Фінансування та виплата пенсій проводилась управлінням у відповідності до встановлених графіків. Заборгованості по виплаті пенсій станом на 1 січня 2018 року немає.

Робота Виноградівського об’єднаного управління ПФУ Закарпатської області в поточному році спрямовувалась на реалізацію завдань, визначених законами України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,  завдань та доручень головного управління ПФУ в Закарпатській області та Пенсійного фонду України.

Виконання бюджету

До Виноградівського об’єднаного управління  ПФУ Закарпатської області  з усіх джерел фінансування станом на 01 січня 2018 року  надійшло  778537,1тис. грн., з яких власні надходження становили  2809,11 тис. грн.,  виконання складає 109,9 %.

З Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій надійшло 374314,0 тис.грн.

Забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги з урахуванням їх підвищень 39,3 тисячі пенсіонерів.   Загальний обсяг видатків на пенсійні виплати склав майже 772274,37 тис. грн.

Пенсійне забезпечення

Станом на 1 січня 2018 року на обліку в управлінні перебуває 39716 одержувачів пенсій та допомог. Середня пенсійна виплата по району (без пенсіонерів силових структур) на 01.01.2018 року становила 1799.49 грн.

Протягом вказаного періоду  в управлінні  призначено пенсії 1696 громадянам, 2144 пенсіонерам проведено перерахунки пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії. Виплачено 1893 одноразових допомог  на поховання,  754 недоотриманих пенсій.

За звітний період встановлено 17  пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

По результатам перевірок за  2017 рік органами праці та соціального захисту населення в  Виноградівському об’єднаному управлінні ПФУ Закарпатської області  виявлено 5 порушень. Виявлені порушення на розмір пенсії не вплинули .

Станом на 01.01.2018 р. до  управління звернулося 1 особа  стосовно переведення пенсійних справ за місцем тимчасового перебування з Луганської області. Звернулося також 10 осіб щодо переведення пенсійних справ із Донецької області.

Надходження доходів

Завдання по наповненню бюджету Пенсійного Фонду  було і залишається одним із найголовніших завдань в роботі управління. За 2017 рік власні надходження становили 2809,11тис. грн., або 109,9 %  до доведеного завдання. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження коштів збільшились на 347,7тис.грн. або на 146,1%.

Робота  управління по наповненню бюджету коштами здійснювалась в режимі посиленого контролю за сплатою страхових внесків, інших коштів та погашенням заборгованості. Управління співпрацювало із соціальними партнерами, територіальною інспекцією праці, правоохоронними органами, Міністерством доходів і зборів,  місцевими органами виконавчої влади та державною виконавчою службою.

Станом на 1 січня 2018 року загальна заборгованість до бюджету Пенсійного фонду  становить 9031,3  тис.грн., в т.ч. страхові внески – 2484,4 тис.грн., відшкодування пільгових пенсій – 6546,9 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 року значним залишається борг зі сплати страхових внесків і становить 2484,4 тис.грн.

Із загальної суми, заборгованість економічно-активних підприємств (дієвий статус) на 01.01.2018 року становить 673,4 тис.грн., що становить 7,5% від загального боргу, заходами стягнення охоплено 100% боргу.

Борг підприємств щодо яких порушено справу про банкрутство або визнано банкрутами становить 6938,8 тис.грн., або 76,8% до загальної суми боргу.

Підприємствами щодо яких порушено справу про банрутство є АГ «Закарпатський сад» – 438,1 тис.грн., СГВТК «Боржава» – 308,6 тис.грн., ПАТ «Затисянський хімзавод» – 505,7,1 тис.грн., ТОВ «Закарпатполіметали-5666,2 тис.грн.

Правова робота

Протягом 2017 року продовжувалась робота зі стягнення коштів на користь фонду та представлення інтересів об’єднаного управління в судах. За звітний період юридичним сектором подано до Закарпатського окружного адміністративного суду 57 позовних заяв на загальну суму 385,8 тис. грн. про стягнення заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах та 2 позовні заяви на 125,3 тис. грн. про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків та штрафних санкцій, з яких 1 позов на 21,8 тис.грн. сплачений у повному обсязі. Крім цього, подано також 3 позовні заяви про стягнення надміру виплачених сум пенсій на 40,1 тис.грн.

Протягом січня-грудня 2017 року задоволено 36 позовних заяв на суму 317,7 тис.грн.- по стягненню заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, 1 позовну заяву на 103,5 тис.грн. – по стягненню заборгованості зі сплати страхових внесків та штрафних санкцій та 1 позов про стягнення надміру виплачених сум пенсій на 32,9 тис. грн. (з урахуванням позовних заяв, поданих у попередні роки). Охоплено заходами стягнення 100% боргу.

Станом на 01.01.2018 року під дією Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” перебуває 4 підприємства, загальна сума боргу яких до бюджету Пенсійного Фонду  становить 7 549,00 тис.грн. Заяви про порушення справ про банкрутство підприємств-боржників не подавались у зв’язку з відсутністю на це підстав.

Подано 25 позовних заяв до об’єднаного управління щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій, з яких 19 задоволено судом в повному обсязі, а також подана 1 позовна заява про визнання права власності на вклад у порядку спадкування за законом на неодержану пенсію, яка також задоволена судом. Крім цього, надійшло 56 заяв про встановлення фактів, що мають юридичне  значення, з яких 53 – задоволено, 1- залишено без розгляду, 1- відмовлено в задоволенні, решта перебувають на розгляді.

Приймалась участь у судових засіданнях, представлялись (захищались) інтереси управління у різних органах влади під час розгляду правових питань і спорів.

Станом на 01.01.2018 року на виконанні в органах ДВС знаходилось 217 виконавчих документів на загальну суму 2 385,4 тис.грн. В результаті вжитих заходів стягнено у звітному періоді 43,5 тис.грн.

Постійно  проводилась  перевірка відповідності законодавству України проектів наказів, договорів та інших нормативних актів, що подавалися на затвердження керівництву об’єднаного управління. За період з січня по грудень 2017 року об’єднаним управлінням було укладено 187 договорів на загальну суму 887,5 тис.грн.

По лінії протидії корупції

В управлінні приділяється велика увага питанням дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції.

Позитивним у діяльності  є недопущення фактів прояву корупції, сумісництва, конфлікту інтересів, безпосереднього підпорядкування державному службовцю близьких йому осіб. Попереджено інші корупційні ризики, забезпечується належне реагування на звернення, скарги громадян.

Постійно здійснюється аналіз повідомлень на телефон «довіри», заходів, вжитих за результатами розгляду звернень громадян щодо можливих корупційних діянь, інших правопорушень з боку працівників Фонду та пов’язаних з його діяльністю осіб.

Щомісячно в управлінні проводиться аналіз виконання антикорупційного законодавства.

Ведеться систематичний контроль за виконанням нормативних актів антикорупційного характеру та відповідних доручень Пенсійного фонду України та головного управління ПФУ в Закарпатській області. Особлива увага приділяється виконавській дисципліні в управлінні.

Одночасно повідомляємо, що протягом 2017 року, порушень державними службовцями управління не зафіксовано, безпосереднього підпорядкування державному службовцю близьких йому осіб та безпосереднього  підпорядкування у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам не допущено.

З метою роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції, забезпечено розміщення на інформаційних стендах Виноградівського об’єднаного управління ПФУ Закарпатської області інформації щодо телефону довіри головного управління ПФУ в Закарпатській області та окремої електронної адреси .

Одними з основних методів забезпечення контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції є обговорення дотримання антикорупційного законодавства в управлінні на щотижневих апаратних нарадах з керівниками та спеціалістами управління. Протягом 2017 року проведено 8 семінарів, 4 тематичних нарад .

 Робота із зверненнями громадян

Протягом поточного року до  Виноградівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Закарпатської області  надійшло 821звернень громадян. За звітний період до  управління   надійшло 110 – письмових пропозицій, заяв та скарг громадян.

Керівництвом управління з початку року в загальному  здійснено 40 виїзних прийомів громадян, на яких було  прийнято 181 особу. Триває також практика виїзних прийомів до осіб  з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів по зору та осіб, яким виповнилось 80 і більше років. Здійснено-15 виїздів.

Аналіз порушених громадянами питань свідчить, що найпоширенішими залишаються питання перевірки правильності  призначення та перерахунку пенсій, можливості підвищення розміру пенсій, надання роз’яснень щодо діючого пенсійного законодавства. Іноді листи громадян допомагають щось змінити, покращити та вдосконалити в роботі управлінь.

З початку поточного року в  управлінні зареєстровано та розглянуто 165 звернень громадян, що звернулися на «гарячу» телефонну лінію  управління.

В переважній більшості громадяни звертаються з питаннями, які стосуються пенсійного забезпечення – перевірки матеріалів пенсійних справ, надання роз’яснення чинного пенсійного законодавства, виплати пенсій, питань сплати обов’язкових платежів. На особистому прийомі прийнято 527 громадян.

За 2017 рік до управління із заявами про витребування пенсійних справ звернулося 93  особи.

Інформаційно-роз’яснювальна робота

В управлінні здійснюються заходи щодо інформування населення  з питань діяльності управління. З початку року проведено 37 зустрічей в трудових колективах на яких були присутні 173  осіб. Проведено 40  виїзних прийоми громадян, на які звернулося 181  осіб. Спеціалісти пенсійного фонду  прийняли участь у 18 засіданні  «круглих столів», що проходили у центрі зайнятості, де були присутні 86 осіб. Наші працівники приймають активну участь в діяльності робочої групи при РДА, мета якої виявлення нелегальної робочої сили, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо підвищення якості робочих місць, подолання та попередження низькооплачуваної зайнятості, переваг використання ними робочої сили на легальній основі. Фахівцями управління опубліковано  6 статей в місцевих друкованих засобах масової інформації. В управлінні  на інформаційних стендах розміщено матеріали з питання проведення реформи пенсійної системи. На веб-сайти місцевих органів державної влади регулярно подаються інформації про діяльність  управління.

Крім вище перелічених методів роботи,  розпочато роботу веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду. З початку створення в базі даних інформаційного веб-порталу  вже зареєстровано 271 користувачів.

Виконавська дисципліна

В  управлінні щотижня готуються плани контролю про виконання документів, які доводяться до безпосередніх виконавців. Щодня проводиться узагальнення результатів контролю за виконанням документів, у разі невиконання документу – інформується керівництво управління.

За  2017 рік до  управління Пенсійного фонду України в Виноградівському районі надійшло 7971 документів, що на 662 більше ніж за аналогічний період 2016 року. Протягом поточного року взято на контроль 240 документів, виконано 185  та  продовжено контроль за виконанням 61 документів:  52 нерозпорядчого  характеру, 5 – розпорядчі ПФУ, 1 – розпорядчі РДА, 3 –накази з основної діяльності.

Протягом звітного періоду завдання визначені нормативними документами Пенсійного фонду України, актами органів державної влади  та дорученнями місцевих органів виконавчої влади   в управлінні виконані в установлені терміни.

Проблемним питанням залишається заборгованість із відшкодуванням пільгових пенсій в тому числі сільськогосподарськими підприємствами, які не займаються господарською діяльністю. Іхня заборгованість становить на 01.01.2018 року 6546,9 тис. грн. в т.ч. найбільші:

СГВТК “Боржава” – 308,6 тис. грн.(банкрут)

«Закарпатполімета» – 4190,8 тис.грн. (банкрут);

ВАТ АПГ “Закарпатський-сад” – 194,3 тис. грн.(порушено справу про банкрутство);

ДП»Дослідне господарство НАН -265,5 тис.грн. (безнадійний борг)

СТОВ «Русь» – 175,7 тис.грн;

АФ «Прикордонник» – 281,1тис.грн;

ПАТ «Затисянський хімічний завод» – 505,7 тис.грн;(банкрут)

«Мужіївський  радгосп-завод » – 154,2 ( в процесі самоліквідації)

МВТФ «Руно» – 128,9 тис.грн;

ПАТ «Виноградівський агрокомплекс» – 77,2 тис.грн.

Найважливішими завданнями  на 2018 рік є збільшення надходжень до бюджету фонду, шляхом детінізації заробітної плати та її виплати у розмірах більше за мінімальну та легалізація трудових відносин, адже значна частина найманих  працівників працюють  без укладених трудових угод.

Спеціалісти управління і надалі будуть спрямовувати свою роботу над наповненням бюджету фонду та своєчасним фінансуванням коштів на виплату пенсій та грошових допомог.

  В.о начальника Виноградівського
об’єднаного управління ПФУ
Закарпатської області                                                                 І.І.Євчак

 

Print Friendly, PDF & Email