У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

Про Програму зайнятості населення Виноградівського 
району на період до 2020 року                                                            П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 12.01.2018 р. №03-09/127, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму зайнятості населення Виноградівського району на період до 2020 року (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про виконання заходів даної Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка                                            
м.Виноградів, _______ 2018 року
№ ___

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту – рішення районної ради „Про Програму зайнятості населення Виноградівського району на період до 2020 року”

1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Програма спрямована на створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку до економічно активної діяльності;
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;
збереження та розвиток трудового потенціалу;
сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам економіки та ринку праці;
підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці;
посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізація відносин у сфері зайнятості населення;
підтримку самостійної зайнятості населення;захист безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття, забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
формування професійно – кваліфікаційного складу незайнятого населення  відповідно до потреб економіки району та ситуації на ринку праці;
працевлаштування незайнятих громадян, особливо тих, які проживають у сільській місцевості.

2.Мета і шляхи її досягнення
Програма розроблена з метою розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів, соціального захисту від безробіття на основі визначення галузевих пріоритетів у збереженні наявних робочих місць та створенні нових, самозайнятості, легалізації тіньової зайнятості, розвитку підприємництва, проведення в районі активної соціально – економічної політики.

3.Правові аспекти
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Закон України „Про зайнятість населення”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24 листопада 2017 року № 622 „Про розроблення проектів обласної, районних та міських програм зайнятості населення на період до 2020 року”, розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації від 29 листопада 2017 року № 352 „Про розроблення Програми зайнятості населення Виноградівського району на період до 2020 року”.

4.Фінансово-економічне обґрунтування
На реалізацію Програми планується залучити кошти районного, міського бюджетів та бюджетів селищних та сільських рад: у 2018 році – 220 тис.грн., у 2019 році – 260 тис.грн., у 2020 році – 300 тис. грн.
Начальник управління соціального захисту населення                                         У.Курташ

Print Friendly, PDF & Email