У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення «Про погодження тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів»                                                                                                      ПРОЕКТ

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи рішення районної ради від 22.12.2005 р. № 351, висновок № 145 від 21.07.2014 р. Державної інспекції України з контролю за цінами та з метою недопущення збитковості суб’єкта господарювання, пов’язаного з вивезенням побутових відходів, на підставі клопотання ТОВ «АВЕ Виноградово» від 01.03.2017 року №1730/17, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до рішення районної ради від 15.02.2017 року № 235 «Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» а саме:
1) в абзаці третьому пункту 1 після слів «для бюжетних установ» – цифри «127.85» замінити «цифрами «125.80»
2) пункт 4.2. виключити.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань ринкових відносин, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                 В.В.Любка

м.Виноградів, ___ _______ 2017 року
№ ___

Print Friendly, PDF & Email