У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів
на території Чорнотисівської сільської ради                                                                                                 П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання Горлан Анатолія Павловича від 24.02.2017 р. № Г-24, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства розташованої за межами населених пунктів на території Чорнотисівської сільської ради у контурі №237 (додається).
2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 16,00 га, кадастровий номер 2121286200:03:003:0250, становить 125277,60 гривень (сто двадцять п’ять тисяч двісті сімдесять сім грн. 60 коп.).
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради                                                                                В.В. Любка
м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

Print Friendly, PDF & Email