У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку району на 2017 рік                                 П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Окутіної В.В., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік (додається).


Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

 м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

ЗВІТ
про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на  2017 рік
Зусилля районної державної адміністрації протягом  2017 року направлені на реалізацію завдань Програми економічного і соціального розвитку району.
 Промисловий комплекс. Обсяг реалізованої продукції підприємствами основного кола району за січень – грудень 2017 року склав 1265,9 млн. грн., що більше на 17,6% від завдань Програми  на 2017 рік,  перевиконання складає 190,9 млн.грн.
Обсяг продукції добувної промисловості за 2017 року по плану 24,6 млн.грн, фактично 26,7 млн грн. –  більше на 8,0%,
В переробній промисловості обсяг реалізації продукції за 2017 рік становить 1208,3 млн.грн, при плановому показнику 1045,0 млн.грн. – перевиконання плану складає 163,3 млн.грн. або на 15,6% більше планового показника,  у тому числі:
у легкій промисловості досягнуто 116% до планового показника 332,4 млн.грн, що більше на 53,4 млн.грн, обсяг реалізації продукції становить 385,8 млн.грн;
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції по проекту 5,6 млн.грн, а фактично 7,3 млн грн., що більше на 30,4% від планового показника Програми;
в машинобудівній промисловості перевиконання планового показника (564,7 млн.грн.) становить 115,9%, обсяг реалізації продукції – 657,5 млн.грн, що більше на 92,8 млн.грн;
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – по плану передбачалась реалізація в сумі 5,4 млн грн., фактично 9,9 млн.грн., що на 83,3% більше від планового показника 2017 року.
Не досягнуто планових показників по Програмі в наступних галузях:
в хімічній та нафтохімічній промисловості спостерігається недовиконання планованого показника на 32% – фактично реалізовано продукції на 13,9 млн.грн при плановому 20,4 млн грн.;
в виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг реалізації продукції за 2017 рік становить 10,3 млн.грн.. або 22,3% від планового показника – 45,2 млн.грн.
Аграрний сектор. Усіма категоріями господарств під урожай 2017 року було посіяно 20437га зернових культур, посаджено 2634га картоплі та 3160га овочів. Зібрано 84,7 тис. тонн зернових, що на 11,8 тис.тонн. або на 16,2%  більше завдань  Програми та на 13,6% більше до рівня минулого року.  Картоплі зібрано 47,4 тис. тонн – 101,5% до рівня минулого року. Овочів зібрано 70,6 тис. тонн – 106%, плодів і ягід зібрано 8,4 тис. тон або 101,2%, винограду 3,4 тис. тонн, або 100% до попереднього року.
Станом на 01.12.2017 року у всіх категоріях господарств утримується 11668 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 7498 голів, свиней –40367 голів, овець і кіз – 9862 голів, птиці – 940,9 тис. голів. До рівня 2016 року поголів’я  великої рогатої худоби зменшилось – на 91 голову, поголів′я свиней зменшилось на 2324 голови, овець та кіз збільшилось на 225 голів, птиці  – збільшилось на 25,0 тис. голів.
Всіма категоріями господарств за січень – листопад 2017 року в районі вироблено 7033 тонни м’яса, 33283 тонн молока, 77,3 млн. штук яєць. До попереднього року виробництво м’яса збільшено на 183 тонни, молока – на 1340 тонн, яєць – на 4,8 млн.шт.
Мале підприємництво. Станом на 01.01.2018 року у районі зареєстровано 5606 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 4834- фізичних осіб, 772- юридичних осіб.
Значно зменшилась кількість малих підприємств. Так, якщо на початок 2016 року в районі нараховувалося 470 малих підприємств, то на початок 2017 року кількість малих підприємств скоротилась на 90 одиниць та склала 380. Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами району за 2016 рік склав 278,7 млн. грн., або на 53.2 млн.грн. біше порівняно з 2015 роком. Середня кількість зайнятих працівників на підприємствах малого бізнесу складає 1443 чоловік, кількість найманих працівників – 1180 чоловік.
За 2017 рік від діяльності малого  підприємництва до бюджету району надійшло понад  47,1 млн. грн. , що становить 19,3% від загального обсягу доходів бюджету району.
На 2017 рік на заходи Програми розвитку малого підприємництва із районного бюджету передбачено 90,0 тис. грн., проте, кошти районною радою не виділено. Отримали одноразову допомогу через центр зайнятості та організували власну справу як суб’єкти підприємницької діяльності 11 безробітних, що залишається на рівні 2016 року.
Протягом 2017 року Центром надання адміністративних послуг  за принципом „єдиного вікнаˮ надано – 8933 послуги, з них:
  • державними кадастровими реєстраторами – 6115 послуги;
  • адміністраторами ЦНАПу – 2818 послуг;
            Послуг дозвільного характеру, які належать  до адміністративних послуг – 706, з них:
  • сектором містобудування і архітектури – 597;
  • обласни управлінням екології – 38;
  • інші – 66.
Інвестиційна діяльність. У розвиток економіки району в січні – вересні 2017 року спрямовано 200,3 млн. грн. капітальних інвестицій, до відповідного періоду 2016 року – 122,8%, або на 37,2 млн.грн. більше.
Будівництво. Протягом січня-листопада 2017 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 26,1 млн. грн. (проти 21,5 млн.  грн. – за січень – вересень 2016 року), питома вага району в загальнообласному показнику склала 3,7%.
На території району здано в експлуатацію протягом 9 місяців 2017 року 15,6 тис.кв.м. житла усіх форм власності, що становить 109,7% до відповідного періоду попереднього року.
Особлива увага протягом року приділялася пошуку джерел фінансування для будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів соціальної інфраструктури району. До інвестиційного розділу Програми включено 59 об’єктів, залишковою кошторисною вартістю 159,2 млн. грн. В тому числі – 29 об’єктів освіти, 29 – об’єктів дорожнього господарства та 1 обʼєкт охорони здоровʼя.
 На 2017 рік загальний обсяг фінансування передбачено в сумі – 123,9 млн.грн. Подано пропозиції до ДФРР та облдержадміністрації на фінансування із бюджетів вищих рівнів: державного –  на суму 100,6 млн.грн.
обласного бюджету – 4,9 млн. грн.
На конкурсний відбір до обласної комісії з питань відбору інвестиційних проектів, що можуть фінансуватися з державного фонду регіонального розвитку в 2017 році подано 56 проектів, з яких – 3 проекти отримали фінансування з ДФРР.
            В 2017 році – із ДФРР в розвиток економіки району спрямовано 19,9 млн.грн. на реалізацію 5 інвестпроектів:
Назва проекту:
Потужн.
Кошт. варт. тис. грн..
Обсяг фінансування в 2017 році, тис. грн.:
Всього
В т.ч. за рах.
ДФРР
місц. бюдж.
Капітальний ремонт обласної дороги О-07-03-05 Великі Ком’яти – Вилок на ділянці Шаланки – Перехрестя, Виноградівського району
12 км
30530,545
9635,077
8630,077
1005,0
„Реконструкція будинку культури під спортивний та актовий зал в с. Холмовець, вул. Миру, 123, Виноградівського району”
*
6811,806
1170,0
1170,0
Реконструкція котельні Королівської селищної лікарні смт. Королево, Виноградівського району
*
661,926
259,929
259,929
РАЗОМ:
38004,277
11065,006
10060,006
1005,0
          Крім того, з ДФРР  в 2017 році фінансувалися:
– дитячий садок, с. Фанчиково –  будівництво – 3963,812 тис.грн. (через УКБ ОДА);
– автомобільна дорога державного значення Іршава — Виноградів км 9 + 620 — км 13 + 887 у Виноградівському районі — поточний ремонт – 5850,000 тис.грн. (через службу автомобільних доріг)
За станом на 31.12.2017 за рахунок субвенції із обласного  бюджету профінансовано 9993,2 тис.грн., в т.ч.:
–  співфінансування інвестпроектів Височина (поточний ремонт АЗПСМ с. Матієво) – 99,0 тис.грн.;
– будівництво тренувального футбольного поля з синтетичним покриттям стадіону “Пластмасовик” в м. Виноградів –  3500,0  тис.грн.;
– реконструкція дитячого садка с. Вербовець вул. Миру,  – 500,0 тис. грн.;
– капітальний ремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ I-III ступенів с. Чорнотисово вул. Шевченка, 3 – 300,0  тис. грн.;
– поточний ремонт автомобільної дороги В.Комяти – Боржавське – 744,2 тис.грн.;
–  поточний ремонт ДНЗ С. Матієво – 30,0 тис.грн.;
– реконструкція системи опалення Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 467,6 тис.грн.;
– заміна вікон у ЗОШ І-ІІ ступеня в с. Великі Комяти – 327,9 тис.грн.;
– капремонт будівлі, заміна вікон та дверей ЗОШ І-ІІІ ст. В с. Підвиноградів – 229,2 тис.грн.;
– виготовлення ПКД на капремонт автомобільної дороги В.Комʼяти – Вилок – 81,3 тис.грн.;
– капремонт ділянки дороги Пийтерфолво – Чепа  (в с. Форголань) – 500,0 тис.грн.;
– капремонт вул. Миру в с. Підвиноградів – 1015,0 тис.грн.;
– виготовлення ПКД на капремонт автомобільної дороги Неветленфолу-Дюла-Чорнотисів – 99,0 тис.грн.;
– капремонт вул. Февутцо в с. Шаланки – 500,0 тис.грн.;
– капремонт ділянки дороги – Шаланки – Перехрестня – 950,0 тис.грн.
– поточний ремонт вул. Раковці в с. Перехрестя – 150,0 тис.грн.;
– капітальний ремонт вул. Спортивна в с. Перехрестя – 350,0 тис.грн.;
– капітальний ремонт вул. Севлюшська в с. Дротинці – 150,0 тис.грн.;
За станом на 31.12.2017 із районного бюджету профінансовано 3681,9 тис.грн. , в т.ч.:
– благоустрій з водопостачання  с. Боржавське – 100,0 тис.грн.;
– поточний ремонт доріг с. Букове – 100,0 тис.грн.;
– придбання обладнання, благоустрій  Вербовець ДНЗ – 921,5 тис.грн.;
– благоустрій села Дротинці – 32,2 тис.грн.;
– придбаня газового котла ДНЗ Дротинці – 54,0 тис.грн.;
– влаштування водотоку, водопроводу с. М. Копаня – 209,7 тис.грн.;
– поточний ремонт даху адмінбудівлі сільської ради – с. Матієво – 198,8 тис.грн.;
– придбання інвентаря ДНЗ Ботар – 195,5 тис.грн.;
– поточний ремонт ДНЗ Черна – 100,0 тис.грн;
– поточний ремонт доріг с. Теково- 100,0 тис.грн.;
– поточний ремонт доріг с. Фанчиково – 100,0 тис.грн.
– поточний ремонт ДНЗ с.Хижа – 80,0 тис.грн.;
–  матеріально – технічне забезпечення будинку культури смт. Вилок – 98,4 тис.грн.;
– капремонт вул. Волошина с. Онок – 250,0 тис.грн.;
– капремонт ділянки дороги Пийтерфолво – Чепа  (в с. Форголань) – 172,2 тис.грн.
– капремонт даху клубу с. Форголань – 199,0 тис.грн.
– капремонт вул. Злагоди смт. Королево – 700,6 тис.грн.
– капремонт ділянки дороги Головна с. Матієво – 70,0 тис.грн.
«Власний дім». Районною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі у 2017 році оформлено 55 клопотань на виділення кредитів, з них 1 клопотання – на купівлю, 5 – на добудову житлових будинків, 4 – на облаштування житлових будинків інженерними мережами, 45 – на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих  технологій  (в  тому числі утеплення фасадів будинків і квартир, заміна зовнішніх дверей, вікон, заміна газового котла твердопаливним, та ін.).
Передбачений Програмою обсяг фінансування на 2017 рік з районного бюджету складав 2120,0 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 1470,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 650,0 тис.грн. Протягом 2017 року з районного бюджету і бюджетів міської, селищних та сільських рад було спрямовано  1864,9 тис.грн. (88%), у т.ч  1080,0 тис.грн. по загальному фонду та 784,9 тис. грн. – по спеціальному фонду. Фактично касові видатки за звітний період склали 1552,07 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 930,0 тис. грн. (з них  кошти районного бюджету – 470,0 тис.грн., Виноградівської міської ради – 300,0 тис.грн., Вилокської селищної ради – 30,0 тис.грн., Королівської селищної ради – 50,0 тис.грн.; Олешницької сільської ради – 30,0 тис.грн., Оноцької сільської ради – 30,0 тис.грн., Теківської сільської ради – 20,0 тис.грн.), по спеціальному фонду – 622,07 тис.грн.
Обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості виділено кредитних коштів мешканцям району на загальну суму 2003,3 тис.грн., у тому числі 425,1 тис.грн. – на добудову та придбання житлових будинків, 1578,2 тис.грн. – на  облаштування житлових будинків інженерними мережами, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих  технологій.  Фінансовою підтримкою довгострокового кредитування в 2017 році скористалися 2 учасників АТО .( мешканці с. Широке та с. Теково).
Зовнішньоекономічна діяльність. В районі функціонує 54 підприємства з прямими іноземними інвестиціями. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.10.2017 склав 43,6 млн. дол. США. Приріст до початку року склав 4,5 млн. дол. США.
З початку інвестування (1994 року) основна частка іноземних інвестицій (95,8%) надійшла у промисловість – 41761,8 тис. дол США (97,3%), з них – у підприємства переробної промисловості – 41720,0 тис. дол. США, або 99,9%., з них у машинобудування – 24823,4 тис.грн., або 59,5%. Незначні обсяги прямих іноземних інвестицій припадають на торгівлю – 0,2%, операції з нерухомим майном – 1,1%.
За країнами – інвесторами найбільше залучено іноземних інвестицій з Німеччини –73,4% від загального обсягу, з Італії – 11,2%, з Угорщини – 3,9%, Словаччини – 3,3%.
В напрямку активізації зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності в 2017 році вжито ряд заходів:
сформовано базу даних про наявні на території району об’єкти усіх форм власності,  придатні для розміщення виробництва підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями;
сформовано каталог експортного потенціалу району;
подано до обласного каталогу інвестиційні  пропозиції району:
1.”Відновлення роботи ВАТ „Виноградівський комбінат хлібопродуктів”
2.”Використання вільних виробничих площ ТДВ „Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів”
3.”Відкриття нового підприємства в с. Онок”
4.”Розвиток промислової зони в с. Велика Копаня”
5.”Будівництво комплексу відпочинку та оздоровлення на території Пийтерфолвівського спорткомплексу з використанням термальних вод”.
 подано пакет документів для участі в конкурсі з оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що будуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2018 році – 28 інвестпроектів,  в  2017 році – 56 проектів, з яких відібрано на конкурсній основі (обласною комісією)  – 3  проекти;
завершено  реалізацію третьої фази Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” де приймало  участь 4 сільські громади районуі;
проведено зустрічі з делегаціями з різних країн світу щодо можливого співробітництва в пріоритетних галузях:
відбулася зустріч з офіційними представниками фінської компанії «Ferroplan», щодо перспективи створення в районі підприємства з переробки сміття та біомаси;
відбулося відкриття лікарняних палат в дитячому  відділенні № 2 та палати інтенсивного догляду в дитячому відділенні № 1 Виноградівської районної  лікарні за кошти   меценатів Угорщини;
відбулася зустріч голови районної державної адміністрації із представниками Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні;
взято участь у заходах для реалізації спільних транскордонних проектів співробітництва Європейського інструменту сусідства “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна” 2014-2020 р.р та участь у Дні добросусідства України та Угорщини в рамках фестивалю “Берег-фест 2017”;
налагоджено контакти органів місцевого самоврядування району та Румунії і Угорщини щодо запровадження європейських стандартів у їх роботі;
19 червня у Виноградові відбулося виїзне засідання робочої групи за круглим столом з метою обговорення питання про розвиток туристичних маршрутів. В ході засідання також обговорено питання будівництва лісової дороги між селами Новоселиця та Велятино, яка сприятиме розвитку туризму у Виноградівському районі та залученню додаткових інвестицій на розвиток краю, покращення дорожньої та туристичної інфраструктури. Визначено необхідні етапи по прокладанню дороги, витрати на їх здійснення та економічний ефект від прокладання даної дороги для громад Виноградівського та Хустського районів;
на міжнародному інвестиційному форумі «Закарпаття – бізнес в центрі Європи», на Дні добросусідства на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску „Ужгород – Вишнє Немецьке”, Міжнародній виставці-ярмарку “Тур’євроцентр-Закарпаття”, районному фестивалі виноградарів – виноробів «Угочанська лоза», у Києві на 21 Міжнародній туристичній виставці UITT 2015 ,,Україна – Подорожі та туризм”.
В районі щорічно проводяться фестивалі: „Ягідне поле” (с. Дюла), „Волоські страви” (с. Новоселиця), „Хижанські забави” (с. Хижа), „Чернянська начанка” (с. Черна), „Черешневий фестиваль” (с. Неветленфолу), свято ТУРУЛА (смт. Вилок), „Мелайний фестиваль” (с. Тисобикень) за участі делегацій країн сусідів.
 Заходами щодо реалізації Програми формування позитивного інвестиційного клімату на 2017 рік із районного бюджету передбачено 500,0 тис.грн.
За рішенням сесії районної ради:
 від 23.12.2016 №230 на Заходи Програми виділено 400,0 тис. грн.;
від 15.02.2017 №238 – фінансування зменшено на 300,0 тис.грн.;
від 24.11.2017 № 427 – виділено 60,0 тис.грн.
на реалізацію Заходів Програми в 2017 році профінансовано – 160,0 тис.грн.
Транспортний комплекс та дорожнє господарство. Автобусні маршрути загального користування на території району – легалізовані, перевізники здійснюють діяльність на основі конкурсного відбору. Райдержадміністрація, як Організатор пасажирських перевезень на приміських маршрутах, що не виходять за межі території району уклала з перевізниками договори  на перевезення пасажирів автомобільним транспортом терміном до 2018 року.
В роботі транспорту спостерігається відносна стабільність з незначними позитивними зрушеннями. Усіма видами транспорту за січень – листопад 2017 року перевезено 5120,5 тис.тонн вантажів. Вантажооборот проти 2016 року збільшився на 0,5відс. і становив 76243,1 тис.ткм. Послугами пасажирського транспорту скористалися 1045,8 тис.пасажирів. Обсяг виконаного пасажирообороту склав  27989,4 тис.пас.км або 103,4 відс. до січня – листопада 2016  року.
До переліку об’єктів капітального ремонту вулиць та доріг загального користування, що потребують ремонту у 2017 році, що зареєстровані на сайті Мінрегіону України для фінансування робіт за рахунок коштів ДФРР було включено 46 інвестиційних проектів на загальну суму 72,4 млн. грн. Ще 23 проекти на реконструкцію та ремонт вулиць у населених пунктах району, загальною вартістю понад 24,2 млн. грн. пропонувалося для фінансування за кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів, обласного та районного бюджетів.
В рамках експерименту фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Закарпатській області були включені  ділянки автомобільних доріг «Іршава-Виноградів» та «Виноградів-Теково- Неветленфолу», або відповідно 4,267км і 11,0км зазначених доріг. Замовником робіт було визначено Службу автомобільних доріг у Закарпатській області.
Загальний обсяг субвенцій з районного бюджету на утримання та розвиток інфраструктури доріг загального користування та вулиць у населених пунктах склав – 1342,8 тис. грн., у т.ч :
по капітальних видатках – 942,8 тис. грн :
Пийтерфолвівська с/р  – 172,2 тис. грн.
Королівська сел./р       –  700,6 тис. грн.
Матіївська с/р              –     70,0 тис. грн.
по поточних видатках  –  400,0 тис. грн:
Королівська сел./р       – 100,0 тис. грн.
Буківська с/р                – 100,0 тис. грн.
Фанчиківька с/р           – 100,0 тис. грн.
Теківська  с/р               – 100,0 тис. грн.
 Фактично за 2017 рік обсяг фінансування ремонтних робіт на дорогах загального користування і вулиць у населених пунктах району (з врахуванням виготовлення ПКД та експертизи) склав – 39116,877 тис. грн., у тому числі:
державний бюджет –      8630,077 тис.грн.;
обласний   бюджет –      4539,5 тис. грн.
районний   бюджет –      1992,8 тис. грн;
місцеві     бюджети –    23954,5 тис. грн.
Замовниками робіт, а відповідно і розпорядниками бюджетних коштів виступили органи місцевого самоврядування.
Поводження з твердими побутовими відходами. Річний обсяг збирання та перевезення твердих побутових відходів (ТПВ) становить 44,3 тис.м3 (2016 рік – 43,4 тис. м3). Упродовж 2017 року у сферу поводження з побутовими відходами на території району було спрямовано 1792,4 тис.грн., з них ТОВ „АВЕ Виноградово” – 622,0 тис. грн. (2016 рік – 1,5 млн. грн.). Оновлено контейнерне господарство на загальну суму 547,7 тис. грн., а саме придбано  519 контейнерів об’ємом 120 літрів , 40 шт.  – 240 літрових та  100 шт. – 770 літрових,  придбано інвентар та обладнання на суму 29,5 тис. грн., оргтехніки  на суму 44,0 тис. грн.  Рішенням сесії районної ради від 14 липня 2017 року сільським радам була надана додаткова дотація в сумі 750,0 тис. грн. Ще 420,4 тис. грн. було виділено сільськими радами з місцевих бюджетів.
Теперішній стан справ у поводженні з побутовими відходами на території району підтверджує гостру необхідність у будівництві сміттєпереробного комплексу побутових відходів.
Доходи населення та заробітна плата. В районі зберігається стійка позитивна динаміка зростання заробітної плати. Так, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за ІІІ квартал 2017 року (статистичні дані) складала 7104 грн., що більше: планового завдання на 2017 рік (5115 грн.) на 1989 грн.або на 38,9%; відповідного періоду минулого року на 38,1% та середньообласного показника на 8,3%. Розмір середньомісячної заробітної плати перевищив розміри соціальних стандартів і нормативів: прожиткового мінімуму на одну особу (1624 грн.) у 4,3 рази; прожиткового мінімуму для працездатних громадян (1684 грн.) у 4,2 рази; осіб, які втратили працездатність (1312 грн.) у 5,4 рази. По рівню заробітної плати район займає 2 місце серед міст та районів області.
Згідно статистичних даних станом на 01.12.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району відсутня.
Зайнятість населення та ринок праці. Протягом січня – жовтня 2017 року створено 975 робочих місць (юридичними особами – 96, фізичними особами – 101, зареєстровано фізичних осіб підприємців – 778), що більше відповідного періоду 2016 року на 88,2%. Завдання Програми на 2017 було – створення 950 нових робочих місць, тобто перевиконано на 25 робочих місць.
Протягом 2017 року за соціальними послугами до служби зайнятості звернулися 2297 незайнятих громадян, що менше 2016 року на 2,7%, з них статус безробітного отримали 934 особи (менше 2016 року на 11,5%). Всього на обліку в центрі зайнятості району перебувало 2731 громадянин, що менше 2016 року на 8,9%. Працевлаштовані протягом року 1820 осіб (66,6% незайнятого населення, яке перебувало на обліку), що більше  2016 року на 1,1%.
В громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 280 осіб (з них 108 осіб – за рахунок коштів підприємств), що більше до 2016 року на 1,8%. На проведення громадських робіт з сільськими та міською радами укладено 14 договорів, використано 304,1 тис.грн. на заробітну плату за рахунок Фонду та сільських і міського бюджетів.
Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями району протягом  2017 року склала 2043 од., що більше 2016 року на 179 од. Станом на 01.01.2018 року навантаження на 1 вільне робоче місце склало 2,5 особи,в 2016 році навантаження складало 6 осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття в районі станом на 01.01.2018 року становив 0,5% чисельності населення працездатного віку проти 0,7% відповідного періоду 2016 року.
Соціальне та пенсійне забезпечення.З питань призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива сектором прийому громадян протягом 2017 року прийнято 39658 громадян. Кількість одержувачів соціальних допомог станом на 01.01.2018 року становить 24932 (більше до початку року на 11,6%), в тому числі житлових субсидій становить – 12356 сімей (більше до початку року на 59,1%), державних соціальних допомог – 12145 (менше до початку року на 16,7%).
 Соціально-трудові відносини. Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» в районі на 273  підприємствах та організаціях району станом на 01.01.18 р. укладено  колективні договори, які спрямовані на покращення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального діалогу, реалізацію додаткових прав і гарантій працівників та роботодавців у сфері зайнятості, оплати та охорони праці. Досягнуто стовідсоткової повідомної реєстрації договорів. Рівень укладення колективних договорів на підприємствах, організаціях та установах району становить 93,8% до кількості суб’єктів господарювання, на яких реально можуть бути укладені колдоговори; забезпечено захист прав та інтересів 13652 чоловік, що складає 94,1% загальної чисельності працюючих.
Доходи бюджету. За 2017 рік до бюджетів усіх рівнів Виноградівського району надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) в сумі 348 215,2 тис.грн (без відшкодування податку на додану вартість), що більше від завдань Програми на 122115,2 тис.грн., або на 54,0 відс. та до 2016 року на 16,6 відс. або на 49 706,5 тис.грн.
До загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано доходів у сумі 244 320,3 тис.грн., що складає 107,9 відс. до затверджених місцевими радами показників з врахуванням змін, понад уточнений план надійшло 17 900,6 тис.грн. Виконання плану доходів загального фонду забезпечено всіма низовими бюджетами.
 До спеціального фонду за 2017 рік надійшло 31 115,0 тис. грн.при уточненому плані 28 665,0 тис.грн. Виконання досягнуто в розрізі всіх дохідних джерел спеціального фонду. Надходження доходів до спеціального фонду місцевих бюджетів, які є джерелом фінансування бюджету розвитку склали 5 498,0 тис.грн., або 144,8 відс. уточненого плану.
Видатки місцевих бюджетів. Видатки місцевих бюджетів за 2017 рік склали 1 105 472,7 тис. грн., що становить 96,7 відс. до планових показників. По загальному фонду використано 1 027 020,9 тис. грн., або 97,5 відс. до уточненого плану. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 78 451,8 тис. грн., або 86,7 відс. кошторисних призначень із змінами.
За рахунок коштів загального фонду за 2017 рік фінансувались поточні видатки, з яких на захищені статті спрямовано 84,9 відс. їх загального обсягу, зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 462 657,9 тис.грн. або 45,0 відс. на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 40,548,8 тис.грн. (3,5 відс.), на медикаменти та продукти харчування – 15 570,9тис. грн. (1,5 відс.), трансферти населенню (в тому числі пільги, субсидії та соціальні допомоги, що виплачуються за рахунок субвенцій з державного бюджету) –  345 525,8 тис. грн. (33,6 відс.).
Одним із вагомих фінансових ресурсів, який може бути використаний на фінансування захищених статей за наявності незабезпеченої асигнуваннями додаткової потреби в коштах є вільний залишок коштів на початок року
Із загального обсягу таких коштів на початок року у сумі 53 854,1 тис. грн. за   2017 рік  розподілено 49 208,8 тис. грн. або 91,4 відсотка.
Понадпланові надходження загального фонду зведеного бюджету району за 2017 рік  направлені на видатки  в сумі  25 399,3 тис.грн.
Найоб’ємнішою  галуззю є освіта . На її  утримання  направлено 363 471,7 тис.грн., що складає  35,4 відсотка  у загальних видатках.
Видатки на охорону здоров’я склали  117 635,1 тис.грн, що складає  99,5 відсотків  до уточненого плану.
Видатки  на утримання органів місцевого самоврядування становлять 29 122,3   тис.грн, або 96,5 відсотків  уточненого плану.
На житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів спрямовано 17 239,3 тис.грн.
Видатки на культуру склали 29 325,8 тис.грн., або 97,2 відсотків до уточнених призначень.
На соціальний захист та соціальне забезпечення направлено коштів в сумі 353 971,9 тис.грн. За рахунок даної галузі фінансуються територіальний центр, центр соціальної служби для молоді, надання матеріальних допомог та допомог на поховання, надається фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів та іншим категоріям населення. Крім цього фінансуються видатки на соціальний захист населення, заплановані в районному бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету.
По галузі фізкультура та спорт профінансовано коштів в сумі  4 819,9 тис. грн.
По капітальних видатках за  2017 рік профінансовано 42 759,0  тис. грн.   а саме:
– по закладах освіти  – 6 745,0 тис.грн.
– по закладах культури –  2 361,8 тис.грн
– по закладах охорони здоров”я –  702,2 тис.грн.
– по інших галузях –  32 950,0 тис.грн.
 Аналіз виконання основних показників економічного і соціального розвитку району  та моніторинг їх диміки засвідчує про значні позитивні зрушення у всіх галузях діяльності району, що піддтверджується перевиконнням завдань Програми щодо економічних, фінансових, соціальних, інфраструктурних показників розвитку району.
 Начальник відділу
економічного розвитку і торгівлі                                                                            В. Окутіна

 

Print Friendly, PDF & Email