слава героїв- жива» – СБК В.Комяти,історична година «Сказати стільки  хочу… та мовчу» -СБК Хижа, вечір памяті «І слава їх встає, не вмерши» – СБК Веряця та інші.

29 січня  до Дня памяті Крутів проведено  ряд заходів зокрема історичні години, години-спомини, мітинг-реквієм, вечори-памяті «І рішились на смерть три сотні» -СБК Сасово, «Стогнали Крути і молився вітер» -СБК Фанчиково,  «Під Крутами юність і нації слід» – СБК Олешник, «Тим, хто грізну стихію зумів зупинити» -СБК  с.В.Копаня, «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорених політ» – СБК Дротинці.

14 лютого до Дня закоханих були проведені вечори-відпочинку під назвами «Любов’ю дорожити вмійте» СБК Сасово, «На крилах любові» СБК Теково,  «Романтична пара» СБК В.Копаня.

15 лютого  на пл. Миру, біля пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам  відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та героїв АТО. Учасники заходу схилили голови перед світлою пам’яттю полеглих, вшанували тих, кому довелося воювати. Також проведено урочисте покладання корзин квітів до пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам. На завершення заходу у виконанні Каріни Біров пролунала пісня «Мальви».

Традиційно з нагоди річниці виведення радянських військ з Афганістану у закладах культури Виноградівського району проведено ряд заходів.

27 лютого у залі Виноградівського міського будинку культури проведено два концерти Закарпатського академічного камерного хору «Кантус» (м.Ужгород). Керівник хору – народний артист України Еміл Сокач.  Як завжди вони дарували слухачам піднесену атмосферу свята.

22 березня 2018р. на базі народного художнього колективу-ансамблю танцю «Танцювальна Корпорація Друзів»  Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» (м.Ужгород) проведено обласну творчу лабораторію на тему «Інноваційні форми роботи з різними віковими категоріями дітей у хореографічному колективі сучасного танцю», у якій взяли участь директор  будинку культури с.Теково Севке Ольга та директор будинку культури с.В.Копаня Мазуряк Вікторія. Учасники значно збагатили свій досвід роботи. Систематичні проведення таких творчих лабораторій, організованих обласним організаційно-методичного центром культури, сприяють підвищенню кваліфікаційної майстерності керівників хореографічних колективів у клубних установах району.

27 березня, з нагоди відзначення Міжднародного дня театру у Виноградівській дитячій бібліотеці відбулася прем’єра вистави  «Як Дід щастя здобував»  за мотивом української народної казки,  у виконанні учасників аматорського театру ляльок  Виноградівського міського будинку культури. Щирим вітанням та оплесками глядачі – учні Виноградівської ЗОШ №1 привітали з успіхом акторів, які виступили вперше  на аматорській сцені м. Виноградів. В цей день, також було проведено майстер-клас  на тему: «Основи акторської майстерності» з акторами та глядачами творчої зустрічі.

29 березня у Берегівському міському будинку культури проведено  ХІІІ-й відкритий фестиваль-конкурс дитячого та юнацького театрального мистецтва «Юні зірки Мельпомени», мета якого – розвиток і популяризація театрального мистецтва в області, покращення професійної і виконавської майстерності режисерів та акторів аматорських колективів, обмін досвідом, встановлення творчих зв’язків. У конкурсі взяли  участь актори зразкового театру ляльок Виноградівського міського будинку культури (керівник   Наталія Югас, режисер Василь Югас) та театральний колектив учнів  Широківської  ДШМ з Виноградівського району (керівник Світлана Гелл). Згідно рішення  журі  найвищу нагороду фестивалю-конкурсу Гран-прі одержав  зразковий театр ляльок Виноградівського міського будинку культури за виставу «Вертеп», а театральний колектив Широківської ДШМ відзначений Подякою.

24 квітня до Виноградівського міського будинку культури завітав  гість з Берегова, а саме  Народний український театр імені Ярослави Бандурович, який представив глядачам виставу за п’єсою Ольги та Олександра Матей «І були кози ситі та сіно ціле, допоки..». Театр  виступив за сприяння Виноградівського міського голови Бочкая С.З. та адміністрації міського будинку культури.

29 квітня у будинку культури с.Веряця проведено звітній концерт творчих аматорських колективів та індивідуальних виконавців. На творчому звіті були присутні депутати районної ради, дирекція та учні Веряцької загальноосвітньої школи, батьки, гості та жителі с.Веряця. Глядачі тепло зустрічали кожен з номерів. Авторська програма творчого звітнього концерту підготовлена художнім керівником будинку культури с.Веряця – Марією Тарнай. Відрадно, що будинок культури тісно співпрацює з Веряцькою ЗОШ, є учасником державних, календарних, традиційних свят районного та обласного значення.

5-6 травня 2018р. у м. Виноградів проведено ХІІІ–й Виноградівський відкритий фестиваль виноградарів-виноробів «Угочанська лоза». Багата концертна програма включала в себе біля 30 творчих колективів та індивідуальних виконавців. У парку Перені традиційно проводилась виставка-продаж виноробної продукції, виставка-прожаж творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класи та виставки народної кулінарії у виставкових «Господарських дворах».

8 травня на пл. Миру м. Виноградів проведено мітинг-памяті з нагоди відзначення Дня памяті  та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вокальний дует у складі Світлани  Гнетило та Ірини Уршанської, викладачів Виноградівської дитячої школи мистецтв ім.Б.Бартока, виконав пісню «Мамо, качки летять….» та Світлана Гелл, викладач Широківської дитячої школи мистецтв,  прочитала тематичний вірш. Глибоким відгомоном у кожній душі лунали слова пам’яті про загиблих, прагнення миру і злагоди, вдячності воїнам-захисникам Батьківщини. Учасники урочистого заходу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та поклали корзини квітів до меморіального комплексу, стели розстрілу партизан-підпільників та пам’ятного знака загиблим воїнам АТО.

2 червня  2018 р. на стадіоні «Авангард» (м.Ужгород) відбулася  6-та обласна спартакіада працівників закладів культури Закарпаття. Вкотре спортсмени мали змогу позмагатися в різних видах спорту. Традиційно активну участь у спартакіаді приймали працівники культури Виноградівського району, де в змаганні з легкої атлетики серед жінок Божов Тетяна посіла 1-е місце. Загалом команда результативно відстояла честь нашого району.

7 червня 2018р. у міському будинку культури  Закарпатський обласний театр  драми і комедії  показав справжнє музичне дійство «Наталка Полтавка» (І.Котляревського, М.Лисенка). Музичне дійство вразило всіх, хто знайшов час і завітав до Виноградівського міського будинку культури. Постановка, сценічна версія з «хустським смаком», цікаві народні образи, безліч пісень, яскраві декорації, жвавість виконання, все це поєднала на сцені історія кохання Наталки і Петра.

10 червня 2018р.  в. с. Оклі Гедь (Дубовий гай) Виноградівського району проведено Фестиваль черешень та ягід. У концертній програмі взяли участь  Неветленфолівська дитяча  школа  мистецтв, фольклорний колектив «Золотий захід» будинку  культури с.Неветленфолу та Неветленфолівська ЗОШ та солісти з Румунії. В продовж дня гості та туристи мали змогу відвідати  «господарські двори» сіл Неветленфолу, Дюла, Оклі Гедь,  виставку і дегустацію страв з різних сортів черешень та ягід, побачити  виставку творів народних умільців.  Проведено конкурс на кращий леквар і палинку виготовлених з ягід та черешень. Загалом фестиваль був насичений цікавим концертом, розважальними програмами та конкурсами.

22 червня 2018р. у залі Виноградівського міського будинку культури проведено звітній концерт танцювального колективу «Галактика» керівником якого є  Валентина Дудка. Звітній концерт – це головна подія року, шлях до якого лежить через перемоги на конкурсах різних рівнів, через велику працю, наполегливість учасників колективу та керівника. Глядачам були представлені різноманітні хореографічні композиції, запальні ритми та яскраві колоритні костюми. Під час концерту учасники продемонстрували свою майстерність, створюючи на сцені атмосферу яскравого  свята танцю, краси і творчості. Свято мистецтва, яке подарували юні артисти пройшло на хорошому рівні. Без сумніву, творчий звіт вихованців колективу продемонстрував, що колектив є джерелом творчості, таланту і натхнення у нашому місті.

6 липня проведено святковий концерт з нагоди урочистого відкриття приміщення будинку культури  с.Пийтерфолво (після ремонту) та відкриття 23-го Закарпатського табору народної творчості на базі Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв. У відкритті взяли участь представники влади та гості, після урочистостей відбувся святковий концерт.

24 липня згідно наказу відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації від 26 червня 2018 р. №01-07/44 працівники районного методичного центру спільно із залученням фахових працівників Закарпатського організаційно-методичного центру культури та департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації провели моніторинг роботи клубних закладів культури Виноградівського району в рамках обласного огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості. Було оглянуто роботу будинків культури с. Хижа, с.Пийтерфолво. У будинку культури с. Хижа проведено тематичний захід «Рідна Земля, рідне село – рідні люди в ньому» за участю народного фольклорного колективу «Хижанські візерунки».

13 жовтня у Виноградівському міському будинку культури  проведено ІУ Міжнародний фестиваль русинської культури «Червона ружа Трояка», у якому взяли участь народний хоровий колектив працівників культури та любителів хорового співу (керівник Тетяна Гудачок) та вокальний ансамбль будинку культури с.Онок  «Оноцькі ластівочки» ( керівник Лариса Білак).

13 жовтня 2018р. у виставковому залі «Імпасто» з нагоди відзначення Дня художника  9 художників презентували свої картини. На виставці представлені роботи митців виноградівського творчого обєднання «Мистецька Угоча». На відкритті з вітальним словом виступив начальник відділу культури  Василь Югас, а також запрошена музикантка Вероніка Марко (с.Петрово). Художники Виноградівщини представили 46 картин, різних за жанром та технічним виконанням. У неповторних роботах можна впізнати як знайомі архітектурні об’єкти та пейзажі, так і особливу творчу манеру кожного художника.

16 жовтня до працівників культури  Виноградівського району з  лекціями, майстер-класами, практичними показами завітали викладачі та студенти КВНЗ «Ужгородський коледж культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. Коледж отримав грант від Українського культурного фонду на здійснення проекту «Гра вчить жити і творити» – відкритий обласний фестиваль ігрових програм «Грайлик».У рамках цього проекту відбувся семінар клубних працівників нашого району. Надзвичайно потрібний та цікавий по змісту, він дозволив отримати та поновити знання з багатьох питань: написання сценаріїв, використання музики, включення у програму народних ігор. З такими питаннями на семінарі виступили Є.М.Сівак, В.О.Кучмаш, Г.С. Василик, В.В.Тищук, Є.Я.Бабяк. Викладач Л.І.Ухач провела майстер-клас з питання виготовлення та використання реквізиту. Студенти коледжу під її керівництвом продемонстрували цікаві ігри. У хореографії та ігровій частині клубні працівники були особливо активними. Глядачі оплесками нагороджували найактивніших учасників та переможців Ганну Кобаль, Ольгу Севке, Лівію Баторі, Марту Пантьо, Єву Гевеші, Світлану Марко – директорів будинків культури Виноградівського району.
Всі учасники мали можливість підвищити свій кваліфікаційний рівень.

7 листопада 2018 р. у Виноградівському районному історичному музеї відкрито виставку мистецьких робіт працівників культури Виноградівського району з нагоди відзначення професійного свята – Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва.
Відкрила виставку Вікторія Буря, науковий працівник музею, яка підкреслила, що висока духовність культури є інструментом обєднання в країні, важливість використання народних традицій у створенні сучасних мистецьких творів. В експозиції представлено більше 130 творів, різних за технікою виконання: вишивка, гачкування, витвори з бісеру на полотні, декоративні жіночі прикраси, гобелени, макраме, художні картини, різьба по дереву, ляльки-мотанки, різноманітні композиції і т.д. Ігор Вантюх, керівник апарату державної адміністрації, привітав працівників культури зі святом і наголосив, що працівники культури гідно представляють Виноградівщину на обласних святах, міжнародних заходах, співпрацюють із владними структурами і громадськістю, ідуть у ногу з часом. Василь Югас, начальник відділу культури, заслужений працівник культури України, відзначив важливість пошуку і виявлення нових талановитих людей. Вперше організована така виставка творів наших працівників і вона переконала, що вони є різносторонніми, творчими людьми, які творять мистецьку красу власноруч, прилучаючи і навчаючи цьому й інших у своєму оточенні. Мистецтво об’єднує, відстоює і творить мир між людьми у суспільстві. Такі виставки мають бути щорічними і традиційними. Добрі побажання висловили у своїх виступах також і Тетяна Гудачок, голова профкому працівників культури району, Елеонора Кудрон, директор Центру позашкільної роботи з дітьми управління освіти, молоді та спорту та інші виступаючі.

14 листопада у Виноградівському міському будинку культури відбулися урочистості з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Привітали культурну та мистецьку громаду Виноградівщини в.о.голови райдержадміністрації Наталія Костелеба-Веремчук, керівник апарату райдержадміністрації Ігор Вантюх, начальник відділу культури Василь Югас, керуюча справами районної ради Елізавета Арвай та перший заступник міського голови Василь Ціцей. Після урочистої частини присутні моли змогу насолодитися різножанровим концертом.

14 листопада на базі будинку культури с. Сторожниця Ужгородського району відбулася обласна творча лабораторія «Методика роботи у вокально-хореографічному колективі» для керівників аматорських хорових, вокальних та вокально-хореографічних колективів, методистів районних, міських методичних центрів та будинків культури. У творчій лабораторії взяв участь художній керівник , соліст-вокаліст будинку культури с.Підвиноградів, Юрій Орос.

14 листопада  у виставковому залі «Імпасто»  проведено відкриття мистецької виставки. Свої роботи репрезентував Анатолій Сакалош.

16 листопада відділ культури взяв участь у відкритті закладу дошкільної освіти «Ялиночка» у с. Вербовець.

20 листопада у Виноградівському міському будинку культури відбулися урочистості з нагоди відзначення в районі 25-річчя з дня заснування Виноградівського районного обєднання товариства «Просвіта» імені  Тараса Шевченка. Працівниками культури було підготовлено концертну програму патріотичного спрямування.

22 листопада відбулася переатестація аматорського зразкового дитячого театрального колективу Виноградівського міського будинку культури (керівник Тетяна Микита) на підтвердження почесного звання. Юні актори під керівництвом режисера, а заодно і автора драматургічного матеріалу, Тетяни Микити показали виставу «Казковий переполох». Члени комісії у складі Василя Барановського, Леонтія Ленарта та Вікторії Гойдош мали можливість оцінити всі складові справжньої театральної постановки: і драматургію, і майстерність акторів, і сценічну пластику, декорації та звукове оформлення.

22 листопада 2018 р. проведено урочистості з нагоди завершення відновлення будівлі Пийтерфолвівської ДШМ, здійсненого за матеріальної допомоги Міністерства закордонних справ Угорщини. На урочистостях були присутні представники Державних Зборів Угорщини, Міністерства закордонних справ, Державного Секретаріату, консульств Угорщини в Ужгороді й Берегові, Закарпатської обласної ради, районної державної адміністрації, департаменту культури, місцевого самоврядування, громадських організацій і духовенства. Священики греко-католицької і реформатської церков провели обряд освячення будівлі. Др.Лоторцоі Янош, заступник голови Державних Зборів Угорщини, у своєму виступі відмітив важливість збереження рідної мови, культури і народних традицій. Протягом віків на Закарпатті люди різних національностей живуть у мирі й порозумінні, намагаються жити і працювати на рідній землі. Важливу роль у цьому заклади культури.

24 листопада на площі Миру м. Виноградів  відбувся мітинг-реквієм. Керівництво району та міста, керівники установ та організацій, представники громадськості та учнівської молоді вшанували пам’ять жертв голодоморів. Меморіальні заходи в цей час відбувалися в усіх населених пунктах України. Представники духовенства греко-католицької та Української православної церков провели молебень за жертвами страшної трагедії українського народу. Після молебню, на площі з лампадок було викладено символічний хрест. Одночасно, в рамках Всеукраїнської акції «Засвіти свічку» учні шкіл та громадськість району запалили свічки пам’яті біля хрестів на узбіччях доріг. Цього дня в усіх храм клубних закладах району були проведені години памяті «У памяті натомленій сплива святої правди голос Ваш..» – СБК Шаланки,  «Хай вічно горить свічка …» – будинок культури с.Карачин, «Пам’ять про них живе у серцях» – будинок культури с.Підвиноградів,  тематичний вечір «Скорботна свічка» – будинок культури Олешник та ін..

3  грудня у міському будинку культури відбувся благодійний концерт приурочений Міжнародному Дню людей з обмеженими можливостями. Кошти, зібрані під час концетру, були направлені на лікування важкохворого Олександра Костроби із Сасова. Концерт організований за ініціативи Виноградівської райдержадміністрації та Неветленфолівської дитячої школи мистецтв та за підтримки благодійних фондів «Виноградів» та «Едьмашерт». Наприкінці заходу лічильна комісія провела свою роботу. Спільними зусиллями організаторам заходу вдалося зібрати 72 220 тисяч гривень.

Також для осіб з обмеженими фізичними можливостями м. Виноградів  та у Виноградівському  районі було організовано та проведено заходи присвячені Міжнародному дню інваліда. Вже стало доброю традицією в клубних закладах проводити відвідування  на дому дітей-інвалідів (В.Копаня, Веряця, Олешник, Нове Село).

11 грудня 2018р. у залі міського будинку культури м.Виноградів актори Закарпатського обласного театроу драми і комедії  запропонували увазі юних глядачів казку-мюзикл «Червона шапочка» за мотивами Л.Полтави та В.Безкоровайного. (Режисер – заслужений діяч України Сергій Архипчук).

15 грудня випускниця Харківського національного університету мистецтв ім.І.Котляревського  Вікторія Югас  провела з  учнями  театральних дисциплін  Виноградівської дитячої школи мистецтв ім. Б.Бартока  майстер-клас на тему «Основи сценічної мови». Мета майстер-класу – дати учням знання з методики роботи над дикцією та літературною вимовою, допомогти самостійно виправляти дикційні та артикуляційні недоліки, удосконалювати свою вимову. Під час проведення майстер-класу Вікторія Югас  використовувала все найбільш ефективне зі своєї практики, досвіду колег  вітчизняної та зарубіжної театральної практики.

18 грудня у Підвиноградівський дитячий садок завітав Святий Миколай. Учасники  зразкового театру ляльок міського будинку культури та учні театральних дисциплін Виноградівської дитячої школи мистецтв ім. Б.Бартока підготували виставу «Як Дід щастя здобував» за мотивами української народної казки.

Ця ж вистава була представлена 22 грудня для дітей Виноградівського дитячого будинку-інтернат. Вихованці дитячого будинку-інтернат із задоволенням дивилися виставу. В залі панувала хороша атмосфера та щирі посмішки дітей. Глядачі з великою цікавістю спостерігали за всіма подіями захоплюючої історії, яка відбулася на сцені.

23 грудня у міській виставковій залі ІМПАСТО відкрилася виставка народних костюмів. Експонати для такої унікальної виставки надала Ірина Турцанаш – директор будинку культури с.Хижа, керівник фольклорного народного колективу «Хижанські візерунки». В приватній колекції 30 автентичних костюмів, яким понад сто років. Колекцію Ірина Іванівна почала збирати сорок років тому, отримавши у спадок деякі збережені костюми і речі від своєї мами. Частину з них учасники колективу використовують для виступів, адже колектив часто приймає участь у святах, фестивалях, конкурсах. Виставку доповнила колекція керамічних тарілок, рушників та інших давніх речей побуту. На закінчення фольклорний коллектив «Хижанські візерунки» порадував присутніх різдвяними колядками.

Всі масові заходи, які проводились відділом культури протягом року   висвітлювались в засобах масової інформації, на сайті Виноградівської РДА та на сторінці відділу культури у спільноті Facebook.

п.4  Підтримка реалізації творчих проектів.

Відділ культури проводить роботу у напрямку підтримки та реалізації творчих проектів з метою  залучення коштів з міжнародної технічної допомоги, грантових проектів, проведення зустрічей, заходів, співпраці з іноземними партнерами, проведення різних оргмасових заходів.

Працівники Виноградівської РЦБС як члени ГО «Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття» продовжують реалізовувати проект «Сільським громадам – належний рівень правової допомоги», мета якого –  підвищення рівня правових знань жителів сільських населених пунктів, забезпечення  можливостей отримання безоплатної правової допомоги  через стаціонарні та виїзні Центри правової допомоги.

Завідувачка бібліотекою-філією с.Нове Село Мелінда Молнар взяла участь у Міжнародній конференції бібліотекарів Карпатського регіону у м.Чонград (Угорщина), де відбувся обмін досвідом роботи бібліотекарів, які обслуговують угорську національну меншину (27-28 травня 2018р.).

Каталіна Вашкеба, директор Виноградівської ЦБС, член ГО „Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття”, взяла участь у УІІІ-й Міжнародній конференції працівників угорських бібліотек із нагоди відзначення 150-річчя заснування Парламентської бібліотеки у м.Будапешт (6-7 листопада).

п.5. Надання допомоги творчим спілкам.

Районний методичний центр відділу культури систематично надає методичну, практичну допомогу Виноградівському районному  творчому об’єднанню художників, народних умільців «Севлюш–Арт», громадському об’єднанню «Мистецька Угоча» у підготовці та проведенні персональних  і колективних виставок.

Надаються практичні та методичні поради народним умільцям по покращенню діяльності ГО «Виноградівські пацьорки» (голова Ірина Іжганайтіс), ГО «Мистецька Угоча» (голова Карло Керечанин), ГО «Севлюш-Арт» (голова Вячеслав Попович). Шукаються нові види заохочення народних умільців, художників району до участі в різноманітних заходах, що направлені на популяризацію та розповсюдження виробів народної творчості.

Членкині організації ГО «Виноградівські пацьорки» регулярно проводять ярмарки в центрі міста до календарних свят. Під час цих днів ярмаркування кожен бажаючий має можливість придбати ексклюзивний твір «від автора» та отримати консультацію чи вичерпну розповідь про його виготовлення.

Одним із видів творчого відпочинку художники вибрали пленер. Живописці ГО «Мистецька Угоча» мають облюбовані місця на берегах р. Тиса, а молодіжний пленер, який організовує Любов Шпак (ГО «Виноградівські пацьорки») надовго залишає приємний спомин у городян міста. Новинкою стало проведення майстер-класів в рамках проведення ярмарків.

Особливою популярністю користується організації персональних виставок – індивідуальних творчих звітів кращих народних майстрів.  Виставки проводяться в експозиційному залі Виноградівського районного історичного музею (директор Людмила Тороцкезі) та виставковій залі «Імпасто» (керуюча Валентина Костьо).

п.6. Збереження та розвиток осередків традиційних народних промислів.

Протягом 2018 року методичним центром відділу культури продовжується робота по популяризації, збереженню та відновленню традиційних народних ремесел району. З метою відродження традиційних народних художніх ремесел та декоративно-прикладного мистецтва систематично поновлюється облік народних умільців та майстрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва району.            На семінарах-нарадах з клубними працівниками наголошено про потребу постійного поновлення бази даних про народних умільців. Враховуючи суспільний стан розвитку, багато майстрів змінюють свій напрям роботи, а то і переїжджають.             З метою виявлення тих народних промислів, які збереглися в селах, а також майстрів, готових передати свої знання та навички бажаючим освоїти певний промисел, залучення їх до співпраці та участі у виставках-ярмарках клубним працівникам запропоновано кожного місяця проводити мастер-класи з властивих для даного населеного пункту ремесел.

Як приклад роботи з популяризації народного мистецтва можна виділити роботу директора БК с. Онок Білак Лариси та директора міського клубу Савко Мар’яни. Директор міського клубу Савко Мар’яна за преорітет взяла роботу з дітьми і до різноманітних свят організовує тематичні майстер-класи. А Білак Лариса разом з гуртківцями зазвичай відвідує майстринь вдома. Це надає можливість найширше познайомитись з творчим доробком авторів і в комфортній обстановці поглинати таємниці рукоділля.

В районному історичному музеї (директор Людмила Тороцкезі) та виставковій залі «Імпасто» (керуюча Валентина Костьо) за окремим планом проводяться виставки творчого доробку краян та різні заходи, що спрямовані на популяризацію декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.

Систематично надаються практичні та методичні поради народним умільцям по покращенню діяльності мистецьким громадським організаціям ГО «Виноградівські пацьорки» (голова Іжганайтіс Ірина), «Мистецька Угоча» (голова Карло Керечанин) та «Севлюш-Арт» (голова Вячеслав Попович).

Організація «Виноградівські пацьорки» має одноіменний сайт, де можна переглянути роботи майстрів. На цьому сайті кожний майстер має свою власну сторінку для можливості спілкуватись в інтерактивному режимі. Також є рубрики з майстер-класами, статті по рукоділлю, афіша, де можна дізнатись про нові заходи даної організації. Щоквартально випускається інтернет-журнал, де майстрині радо діляться про проведені майстер-класи, розповідають про види ремесел, про стилі в мистецтві.

Популярним стає проведення майстер-класів місцевих умільців в сільських бібліотеках. От в с.Нове Село бібліотекар Мелінда Молнар систематично проводить різноманітні мастер-класи з гуртківцями клубу за інтересами «Люби і роби добро». Також вони радо відгукуються на запрошення організаторів різного роду фестивалів чи заходів, де показують свої вміння. Їхня робота висвітлюється на сторінці бібліотеки в соцмережі Facebook.

Постійно ведеться робота з пошуку нових форм організації виставок. Ініційовано проведення пересувних виставок творів художників з організацією виставки дитячого малюнку окремого населеного пункту з метою популяризації образотворчого мистецтва та виявлення обдарованих дітей.

Релігійні свята значно підвищили інтерес до виробів на релігійну тематику, яка завжди складала основу найкращих творів народної творчості.

Варто зазначити, що кількість народних умільців якісно зменшується. Причин можна виокремити декілька. Оскільки їх праця та її обсяг були залежні безпосередньо від реалізації, то в значній мірі робота формувалась попитом на їх продукцію. При цьому відбулася втрата чисельності народних умільців які працювали творчо через зміну їхньої кваліфікації з метою заробляння собі на життя іншим шляхом.

п.7 Поліпшення матеріально-технічної бази установ 

У дитячих школах мистецтв району проведено поточні ремонти класних приміщень за рахунок допомоги батьків, меценатів та грантових коштів.          У Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв за рахунок благодійного фонду «Разом за нами» (Együtt mindannyiunkért) м.Будапешт (Угорщина) проведено наступні зовнішні та внутрішні ремонтні роботи на будівлі школи мистецтв: замінено застарілу опалювальну систему (котел – 1 шт,  модель Вайлант (28,5 кіловатів),  радіаторні системи у 17 аудиторіях,  2 коридорах та в концертному залі); замінено 21 двері: вхідних дверей – 3 шт, дверей класів та службових приміщень – 17 шт, вхідні двері котельної – 1 шт., проведена капітальна заміна 800 м.кв. покрівлі будівлі школи, у концертному залі відновлено сцену і підлогу. За рахунок Західного Партнерства у Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв замінено 20 вікон, а малярні роботи у класах проводяться за сприяння батьківського комітету.

Постійно ведеться контроль із дотримання доведених лімітів споживання енергоносіїв по всіх установах культури.

Для покращення матеріально-технічного забезпечення керівники закладів культури району ведуть активну роботу із залучення грандів,  спонсорських та благодійних внесків.

  

Начальник відділу культури                                                                 В.ЮГАС

 

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання  Програми  розвитку фізичної культури і  спорту на 2017-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку фізичної культури  і  спорту на 2017-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

З В І Т
про хід виконання  Програми  розвитку фізичної культури  і  спорту на 2017-2020 роки
за 2018 рік

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки  затверджена  рішенням сесії районної ради   від 07.08.2017 № 382. Основним завданням Програми є створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в районі  з метою: зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності навчання і праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту; створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров’я; сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових категорій; організація змістовного дозвілля; профілактики правопорушень; розвитку різних видів спорту; вдосконалення системи підготовки спортивного резерву, збірних команд району та кандидатів до збірних команд області; забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для району видів спорту; збереження і зміцнення матеріально-технічної бази; вдосконалення всіх напрямків забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності; сприяння соціально-економічному розвитку; утвердженню авторитету в області, Україні та за її межами.

Протягом  2018 року організовано та проведено 124 спортивно-масові заходи з різних видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол, регбі, вільна боротьба та боротьба греко-римська, важка атлетика, настільний теніс, шахи, шашки, армреслінг, пауерліфтинг, кікбоксинг, бразильський джиу-джитс) серед дітей, учнівської молоді, дорослих, ветеранів спорту, осіб з обмеженими фізичними можливостями та аматорських команд (5879 учасників).

Учні загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, збірні команди району взяли участь у 107 спортивно-масових заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів (чемпіонати, першості, спартакіади, фестивалі, турніри тощо) – 5492 учасників.

На виконання заходів Програми протягом 2018 року відділом молоді та спорту  використано 478 тис.679 грн., з яких  на компенсаційні виплати на харчування учасників змагань – 374 тис.618 грн., придбання товарів і послуг – 91 тис. 770 грн.

Очікуваним результатом Програми стало те, Виноградівський  район за підсумками  роботи спортивної галузі  декілька років поспіль посідає одне з призових місць, дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти у 2018 році за рейтинговими показниками серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл області посіла І місце.

 

В.о.начальника управління                                                            Т.ТОДАВЧИЧ

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання  Програми «Обдаровані діти»
на 2016-2020 роки
              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації про хід виконання    Програми  «Обдаровані діти» на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___ 

З В І Т
про хід виконання районної Програми „Обдаровані діти”
на 2016-2020 роки за 2018 рік

Управління освіти, молоді та спорту інформує, що на виконання районної програми „Обдаровані діти” на 2016-2020 роки на базі управління освіти, молоді та спорту діє координаційна рада з питань організації роботи з обдарованою молоддю. У навчальних закладах здійснюється поетапне виявлення обдарованих дітей різних категорій з подальшим їх залученням до участі в роботі гуртків, факультативів, секцій Малої академії наук.

На виконання районної програми „Обдаровані діти” на 2016-2020 роки методичним кабінетом оновлено районний комп’ютерний банк даних „Обдарованість”. До цього банку ввійшли  призери районних, обласних олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу», ІІ туру краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна-Сад», Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Історія України і державотворення», конкурсів вихованців Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру та призерів ДЮСШ. На 1 вересня 2018 року до Банку даних обдарованих дітей увійшло 219 учень з 44 загальноосвітніх навчальних закладів та вчителі, які працюють з цими учнями, що дає можливість адресної і системної роботи з обдарованою молоддю.

Щороку визначаються рейтинги загальноосвітніх навчальних закладів району за результатами учнівських предметних олімпіад та різноманітних конкурсів. Беззаперечним лідером у цьому змаганні є Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8, яка визначена  школою позитивного досвіду з питань організації роботи з обдарованими учнями. На базі школи проходять практичні семінари, надаються індивідуальні консультації для керівників та вчителів шкіл району.

У 2017/2018 навчальному році були проведені шкільні та районні учнівські олімпіади з 20 базових дисциплін, в яких взяли участь в І етапі – 8152 учнів,  в ІІ етапі – 1217 учнів, в ІІІ етапі – 71 учень, в ІV етапі – 4 учнів.

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 25 учнів стали призерами ( 3 дипломи   І ступеня; 10 дипломів  ІІ ступеня; 12 дипломів ІІІ ступеня).

Призером  ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали 2 учнів:

Сегев Йоганна Ернестівна – учениця 9 класу Вербовецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  Виноградівської районної ради Закарпатської області з угорської мови.

Вчитель Палков Валерія Андріївна

Диплом І ступеня
 

Мар’ян Андрій Володимирович

-учень 10 класу Підвиноградівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  Виноградівської районної ради Закарпатської області з економіки.

Вчитель Брич Марина Степанівна

Диплом ІІІ ступеня

Збільшилася кількість школярів, які беруть участь у  конкурсах „Кенгуру” (математика), «Бобер» (інформатики), „Левеня” (фізика), „Грінвіч”, „PAZZLE”

(англійська мова), „Орлятко” (німецька мова), „Галлус” (французька мова), „Патріот”, мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка (українська мова),   „Лелека” (історія), „Кришталева сова” (суспільні дисципліни), „Геліантус” (природничі дисципліни).

Одним з  напрямків роботи з обдарованими учнями є моральне і матеріальне заохочення до науково-дослідницької діяльності.

У 2018 році всі районні стипендіати отримували по 300 грн.  за диплом І ступеня, 200грн. – диплом ІІ ступеня та 100 грн. – диплом ІІІ ступеня протягом березня-червня та вересня-грудня.

Станом  на 1 січня 2019 року з програми «Обдаровані діти» виплачено 249800,28 грн. З них:

 • іменні стипендії учням у розмірі 35 200 грн за березень-червень та

24 800 грн. – вересень-грудень;

 • адресну підтримку педагогічним працівникам, які підготували призерів –  86 971,36 грн.;
 • адресну підтримку педагогічним працівникам, учні яких показали найкращі результати ЗНО-2018 –  102 828,92 грн..

Робота з обдарованими дітьми  висвітлюється  на веб-сторінці управління освіти, молоді та спорту. Учні-призери районних олімпіад отримують дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів на урочистих лінійках з нагоди свята Останнього дзвінка.

Питання роботи з обдарованою молоддю і надалі перебуватиме на контролі управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації.

 

 В.о.начальника  управління                                                           Т.ТОДАВЧИЧ

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання  Програми розвитку футболу у Виноградівському районі   на 2016-2020 роки                П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації, районна рада

В И Р І Ш И Л А : 

Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку футболу у Виноградівському районі на 2016-2020 роки  (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

 

З В І Т
про хід виконання    Програми розвитку футболу у Виноградівському районі
на 2016-2020 роки
за  2018 рік

Програма розвитку футболу у Виноградівському районі на 2016-2020 роки  затверджена рішенням сесії районної ради  від 15.01.2016 року № 71.

Основним завданням  Програми є створення необхідних умов для подальшого розвитку футболу в районі, сприяння підтримки  дитячо-юнацького, аматорського, ветеранського, жіночого футболу та вдосконалення матеріально-технічної бази.

В навчальних закладах району  проведено загальношкільні, місцеві, районні  змагання серед учнів загальноосвітніх шкіл, а саме: першість району серед команд загальноосвітніх шкіл,  змагання з футболу на призи клубу “Шкіряний м’яч”. Збірні команди брали  участь в обласних змаганнях передбачених календарним планом. З метою відзначення визначних дат в місцях масового відпочинку громадян систематично проводилися спортивно-масові заходи з різних видів спорту  в тому числі з футболу До значних районних заходів слід віднести проведення  спортивно-масових  заходів  з нагоди  відзначення Дня Українського футболу.  Участь в  чемпіонаті та першості області серед аматорських команд. В першості району з футболу брало участь 6 дорослих та 6 юнацьких сільських та селищних команд. В районі діють наступні фізкультурно-спортивні організації: районна федерація футболу футбольний клуб “Севлюш”. В районі  нараховується  4-стадіони та 30 футбольних полів.

У  2018 році на потреби районної федерації футболу з бюджету виділено 400 тис. грн.

Результатом виконання заходів Програми є розвиток футболу в районі через створення сприятливих умов для  оздоровлення та змістовного відпочинку, покращення стану здоров’я дітей та дорослих та матеріально-технічного забезпечення сільських команд.

 

В.о.начальника управління                                                        Т.ТОДАВЧИЧ

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання  Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації про хід виконання    Програми  фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___

З   В   І    Т
про  хід  виконання Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки
за 2018 рік

Рішенням Виноградівської районної ради №479 від 21 грудня 2017 року затверджено Програму фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів  Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки.

В основу програми покладено забезпечення реалізації державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах, забезпечення зростання якості приватної освіти району, створення рівноправних  умов функціонування приватних закладів, таких як для комунальних  і  державних,  формування якісної системи приватної освіти. Забезпечення конституційних  прав громадян щодо здобуття ними обов’язкової середньої освіти.

Фінансування програми  здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету. Потреба в коштах на 2018  рік складала  420 00,00 грн., рішенням сесії  від 30.10.2018р. №629 було внесено зміни до програми, в частині фінансування, відповідно до якої планові видатки на 2018 рік складали 760 000,00грн.. Виділено коштів в сумі 320 000,00 грн., які  були направлені на наступні видатки:

 • 120 000,00грн для оплати за комунальні послуги (електроенергію Карачинського греко-католицького ліцею імені Олександра Стойки;
 • 70 000,00 грн. для оплати за комунальні послуги (за природній газ) Пийтерфолвівського ліцею Благодійного фонду управління Закарпатської реформаторської церкви;
 • 130 000,00 грн. оплата за харчування вихованців Королівського благодійного греко-католицького дитячого навчального закладу “Назарет”.

Очікуваними результатами програми протягом 2018 року стало забезпечення часткового відшкодування витрат на оплату за комунальні послуги та харчування вихованців. Що дало можливість загальноосвітнім навчальним закладам приватної форми власності забезпечити комфортні умови для праці та навчання, а також мати змогу за власні кошти забезпечити інноваційний розвиток для максимального задоволення різноманітних освітніх потреб, забезпечення робочими місцями громадян району.

 

В.о.начальника управління                                                        Т.ТОДАВЧИЧ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму створення та
впровадження містобудівного                                     ПРОЕКТ
кадастру  Виноградівського
 району на 2019 − 2023 роки

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі клопотання райдержадміністрації від 26.12.2018 р. №03-09/3104, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Виноградівського району на 2019 − 2023 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) здійснювати фінансування Програми в межах видатків, передбачених коштів районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Жупанин В.І.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва,  транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                                В. В.Любка

м.Виноградів,                2019 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення

 Відповідно до норм чинного законодавства необхідно здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування містобудівного кадастру та служб містобудівного кадастру на районних рівнях.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням центрального сховища даних (із включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, містобудівних кадастрів районного та міського рівнів та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності організаційних, технічних і технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою створення та функціонування системи містобудівного кадастру є раціональне використання земельних ресурсів, збільшення доходної частини бюджету, забезпечення суб’єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією про діючі на території Виноградівського району містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості у процесі містобудівної та інвестиційної діяльності.

 1. Правові аспекти

Основні положення створення та впровадження містобудівного кадастру Виноградівського району розроблені на підставі Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами”, від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 року № 170 „Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу” , обласної Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2014-2018роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27.12.2013 року №849 (зі змінами 22.12.2016 № 598) з урахуванням результатів узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду ведення територіальних кадастрів.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

При формуванні проектів бюджету на 2019-2023 роки передбачати асигнування для фінансування заходів Програми.

 1. Позиція заінтересованих осіб

Відсутня.

 1. Регіональний аспект

Загальним результативним показником, який буде досягнуто за умови виконання Програми, є створення містобудівного кадастру регіонального та районного рівнів, як частини геоінформаційної системи та його ведення, з урахуванням даних Державного земельного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інформаційних систем.

 1. Громадське обговорення

Даний проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.

 1. Прогноз результатів

Реалізація містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені орган тізації та осіб актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані

 Просимо винести на чергове засідання сесії районної ради Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Виноградівського району на 2019 − 2023 роки та прийняти відповідне рішення.

Завідувач сектору
містобудування та архітектури                                                                   М.ТЕГЗЕ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму забезпечення пожежної та
техногенної безпеки 
на території Виноградівського                                   ПРОЕКТ
району на 2019 – 2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання райдержадміністрації  від 18.12.2018р. №03-09/3017,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Виноградівського району на 2019 – 2020 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Жупанин В.І.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                    В.В. Любка

м.Виноградів, «____»  _________2019 року
№____

 

Loading...