У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 Про внесення змін до Програми покращення
умов обслуговування 
платників податків у
Виноградівській об’єднаній державній податковій            ПРОЕКТ
інспекції ГУ ДФС у Закарпатській
області на 2016-2018 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання райдержадміністрації від 20.04.2018 р. № 03-09/982, районна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити зміни до Програми покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області на 2016-2018 роки, схваленої рішенням восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 09.12.2016 № 208, а саме:

– Додаток та Паспорт до Програми викласти у новій редакції, що додаються.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів,                2018 року
№_____

                                                                             Додаток до Програми
(у редакції рішення районної ради
від ___________2018 р. №______)

                                    VIII Розрахунок потреби коштів для  реалізації заходів Програми

п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Зміст заходів програми Термін виконання Виконавці Джерело фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)
1 Впровадження нових форм обслуговування платників податків з використанням сучасних інформаційних технологій Матеріально-технічне забезпечення заходів Програми

-придбання комп’ютерної техніки

-придбання багатофункціональних пристроїв (принтер, сканер, ксерокс)

 

Протягом 2016 року Виноградівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Закарпатській області Районний бюджет 45,0
2 Впровадження нових форм обслуговування платників податків з використанням сучасних інформаційних технологій Матеріально-технічне забезпечення заходів Програми

-придбання комп’ютерної техніки

-придбання багатофункціональних пристроїв (принтер, сканер, ксерокс)

 

Протягом
2017 року
Виноградівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Закарпатській області Районний бюджет 00,0
3 Підвищення рівня добровільної сплати податків та удосконалення системи адміністрування податків і зборів, створення комфортних умов платникам податків і належного їх обслуговування. Матеріально-технічне забезпечення заходів Програми

-витрати на поточний ремонт цетру обслуговування платників.

 

Протягом
2018 року
Виноградівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Закарпатській області Районний бюджет 150,0
    всього 195,0

         Заступник голови районної ради                                                        А.А.Сверенко

                    Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення Програми

 

Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
2 Законодавчі підстави для виконання місцевої бюджетної програми: Ст. 17 Глави 2 «Закону про місцеві державні адміністрації»
3  Розробник Програми

 

Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
4 Співрозробники Програми

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління  районної державної адміністрації
5 Відповідальний виконавець Програми

 

Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
6 Учасники Програми Виноградівська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатської області
7 Термін дії Програми 2016-2018 роки
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  всього 195 тис.грн.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення  ,, Про внесення змін до Програми покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області на 2016-2018 роки, схвалено розпорядженням Виноградівської районної державної адміністрації  №3 08 від 13.10.2016 року

1.Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження
Проект розпорядження  розроблено для внесення змін до VIII-го розділу «Розрахунок потреби коштів для  реалізації заходів Програми покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області на 2016-2018 роки».
2.Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття розпорядження є покращення умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області.
3.Правові аспекти
Статті 6, 39, Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, ст. 91 Бюджетного кодексу України.
4.Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством і лише при умові наявності необхідних коштів.
5.Позиція заінтересованих органів Відсутня.
6.Регіональний аспект
Проект розпорядження не стосується розвитку адміністративно-територіальної одиниці.
7.Громадське обговорення
Даний проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.
8.Прогноз результатів
Виконання Програми сприятиме покращенню умов обслуговування платників податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області.

Заступник начальна інспекції                                                                            Н.В. Піцул

  21.03.2018 р.

 

Print Friendly, PDF & Email