1

 

Найменування і місце знахо-дження закладу

Матіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради

Закарпатської області

Адреса: 90326, Закарпатська область, Виноградівський район, село Матієво, вул. Головна,49 , код ЄДРПОУ: 25436046
2 Основні напрямки Зазначені у статуті закладу освіти, що додається нижче.
3 Найменування посади та умови оплати праці

 

Директор
Здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ № 78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
4 Вимоги до  претендента Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
5 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі – заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

6 Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі  Заява із доданими до неї документами від претендентів на участь у  конкурсі приймаються у строк 22 календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Кінцевий термін прийняття заяв 26 жовтня  2020 року до 17:00.

7 Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурс відбудеться 3 листопада 2020 року о 10.00 годині київського часу в великому залі засідань Виноградівської районної ради Закарпатської області (90300, Закарпатська область, місто Виноградів, площа Миру,5).

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9)оприлюднення результатів конкурсу Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

8 Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим апаратом Виноградівської районної ради Закарпатської області за адресою: 90300, м. Виноградів, площа Миру 5, Каб. № 21,

Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ документообігу, звернення громадян та доступу до публічної інформації) або за електронною адресою: vin.rajrada@gmail.com.

Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс:

Коваленко Вікторія Карлівна – начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради виконавчого апарату районної ради.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  директора комунальної установи «Виноградівський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Виноградівської районної ради Закарпатської області

1 Правова підстава Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Виноградівської районної ради від 11.09.2020 р. №993 «Про створення Комунальної установи «Виноградівський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Виноградівської районної ради Закарпатської області»
2 Найменування і місце знахо-дження закладу Комунальна установа «Виноградівський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Копанська,10.
3 Дата початку, кінцевий строк і адреса прийняття документів Заява із доданими до неї документами від претендентів на участь у  конкурсі приймаються у строк 14 календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.

Кінцевий термін прийняття заяв 15 жовтня 2020 року до 17:00.

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим апаратом Виноградівської районної ради за адресою: 90300, м. Виноградів, площа Миру, 5, Каб. №21

4 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ документообігу, звернення громадян та доступу до публічної інформації) або за електронною адресою: vin.rajrada@gmail.com
5 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до посади директора, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

6 Вимоги до  претендента Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка має повну вищу освіту (магістра, спеціаліста) стаж роботи не менше трьох років.
7 Вимоги до конкурсної пропозиції Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8 Дата і місце проведення конкурсу Конкурс відбудеться 21 жовтня о 10.00 годині в великому залі засідань Виноградівської районної ради Закарпатської області (90300, Закарпатська область, місто Виноградів, площа Миру,5).

 Перелік документів, що додаються претендентам для участі в конкурсі (претенденти подають особисто або надсилають поштою в запечатаному вигляді, крім заяви про участь у конкурсі)

Перелік документів: Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4

 ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на вакантну посаду директора Навчально-виховного комплексу «Перехрестівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської області
 

 

1

Найменування і місце знахо-дження закладу

Навчально-виховний комплекс «Перехрестівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  Виноградівської районної ради Закарпатської області
Адреса: 90320, Закарпатська область, Виноградівський район,село Перехрестя, вулиця Кошута, 8, код ЄДРПОУ: 26214419
2 Основні напрямки Зазначені у статуті закладу освіти, що додається нижче.
3 Найменування посади та умови оплати праці

 

Директор
Здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ № 78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
4 Вимоги до  претендента Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
5 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі – заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

6 Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі  Заява із доданими до неї документами від претендентів на участь у  конкурсі приймаються у строк 21 календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Кінцевий термін прийняття заяв 28 вересня 2020 року до 17:00.

7 Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурс відбудеться 7 жовтня 2020 року о 10.00 годині київського часу в великому залі засідань Виноградівської районної ради Закарпатської області (90300, Закарпатська область, місто Виноградів, площа Миру,5).

Конкурсний відбір складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9)оприлюднення результатів конкурсу Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

8 Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим апаратом Виноградівської районної ради Закарпатської області за адресою: 90300, м. Виноградів, площа Миру 5, Каб. № 21,

Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ документообігу, звернення громадян та доступу до публічної інформації) або за електронною адресою: vin.rajrada@gmail.com.

Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс:

Поляк Вікторія Карлівна – головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради виконавчого апарату районної ради.

Статут Навчально-виховного комплексу «Перехрестівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 ГОЛОВИ ВИНОГРАДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

07.09.2020 м.Виноградів

     № 83

 Про проведення конкурсу та затвердження
складу конкурсної комісії на вакантну посаду
директора Навчально-виховного комплексу
«Перехрестівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад» Виноградівської
районної ради Закарпатської області

 Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України «Про освіту», статті 39 «Про повну загальну середню освіту», рішення Виноградівської районної ради від 05.05.2020 р. №927 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти засновником яких є Виноградівська районна рада Закарпатської області», клопотання Виноградівської районної державної адміністрації від 14.07.2020 року №03-09/1641, у зв’язку з вакантною посадою директора Перехрестівського НВК,  зобов’язую:

  1. Провести конкурс на вакантну посаду директора Навчально-виховного комплексу «Перехрестівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
  2. Затвердити склад конкурсної комісії :

Голова комісії:

Сверенко

Адальберт Адальбертович

заступник голови районної ради.

Члени комісії:

Албок
Еден Едмундович
депутат районної ради;
Козак
Оксана Василівна
завідувач сектору управління персоналом апарату Виноградівської районної державної адміністрації;
Мізун
Михайло Васильович
член асоціації «Спілка керівників закладів загальної середньої освіти Виноградівщини»;
Тодавчич
Терезія Олексіївна
начальник відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації.
Яцканич
Андрій Васильович
член асоціації «Спілка керівників закладів загальної середньої освіти Виноградівщини».

3.Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу на вакантну посаду директора Навчально-виховного комплексу «Перехрестівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської області у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної ради                                                                                 В.Любка

Перелік кандидатів допущених до участі в конкурсі  на зайняття посади директора Великопаладської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Жігмонда Моріца – заклад дошкільної освіти Виноградівської районної ради Закарпатської області:

1.Теремта Інна Михайлівна – мешканка с. Пийтерфолво, директор Великопаладської дитячої юнацької школи мистецтв.

 

Перелік кандидатів допущених до участі в конкурсі  на зайняття посади директора Вилоцької загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області:

1.Сіладі Яна Іванівна – мешканка смт. Вилок, вчитель історії Вилоцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Перелік кандидатів допущених до участі в конкурсі  на зайняття посади директора Пийтерфолвівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області:

1.Уйфолуші Ірина Андріївна –  мешканка с.Форголань,  в.о. директора Пийтерфолвівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Перелік кандидатів допущених до участі в конкурсі  на зайняття посади директора Навчально-виховного комплексу «Неветленфолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської:

1.Корпош Андрій Амброзійович –  мешканець с.Неветленфолу, вчитель географії Неветленфолівського НВК.

2.Бокоч Йолана Степанівна –  мешканка  с.Пийтерфолво, в.о. директора Неветленфолівського НВК.

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу на вакантну посаду директора Великопаладської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Жігмонда Моріца –заклад дошкільної освіти Виноградівської

районної ради Закарпатської області

 

 

 

1

 

Найменування і місце знахо-дження закладу

_________________________________________________

Великопаладська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Жігмонда Моріца –заклад дошкільної освіти Виноградівської районної ради Закарпатської області

Адреса: 90370, Закарпатська область, Виноградівський район, село Велика Паладь, вул. Кошута, 44, код ЄДРПОУ:  26213957
2 Основні напрямки Зазначені у статуті закладу освіти, що додається нижче.
3 Найменування посади та умови оплати праці

 

Директор
Здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ № 78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
4 Вимоги до  претендента Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
5 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі – заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

6 Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі  Заява із доданими до неї документами від претендентів на участь у  конкурсі приймаються у строк 24 календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Кінцевий термін прийняття заяв 21 серпня  2020 року до 17:00.

7 Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурс відбудеться 3 вересня  2020 року о 11.00 годині київського часу в великому залі засідань Виноградівської районної ради Закарпатської області (90300, Закарпатська область, місто Виноградів, площа Миру,5).

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9)оприлюднення результатів конкурсу Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

8 Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим апаратом Виноградівської районної ради Закарпатської області за адресою: 90300, м. Виноградів, площа Миру 5, Каб. № 21,

Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ документообігу, звернення громадян та доступу до публічної інформації) або за електронною адресою: vin.rajrada@gmail.com.

Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс:

Лабатій Лариса Петрівна – начальник відділу організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, Каб.№51

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на вакантну посаду директора

Вилоцької загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської області

 

 

 

1

 

Найменування і місце знахо-дження закладу

_________________________________________________ Вилоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради

Закарпатської області

Адреса: 90351, Закарпатська область, смт.Вилок, вул. Раковці,19, код ЄДРПОУ: 26213940.
2 Основні напрямки Зазначені у статуті закладу освіти, що додається нижче.
3 Найменування посади та умови оплати праці

 

Директор
Здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ № 78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
4 Вимоги до  претендента Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
5 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі – заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

6 Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі  Заява із доданими до неї документами від претендентів на участь у  конкурсі приймаються у строк 24 календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Кінцевий термін прийняття заяв 21 серпня  2020 року до 17:00.

7 Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурс відбудеться 3 вересня  2020 року о 9.00 годині київського часу в великому залі засідань Виноградівської районної ради Закарпатської області (90300, Закарпатська область, місто Виноградів, площа Миру,5).

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9)оприлюднення результатів конкурсу Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

8 Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим апаратом Виноградівської районної ради Закарпатської області за адресою: 90300, м. Виноградів, площа Миру 5, Каб. № 21.

Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ документообігу, звернення громадян та доступу до публічної інформації) або за електронною адресою: vin.rajrada@gmail.com.

Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс:

Лабатій Лариса Петрівна – начальник відділу організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, Каб.№51

Протокол № 1 Засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  директора комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  директора комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області

1 Правова підстава Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Виноградівської районної ради від 06.09.2019 р. №790  «Про створення Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»  Виноградівської районної ради Закарпатської області»
2 Найменування і місце знахо-дження закладу Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул.Копанська,10.
3 Дата початку, кінцевий строк і адреса прийняття документів Заява із доданими до неї документами від претендентів на участь у  конкурсі приймаються у строк 15 календарних днів, з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради.

Кінцевий термін прийняття заяв 22 липня 2020 року до 17:00.

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим апаратом Виноградівської районної ради за адресою: 90300, м. Виноградів, площа Миру, 5, Каб. №21

4 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок Довідки за телефоном: тел. (03143) 2-62-94 (відділ документообігу, звернення громадян та доступу до публічної інформації) або за електронною адресою: vin.rajrada@gmail.com
5 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до посади директора, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

6 Вимоги до  претендента Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка має повну вищу освіту (магістра, спеціаліста) стаж роботи не менше трьох років.
7 Вимоги до конкурсної пропозиції Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8 Дата і місце проведення конкурсу Конкурс відбудеться 28 липня о 10.00 годині в великому залі засідань Виноградівської районної ради Закарпатської області (90300, Закарпатська область, місто Виноградів, площа Миру,5).

 

Перелік документів, що додаються для участі в конкурсі, претенденти подають особисто або надсилають поштою в запечатаному вигляді, крім заяви про участь у конкурсі.

ДОДАТКИ

Перелік кандидатів допущених до участі в конкурсі  на зайняття посади директора Навчально-виховного комплексу «Боржавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної ради Закарпатської області:

1.Костак Володимир Юрійович – мешканець с.Великі Ком᾽яти, вчитель математики Навчально-виховного комплексу «Боржавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

2.Боршош Іван Іванович – мешканець с.Боржавське,  вчитель української мови та літератури Навчально-виховного комплексу «Боржавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

Перелік кандидатів допущених до участі в конкурсі на зайняття посади директора Широківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області:

Маркулинець Тетяна Миколаївна – мешканка села Широке, виконувач обов’язків директора Широківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Loading...