УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про розгляд клопотання Виноградівського
районного громадського формування
«Апологет» з ОГП і ДК                                                           ПРОЕКТ

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 19 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», розглянувши клопотання Виноградівського районного громадського формування «Апологет» з охорони громадського порядку і державного кордону від 06.06.2017р., районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Передати в орендне користування Виноградівському районному громадському формуванню «Апологет» з охорони громадського порядку і державного кордону вбудовані приміщення № 9,10 загальною площею 19,8 кв.м. в будівлі колишнього райсуду за адресою: м.Виноградів вул. Миру,55.
2.Встановити Виноградівському районному громадському формуванню «Апологет» з охорони громадського порядку і державного кордону місячну орендну плату за користування орендованим приміщенням у розмірі 1 відсотків від ринкової вартості орендованого приміщення
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                        В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2017 р.
№ ______

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін у рішення                           ПРОЕКТ
районної ради

Відповідно до ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136, 137 Господарського кодексу України, враховуючи пропозиції відділу з питань приватизації майна районі, щодо приведення рішень районної ради у відповідність до чинного законодавства, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 26.09.2002 р. №32, а саме п.2 даного рішення викласти в такій редакції: «Передати вищевказані об’єкти в оперативне управління управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.
2. Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 06.12.2002 р. № 45, а саме п.2 даного рішення викласти в такій редакції: «Передати вищевказані об’єкти в оперативне управління управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.
3. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації вжити необхідних заходів, щодо реалізації даного рішення.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                          В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№ ____

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про Програму підвищення спроможності та покращення стану
утримання лінії державного кордону у відділах прикордонної
служби на українсько-угорському та українсько-румунському
державних кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського
прикордонного загону), розташованих на території
Виноградівського району, на 2017 – 2020 роки                                                          П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 08.06.2017 р. № 03-09/1339, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підвищення спроможності та покращення стану утримання лінії державного кордону у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та українсько-румунському державних кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на території Виноградівського району, на 2017 – 2020 роки (далі за текстом – Програма).
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації Н.Ю. Костелебу-Веремчук та постійну комісію з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

Голова районної ради                           В.В. Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про комплексну Програму профілактики злочинності
на території Виноградівського району на 2017-2018 роки                              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 13.06.2017 р. № 03-09/1379, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну Програму профілактики злочинності на території Виноградівського району на 2017-2018 роки.
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації Н.Ю. Костелебу-Веремчук та постійну комісію з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                             В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про укладення контракту з
керівником КППП «Виноградів- проект» на новий термін                    П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 23, 24 Кодексу законів України про працю, пункту 6.5. Статуту комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Взяти до відома звіт директора комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект».
2.Продовжити термін перебування Герасимюка Анатолія Івановича на посаді директора Комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект».
3.Голові районної ради Любка В.В., у зв’язку із закінченням терміну дії Контракту з керівником комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект», укласти із Герасимюком А.І. контракт на новий термін строком на ___ роки.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (АлбокЕ.Е.).

Голова районної ради                             В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ СЕСІЯ СЬОМого СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

                                                ПРОЕКТ

Про висловлення недовіри голові
Виноградівської районної державної
адміністрації Русанюку М.М.    

Відповідно до статей 19, 118 Конституції України, пункту 29 частини 1 статті 43, частин 1, 3 статті 59, статті 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 4 статті 22 Регламенту Виноградівської районної ради 7 скликання, у зв’язку з недотриманням норм законодавства України головою райдержадміністрації, відсутністю взаємодії райдержадміністрації з районною радою, з метою стабілізації суспільно-політичної ситуації в районі, розглянувши та обговоривши звернення групи депутатів районної ради від 13 червня 2017 року, звернення голови постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування Лихтея Ю.Ю., інформацію голови райдержадміністрації Русанюка М.М. та враховуючи інформацію голови лічильної комісії депутата про результати таємного голосування щодо висловлення недовіри голові районної державної адміністрації Русанюку М.М., районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Висловити недовіру голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу.
2.Затвердити Протокол №1 засідання лічильної комісії Виноградівської районної ради VII скликання від ___________2017 року про результати таємного голосування пропозиції щодо висловлення недовіри голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу (додається).
3.Дане рішення надіслати Президенту України Порошенко П.О. та голові Закарпатської обласної державної адміністрації Москаль Г.Г. для відповідного реагування.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                        В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення

 «Про висловлення недовіри голові Виноградівської районної
державної адміністрації Русанюк М.М.»

Відповідно до частини 6 статті 118 Конституції України місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними радами.

Відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень. Голови місцевих державних адміністрацій звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

На підставі зазначеного вище, Виноградівська районна рада звернулась до голови районної державної адміністрації  Русанюк М.М., листами від 29.03.2017 року № 01-9/113 та від 26.05.2017 року01-2/220 щодо необхідності підготовки та надання відповідних звітів з питань планових видатків, які планує райдержадмііністрація провести по Управлінню освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА за рахунок капітальних видатків та щодо внесення у відповідності до цього змін до бюджету району на 2017 рік на чергове пленарне засідання сесії районної ради. Відповідь в.о. начальника Управління освіти, молоді, і спорту Виноградівської РДА Жупанина В.І від 29.03.2017 року звелась до того, що визначити планові видатки не можливо, а відповідь голови РДА пана Русанюка М.М. зводилась до того, що виконати рішення сесії районної ради від 06 квітня 2017 року виконати неможливо (лист від 26.05.2017 р. № 03-24/1235). Це прямо суперечить  статті 76 Бюджетного кодексу України, так як проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;

б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;

3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету відповідної місцевої ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної місцевої ради.

Однак такі матеріали до Виноградівської районної ради так і не надійшли. Більше того головою Виноградівської РДА на пленарне засідання 11 сесії 7 скликання від 06 квітня 2017 року не забезпечено жодного керівника структурних підрозділів райдержадміністрації, жодного керівника розпорядників бюджетних коштів. На офіційний запит голови районної ради Любка В.В. до голови РДА Русанюка М.М. щодо сприяння у підготовці рішення до підпису та направлення до виконання, останній відповів відмовою (лист від 03.05.2017 року № 03-09/1020). Прийняте рішення вищезазначеної сесії не виконане по сьогоднішній день. На відповідний запит голови Виноградівської районної ради Любка Віталія Володимировича від 26.05.2017 року № 01-2/189 до голови РДА Русанюка М.М щодо використання коштів виділених районною радою відповідно до рішення 11 сесії 7 скликання від 06 квітня 2017 року № 292 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік» із змінами від 15.02.2017 року № 238 Русанюк М.М. відповів, що дане рішення не відповідає вимогам законодавства України у зв’язку з чим виконання даного рішення не можливе. Однак не наводить жодних обґрунтованих підстав з посиланням на нормативні документи, які б підтверджували незаконність рішення сесії. Обґрунтування зводиться до висновку Департаменту фінансів Закарпатської ОДА від 24.05.2017 року № 02.02-21/867, який до ради не надано. Більше того надано такий висновок на письмовий запит голови районної ради (вих.№ 01-9/221 від 26.05.2017року) лише 26 червня 2017 року.

На даний час, неможливо здійснити контроль за виконанням повноважень, які районна рада делегувала районній державній адміністрації, а також за станом виконання бюджету району, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій району в 2017 році, оскільки жоден із вказаних звітів для розгляду та обговорення до районної ради не наданий.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні державні адміністрації є підзвітними відповідним районним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань.

Однак, незважаючи на відсутність необхідних звітів, депутатам районної ради, в процесі здійснення, передбачених законодавством, повноважень, стало відомо про окремі порушення законодавства в цілому та бюджетного законодавства, зокрема.

Так, Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII внесено зміни, якими передбачено, зокрема вилучення права окремим категоріям пільговиків на пільговий проїзд. Однак у рішенні районної ради «Про районний бюджет Виноградівського району на 2016 рік», що було підготовлено фінансовим управлінням районної державної адміністрації, відповідні зміни враховані не були.

Це призвело до того що рішенням Господарського суду Закарпатської області від 12.12.2016 року у справі № 907/687/16 стягнуто з управління соціального захисту населення Виноградівської РДА на користь приватного акціонерного товариства «Виноградівське АТП -12144 суму 300405,44 грн. основного боргу та 4506,00 грн. у відшкодування судових витрат. Рішення суду вступило в законну юридичну силу 03.01.2017 року. Жодних дій головою РДА Русанюк М.М. щодо недопущення боргових зобов’язань вжито не було, районну раду про це не інформовано. А це означає, що рішення суду має бути виконано за рахунок коштів місцевого бюджету.

Наступний кричущий факт порушення бюджетного законодавства.

При незабезпеченні потреби в коштах на оплату праці з нарахуванням працівникам бюджетних установ у сумі 27 714, 8 тис.грн. в тому числі по освіті 17 345, 4 тис.грн. 11.01.2017 року за вказівкою голови Виноградівської РДА Русанюка М.М. в.о.начальника Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА Жупанин В.О. підписує з ТзОВ «Богдан – Авто Івано Франківськ» договір № 1. Згідно умов договору продавець взяв на себе зобов’язання передати у власність покупця автомобіль марки Hyundai HI (пасажирський) на загальну суму 880 330 грн. Товар був по ставлений 24.01.2017 року згідно накладної № ИФ – 0000101 та акту прийому передачі № ИФ – 0000204 від 24.01.2017 року (доведено рішенням суду).

Тобто, за відсутності бюджетних асигнувань на капітальні видатки по Управлінню освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА посадові особи беруть бюджетні зобов’язання без відповідних бюджетних призначень, що категорично заборонено ч.2 ст.79 Бюджетного кодексу України (до прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії). Це означає що державним адміністраціям чи виконавчим органам місцевих рад надано право здійснювати витрати місцевого бюджету, але тільки на цілі, визначені в рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період. Заборонено також здійснювати капітальні видатки та надавати кредити з бюджету, за винятком випадків, пов’язаних із виділенням коштів із резервного фонду відповідного бюджету, а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

Окрім того, у рішенні  Виноградівської районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік не заплановано кошти  по розпоряднику Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА для здійснення капітальних видатків. Тобто фактично  скоєно бюджетне правопорушення передбачене п.20 ст.116 Бюджетного кодексу України а саме: взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України.

Будь-яке бюджетне зобов’язання, тобто будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій, може бути взято лише за наявності відповідного бюджетного призначення (ч. 1 ст. 23 Кодексу). Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (ч. 1 та 2 ст. 48 Кодексу).

Недотримання зазначених норм Кодексу утворює склад цього бюджетного правопорушення, суб’єктами якого є розпорядники бюджетних коштів. За допущене порушення можуть застосовуватися такі заходи впливу, як попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства, зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань (див. коментар до ст. 117 Кодексу).

Відповідальність службових осіб, винних у взятті зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Кодексом чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік, настає за ч. 3 і ч. 4 ст. 164-12 КПАП (див. п. 6 коментаря до ст. 121 Кодексу), або при наявності підстав за ст. 210, 211 Кримінального кодексу України. У даному випадку наявні ознаки кримінального корупційного правопорушення. Не виконується рішення Виноградівської районної ради а вірніше блокується рішення про призначення на вакантні посади директорів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. Дане рішення не скасовано ні судом, ні радою.

Це наслідок не ефективної кадрової політики теперішнього керівництва Виноградівської районної державної адміністрації . До сьогоднішнього часу на протязі 1,5 року не призначений начальник Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА. Заступники голови Виноградівської РДА призначені на посади в порушення вимог ч.1 ст.17 Закону України «Про державну службу» яка говорить про те, що вступ особи на державну службу здійснюється шляхом призначення:

  • на посаду державної служби груп II, III, IV і V – за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено законом.

При цьому конкурси на зайняття вакантних посад оголошуються лише на посади головних спеціалістів управлінь, відділів та секторів районної державної адміністрації.

Як наслідок, районною державною адміністрацією, через недостатнє кадрове забезпечення, в тому числі, порушуються вимоги законодавства України, зокрема Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус депутатів місцевих рад» (депутатське звернення голови постійної комісії з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування депутата ради Лихтей Ю.Ю., вих.№ 06/17 від 06.04.2017 року та відповідь заступника голови Виноградівської районної адміністрації Є.В.Данич, вих№ Л-30/03.1-16/328 від 12.04.2017 року).

Відповідно до п.п. п.1, 2 ст.18, ст.20 Регламенту Виноградівської районної ради VII скликання, затвердженого рішенням районної ради від 03.12.2015 року № 18, встановлено, що проекти рішень районної ради, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, подаються не пізніше ніж за двадцять п’ять днів до призначеної дати проведення чергової сесії, якщо інше не передбачено даним Регламентом. До проекту рішення в письмовій формі обов’язково додається перелік документів визначений ст.76 Бюджетного кодексу України.

В порушення вказаних норм, районною державною адміністрацією регулярно подаються проекти рішень із порушенням термінів, зокрема проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік зі змінами від 25.02.2017 року» взагалі не поданий, а проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік зі змінами від 25.02.2017 року та 06.04.2107 року» було надано для розгляду та обговорення 13.06.2017 року, а пленарне засідання сесії районної ради призначено на 14.06.2017 року.

Відповідно до ст. 118 Конституції України районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації вирішується виключно на пленарних засіданнях районної ради (п.29 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі: висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради.

Висновок:

Враховуючи норми частини шостої статті 118 Конституції України відповідно до якої: «Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами» дозволяє стверджувати, що Рішення місцевих рад щодо висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації, як захід контролю за місцевою державною адміністрацією, можуть бути прийняті на основі чітко окресленого Конституцією і Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» кола підстав, зокрема порушень голови місцевої державної адміністрації під час здійснення частини повноважень, які реалізуються у спільному з місцевою радою предметі відання та частини повноважень делегованих місцевим державним адміністраціям відповідними районними чи обласними радами. Виходячи з викладеного у діях голови Виноградівської районної ради вбачаються наступні порушення:

1) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення виконання регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку району (пункт 3 частини першої статті 119, частина друга статті 143 Конституції, пункт 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

2) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення підготовки та виконання бюджету району (пункт 4 частини першої статті 119, частина друга статті 143 Конституції, пункт 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

3) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення звіту про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району (пункт 5 частини 1 статті 119 Конституції, пункти 16-17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина шоста статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

4) порушення головою місцевої державної адміністрації вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час реалізації місцевою державною адміністрацією делегованих місцевими радами повноважень (пункт 7 частини першої статті 119 Конституції, стаття 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина перша статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 116 Бюджетного кодексу України);

Зважаючи на викладене вище, враховуючи наявність норми законодавства про підзвітність та підконтрольність Виноградівської районної державної адміністрації Виноградівській районній раді у частині делегованих повноважень, а також результати та оцінку діяльності за звітний період, з метою стабілізації соціально-економічної ситуації в Виноградівському  районі, вважаю доцільним висловлення недовіри голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу.

 

Депутат Виноградівської районної ради
VII скликання, голова постійної комісії
з питань законності,правопорядку
та місцевого самоврядування                                                          Лихтей Ю.Ю.

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму «Духовне життя
Виноградівщини на 2017-2018 роки»                      ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації, на підставі клопотання Виноградівської райдержадміністрації від 26.05.2017 р. №03-25/1234, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму «Духовне життя Виноградівщини на 2017-2018 роки» (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) при формуванні річних бюджетів на 2017-2018 роки передбачити цільові асигнування на фінансування заходів, передбачених Програмою.
3.Районній державній адміністрації до 25 січня наступного року інформувати районну раду про хід виконання Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                   В. В. Любка
м.Виноградів, ___________ 2017 року

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про укладення контракту з керівником КП «Районне бюро
технічної інвентаризації» на новий термін                                                  П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 23, 24 Кодексу законів України про працю, пункту 6.5. Статуту Комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації», розглянувши клопотання КП «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» від 13.04.2017р. №62, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Продовжити термін перебування Данка Ярослава Юлійовича на посаді директора Комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації».
2.Голові районної ради Любка В.В., у зв’язку із закінченням терміну дії Контракту з керівником комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» від 19.06.2012 р., укласти із Данком Я.Ю. контракт на новий термін строком на ______ роки.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (АлбокЕ.Е.).

Голова районної ради                            В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
комунального майна та підприємництва                                                      ПРОЕКТ

     Відповідно до частини 8 статті 43,частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва Албока Е.Е., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома звіт голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва Албока Е.Е .

Голова районної ради                                       В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№ _____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про надання дозволу орендарю ТОВ «Моя Земля» на
проведення 
ремонту орендованих приміщень                                          П Р О Е К Т 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997р. № 32/228, розглянувши заяву ТОВ «Моя Земля» від 06.04.2017 р.та подані заявником дефектний акт та локальний кошторис, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл орендарю – ТОВ «Моя Земля» на проведення поточного ремонту орендованого приміщення за адресою м.Виноградів пл.Миру,3, відповідно до поданого кошторису, на загальну кошторисну вартість 10 024 грн.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми
інноваційно-інвестиційного розвитку
Виноградівщини на 2016-2020 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Програми інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини на 2016-2020 роки, виклавши Програму в новій редакції (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).
Голова районної ради                                            В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2017 року
№______

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми посилення захисту  
соціально незахищених громадян, всебічного надання
їм соціальних послуг та допомоги на 2016 – 2020 роки                      П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 21.04.2017 р. №03-09/1032, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити зміни до Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки (далі Програма), схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.12.2015 року №378 та затвердженої рішенням сесії районної ради від 15.01.2016 року №59 „Про затвердження районних Програм”, виклавши розділ ІV „Фінансове забезпечення” в новій редакції (додається).
2. Фінансовому управлінню державної адміністрації (Варга В.П.) при внесенні змін до районного бюджету на 2017 рік передбачати видатки на фінансування Програми.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

Голова районної ради                            В.В.Любка

м.Виноградів, ___ ________ 2017 року
№______

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про ліквідацію КП «Агенція місцевого
розвитку Виноградівщини»                                            П Р О Е К Т

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, пункту 4 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 110, 111 Цивільного Кодексу України, статей 59, 60 Господарського Кодексу України, враховуючи попередні пропозиції депутатів районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Припинити діяльність Комунального підприємства «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» шляхом ліквідації.
2.Для здійснення процедури ліквідації КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» утворити ліквідаційну комісію у складі:
Голова комісії: Сверенко Адальберт Адальбертович – заступник голови районної ради (ід. № __________; місце проживання_________________);
Заступник голови комісії: Албок Еден Еденович – голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (ід. № __________; місце проживання_________________);
Секретар комісії: Кормош Юрій Іванович – начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради (ід. № __________; місце проживання_________________);
Члени комісії:
Лешко Юрій Юрійович – начальник відділу приватизації майна в районі (ід. № __________; місце проживання_________________);
Василькун Тетяна Володимирівна – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради (ід. № __________; місце проживання_________________);
Каптур Марина Володимирівна – головний спеціаліст відділу з питань приватизації майна в районі (ід. № __________; місце проживання_________________);
Ребрик Михайло Михайлович – головний спеціаліст відділ організаційного забезпечення виконавчого апарату районної ради (ід. № __________; місце проживання_________________).
3.Взяти до відома, що з моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами комунального підприємства, яке ліквідовується.
4.Голові ліквідаційної комісії Сверенко А.А. забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради та в районній газеті «Новини Виноградівщини» інформацію про припинення діяльності комунального підприємства «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» шляхом ліквідації та здійснення процедури ліквідації відповідно до вимог законодавства України.
5.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) передбачити кошторис для забезпечення ліквідації КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини».
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                      В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№_____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу підвальних приміщень в орендне
користування ПАТ «Укрпошта»                                                    П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи п.10 Постанови Кабінету міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 4.10.1995 р. № 786, розглянувши клопотання Новоселицької сільської ради Виноградівського району від 05.04.2017р. №02-21/111 та погодження Виноградівської районної державної адміністрації 03.04.2017р. № 03-18/867, з метою забезпечення населення Новоселицької сільської ради поштовим зв’язком, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати Новоселицькому відділенню поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» в орендне користування підвальні приміщення в будівлі АЗПСМ за адресою: с.Новоселиця вул. Шевченка,55 загальною площею 16 кв.м. з метою розміщення відділення.
2.Встановити орендну плату за користування орендованими приміщеннями у розмірі 1 грн. на рік.
3.Відділу охорони здоров’я Виноградівської районної державної адміністрації (балансоутримувачу) укласти з орендарем відповідний договір оренди.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).
Голова районної ради                          В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2017 року
№ ___

 УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
                                                                                                                                                                  

 Про Звернення депутатів районної
ради до керівників держави                                                      П Р О Е К Т

Відповідно частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції Президії районної ради,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Звернутись до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Національного регулятора з приводу  неправомірних дій НКРЕКП по встановленню абонплати на газ (текст додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, 06 квітня  2017 року

Президенту України
                                                                                    Кабінету  Міністрів України
                                                                                    Верховній Раді України
                                                                                    НКРЕКП

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області

Ми, депутати Виноградівської районної ради, представники п’яти депутатських фракцій політичних партій, звертаємось до Президента, парламенту, уряду України та Національного регулятора щодо  неправомірних дій НКРЕКП по встановленню абонплати на газ. Як відомо, 28 березня ц.р., НКРЕКП встановила для населення і промислових споживачів тарифи за користування приєднаними газорозподільчими потужностями та транспортування газу. Дії «незалежної» Нацкомісії, на нашу думку, є неправомірними, суперечать інтересам держави і громадянського суспільства. Встановлення нового, необґрунтованого тарифу, який, на думку регулятора, має сплачуватися щомісячно окремо від оплати газу як товару без врахування думки суспільства є незаконним, аморальним і недопустимим актом.

Нам пропонується «реформа», за якою новий тариф буде вилучений з чинної ціни на газ для населення, що відповідно до рішення уряду становить сьогодні 6879 грн. за 1 тис. кубометрів (без ПДВ). Це приведе до збільшення плати і може становити, у середньому, в розрахунках, від 1,3 до 3 разів. Особливо це стосується тих громадян, хто живе у багатоквартирних будинках. Що торкається користувачів газу – власників приватних будинків, зокрема, в населених пунктах нашого Виноградівського району, то вони є співвласниками газорозподільних та інших мереж, оскільки вони будувались і за кошти сільських, селищних, міських кооперативів. Згідно Конституції України власність зобов’язує і не повинна використовуватись на шкоду людині і суспільству.

Ми повністю погоджуємось з позицією Президента України, що: «Без діалогу з людьми такі рішення не приймаються» і звертаємось також до Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з настійливим проханням схаменутись і переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. Ми не виключаємо, що в рішенні регулятора свідомо чи через некомпетентність є корупційна складова в інтересах третіх осіб. Бо зростання загальної сумарної плати за газ населення не розуміє та не сприймає і вважає це черговим знущанням над виборцями, про яких, судячи з цього неприємного факту, згадують лише під час виборів.

Звертаємось до парламентаріїв та до уряду з тим, що якщо лобісти цього антинародного  проекту    виправдують  свої   дії   тим, що   вони   виконували при цьому відповідний закон, то народним депутатам треба змінити закон. Бо якщо така норма існує – вона суперечить Конституції України, цивільному законодавству України, морально-етичним устоям та інтересам абсолютної більшості  нашого  суспільства.

Ми вважаємо, що відтермінування вказаного рішення НКРЕКП, на три чи більше місяців, а також пропоноване можливе розв’язання питання через збільшення субсидій для населення – це не вирішення проблеми. Це додатковий удар по бюджету держави, сімейним бюджетам членів наших територіальних громад. Переконливо просимо дослухатись до наших аргументів і прийняти рішення в інтересах народу України, – відмінити вказане рішення НКРЕКП.

     Звернення прийнято на  пленарному засіданні позачергової
    одинадцятої сесії районної ради 06 квітня  2017 року
    Депутати Виноградівської районної ради сьомого скликання

 

 

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про покладення обов’язків на постійну
комісію районної ради з питань законності,
правопорядку та місцевого самоврядування                               П Р О Е К Т

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції Президії районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Покласти обов’язки по контролю за дотриманням частини першої статті 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” головою, заступником голови, депутатами районної ради у процесі участі у розгляді, підготовці та прийняття рішень районної ради, надання їм консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).
2.Рекомендувати сільським, селищним, міській радам, відповідно до закону, прийняти відповідні рішення.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Сверенко А.А. та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка

м.Виноградів, ___________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу приміщень в оперативне управління                    П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.137 Господарського кодексу України, розглянувши клопотання управління освіти молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації від 24.03.2017р. 01-08/220, з метою забезпечення Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 необхідними приміщеннями, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації в оперативне управління вбудовані приміщення (позиції 19-24 в будівлі літ.Б) за адресою: м.Виноградів вул. І.Франка,1 загальною площею 64,5 кв.м.
2.Виноградівській районній раді та управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації провести необхідні заходи з приймання-передачі вищезгаданого майна відповідно до вимог чинного законодавства.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                   В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради
від 23.12.2016 р. № 230

,,Про районний бюджет на 2017 рік
зі змінами від 15.02.2017р. ”                                                                     ПРОЕКТ

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок фінансового управління райдержадміністрації від 30.01.2017 р. № 02-15/ 42 ,,Про залишок бюджетних коштів” та на підставі клопотання райдержадміністрації від 22.03.2017 р. №03-13/719 районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести наступні зміни до районного бюджету на 2017 рік:
1. Спрямувати частину залишку коштів, що склався на початок 2017 року в сумі 1 136 800 грн. за головними розпорядникам коштів районного бюджету (додаток 1).
2. Затвердити зміни до бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету (додаток 2).
3. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 3).
4. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік (додаток 4).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)
Голова районної ради                                В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2017 року
№ ____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу приміщень в орендне користування                П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши клопотання головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 31.01.2017р. № 14_7-0.62-448/2-17, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати головному управлінню Держгеокадастру у Закарпатській області в орендне користування вбудовані приміщення в адмінбудинку районної ради за адресою: м.Виноградів пл. Миру,3 загальною площею 125,8 кв.м. з метою розміщення службових кабінетів відділу у Виноградівському районі.
2.Відділу з питань приватизації майна в районі укласти з орендарем відповідний договір оренди.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                     В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження акту приймання
виконаних будівельних робіт                                     П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3 ст.18-1 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши заяву орендаря – фізичної особи підприємця Брайляка Святослава Христіановича від 14.03.2017р. та поданий ним акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 28.02.2017р., районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити поданий заявником Брайляк Святославом Христіановичом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.02.2017р., по проведеному капітальному ремонту орендованого приміщення за адресою: м.Виноградів вул. Миру,43 загальною вартістю 30072 грн.
2.Зарахувавши вартість проведеного ремонту в рахунок орендної плати.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                         В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                     СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури
«Про результати роботи прокуратури у 2016 році»                                           ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати роботи прокуратури у 2016 році», районна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати роботи прокуратури у 2016 році» взяти до відома (додається).

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка

м.Виноградів, ___ ___________2017 року
№ __