У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами
населених пунктів на території Чорнотисівської сільської ради                  П Р О Е К Т
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання Горлан Анатолія Павловича від 24.02.2017 р., № Г-23, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки цільового призначення, для ведення фермерського господарства розташованої за межами населених пунктів на території Чорнотисівської сільської ради у контурі №219 (додається).
2.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 14,00 га, кадастровий номер 2121286200:04:003:0011, становить 402 534,62 гривень (чотириста дві тисячі п’ятсот тридцять чотири грн. 62 коп.).
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).


Голова районної ради                                                              В.В. Любка

м.Виноградів, __ _________ 2017 року
№ ___

Print Friendly, PDF & Email