У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки галузі тваринництва в районі                        ПРОЕКТ          
на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 01.03.2018 р. № 03-09/558, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії районної ради сьомого скликання від 15 січня 2016 року № 61, а саме:

1.1. Абзац 6 розділу 1 Програми викласти в наступній редакції:

Організацію штучного осіменіння великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств району здійснюють суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням послуг із штучного осіменіння тварин.

1.2. Паспорт Програми викласти в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В. Ю.).

Голова районної ради                                                                В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А
про внесення змін у районну Програму розвитку та підтримки
тваринництва на період 2016-2020 роки

Тваринництво є однією з основних галузей сільського господарства. Виробниками тваринницької продукції в районі є сільськогосподарські підприємства, фермери та особисті селянські господарства, які є основними користувачами землі. Зокрема, у власності та користуванні особистих селянських господарств населення станом на 1 січня 2015 року знаходиться 39079 га сільськогосподарських угідь (85,9% від загальної площі), у тому числі 1207 га сіножатей (86,0%), 8254 га пасовищ (89,5%). Решта сільськогосподарських угідь – 4453 га (9,8%), 57,1 га сіножатей (4,0 %), 645,5 га –пасовищ (7,0%) перебуває у користуванні сільськогосподарських  підприємств та фермерів.

Важливе місце  розвитку м’ясо-молочного скотарства в районі потрібно приділити роботі з особистими селянськими господарствами. Провідне місце у нарощуванні обсягів виробництва м′яса та молока є покращення племінних та продуктивних якостей худоби, поліпшення роботи по відтворенню поголів′я великої рогатої худоби. Одним із дієвих шляхів досягнення цього є широке впровадження штучного осіменіння великої рогатої  худоби в господарствах населення, зведення до мінімуму використання доморощених бугаїв для парування корів і телиць, що знижує генетичний потенціал тварин, призводить до захворювання інфекційними та інвазійними захворюваннями.

Першочерговим завданням Програми є значне збільшення обсягів штучного осіменіння великої рогатої худоби в господарствах усіх форм власності, що підвищить генетичний потенціал худоби та її продуктивність. Для цього необхідно збільшити кількість пунктів штучного осіменіння худоби в населених пунктах і довести їх число до 14 у 2020 році.

З метою поліпшення відтворення поголів′я великої рогатої худоби за рахунок штучного осіменіння, а також часткового здешевлення сервісних послуг з штучного осіменіння великої рогатої худоби в господарствах усіх форм власності необхідно щорічно виділяти кошти із місцевого бюджету, що дозволить довести обсяги штучного осіменіння великої рогатої худоби до 1,0 тис. голів у 2020 році.

    Начальник відділу
агропромислового розвитку                                                         Феєр В. Ф.

  Паспорт
Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки. 

Розробник Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
Підстава для розроблення Програми Закон України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2015 року № 439 «Про Програму розвитку та підтримки галузі тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 2016-2020 роки »
Відповідальні виконавці Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, суб’єкти господарювання по наданню послуг із штучного осіменіння тварин.
Учасники програми Сільськогосподарські товаровиробники різних організаційно – правових форм власності і господарювання, фермерські господарства, особисті селянські господарства, фізичні особи.
Мета програми Підвищення генетичного потенціалу худоби та підвищення її продуктивності за рахунок штучного осіменіння. Збільшення виробництва молока, м′яса яловичини для забезпечення продуктами харчування населення району.
Основні завдання  Програми Створення нових пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби. Значне збільшення обсягів штучного осіменіння великої рогатої худоби.
Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
Обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми 2016р – 45 тис. грн., 2017 р – 54 тис. грн., 2018 р- 63 тис.грн., 2019 р- 72 тис. грн., 2020р – 90 тис. грн..

 

Print Friendly, PDF & Email