У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми протиепідемічних заходів
та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському
районі на 2017-2021 роки                                                                      П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання  від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С.,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки (додається).

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки за 2017 рік

Програма затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради  від 23.12.2016р. №225 «Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в Виноградівському районі на 2017-2021 роки». При відділі охорони здоров’я районної державної адміністрації створено координаційну раду із виконання даної Програми. Щорічно затверджується План і Графік роботи ради. Засідання проводяться щоквартально, відповідно до плану роботи. В 2016 році було проведено 4 засідання.

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширення інфекцій, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, зниження рівня смертності та інвалідності, внаслідок інфекційних хвороб, удосконалення лабораторної бази для діагностики інфекційних хвороб, впровадження сучасних стандартів  медикаментозного лікування, удосконалення інформаційної системи обізнаності населення, поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів із зазначеної проблеми.

Завдяки виконанням заходів Програми покращилося надання стаціонарної медичної допомоги  населення району та покращилося  епідемічне благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширення інфекцій.

З метою посилення санітарно-просвітньої роботи  в 2017 році, надруковано 1 стаття в районній газеті «Новини Виноградівщини» проведено 2 виступи на ТВ «Виноградів» (на дані заходи кошти не виділялися).

За 2017р. на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 100,0 тис. грн.  при планові потребі 672,0 тис. грн., використано 99,9 тис. грн., на придбання медикаментів , зокрема противірусних препаратів для антибактеріальної хіміотерапії, засобів захисту та дезрощинів.

 

Начальник відділуохорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

Print Friendly, PDF & Email