ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                         Виноградів                                     № ___   


Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи у
Виноградівському районі на 2016 -2020 роки  

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» на підставі клопотання районної державної адміністрації від07.07.2020р.№03-09/1597,  районна рада  в и р і ш и л а:

1.Внести  зміни до Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016 -2020 роки,  затвердженої рішенням сесії районної ради від 17.03.2016 № 99 «Про Програму розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016-2020 роки»,  а саме:

1.1) Розділ 4 «Фінансове забезпечення» Програми викласти у новій редакції,  що додається.

1.2)  У розділі 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього»  та розділі 9.1 «Коштів місцевого бюджету», Паспорті Програми замінити суму з «467 тис. 500 грн.» на «517 тис. 500 грн.» (додаються ).

2.Фінансовому управлінню державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови державної адміністрації  та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Е.Е. Албок).

 

Голова районної ради                                                                   В. Любка      

  

4.Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету :

п/п

Зміст заходів Вартість матеріалів, робіт (грн.) Примітка
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1. Капітальний ремонт приміщення під трудовий архів 60000 50000 50000 50000 Райдержадміністрація, архівний відділ
2. Придбання картонних коробок (картонажів) для укомплектування архівних документів 15000 10000 10000 15000 10000 Райдержадміністрація, архівний відділ
3. Придбання металевих стеллажів (для зберігання документів) 10000 10000 10000 10000 10000 Райдержадміністрація, архівний відділ
4. Придбання оргтехніки для копіювання і сканування архівних документів 10000 30000 10000 10000 Райдержадміністрація, архівний відділ
5. Придбання канцелярських товарів 1000 2000 2000 2000 1000 Райдержадміністрація, архівний відділ
6. Здійснення спеціального оброблення архівних документів (дезінфекція, дезінсекція, фумігація) 500 1000 1000 1000 1000 Райдержадміністрація, архівний відділ
7. Оплата послуг архівних сховищ 5000 5000 5000 5000 5000 Райдержадміністрація, архівний відділ
8. Впорядкування архівних документів 20000 10000 10000 10000 Райдержадміністрація, архівний відділ
9. Поточний ремонт даху над архівними приміщеннями 50000 Райдержадміністрація, архівний відділ
Всього: 31500 118000 118000 103000 147000 Райдержадміністрація, архівний відділ
Всього:      517 500

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради  ,,Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016 -2020 роки”.

  1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Внесення змін до Програми дасть можливість здійснення поточного ремонту пошкодженого даху над архівними приміщеннями відділу, що забезпечить збереження архівних документів, переданих на державне зберігання .

  1. Мета і завдання прийняття рішення

Дане рішення приймається з метою фінансового забезпечення виконання ремонтних робіт. 

  1. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Проект рішення має заголовок, констатуючу та розпорядчу частини. У констатуючій частині йде посилання на чинне законодавство, яке регулює порушене питання. Розпорядча частина містить конкретні завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної розпорядженням із зазначенням осіб, які здійснюють контроль.

  1. Стан нормативно – правової бази

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Наказ Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження правил роботи архівних установ України». 

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Загальний обсяг фінансування Програми становить –

517 тис. 500 грн.

 

Начальник архівного відділу

Виноградівської райдержадміністрації                          Тетяна ГОЛОВНИЧ 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку архівної справи у Виноградівському районі на 2016-2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Архівний відділ Виноградівської районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
3. Розробник Програми Архівний відділ Виноградівської районної державної адміністрації
4. Співрозробник Програми
5. Відповідальний виконавець Програми Архівний відділ Виноградівської районної державної адміністрації
6. Учасники Програми Фінансове управління Виноградівської районної державної адміністрації
7. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього Всього -517 тис. 500 грн.
9.1 Коштів місцевого бюджету Всього -517 тис. 500 грн.
9.2 Коштів інших джерел
Print Friendly, PDF & Email