У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми розвитку малого
і середнього підприємництва у Виноградівському
районі на 2017 – 2018 роки
                                                                     П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Окутіної В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2017 -2018 роки (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______ 2018 року
№ ___

ЗВІТ про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2017 -2018 роки за 2017 рік

   Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2017 – 2018 роки (далі – Програма)   схвалена розпорядженням голови раайнної державної адміністрації від 30.12.2014 №402 та затверджена рішенням сесії районної  ради від 03.02. 2015 № 500. з метою створення сприятливих умов для розвитку та підтримки підприємництва в районі.

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості різних соціально-ґендерних груп населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності з метою сприяння соціально-економічному розвитку населених пунктів району, рівень життя в яких є низьким, а рівень безробіття високим; спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва.

Реалізація цієї мети досягається шляхом послідовного здійснення активної регіональної політики щодо цього сектора економіки, поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних одиниць з використанням особливостей і вигод їх географічного розташування, природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів розвитку.

Програма сприяє максимальному розкриттю потенціалу розвитку малого і середнього підприємництва в районі, розв’язанню проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, зокрема: обмеженість доступу до фінансових ресурсів; підвищення ефективності діяльності центрів надання адміністративних послуг; поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про порядок та умов провадження господарської діяльності.

У сучасній ринковій економіці малому підприємництву притаманні свої особливості, переваги й недоліки. Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його  кількісні параметри. Станом на 01.01.2018 року у районі зареєстровано 5606 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 4834 – фізичних осіб, 772 – юридичних осіб.

Значно зменшилась кількість малих підприємств. Так, якщо на початок 2016 року в районі нараховувалося  470   малих підприємств, то на початок 2017 року  кількість малих пдприємств скоротилась на 90 одиниць та склала 380. Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами району за 2016 рік склав 278,7  млн. грн., або на 53.2 млн.грн. біше порівняно з 2015 роком  Середня кількість зайнятих працівників на підприємствах малого бізнесу складає 1443 чоловік, кількість найманих працівників – 1180 чоловік.

За 2017 рік від діяльності малого  підприємництва до бюджету району надійшло понад  47,1 млн. грн. , що становить 19,3% від загального обсягу доходів бюджету району.

На 2017 рік на заходи Програми розвитку малого підприємництва із районного бюджету передбачено 90,0 тис. грн., проте, кошти районною радою не виділено. Відповідно до Програми передбачено фінансування відшкодування відсоткових ставок по бізнес-планах суб’єктам підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів, проте із-за відсутності фінансування не було можливості залучати підприємців до отримання кредитів за даною Програмою.

Професійну підготовку кадрів для сфери підприємництва: в січні – грудні 2017 року проходило – 361 особа, працевлаштовано – 561 особа, з них 11 – отримали одноразову допомогу для започаткування підприємницької діяльності.

При районній державній адміністрації активно працює центр надання адміністративних послуг., де  надаються 72 послуги.

Протягом 2017 року Центром надання адміністративних послуг   за принципом „єдиного вікнаˮ надано – 8933 послуги, з них:
– державними кадастровими реєстраторами – 6115 послуги;
– адміністраторами ЦНАПу – 2818 послуг;
А, також, послуг дозвільного характеру, які належать  до адміністративних послуг – 706,  з них:
– сектором містобудування і архітектури – 597;
– обласним управлінням екології – 38;
– інші – 66.

Подальше удосконалення діяльності центру з надання адміністративних послуг, поліпшення якості послуг та зменшення часу, який підприємці витрачають на отримання різноманітних дозволів, залишається на сьогодні одним із найважливіших завдань органів влади.

З метою забезпечення процесу дерегуляції підприємницької діяльності та належного виконання вимог статей законів України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” в районі закладено основи регіональної політики щодо створення умов для обмеження втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. Регуляторні акти, які б стримували розвиток підприємництва в районі райдержадміністрацією не  приймалися.

Виконання Програми передбачає поглиблення процесу реструктуризації економіки на користь недержавного сектору, формування середнього класу суспільства, сприятливого інституційного середовища для розвитку підприємництва, утвердження конкурентоспроможного механізму економічного  зростання.

Основні напрями та окремі заходи Програми коригуються із врахуванням соціально-економічної ситуації в районі.

Механізм реалізації заходів Програми проходить через:
– постійний аналіз виконання Програми;
– забезпечення відповідальності виконавців, які беруть участь у реалізації заходів Програми;
– підготовку і внесення пропозицій щодо коригування Програми.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проводить щокварталу аналіз виконання заходів Програми і подає звіт у Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, щорічно – в районну раду.

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                       В. Окутіна

Print Friendly, PDF & Email