• Звіти щодо надання запитів на інформацію:

Кількість запитів на інформацію, які надійшли до Виноградівської районної ради:

Період Кількість запитів від громадян Кількість  запитів від юридичних осіб

Усього

2011 рік

1

1

2012 рік

2 3 5
2013 рік 4 3

7

2014 рік

1 1 2
2015 рік 7 1

8

2016 рік

4 16

20

2017 рік

8

19

27

2018 рік 11 6

17

На кожен із них своєчасно надано вичерпні відповіді.

  • Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Відповідно до статті 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації” рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.