УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ СЕСІЯ СЬОМого СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

                                                ПРОЕКТ

Про висловлення недовіри голові
Виноградівської районної державної
адміністрації Русанюку М.М.    

Відповідно до статей 19, 118 Конституції України, пункту 29 частини 1 статті 43, частин 1, 3 статті 59, статті 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 4 статті 22 Регламенту Виноградівської районної ради 7 скликання, у зв’язку з недотриманням норм законодавства України головою райдержадміністрації, відсутністю взаємодії райдержадміністрації з районною радою, з метою стабілізації суспільно-політичної ситуації в районі, розглянувши та обговоривши звернення групи депутатів районної ради від 13 червня 2017 року, звернення голови постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування Лихтея Ю.Ю., інформацію голови райдержадміністрації Русанюка М.М. та враховуючи інформацію голови лічильної комісії депутата про результати таємного голосування щодо висловлення недовіри голові районної державної адміністрації Русанюку М.М., районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Висловити недовіру голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу.
2.Затвердити Протокол №1 засідання лічильної комісії Виноградівської районної ради VII скликання від ___________2017 року про результати таємного голосування пропозиції щодо висловлення недовіри голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу (додається).
3.Дане рішення надіслати Президенту України Порошенко П.О. та голові Закарпатської обласної державної адміністрації Москаль Г.Г. для відповідного реагування.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради                                        В.В.Любка

м.Виноградів, _________2017 року
№_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення

 «Про висловлення недовіри голові Виноградівської районної
державної адміністрації Русанюк М.М.»

Відповідно до частини 6 статті 118 Конституції України місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними радами.

Відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень. Голови місцевих державних адміністрацій звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

На підставі зазначеного вище, Виноградівська районна рада звернулась до голови районної державної адміністрації  Русанюк М.М., листами від 29.03.2017 року № 01-9/113 та від 26.05.2017 року01-2/220 щодо необхідності підготовки та надання відповідних звітів з питань планових видатків, які планує райдержадмііністрація провести по Управлінню освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА за рахунок капітальних видатків та щодо внесення у відповідності до цього змін до бюджету району на 2017 рік на чергове пленарне засідання сесії районної ради. Відповідь в.о. начальника Управління освіти, молоді, і спорту Виноградівської РДА Жупанина В.І від 29.03.2017 року звелась до того, що визначити планові видатки не можливо, а відповідь голови РДА пана Русанюка М.М. зводилась до того, що виконати рішення сесії районної ради від 06 квітня 2017 року виконати неможливо (лист від 26.05.2017 р. № 03-24/1235). Це прямо суперечить  статті 76 Бюджетного кодексу України, так як проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;

б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;

3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету відповідної місцевої ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної місцевої ради.

Однак такі матеріали до Виноградівської районної ради так і не надійшли. Більше того головою Виноградівської РДА на пленарне засідання 11 сесії 7 скликання від 06 квітня 2017 року не забезпечено жодного керівника структурних підрозділів райдержадміністрації, жодного керівника розпорядників бюджетних коштів. На офіційний запит голови районної ради Любка В.В. до голови РДА Русанюка М.М. щодо сприяння у підготовці рішення до підпису та направлення до виконання, останній відповів відмовою (лист від 03.05.2017 року № 03-09/1020). Прийняте рішення вищезазначеної сесії не виконане по сьогоднішній день. На відповідний запит голови Виноградівської районної ради Любка Віталія Володимировича від 26.05.2017 року № 01-2/189 до голови РДА Русанюка М.М щодо використання коштів виділених районною радою відповідно до рішення 11 сесії 7 скликання від 06 квітня 2017 року № 292 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік» із змінами від 15.02.2017 року № 238 Русанюк М.М. відповів, що дане рішення не відповідає вимогам законодавства України у зв’язку з чим виконання даного рішення не можливе. Однак не наводить жодних обґрунтованих підстав з посиланням на нормативні документи, які б підтверджували незаконність рішення сесії. Обґрунтування зводиться до висновку Департаменту фінансів Закарпатської ОДА від 24.05.2017 року № 02.02-21/867, який до ради не надано. Більше того надано такий висновок на письмовий запит голови районної ради (вих.№ 01-9/221 від 26.05.2017року) лише 26 червня 2017 року.

На даний час, неможливо здійснити контроль за виконанням повноважень, які районна рада делегувала районній державній адміністрації, а також за станом виконання бюджету району, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій району в 2017 році, оскільки жоден із вказаних звітів для розгляду та обговорення до районної ради не наданий.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні державні адміністрації є підзвітними відповідним районним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань.

Однак, незважаючи на відсутність необхідних звітів, депутатам районної ради, в процесі здійснення, передбачених законодавством, повноважень, стало відомо про окремі порушення законодавства в цілому та бюджетного законодавства, зокрема.

Так, Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII внесено зміни, якими передбачено, зокрема вилучення права окремим категоріям пільговиків на пільговий проїзд. Однак у рішенні районної ради «Про районний бюджет Виноградівського району на 2016 рік», що було підготовлено фінансовим управлінням районної державної адміністрації, відповідні зміни враховані не були.

Це призвело до того що рішенням Господарського суду Закарпатської області від 12.12.2016 року у справі № 907/687/16 стягнуто з управління соціального захисту населення Виноградівської РДА на користь приватного акціонерного товариства «Виноградівське АТП -12144 суму 300405,44 грн. основного боргу та 4506,00 грн. у відшкодування судових витрат. Рішення суду вступило в законну юридичну силу 03.01.2017 року. Жодних дій головою РДА Русанюк М.М. щодо недопущення боргових зобов’язань вжито не було, районну раду про це не інформовано. А це означає, що рішення суду має бути виконано за рахунок коштів місцевого бюджету.

Наступний кричущий факт порушення бюджетного законодавства.

При незабезпеченні потреби в коштах на оплату праці з нарахуванням працівникам бюджетних установ у сумі 27 714, 8 тис.грн. в тому числі по освіті 17 345, 4 тис.грн. 11.01.2017 року за вказівкою голови Виноградівської РДА Русанюка М.М. в.о.начальника Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА Жупанин В.О. підписує з ТзОВ «Богдан – Авто Івано Франківськ» договір № 1. Згідно умов договору продавець взяв на себе зобов’язання передати у власність покупця автомобіль марки Hyundai HI (пасажирський) на загальну суму 880 330 грн. Товар був по ставлений 24.01.2017 року згідно накладної № ИФ – 0000101 та акту прийому передачі № ИФ – 0000204 від 24.01.2017 року (доведено рішенням суду).

Тобто, за відсутності бюджетних асигнувань на капітальні видатки по Управлінню освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА посадові особи беруть бюджетні зобов’язання без відповідних бюджетних призначень, що категорично заборонено ч.2 ст.79 Бюджетного кодексу України (до прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії). Це означає що державним адміністраціям чи виконавчим органам місцевих рад надано право здійснювати витрати місцевого бюджету, але тільки на цілі, визначені в рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період. Заборонено також здійснювати капітальні видатки та надавати кредити з бюджету, за винятком випадків, пов’язаних із виділенням коштів із резервного фонду відповідного бюджету, а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

Окрім того, у рішенні  Виноградівської районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік не заплановано кошти  по розпоряднику Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА для здійснення капітальних видатків. Тобто фактично  скоєно бюджетне правопорушення передбачене п.20 ст.116 Бюджетного кодексу України а саме: взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України.

Будь-яке бюджетне зобов’язання, тобто будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій, може бути взято лише за наявності відповідного бюджетного призначення (ч. 1 ст. 23 Кодексу). Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (ч. 1 та 2 ст. 48 Кодексу).

Недотримання зазначених норм Кодексу утворює склад цього бюджетного правопорушення, суб’єктами якого є розпорядники бюджетних коштів. За допущене порушення можуть застосовуватися такі заходи впливу, як попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства, зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань (див. коментар до ст. 117 Кодексу).

Відповідальність службових осіб, винних у взятті зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Кодексом чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік, настає за ч. 3 і ч. 4 ст. 164-12 КПАП (див. п. 6 коментаря до ст. 121 Кодексу), або при наявності підстав за ст. 210, 211 Кримінального кодексу України. У даному випадку наявні ознаки кримінального корупційного правопорушення. Не виконується рішення Виноградівської районної ради а вірніше блокується рішення про призначення на вакантні посади директорів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. Дане рішення не скасовано ні судом, ні радою.

Це наслідок не ефективної кадрової політики теперішнього керівництва Виноградівської районної державної адміністрації . До сьогоднішнього часу на протязі 1,5 року не призначений начальник Управління освіти, молоді, та спорту Виноградівської РДА. Заступники голови Виноградівської РДА призначені на посади в порушення вимог ч.1 ст.17 Закону України «Про державну службу» яка говорить про те, що вступ особи на державну службу здійснюється шляхом призначення:

  • на посаду державної служби груп II, III, IV і V – за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено законом.

При цьому конкурси на зайняття вакантних посад оголошуються лише на посади головних спеціалістів управлінь, відділів та секторів районної державної адміністрації.

Як наслідок, районною державною адміністрацією, через недостатнє кадрове забезпечення, в тому числі, порушуються вимоги законодавства України, зокрема Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус депутатів місцевих рад» (депутатське звернення голови постійної комісії з питань законності правопорядку та місцевого самоврядування депутата ради Лихтей Ю.Ю., вих.№ 06/17 від 06.04.2017 року та відповідь заступника голови Виноградівської районної адміністрації Є.В.Данич, вих№ Л-30/03.1-16/328 від 12.04.2017 року).

Відповідно до п.п. п.1, 2 ст.18, ст.20 Регламенту Виноградівської районної ради VII скликання, затвердженого рішенням районної ради від 03.12.2015 року № 18, встановлено, що проекти рішень районної ради, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, подаються не пізніше ніж за двадцять п’ять днів до призначеної дати проведення чергової сесії, якщо інше не передбачено даним Регламентом. До проекту рішення в письмовій формі обов’язково додається перелік документів визначений ст.76 Бюджетного кодексу України.

В порушення вказаних норм, районною державною адміністрацією регулярно подаються проекти рішень із порушенням термінів, зокрема проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік зі змінами від 25.02.2017 року» взагалі не поданий, а проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. № 230 «Про районний бюджет на 2017 рік зі змінами від 25.02.2017 року та 06.04.2107 року» було надано для розгляду та обговорення 13.06.2017 року, а пленарне засідання сесії районної ради призначено на 14.06.2017 року.

Відповідно до ст. 118 Конституції України районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації вирішується виключно на пленарних засіданнях районної ради (п.29 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі: висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради.

Висновок:

Враховуючи норми частини шостої статті 118 Конституції України відповідно до якої: «Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами» дозволяє стверджувати, що Рішення місцевих рад щодо висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації, як захід контролю за місцевою державною адміністрацією, можуть бути прийняті на основі чітко окресленого Конституцією і Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» кола підстав, зокрема порушень голови місцевої державної адміністрації під час здійснення частини повноважень, які реалізуються у спільному з місцевою радою предметі відання та частини повноважень делегованих місцевим державним адміністраціям відповідними районними чи обласними радами. Виходячи з викладеного у діях голови Виноградівської районної ради вбачаються наступні порушення:

1) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення виконання регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку району (пункт 3 частини першої статті 119, частина друга статті 143 Конституції, пункт 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

2) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення підготовки та виконання бюджету району (пункт 4 частини першої статті 119, частина друга статті 143 Конституції, пункт 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

3) порушення вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час забезпечення звіту про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району (пункт 5 частини 1 статті 119 Конституції, пункти 16-17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина шоста статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

4) порушення головою місцевої державної адміністрації вимог частини першої статті 120 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державну службу» під час реалізації місцевою державною адміністрацією делегованих місцевими радами повноважень (пункт 7 частини першої статті 119 Конституції, стаття 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина перша статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 116 Бюджетного кодексу України);

Зважаючи на викладене вище, враховуючи наявність норми законодавства про підзвітність та підконтрольність Виноградівської районної державної адміністрації Виноградівській районній раді у частині делегованих повноважень, а також результати та оцінку діяльності за звітний період, з метою стабілізації соціально-економічної ситуації в Виноградівському  районі, вважаю доцільним висловлення недовіри голові Виноградівської районної державної адміністрації Русанюку Михайлу Михайловичу.

 

Депутат Виноградівської районної ради
VII скликання, голова постійної комісії
з питань законності,правопорядку
та місцевого самоврядування                                                          Лихтей Ю.Ю.

Print Friendly, PDF & Email