У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про хід виконання Програми цукровий та не
цукровий діабет на 2016-2021 роки у
Виноградівському районі                                                         П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації Королевич Л.С., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації про хід виконання Програми цукровий та не цукровий діабет на 2016-2021 роки у Виноградівському районі (додається).

 

Голова районної ради                           В.В. Любка  
м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Про хід виконання Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2021 року у Виноградівському районі за 2017 рік

Програма затверджена  рішенням сесії Виноградівської районної ради від 15.01.2016р. №76.

При відділі охорони здоров’я райдержадміністрації створено   Координаційну раду по виконанню даної Програми. Щорічно затверджується План і графік роботи ради. Засідання проводяться щоквартально відповідно до плану роботи. В 2017 році було проведено 4 засідання.

В ендокринологічному кабінеті проведено навчання по  самоконтролю  з  2685 хворими. Проводиться масове обстеження хворих  з метою раннього виявлення хворих цукровим діабетом. Проведено  всього обстежень  68470, із них  -41180 глюкозурій та 27290  обстежень  на цукор в крові. Виявлено – 305   хворих.

Сформована група ризику по цукровому діабету і становить – 24910 чол., із них обстежено – 22435 чол., що становить – 90,0 %.Інсулінозалежних форм цукровому  діабету в районі – 342 чол.

Кількість хворих, що  знаходяться на таблетованих цукрознижуючих препаратах – 1828чол.  та  871 хворих¸ які знаходяться  на дієтотерапії. Всього хворих    цукровим діабетом  по району – 2718    чол.

Основна завдання Програми –це раннє виявлення хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет, зменшення кількості ускладнення внаслідок цієї хвороби, збільшення тривалості та яксоті життя хворих.

Враховуючи динаміку росту даного захворювання та ускладнень цієї хвороби, які призводять до інвалідності та смерті, ефективне проведення профілактичних і лікувальних заходів Програми дає можливість  поліпшити раннє виявлення хворих на цукровий діабет, забезпечити їх життєво необхідними цуркознижувальними препаратами та інсуліном, знизити рівень ускладнень цукрового діабету, зменшити інвалідність і продовжити життя хворим на цукровий діабет та сприятиме збільшенню загальної тривалості життя і працездатності населення району.

За 2017 рік на виконання заходів Програми рішенням сесії Виноградівської районної ради було виділено – 200,0тис. грн.. при плановій потребі 6 773,5 тис. грн., використано 200,0 тис. грн., проводилося відшкодування лікарських засобів по пільгових рецептах, в аптечному пункті «ХустФарм», за адресою м. Виноградів, вул. Івана Франка, 156, закуплено тест смушжки для визначення рівня цукру у крові (для дітей), пробірки для взяття крові  на глюкозильований гемоглобін.

Начальник відділу
охорони  здоров’я райдержадміністрації                               Л.С. Королевич

Print Friendly, PDF & Email