У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

 Про внесення змін до рішення районної ради
від 02.02.2018 р. № 508 ,,Про районний бюджет
на 2018 рік” 
(зі змінами від 19.03.2018 р. № 557,
13.04.2018 р. № 573,  12.07.2018 р. № 611)                                    П Р О Е К Т         

Відповідно до статті 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, рішення Закарпатської обласної ради від 26.07.2018р. №124 ,,Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №1029 ,,Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 22 лютого, 29 березня, 07 червня 2018 року)”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 01.08.2018 р. № 505 ,,Про перерозподіл обсягів субвенції”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести наступні зміни до районного бюджету на 2018 рік:

 1. Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік (додаток 1).
 2. Затвердити зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2018 рік за головними розпорядникам коштів районного бюджету (додаток 2).
 3. Затвердити зміни до додатка 3 рішення районної ради ,,Про районний бюджет на 2018 рік” ,,Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” (додаток 3).
 1. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4).
 2. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів із загального та спеціального фондів районного бюджету на 2018 рік (додаток 5).
 3. Додатки №1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,     комунального    майна   та     підприємництва  (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2018 року
№ ____

Додатки та пояснювальна записка

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

Про надання згоди на прийняття з державної
власності у спільну власністьтериторіальних
громад сіл, селищ, міста Виноградівського
району друкованої продукції Національної                       П Р О Е К Т
академії педагогічних наук України  

Відповідно до статті  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  розглянувши лист Національної академії педагогічних наук України від 19.06.2018р. № 2-6/284, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України згідно з додатком.

2. Передати друковану продукцію згідно додатку в оперативне управління Відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації з метою передачі до бібліотечного фонду Виноградівської центральної районної бібліотеки.

3. Уповноважити голову районної ради утворити комісії з приймання передачі друкованої продукції.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                     В.В.Любка      
м.Виноградів, ___ _______ 2018 року
№ ___

Додаток до рішення районної ради
від  ___________2018 р. №____

Перелік друкованої продукції НАПН України щодо якої надається згода на безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району Закарпатської області

 

з/п

Вид та назва видання, автори Рік видання Кількість

примірників

1 Монографія “Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості” (Камишин В.В., Рева О.М.) 2018  

5

2 Монографія “Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості” (Тименко В.П. та ін.) 2018  

5

3 Методичний посібник “Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі” (Сухий О.Л., Юрченко Т.А. та ін.)  

2018

 

5

4 Методичний посібник “Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників” (Бєльська М.А., Мельник М.Ю. та ін.)  

2018

 

5

5 Методичний посібник “Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників” (Адросович К.А., Ткаченко Л.І. та ін.)  

2018

 

5

6 Методичний посібник “Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності” (Бєльська H.A.)  

2018

 

5

7 Методичні рекомендації “Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі” (Андросович К.А., Ткаченко Л.І.)  

2018

 

5

Разом 35

Заступник голови районної ради                                  А.А.Сверенко

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін  до  Програми розвитку
водного господарства та екологічного
оздоровлення річок басейну річки Тиса
у Виноградівському районі на 2017-2021 роки           ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 24 травня 2012 року № 4836-V «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 13.06.2018р. № 03-09/1376, районна рада:

 В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити зміни до Програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річок басейну річки Тиса у Виноградівському району на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 14.06.2017 року № 323, виклавши додаток 2 до Програми у новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації  (Данич Є.В.) та постійну комісію районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В. Ю.).

Голова районної ради                                                     В.В. Любка

м.Виноградів,                2018 року
№____

Пояснювальна записка та Додаток 2 до Програми у новій редакції

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я 

Про створення комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради    Закарпатської області ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статті 20,  Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити комунальну установу «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
 2. Затвердити Статут комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області, що додається.
 3. Визначити уповноваженим органом управління комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурснийцентр» Виноградівської районної ради Закарпатської області – управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.
 4. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації (Свищо Ю.Ю.):

4.1. Здійснити державну реєстрацію комунальної установи   «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області відповідно до встановленого законодавством порядку.

4.2. Вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів Виноградівського районного бюджетукомунальну установу «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

 1. Фінансовому управлінню Виноградівської районної ради (Варга В.П.) щорічно передбачати фінансування видатків на утримання комунальної установи з районного бюджету.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Виноградівської районної державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, __________ року
№ ___

Статут комунальної установи

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я   

Про перейменування Підвиноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, пункту 4 статті 22 Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ Закону України «Про освіту», статті 90 Цивільного кодексу України, Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України» №911-19 від 24.12.2015 року з метою подальшого перспективного розвитку і удосконалення мережі загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Перейменувати Підвиноградівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені Виноградівської районної ради Закарпатської області на «Підвиноградівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Виноградівської районної ради Закарпатської області у зв’язку зі створенням у навчальному закладі дошкільного  підрозділу.
 2. Затвердити статут «Підвиноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Виноградівської районної ради Закарпатської області у новій редакції, що додається.
 3. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації:
  3.1. подати в установленому законом порядку державному реєстратору необхідні документи для внесення відповідних записів до єдиного державного реєстру;
  3.2. внести зміни в штатний розпис установи у відповідності до діючих нормативних документів з врахуванням нової спеціалізації.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Костелебу-Веремчук Н.Ю.) та постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, __________ року
№ ___

Статут 

  У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про   організацію харчування здобувачам освіти у закладах
загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти                          ПРОЕКТ
Виноградівського району на 2018 рік

 Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  пункту 3 статті 56 Закону України “Про освіту”, статті 5 Закону України “Про охорону дитинства”, Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, дітям, батьки, яких є учасниками бойових дій (АТО), Постановою Кабінету  Міністрів України від 22.11.2004 № 159 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (із змінами, внесеними згідно з Постановою  Кабінету Міністрів  від 23.03.2016     № 211), на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 “Про затвердження порядку організації харчування  дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667  “Про затвердження Порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтетрнатних навчальних закладах” (із змінами, винесеними в наказі МОН від 07.04.2015 р.№404), з метою забезпечення відповідальності керівників за створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним безоплатним гарячим харчуванням загальноосвітніх навчальних закладах, додержання санітарно-гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм, районна рада:

В И Р І Ш И Л А:                

   1.Управлінню освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Свищо Ю.Ю.) організувати за рахунок коштів районного бюджету під час освітнього процесу безоплатним гарячим харчуванням:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей учасників бойових дій (АТО).

1.1.Вартість гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти встановити у розмірі не менше 13 грн.

2.Вартість гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти встановити в розмірі не менше 20 грн. на один діто-день:

2.1.За рахунок коштів районного бюджету під час освітнього процесу:

– для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти не менше 10 грн.

2.2. За рахунок батьківської плати під час освітнього процесу:

– для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти (згідно протоколу органів громадського самоврядування), але не менше 10 грн.

2.3. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у
сім’ях, яких троє і більше дітей.

3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування організації безоплатного гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти району в межах коштів передбачених в районному бюджеті.

4.Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації (Свищо Ю.Ю.) забезпечити повний фінансово-господарський контроль за організацію харчування за рахунок батьківських коштів.

4.1 Уповноважити орган управління освітою проводити фінансово-господарський контроль за використанням коштів районного бюджету на харчування в закладах дошкільної освіти Виноградівського району.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 Голова районної ради                                                               В.В.Любка                 

м.Виноградів,                2018 року
№____

Пояснююча записка до проекту рішення «Про   організацію харчування здобувачам
 освіти у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Виноградівського району на 2018 рік»

Необхідність винесення на сесію проекту рішення «Про   організацію харчування здобувачам  освіти у закладах загальної середньої освіти та

закладах дошкільної освіти Виноградівського району на 2018 рік» виникла у зв’язку з прийняттям нового Закону “Про освіту”, початком нового поточного року та з метою забезпечення відповідальності керівників за створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним безоплатним гарячим харчуванням загальноосвітніх навчальних закладах, додержання санітарно-гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а саме:

1.Вартість  гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти встановити у розмірі не менше 13 грн.

2.Вартість гарячого харчування для здобувачів освіти в закладах дошкільної освіти встановити в розмірі не менше 20 грн. на один діто день:

2.1. За рахунок коштів районного  бюджету під час освітнього процесу:

–  для здобувачів освіти в закладах  дошкільної освіти  не менше 10 грн.

2.2. За рахунок батьківської плати під час освітнього процесу:

–  для здобувачів освіти в закладах  дошкільної освіти  за рішенням протоколу батьківського комітету, але не менше 10 грн.

2.3. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків,  у
сім’ях, яких троє і більше дітей.

Начальник управління                                                                  Ю.Свищо

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами населеного  пункту на території Боржавської  сільської  ради        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 06.06.2018 р., № 17-7-0.19-457/105-18,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Боржавської  сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 13 4040 га, кадастровий номер 2121280300:04:001:0106, становить 70 485,07  гривень (Сімдесят тисяч чотириста вісімдесят п’ять  грн. 07 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами населеного  пункту на території Боржавської сільської  ради        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 06.06.2018 р., № 17-7-0.19-458/105-18,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Боржавської  сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 39,0732 га, кадастровий номер 2121280300:04:001:0105, становить 205 466,81 гривень (двісті п’ять тисяч чотириста шістдесят шість   грн. 81 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                           В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації  про  нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами населеного  пункту на території Боржавської    сільської  ради        П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 06.06.2018 р., № 17-7-0.19-456/105-18,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Боржавської  сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 20,8540 га, кадастровий номер 2121280300:04:001:0108, становить 109 660,97 гривень (Сто дев’ять тисяч шістсот шістдесят грн. 97 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів, __  _________ 2018 року
___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звернення Виноградівської районної ради щодо відновлення підприємства «Виноградівський райавтодор»  ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернутися до ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», Дочірнього підприємства «Закарпатоблавтодор», до Закарпатської обласної державної адміністрації та до Закарпатської обласної ради щодо відновлення в районі підприємства «Виноградівський райавтодор» (текст Звернення додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                 В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2018 року
№ ____

                ПАТ «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України»
     Дочірнє підприємство «Закарпатоблавтодор»
Закарпатська обласна державна адміністрація
Закарпатська обласна рада

 ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області

 Ми, депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області VII скликання, представники п’яти депутатських фракцій політичних партій, в інтересах 32 територіальних громад району звертаємось до Вас з проханням   відновити діяльність в районі підприємства «Виноградівський райавтодор» Дочірнього підприємства «Закарпатоблавтодор».

Як Ви знаєте, у вересні 2014 року, було прийнято рішення про реорганізацію підприємств системи «Укравтодор». З 01.01.2015 року Виноградівський райавтодор був реорганізований у Дорожно ремонтний пункт філії «Іршавськийрайавтодор». Кількість працюючих із 35 була скорочена до 25, тоді як техніка та об’єми робіт залишилися за Виноградівським ДРП.

Вважаємо, що і на той час і, особливо, на даний період, коли об’єми робіт з обслуговування доріг непомірно зросли, таке рішення було необґрунтованим, невиваженим, без врахування перспективи розвитку дорожного будівництва та неповністю правомірним. Відповідно до пункту б) підпункту 2) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення державних підприємств, здійснення яких може викликати негативні соціальні, екологічні, економічні та інші наслідки мають попередньо розглядатися і узгоджуватися з органами місцевого самоврядування.

В даному випадку, зважаючи, що мова йде про районне підприємство, то на реорганізацію мало бути погодження Виноградівської районної ради, так як вона представляє інтереси всіх територіальних громад району. Щодо негативних наслідків – то і тоді, і зараз вони є незаперечними. Тодішня районна влада не вжила відповідних заходів та не приклала зусиль щоб довести безперспективність та шкоду від такої реорганізації.

У зв’язку з цим, зважаючи на об’єктивні та суб’єктивні поважні обставини, у першу чергу враховуючи, поганий стан доріг та особливість географічного розташування Виноградівського нашого району (кордон з двома країнами ЄС) вважаємо, що на часі є необхідність виправити помилку допущену у минулому.

Просимо врахувати, що сьогодні Виноградівський Дорожньо-ремонтний пункт філії «Іршавський райавтодор» має на обслуговуванні автомобільних доріг загальною протяжністю 275,7 км., в тому числі: доріг державного значення – 78,6 км. та доріг місцевого значення – 197,1 км. Систематичне збільшення кількості та обсягів перевезень, потоку великогабаритного та іншого транспорту і, відповідно, погіршення стану доріг, потребує зміни підходів до вирішення проблем дорожнього будівництва. При цьому обсяги робіт мають тенденцію до постійного збільшення.

Ставимо Вас до відома, що рішенням районної ради від 13.04.2018 року №573 затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами на загальну суму 7,4 млн.грн. Вирішення питання, про яке ми просимо – гарантія виконання плану намічених на поточний рік робіт. Крім іншого, слід врахувати, що відновлення функціонування Виноградівського  райавтодору зніме існуючі зараз організаційно-технічні, фінансові, кадрові та інші проблеми, забезпечить підвищення оперативності, ефективності, якості роботи.

Просимо взяти до відома і соціальну складову, оскільки, як відомо, з приводу несвоєчасного проведення ремонту доріг населення вдається до різних протестних заходів, перекриття доріг та ін.

Звертаємось до Вас з настійливим проханням розглянути наше звернення та прийняти позитивне рішення. Районна рада забезпечить всіляке сприяння, допомогу та активну співпрацю з відновленим підприємством -«Виноградівський райавтодор».

 Звернення прийнято на пленарному засіданні
двадцять_________ сесії районної ради  «___» __________ 2018 року.

 Депутати Виноградівської районної ради сьомого скликання.

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради «Про надання в орендне користування приміщень за адресою м.Виноградів, вул. Миру, 62» від 16.06.2016 р. № 149         П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розглянувши клопотання голови Виноградівської районної організації «Всеукраїнської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій» Романова В.В. від 25.01.2018., районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення Виноградівської районної ради «Про надання в орендне користування приміщень за адресою м.Виноградів, вул. Миру, 62» від 16.06.2016 р. № 149,  виклавши пункт 3 у новій редакції: «Приміщення, відповідно до Закону, передати в користування  безоплатно».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка

  м.Виноградів, ___ _______ 2018 року
№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про створення комунального    некомерційного підприємства «Виноградівський центр                  первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення комунального  закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  ПРОЕКТ

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статей 104,106,107,108 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою покращення якості медичних послуг у Виноградівському районі шляхом зміни системи організації та фінансування первинної медичної допомоги, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області шляхом перетворення комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 41769166).
 2. Визначити комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області правонаступником всього майна, прав, обов’язків та активів комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».
 3. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» правонаступнику комунальному некомерційному підприємству «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 1 додається).
 4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 2 додається).
 5. Визначити розмір статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області у сумі 8 252 421 грн.
 6. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 3 додається).
 7. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області Гал Агату Олегівну.
 8. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області на праві оперативного управління майно, передане згідно з Передавальним актом комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 41769166).
 9. Тимчасово виконуючому обов’язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області:

9.1. здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

9.2. забезпечити взяття на бухгалтерський облік майна та активів згідно з Передавальним актом.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, __________ року

№ ___

Додатки до проекту рішення

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про реформування друкованого засобу масової інформації       ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, частини 3 статті 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статей 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», статей 107, 108, 109 Цивільного кодексу України, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Вийти зі складу засновників комунального підприємства «Районний редакційно-видавничий комплекс «Новини Виноградівщини» (код ЄДРПОУ 36245998), що здійснює підготовку та випуск газети «Новини Виноградівщини» (номер свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації ЗТ 518/110ПР) з перетворенням редакційно-видавничого комплексу членами його трудового колективу в суб’єкт господарювання.

2.Уповноважити голову Виноградівської районної ради (Любка В.В.) брати участь у зборах засновників та вчинювати інші дії від імені Виноградівської районної ради, як засновника, направлені на виконання цього рішення.

3.Укласти угоду (договір) про зміну складу засновників з редакційно-видавничим комплексом після його перетворення відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства України в суб’єкт господарювання.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, __________ року
№ ___

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про розгляд клопотання релігійної
громади Святого Духа м.Виноградів
        П Р О Е К Т  

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.15.2.2 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», розглянувши клопотання релігійної громади Святого Духа м.Виноградів від 30.05.2018 р., районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати згоду на реконструкцію та перепланування будівлі лабораторії районної лікарні за адресою: м.Виноградів вул. Лікарняна,13 з метою забезпечення дотримання протипожежних норм та допустимих відстаней між будівлями лабораторії та культової споруди.

2.Районній лікарні (балансоутримувачу) провести технічне обстеження будівельних конструкцій та елементів будівлі лабораторії з метою встановлення можливості проведення будівельно-монтажних робіт та подальшої безпечної експлуатації вказаної будівлі. У разі позитивного висновку технічного обстеження  виготовити проектно-кошторисну документацію та провести будівельні роботи з реконструкції і перепланування будівлі лабораторії.

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення Виноградівської районної ради від 22 червня 2015 року № 549 від 16.06.2016 р. № 149

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка   

м.Виноградів, ___ _______ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» ПРОЕКТ

Відповідно до п.8 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 6.6. Статуту КП «Виноградівське РБТІ»,  заслухавши та обговоривши звіт директора комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» Данка Я.Ю., районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома звіт директора Данка Я.Ю. про роботу комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» за 2017 рік та І квартал 2018 року.

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2018 року
№ ___

З В І Т
Комунального підприємства
«Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації ” за  2018 рік.

Виноградівське комунальне підприємство « Бюро технічної інвентаризації проводить обстеження та оцінку житлових і не житлових будівель в міській та сільській місцевості на замовлення  фізичних та юридичних осіб.

З 1 січня 2013 року введено в дію Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», згідно з яким функції державної реєстрації права власності на нерухоме майно передано від БТІ іншим структурам, що відобразилося на роботі нашої організації. Ми скоротили більшість працівників, отримали сертифікати на проведення технічної інвентаризації та оцінку нерухомого майна.

БТІ не є монополістом в сфері  проведення технічної інвентаризації, це право надано будь-яким суб’єктам господарювання, які пройшли відповідну сертифікацію. Ця зміна в законодавстві призвела до значної конкуренції на ринку інвентаризації нерухомості. Для збереження замовника ми залишили ціни на рівні минулих років, розширили перелік послуг щодо введення в експлуатацію нерухомого майна, вживаємо заходів по покращенню якості обслуговування громадян. Але, попри все, чистий дохід підприємства зменшився в порівнянні з минулими роками. Ми залишаємось прибутковими,  чистий прибуток в 2017 році склав 0,9 тис. грн, що становить 0,86 процента до показника 2016 року.

На сьогодні Виноградівське КП  РБТІ  налічує штат з 7-ми працівників, з яких: апарат управління –  1 чоловік, адмінперсонал -2 чоловіка, виробничий персонал – 4 чоловіка.

За перше півріччя 2018 року підприємством отримано 198,8 тис. грн. доходу від реалізації продукції, що на 44,9 тис. грн більше показника минулого року за відповідний період, ріст складає 29,2%.

Підприємство працює на загальній системі оподаткування.

Основна стаття затрат бюро – це заробітна плата. За  2017 рік вона склала 479,2 тис. грн.

В минулі роки нами було оновлено комп’ютерну техніку та комп’ютерне забезпечення, що дало змогу скоротити матеріальні затрати підприємства в порівнянні з попереднім роком.

Змінами до законодавства «відпущено» ціни на послуги технічної інвентаризації, тобто зараз вони визначаються договором між замовником робіт та виконавцем. Однак ціни на наші послуги залишаються незмінними.  Вони складені на підставі нормо-години, погодженої органами місцевого самоврядування та розрахованої від мінімальної заробітної плати в розмірі 907,00 грн. Після цього   мінімальна заробітна плата змінювалась 15 разів і на даний час  становить 3723,00 грн. Враховуючи неплатоспроможність населення, ціни ми не підвищили.

Прибутковість дає нам можливість не просити дотації від засновника, натомість сплачувати дивіденди. Підприємство не має заборгованостей перед бюджетом, замовниками та перед своїми працівниками. Заробітна плата виплачується регулярно, вчасно та в повному обсязі. Середня заробітна плата працівників у 2017 році становила 5704 гривень.

Незважаючи на негативні зміни в нашому секторі, ми залишаємось стабільно діючим підприємством, яке виконує поставлені перед нами задачі.

Директор КП «Виноградівське РБТІ»   _____________ Данко Я.Ю.

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про надання дозволу управлінню освіти, молоді та спорту
Виноградівської РДА на списання основних засобів                                        ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», п.11 «Положення про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267, розглянувши клопотання управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації від 17.05.2018р. №01-08/428 та від 17.05.2018р. №01-08/429, подані  заявником акти обстеження будинку (споруди) від 11.05.2018р. та 14.05.2018р. №206, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дозволити  управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації списати основні засоби, що є  фізично зношеними, аварійними та небезпечними для подальшого використання у загальноосвітніх навчальних закладах , у тому числі:

1.1.Будівлю зовнішньої вбиральні Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 за адресою: м.Виноградів вул.Шевченка,2 загальною площею 28,0 м.кв., та вартістю 4914 грн.

1.2.Будівлю зовнішньої вбиральні Виноградівської гімназії за адресою: м.Виноградів вул.Шевченка,6 загальною площею 39,7 м.кв., та вартістю 7368 грн.

2.Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації при списанні основних засобів керуватись «Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                                      В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2018 р.
№ ______

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми розвитку
підвищення якості роботи Центру надання
адміністративних послуг Виноградівської
райдержадміністрації на 2016 – 2020 роки                                 ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про надання адміністративних послуг», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 04.05.2018 року № 03-09/1104, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити зміни до Програми розвитку підвищення якості роботи Центру надання адміністративних послуг Виноградівської райдержадміністрації на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 15.01.2016 року № 73, виклавши Паспорт та додаток до Програми у новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування Програми у межах видатків, передбачених  районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішенням покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  (Костелеба – Веремчук Н.Ю) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

Голова районної ради                                                                   В.В. Любка

м.Виноградів, _______  2018 року
№_____

Паспорт та додаток до Програми у новій редакції

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про погодження тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів                                             П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 р. №1070, «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи рішення районної ради від 22.12.2005 р. № 351, висновок № 145 від 21.07.2014 р. Державної інспекції України з контролю за цінами та з метою недопущення збитковості суб’єкта господарювання, пов’язаного з вивезенням побутових відходів, на підставі клопотання ТОВ «АВЕ Виноградово» від 08.05.2018 р. №2020/18, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Погодити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово», яке не належить до комунальної власності, з 01.08.2018 р., а саме:

– для дворогосподарства – 63,72 грн.;
– для бюджетних установ – 147,90 грн.;
– для підприємств, установ, організацій – 169,86 грн.;
– вартість спеціального мішка для одноразового вивозу – 15,96 грн.;
– для одного мешканця квартири – 21,24 грн.

2.Встановити, що для квартир багатоповерхових будинків, в яких проживає більше трьох мешканців, тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ «АВЕ Виноградово»  складає – 51.48 грн. на місяць.

3.Взяти до відома, що тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів підприємством, яке не належить до комунальної власності, погоджені на на рівні економічно обґрунтованих витрат.

4.ТОВ «АВЕ Виноградово» (Жидик А.А.):
4.1.Письмово та через підприємства з обслуговування житла довести до відома споживачів послуг про нові величини тарифів та погодити з ними відповідні зміни до договорів.
4.2.Перерахунок вартості послу споживачам, які здійснили передплату, погодити тільки по закінченню терміну, за який внесено авансовий платіж.

5.Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення у встановленому законом порядку.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва          (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, _________2018 року
№_____

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт про виконання районного
бюджету за І квартал 2018 року
         П Р О Е К Т  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації, та враховуючи ситуацію, яка склалася, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1.Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року, що додається.

2.Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації в подальшому забезпечувати фінансування розпорядників та отримувачів бюджетних коштів згідно кошторисних призначень, передбачених районним бюджетом на 2018 рік та затвердженого помісячного розпису бюджету.

3.Інформувати районну раду про стан фінансування розпорядників та отримувачів бюджетних коштів щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

Голова районної ради                                                        В.В. Любка 

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу вбудованих приміщень в оперативне управління Виноградівському
ЦПМСД
        П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши  клопотання комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» від 07.05.2018р. №54, з метою належного утримання, використання та обліку комунального майна, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати в оперативне управління комунальному закладу «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги»  вбудовані приміщення загальною площею 229,5 м.кв. в будівлі стерилізаційного відділення та КФД за адресою: м.Виноградів вул.Лікарняна,13.

2.Вилучити вищезгадані вбудовані приміщення з оперативного управління районної лікарні та з додатку №3 затвердженого рішенням Виноградівської районної ради від 19 березня 2018 року № 560.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу приміщень в орендне користування центру екстреної медичної допомоги         П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги від 25.04.2018р. №447-01, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати в орендне користування Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги нежитлові приміщення АЗПСМ з метою розміщення пунктів постійного базування бригад  екстреної медичної допомоги Виноградівської станції ЕМД, у тому числі:

1.1.Приміщення загальною площею 57,8 м.кв. в АЗПСМ села Великі Ком’яти за адресою вул. Волошина,26.

1.2.Приміщення загальною площею  37,3 м.кв. в АЗПСМ села Велика Копаня за адресою: вул.Миру,105.

1.3.Приміщення загальною площею 40,5 м.кв. в АЗПСМ селища Вилок за адресою: вул.Ракоці,6.

1.4. Приміщення загальною площею 24,0 м.кв. в АЗПСМ селища Королево, за адресою: вул. Тисова,4.

2.Визначити орендодавцем вищезгаданих вбудованих приміщень – комунальний заклад «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», а після його реорганізації – комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка
м.Виноградів, _ __________ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу стоматологічних кабінетів АЗПСМ в орендне користування         П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» від 07.05.2018р.№55, з метою забезпечення сільського населення району стоматологічними послугами, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати в орендне користування на конкурентних засадах вбудовані приміщення в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини з метою розміщення стоматологічних кабінетів,  у тому числі в:

1.1.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Боржавське.
1.2.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Великі Ком’яти.
1.3.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Велика Копаня.
1.4.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Велика Паладь.
1.5.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Вилок.
1.6.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Дротинці.
1.7. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Мала Копаня.
1.8. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Новоселиця.
1.9.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Нове Село.
1.10.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Онок.
1.11.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Підвиноградів.
1.12.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Сасово.
1.13.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Фанчиково.
1.14.Амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Черна.
1.15. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Королево.

2.Визначити орендодавцем вищезгаданих вбудованих приміщень –комунальний заклад «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», а після його реорганізації – комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

3.Встановити річну орендну плату за користування вбудованими приміщеннями стоматологічних кабінетів у розмірі 10 відсотків від ринкової вартості об’єкта та 1 грн. в рік за користування іншим майном та обладнанням стоматологічних кабінетів.

4.Орендну плату отриману від передачі приміщень в орендне користування у повному обсязі залишити в розпорядженні орендодавця  для зміцнення матеріально-технічної бази.

5.Відділу з питань приватизації майна в районі замовити технічну документацію та незалежні оцінки на об’єкти оренди.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка

  м.Виноградів, _ __________ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 Про внесення змін до Програми покращення
умов обслуговування 
платників податків у
Виноградівській об’єднаній державній податковій            ПРОЕКТ
інспекції ГУ ДФС у Закарпатській
області на 2016-2018 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання райдержадміністрації від 20.04.2018 р. № 03-09/982, районна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити зміни до Програми покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області на 2016-2018 роки, схваленої рішенням восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 09.12.2016 № 208, а саме:

– Додаток та Паспорт до Програми викласти у новій редакції, що додаються.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів,                2018 року
№_____

                                                                             Додаток до Програми
(у редакції рішення районної ради
від ___________2018 р. №______)

                                    VIII Розрахунок потреби коштів для  реалізації заходів Програми

п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Зміст заходів програми Термін виконання Виконавці Джерело фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)
1 Впровадження нових форм обслуговування платників податків з використанням сучасних інформаційних технологій Матеріально-технічне забезпечення заходів Програми

-придбання комп’ютерної техніки

-придбання багатофункціональних пристроїв (принтер, сканер, ксерокс)

 

Протягом 2016 року Виноградівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Закарпатській області Районний бюджет 45,0
2 Впровадження нових форм обслуговування платників податків з використанням сучасних інформаційних технологій Матеріально-технічне забезпечення заходів Програми

-придбання комп’ютерної техніки

-придбання багатофункціональних пристроїв (принтер, сканер, ксерокс)

 

Протягом
2017 року
Виноградівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Закарпатській області Районний бюджет 00,0
3 Підвищення рівня добровільної сплати податків та удосконалення системи адміністрування податків і зборів, створення комфортних умов платникам податків і належного їх обслуговування. Матеріально-технічне забезпечення заходів Програми

-витрати на поточний ремонт цетру обслуговування платників.

 

Протягом
2018 року
Виноградівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Закарпатській області Районний бюджет 150,0
    всього 195,0

         Заступник голови районної ради                                                        А.А.Сверенко

                    Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення Програми

 

Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
2 Законодавчі підстави для виконання місцевої бюджетної програми: Ст. 17 Глави 2 «Закону про місцеві державні адміністрації»
3  Розробник Програми

 

Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
4 Співрозробники Програми

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління  районної державної адміністрації
5 Відповідальний виконавець Програми

 

Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
6 Учасники Програми Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
7 Термін дії Програми 2016-2018 роки
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  всього 195 тис.грн.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення  ,, Про внесення змін до Програми покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області на 2016-2018 роки, схвалено розпорядженням Виноградівської районної державної адміністрації  №3 08 від 13.10.2016 року

1.Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження
Проект розпорядження  розроблено для внесення змін до VIII-го розділу «Розрахунок потреби коштів для  реалізації заходів Програми покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області на 2016-2018 роки».
2.Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття розпорядження є покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області.
3.Правові аспекти
Статті 6, 39, Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, ст. 91 Бюджетного кодексу України.
4.Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством і лише при умові наявності необхідних коштів.
5.Позиція заінтересованих органів Відсутня.
6.Регіональний аспект
Проект розпорядження не стосується розвитку адміністративно-територіальної одиниці.
7.Громадське обговорення
Даний проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.
8.Прогноз результатів
Виконання Програми сприятиме покращенню умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області.

Заступник начальна інспекції                                                                            Н.В. Піцул

  21.03.2018 р.

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми забезпечення безпеки
і правопорядку,
протидії тероризму, контрабанді,                            ПРОЕКТ  
нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності
на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання райдержадміністрації від 06.04.2018 р. № 03-09/901, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити зміни до Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 16.06.2016 р.№156, а саме:

1.1.Додаток 1 та Паспорт  до Програми викласти у новій редакції, що додається;

1.2.Пункт 7.2 розділу VII Програми викласти у наступній редакції: «Проведення заходів, спрямованих на виявлення і припинення зловживань посадовими і службовими особами митних, прикордонних, контролюючих органів»;

1.3.Пункт 7.5. розділу VII Програми викласти у наступній редакції: «Проведення заходів, спрямованих на організацію та забезпечення ефективної протидії можливим терористичним й диверсійним проявам у місцях масового скупчення людей та на об’єктах критичної інфраструктури Виноградівського району».

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів,                2018 року
№_____

ПАСПОРТ
Районної  програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки

Назва Програми Районна програма забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки
Підстава для розроб- лення Програми Лист Управління Служби безпеки України у Закарпатській області від 05.05.2016 року № 58/554-В.
Розробник Програми Юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Мета та завдання Програми Удосконалення оперативно-службової діяльності підрозділу Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення державної безпеки; покращення матеріально – технічного забезпечення підрозділу з метою збільшення ефективності його роботи та мобільності у реагуванні та попередженні злочинів, а також інших правопорушень; покращення роботи з питань попередження протиправних проявів і злочинів, інших негативних явищ
Основні заходи Програми Програма передбачає систему спеціальних операцій, спрямованих на запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, виявлення каналів контрабанди наркотичних засобів, зброї, затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення до відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, причетних до організації каналів контрабандної діяльності, і припинення корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань серед посадових осіб державних органів
Строки реалізації Програми 2016 – 2020 роки
Фінансове забезпечення Програми Прогнозований обсяг фінансування Програми на 2016-2020 роки  становить 240,0 тисяч гривень (за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, і лише при умові наявності необхідних коштів)
Очікувані результати реалізації Програми Виконання Програми сприятиме досягненню специфічних для району цілей і завдань на шляху удосконалення системи державної безпеки, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи
Керування Програмою і контроль за її реалізацією Контроль за реалізацію Програми покладається на райдержадміністрацію

Пояснювальна записка
 Районна програма забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки (далі за текстом – Програма) розроблена відповідно до статей 6, 25 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, листа  Управління Служби безпеки України у Закарпатській області від 05.05.2016 року № 58/554-В .
У зв’язку з внесенням змін до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів СБ України, з метою удосконалення роботи по боротьбі з тероризмом, контр розвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури регіону та враховуючи клопотання Управління Служби безпеки України у Закарпатській області від 22.03.2018 № 58/670-В, необхідно внести зміни до Програми.
Програма базується на принципах та положеннях законів України «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом»,  «Про засади запобігання корупції», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».
Виконання Програми сприятиме досягненню специфічних для району цілей і завдань на шляху удосконалення системи державної безпеки , зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Начальник юридичного відділу
апарату державної адміністрації                                                        О. Кіш

                                                                                                                                                                                             Додаток 1
                          до Програми

ЗМІСТ
потреби коштів для реалізації заходів Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки

№ п/п Назва Виконавці Джерело
фінансування
2016 р. тис.грн. 2017р. тис.грн. 2018р. тис.грн. 2019р. тис.грн. 2020 р. тис.грн.
1 Придбання спеціальних технічних засобів, оргтехніки, ПММ Виноградівський МРВ УСБУ  

Районний бюджет

40 50 50 50
2 Здійснення поточного ремонту адмінбудинку Виноградівського МРВ УСБУ Виноградівський МРВ УСБУ Районний бюджет 50
Всього за: 50 40 50 50 50  
Всього   240,0 тис.грн

 Заступник голови районної ради                                      А.А.Сверенко

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про стан законності, на території Виноградівського району за підсумками роботи у 2017 році»              ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про стан законності, на території Виноградівського району за підсумками роботи у 2017 році», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Взяти до відома інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про стан законності, на території Виноградівського району за підсумками роботи у 2017 році» (додається).

 Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, ___________ 2018 року
№ _____

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки галузі тваринництва в районі                        ПРОЕКТ          
на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 01.03.2018 р. № 03-09/558, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії районної ради сьомого скликання від 15 січня 2016 року № 61, а саме:

1.1. Абзац 6 розділу 1 Програми викласти в наступній редакції:

Організацію штучного осіменіння великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств району здійснюють суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням послуг із штучного осіменіння тварин.

1.2. Паспорт Програми викласти в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В. Ю.).

Голова районної ради                                                                В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А
про внесення змін у районну Програму розвитку та підтримки
тваринництва на період 2016-2020 роки

Тваринництво є однією з основних галузей сільського господарства. Виробниками тваринницької продукції в районі є сільськогосподарські підприємства, фермери та особисті селянські господарства, які є основними користувачами землі. Зокрема, у власності та користуванні особистих селянських господарств населення станом на 1 січня 2015 року знаходиться 39079 га сільськогосподарських угідь (85,9% від загальної площі), у тому числі 1207 га сіножатей (86,0%), 8254 га пасовищ (89,5%). Решта сільськогосподарських угідь – 4453 га (9,8%), 57,1 га сіножатей (4,0 %), 645,5 га –пасовищ (7,0%) перебуває у користуванні сільськогосподарських  підприємств та фермерів.

Важливе місце  розвитку м’ясо-молочного скотарства в районі потрібно приділити роботі з особистими селянськими господарствами. Провідне місце у нарощуванні обсягів виробництва м′яса та молока є покращення племінних та продуктивних якостей худоби, поліпшення роботи по відтворенню поголів′я великої рогатої худоби. Одним із дієвих шляхів досягнення цього є широке впровадження штучного осіменіння великої рогатої  худоби в господарствах населення, зведення до мінімуму використання доморощених бугаїв для парування корів і телиць, що знижує генетичний потенціал тварин, призводить до захворювання інфекційними та інвазійними захворюваннями.

Першочерговим завданням Програми є значне збільшення обсягів штучного осіменіння великої рогатої худоби в господарствах усіх форм власності, що підвищить генетичний потенціал худоби та її продуктивність. Для цього необхідно збільшити кількість пунктів штучного осіменіння худоби в населених пунктах і довести їх число до 14 у 2020 році.

З метою поліпшення відтворення поголів′я великої рогатої худоби за рахунок штучного осіменіння, а також часткового здешевлення сервісних послуг з штучного осіменіння великої рогатої худоби в господарствах усіх форм власності необхідно щорічно виділяти кошти із місцевого бюджету, що дозволить довести обсяги штучного осіменіння великої рогатої худоби до 1,0 тис. голів у 2020 році.

    Начальник відділу
агропромислового розвитку                                                         Феєр В. Ф.

  Паспорт
Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки. 

Розробник Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
Підстава для розроблення Програми Закон України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2015 року № 439 «Про Програму розвитку та підтримки галузі тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 2016-2020 роки »
Відповідальні виконавці Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, суб’єкти господарювання по наданню послуг із штучного осіменіння тварин.
Учасники програми Сільськогосподарські товаровиробники різних організаційно – правових форм власності і господарювання, фермерські господарства, особисті селянські господарства, фізичні особи.
Мета програми Підвищення генетичного потенціалу худоби та підвищення її продуктивності за рахунок штучного осіменіння. Збільшення виробництва молока, м′яса яловичини для забезпечення продуктами харчування населення району.
Основні завдання  Програми Створення нових пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби. Значне збільшення обсягів штучного осіменіння великої рогатої худоби.
Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
Обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми 2016р – 45 тис. грн., 2017 р – 54 тис. грн., 2018 р- 63 тис.грн., 2019 р- 72 тис. грн., 2020р – 90 тис. грн..

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження у новій редакції Додатку 3
до рішення районної ради від 24.11.2017р. № 450                    ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення Виноградівського ЦПМСД необхідними приміщеннями для здійснення статутної діяльності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити у новій редакції Додаток 3 до рішення Виноградівської районної ради від 24.11.2017р. № 450 щодо переліку приміщень Виноградівської районної лікарні, які передаються в орендне користування Виноградівському ЦПМСД за адресою: м.Виноградів, вул. Лікарняна,13 (додається).

2.Районній лікарні та Виноградівському ЦПМСД провести необхідні організаційно-правові заходи щодо передачі приміщень зазначених в Додатку 3 в орендне користування.

3.Вважати таким, що втратив чинність Додаток 3, затверджений рішенням сесії Виноградівської районної ради від 24.11.2017р. № 450.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                    В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2018 р.
№ ______

Додаток 3 до рішення

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму створення районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки                   
ПРОЕКТ       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6 і 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 12.02.2018 р. № 03-09/425, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму створення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації( Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                     В.В. Любка

м.Виноградів,                2018 року

Програма створення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

    Про створення комісії по вивченню процесу
оптимізації витрат закладів культури                                             ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на основі звернення заступника директора з навчально-виховної роботи Виноградівської ДШМ Вейконь Н.В. та викладача хореографії Виноградівської ДШМ Фізер А.Г., з метою вивчення процесу оптимізації витрат у закладах культури, питання виплати заробітної плати викладачам, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити комісію по вивченню процесу оптимізації витрат закладів культури у складі:
Голова комісії – Лихтей Юрій Юрійович., депутат районної ради;
Секретар комісії – Кльофа Василь Іванович, радник голови районної ради;
Члени комісії:
Албок Еден Едмундович, депутат районної ради;
Варга Валерія Павлівна, начальник фінансового управління Виноградівської РДА;
Вейконь Наталія Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Виноградівської ДШМ;
Горонді Альберт Альбертович, депутат районної ради;
Гудачок Тетяна Степанівна, голова Виноградівського районного комітету профспілки працівників культури;
Петеі Юдіта Оттовна, депутат районної ради;
Свищо Юрій Юрійович, депутат районної ради;
Товт Магдалина Павлівна, бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу культури;
Югас Василь Степанович, начальник відділу культури Виноградівської РДА.
2. Комісії вияснити обставини оптимізації витрат закладів культури та заходів спрямованих на оптимізацію і покращення ефективності функціонування закладів культури.
3. По закінченню роботи комісії, голові комісії підготувати звіт про результати роботи комісії з наданням пропозицій можливих заходів оптимізації витрат закладів культури.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В.Любка
м.Виноградів, __________ року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт за 2017 рік районної державної адміністрації
по здійсненню делегованих районною радою повноважень  
             П Р О Е К Т

Відповідно до статей 43, 44, ч.1 ст.72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Взяти до відома звіт за 2017 рік голови районної державної адміністрації Русанюка М.М по здійсненню делегованих районною радою повноважень.

2.Районній державній адміністрації продовжити роботу щодо здійснення повноважень, делегованих їй районною радою та виконання районних програм.

 

Голова районної ради                          В.В. Любка
м.Виноградів, ______ 2018 року
№____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт за 2016 рік районної державної адміністрації
по здійсненню делегованих районною радою повноважень              
 П Р О Е К Т

Відповідно до статей 43, 44, ч.1 ст.72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Взяти до відома звіт за 2016 рік голови районної державної адміністрації Русанюка М.М по здійсненню делегованих районною радою повноважень.

2.Районній державній адміністрації продовжити роботу щодо здійснення повноважень, делегованих їй районною радою та виконання районних програм.

 

Голова районної ради                             В.В. Любка
м.Виноградів, ______ 2018 року
№____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до списку присяжних         ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статей 64, 65, Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на підставі заяв Деяк Л.І., Конара В.Ф., Менджула І.С., районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

          1.Внести у Додаток до рішення районної ради від 23.12.2016 р №231 «Список присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, такі зміни:

– вивести зі списків присяжних, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду:

-Деяк Людмилу Іванівну,

– Конара  Володимира Федоровича,

– Менджула Івана Степановича.

2.Оприлюднити зміни до списку присяжних в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.

3.Направити дане рішення до територіальногоуправління державної судової адміністрації України в Закарпатській області та Виноградівського районного суду.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

Голова районної ради                                                         В.В.Любка
м.Виноградів,___________2018 року
№__

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про перетворення Виноградівського ЦПМСД              ПРОЕКТ

Розглянувши клопотання комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 27.02.2018р. № 22, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 56, 57 та 78 Господарського кодексу України, статей 87 та 88 Цивільного кодексу України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» № 2000-19 від 06.04.2017р, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити діяльність комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 41769166) у зв’язку із реорганізацією шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

2. Голові районної ради утворити комісію з реорганізації комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

3. Комісії з реорганізації комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а саме:
3.1. встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» – протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його реорганізації;
3.2. провести інвентаризацію майна комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
3.3. за результатами проведеної роботи надати Виноградівській районної раді передавальний акт для затвердження;
3.4. здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством пов’язані з припиненням діяльності комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

4. Виконуючому обов’язки головного лікаря комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Попдякуник І.Є.) розробити положення комунального некомерційного підприємства «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської районної ради Закарпатської області та подати на затвердження Виноградівській районній раді.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 Голова районної ради                                                                            В.В.Любка
м.Виноградів, __________ року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми енергоефективності та
енергозбереження у Виноградівському районі на 2014-2028 роки                    П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Мельник І.Д., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації про хід виконання Програми енергоефективності та енергозбереження у Виноградівському районі на 2014-2028 роки (додається).

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка 

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

ЗВІТ
про виконання заходів Програми енергоефективності та енергозбереження
у  Виноградівському районі за 2017 рік

 На виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року рішенням сесії Виноградівської районної ради  27 листопада 2014 року  № 459 затверджена Програма енергоефективності та енергозбереження у Виноградівському районі на 2014-2028 роки.

Програма передбачає реалізацію заходів, спрямованих на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства, розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів у регіоні.

Одним із заходів Програми є  проведення енергетичного аудиту. Даний захід дає можливість визначити:

– де і з якої причини в установі неефективно витрачається газ, електроенергія, вода;

– наскільки ці втрати критичні для установи сьогодні і в найближчій перспективі;

– які заходи можна впровадити для підвищення енергоефективності;

– яка орієнтовна вартість заходів;

– в якій пріоритетності впроваджувати.

Виконання зазначеного заходу було покладено на головних розпорядників бюджетних коштів – структурні підрозділи райдержадміністрації; сільські, селищні та міську ради. Проте через відсутність фінансування енергетичний аудит на об’єктах бюджетної сфери  району  за 2017  рік  не проводився.

На завершення проекту реконструкції котельні Королівської селищної лікарні відділом охорони здоров’я райдержадміністрації у 2017 році  освоєно 255,441 тис. грн. з Державного  фонду регіонального розвитку.

На завершення будівництва автономної котельні Виноградівської районної лікарні з районного бюджету було направлено  148,8 тис. грн.

Проведено заміну вікон і дверей адмінбудинку Вилоцької селищної ради  (270,0 тис. грн. ).

В рамках Програми співробітництва Закарпатської області та краю Височіна Чеської республіки для забезпечення енергоефективності закладів освіти у 2017 році , за кошти обласного бюджету,  проведені  роботи по заміні вікон на металопластикові у школах с. Чорнотисів, с.В. Ком’яти,  с.Підвиноградів  на загальну суму 857,0 тис. грн. та  реконструкція системи опалення  котельні Виноградівської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 1. ( 467,623 тис. грн.).

За кошти районного бюджету здійснено замінену вікон та дверей на металопластикові на АЗПСМ сіл Черна, Новоселиця, Онок на загальну суму 314,85 тис. грн. та виготовлення проектних документацій інвестиційних проектів  закладів освіти – 228,4 тис. грн.

Через програму підтримки міні-проектів розвитку місцевих ініціатив територіальних громад та громадських організацій „Місцевий розвиток орієнтований на громаду – 111” завершено реалізацію проекту „Енергозбереження в амбулаторії с. В. Копаня. Капітальний ремонт будівлі: заміна вікон та дверей ”, загальною кошторисною вартістю 180,514 тис.грн., з них за кошти ЄС/ПРООН – 117, 26 тис.грн., громадської організації – 13,254 грн.

Загальний передбачений обсяг фінансування Програми на 2017 рік складав 18,405  млн. грн. (1,035 млн. грн. – державний  та місцевий бюджет бюджет;   17,370 млн.грн. – інші, залучені відповідно до законодавства, кошти).

Протягом звітного  року заходи програми фінансувалися за рахунок коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та інших програм , а саме:

державний бюджет – 255,441 тис. грн.

обласний бюджет  – 1324,623 тис. грн..

районний  бюджет –  605,6  тис. грн.

Вилоцький селищний бюджет – 270,0 тис. грн.

інші кошти  –  130,514 тис. грн.

Програма виконувалася частково, у зв’язку з відсутністю фінансування на заплановані заходи  у 2017 році.

Крім того для населення діє Державна програма енергоефективності, яка   передбачає відшкодування для фізичних осіб 20% тіла кредиту на придбання твердопаливних котлів, а також відшкодування 30% на придбання матеріалів для впровадження енергозберігаючих заходів та 40% для ОСББ, ЖБК (житлово-будівельні кооперативи) для впровадження енергозберігаючих заходів у багатоквартирних будинках..

На сьогодні в умовах зростання витрат бюджетних установ на опалення та освітлення будівель постає питання необхідності проведення їх термомодернізації, з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників.

 

Начальник відділу інфраструктури,
житлово-комунального господарства
та будівництва                                                                                        І. Мельник

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку району на 2017 рік                                 П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Окутіної В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік (додається).


Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

ЗВІТ
про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на  2017 рік
Зусилля районної державної адміністрації протягом  2017 року направлені на реалізацію завдань Програми економічного і соціального розвитку району.
 Промисловий комплекс. Обсяг реалізованої продукції підприємствами основного кола району за січень – грудень 2017 року склав 1265,9 млн. грн., що більше на 17,6% від завдань Програми  на 2017 рік,  перевиконання складає 190,9 млн.грн.
Обсяг продукції добувної промисловості за 2017 року по плану 24,6 млн.грн, фактично 26,7 млн грн. –  більше на 8,0%,
В переробній промисловості обсяг реалізації продукції за 2017 рік становить 1208,3 млн.грн, при плановому показнику 1045,0 млн.грн. – перевиконання плану складає 163,3 млн.грн. або на 15,6% більше планового показника,  у тому числі:
у легкій промисловості досягнуто 116% до планового показника 332,4 млн.грн, що більше на 53,4 млн.грн, обсяг реалізації продукції становить 385,8 млн.грн;
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції по проекту 5,6 млн.грн, а фактично 7,3 млн грн., що більше на 30,4% від планового показника Програми;
в машинобудівній промисловості перевиконання планового показника (564,7 млн.грн.) становить 115,9%, обсяг реалізації продукції – 657,5 млн.грн, що більше на 92,8 млн.грн;
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – по плану передбачалась реалізація в сумі 5,4 млн грн., фактично 9,9 млн.грн., що на 83,3% більше від планового показника 2017 року.
Не досягнуто планових показників по Програмі в наступних галузях:
в хімічній та нафтохімічній промисловості спостерігається недовиконання планованого показника на 32% – фактично реалізовано продукції на 13,9 млн.грн при плановому 20,4 млн грн.;
в виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг реалізації продукції за 2017 рік становить 10,3 млн.грн.. або 22,3% від планового показника – 45,2 млн.грн.
Аграрний сектор. Усіма категоріями господарств під урожай 2017 року було посіяно 20437га зернових культур, посаджено 2634га картоплі та 3160га овочів. Зібрано 84,7 тис. тонн зернових, що на 11,8 тис.тонн. або на 16,2%  більше завдань  Програми та на 13,6% більше до рівня минулого року.  Картоплі зібрано 47,4 тис. тонн – 101,5% до рівня минулого року. Овочів зібрано 70,6 тис. тонн – 106%, плодів і ягід зібрано 8,4 тис. тон або 101,2%, винограду 3,4 тис. тонн, або 100% до попереднього року.
Станом на 01.12.2017 року у всіх категоріях господарств утримується 11668 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 7498 голів, свиней –40367 голів, овець і кіз – 9862 голів, птиці – 940,9 тис. голів. До рівня 2016 року поголів’я  великої рогатої худоби зменшилось – на 91 голову, поголів′я свиней зменшилось на 2324 голови, овець та кіз збільшилось на 225 голів, птиці  – збільшилось на 25,0 тис. голів.
Всіма категоріями господарств за січень – листопад 2017 року в районі вироблено 7033 тонни м’яса, 33283 тонн молока, 77,3 млн. штук яєць. До попереднього року виробництво м’яса збільшено на 183 тонни, молока – на 1340 тонн, яєць – на 4,8 млн.шт.
Мале підприємництво. Станом на 01.01.2018 року у районі зареєстровано 5606 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 4834- фізичних осіб, 772- юридичних осіб.
Значно зменшилась кількість малих підприємств. Так, якщо на початок 2016 року в районі нараховувалося 470 малих підприємств, то на початок 2017 року кількість малих підприємств скоротилась на 90 одиниць та склала 380. Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами району за 2016 рік склав 278,7 млн. грн., або на 53.2 млн.грн. біше порівняно з 2015 роком. Середня кількість зайнятих працівників на підприємствах малого бізнесу складає 1443 чоловік, кількість найманих працівників – 1180 чоловік.
За 2017 рік від діяльності малого  підприємництва до бюджету району надійшло понад  47,1 млн. грн. , що становить 19,3% від загального обсягу доходів бюджету району.
На 2017 рік на заходи Програми розвитку малого підприємництва із районного бюджету передбачено 90,0 тис. грн., проте, кошти районною радою не виділено. Отримали одноразову допомогу через центр зайнятості та організували власну справу як суб’єкти підприємницької діяльності 11 безробітних, що залишається на рівні 2016 року.
Протягом 2017 року Центром надання адміністративних послуг  за принципом „єдиного вікнаˮ надано – 8933 послуги, з них:
 • державними кадастровими реєстраторами – 6115 послуги;
 • адміністраторами ЦНАПу – 2818 послуг;
            Послуг дозвільного характеру, які належать  до адміністративних послуг – 706, з них:
 • сектором містобудування і архітектури – 597;
 • обласни управлінням екології – 38;
 • інші – 66.
Інвестиційна діяльність. У розвиток економіки району в січні – вересні 2017 року спрямовано 200,3 млн. грн. капітальних інвестицій, до відповідного періоду 2016 року – 122,8%, або на 37,2 млн.грн. більше.
Будівництво. Протягом січня-листопада 2017 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 26,1 млн. грн. (проти 21,5 млн.  грн. – за січень – вересень 2016 року), питома вага району в загальнообласному показнику склала 3,7%.
На території району здано в експлуатацію протягом 9 місяців 2017 року 15,6 тис.кв.м. житла усіх форм власності, що становить 109,7% до відповідного періоду попереднього року.
Особлива увага протягом року приділялася пошуку джерел фінансування для будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів соціальної інфраструктури району. До інвестиційного розділу Програми включено 59 об’єктів, залишковою кошторисною вартістю 159,2 млн. грн. В тому числі – 29 об’єктів освіти, 29 – об’єктів дорожнього господарства та 1 обʼєкт охорони здоровʼя.
 На 2017 рік загальний обсяг фінансування передбачено в сумі – 123,9 млн.грн. Подано пропозиції до ДФРР та облдержадміністрації на фінансування із бюджетів вищих рівнів: державного –  на суму 100,6 млн.грн.
обласного бюджету – 4,9 млн. грн.
На конкурсний відбір до обласної комісії з питань відбору інвестиційних проектів, що можуть фінансуватися з державного фонду регіонального розвитку в 2017 році подано 56 проектів, з яких – 3 проекти отримали фінансування з ДФРР.
            В 2017 році – із ДФРР в розвиток економіки району спрямовано 19,9 млн.грн. на реалізацію 5 інвестпроектів:
Назва проекту:
Потужн.
Кошт. варт. тис. грн..
Обсяг фінансування в 2017 році, тис. грн.:
Всього
В т.ч. за рах.
ДФРР
місц. бюдж.
Капітальний ремонт обласної дороги О-07-03-05 Великі Ком’яти – Вилок на ділянці Шаланки – Перехрестя, Виноградівського району
12 км
30530,545
9635,077
8630,077
1005,0
„Реконструкція будинку культури під спортивний та актовий зал в с. Холмовець, вул. Миру, 123, Виноградівського району”
*
6811,806
1170,0
1170,0
Реконструкція котельні Королівської селищної лікарні смт. Королево, Виноградівського району
*
661,926
259,929
259,929
РАЗОМ:
38004,277
11065,006
10060,006
1005,0
          Крім того, з ДФРР  в 2017 році фінансувалися:
– дитячий садок, с. Фанчиково –  будівництво – 3963,812 тис.грн. (через УКБ ОДА);
– автомобільна дорога державного значення Іршава — Виноградів км 9 + 620 — км 13 + 887 у Виноградівському районі — поточний ремонт – 5850,000 тис.грн. (через службу автомобільних доріг)
За станом на 31.12.2017 за рахунок субвенції із обласного  бюджету профінансовано 9993,2 тис.грн., в т.ч.:
–  співфінансування інвестпроектів Височина (поточний ремонт АЗПСМ с. Матієво) – 99,0 тис.грн.;
– будівництво тренувального футбольного поля з синтетичним покриттям стадіону “Пластмасовик” в м. Виноградів –  3500,0  тис.грн.;
– реконструкція дитячого садка с. Вербовець вул. Миру,  – 500,0 тис. грн.;
– капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ I-III ступенів с. Чорнотисово вул. Шевченка, 3 – 300,0  тис. грн.;
– поточний ремонт автомобільної дороги В.Комяти – Боржавське – 744,2 тис.грн.;
–  поточний ремонт ДНЗ С. Матієво – 30,0 тис.грн.;
– реконструкція системи опалення Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 467,6 тис.грн.;
– заміна вікон у ЗОШ І-ІІ ступеня в с. Великі Комяти – 327,9 тис.грн.;
– капремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ І-ІІІ ст. В с. Підвиноградів – 229,2 тис.грн.;
– виготовлення ПКД на капремонт автомобільної дороги В.Комʼяти – Вилок – 81,3 тис.грн.;
– капремонт ділянки дороги Пийтерфолво – Чепа  (в с. Форголань) – 500,0 тис.грн.;
– капремонт вул. Миру в с. Підвиноградів – 1015,0 тис.грн.;
– виготовлення ПКД на капремонт автомобільної дороги Неветленфолу-Дюла-Чорнотисів – 99,0 тис.грн.;
– капремонт вул. Февутцо в с. Шаланки – 500,0 тис.грн.;
– капремонт ділянки дороги – Шаланки – Перехрестня – 950,0 тис.грн.
– поточний ремонт вул. Раковці в с. Перехрестя – 150,0 тис.грн.;
– капітальний ремонт вул. Спортивна в с. Перехрестя – 350,0 тис.грн.;
– капітальний ремонт вул. Севлюшська в с. Дротинці – 150,0 тис.грн.;
За станом на 31.12.2017 із районного бюджету профінансовано 3681,9 тис.грн. , в т.ч.:
– благоустрій з водопостачання  с. Боржавське – 100,0 тис.грн.;
– поточний ремонт доріг с. Букове – 100,0 тис.грн.;
– придбання обладнання, благоустрій  Вербовець ДНЗ – 921,5 тис.грн.;
– благоустрій села Дротинці – 32,2 тис.грн.;
– придбаня газового котла ДНЗ Дротинці – 54,0 тис.грн.;
– влаштування водотоку, водопроводу с. М. Копаня – 209,7 тис.грн.;
– поточний ремонт даху адмінбудівлі сільської ради – с. Матієво – 198,8 тис.грн.;
– придбання інвентаря ДНЗ Ботар – 195,5 тис.грн.;
– поточний ремонт ДНЗ Черна – 100,0 тис.грн;
– поточний ремонт доріг с. Теково- 100,0 тис.грн.;
– поточний ремонт доріг с. Фанчиково – 100,0 тис.грн.
– поточний ремонт ДНЗ с.Хижа – 80,0 тис.грн.;
–  матеріально – технічне забезпечення будинку культури смт. Вилок – 98,4 тис.грн.;
– капремонт вул. Волошина с. Онок – 250,0 тис.грн.;
– капремонт ділянки дороги Пийтерфолво – Чепа  (в с. Форголань) – 172,2 тис.грн.
– капремонт даху клубу с. Форголань – 199,0 тис.грн.
– капремонт вул. Злагоди смт. Королево – 700,6 тис.грн.
– капремонт ділянки дороги Головна с. Матієво – 70,0 тис.грн.
«Власний дім». Районною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі у 2017 році оформлено 55 клопотань на виділення кредитів, з них 1 клопотання – на купівлю, 5 – на добудову житлових будинків, 4 – на облаштування житлових будинків інженерними мережами, 45 – на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих  технологій  (в  тому числі утеплення фасадів будинків і квартир, заміна зовнішніх дверей, вікон, заміна газового котла твердопаливним, та ін.).
Передбачений Програмою обсяг фінансування на 2017 рік з районного бюджету складав 2120,0 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 1470,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 650,0 тис.грн. Протягом 2017 року з районного бюджету і бюджетів міської, селищних та сільських рад було спрямовано  1864,9 тис.грн. (88%), у т.ч  1080,0 тис.грн. по загальному фонду та 784,9 тис. грн. – по спеціальному фонду. Фактично касові видатки за звітний період склали 1552,07 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 930,0 тис. грн. (з них  кошти районного бюджету – 470,0 тис.грн., Виноградівської міської ради – 300,0 тис.грн., Вилокської селищної ради – 30,0 тис.грн., Королівської селищної ради – 50,0 тис.грн.; Олешницької сільської ради – 30,0 тис.грн., Оноцької сільської ради – 30,0 тис.грн., Теківської сільської ради – 20,0 тис.грн.), по спеціальному фонду – 622,07 тис.грн.
Обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості виділено кредитних коштів мешканцям району на загальну суму 2003,3 тис.грн., у тому числі 425,1 тис.грн. – на добудову та придбання житлових будинків, 1578,2 тис.грн. – на  облаштування житлових будинків інженерними мережами, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих  технологій.  Фінансовою підтримкою довгострокового кредитування в 2017 році скористалися 2 учасників АТО .( мешканці с. Широке та с. Теково).
Зовнішньоекономічна діяльність. В районі функціонує 54 підприємства з прямими іноземними інвестиціями. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.10.2017 склав 43,6 млн. дол. США. Приріст до початку року склав 4,5 млн. дол. США.
З початку інвестування (1994 року) основна частка іноземних інвестицій (95,8%) надійшла у промисловість – 41761,8 тис. дол США (97,3%), з них – у підприємства переробної промисловості – 41720,0 тис. дол. США, або 99,9%., з них у машинобудування – 24823,4 тис.грн., або 59,5%. Незначні обсяги прямих іноземних інвестицій припадають на торгівлю – 0,2%, операції з нерухомим майном – 1,1%.
За країнами – інвесторами найбільше залучено іноземних інвестицій з Німеччини –73,4% від загального обсягу, з Італії – 11,2%, з Угорщини – 3,9%, Словаччини – 3,3%.
В напрямку активізації зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності в 2017 році вжито ряд заходів:
сформовано базу даних про наявні на території району об’єкти усіх форм власності,  придатні для розміщення виробництва підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями;
сформовано каталог експортного потенціалу району;
подано до обласного каталогу інвестиційні  пропозиції району:
1.”Відновлення роботи ВАТ „Виноградівський комбінат хлібопродуктів”
2.”Використання вільних виробничих площ ТДВ „Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів”
3.”Відкриття нового підприємства в с. Онок”
4.”Розвиток промислової зони в с. Велика Копаня”
5.”Будівництво комплексу відпочинку та оздоровлення на території Пийтерфолвівського спорткомплексу з використанням термальних вод”.
 подано пакет документів для участі в конкурсі з оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що будуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2018 році – 28 інвестпроектів,  в  2017 році – 56 проектів, з яких відібрано на конкурсній основі (обласною комісією)  – 3  проекти;
завершено  реалізацію третьої фази Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” де приймало  участь 4 сільські громади районуі;
проведено зустрічі з делегаціями з різних країн світу щодо можливого співробітництва в пріоритетних галузях:
відбулася зустріч з офіційними представниками фінської компанії «Ferroplan», щодо перспективи створення в районі підприємства з переробки сміття та біомаси;
відбулося відкриття лікарняних палат в дитячому  відділенні № 2 та палати інтенсивного догляду в дитячому відділенні № 1 Виноградівської районної  лікарні за кошти   меценатів Угорщини;
відбулася зустріч голови районної державної адміністрації із представниками Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні;
взято участь у заходах для реалізації спільних транскордонних проектів співробітництва Європейського інструменту сусідства “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна” 2014-2020 р.р та участь у Дні добросусідства України та Угорщини в рамках фестивалю “Берег-фест 2017”;
налагоджено контакти органів місцевого самоврядування району та Румунії і Угорщини щодо запровадження європейських стандартів у їх роботі;
19 червня у Виноградові відбулося виїзне засідання робочої групи за круглим столом з метою обговорення питання про розвиток туристичних маршрутів. В ході засідання також обговорено питання будівництва лісової дороги між селами Новоселиця та Велятино, яка сприятиме розвитку туризму у Виноградівському районі та залученню додаткових інвестицій на розвиток краю, покращення дорожньої та туристичної інфраструктури. Визначено необхідні етапи по прокладанню дороги, витрати на їх здійснення та економічний ефект від прокладання даної дороги для громад Виноградівського та Хустського районів;
на міжнародному інвестиційному форумі «Закарпаття – бізнес в центрі Європи», на Дні добросусідства на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску „Ужгород – Вишнє Немецьке”, Міжнародній виставці-ярмарку “Тур’євроцентр-Закарпаття”, районному фестивалі виноградарів – виноробів «Угочанська лоза», у Києві на 21 Міжнародній туристичній виставці UITT 2015 ,,Україна – Подорожі та туризм”.
В районі щорічно проводяться фестивалі: „Ягідне поле” (с. Дюла), „Волоські страви” (с. Новоселиця), „Хижанські забави” (с. Хижа), „Чернянська начанка” (с. Черна), „Черешневий фестиваль” (с. Неветленфолу), свято ТУРУЛА (смт. Вилок), „Мелайний фестиваль” (с. Тисобикень) за участі делегацій країн сусідів.
 Заходами щодо реалізації Програми формування позитивного інвестиційного клімату на 2017 рік із районного бюджету передбачено 500,0 тис.грн.
За рішенням сесії районної ради:
 від 23.12.2016 №230 на Заходи Програми виділено 400,0 тис. грн.;
від 15.02.2017 №238 – фінансування зменшено на 300,0 тис.грн.;
від 24.11.2017 № 427 – виділено 60,0 тис.грн.
на реалізацію Заходів Програми в 2017 році профінансовано – 160,0 тис.грн.
Транспортний комплекс та дорожнє господарство. Автобусні маршрути загального користування на території району – легалізовані, перевізники здійснюють діяльність на основі конкурсного відбору. Райдержадміністрація, як Організатор пасажирських перевезень на приміських маршрутах, що не виходять за межі території району уклала з перевізниками договори  на перевезення пасажирів автомобільним транспортом терміном до 2018 року.
В роботі транспорту спостерігається відносна стабільність з незначними позитивними зрушеннями. Усіма видами транспорту за січень – листопад 2017 року перевезено 5120,5 тис.тонн вантажів. Вантажооборот проти 2016 року збільшився на 0,5відс. і становив 76243,1 тис.ткм. Послугами пасажирського транспорту скористалися 1045,8 тис.пасажирів. Обсяг виконаного пасажирообороту склав  27989,4 тис.пас.км або 103,4 відс. до січня – листопада 2016  року.
До переліку об’єктів капітального ремонту вулиць та доріг загального користування, що потребують ремонту у 2017 році, що зареєстровані на сайті Мінрегіону України для фінансування робіт за рахунок коштів ДФРР було включено 46 інвестиційних проектів на загальну суму 72,4 млн. грн. Ще 23 проекти на реконструкцію та ремонт вулиць у населених пунктах району, загальною вартістю понад 24,2 млн. грн. пропонувалося для фінансування за кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів, обласного та районного бюджетів.
В рамках експерименту фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Закарпатській області були включені  ділянки автомобільних доріг «Іршава-Виноградів» та «Виноградів-Теково- Неветленфолу», або відповідно 4,267км і 11,0км зазначених доріг. Замовником робіт було визначено Службу автомобільних доріг у Закарпатській області.
Загальний обсяг субвенцій з районного бюджету на утримання та розвиток інфраструктури доріг загального користування та вулиць у населених пунктах склав – 1342,8 тис. грн., у т.ч :
по капітальних видатках – 942,8 тис. грн :
Пийтерфолвівська с/р  – 172,2 тис. грн.
Королівська сел./р       –  700,6 тис. грн.
Матіївська с/р              –     70,0 тис. грн.
по поточних видатках  –  400,0 тис. грн:
Королівська сел./р       – 100,0 тис. грн.
Буківська с/р                – 100,0 тис. грн.
Фанчиківька с/р           – 100,0 тис. грн.
Теківська  с/р               – 100,0 тис. грн.
 Фактично за 2017 рік обсяг фінансування ремонтних робіт на дорогах загального користування і вулиць у населених пунктах району (з врахуванням виготовлення ПКД та експертизи) склав – 39116,877 тис. грн., у тому числі:
державний бюджет –      8630,077 тис.грн.;
обласний   бюджет –      4539,5 тис. грн.
районний   бюджет –      1992,8 тис. грн;
місцеві     бюджети –    23954,5 тис. грн.
Замовниками робіт, а відповідно і розпорядниками бюджетних коштів виступили органи місцевого самоврядування.
Поводження з твердими побутовими відходами. Річний обсяг збирання та перевезення твердих побутових відходів (ТПВ) становить 44,3 тис.м3 (2016 рік – 43,4 тис. м3). Упродовж 2017 року у сферу поводження з побутовими відходами на території району було спрямовано 1792,4 тис.грн., з них ТОВ „АВЕ Виноградово” – 622,0 тис. грн. (2016 рік – 1,5 млн. грн.). Оновлено контейнерне господарство на загальну суму 547,7 тис. грн., а саме придбано  519 контейнерів об’ємом 120 літрів , 40 шт.  – 240 літрових та  100 шт. – 770 літрових,  придбано інвентар та обладнання на суму 29,5 тис. грн., оргтехніки  на суму 44,0 тис. грн.  Рішенням сесії районної ради від 14 липня 2017 року сільським радам була надана додаткова дотація в сумі 750,0 тис. грн. Ще 420,4 тис. грн. було виділено сільськими радами з місцевих бюджетів.
Теперішній стан справ у поводженні з побутовими відходами на території району підтверджує гостру необхідність у будівництві сміттєпереробного комплексу побутових відходів.
Доходи населення та заробітна плата. В районі зберігається стійка позитивна динаміка зростання заробітної плати. Так, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за ІІІ квартал 2017 року (статистичні дані) складала 7104 грн., що більше: планового завдання на 2017 рік (5115 грн.) на 1989 грн.або на 38,9%; відповідного періоду минулого року на 38,1% та середньообласного показника на 8,3%. Розмір середньомісячної заробітної плати перевищив розміри соціальних стандартів і нормативів: прожиткового мінімуму на одну особу (1624 грн.) у 4,3 рази; прожиткового мінімуму для працездатних громадян (1684 грн.) у 4,2 рази; осіб, які втратили працездатність (1312 грн.) у 5,4 рази. По рівню заробітної плати район займає 2 місце серед міст та районів області.
Згідно статистичних даних станом на 01.12.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району відсутня.
Зайнятість населення та ринок праці. Протягом січня – жовтня 2017 року створено 975 робочих місць (юридичними особами – 96, фізичними особами – 101, зареєстровано фізичних осіб підприємців – 778), що більше відповідного періоду 2016 року на 88,2%. Завдання Програми на 2017 було – створення 950 нових робочих місць, тобто перевиконано на 25 робочих місць.
Протягом 2017 року за соціальними послугами до служби зайнятості звернулися 2297 незайнятих громадян, що менше 2016 року на 2,7%, з них статус безробітного отримали 934 особи (менше 2016 року на 11,5%). Всього на обліку в центрі зайнятості району перебувало 2731 громадянин, що менше 2016 року на 8,9%. Працевлаштовані протягом року 1820 осіб (66,6% незайнятого населення, яке перебувало на обліку), що більше  2016 року на 1,1%.
В громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 280 осіб (з них 108 осіб – за рахунок коштів підприємств), що більше до 2016 року на 1,8%. На проведення громадських робіт з сільськими та міською радами укладено 14 договорів, використано 304,1 тис.грн. на заробітну плату за рахунок Фонду та сільських і міського бюджетів.
Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями району протягом  2017 року склала 2043 од., що більше 2016 року на 179 од. Станом на 01.01.2018 року навантаження на 1 вільне робоче місце склало 2,5 особи,в 2016 році навантаження складало 6 осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття в районі станом на 01.01.2018 року становив 0,5% чисельності населення працездатного віку проти 0,7% відповідного періоду 2016 року.
Соціальне та пенсійне забезпечення.З питань призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива сектором прийому громадян протягом 2017 року прийнято 39658 громадян. Кількість одержувачів соціальних допомог станом на 01.01.2018 року становить 24932 (більше до початку року на 11,6%), в тому числі житлових субсидій становить – 12356 сімей (більше до початку року на 59,1%), державних соціальних допомог – 12145 (менше до початку року на 16,7%).
 Соціально-трудові відносини. Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» в районі на 273  підприємствах та організаціях району станом на 01.01.18 р. укладено  колективні договори, які спрямовані на покращення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального діалогу, реалізацію додаткових прав і гарантій працівників та роботодавців у сфері зайнятості, оплати та охорони праці. Досягнуто стовідсоткової повідомної реєстрації договорів. Рівень укладення колективних договорів на підприємствах, організаціях та установах району становить 93,8% до кількості суб’єктів господарювання, на яких реально можуть бути укладені колдоговори; забезпечено захист прав та інтересів 13652 чоловік, що складає 94,1% загальної чисельності працюючих.
Доходи бюджету. За 2017 рік до бюджетів усіх рівнів Виноградівського району надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) в сумі 348 215,2 тис.грн (без відшкодування податку на додану вартість), що більше від завдань Програми на 122115,2 тис.грн., або на 54,0 відс. та до 2016 року на 16,6 відс. або на 49 706,5 тис.грн.
До загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано доходів у сумі 244 320,3 тис.грн., що складає 107,9 відс. до затверджених місцевими радами показників з врахуванням змін, понад уточнений план надійшло 17 900,6 тис.грн. Виконання плану доходів загального фонду забезпечено всіма низовими бюджетами.
 До спеціального фонду за 2017 рік надійшло 31 115,0 тис. грн.при уточненому плані 28 665,0 тис.грн. Виконання досягнуто в розрізі всіх дохідних джерел спеціального фонду. Надходження доходів до спеціального фонду місцевих бюджетів, які є джерелом фінансування бюджету розвитку склали 5 498,0 тис.грн., або 144,8 відс. уточненого плану.
Видатки місцевих бюджетів. Видатки місцевих бюджетів за 2017 рік склали 1 105 472,7 тис. грн., що становить 96,7 відс. до планових показників. По загальному фонду використано 1 027 020,9 тис. грн., або 97,5 відс. до уточненого плану. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 78 451,8 тис. грн., або 86,7 відс. кошторисних призначень із змінами.
За рахунок коштів загального фонду за 2017 рік фінансувались поточні видатки, з яких на захищені статті спрямовано 84,9 відс. їх загального обсягу, зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 462 657,9 тис.грн. або 45,0 відс. на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 40,548,8 тис.грн. (3,5 відс.), на медикаменти та продукти харчування – 15 570,9тис. грн. (1,5 відс.), трансферти населенню (в тому числі пільги, субсидії та соціальні допомоги, що виплачуються за рахунок субвенцій з державного бюджету) –  345 525,8 тис. грн. (33,6 відс.).
Одним із вагомих фінансових ресурсів, який може бути використаний на фінансування захищених статей за наявності незабезпеченої асигнуваннями додаткової потреби в коштах є вільний залишок коштів на початок року
Із загального обсягу таких коштів на початок року у сумі 53 854,1 тис. грн. за   2017 рік  розподілено 49 208,8 тис. грн. або 91,4 відсотка.
Понадпланові надходження загального фонду зведеного бюджету району за 2017 рік  направлені на видатки  в сумі  25 399,3 тис.грн.
Найоб’ємнішою  галуззю є освіта . На її  утримання  направлено 363 471,7 тис.грн., що складає  35,4 відсотка  у загальних видатках.
Видатки на охорону здоров’я склали  117 635,1 тис.грн, що складає  99,5 відсотків  до уточненого плану.
Видатки  на утримання органів місцевого самоврядування становлять 29 122,3   тис.грн, або 96,5 відсотків  уточненого плану.
На житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів спрямовано 17 239,3 тис.грн.
Видатки на культуру склали 29 325,8 тис.грн., або 97,2 відсотків до уточнених призначень.
На соціальний захист та соціальне забезпечення направлено коштів в сумі 353 971,9 тис.грн. За рахунок даної галузі фінансуються територіальний центр, центр соціальної служби для молоді, надання матеріальних допомог та допомог на поховання, надається фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів та іншим категоріям населення. Крім цього фінансуються видатки на соціальний захист населення, заплановані в районному бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету.
По галузі фізкультура та спорт профінансовано коштів в сумі  4 819,9 тис. грн.
По капітальних видатках за  2017 рік профінансовано 42 759,0  тис. грн.   а саме:
– по закладах освіти  – 6 745,0 тис.грн.
– по закладах культури –  2 361,8 тис.грн
– по закладах охорони здоров”я –  702,2 тис.грн.
– по інших галузях –  32 950,0 тис.грн.
 Аналіз виконання основних показників економічного і соціального розвитку району  та моніторинг їх диміки засвідчує про значні позитивні зрушення у всіх галузях діяльності району, що піддтверджується перевиконнням завдань Програми щодо економічних, фінансових, соціальних, інфраструктурних показників розвитку району.
 Начальник відділу
економічного розвитку і торгівлі                                                                            В. Окутіна

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування
місцевого значення на території Виноградівського
району на 2017 рік                                                                                П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Мельник І.Д., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації про хід виконання Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району на 2017 рік (додається).

Голова районної ради                        В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

ЗВІТ про виконання заходів Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району на 2017 рік 

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району  на 2017 рік  затверджена сесією Виноградівської районної ради 7 вересня 2017 року №380. Програма була спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення ремонтних робіт на дорогах загального користування  району.

Протяжність мережі автомобільних доріг  загального користування району  у 2017 році становила 274,4 км, в тому числі: державного значення – 77,1 км ; обласні дороги місцевого значення  –  108,8 км, місцевого районні дороги місцевого значення –   88,5 км.

Мережа доріг комунального значення району складає – 459,6  км. Райдержадміністрацією до переліку об’єктів капітального ремонту вулиць та доріг загального користування, що потребують ремонту у 2017 році, що зареєстровані на сайті Мінрегіону України  для  фінансування робіт за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку було включено 46  інвестиційних проектів на загальну суму 72423,351 тис. грн. Ще 23 проекти на реконструкцію та ремонт вулиць у населених пунктах району, загальною вартістю понад 24,2 млн. грн. пропонувалося для фінансування за кошти розвитку місцевих бюджетів, обласного та районного бюджетів.

Крім того до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування  в рамках експерименту фінансового забезпечення  реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Закарпатській області були включені  ділянки автомобільних  доріг  Т- 07-19 Іршава-Виноградів ( км 9+620 – км 13+887  ) та  О- 07-03-06  Виноградів-Теково- Неветленфолу  ( км 11+700 – км 22+700 ), або відповідно  4,267 км  і 11,0 км зазначених доріг.  Замовником робіт було визначено Службу автомобільних доріг у Закарпатській області.

Відповідно до  Програми  з районного бюджету Службі автомобільних доріг у Закарпатській області було спрямовано 650,0 тис. грн. спів фінансування ремонтних робіт на автодорозі  Іршава-Виноградів.

Продовжується реалізація ДФРР проекту „ Капітальний ремонт обласної дороги О-07-03-05  В.Ком’яти – Вилок на ділянці Шаланки-Перехрестя”.  Обсяг фінансування за 2017 рік  даного об’єкту  склав  9635,077 тис. грн., з них  кошти державного бюджету – 8630,077тис. грн., спів фінансування з обласного бюджету – 950,0 тис. грн., сільського бюджету – 55,0 тис. грн. Станом на 01.01.2018 року відремонтовано понад 7,0 км автомобільної дороги.

У звітному році  інша субвенція з обласного бюджету також була направлена на :капітальний ремонт по вул. Миру в с. Форголань на ділянці  а/д  Чепа-Петрово –  КПП „ В. Паладь” ( 0,6 км) вартістю 500,0 тис. грн; капітальний ремонт ділянки вул. Миру  у с. Підвиноградів  –  1015,0  тис. грн.; капітальний ремонт дороги по вул. Спортивна у с. Перехрестя – 350,0 тис. грн.; капітальний ремонт дороги по вул. Севлюшська  у с. Дротинці -150,0 тис. грн.;капітальний ремонт головної вулиці в межах території сільської ради вул. Февутцо  с. Шаланки – 500,0 тис. грн.виготовлення ПКД   на капітальний ремонт а/д В. Ком’яти –Вилок (ділянка В. Ком’яти – с. Шаланки) –  81,3 тис. грн. виготовлення ПКД  на капітальний ремонт а/д Неветленфолу-Дюла –Чорнотисів- 99,0 тис. грн поточний ремонт ділянок автомобільної дороги В. Ком’яти – Боржавське на загальну суму 744,2 тис. грн. поточний ремонт вул. Раковці в с. Перехрестя  – 150,0тис. грн.

Загальний обсяг субвенцій з районного бюджету на утримання та розвиток інфраструктури доріг  загального користування та вулиць у населених пунктах склав  – 1342,8 тис. грн., у т.ч : по капітальних видатках 942,8 тис. грн: Пийтерфолвівська с/р  – 172,2 тис. грн. Королівська сел./р  –  700,6 тис. грн. Матіївська с/р – 70,0 тис. грн. по поточних видатках  –  400,0 тис. грн: Королівська сел./р – 100,0 тис. грн. Буківська с/р  – 100,0 тис. грн.Фанчиківька с/р – 100,0 тис. грн. Теківська  с/р – 100,0 тис. грн.

Фактично за 2017 рік обсяг фінансування ремонтних робіт на дорогах загального користування і вулиць у населених пунктах району ( з врахуванням виготовлення ПКД та експертизи)  склав –  39116,877 тис. грн., у тому числі: державний бюджет – 8630,077 тис.грн.; обласний   бюджет – 4539,5 тис. грн.; районний   бюджет –  1992,8 тис. грн; місцеві     бюджети – 23954,5 тис. грн.

Замовниками робіт, а відповідно і розпорядниками бюджетних коштів виступили органи місцевого самоврядування.

Капітальні ремонти автомобільних доріг району здійснювались згідно проектно-кошторисних документацій, затверджених відповідними рішеннями  органів місцевого самоврядування,  відповідно до  експертних звітів за робочим проектом, затверджених філією  ДП „Укрдержбудекспертиза” у Закарпатській області.

Начальник відділу інфраструктури, 
житлово-комунального господарствата будівництва                        І. Мельник 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу приміщень в оперативне управління            ПРОЕКТ 

Відповідно до статті 43  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», розглянувши клопотання Виноградівського об’єднаного управління пенсійного фонду України Закарпатської області від 18.01.2018 року № 483, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати в оперативне управління Виноградівського об’єднаного управління пенсійного фонду України Закарпатської області вбудовані приміщення в будинку побуту, за адресою м.Виноградів вул. Миру,43 загальною площею 554,8 кв.м.

2.Вважати такими, що втратили чинність: п.2 рішення районної ради від 16.10.2007 року № 219 та п.3 рішення Виноградівської районної ради від 18.12.2012 року №270.

3.Відділу з питань приватизації майна в районі вжити необхідні заходи для виконання цього рішення.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                    В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2018 р.
№ ______

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт голови районної ради         П Р О Е К Т

Відповідно до п.6, 8 ч.1 статті 43, п.17 ч.6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.27 Регламенту роботи районної ради VIІ скликання, заслухавши та обговоривши звіт голови районної ради Любки В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Звіт голови Виноградівської районної ради Любки Віталія Володимировича взяти до відома.

 Голова районної ради                    В.В.Любка

м.Виноградів, _________  2018 року
№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації Бачкай В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації про хід виконання Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму розвитку волейболу у
Виноградівському 
районі на 2018 – 2022 роки                          ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 02.02.2018 р. № 03-09/357, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму розвитку волейболу у Виноградівському районі на 2018 – 2022 роки  (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Костелеба-Вермчук Н.Ю.) та постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                 В.В. Любка
м.Виноградів,                2018 року
№_____

Програма розвитку волейболу у Виноградівському районі на 2018 – 2022 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми фінансової підтримки
загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм                      П Р О Е К Т
власності Виноградівського району на 2016-2017 роки                   

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Жупанина В.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації про виконання Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності Виноградівського району на 2016-2017 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

З В І Т
про хід виконання Програми  фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності Виноградівського району на 2016-2017 роки за 2017 рік

Рішенням Виноградівської районної ради №55 від 15 січня 2016 року затверджено Програму фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів  усіх форм власності Виноградівського району на 2016-2017 роки.

В основу програми покладено забезпечення реалізації державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах, забезпечення зростання якості приватної освіти району, створення рівноправних  умов функціонування приватних закладів, таких як для комунальних  і  державних,  формування якісної системи приватної освіти. Забезпечення конституційних  прав громадян щодо здобуття ними обов”язкової середньої освіти.

Фінансування програми  здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету. Орієнтовна потреба в коштах на 2017 рік складала  370 00,00 грн.

 • На 2017 рік  сума кошторису становила  240 00,00 грн. Рішенням сесії №397 від 07.09.2017 року  додатково виділено кошти в сумі  40 000,00грн. відповідно уточнений план на 2017 рік складає – 280  000,00грн.

Очікуваними результатами програми протягом 2017 року стало забезпечення інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності в районі для максимального задоволення різноманітних освітніх потреб, забезпечення робочими місцями громадян району.

В.о.начальника управління                                                             В.Жупанин

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про вступ в права засновника, перейменування
 та затвердження статутів закладів дошкільної освіти           ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 89 Бюджетного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, з метою забезпечення безперебійного фінансування закладів дошкільної освіти розташованих на території селища Королево Виноградівського району Закарпатської області, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Вступити в права засновника комунальних закладів дошкільної освіти, розташованих на території селища Королево Виноградівського району Закарпатської області:
1.1. Дошкільний навчальний заклад Королівські ясла-садок №3 Виноградівського району Закарпатської області за адресою: селище Королево вулиця Тисова №6.
1.2. Королівський дошкільний навчальний заклад №2 імені Святого Франциска Виноградівського району Закарпатської області за адресою: селище Королево вулиця Шевченка №66.

2. Перейменувати комунальні заклади дошкільної освіти, розташовані на території селища Королево Виноградівського району Закарпатської області:
2.1. Дошкільний навчальний заклад Королівські ясла-садок №3 Виноградівського району Закарпатської області у Заклад дошкільної освіти Королівські ясла-садок №3 Виноградівської районної ради Закарпатської області.
2.2. Королівський дошкільний навчальний заклад №2 імені Святого Франциска Виноградівського району Закарпатської області у Королівський  заклад дошкільної освіти №2 імені Святого Франциска Виноградівської районної ради Закарпатської області.

3. Затвердити статути у новій редакції (додаються) закладів дошкільної освіти, розташованих на території селища Королево Виноградівського району Закарпатської області:
3.1. Заклад дошкільної освіти Королівські ясла-садок №3 Виноградівської районної ради Закарпатської області за адресою: селище Королево вулиця Тисова №6.
3.2. Королівський заклад дошкільної освіти №2 імені Святого Франциска Виноградівської районної ради Закарпатської області за адресою: селище Королево вулиця Шевченка №66.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                            В.В.Любка
м.Виноградів, __________ року
№ ___

Статути закладів дошкільної освіти 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про направлення на навчання заступника голови
районної радидо Національної академії державного 
управління при Президентові України                                            ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:  

Рекомендувати Сверенка Адальберта Адальбертовича, заступника  голови Виноградівської районної ради для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України на навчання за державним замовленням на заочну форму навчання.
Голова районної ради                                                                     В.В.Любка 

м.Виноградів,________2018р
№____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про направлення на навчання голови
районної ради до Національної 

академії державного управління при
Президентові України                                                                             ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:    

Рекомендувати Любку Віталія Володимировича, голову Виноградівської районної ради для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України на навчання за державним замовленням на заочну форму навчання.

Голова районної ради                                                                     В.В.Любка 
м.Виноградів,                2018 року
№_____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми розвитку паліативної
та
хоспісної допомоги у Виноградівському районі
на 2013-2018 роки
                                                                                 П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги у Виноградівському районі на 2013-2018 роки (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Про Програму розвитку паліативної та хоспісної допомоги у Виноградівському районі на 2013-2018 роки за 2017 рік

З метою забезпечення міжвідомчої координації з питань паліативної допомоги  було розроблено та затверджено склад та план роботи Координаційної Ради по виконанні «Програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги в районі» на 2017 р.

Складена Угода «Про співпрацю райцентру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та виїзної  бригади з надання паліативної допомоги, предметом якої є взаємна співпраця сторін, які здійснюють спільну діяльність щодо підтримки осіб, членів їх сімей, які перебувають у складних  життєвих обставинах, потребують сторонньої  допомоги, шляхом надання їм психологічних, юридичних послуг на безплатній основі.

Виконання даної програми дає змогу:
– формувати систему ефективної паліативної допомоги в Виноградівському районі відповідно до потреб населення та міжнародних стандартів
– забезпечити на даному етапі потребу громадян у паліативній допомозі
– збільшити та урізноманітнити форми та методи паліативної допомоги та догляду, що надасть можливість підвищити її доступність, охопити паліативною допомогою  всіх потребуючих незалежно від захворювання.
– сформувати ефективну систему підготовки з питань паліативної  та хоспісної допомоги.

На виконання заходів Програми по відділу охорони здоров’я райдержадміністрації з районного бюджету кошти не виділялися.

На території району далі функціонує Виїзна бригада «Хоспіс дома», яка тісно співпрацює з духовенством різних конфесій. В Виноградівській районній лікарні розгорнуто чотири стаціонарні ліжка з метою надання паліативної допомоги.

Виконання даної програми дає змогу:
– формувати систему ефективної паліативної допомоги в Виноградівському районі відповідно до потреб населення та міжнародних стандартів;
– забезпечити на даному етапі потребу громадян у паліативній допомозі ;
– збільшити та урізноманітнити форми та методи паліативної допомоги та догляду, що надасть можливість підвищити її доступність, охопити паліативною допомогою  всіх потребуючих незалежно від захворювання;
– сформувати ефективну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з питань паліативної  та хоспісної допомоги;
– підвищити громадянську активність населення та активність недержавних організацій , розвиток благодійництва та волонтерства у цій сфері.

На виконання заходів Програми кошти з районного бюджету не виділялися.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми
розвитку фізичної культури і
спорту на 2017-2020 роки                        П Р О Е К Т                                                               

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Жупанина В.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації Кіша О.М., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію юридичного відділу апарату районної державної адміністрації про хід виконання Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки

Виноградівська райдержадміністрація інформує про  виконання Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки, затвердженої Рішенням  четвертої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради Закарпатської області від 16 червня 2016 року № 156 (далі за текстом – Програма).

Основним завданням Програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо зниження загального рівня загроз інтересам держави, захист прав і законних інтересів мешканців району, зменшення рівня протиправних проявів на території контррозвідувального забезпечення за рахунок покращення мобільності працівників вищезазначених державних органів шляхом фінансування з районного бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан безпеки в районі.

При виконанні завдань та заходів Програми у 2017 році Виноградівським МРВ УСБУ в Закарпатській області спільно та із взаємодією з відповідними управліннями та службами Виноградівської районної  державної адміністрації, сільськими, селищними радами та іншими правоохоронними органами, розташованими на території району, було досягнуто удосконалення оперативно-службової діяльності підрозділу Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами міста щодо забезпечення державної безпеки; покращення матеріально – технічного забезпечення підрозділу; покращення роботи з питань попередження протиправних проявів і злочинів, інших негативних явищ.

Виконання запланованих Програмою заходів здійснюється  Виноградівським МРВ УСБУ в Закарпатській області із взаємодією з відповідними управліннями та службами Виноградівської районної  державної адміністрації, сільськими, селищними радами та іншими правоохоронними органами, розташованими на території району.

Контроль за виконанням вимог Програми здійснюється головою райдержадміністрації та головою районної ради шляхом заслуховування  відповідальної особи із взаємодії з правоохоронними органами державної адміністрації та керівництва Виноградівського МРВ УСБУ в Закарпатській області про результати її реалізації на нарадах при голові державної адміністрації та сесіях районної ради.

У разі змін у законодавчих актах України, які можуть впливати на результати реалізації запланованих Програмою заходів, передбачено винесення на розгляд сесії районної ради поправок і доповнень.

У результаті виконання заходів Програми за 2017 рік спостерігається зниження загального рівня загроз інтересам держави, зменшення впливу її організованих форм на економіку за рахунок створення належних умов для ефективного виконання службових обов’язків працівниками підрозділу СБУ; зменшення рівня протиправних проявів на території контр-розвідувального забезпечення за рахунок покращення мобільності працівників відділу; запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів, удосконалення методів боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини, проведення правової та виховної роботи з населенням, посилення координації дій правоохоронних органів та удосконалення співпраці з місцевими органами влади.

Відповідно до Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки, затвердженої Рішенням  четвертої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради Закарпатської області від 16 червня 2016 року № 156, з районного бюджету Рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання від 14.07.2017 р. № 334 було виділено 40 000,00 грн., які в ІІІ кварталі 2017 року використані в повному обсязі за призначенням по КЕВК 2210 на придбання паливно-мастильних матеріалів (Дизельне паливо, Бензин А-95).

Питання забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності перебуває на постійному контролі райдержадміністрації.

Начальник юридичного відділу апарату
районної державної адміністрації                                                        О. Кіш

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та українсько-румунському державних кордонах (ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на території Виноградівського району, на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації Кіша О.М, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію юридичного відділу апарату районної державної адміністрації про хід виконання Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та українсько-румунському державних кордонах (ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на території Виноградівського району, на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми

Виноградівська райдержадміністрація інформує про  виконання Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько – угорському та українсько – румунському державних кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на території Виноградівського району, на 2016 – 2020 роки (далі за текстом – Програма), затвердженої Рішенням  четвертої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради Закарпатської області від 16 червня 2016 року № 141 (далі за текстом – Програма).

Метою Програми є вирішення комплексу завдань щодо підвищення рівня розбудови та поліпшення існуючої інфраструктури відділів прикордонної служби та пунктів пропуску через державний кордон Мукачівського прикордонного загону, що розташовані на території Виноградівського району (далі за текстом – відділи прикордонної служби), забезпечення надійної охорони державного кордону, створення належних умов для несення служби військовослужбовцями строкової служби, підтримання транспортних засобів та спеціальної техніки в постійній бойовій готовності, поліпшення взаємодії прикордонних відомств суміжних держав, підвищення спроможності підрозділів Державної прикордонної служби України у пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску, ефективній протидії незаконній міграції та незаконному обігу тютюнових виробів, інших товарів через Державний кордон України, розвитку та розбудови існуючих транспортних шляхів з розвинутим новітнім інформаційним забезпеченням, створення сприятливих умов для учасників міжнародного руху в контексті розвитку транскордонного співробітництва та використання транзитного потенціалу області і держави в цілому.

Заходи, що передбачені Програмою можливо виконати шляхом здійснення фінансування з районного бюджету, інших джерел не заборонених законодавством та розвитку співробітництва місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з владними органами адміністративно-територіальних одиниць Румунії  та Угорщини в рамках співфінансування за міжнародними Програмами; будівництва та реконструкції пунктів пропуску у відповідності до європейських стандартів; розбудови прикордонної інфраструктури та створення сервісних зон поблизу пунктів пропуску; належного утриманням під’їзних шляхів до пункту пропуску; проведення ремонту дорожніх і прикордонних знаків та покажчиків в прикордонних контрольованих місцях; переоснащення пунктів технічного обслуговування та ремонту техніки.

У  2017 році згідно з рішенням 13 сесії  7 скликання Виноградівської районної ради від 14.07.2017 р. № 334 було виділено 50 000,00 грн. по Програмі підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та українсько-румунському державних кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на території Виноградівського району на 2016-2020 рр., схваленої розпорядженням голови державної адміністрації від 10.02.2016 року № 47 та затвердженої рішенням четвертої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради від 16.06.2016 р. № 141. За виділені кошти було проведено закупівлю необхідних будівельних матеріалів та ремонтних матеріалів, які були використані для ремонту будівель і споруд, обладнання підрозділів Мукачівського прикордонного загону, які розташовані у Виноградівському районі, а саме: проведено ремонт шиферної покрівлі адмінбудівлі ВПС «Вилок», заміну насосного обладнання та ремонт мереж системи водопостачання ВПС «Дюла», до забезпечено акумуляторними батареями дизельні електростанції військових містечок «Дяково» та «Заболоття»; проведено ремонт приміщень чергової частини ВПС «Хижа», ремонт фасадів будівель та споруд ВПС «Дюла» (фото додатки на 2 арк.).

З метою забезпечення виконання завдань по охороні державного кордону, командування Мукачівського прикордонного загону (військової частини 2142) звертається листом від 06.01.2018 р. № 721-242 з проханням розглянути питання щодо виділення коштів та фінансування заходів, перебачених Програмою на 2018 рік.

Начальник юридичного відділу апарату
районної державної адміністрації                                                         О. Кіш

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми профілактики злочинності на території Виноградівського району на 2017-2018 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації Кіша О.М., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію юридичного відділу апарату районної державної адміністрації про хід виконання Програми профілактики злочинності на території Виноградівського району на 2017-2018 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми профілактики злочинності на території Виноградівського району на 2017-2018 роки

Виноградівська райдержадміністрація інформує про  виконання Комплексної програми профілактики злочинності на території Виноградівського району на 2017-2018 рр.( далі за текстом – Програма).

Метою Програми було забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, об’єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних і контролюючих органів, громадськості у напрямку профілактики та протидії злочинності, корупції, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і свобод громадян.

Основним завданням Програми було підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів Національної поліції, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав і законних інтересів жителів району, шляхом фінансування з районного бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан правопорядку в районі.

Крім цього, Виноградівським відділенням поліції Берегівського відділу поліції головного управління Національної поліції у Закарпатській області із взаємодією з відповідними управліннями та службами Виноградівської районної  державної адміністрації, сільськими, селищними радами та іншими правоохоронними органами, розташованими на території району, були здійснені наступні заходи:

 • запровадження у практику нових форм і методів профілактики правопорушень, досягнень криміналістичної техніки та можливостей оперативно-розшукових обліків;
 • підвищення оперативності і якості реагування на заяви та повідомлення громадян про вчинені злочини та правопорушення, удосконалення проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, рівня взаємодії всіх служб, у тому числі з громадськістю у боротьбі зі злочинністю;
 • забезпечення активної наступальної протидії злочинним діянням, у першу чергу тим, що посягають на життя, здоров’я громадян та корисливо-насильницької спрямованості;
 • викриття та припинення злочинів у службовій сфері та корупційних правопорушень;
 • підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;
 • викриття та припинення діяльності організованих злочинних угруповань, пов’язаної з наркобізнесом, торгівлею людьми, контрабандою, легалізацією незаконно одержаних прибутків;
 • запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи з попередження і розкриття злочинних зазіхань на власність громадян, особливо осіб похилого віку, самотніх, хворих, що проживають, в першу чергу, в сільській місцевості;
 • посилення контролю за недопущенням розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, викриття каналів їх надходження, припинення діяльності окремих осіб, які розповсюджують наркотики та організованих злочинних угруповань наркоділків;
 • запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;
 • удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 • забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних громадян і безпритульних дітей;
 • забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, до вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління;
 • удосконалення форм і методів профілактичної роботи з особами криміногенних категорій та усунення причин і запобігання виникненню умов, що сприяють учиненню злочинів відносно одиноких осіб похилого віку;
 • зміцнення кадрового потенціалу, підвищення боєготовності та навантаження на підрозділи поліції та інші правоохоронні органи, які забезпечують здійснення профілактичної роботи та боротьбу із злочинністю та правопорушеннями;
 • удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності, насамперед інспекторів поліції у сільській місцевості та громадських формувань з охорони громадського порядку і громадських помічників інспекторів поліції, кримінальної міліції, інших служб, які найбільше наближені до населення.

Відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності на території Виноградівського району на 2017-2018 рр., затвердженої Рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради Закарпатської області від 07.09.2017 р. № 379, з районного бюджету, Рішенням тринадцятої позачергової сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради Закарпатської області від 14.07.2017 р. № 334 були виділені кошти в сумі  50 000,00 грн., які були спрямовані на закупівлю матеріальних цінностей, що забезпечують безперебійну і ефективну роботу Виноградівського ВП Берегівського відділу поліції ГУ НП у Закарпатській області (додаток на 1 арк.).

Питання профілактики злочинності перебуває на постійному контролі райдержадміністрації.

 

Начальник юридичного відділу апарату
районної державної адміністрації                                                         О. Кіш

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання  Програми розвитку вищої
освіти у Виноградівському районі на 2017-2018 роки           П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Жупанина В.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку вищої освіти у Виноградівському районі на 2017-2018 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми розвитку вищої освіти
у Виноградівському районі на 2017-2018 роки за 2017 рік

Рішенням Виноградівської районної ради № 301 від 15 червня 2017 року затверджено «Програму розвитку вищої освіти у Виноградівському районі на 2017-2018 роки», та рішенням № 396 від 07 вересня 2017 року внесено зміни до Програми «Про внесення змін до Програми розвитку вищої освіти у Виноградівському районі на 2017-2018 роки» Виноградівському державному коледжу було виділено кошти за рахунок місцевого бюджету.

В основу програми покладено підготовку фахівців для потреб району, узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці, поліпшення ситуації з працевлаштування випускників у районі, забезпечення реалізації державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в Виноградівському державному коледжі, забезпечення зростання якості  освіти, підтримка розвитку вищої освіти району та посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Фінансування програми  здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету. На  2017 рік  сума кошторису становила  50 000,00 грн. і відповідно  план бюджетних коштів на 2017 рік складає – 50 000,00грн.

Згідно Плану заходів Програми розвитку вищої освіти у Виноградівському району на 2017-2018 роки дані кошти були використані для розвитку та зміцнення навчально-матеріальної бази Виноградівського державного коледжу МДУ для проведення капітального та поточного ремонту, придбання будівельних матеріалів та обладнання.

Очікуваними результатами програми стало забезпечення проведення поточного ремонту електромереж учбового корпусу по вул. Шевченка м.Виноградів та зміцнення навчально-матеріальної бази коледжу.

 

В.о.начальника  управління                                                       В.Жупанин

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми зміцнення матеріально–
технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної
власності району на 2017-2020 роки                                              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Про хід виконання  Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки  за 2017 рік

Програма затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради від 23.12.2016 року №226 «Про Програму зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки». При відділі охорони здоров’я районної державної адміністрації створено координаційну раду із виконання даної Програми. Щорічно затверджується План і Графік роботи ради. засідання проводяться щоквартально, відповідно до плану роботи.

Мета та основні першочергові завдання програми є підвищити матеріально-технічний, діагностичний та лікувальний рівень закладів охорони здоров’я; забезпечити доступність жителям району до кваліфікованої медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах району.

Виконання заходів Програми дає можливість:
• поліпшити  роботи лікувально-профілактичних закладів району за рахунок   доступності матеріально-технічної бази та діагностичної;
• підвищити  доступності жителів району до кваліфікованої медичної    допомоги;
• поліпшити показників стану здоров’я населення.

За 2017р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн.. (при плановій потребі 3 860,0 тис. грн.), використано 100,0 тис. грн. на придбання холодильників, пральної  машини для дитячого відділення Виноградівської районної лікарні, придбано паливно-мастильні  матеріали для санітарного автотранспорту лікувально-профілактичних закладів, закуплено печатки для КЗ Виноградівський ЦПМСД, курсова підготовка лікарів, проведено метрологічне обстеження медичного обладнання лікувально-профілактичних закладів району, повірка та придбання газових лічильників, повірка вогнегасників, проведено заходи в ЛПЗ району по протипожежній безпеці.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2021 року                                              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Програма затверджена рішення сесії Виноградівської районної ради від 23.12.2016р. №224 «Про районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року».

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних  і соціально-економічних проблем. Складна демографічна ситуація обумовлена впливом зростання захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень.

В районі рак займає друге місце в структурі всіх причин смертей.

З метою раннього виявлення злоякісних   пухлин  всього оглянуто  при профоглядах  за   2017   року  – 40 707    чоловік, виявлено  72   хворих. Забезпечено впровадження скринінгових програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень зовнішньої локалізації.

Кабінет патології шийки матки оснащений лікувально-діагностичною апаратурою та виробами медичного призначення.

Всього пройшло мамографій   185 жінок, виявлено – 9  раків.

Проводиться   щорічний   моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення  залежно від рівня  забруднення  навколишнього природного середовища  канцерогенними речовинами . Всього взято на облік  256  онкологічних хворих. Захворюваність складає – 245,0  на 100 тис. нас.

В умовах Виноградівської районної лікарні  проліковано  212 хворий. Надано паліативну  медичну допомогу   в медичних закладах району – 148хворим.

Забезпечено спрямування всіх первинних онкологічних хворих в Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер,  для проведення спеціалізованого лікування. За звітний період  всього направлено – 164 хворих.

Функціонує хоспіс  для надання медичної допомоги хворим в термінальних стадіях (на 4 ліжках) на базі пульмонологічного відділення.Діє  консультативна виїзна  служба паліативної допомоги.

Проведено навчання медичного персоналу :
Семінарські заняття з  сестрами медичними  загальної-практики сімейної медицини   району:
16.03.2017року: «Цитологічний скринінг. Профілактика та лікування передракових станів шийки матки. Прийняття заліку. Рак яєшників
17.08.2017р.: Рак ротової порожнини Клініка.  Рання діагностика.
21.09.2017р.:Рак шийки матки. Передранові сани, їх диспансеризація.

В газеті Новини Виноградівщини опубліковано стаття на тему: «Рак молочної залози», українською мовою – 1463 примірників, угорською мовою-539 примірників.

Виконання заходів даної Програми  забезпечує підвищення ефективності   заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

За 2017р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 200,0 тис. грн..( при плановій потребі 1 500,0 тис. грн.), використано 200,0 тис. грн., проводилося відшкодування лікарських засобів онкохворим, в аптечному пункті «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 156.
            Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми забезпечення процесу
приватизації та утримання об’єктів, що знаходяться в
комунальній власності територіальних громад                          П Р О Е К Т

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу з питань приватизації майна в районі Лешка Ю.Ю., районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Взяти до відома інформацію відділу з питань приватизації майна в районі про хід виконання Програми забезпечення процесу приватизації та утримання об’єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми «Обдаровані діти»
на 2016-2020 роки                                                                           П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Жупанина В.І.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації про хід виконання Програми «Обдаровані діти» на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми «Обдаровані діти» на 2016-2020 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми розвитку футболу
у Виноградівському районі на 2016-2020 роки                    П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Жупанина В.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку  футболу у Виноградівському районі на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми розвитку футболу у Виноградівському районі на 2016-2020 роки за  період 2017 року

Програма розвитку футболу у Виноградівському районі на 2016-2020 роки від 03.01.16  № 03 затверджена розпорядженням голови районної державної адміністрації  та схвалена рішенням сесії районної ради  від 15.01.2016 року № 71.

Основним завданням  Програми є створення необхідних умов для подальшого розвитку футболу в районі, сприяння підтримки  дитячо-юнацького, аматорського, ветеранського, жіночого футболу та вдосконалення матеріально-технічної бази.

Розвиток футболу  в навчально-виховній сфері

В навчальних закладах району  проведено загальношкільні, місцеві, районні  змагання серед учнів загальноосвітніх шкіл, а саме: першість району серед команд загальноосвітніх шкіл,  змагання з футболу на призи клубу “Шкіряний м’яч”. Збірні команди брали  участь в обласних змаганнях передбачених календарним планом.

Масовий спорт за місцем проживання та місцях відпочинку громадян

З метою відзначення визначних дат в місцях масового відпочинку громадян систематично проводилися спортивно-масові заходи з різних видів спорту  в тому числі з футболу До значних районних заходів слід віднести проведення  спортивно-масових  заходів  з нагоди  відзначення Дня Українського футболу.

Участь в  чемпіонаті та першості області серед аматорських команд

Комада ФК «Севлюш» Виноградів   брала участь в чемпіонаті області (вища ліга),  а  ФК «Копаня» В.Копаня  в першості області (перша ліга) з футболу. Збірна команда району брала участь в чемпіонаті області з футболу серед ветеранів.

Розвиток футболу у  сільських населених пунктах
В першості району з футболу брало участь 6 дорослих та 6 юнацьких сільських та селищних команд.
Проведено першість району серед команд ДЮСШ «Колос» та відділу освіти з участю  юнацьких та  дівочих команд.

Сприяння діяльності  спортивних організацій

 В районі діють наступні фізкультурно-спортивні організації: районна федерація футболу , футбольний клуб «Севлюш».

Дитячо-юнацькі спортивні школи

В районі діють дві дитячо-юнацькі спортивні школи. В  ДЮСШ  відділу освіти під керівництвом 9 (4-штатних)  тренерів-викладачів, задіяно  540 учнів, які займаються в секціях з футболу. Секції діють у Виноградові, Вилку, В.Копані. В.Ком’яти, Букове, Шаланки. Широке, Фанчиково, Тросник

В  ДЮСШ  “Колос”  під  керівництвом   13 тренерів-викладачів (3-

штатних)  задіяно  584 учнів, які займаються в секціях з футболу. Секції   діють  у Виноградові, Королеві, В.Копані,  Чорнотисові, Чепі, Пийтерфолво,  Підвиноградові, Олешнику, Оноці, Дюлі,  Дротинцях, Фанчикові, Неветленфолу.

Матеріально-технічна база та фінансування

В районі  нараховується  4-стадіони та 30 футбольних полів.

За рахунок обласної програми “Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки  для   Широцької ЗОШ І-ІІІ ст. придбано майданчик зі штучним покриттям, за кошти місцевого бюджету та залучені спонсорські кошти збудовано та облаштовано спортивні майданчики зі штучним покриттям на території Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, НВК “Чепівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”, Олешницької ЗОШ І-ІІІ ст.

У  2017 році на потреби районної федерації футболу з бюджету виділено 344,2 тис. грн.

Футбольні подіі району та участь команд в обласних змаганнях,  постійно висвітлюється в засобах масової інформації.

 

В.о.начальника управління                                                        В.Жупанин

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми реформування інтернатних
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування на 2013-2017 роки                                                                          П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Беланинець Є.О., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію служби у справах дітей райдержадміністрації про виконання Програми реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2017 роки (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про виконання Програми реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2017 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми цукровий та не
цукровий діабет на 2016-2021 роки у
Виноградівському районі                                                         П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми цукровий та не цукровий діабет на 2016-2021 роки у Виноградівському районі (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 року у Виноградівському районі за 2017 рік

Програма затверджена  рішенням сесії Виноградівської районної ради від 15.01.2016р. №76.

При відділі охорони здоров’я райдержадміністрації створено   Координаційну раду по виконанню даної Програми. Щорічно затверджується План і графік роботи ради. Засідання проводяться щоквартально відповідно до плану роботи. В 2017 році було проведено 4 засідання.

В ендокринологічному кабінеті проведено навчання по  самоконтролю  з  2685 хворими. Проводиться масове обстеження хворих  з метою раннього виявлення хворих цукровим діабетом. Проведено  всього обстежень  68470, із них  -41180 глюкозурій та 27290  обстежень  на цукор в крові. Виявлено – 305   хворих.

Сформована група ризику по цукровому діабету і становить – 24910 чол., із них обстежено – 22435 чол., що становить – 90,0 %.Інсулінозалежних форм цукровому  діабету в районі – 342 чол.

Кількість хворих, що  знаходяться на таблетованих цукрознижуючих препаратах – 1828чол.  та  871 хворих¸ які знаходяться  на дієтотерапії. Всього хворих    цукровим діабетом  по району – 2718    чол.

Основна завдання Програми –це раннє виявлення хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет, зменшення кількості ускладнення внаслідок цієї хвороби, збільшення тривалості та яксоті життя хворих.

Враховуючи динаміку росту даного захворювання та ускладнень цієї хвороби, які призводять до інвалідності та смерті, ефективне проведення профілактичних і лікувальних заходів Програми дає можливість  поліпшити раннє виявлення хворих на цукровий діабет, забезпечити їх життєво необхідними цуркознижувальними препаратами та інсуліном, знизити рівень ускладнень цукрового діабету, зменшити інвалідність і продовжити життя хворим на цукровий діабет та сприятиме збільшенню загальної тривалості життя і працездатності населення району.

За 2017 рік на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 200,0тис. грн.. при плановій потребі 6 773,5 тис. грн., використано 200,0 тис. грн., проводилося відшкодування лікарських засобів по пільгових рецептах, в аптечному пункті «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 156, закуплено тест смушжки для визначення рівня цукру у крові (для дітей), пробірки для взяття крові  на глюкозильований гемоглобін.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 Про хід виконання Програми подолання дитячої
безпритульності та бездоглядності на 2016-2019 роки                  П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей  райдержадміністрації Беланинець Є.О., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію служби у справах дітей райдержадміністрації про хід виконання Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2019 роки (додається).

 

Голова районної ради                            В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

 Звіт про хід виконання Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2019 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми приватизації майна
комунальної спільної власностітериторіальних
громад сіл, селищ, міста Виноградівського району
на 2017-2020 роки                                                                                 П Р О Е К Т

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу з питань приватизації майна в районі Лешка Ю.Ю., районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Взяти до відома інформацію відділу з питань приватизації майна в районі про хід виконання Програми приватизації майна комунальної спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району на 2017-2020 роки (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми забезпечення дітей-інвалідів
району життєво необхідними медичними препаратами
та виробами медичного призначення на 2013-2017 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання забезпечення дітей-інвалідів району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2013-2017 роки (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 457„ Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні”, наказу управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 22.10.2012 року „Про впровадження Концептуальних засад щодо створення системи надання комплексної допомоги дітям, хворим на рідкісні захворювання” листа управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 29.01.2013 року №108/01-11 №110/03-12 „Про забезпечення хворих на фенілкетонурію віком від 3-х років лікувальним харчуванням” рішенням сесії Виноградівської районної ради від 16.04.2013р. №329 затверджено Програма  «Про Програму забезпечення дітей-інвалідів  району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2013-2017 роки». Створено Координаційна рада при відділу охорони здоров’я райдержадміністрації з метою постійного контролю виконання зазначених заходів Програми. Протягом 2017р. проведено 4 засідання Координаційної ради, що є на рівні 2016 року.

Виконання заходів Програми дає змогу:

– забезпечити потребу в медикаментах для життєвозамісної терапії і лікувальному харчуванні в умовах стаціонару та в амбулаторних умовах вищезгаданих груп хворих дітей.

 • покращення якості життя хворих дітей і підлітків, досягнення їх гармонійного фізичного розвитку, збереження інтелекту дітей та зниження інвалідизації
 • забезпечення належного лікування хворих досягає суттєвого здовження тривалості та покращення якості життя;
 • зниження рівня смертності дітей і підлітків.

За 2017р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 241,7 тис. грн. при плановій потребі 281,6 тис. грн., використано 238,1 тис. грн., з яких на суму 151,6 тис. грн. проводилося відшнодування медикаментів по безкоштовних рецептах для дітей  з діагнозом ювенільний ревматоїдний артрит, а на 86,5 тис. грн. закуплено дитяче харчування для дітей старше 3-х річного віку, з діагнозом фенілкетонурія.

 

Начальник відділу

охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми «Власний дім»
на 2016-2020 роки
                                                                                 П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу  інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Мельник І.Д., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації про хід виконання Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми розвитку культури
і мистецтва в районі на 2016-2020 роки                                             П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації Югаса В.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу культури районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про виконання Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 роки

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми формування позитивного
інвестиційного іміджу району, розширення економічних
зв’язків з сусідніми регіонами з метою залучення іноземних
інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем
району в 2016 – 2020 роках                                                                       П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Окутіної В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації про хід виконання Програми формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016 – 2020 роках (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми репродуктивне здоров’я
населення Виноградівщини на період до 2020 року                П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми репродуктивне здоров’я населення Виноградівщини на період до 2020 року (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Про хід виконання Програми репродуктивне здоров’я населення Виноградівщини на період до 2020 року

Згідно  рішення сесії Виноградівської районної ради від 15 січня 2016 року №77 «Про Програму «Репродуктивне здоров’я населення Закарпатської області» на період до 2020 року» затверджена дана Програма.

З метою забезпечення виконання Програми  видано  наказ по відділу охорони здоров’я райдержадміністрації, створений та затверджений склад Координаційної ради. Щорічно затверджуються План роботи Координаційної ради, ведеться контроль за виконанням рішень. Згідно затвердженого  Плану  на 2017 рік, проведено 4 засідання.

На виконання заходів Програми організована робота та обладнане приміщення для роботи «Школи  відповідального батьківства». За звітний 2017 рік проведено 103 заняття, в яких взяло  участь 825 осіб. Згідно затвердженого плану проведено 8 занять  з акушерками району.

Щомісячно  проводяться районні тренінги з акушерками району з  питань спостереження за здоров’ям вагітних згідно річного плану;

За 2017 рік здійснено 37 виїздів на амбулаторії району з метою профілактичних оглядів дітей та підлітків – оглянуто 1095 осіб.

Кабінети жіночої консультації та  амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) забезпечені  стандартними скельцями та стандартними направленнями для цитологічного дослідження, поновлено  інструментарій  кабінету патології шийки матки; забезпечені інформаційним  матеріалом з питань профілактики онкологічних захворювань жінок;

Впроваджено систему комп’ютерного моніторингу цитологічного скринінгу патології шийки матки в роботі жіночої консультації;

Впроваджено протоколи з планування сім’ї, надаються безкоштовні послуги  з питань планування сім’ї;

Впроваджено в роботу клінічні протоколи з акушерства,  гінекології та неонатології; Згідно протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги проводиться діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом;

Широко впроваджуються  заходи щодо ефективності реалізації Програми «Підтримки грудного вигодовування дітей в Україні»;

Постійно подається інформація в місцеві ЗМІ, щодо питань «Репродуктивного здоров’я».

Пологове відділення районної лікарні забезпечене необхідними медичними  препаратами  для  лікування новонароджених і централізовано отримано апарат пульсоксиметр  для палати новонароджених

Впроваджено систему інфекційного контролю в пологовому  відділенні районної лікарні згідно наказу МОЗ України від 10.05.2007р.  № 234;

У пологовому відділенні  функціонує  пункт  соціального сирітства.

Виконання основних завдань Програми дає можливість  покращити рівень надання медичної допомоги матерям і дітям, знизити рівень захворюваності вагітних та материнської смертності, знизити рівень малюкової.

Протягом 2017 року  відмов  від дітей в пологовому відділенні не було.

За 2017р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 240,0 тис. грн.. при плановій потребі 3 027,0 тис. грн., використано 239,9 тис. грн., з яких закуплено сурфактанти, засоби захисту від інфекції, дезрощини, засоби для антибактеріальної терапії, кровотворні препарати, шовний матеріал (розсмоктуючий).

 

Начальник відділу

охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми підвищення ефективності
виконання повноважень органами виконавчої влади щодо
реалізації державної політики на 2016-2020 роки                                         П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Варги В.П., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію фінансового управління районної державної адміністрації про хід виконання Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної політики на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                      В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної політики на 2016-2020 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму забезпечення права дитини
на виховання у сімейному оточенні
на 2018 – 2025 роки                                                                               ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 26.01.2018 р. № 03-09/292, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики   (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                 В.В. Любка
м.Виноградів,                2018 року
№_____

Програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми розвитку дитячих шкіл
мистецтв Виноградівського району на 2013-2017 роки                П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації Югаса В.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу культури районної державної адміністрації про виконання Програми розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2013-2017 роки (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про виконання Програми розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2013-2017 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 Про хід виконання Програми 
«Спортивний майданчик»
на 2016 – 2020 роки                                  П Р О Е К Т    

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації Жупанина В.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію управління освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації про хід виконання Програми «Спортивний майданчик» на 2016 – 2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

 

З В І Т
про хід виконання Програми  „Спортивний майданчик
на 2016 – 2020 роки

Станом на сьогоднішній день  на території району функціонують спортивні майданчики із синтетичним покриттям на території Виноградівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №8 (2010 рік), Вилоцької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (2011 рік), Великокопанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів (2011 рік), Королівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  №1 (2012 рік), Виноградівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. № 4 (2013 рік), Великоком’ятівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  (2016 рік).

За рахунок обласної програми “Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки  для   Широцької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  придбано майданчик зі штучним покриттям, за кошти місцевого бюджету та залучені спонсорські кошти збудовано та облаштовано спортивні майданчики зі штучним покриттям на території Виноградівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №2, навчально-виховний комплекс “Чепівська  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”, Олешницької  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів.

В.о.начальника управління                                                              В.Жупанин

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми розвитку малого
і середнього підприємництва у Виноградівському
районі на 2017 – 2018 роки
                                                                     П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Окутіної В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2017 -2018 роки (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______ 2018 року
№ ___

ЗВІТ про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2017 -2018 роки за 2017 рік

   Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2017 – 2018 роки (далі – Програма)   схвалена розпорядженням голови раайнної державної адміністрації від 30.12.2014 №402 та затверджена рішенням сесії районної  ради від 03.02. 2015 № 500. з метою створення сприятливих умов для розвитку та підтримки підприємництва в районі.

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості різних соціально-ґендерних груп населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності з метою сприяння соціально-економічному розвитку населених пунктів району, рівень життя в яких є низьким, а рівень безробіття високим; спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва.

Реалізація цієї мети досягається шляхом послідовного здійснення активної регіональної політики щодо цього сектора економіки, поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних одиниць з використанням особливостей і вигод їх географічного розташування, природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів розвитку.

Програма сприяє максимальному розкриттю потенціалу розвитку малого і середнього підприємництва в районі, розв’язанню проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, зокрема: обмеженість доступу до фінансових ресурсів; підвищення ефективності діяльності центрів надання адміністративних послуг; поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про порядок та умов провадження господарської діяльності.

У сучасній ринковій економіці малому підприємництву притаманні свої особливості, переваги й недоліки. Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його  кількісні параметри. Станом на 01.01.2018 року у районі зареєстровано 5606 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 4834 – фізичних осіб, 772 – юридичних осіб.

Значно зменшилась кількість малих підприємств. Так, якщо на початок 2016 року в районі нараховувалося  470   малих підприємств, то на початок 2017 року  кількість малих пдприємств скоротилась на 90 одиниць та склала 380. Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами району за 2016 рік склав 278,7  млн. грн., або на 53.2 млн.грн. біше порівняно з 2015 роком  Середня кількість зайнятих працівників на підприємствах малого бізнесу складає 1443 чоловік, кількість найманих працівників – 1180 чоловік.

За 2017 рік від діяльності малого  підприємництва до бюджету району надійшло понад  47,1 млн. грн. , що становить 19,3% від загального обсягу доходів бюджету району.

На 2017 рік на заходи Програми розвитку малого підприємництва із районного бюджету передбачено 90,0 тис. грн., проте, кошти районною радою не виділено. Відповідно до Програми передбачено фінансування відшкодування відсоткових ставок по бізнес-планах суб’єктам підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів, проте із-за відсутності фінансування не було можливості залучати підприємців до отримання кредитів за даною Програмою.

Професійну підготовку кадрів для сфери підприємництва: в січні – грудні 2017 року проходило – 361 особа, працевлаштовано – 561 особа, з них 11 – отримали одноразову допомогу для започаткування підприємницької діяльності.

При районній державній адміністрації активно працює центр надання адміністративних послуг., де  надаються 72 послуги.

Протягом 2017 року Центром надання адміністративних послуг   за принципом „єдиного вікнаˮ надано – 8933 послуги, з них:
– державними кадастровими реєстраторами – 6115 послуги;
– адміністраторами ЦНАПу – 2818 послуг;
А, також, послуг дозвільного характеру, які належать  до адміністративних послуг – 706,  з них:
– сектором містобудування і архітектури – 597;
– обласним управлінням екології – 38;
– інші – 66.

Подальше удосконалення діяльності центру з надання адміністративних послуг, поліпшення якості послуг та зменшення часу, який підприємці витрачають на отримання різноманітних дозволів, залишається на сьогодні одним із найважливіших завдань органів влади.

З метою забезпечення процесу дерегуляції підприємницької діяльності та належного виконання вимог статей законів України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” в районі закладено основи регіональної політики щодо створення умов для обмеження втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. Регуляторні акти, які б стримували розвиток підприємництва в районі райдержадміністрацією не  приймалися.

Виконання Програми передбачає поглиблення процесу реструктуризації економіки на користь недержавного сектору, формування середнього класу суспільства, сприятливого інституційного середовища для розвитку підприємництва, утвердження конкурентоспроможного механізму економічного  зростання.

Основні напрями та окремі заходи Програми коригуються із врахуванням соціально-економічної ситуації в районі.

Механізм реалізації заходів Програми проходить через:
– постійний аналіз виконання Програми;
– забезпечення відповідальності виконавців, які беруть участь у реалізації заходів Програми;
– підготовку і внесення пропозицій щодо коригування Програми.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проводить щокварталу аналіз виконання заходів Програми і подає звіт у Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, щорічно – в районну раду.

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                       В. Окутіна

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми протиепідемічних заходів
та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському
районі на 2017-2021 роки                                                                      П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки за 2017 рік

Програма затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради  від 23.12.2016р. №225 «Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки». При відділі охорони здоров’я районної державної адміністрації створено координаційну раду із виконання даної Програми. Щорічно затверджується План і Графік роботи ради. Засідання проводяться щоквартально, відповідно до плану роботи. В 2016 році було проведено 4 засідання.

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширення інфекцій, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, зниження рівня смертності та інвалідності, внаслідок інфекційних хвороб, удосконалення лабораторної бази для діагностики інфекційних хвороб, впровадження сучасних стандартів  медикаментозного лікування, удосконалення інформаційної системи обізнаності населення, поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів із зазначеної проблеми.

Завдяки виконанням заходів Програми покращилося надання стаціонарної медичної допомоги  населення району та покращилося  епідемічне благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширення інфекцій.

З метою посилення санітарно-просвітньої роботи  в 2017 році, надруковано 1 стаття в районній газеті «Новини Виноградівщини» проведено 2 виступи на ТВ «Виноградів» (на дані заходи кошти не виділялися).

За 2017р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн.  при планові потребі 672,0 тис. грн., використано 99,9 тис. грн., на придбання медикаментів , зокрема противірусних препаратів для антибактеріальної хіміотерапії, засобів захисту та дезрощинів.

 

Начальник відділуохорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми підвищення якості
роботи центру надання адміністративних послуг          П Р О Е К Т
Виноградівської районної державної адміністрації
на 2016-2020 роки                

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію керівника центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації Беленя В.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації про хід виконання Програми підвищення якості роботи центру надання адміністративних послуг Виноградівської районної державної адміністрації на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

На виконання рішення  районної ради  «Про Програму підвищення якості роботи центру надання адміністративних послуг Виноградівської районної державної адміністрації на 2016-2020 роки», Виноградівська райдержадміністрація інформує:

Програму підвищення якості роботи центру надання адміністративних послуг Виноградівської районної державної адміністрації на 2016-2020 роки розроблено у відповідності до Указу Президента України від 12.06.2013  № 327/2013 „Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009  № 737 „Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 33 „Деякі питання надання платних адміністративних послуг”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р „Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади”.

Центр надання адміністративних послуг Виноградівської районної державної адміністрації створено як самостійний структурний підрозділ, в якому надаються адміністративні послуги через адміністраторів, державних реєстраторів та державних кадастрових реєстраторів шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Протягом  2017 року через адміністраторів :

-надавалися адміністративні послуги шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, структурними підрозділами та відділами райдержадміністрації ;

-надавалися  консультації щодо прийому вхідних пакетів документів, оброблялися документи та видавалися результати послуги;

– організовувалася передача документів із ЦНАПу до виконавчих органів, що беруть участь у наданні відповідних адміністративних послуг, а також отримання вхідних документів до ЦНАПу.

Протягом 2017 року Центром надання адміністративних послуг  за принципом «єдиного вікна» надано 11 427 послуг, з них :

– Адміністраторами ЦНАПу надано – 2818 послуг, з них 706 дозвільного характеру, які належать  до адміністративних послуг;

– 6115 послуг надано Державними кадастровими реєстраторами;

– 220 послуг надано  реєстраторами речових прав;

– 2274 послуг надано реєстраторами юридичних та фізичних осіб та з легалізації об’єднань громадян ;

Для виконання заходів Програми,  із запланованих на 2017 рік у розмірі 280 тисяч гривень, гроші на виконання заходів програми освоєно  50 тисяч гривень, а саме :

 • для придбання багатофункціонального приладдя у сумі 5228 гривень;
 • придбання оргтехніки на суму 12919 гривень;
 • заправка картриджів –на суму 6131 гривень;
 • придбання канцтоварів –на суму 5612 гривень;
 • придбання книг канцелярських -160 гривень;
 • на потреби відділу з питань реєстрації (Калинар Є.П.) стелажі для архіву та офісні меблі – в сумі 19950 гривень.

Голова районної
державної адміністрації                                                            М.М.Русанюк

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми розвитку та
вдосконалення нефрологічної служби в
районі на 2016 – 2020 роки                                       П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016 – 2020 роки

Програма затверджена рішенням Виноградівської районної ради від 15.01.2016 року №75.

Хворі нефрологічного профілю отримують допомогу: стаціонарно на терапевтичних ліжках загально-терапевтичного відділення   та амбулаторно районним нефрологом поліклініки. На кожного хворого з хронічною нирковою недостатністю заведено реєстраційну кару Ф №167/0.

Хворих, які  знаходяться на   Диспансерному обліку  з діагнозом хронічна хвороба нирок  V. ступені  22 чол. станом на 20.01.2018р., у відділенні нефрології яким в обласній клінічній лікарні   і програмного гемодіалізу проводиться процедура видалення з крові азотистих шлаків  за допомогою апаратів «Штучна нирка»  та 4 хворих із трансплантованою ниркою,  всі хворі знаходяться на лікуванні і повному медикаментозному забезпеченні в Угорщині. 394 хворі з діагнозом хронічна хвороба нирок ІІІ-IV. ступені у випадку  прогресуванні хвороби, що призведене до погіршення стану здоров’я можуть потребувати переведення на замісну терапію нирок – методом програмного гемодіалізу.

Станом на  20.01.2018 року  первинного виходу на інвалідність по нефрологічних захворюваннях  зареєстровано 1 чоловік. Смертність по нефрологічних  захворюваннях за 12 міс. 2017 року складає -1 хворих (0,1%).

Виконання Програми сприяє значному підвищенню ефективності та якості надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю, а , отже зниженню рівня інвалідизації і смертності пацієнтів, покращенню якості їх життя та підвищенню ступення соціальної реабілітації.

За 2017р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 300,0 тис. грн..( при плановій потребі 2 018,0 тис. грн.), використано -299,5 тис. грн.. для закупки медикаментів для хворих, яким проводиться гемодіаліз в Виноградівському сателітному відділенні гемодіалізу обласної клінічної лікарні ім. А. Новака.

 

Начальник відділу

охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми протидії захворюванню
на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки                               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки (додається).


Голова районної ради                           В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Про Програму протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки за 2017рік

Програма затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради  від 23.12.2016р. №227 «Про Програму протидії захворювання на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки»

Інформація про хід виконання Програми подається щоквартально в департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації до 10 числа після звітного періоду.

Основною причиною низької ефективності даного методу виявлення є недоліки на долабораторному етапі: незадовільний рівень відбору осіб для даного обстеження з боку сімейних лікарів та пульмонологів, а також недотримання кратності обстеження, якість матеріалу. На всіх АЗПСМ створено кабінети/пункти контрольованого лікування для проведення амбулаторного етапу лікування. Всього організовано 32 пункти і 2 ДОТ-кабінети. На амбулаторно-контрольованому лікуванні на кінець звітнього періоду знаходиться 90 хворих. Хворі міста Виноградів отримують амбулаторно-контрольоване лікування в ДОТ- кабінеті райтубдиспансера, а хворі району    в амбулаторіях по місцю проживання.

Покращилася робота по виявленню туберкульозу методом мікроскопії. Виявлення туберкульозу проводиться шляхом мікроскопічного обстеження гривалокашляючих осіб (більше 3-х тижнів) при зверненні за медичною допомогою та осіб групи ризику, які підлягають обстеженню.

Для забезпечення раннього  виявлення  туберкульозу  на всіх  лікарських дільницях організовані пункти збору мокроти, звідки матеріал направляється в клініко-діагностичну лабораторію РЛ. Виконання Програми дає  змогу:
– поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу в районі шляхом зниження темпів росту захворюваності від туберкульозу, стабілізувавши смертність від туберкульозу;
– запобігти поширенню хіміорезистентній формі туберкульозу;
– удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги;
– своєчасно виявляти хворих на туберкульоз;
– забезпечити ефективне лікування осіб, хворих на туберкульоз, на всіх етапах.

За 2017р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн. (при плановій потребі 1 100,0 тис. грн.), використано 99,9 тис. грн., на закупівлю медикаментів хворим на туберкульоз,  дезінфікуючих засобів для  протитуберкульозних закладів та лікувально-профілактичних закладів району і предмети захисту.

Начальник відділуохорони  здоров’я райдержадміністрації              Л.С. Королевич

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми висвітлення
діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у                       
 П Р О Е К Т
засобах масової інформації на
2015-2017 роки                                                                 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу у справах преси, інформаційних технологій та зв’язку апарату райдержадміністрації Кормош В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу у справах преси, інформаційних технологій та зв’язку апарату райдержадміністрації про виконання Програми висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації на 2015-2017 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми розвитку архівної
справи у Виноградівському районі на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т   

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника архівного відділу  районної державної адміністрації Головнич Т.І., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію архівного відділу районної державної адміністрації Про хід виконання Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                                          В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації  про 
нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки,
розташованої за межами населених  пунктів на
території Великопаладської   сільської  ради                                   П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ФГ «Ренет»  Вереш А.Й. від 23.01.2018 р., № 63/01-09, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Великопаладської сільської ради у контурі №467 (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 62,5929 га, кадастровий номер 2121281200:01:001:0004, становить 2 510 983 гривень (два мільйони п’ятсот десять тисяч дев’ятсот вісімдесят три грн. 17 коп.)

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                             В.В. Любка

м.Виноградів, __  _________ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання місцевих  автомобільних доріг загального 
користування  у Виноградівському районі на 2018- 2020 роки                ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про транспорт», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 14.11.2017 р. № 03-09/2536, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівському районі на 2018-2020 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва( Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                     В.В. Любка
м.Виноградів,                2018 року
№____

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівському районі на 2018-2020 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми розвитку туризму і курортів
у Виноградівському районі на 2016-2020 роки                                  П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію завідувача сектору туризму та транскордонного співробітництва районної державної адміністрації Горнецкі В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію сектору туризму та транскордонного співробітництва районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку туризму і курортів у Виноградівському районі на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми розвитку туризму і курортів у Виноградівському районі на 2016-2020 роки

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про Програму зайнятості населення Виноградівського 
району на період до 2020 року                                                            П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 12.01.2018 р. №03-09/127, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму зайнятості населення Виноградівського району на період до 2020 року (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про виконання заходів даної Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка                                            
м.Виноградів, _______ 2018 року
№ ___

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту – рішення районної ради „Про Програму зайнятості населення Виноградівського району на період до 2020 року”

1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Програма спрямована на створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку до економічно активної діяльності;
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;
збереження та розвиток трудового потенціалу;
сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам економіки та ринку праці;
підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці;
посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізація відносин у сфері зайнятості населення;
підтримку самостійної зайнятості населення;захист безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття, забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
формування професійно – кваліфікаційного складу незайнятого населення  відповідно до потреб економіки району та ситуації на ринку праці;
працевлаштування незайнятих громадян, особливо тих, які проживають у сільській місцевості.

2.Мета і шляхи її досягнення
Програма розроблена з метою розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів, соціального захисту від безробіття на основі визначення галузевих пріоритетів у збереженні наявних робочих місць та створенні нових, самозайнятості, легалізації тіньової зайнятості, розвитку підприємництва, проведення в районі активної соціально – економічної політики.

3.Правові аспекти
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Закон України „Про зайнятість населення”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24 листопада 2017 року № 622 „Про розроблення проектів обласної, районних та міських програм зайнятості населення на період до 2020 року”, розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації від 29 листопада 2017 року № 352 „Про розроблення Програми зайнятості населення Виноградівського району на період до 2020 року”.

4.Фінансово-економічне обґрунтування
На реалізацію Програми планується залучити кошти районного, міського бюджетів та бюджетів селищних та сільських рад: у 2018 році – 220 тис.грн., у 2019 році – 260 тис.грн., у 2020 році – 300 тис. грн.
Начальник управління соціального захисту населення                                         У.Курташ

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму мобілізаційної підготовки
Виноградівського району на 2018 рік                               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 15.01.2018 р. №03-09/133, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму мобілізаційної підготовки Виноградівського району на 2017 рік (додається).

2.Районній державній адміністрації до 25 січня 2019 року інформувати районну раду про виконання заходів даної Програми.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації (Секретенко В.М.).

 

Голова районної ради                     В.В.Любка

м.Виноградів, _______ 2018 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми розвитку транскордонного
співробітництва Виноградівського району на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію завідувача сектору туризму та транскордонного співробітництва районної державної адміністрації Горнецкі В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію сектору туризму та транскордонного співробітництва районної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва Виноградівського району на 2016-2020 роки (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про виконання заходів «Програми розвитку транскордонного співробітництва Виноградівського району на 2016-2020 роки» за 2017 рік

На виконання заходів «Програми розвитку транскордонного співробітництва Виноградівського району на 2016-2020 роки», сектором туризму та транскордонного співробітництва райдержадміністрації, 29 січня, взято участь в круглому столі «Шлях Пинті: від України до Румунії», що відбувся у відпочинковому комплексі «Теплі води», с. Велятино (Хустський район). Метою заходу було визначення подальшої стратегії дій по промоції маршруту «Шлях Пинті», співпраці між Виноградівським та Хустськими районами, та налагодження транскордонної співпраці з Румунією. Представники туризму Виноградівщини та Хустщини, а також спеціалісти з Ужгорода ознайомились з українським та румунським досвідом реалізації маршруту «Шлях Пинті», а також визначили заходи по реалізації маршруту «Шлях Пинті» в 2017 році.

23 березня, в Ужгороді у рамках міжнародної конференції «Активність громади та громадянського суспільства – основа для демократичного розвитку» відбулося засідання Ужгородського прес-клубу, головною темою став «Розвиток місцевого туризму як запорука транскордонної комунікації: оригінальні туристичні проекти-2017». На заході Виноградівщина представила локальний туристичний продукт. Йшлося про виробництво еко-продукції, перший в Україні та Східній Європі музей леквару, цікаві місцеві пам’ятники (зокрема варенню та свині-мангалиці), а також про можливість для туристів відвідати цікаву ферму, де проводять дегустації буйволиного молока.

Взято участь в Дні Доброусідства між Україною та Румунією, який відбувся 22 квітня, на Тячівщині у селі Нижня Апша, де представлено туристичний потенціал Виноградівщини. Також було підписано Угоду про співробітництво між сільським головою села Ваду Ізей та сільським головою села Хижа, Виноградівського району.

6-7 травня на Виноградівщині відбувався 12 відкритий фестиваль виноградарів-виноробів «Угочанська лоза». 6 травня, туристи вирушили у подорож «Винним шляхом Боржавською вузькоколійкою». Захід відвідали гості з Харкова, Києва, Угорщини, Румунії, Латвії та США та інших країн. Присутні мали мали можливість скуштувати домашні вина Виноградівщини, смачні сири з буйволиної ферми в селі Олешник, натуральні соки в с.Чорний Потік та угорські страви в Шаланках.

Четвертого серпня відбулась презентація пілотного туристичного проекту «Історичний потяг на Боржавській вузькоколійці». Зі станції Виноградів за маршрутом Виноградів-Чорний Потік-Олешник-Шаланки вирушив ретро-потяг (паровоз 1950 року) з прикрашеними в етно-стилі трьома пасажирськими вагонами. Вздовж туристичного маршруту були передбачені зупинки де пасажири могли продегустувати місцеві страви й напої, послухати народні колективи. Фінальним пунктом подорожі було відвідання села Шаланки, де у підвалі Ференца ІІ Ракоці відбувся обід та дегустація місцевих вин. Даний проект направлений на розвиток та популяризацію туристичного потенціалу населених пунктів Виноградівщини, створення нових туристичних маршрутів та збереження унікальних історико-культурних об’єктів району.

22-23 вересня, історичному центрі «Совине гніздо» в Ужгороді відбулась 16-та Міжнародна туристична виставка-ярмарок «Тур’євроцентр – Закарпаття 2017». Туристичний потенціал Виноградівського району представив на заході сектор туризму та транскордонного співробітництва райдержадміністрації. В межах виставки-ярмарку відбудуться дегустації, майстер-класи, презентація різноманітних видів туризму, а також ділові зустрічі представників галузі. Районом була представлена еко-продукція краю (соки та варення від ТМ «Пан Еко» та молочно-сирна продукція «Карпатський буйвіл»). Для гостей підготовлені сувенірні набори, ручки  та календарі на 2018-2019 роки.

1 жовтня на Виноградівщині відбулась перша відкрита англомовна екскурсія «Sevlush», організована сектором туризму та транскордонного співробітництва спільно з представниками Корпусу миру (США), які зараз мешкають у Виноградові.

6 жовтня у великому залі палацу родини Перені відбулася презентація першого офіційного туристичного промо-ролика Виноградівського району (на українській та англійській мовах). Окрім того на заході відбулася виставка картин місцевих художників та нагороджено найактивніших учасників туристичного ринку Виноградівщини.

30 жовтня Виноградівський район взяв участь в Дні Добросусідства України та Угорщини в рамках фестивалю «Берег-фест 2017» в селі Яноші Берегівського району. Виоградівська райдержадміністрація представила презентаційний дворик, а також культуру та традиційні страви Виноградівського району та туристичний потенціал краю.

Встановлено двомовні дорожні туристичні інформаційні знаки (на території Виноградівського району) до найбільш відвідуваних туристичних об’єктів Закарпаття:
1. Замок, «Ньолаб», смт Королево – 6 та церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Новоселиця – 14, на дорозі О070306 Виноградів – Теково – Неветленфолу (км 3+000 праворуч) (біля повороту до Чорної гори);
2. Початок, «Шляху Пинті», с. Новоселиця – 14, на дорозі О070306 Виноградів – Теково – Неветленфолу (км 3+000 праворуч) (біля повороту до Чорної гори);
3. Затисянський музейний комплекс, с. Тисобикень – 3, на дорозі М-26 КПП, «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП, «Дяково» (км 4+300 праворуч).

«Програма розвитку транскордонного співробітництва Виноградівського району на 2016-2020 роки» в 2017 році не фінансувалась.

Завідувач сектору туризму та
транскордонного співробітництва                                                     В.Горнецкі

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про клопотання до Закарпатської обласної
державної адміністрації щодо розроблення
технічної документації із землеустрою                                                 П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 79-1 Земельного кодексу України, п.6 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», враховуючи наявність нерухомого майна, яке перебуває у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста району в особі Виноградівської районної ради (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 10.12.2008 року серія ЯЯЯ № 024974) , районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Клопотати до Закарпатської обласної державної адміністрації про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,70 га, розташованої за межами населеного пункту на території Виноградівської міської ради Виноградівського району Закарпатської області, для обслуговування бази відпочинку «Дубки».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                     В.В.Любка
м.Виноградів, _ ________ року № ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про присвоєння голові районної ради                               П Р О Е К Т
чергового рангу посадової особи
місцевого самоврядування

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  до статей 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1.Присвоїти голові районної ради Любка Віталію Володимировичу черговий 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування третьої категорії посад.

 

 Голова районної ради                                                                                В.В.Любка

м.Виноградів, __  _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про присвоєння заступнику голови                                  П Р О Е К Т
районної ради чергового рангу посадової
особи
місцевого самоврядування

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  до статей 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Присвоїти заступнику голови районної ради Сверенку Адальберту Адальбертовичу черговий 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування четвертої категорії посад.

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, __  _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про надання згоди на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки на місцевості                                                              П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10, 79, 122 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України «Про землеустрій», п.3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою забезпечення процесу приватизації об’єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Дати згоду Виноградівській районній раді Закарпатської області (м.Виноградів пл.Миру,5, код ЄДРПОУ 04053720) на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості загальною площею 0,70 га, на яких розташована база відпочинку «Дубки» (м.Виноградів вул. І.Франка б/н)  згідно Державного акту на право постійного користування землею від 01.07.1995 року, що знаходиться за межами населеного пункту с.Онок та згідно Державного акту на право постійного користування землею від 08.07.1995 року, що знаходиться за межами населеного пункту м.Виноградів.

2.Відділу з питань приватизації майна в районі замовити технічні документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                     В.В.Любка
м.Виноградів, _ ________ року № ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження акту приймання виконаних будівельних робіт         П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3 ст.18-1 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши  заяву орендаря – фізичної особи підприємця Брайляка Святослава Христіановича від 11.10.2017р. та поданий ним акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 28.02.2017р., враховуючи пропозиції комісії   викладені у акті обстеження виконаних будівельних робіт від 06.11.2017р., районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити поданий заявником  Брайляк Святославом Христіановичом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.02.2017р., по проведеному капітальному ремонту орендованого приміщення за адресою: м.Виноградів вул. Миру,43 загальною вартістю прямих витрат у сумі 28253 грн.

2.Зарахувати вартість проведеного ремонту в рахунок орендної плати.

3.Відділу з  питань приватизації майна в районі зарахування вартості проведеного ремонту проводити щомісячно у розмірі 50 відсотків нарахованої місячної орендної плати.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                     В.В.Любка      
м.Виноградів, _ __________ 2017 року№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження додатку до Програми забезпечення
процесу приватизації та утримання об’єктів, що знаходяться
в комунальній власності територіальних громад                                          П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3, п.8 «Програми забезпечення процесу приватизації та утримання об’єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити на 2018 рік Додаток до Програми забезпечення процесу приватизації та утримання об’єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити фінансування зазначеної програми в межах видатків передбачених районним бюджетом на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                     В.В.Любка
м.Виноградів, _ ________ року  № ___

Додаток
До рішення районної ради
№____ від ______________

та «Програми забезпечення процесу
приватизації та утримання об’єктів,
що знаходяться в комунальній власності
територіальних громад»,
затвердженої рішенням районної ради
від 28.04.2004р. №205

Прогнозні показники напрямків використання  коштів у 2018 році.

Напрямки використання Сума бюджетних призначень

тис.грн.

Всього виділено коштів на програму 60,0
Напрямки використання коштів у тому числі:
–  залучення експертів для незалежної оцінки об’єктів, що підлягають приватизації або передаються в орендне користування та майна підприємств, що ліквідовуються;

–  виготовлення правовстановлюючих документів та технічних паспортів;

–  виготовлення технічної документації із землеустрою;

–  оплата судових та інших зборів;

–  придбання канцелярських товарів та придбання, ремонт оргтехніки.

–  інші витрати.

 

Заступник голови районної ради                                          А.А. Сверенко 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення районної ради
від 24.11. 2017 р. 
№ 450                                                                      П Р О Е К Т

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення функціонування новоствореного Виноградівського центру первинної медико – санітарної допомоги,  належного утримання об’єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення Виноградівської районної ради від 24.11.2017р. № 450,  виклавши пункт 5.1 у новій редакції: «Здійснити всі заходи необхідні для функціонування новоствореного ЦПМСД,  у тому числі передати з свого балансу та оперативного управління в оперативне управління та на баланс ЦПМСД основні засоби та інше майно комунальних медичних закладів».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

Голова районної ради                                                                           В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму економічного і соціального
розвитку Виноградівського району на 2018 рік   
        ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статті 9 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», на підставі клопотання райдержадміністрації від 13.11.2017р. №03-09/2514, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Виноградівського району на 2018 рік (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на 2018 рік.

3.Районній державній адміністрації до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  (Костелеба-Веремчук  Н.Ю.)  та  на постійну комісію з питань промисловості, будівництва,  транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

Голова районної ради                           В.В. Любка

м.Виноградів,   ___________ 2017  року

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про надання згоди на передачу приміщеньза
адресою м.Виноградів вул. Лікарняна, 13 в
орендне користування                                                                                    П Р О Е К Т
Відповідно до ст. 43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст.ст.5,9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши клопотання ТзОВ Медичний центр «МЕВІЗ», враховуючи інформацію районної лікарні від 14.11.2017р. №882/01-04, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати згоду на передачу в орендне користування, на конкурентних засадах, вільні вбудовані приміщення в дитячому відділенні районної лікарні, площею 68,3 кв.м., за адресою м.Виноградів вул. Лікарняна,13 з метою створення діагностичного центру з комп’ютерної спіральної томографії.

2.Передачу об’єкту в орендне користування провести у відповідності до вимог чинного законодавства та рішень районної ради.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                  В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2017 р.
№ ______

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

  Про створення комунального закладу 
“Виноградівський центр первинної
медико – санітарної допомоги”                                              Проект

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішення сесії Виноградівської районної ради від 27.08.2013 року №370 «Про створення комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги», наказу Міністерства охорони здоров’я України від   29.07.2016 №801 ” Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи”, та на підставі клопотання райдержадміністрації від 10.11.2017 р.№ 03-09/2494, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальний заклад «Виноградівський центр медико – санітарної допомоги» за адресою: вул. Лікарняна, 13, м. Виноградів, Закарпатська область, 90300.
2. Затвердити Положення про комунальний заклад «Виноградівський Центр первинної медико-санітарної допомоги (далі – Центр ПМСД) додається (Додаток №1).
3. Центр ПМСД в своїй діяльності користується майном переданим йому в оперативне управління відділу охорони здоров’я Виноградівської районної державної адміністрації рішеннями сесії Виноградівської районної ради та  частину майна Виноградівської районної лікарні.
4.Призначити керівником – головним лікарем Центру  ПМСД _____________________________________________________________.
5.Головному лікарю Центру  ПМСД  забезпечити державну реєстрацію створеного комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги».
6.Головному лікарю Виноградівської районної лікарні (Онисько Н.С.):
6.1. Укласти  відповідні договори необхідної для функціонування Центру ПМСД з головним лікарем Виноградівського Центру ПМСД,  згідно додатку № 2.
7. Припинити діяльність комунальних закладів району згідно додатку №3 ляхом приєднання до новоствореного Виноградівського Центру первинної медико-санітарної допомоги.
8. Доручити відділу охорони здоров’я Виноградівської райдержадміністрації:
8.1. Створити ліквідаційні комісії з припинення діяльності комунальних установ району.
8.2. Після підписання комісії з реорганізації передавальних  актів майна комунальних установ району розробити та подати на затвердження сесії Виноградівської районної ради нову редакцію Положення про комунальний заклад  «Виноградівський  Центр первинної медико-санітарної допомоги».
9. Виноградівський  Центр первинної медико-санітарної допомоги визначити правонаступником  всього майна, прав та обов’язків комунальних закладів району.
10.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  першого заступника голови Виноградівської райдержадміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.)  та на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я  (Милюков О.В.).

Голова районної ради                                                                     В.В. Любка 

м.Виноградів,                     2017 року

 

                                                                                                                                                    Додаток 2
                                                                                       Проекту рішення сесії
                                                                                       районної ради
                                                                             ________№________

      Приміщення
Виноградівської районної лікарні,
за адресою м. Виноградів вул. Лікарняна ,13

Приміщення Площа кабінетів
м 2
Будівля  районної поліклініки, III -поверх:
77 каб. 12,8
78 каб. 12,2
79 каб. 12,2
80 каб. 12,2
81 каб. 20,9
82 каб. 11,4
Всього: 81,7
Будівля  районної поліклініки, II -поверх:
27 каб. 13,0
28 каб. 11,7
53 каб. 10,9
51 каб. 11,7
Всього: 47,3
Будівля  районної поліклініки, I -поверх:
5 каб. 11,1
Реєстратура дитячої консультації 27,0
Гінекологічний корпус, ІІІ поверх
1 палата 15,75
2 палата 9,9
3 палата 9,9
Будівля стерилізаційного відділення районної лікарні, частина ІІ поверху
відділення районної лікарні
322,3
Загальна площа : 653,95

 

                                                      Додаток 3
Проекту рішення сесії
районної ради
________№________

1. Припинити діяльність наступних  комунальних установ району (АЗПСМ):
1.1.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Боржавське Виноградівського району Закарпатської області.
1.2.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Букове Виноградівського району Закарпатської області.
1.3.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Великі Ком’яти Виноградівського району Закарпатської області.
1.4.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Велика Копаня Виноградівського району Закарпатської області.
1.5. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Велика Паладь Виноградівського району Закарпатської області.
1.6. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Фертешолмаш Виноградівського району Закарпатської області.
1.7.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Вербовець Виноградівського району Закарпатської області.
1.8.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Веряця Виноградівського району Закарпатської області.
1.9.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини селища Вилок Виноградівського району Закарпатської області.
1.10.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Дротинці Виноградівського району Закарпатської області.
1.11.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Дюла Виноградівського району Закарпатської області.
1.12.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Мала Копаня Виноградівського району Закарпатської області.
1.13Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Матієво Виноградівського району Закарпатської області.
1.14.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Неветленфолу Виноградівського району Закарпатської області.
1.15.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Новоселиця Виноградівського району Закарпатської області.
1.16.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Нове Село Виноградівського району Закарпатської області.
1.17.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Олешник Виноградівського району Закарпатської області.
1.18.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Онок Виноградівського району Закарпатської області.
1.19.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Пийтерфолво Виноградівського району Закарпатської області.
1.20Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Тисобикень Виноградівського району Закарпатської області.
1.21.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Підвиноградів Виноградівського району Закарпатської області.
1.22.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Пушкіново Виноградівського району Закарпатської області.
1.23.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Сасово Виноградівського району Закарпатської області.
1.24.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Теково Виноградівського району Закарпатської області.
1.25.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Фанчиково Виноградівського району Закарпатської області.
1.26.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Тросник Виноградівського району Закарпатської області.
1.27.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Хижа Виноградівського району Закарпатської області.
1.28.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Чепа Виноградівського району Закарпатської області.
1.29.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Черна Виноградівського району Закарпатської області.
1.30.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Чорнотисово Виноградівського району Закарпатської області.
1.31.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Широке Виноградівського району Закарпатської області.
1.32.Амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Шаланки Виноградівського району Закарпатської області.
1.33. Селищна лікарня селище Королево.

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації  про  нормативну
грошову  оцінку  земельної ділянки, розташованої за межами
населених  пунктів на території Пийтерфолівської 
сільської  ради                                                                                                              П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ФГ «Ренет» від 06.11.2017 р., № 788/01-9,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Пийтерфолівської сільської ради у контурі №432 (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 23,00 га, кадастровий номер 2121284100:04:001:0009, становить 681713,50 гривень (Шістсот вісімдесят одна тисяча сімсот тринадцять грн. 50 коп.)

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                             В.В. Любка

м.Виноградів, __  _________ 2017 року
№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про
нормативну
грошову оцінку земельної ділянки,
розташованої за межами
населених пунктів на
території Неветленфолівської сільської ради
                            П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання начальника відділу у Виноградівському районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області  від 23.10.2017 р., № 746/01-9,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Неветленфолівської сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 24,7630 га, кадастровий номер 2121282400:03:004:0021, становить
1 000 494, 64 гривень (Один млн. чотириста дев’яносто чотири  грн. 64 коп.)

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                             В.В. Любка

м.Виноградів, __  _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми забезпечення
інформаційної діяльності районної ради
на 2017-2020 роки                                                                           П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до Програми забезпечення інформаційної діяльності районної ради на 2017-2020 роки (далі − Програма), затвердженої рішенням восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 221, а саме:
1.1. Розділ ІІ. Мета та завдання Програми доповнити наступним текстом:
«Інші заходи у сфері засобів масової інформації»;
1.2.Викласти розділ IV. Фінансове забезпечення Програми, Паспорт та Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми на 2017-2020 роки у новій редакції (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради  (Сверенко А.А.) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                            В.В.Любка
м. Виноградів,__ __________ року

Додатки до програми

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про надання дозволу управлінню освіти, молоді та спорту
на списання основного засобу                                                                  ПРОЕКТ

Відповідно до ст.43 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», п.11 «Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267, розглянувши клопотання управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації від 03.10.2017р. №01-08/719, поданий  заявником акт обстеження будинку (споруди) від 26.06.2017р., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дозволити  управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації списати основний засіб – будівлю Підвиноградівської початкової школи за адресою с.Підвиноградів вул.Ардовецька,90,  що є  фізично зношеною, аварійною та небезпечною для подальшого використання.

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації при списанні основних засобів керуватись «Положенням про порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району», затвердженим рішенням районної ради від 18.12.2012р. №267.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                              В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2017 р.
№ ______

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про надання дозволу на передачу в суборенду
гаража за адресою м.Виноградів пл.Миру,5                                                                П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст.22 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши клопотання Виноградівської районної державної адміністрації від 15.09.2017 року № 03-09/2038, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл Виноградівській районній державній адміністрації  передати в суборенду управлінню освіти, молоді та спорту приміщення №10 (гараж) площею 27,4 кв.м. за адресою: м.Виноградів пл. Миру,5.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                  В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2017 р.
№ ______

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про надання дозволу на передачу гаража за адресою
м.Виноградів вул. Лікарняна, 13 в орендне користування                    ПРОЕКТ

Відповідно до ст. 43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст.ст.5,9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши клопотання районної лікарні від 19.09.2017р.№ 686/01-06, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл районній лікарні передати в орендне користування  бюджетній установі приміщення №7 (гараж) орієнтовною площею 15 кв.м. за адресою: м.Виноградів вул. Лікарняна,13.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                  В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2017 р.
№ ______

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про орієнтовний план роботи
районної ради на 2018 рік                                                     П Р О Е К Т

 

Відповідно до п.6 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити орієнтовний план роботи районної ради на 2018 рік.

2.Заступнику голови районної ради, головам постійних комісій, виконавчому апарату районної ради спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації забезпечити виконання запланованих заходів.

3.Пропонувати розробникам програм інформувати на пленарних засіданнях районної  ради про хід їх реалізації відповідно до затвердженого Порядку звітування.

4.Головам постійних комісій районної  ради розробити та погодити плани роботи постійних комісій на 2018 рік із урахуванням плану роботи районної ради.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Сверенко А.А.

 Голова районної ради                                                                            В.В.Любка

м.Виноградів, __ грудня  2017 року

№ ___

 

 

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            рішенням районної ради
                                           від       грудня 2017 року №   

ПЛАН
роботи Виноградівської районної ради на 2018 рік

І квартал

1.Про звіт голови районної ради.
2.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік.
3.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2016 рік.
4.Про фінансові результати за 2017 рік та затвердження планів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, засновником яких є районна рада на 2017 рік.
5.Про виконання, затвердження та внесення змін до районних програм.
6.Про роботу ТОВ «АВЕ Виноградово».

ІІ квартал

1.Про звіт голови районної державної адміністрації про здійснення делегованих районною радою повноважень.
2.Про виконання, затвердження та внесення змін до районних цільових програм.
3.Про звіт тпостійної комісії з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.
4.Про інформацію начальника Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку на території Виноградівського району у 2017 році.
5.Про звіт комунального підприємства «Виноградівське бюро технічної інвентаризації».

 ІІІ квартал

1.Про інформацію  прокурора Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку на території Виноградівського району у 2017 році.
2.Про виконання, затвердження та внесення змін до районних цільових програм.
3.Про звіт комунального підприємства «Районний редакційно-видавничий комплекс «Новини Виноградівщини».
4.Про звітк омунального проектно-планувального підприємства «Виноградів–проект».

 ІV квартал

 1.Про звіт постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва.
2.Про районний бюджет на 2019 рік.
3.Про виконання, затвердження та внесення змін до районних цільових програм.
4.Про виконання плану роботи районної ради за 2018рік та  план роботи на 2019 рік.


Заступник голови районної ради                                         А.А.Сверенко

 

 

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про передачу приміщень в оперативне управління              ПРОЕКТ

Відповідно до ст.43  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», розглянувши клопотання головного територіального управління юстиції у Закарпатській області від 10.10.2017 року № 05-14/17, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати в оперативне управління головного територіального управління юстиції у Закарпатській області вбудовані приміщення в майновому комплексі «Янтар», займані Виноградівською державною нотаріальною конторою, за адресою м.Виноградів вул. Миру,51/4 загальною площею 82,2 кв.м.

2.Вважати такими, що втратили чинність рішення районної ради: від 13.06.2006 року № 28, від 07.12.2007 року №252.

3.Відділу з питань приватизації майна в районі вжити необхідні заходи для виконання цього рішення.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                  В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2017 р.
№ ______

 

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки,
розташованої за межами населеного пункту на
території Великокопанської сільської ради                                         П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання Кадар Василя Васильовича від 31.10.2017 р., № К-130,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки цільового призначення, для ведення особистого селянського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Великокопанської  сільської ради у контурі №77 (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1071 га, кадастровий номер 2121281500:01:001:0057, становить 13001,55 гривень (Тринадцять тисяч одна  грн. 55 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                             В.В. Любка

м.Виноградів, __  _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
               РІШЕННЯ 

Про затвердження технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами
населеного пункту на території Великокопанської
сільської ради                                                                                                              П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання Фурик Івана Петровича та Кадар Василя Васильовича від 31.10.2017 р., № К-132,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки цільового призначення, для ведення особистого селянського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Великокопанської  сільської ради у контурі №77 (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1071 га, кадастровий номер 2121281500:01:001:0059, становить 1961,77 гривень (Одна тисяча дев’ятсот шістдесят одна грн. 77 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                             В.В. Любка

м.Виноградів, __  _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
                     РІШЕННЯ 

Про затвердження технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами
населеного пункту на території Великокопанської 
сільської ради                                                                                                                          П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання громадянина Фурик Івана Петровича від 31.10.2017 р., № Ф-131,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки цільового призначення, для ведення особистого селянського господарства, розташованої за межами населеного пункту на території Великокопанської  сільської ради у контурі №77 (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,8095 га, кадастровий номер 2121281500:01:001:0058, становить 14827,78 гривень (чотирнадцять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 78коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                             В.В. Любка

м.Виноградів, __  _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
                     РІШЕННЯ 

Про затвердження технічної документації
про  нормативну 
грошову  оцінку  земельної
ділянки, розташованої за межами 
населених
пунктів на території Великопаладської
сільської ради
                                                                                         П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ФГ «Ренет» від 26.10.2017 р., № 768/01-9,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Великопаладської сільської ради у контурі №464 (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 25,00 га, кадастровий номер 2121281200:01:001:0093, становить 759125,98 гривень (сімсот п’ятдесят дев’ять тисяч сто двадцять п’ять грн. 98 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                             В.В. Любка

м.Виноградів, __  _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про затвердження технічної документації  про 
нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки,
розташованої за межами населених  пунктів на
території Великопаладської   сільської  ради                                                             П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ФГ «Ренет» від 26.10.2017 р., № 770/01-9,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Великопаладської сільської ради у контурі №615 (додається).
2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 24,6146 га, кадастровий номер 2121281200:03:001:0001, становить 842623,48 гривень (вісімсот сорок дві тисячі шістсот двадцять три грн. 48 коп. )
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                             В.В. Любка

м.Виноградів, __  _________ 2017 року
№ ___

 УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 

Про ліквідацію КП «Агенція місцевого
розвитку Виноградівщини»                                      П Р О Е К Т

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43,  пункту 4 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 110, 111 Цивільного Кодексу  України, статей 59, 60 Господарського Кодексу України,  враховуючи попередні пропозиції депутатів районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Припинити діяльність Комунального підприємства  «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини»  шляхом ліквідації.

2.Для здійснення процедури ліквідації КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини»  утворити ліквідаційну комісію у складі:

Голова комісії: Сверенко Адальберт Адальбертович – заступник голови районної ради (ід. № __________; місце проживання_________________);

Заступник голови комісії: Ребрик Михайло Михайлович – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради (ід. № __________; місце проживання_________________);

Секретар комісії: Кормош Юрій Іванович – начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради (ід. № __________; місце проживання_________________);

Члени комісії:

Гал Степан Болтазарович – уповноважений представник фракції «КМКС» партія угорців України (ід. № __________; місце проживання_________________);

Свищо Юрій Юрійович – уповноважений представник фракції «Відродження» (ід. № __________; місце проживання_________________);

Костак Іван Іванович – уповноважений представник фракції «БПП «Солідарність» (ід. № __________; місце проживання_________________);

Фовріш Йосип Йосипович – уповноважений представник фракції «Демократична партія угорців України» (ід. № __________; місце проживання_________________);

Петеі Юдіта Оттовна – уповноважений представник фракції «Єдиний Центр» (ід. № __________; місце проживання_________________);

Каптур Марина Володимирівна – головний спеціаліст відділу з питань приватизації майна в районі (ід. № __________; місце проживання_________________);

Лешко Юрій Юрійович – начальник відділу приватизації майна в районі (ід. № __________; місце проживання_________________);

Липей Тарас Петрович  – головний спеціаліст відділу документообігу, звернення громадян та доступу до публічної інформації виконавчого апарату районної ради  (ід. № __________; місце проживання_________________).

3.Взяти до відома, що з моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами комунального підприємства, яке ліквідовується.

4.Ліквідаційній комісії, у порядку передбаченому чинним законодавством України, забезпечити до завершення процедури ліквідації проведення аудиту діяльності КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини».

5.Голові ліквідаційної комісії Сверенко А.А. забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради та в районній газеті «Новини Виноградівщини» інформацію про припинення діяльності Комунального підприємства  «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини»  шляхом ліквідації та здійснення процедури ліквідації відповідно до вимог законодавства України.

6.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) передбачити кошторис для забезпечення ліквідації КП  «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини».

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                                                     В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№_____

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017 – 2020 роки ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України „Про Державний реєстр виборців”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”,  на підставі клопотання райдержадміністрації від 10.10.2017 р. №03-09/2245,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити зміни до «Програми забезпечення функціонування Державного реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017 – 2020 роки» затвердженої рішенням сесії районної ради від 10.03.2017 №246, , а саме:

1.1 Додаток 1 та Додаток 2 до Програми викласти у новій редакції, що додається;

1.2. Розділ 4 „Обсяги і джерела фінансування Програми” викласти у наступній редакції:

„Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. В ході реалізації заходів Програми можливі коригування обсягів фінансування,  виходячи з реальних можливостей бюджету. Орієнтовні обсяги фінансування Програми передбачені в Додатку 2”.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

м.Виноградів, ___ _________2017 року
№_____

 

 УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про звіт  постійної комісії районної радиз питань
промисловості, будівництва, транспорту,
сільського господарства,земельних ресурсів та екології                   П Р О Е К Т

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Регламенту роботи Виноградівської районної ради  VII  скликання, заслухавши та обговоривши звіт постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології, районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології взяти до відома (додається).

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка
м.Виноградів, _________2017 року
№_____

                                                                               Додаток
до рішення районної ради
від___________№______

Звіт
постійної комісії районної ради з питань, промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології

Постійна комісія районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології за звітний період (з грудня 2015 року) здійснювала  свої повноваження у відповідності до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», інших законів та підзаконних актів, Регламенту роботи районної ради VII скликання, Положення про постійні комісії районної ради VII скликання, планів роботи і рішень районної ради та постійної комісії.

Депутати, які обрані членами нашої постійної комісії представляють усі фракції районної ради, а саме: Тесличко В.Ю. – голова комісії; Фовріш Й.Й. – заступник голови комісії; Добош М.В. – секретар комісії; члени комісії – Бобинич П.П., Віраг В.В., Гвоздьо В.М. За кількісним складом, наша постійна комісія не є найчисленнішою – шість депутатів, проте за сферою відання, різноманітністю галузей, якими ми опікуємось, компетенція нашої комісії є найоб’ємніша.

Члени постійної комісії мають не лише відповідну освіту, але і достатній  життєвий практичний, виробничий досвід, необхідний для забезпечення  роботи на належному рівні, користуються авторитетом серед своїх колег – депутатів районної ради та виборців.

Однак, мусимо визнати, що з початку скликання, одне засідання  нам прийшлось, через відсутність кворуму, перенести, що має спонукати нас до кращих результатів на наступний період.

За період від першого засідання  9 грудня 2015 року по жовтень 2017 року, постійною комісією проведено 8 засідань, на яких розглянуто 62 питання. Більшість засідань нами проведено самостійно, за участі, з правом дорадчого голосу, депутатів-членів  інших   комісій. По одному засіданні  ми провели спільно з постійною комісією з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я та з постійною комісією з питань освіти та гуманітарної політики.

Загалом, члени комісії досить відповідально відносились до покладених на них обов’язків. Основними    принципами    діяльності    комісії є законність, гласність, рівноправність, вільне колективне обговорення питань і прийняття рішень та ін.

Постійною комісією підтримано та  внесено на розгляд сесії районної ради у звітному періоді ряд цільових районних Програм у сфері промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології. Зокрема, у сфері агропромислового комплексу, земельних відносин та екології це питання погодження затвердження, внесення змін та контроль ходу виконання: «Програми розвитку та підтримки тваринництва району на 2016-2020 роки»; «Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва у районі на 2016-2020 роки»; Програми «Питна вода Виноградівщини»  на 2016-2020 роки; «Програми поводження з твердими побутовими відходами у Виноградівському районі на 2014-2019 роки»; «Програми благоустрою населених пунктів Виноградівського району на 2017-2020 роки»; «Програми створення та накопичення місцевого матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території району на 2017-2020 роки»; «Програми щодо недопущення занесення та боротьби з африканською чумою свиней та інших гострозаразних захворювань тварин на територію Виноградівського району на 2017-2020 роки» та ін.

Аналогічно, у сфері промисловості, будівництва та транспорту це: «Програма економічного і соціального розвитку району на 2016 рік» та відповідна Програма на 2017 рік; «Районна цільова Програма «Власний дім» на 2016-2020 роки»; «Програма поновлення та коригування генеральних планів населених пунктів Виноградівського району на 2011-2017 роки»; «Програма розроблення Схеми планування території Виноградівського району на 2015-2017 роки»; «Районна цільова Програма будівництва (придбання) доступного житла у Виноградівському районі на 2011-2017 роки»; «Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Виноградівського району на 2016-2018 роки»; «Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2017-2018 роки» та ін.

До повноважень комісії  віднесено надання висновків щодо затвердження технічної документації про нормативно грошову оцінку  земельних    ділянок, розташованих за межами населеного пункту. Так, у поточному році, ми розглянули три такі питання, що торкаються земель на території Великопаладьської сільської ради.

Досить дискусійно на засіданні постійної комісії 4 вересня ц.р., так само як і на засіданнях інших комісій, відбулося обговорення «Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2017-2022 роки». Як відомо, наша , інші постійні комісії і районна рада у цілому підтримали  дану Програму, але тільки на 2017 рік. Зараз,  з врахуванням зауважень і пропозицій депутатів, райдержадміністрації у найкоротші строки її слід доопрацювати. Нами, на цьому ж засіданні розглянуто звернення Новоселицького сільського голови з приводу ремонту дороги на ділянці Черна-Новоселиця та звернення представників громадського активу Виноградівщини щодо паювання землі, проблем колишнього радгоспу «Виноградівський» та інших питань.

Депутати-члени постійної комісії не стоять осторонь від питань, які розглядаються на пленарних засіданнях районної  ради, їх депутатські запити підтримуються колегами, члени комісії з виїздом на місце обстежували будівлі Виноградівського райвіськкомату на предмет необхідності ремонту даху та ін.

Однією з невирішених проблем району залишається проблема збору та утилізації твердих побутових відходів сіл та селищ району; впорядкування руслоочисних робіт на р. Тиса;  обстеження і ремонт доріг, будівель закладів і установ соціально-культурного призначення, шкіл, медичних закладів, інших об’єктів,  що знаходиться постійно є на контролі постійної комісії.

Відповідно до законодавства України та Положення про постійні комісії районної ради на наступний період комісія і надалі буде працювати над аналізом  ходу виконання районних цільових програм направлених на розвиток промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, контролю дотримання законодавства у галузі земельних відносин та екології. Будемо добиватись щоб робота депутатів була ще більш злагодженою, оперативною і професійною в інтересах територіальних громад району.

Голова постійної комісії                                                                      В.Ю.Тесличко

 

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про звіт постійної комісії районної ради з
питань освіти та гуманітарної політики                                            
ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Регламенту роботи Виноградівської районної ради VII скликання, заслухавши та обговоривши звіт постійної комісії районної ради з питань освіти тагуманітарної політики, районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт постійної комісії районної ради з питань освіти та гуманітарної політики взяти до відома (додається).

Голова районної ради                                         В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року

№ ___

Додаток
до рішення районної ради
№_______від_________

Звіт
постійної комісії Виноградівської районної ради з питань з питань освіти та гуманітарної політики

Постійна комісія районної ради з питань освіти та гуманітарної політики з початку скликання здійснювала свої повноваження у відповідності до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради VII скликання, Положення про постійні комісії районної ради VII скликання, планів роботи районної ради та постійної комісії.

Постійна комісія з питань освіти та гуманітарної політики з семи депутатів районної ради, які представляють усі депутатські фракції, а саме: Свищо Ю.Ю. – голова комісії; Петраш С.І. – заступник голови; Болаж Ю.Й. – секретар комісії; члени комісії – Доманич М.М., Кіраль К.Т., Копча Н.А., Шевтер Г.Г. За кількісним складом, наша комісія – друга, після бюджетної, що, на нашу думку, пояснюється кількістю проблем у сфері відання нашої комісії.
За звітній період, з грудня 2015 року, слід визнати, що комісія працювала стабільно, депутати – члени комісії, переважно, відповідально відносились до своїх обов’язків, відвідували засідання та брали активну участь у прийнятті рішень, рекомендацій та висновків постійної комісії. Дієвість та фаховість комісії, крім іншого, пояснюється і тим, що у складі комісії четверо освітян та троє підприємців із не аби яким професійним і життєвим досвідом.
Робота постійна комісії за два роки проводилась згідно з планами роботи районної ради, постійної комісії та рішеннями районної ради. Свою діяльність ми, відповідно до законодавства України, будуємо відповідно до принципів законності, гласності та пріоритету прав людини і громадянина над правами інших учасників суспільних відносин.

За звітний період постійною комісією районної ради з питань освіти та гуманітарної політики (з грудня 2015 року по жовтень 2017 року) проведено 9 засідань, на яких розглянуто 80 питань. В тому числі, п’ять засідань проведено спільно з постійною комісією з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я та одне засідання проведено спільно з постійною комісією з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології.

Протягом 2016-2017 років постійною комісією підтримано та внесено на розгляд пленарних засідань сесій ряд цільових Програм у сфері охорони здоров’я, змін до них, систематично заслуховуються інформації про хід їх виконання, а саме: Програми «Обдаровані діти» на 2016-2020 роки; «Програми розвитку дошкільної освіти Виноградівського району на період до 2017 року»; «Програми розвитку вищої школи у Виноградівському районі на 2017-2018 роки»; «Програми розвитку фізичної культури і спорту у Виноградівському районі на період до 2020 року»; «Програми збереження пам’яток культурної спадщини Виноградівського району на 2016-2020 роки»; «Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин району на 2016-2020 роки»; Програми «Ромське населення Виноградівщтини» на 2016-2020 роки; Програми «Молодь Виноградівщини» на 2016-2020 роки; Програми «Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки; «Програми розвитку футболу у Виноградівському районі на 2016-2020 роки»; «Програми розвитку культури і мистецтв в районі на 2016-2020 роки»; «Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2019 роки»; «Програми реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2017 роки»; «Програми сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки»; Програми «Розвитку туризму та курортів у Виноградівському районі на 2016-2020 роки» та ін.

На підставі подання Виноградівської райдержадміністрації постійною комісією було погоджено списки кандидатів на отримання стипендій переможців обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів висновків та змагань, музично-теоретичних олімпіад та призначення премій викладачам, які їх підготували.

На засіданні постійної комісії 3 квітня цього року було розглянуто звернення Виноградівської районної організації Профспілки працівників освіти і науки щодо дострокового підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати працівникам дошкільних, позашкільних, методичних та інших установ та про затвердження підвищених тарифних розрядів і ставок цим працівникам. Як ви знаєте, рекомендації комісії і рішення районної ради було на користь педагогічних працівників.

Постійною комісією заслуховувались інформації подання керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, що віднесені до компетенції комісії, Зокрема, щодо перейменування загальноосвітніх шкіл у навчально-виховні комплекси, про стан харчування учнів; про погодження на посади керівників; про потребу у проведенні ремонтів навчальних закладів та ін.

В процесі підготовки матеріалів, винесених на засідання комісії і ради, при обговоренні питань, практично всі депутати – члени комісії проявляють активність, але не на всіх засіданнях комісії стовідсоткова явка. Це говорить про необхідність підвищення особистої відповідальність і дисципліни кожного з депутатів, що дасть можливість піднести роботу комісії на вищий рівень.

У своїй роботі комісія співпрацює з управлінням освіти, молоді і спорту, управлінням соціального захисту населення, відділом культури, службою у справах дітей, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з відповідними державними органами та громадськими організаціями.
Для вдосконалення і більш ефективної діяльності постійної комісії на наступний період плануємо виносити на розгляд комісії і ради власні депутатські ініціативи щодо покращення функціонування сфери освіти, збереження і примноження якісного кадрового освітнього потенціалу, вирішення проблем шкіл, учнів і вчителів, більш ефективного виконання цільових районних Програм освітньої та галузі гуманітарної політики.

Вважаю, що члени постійної комісії районної ради з питань освіти та гуманітарної політики мають відповідний потенціал на подальшу плідну роботу, на своєчасний і кваліфікований розгляд питань щодо своєї компетенції, постійний контроль за виконанням рішень ради та власних рекомендацій, виконання рішень по нашим депутатським запитам тощо.

В умовах реформи освіти, нового закону «Про освіту» депутати, нових викликів у гуманітарній сфері члени постійної комісії, змушені докласти максимум зусиль в інтересах територіальних громад міста, селищ, сіл району.

Голова постійної комісії                          Ю.Ю.Свищо

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про звіт постійної комісії районної ради з питань
соціального захисту населення та охорони здоров’я                            
ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Регламенту роботи Виноградівської районної ради VII скликання, заслухавши та обговоривши звіт постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я, районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я взяти до відома (додається).

 

Голова районної ради                                         В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року

№ ___

Додаток
до рішення районної ради
№_______від_________

Звіт
постійної комісії Виноградівської районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я

Постійна комісія районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я з початку скликання здійснювала свої повноваження у відповідності до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради VII скликання, Положення про постійні комісії районної ради VII скликання, планів роботи і рішень районної ради та постійної комісії.

Склад постійної комісії з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я є незмінним з початку скликання, а саме: Милюков О.В.- голова комісії; Трикур В.І. – заступник голови; Горонді А.А. – секретар комісії; члени комісії – Густі І.І., Крічфолуші Л.Й., Сіладі О.М. Ці депутати, стверджую за підсумками дворічної діяльності, працювали сумлінно та фахово. Депутати знають проблеми сфер соціального захисту та охорони здоров’я і як фахівці, і з життєвого досвіду. Як результат нами не зірвано жодного засідання комісії, належним чином проведено засідання, прийнято відповідні рекомендації і висновки.

Всю роботу постійна комісія проводить згідно з планами роботи районної ради, постійної комісії та будує свою діяльність на основі законності, гласності та пріоритету прав людини і громадянина на охорону здоров’я і соціальний захист. За звітний період постійною комісією районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (з грудня 2015 року по вересень 2017 року) проведено 9 засідань, на яких розглянуто 71 питання. В тому числі, п’ять засідань проведено спільно з постійною комісією з питань освіти та гуманітарної політики та два з постійною комісією з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології.

Постійною комісією підтримано та внесено на розгляд сесії у звітному періоді районну ряд цільових Програм у сфері охорони здоров’я, змін до них, систематично заслуховуються інформації про хід їх виконання, а саме Програм: «Репродуктивне здоров’я населення Виноградівщини на період до 2020 року»; «Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 року у Виноградівському районі»; «Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016-2020 роки»; «Програми протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2021 роки»; «Програми оздоровлення та реабілітації дітей-інвалідів на 2016-2018 роки»» Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у Виноградівському районі на 2017-2021 роки» та ін.

Так само, члени комісії попередньо розглядають проекти Програм, змін до Програм та інформації про хід виконання Програм сфери соціального захисту населення, а саме: «Програми соціальної підтримки та допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам та пенсіонерам району на 2017-2020 роки»; «Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомог на 2016-2020 роки»; «Програми соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування загиблих на 2015-2017 роки»; Програми сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства у сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки»; «Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2019 роки»; «Програми подолання бідності у районі на 2016-2020 роки»; «Програми підтримки учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки»; «Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2016-2020 роки» та ін.

Депутати-члени комісії були співініціаторами звернень депутатів районної ради до керівництва держави з питань госпітальних округів. Дане питання постійно знаходиться під постійним контролем комісії з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я.

Актуальним питанням сьогодення є, на нашу думку, проведення реформи галузі охорони здоров’я в районі, яка передбачає побудову ефективної системи медичного обслуговування населення, надання доступних та якісних медичних послуг.

Основними принципами реформування медицини ми бачимо:
-запровадження вільного вибору пацієнтом лікаря первинного рівня медичної допомоги та забезпечення її якості;
-централізація коштів на надання первинної медико-санітарної допомоги на рівні районного (інших місцевих) бюджетів;
-надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги на рівні обласного бюджету.
Основними завданнями та напрямками роботи постійної комісії на перспективу є:
-здійснення депутатського контролю за підвищенням рівня якості та забезпечення доступності медичної допомоги населенню району;
-участь комісії у розробці заходів з профілактики захворювань та відповідних Програм;
-співпраця з управліннями, відділами і службами Виноградівської райдержадміністрації та територіальними громадами району;
-сприяння дотриманню гарантованих Конституцією України прав та свобод жителів територіальних громад району на соціальний захист, охорону здоров’я, збереження медичної, кадрового потенціалу та соціальної інфраструктури територіальних громад району.

Члени постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я основною метою своєї роботи на перспективу вважають кваліфікований розгляд питань щодо своєї компетенції, постійний контроль за виконанням рішень ради та власних рекомендацій, виконання рішень по нашим депутатським запитам, а також вирішення питань, з якими до нас звертаються виборці.

В цілому організація роботи постійної комісії свідчить про те, що депутати, члени комісії, конструктивно працювали у звітному періоді та прикладуть максимум зусиль на наступний період, щоб наша робота, діяльність усіх органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у сфері соціального захисту та охорони здоров’я мешканців району була ще більш ефективною.

Голова постійної комісії                                                         О.В.Милюков

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                       СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про погодження кандидатури Кіраля Андраша Чобовича
на посаду директора Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв                  ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частина 3 статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 5.1 розділу 5 Статуту Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв, на підставі клопотання відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 17.08.2017 р., районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити кандидатуру Кіраля Андраша Чобовича на посаду директора Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу культури Виноградівської районної державної адміністрації Югаса В.С. та постійну комісію районної ради з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                       В.В. Любка

м.Виноградів, __ __________ 2017 року
№ ___

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про внесення змін у рішення районної
ради від 14.06.2017 р. № 31
7                                              ПРОЕКТ

Відповідно до ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», листа управління освіти. молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації від 19.08.2017р. №01-08/602, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 14.06.2017 р. № 317, а саме п.1 даного рішення викласти в такій редакції: «Передати управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації в оперативне управління вбудовані приміщення (позиції 19-28 в будівлі літ.Б) за адресою: м.Виноградів вул. І.Франка,1 загальною площею 157,6 кв.м.
2. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації вжити необхідних заходів, щодо реалізації даного рішення.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                     В.В.Любка
м.Виноградів, _________2017 року
№ ____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми збереження та підтримки в 
належному стані об’єктів і майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Виноградівського району на 2015-2018 роки                                          Проект

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного утримання об’єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до Програми збереження та підтримки в належному стані об’єктів і майна спільної власності  територіальних громад  сіл, селищ, міста Виноградівського району на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Виноградівської районної ради від 04.09.2015р. № 577, виклавши розділ VI Програми в новій редакції (додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                           В.В.Любка

м.Виноградів, ______________ 2017 року
№ ________

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про Програму ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення на території
Виноградівського району на 2017- 2022 роки                                                                           ПРОЕКТ 

Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, статті 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, з метою вироблення і втілення єдиної державної політики району в забезпеченні функціонування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району на 2017- 2022 роки (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації( Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
3. Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Костелеба-Веремчук Н.Ю. та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва( Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                            В.В. Любка

м.Виноградів, __ __________ 2017 року
№ ___

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Виноградівського району на 2017- 2022 роки

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу приміщення за адресою                                                 П Р О Е К Т
м.Виноградів вул. Миру,55 в орендне
користування

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши клопотання Виноградівського районного громадського формування «Апологет» з охорони громадського порядку і державного кордону від 06.06.2017р., районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Передати в орендне користування (на конкурсних засадах) вбудоване приміщення №10 загальною площею 11,7 кв.м. в будівлі літера «А» колишнього райсуду за адресою: м.Виноградів вул. Миру,55.
2.Конкурсній комісії з проведення конкурсів на укладення договорів оренди (голова комісії Тегзе М.І.) оголосити конкурс на право оренди вищезгаданих приміщень відповідно до вимог чинного законодавства та «Положення про порядок проведення конкурсів на укладення договорів оренди комунального майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району» затвердженого рішенням районної ради від 31.10.2006р. №91.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                 В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2017 р.
№ ______

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін у рішення                           ПРОЕКТ
районної ради

Відповідно до ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136, 137 Господарського кодексу України, враховуючи пропозиції відділу з питань приватизації майна районі, щодо приведення рішень районної ради у відповідність до чинного законодавства, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 26.09.2002 р. №32, а саме п.2 даного рішення викласти в такій редакції: «Передати вищевказані об’єкти в оперативне управління управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.
2. Внести зміни у рішення Виноградівської районної ради від 06.12.2002 р. № 45, а саме п.2 даного рішення викласти в такій редакції: «Передати вищевказані об’єкти в оперативне управління управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації.
3. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації вжити необхідних заходів, щодо реалізації даного рішення.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                          В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№ ____

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про Програму підвищення спроможності та покращення стану
утримання лінії державного кордону у відділах прикордонної
служби на українсько-угорському та українсько-румунському
державних кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського
прикордонного загону), розташованих на території
Виноградівського району, на 2017 – 2020 роки                                                          П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 08.06.2017 р. № 03-09/1339, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підвищення спроможності та покращення стану утримання лінії державного кордону у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та українсько-румунському державних кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на території Виноградівського району, на 2017 – 2020 роки (далі за текстом – Програма).
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації Н.Ю. Костелебу-Веремчук та постійну комісію з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

Голова районної ради                           В.В. Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про комплексну Програму профілактики злочинності
на території Виноградівського району на 2017-2018 роки                              П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 13.06.2017 р. № 03-09/1379, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну Програму профілактики злочинності на території Виноградівського району на 2017-2018 роки.
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації Н.Ю. Костелебу-Веремчук та постійну комісію з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                             В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про укладення контракту з
керівником КППП «Виноградів- проект» на новий термін                    П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 23, 24 Кодексу законів України про працю, пункту 6.5. Статуту комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Взяти до відома звіт директора комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект».
2.Продовжити термін перебування Герасимюка Анатолія Івановича на посаді директора Комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект».
3.Голові районної ради Любка В.В., у зв’язку із закінченням терміну дії Контракту з керівником комунального проектно-планувального підприємства «Виноградів-проект», укласти із Герасимюком А.І. контракт на новий термін строком на ___ роки.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (АлбокЕ.Е.).

Голова районної ради                             В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ СЕСІЯ СЬОМого СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

                                                ПРОЕКТ

Про висловлення недовіри голові
Виноградівської районної державної
адміністрації Русанюку М.М.    

Відповідно до статей 19, 118 Конституції України, пункту 29 частини 1 статті 43, частин 1, 3 статті 59, статті 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 4 статті 22 Регламенту Виноградівської районної ради 7 скликання, у зв’язку з недотриманням норм законодавства України головою райдержадміністрації, відсутністю взаємодії райдержадміністрації з районною радою, з метою стабілізації суспільно-політичної ситуації в районі, розглянувши та обговоривши звернення групи депутатів районної ради від 13 червня 2017 року, звернення голови постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування Лихтея Ю.Ю., інформацію голови райдержадміністрації Русанюка М.М. та враховуючи інформацію голови лічильної комісії депутата про результати таємного голосування щодо висловлення недовіри голові районної державної адміністрації Русанюку М.М., районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Висловити недовіру голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу.
2.Затвердити Протокол №1 засідання лічильної комісії Виноградівської районної ради VII скликання від ___________2017 року про результати таємного голосування пропозиції щодо висловлення недовіри голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу (додається).
3.Дане рішення надіслати Президенту України Порошенко П.О. та голові Закарпатської обласної державної адміністрації Москаль Г.Г. для відповідного реагування.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                        В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення

 «Про висловлення недовіри голові Виноградівської районної
державної адміністрації Русанюк М.М.»

Відповідно до частини 6 статті 118 Конституції України місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними радами.

Відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень. Голови місцевих державних адміністрацій звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

На підставі зазначеного вище, Виноградівська районна рада звернулась до голови районної державної адміністрації  Русанюк М.М., листами від 29.03.2017 року № 01-9/113 та від 26.05.2017 року01-2/220 щодо необхідності підготовки та надання відповідних звітів з питань планових видатків, які планує райдержадмііністрація провести по Управлінню освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА за рахунок капітальних видатків та щодо внесення у відповідності до цього змін до бюджету району на 2017 рік на чергове пленарне засідання сесії районної ради. Відповідь в.о. начальника Управління освіти, молоді, і спорту Виноградівської РДА Жупанина В.І від 29.03.2017 року звелась до того, що визначити планові видатки не можливо, а відповідь голови РДА пана Русанюка М.М. зводилась до того, що виконати рішення сесії районної ради від 06 квітня 2017 року виконати неможливо (лист від 26.05.2017 р. № 03-24/1235). Це прямо суперечить  статті 76 Бюджетного кодексу України, так як проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;

б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;

3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету відповідної місцевої ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної місцевої ради.

Однак такі матеріали до Виноградівської районної ради так і не надійшли. Більше того головою Виноградівської РДА на пленарне засідання 11 сесії 7 скликання від 06 квітня 2017 року не забезпечено жодного керівника структурних підрозділів райдержадміністрації, жодного керівника розпорядників бюджетних коштів. На офіційний запит голови районної ради Любка В.В. до голови РДА Русанюка М.М. щодо сприяння у підготовці рішення до підпису та направлення до виконання, останній відповів відмовою (лист від 03.05.2017 року № 03-09/1020). Прийняте рішення вищезазначеної сесії не виконане по сьогоднішній день. На відповідний запит голови Виноградівської районної ради Любка Віталія Володимировича від 26.05.2017 року № 01-2/189 до голови РДА Русанюка М.М щодо використання коштів виділених районною радою відповідно до рішення 11 сесії 7 скликання від 06 квітня 2017 року № 292 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік» із змінами від 15.02.2017 року № 238 Русанюк М.М. відповів, що дане рішення не відповідає вимогам законодавства України у зв’язку з чим виконання даного рішення не можливе. Однак не наводить жодних обґрунтованих підстав з посиланням на нормативні документи, які б підтверджували незаконність рішення сесії. Обґрунтування зводиться до висновку Департаменту фінансів Закарпатської ОДА від 24.05.2017 року № 02.02-21/867, який до ради не надано. Більше того надано такий висновок на письмовий запит голови районної ради (вих.№ 01-9/221 від 26.05.2017року) лише 26 червня 2017 року.

На даний час, неможливо здійснити контроль за виконанням повноважень, які районна рада делегувала районній державній адміністрації, а також за станом виконання бюджету району, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій району в 2017 році, оскільки жоден із вказаних звітів для розгляду та обговорення до районної ради не наданий.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні державні адміністрації є підзвітними відповідним районним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань.

Однак, незважаючи на відсутність необхідних звітів, депутатам районної ради, в процесі здійснення, передбачених законодавством, повноважень, стало відомо про окремі порушення законодавства в цілому та бюджетного законодавства, зокрема.

Так, Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII внесено зміни, якими передбачено, зокрема вилучення права окремим категоріям пільговиків на пільговий проїзд. Однак у рішенні районної ради «Про районний бюджет Виноградівського району на 2016 рік», що було підготовлено фінансовим управлінням районної державної адміністрації, відповідні зміни враховані не були.

Це призвело до того що рішенням Господарського суду Закарпатської області від 12.12.2016 року у справі № 907/687/16 стягнуто з управління соціального захисту населення Виноградівської РДА на користь приватного акціонерного товариства «Виноградівське АТП -12144 суму 300405,44 грн. основного боргу та 4506,00 грн. у відшкодування судових витрат. Рішення суду вступило в законну юридичну силу 03.01.2017 року. Жодних дій головою РДА Русанюк М.М. щодо недопущення боргових зобов’язань вжито не було, районну раду про це не інформовано. А це означає, що рішення суду має бути виконано за рахунок коштів місцевого бюджету.

Наступний кричущий факт порушення бюджетного законодавства.

При незабезпеченні потреби в коштах на оплату праці з нарахуванням працівникам бюджетних установ у сумі 27 714, 8 тис.грн. в тому числі по освіті 17 345, 4 тис.грн. 11.01.2017 року за вказівкою голови Виноградівської РДА Русанюка М.М. в.о.начальника Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА Жупанин В.О. підписує з ТзОВ «Богдан – Авто Івано Франківськ» договір № 1. Згідно умов договору продавець взяв на себе зобов’язання передати у власність покупця автомобіль марки Hyundai HI (пасажирський) на загальну суму 880 330 грн. Товар був по ставлений 24.01.2017 року згідно накладної № ИФ – 0000101 та акту прийому передачі № ИФ – 0000204 від 24.01.2017 року (доведено рішенням суду).

Тобто, за відсутності бюджетних асигнувань на капітальні видатки по Управлінню освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА посадові особи беруть бюджетні зобов’язання без відповідних бюджетних призначень, що категорично заборонено ч.2 ст.79 Бюджетного кодексу України (до прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії). Це означає що державним адміністраціям чи виконавчим органам місцевих рад надано право здійснювати витрати місцевого бюджету, але тільки на цілі, визначені в рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період. Заборонено також здійснювати капітальні видатки та надавати кредити з бюджету, за винятком випадків, пов’язаних із виділенням коштів із резервного фонду відповідного бюджету, а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

Окрім того, у рішенні  Виноградівської районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік не заплановано кошти  по розпоряднику Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА для здійснення капітальних видатків. Тобто фактично  скоєно бюджетне правопорушення передбачене п.20 ст.116 Бюджетного кодексу України а саме: взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України.

Будь-яке бюджетне зобов’язання, тобто будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій, може бути взято лише за наявності відповідного бюджетного призначення (ч. 1 ст. 23 Кодексу). Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (ч. 1 та 2 ст. 48 Кодексу).

Недотримання зазначених норм Кодексу утворює склад цього бюджетного правопорушення, суб’єктами якого є розпорядники бюджетних коштів. За допущене порушення можуть застосовуватися такі заходи впливу, як попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства, зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань (див. коментар до ст. 117 Кодексу).

Відповідальність службових осіб, винних у взятті зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Кодексом чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік, настає за ч. 3 і ч. 4 ст. 164-12 КПАП (див. п. 6 коментаря до ст. 121 Кодексу), або при наявності підстав за ст. 210, 211 Кримінального кодексу України. У даному випадку наявні ознаки кримінального корупційного правопорушення. Не виконується рішення Виноградівської районної ради а вірніше блокується рішення про призначення на вакантні посади директорів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. Дане рішення не скасовано ні судом, ні радою.

Це наслідок не ефективної кадрової політики теперішнього керівництва Виноградівської районної державної адміністрації . До сьогоднішнього часу на протязі 1,5 року не призначений начальник Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА. Заступники голови Виноградівської РДА призначені на посади в порушення вимог ч.1 ст.17 Закону України «Про державну службу» яка говорить про те, що вступ особи на державну службу здійснюється шляхом призначення:

 • на посаду державної служби груп II, III, IV і V – за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено законом.

При цьому конкурси на зайняття вакантних посад оголошуються лише на посади головних спеціалістів управлінь, відділів та секторів районної державної адміністрації.

Як наслідок, районною державною адміністрацією, через недостатнє кадрове забезпечення, в тому числі, порушуються вимоги законодавства України, зокрема Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус депутатів місцевих рад» (депутатське звернення голови постійної комісії з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування депутата ради Лихтей Ю.Ю., вих.№ 06/17 від 06.04.2017 року та відповідь заступника голови Виноградівської районної адміністрації Є.В.Данич, вих№ Л-30/03.1-16/328 від 12.04.2017 року).

Відповідно до п.п. п.1, 2 ст.18, ст.20 Регламенту Виноградівської районної ради VII скликання, затвердженого рішенням районної ради від 03.12.2015 року № 18, встановлено, що проекти рішень районної ради, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, подаються не пізніше ніж за двадцять п’ять днів до призначеної дати проведення чергової сесії, якщо інше не передбачено даним Регламентом. До проекту рішення в письмовій формі обов’язково додається перелік документів визначений ст.76 Бюджетного кодексу України.

В порушення вказаних норм, районною державною адміністрацією регулярно подаються проекти рішень із порушенням термінів, зокрема проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік зі змінами від 25.02.2017 року» взагалі не поданий, а проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік зі змінами від 25.02.2017 року та 06.04.2107 року» було надано для розгляду та обговорення 13.06.2017 року, а пленарне засідання сесії районної ради призначено на 14.06.2017 року.

Відповідно до ст. 118 Конституції України районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації вирішується виключно на пленарних засіданнях районної ради (п.29 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі: висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради.

Висновок:

Враховуючи норми частини шостої статті 118 Конституції України відповідно до якої: «Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами» дозволяє стверджувати, що Рішення місцевих рад щодо висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації, як захід контролю за місцевою державною адміністрацією, можуть бути прийняті на основі чітко окресленого Конституцією і Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» кола підстав, зокрема порушень голови місцевої державної адміністрації під час здійснення частини повноважень, які реалізуються у спільному з місцевою радою предметі відання та частини повноважень делегованих місцевим державним адміністраціям відповідними районними чи обласними радами. Виходячи з викладеного у діях голови Виноградівської районної ради вбачаються наступні порушення:

1) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення виконання регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку району (пункт 3 частини першої статті 119, частина друга статті 143 Конституції, пункт 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

2) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення підготовки та виконання бюджету району (пункт 4 частини першої статті 119, частина друга статті 143 Конституції, пункт 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

3) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення звіту про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району (пункт 5 частини 1 статті 119 Конституції, пункти 16-17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина шоста статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

4) порушення головою місцевої державної адміністрації вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час реалізації місцевою державною адміністрацією делегованих місцевими радами повноважень (пункт 7 частини першої статті 119 Конституції, стаття 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина перша статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 116 Бюджетного кодексу України);

Зважаючи на викладене вище, враховуючи наявність норми законодавства про підзвітність та підконтрольність Виноградівської районної державної адміністрації Виноградівській районній раді у частині делегованих повноважень, а також результати та оцінку діяльності за звітний період, з метою стабілізації соціально-економічної ситуації в Виноградівському  районі, вважаю доцільним висловлення недовіри голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу.

 

Депутат Виноградівської районної ради
VII скликання, голова постійної комісії
з питань законності,правопорядку
та місцевого самоврядування                                                          Лихтей Ю.Ю.

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму «Духовне життя
Виноградівщини на 2017-2018 роки»                      ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації, на підставі клопотання Виноградівської райдержадміністрації від 26.05.2017 р. №03-25/1234, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму «Духовне життя Виноградівщини на 2017-2018 роки» (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) при формуванні річних бюджетів на 2017-2018 роки передбачити цільові асигнування на фінансування заходів, передбачених Програмою.
3.Районній державній адміністрації до 25 січня наступного року інформувати районну раду про хід виконання Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                   В. В. Любка
м.Виноградів, ___________ 2017 року

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про укладення контракту з керівником КП «Районне бюро
технічної інвентаризації» на новий термін                                                  П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 23, 24 Кодексу законів України про працю, пункту 6.5. Статуту Комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації», розглянувши клопотання КП «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» від 13.04.2017р. №62, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Продовжити термін перебування Данка Ярослава Юлійовича на посаді директора Комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації».
2.Голові районної ради Любка В.В., у зв’язку із закінченням терміну дії Контракту з керівником комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної інвентаризації» від 19.06.2012 р., укласти із Данком Я.Ю. контракт на новий термін строком на ______ роки.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (АлбокЕ.Е.).

Голова районної ради                            В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про звіт постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
комунального майна та підприємництва                                                      ПРОЕКТ

     Відповідно до частини 8 статті 43,частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва Албока Е.Е., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома звіт голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва Албока Е.Е .

Голова районної ради                                       В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№ _____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про надання дозволу орендарю ТОВ «Моя Земля» на
проведення 
ремонту орендованих приміщень                                          П Р О Е К Т 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997р. № 32/228, розглянувши заяву ТОВ «Моя Земля» від 06.04.2017 р.та подані заявником дефектний акт та локальний кошторис, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл орендарю – ТОВ «Моя Земля» на проведення поточного ремонту орендованого приміщення за адресою м.Виноградів пл.Миру,3, відповідно до поданого кошторису, на загальну кошторисну вартість 10 024 грн.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми
інноваційно-інвестиційного розвитку
Виноградівщини на 2016-2020 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Програми інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини на 2016-2020 роки, виклавши Програму в новій редакції (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).
Голова районної ради                                            В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2017 року
№______

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми посилення захисту  
соціально незахищених громадян, всебічного надання
їм соціальних послуг та допомоги на 2016 – 2020 роки                      П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 21.04.2017 р. №03-09/1032, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити зміни до Програми посилення захисту соціально незахищених громадян, всебічного надання їм соціальних послуг та допомоги на 2016-2020 роки (далі Програма), схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.12.2015 року №378 та затвердженої рішенням сесії районної ради від 15.01.2016 року №59 „Про затвердження районних Програм”, виклавши розділ ІV „Фінансове забезпечення” в новій редакції (додається).
2. Фінансовому управлінню державної адміністрації (Варга В.П.) при внесенні змін до районного бюджету на 2017 рік передбачати видатки на фінансування Програми.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

Голова районної ради                            В.В.Любка

м.Виноградів, ___ ________ 2017 року
№______

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу підвальних приміщень в орендне
користування ПАТ «Укрпошта»                                                    П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи п.10 Постанови Кабінету міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 4.10.1995 р. № 786, розглянувши клопотання Новоселицької сільської ради Виноградівського району від 05.04.2017р. №02-21/111 та погодження Виноградівської районної державної адміністрації 03.04.2017р. № 03-18/867, з метою забезпечення населення Новоселицької сільської ради поштовим зв’язком, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати Новоселицькому відділенню поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» в орендне користування підвальні приміщення в будівлі АЗПСМ за адресою: с.Новоселиця вул. Шевченка,55 загальною площею 16 кв.м. з метою розміщення відділення.
2.Встановити орендну плату за користування орендованими приміщеннями у розмірі 1 грн. на рік.
3.Відділу охорони здоров’я Виноградівської районної державної адміністрації (балансоутримувачу) укласти з орендарем відповідний договір оренди.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).
Голова районної ради                          В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2017 року
№ ___

 УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
                                                                                                                                                                  

 Про Звернення депутатів районної
ради до керівників держави                                                      П Р О Е К Т

Відповідно частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції Президії районної ради,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Звернутись до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Національного регулятора з приводу  неправомірних дій НКРЕКП по встановленню абонплати на газ (текст додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів, 06 квітня  2017 року

Президенту України
                                                                                    Кабінету  Міністрів України
                                                                                    Верховній Раді України
                                                                                    НКРЕКП

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області

Ми, депутати Виноградівської районної ради, представники п’яти депутатських фракцій політичних партій, звертаємось до Президента, парламенту, уряду України та Національного регулятора щодо  неправомірних дій НКРЕКП по встановленню абонплати на газ. Як відомо, 28 березня ц.р., НКРЕКП встановила для населення і промислових споживачів тарифи за користування приєднаними газорозподільчими потужностями та транспортування газу. Дії «незалежної» Нацкомісії, на нашу думку, є неправомірними, суперечать інтересам держави і громадянського суспільства. Встановлення нового, необґрунтованого тарифу, який, на думку регулятора, має сплачуватися щомісячно окремо від оплати газу як товару без врахування думки суспільства є незаконним, аморальним і недопустимим актом.

Нам пропонується «реформа», за якою новий тариф буде вилучений з чинної ціни на газ для населення, що відповідно до рішення уряду становить сьогодні 6879 грн. за 1 тис. кубометрів (без ПДВ). Це приведе до збільшення плати і може становити, у середньому, в розрахунках, від 1,3 до 3 разів. Особливо це стосується тих громадян, хто живе у багатоквартирних будинках. Що торкається користувачів газу – власників приватних будинків, зокрема, в населених пунктах нашого Виноградівського району, то вони є співвласниками газорозподільних та інших мереж, оскільки вони будувались і за кошти сільських, селищних, міських кооперативів. Згідно Конституції України власність зобов’язує і не повинна використовуватись на шкоду людині і суспільству.

Ми повністю погоджуємось з позицією Президента України, що: «Без діалогу з людьми такі рішення не приймаються» і звертаємось також до Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з настійливим проханням схаменутись і переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. Ми не виключаємо, що в рішенні регулятора свідомо чи через некомпетентність є корупційна складова в інтересах третіх осіб. Бо зростання загальної сумарної плати за газ населення не розуміє та не сприймає і вважає це черговим знущанням над виборцями, про яких, судячи з цього неприємного факту, згадують лише під час виборів.

Звертаємось до парламентаріїв та до уряду з тим, що якщо лобісти цього антинародного  проекту    виправдують  свої   дії   тим, що   вони   виконували при цьому відповідний закон, то народним депутатам треба змінити закон. Бо якщо така норма існує – вона суперечить Конституції України, цивільному законодавству України, морально-етичним устоям та інтересам абсолютної більшості  нашого  суспільства.

Ми вважаємо, що відтермінування вказаного рішення НКРЕКП, на три чи більше місяців, а також пропоноване можливе розв’язання питання через збільшення субсидій для населення – це не вирішення проблеми. Це додатковий удар по бюджету держави, сімейним бюджетам членів наших територіальних громад. Переконливо просимо дослухатись до наших аргументів і прийняти рішення в інтересах народу України, – відмінити вказане рішення НКРЕКП.

     Звернення прийнято на  пленарному засіданні позачергової
    одинадцятої сесії районної ради 06 квітня  2017 року
    Депутати Виноградівської районної ради сьомого скликання

 

 

УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про покладення обов’язків на постійну
комісію районної ради з питань законності,
правопорядку та місцевого самоврядування                               П Р О Е К Т

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції Президії районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Покласти обов’язки по контролю за дотриманням частини першої статті 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” головою, заступником голови, депутатами районної ради у процесі участі у розгляді, підготовці та прийняття рішень районної ради, надання їм консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).
2.Рекомендувати сільським, селищним, міській радам, відповідно до закону, прийняти відповідні рішення.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Сверенко А.А. та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка

м.Виноградів, ___________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу приміщень в оперативне управління                    П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.137 Господарського кодексу України, розглянувши клопотання управління освіти молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації від 24.03.2017р. 01-08/220, з метою забезпечення Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 необхідними приміщеннями, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації в оперативне управління вбудовані приміщення (позиції 19-24 в будівлі літ.Б) за адресою: м.Виноградів вул. І.Франка,1 загальною площею 64,5 кв.м.
2.Виноградівській районній раді та управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації провести необхідні заходи з приймання-передачі вищезгаданого майна відповідно до вимог чинного законодавства.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                   В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради
від 23.12.2016 р. № 230

,,Про районний бюджет на 2017 рік
зі змінами від 15.02.2017р. ”                                                                     ПРОЕКТ

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок фінансового управління райдержадміністрації від 30.01.2017 р. № 02-15/ 42 ,,Про залишок бюджетних коштів” та на підставі клопотання райдержадміністрації від 22.03.2017 р. №03-13/719 районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести наступні зміни до районного бюджету на 2017 рік:
1. Спрямувати частину залишку коштів, що склався на початок 2017 року в сумі 1 136 800 грн. за головними розпорядникам коштів районного бюджету (додаток 1).
2. Затвердити зміни до бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету (додаток 2).
3. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 3).
4. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік (додаток 4).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)
Голова районної ради                                В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2017 року
№ ____

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про передачу приміщень в орендне користування                П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши клопотання головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 31.01.2017р. № 14_7-0.62-448/2-17, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати головному управлінню Держгеокадастру у Закарпатській області в орендне користування вбудовані приміщення в адмінбудинку районної ради за адресою: м.Виноградів пл. Миру,3 загальною площею 125,8 кв.м. з метою розміщення службових кабінетів відділу у Виноградівському районі.
2.Відділу з питань приватизації майна в районі укласти з орендарем відповідний договір оренди.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                     В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження акту приймання
виконаних будівельних робіт                                     П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3 ст.18-1 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши заяву орендаря – фізичної особи підприємця Брайляка Святослава Христіановича від 14.03.2017р. та поданий ним акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 28.02.2017р., районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити поданий заявником Брайляк Святославом Христіановичом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.02.2017р., по проведеному капітальному ремонту орендованого приміщення за адресою: м.Виноградів вул. Миру,43 загальною вартістю 30072 грн.
2.Зарахувавши вартість проведеного ремонту в рахунок орендної плати.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради                                         В.В.Любка

м.Виноградів, _ __________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                     СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури
«Про результати роботи прокуратури у 2016 році»                                           ПРОЕКТ

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати роботи прокуратури у 2016 році», районна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про результати роботи прокуратури у 2016 році» взяти до відома (додається).

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка

м.Виноградів, ___ ___________2017 року
№ __

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
           СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання програми розвитку шкіл мистецтв
Виноградівського району на 2013-2017 роки                                                        П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 «Порядку звітування по виконанню районних цільових програм» затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, заслухавши інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації В.С.Югаса, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію «Про хід виконання програми розвитку шкіл мистецтв Виноградівського району на 2013-2017 роки» прийняти до відома.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                                                   В.В.Любка
м.Виноградів, _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення «Про погодження тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів»                                                                                                      ПРОЕКТ

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи рішення районної ради від 22.12.2005 р. № 351, висновок № 145 від 21.07.2014 р. Державної інспекції України з контролю за цінами та з метою недопущення збитковості суб’єкта господарювання, пов’язаного з вивезенням побутових відходів, на підставі клопотання ТОВ «АВЕ Виноградово» від 01.03.2017 року №1730/17, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до рішення районної ради від 15.02.2017 року № 235 «Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» а саме:
1) в абзаці третьому пункту 1 після слів «для бюжетних установ» – цифри «127.85» замінити «цифрами «125.80»
2) пункт 4.2. виключити.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань ринкових відносин, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                 В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про вивчення питання доцільності та
можливості створення районного
комунального підприємства                        П Р О Е К Т
У відповідності до п.20 ч.1. ст.43, п. п. 3,4 ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 81 Цивільного Кодексу України, ст. 78 Господарського Кодексу України, враховуючи пропозиції депутатів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Доручити відділу приватизації майна в районі (Лешко Ю.Ю.) та відділу юридичного забезпечення (Кормош Ю.І.) виконавчого апарату районної ради, спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, вивчити питання можливості та доцільності створення комунального шляхово-ремонтного підприємства районної ради та подати пропозиції на розгляд постійних комісій.

2.Постійним комісіям районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Теслично В.Ю.), з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.) та з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.) підготувати відповідні висновки і рекомендації на попередній розгляд Президії районної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Сверенко А.А.

Голова районної ради                                     В.В.Любка

м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про
нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки,
розташованої за межами
населених пунктів на
території Пийтерфолвівської

сільської ради                                                                                                           П Р О Е К Т

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ФГ «Тімі» від 24.02.2017 р. № 193/01-9, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Пийтерфолвівської сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 19,5458 га, кадастровий номер 2121284100:04:002:0029, становить 620162,43 гривень (шістсот двадцять тисяч сто шістесят дві грн. 43 коп.)

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                                                 В.В. Любка

м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про
нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки,
розташованої за межами 
населених пунктів на
території Пийтерфолвівської 
сільської ради                   П Р О Е К Т

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ФГ «Тео» від 24.02.2017 р., № 191/01-9, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Пийтерфолвівської сільської ради (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 20 га, кадастровий номер 2121284100:04:001:0002, становить 833588,58 гривень (вісімсот тридцять три тисячі п’ятсот вісімдесят вісім грн. 58 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                             В.В. Любка

м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про нормативну
грошову оцінку
земельної ділянки, розташованої за межами
населених пунктів на території 
Великопаладської сільської ради       П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ФГ «Сверенко» від 24.02.2017 р., № 190/01-9, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Великопаладської сільської ради у контурі №781 (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 30,3099 га, кадастровий номер 2121281200:06:005:0002, становить 174028,23 гривень (сто сімдесять чотири тисячі двадцять вісім грн. 23 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                                                     В.В. Любка

м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами
населених пунктів на території Великопаладської сільської ради                      П Р О Е К Т

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ФГ «Сверенко» від 24.02.2017 р. № 192/01-9, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Великопаладської сільської ради у контурі №780 (додається).

2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,4971 га, кадастровий номер 2121281200:06:005:0003, становить 2854,16 гривень (дві тисячі вісімсот пятдесят чотири грн. 16 коп. )

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                    В.В. Любка

м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами
населених пунктів на території Великопаладської сільської ради                    П Р О Е К Т
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ФГ «Іболя» від 24.02.2017 р. № 194/01-9, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території Великопаладської сільської ради, контур №781 (додається).
2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 4,859 га, кадастровий номер 2121281200:06:005:0001, становить 27898,58 гривень (двядцять сім тисяч вісімсот дев’яносто вісім грн.58 коп.)
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).


Голова районної ради                                                           В.В.Любка

м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами
населених пунктів на території Чорнотисівської сільської ради                  П Р О Е К Т
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання Горлан Анатолія Павловича від 24.02.2017 р., № Г-23, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки цільового призначення, для ведення фермерського господарства розташованої за межами населених пунктів на території Чорнотисівської сільської ради у контурі №219 (додається).
2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 14,00 га, кадастровий номер 2121286200:04:003:0011, становить 402 534,62 гривень (чотириста дві тисячі п’ятсот тридцять чотири грн. 62 коп.).
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).


Голова районної ради                                                              В.В. Любка

м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів
на території Чорнотисівської сільської ради                                                                                                 П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання Горлан Анатолія Павловича від 24.02.2017 р. № Г-24, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства розташованої за межами населених пунктів на території Чорнотисівської сільської ради у контурі №237 (додається).
2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 16,00 га, кадастровий номер 2121286200:03:003:0250, становить 125277,60 гривень (сто двадцять п’ять тисяч двісті сімдесять сім грн. 60 коп.).
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                                В.В. Любка
м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

 У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму розвитку вищої освіти у
Виноградівському районі на 2017 – 2018 роки                                   Проект

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підтримки розвитку вищої освіти, формування позитивного іміджу Виноградівського району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну Програму розвитку вищої освіти у Виноградівському районі на 2017 – 2018 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.
3. Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня подати інформацію про хід виконання програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Н.Ю. Костелеба-Веремчук) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.)

Голова районної ради                                                                В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _________2017 року
№___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про організацію харчування учнів/вихованців
у загальноосвітніх навчальних закладах
Виноградівського району на 2017 рік                                                                      
ПРОЕКТ

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України „Про освіту”, ст.21 Закону України „Про загальну середню освіту”, Закону України „Про дошкільну освіту”, Закону України „Про охорону дитинства”, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №159 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015р. №404 „Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 14.02.2017р. № 03-09/448, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Управлінню освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Жупанин В.І.) організувати за рахунок коштів районного  бюджету під час навчально-виховного процесу забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей учасників бойових дій (АТО).
1.1. Встановити наступну вартість безкоштовного гарячого харчування учнів загальноосвітніх шкіл району з 01.01.2017 року у розмірі не менше ніж 10 грн.
2. Вартість гарячого харчування для вихованців дошкільних навчальних закладів в розмірі 16 грн. на один діто/день.
2.1. За рахунок коштів районного бюджету:
– для дітей дошкільного віку – 9 грн. 60 коп. в сільській місцевості;
– 6 грн. 40 коп. в міській місцевості.
2.2. За рахунок батьківської плати:
– для дітей дошкільного віку – 6 грн. 40 коп. в сільській місцевості;
– 9 грн. 60 коп. в міській місцевості.
3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування організації гарячого харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Костолеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                             В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _________2017 року
№___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про Програму мобілізаційної підготовки 
Виноградівського району на 2017 рік                                        П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 09.02.2017 р. №03-09/430, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму мобілізаційної підготовки Виноградівського району на 2017 рік (додається).

2.Районній державній адміністрації до 25 січня 2018 р. інформувати районну раду про виконання заходів даної Програми.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації (Секретенко В.М.).

Голова районної ради                                                    В.В.Любка

м.Виноградів, _______ 2017 року
№ ___

У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження підвищення тарифних розрядів педагогічним
працівникам інших закладів та установ освіти                                                                           ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів україни від 14 грудня 2016 року № 974 про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 та на підставі клопотання Виноградівської районної державної адміністрації від 14.02.2017 р.№ 03-09/449, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів та установ освіти, фінансуються за рахунок за рахунок районного бюджету з 01.01. 2017 року.
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування підвищення тарифних розрядів педагогічим працівникам закладів та установ освіти Виноградівського району.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                                         В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _________2017 року
№___