У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми забезпечення безпеки
і правопорядку,
протидії тероризму, контрабанді,                            ПРОЕКТ  
нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності
на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання райдержадміністрації від 06.04.2018 р. № 03-09/901, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити зміни до Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 16.06.2016 р.№156, а саме:

1.1.Додаток 1 та Паспорт  до Програми викласти у новій редакції, що додається;

1.2.Пункт 7.2 розділу VII Програми викласти у наступній редакції: «Проведення заходів, спрямованих на виявлення і припинення зловживань посадовими і службовими особами митних, прикордонних, контролюючих органів»;

1.3.Пункт 7.5. розділу VII Програми викласти у наступній редакції: «Проведення заходів, спрямованих на організацію та забезпечення ефективної протидії можливим терористичним й диверсійним проявам у місцях масового скупчення людей та на об’єктах критичної інфраструктури Виноградівського району».

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 Голова районної ради                                                                            В.В. Любка

 м.Виноградів,                2018 року
№_____

ПАСПОРТ
Районної  програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки

Назва Програми Районна програма забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки
Підстава для розроб- лення Програми Лист Управління Служби безпеки України у Закарпатській області від 05.05.2016 року № 58/554-В.
Розробник Програми Юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Мета та завдання Програми Удосконалення оперативно-службової діяльності підрозділу Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення державної безпеки; покращення матеріально – технічного забезпечення підрозділу з метою збільшення ефективності його роботи та мобільності у реагуванні та попередженні злочинів, а також інших правопорушень; покращення роботи з питань попередження протиправних проявів і злочинів, інших негативних явищ
Основні заходи Програми Програма передбачає систему спеціальних операцій, спрямованих на запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, виявлення каналів контрабанди наркотичних засобів, зброї, затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення до відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, причетних до організації каналів контрабандної діяльності, і припинення корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань серед посадових осіб державних органів
Строки реалізації Програми 2016 – 2020 роки
Фінансове забезпечення Програми Прогнозований обсяг фінансування Програми на 2016-2020 роки  становить 240,0 тисяч гривень (за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, і лише при умові наявності необхідних коштів)
Очікувані результати реалізації Програми Виконання Програми сприятиме досягненню специфічних для району цілей і завдань на шляху удосконалення системи державної безпеки, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи
Керування Програмою і контроль за її реалізацією Контроль за реалізацію Програми покладається на райдержадміністрацію

Пояснювальна записка
 Районна програма забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки (далі за текстом – Програма) розроблена відповідно до статей 6, 25 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, листа  Управління Служби безпеки України у Закарпатській області від 05.05.2016 року № 58/554-В .
У зв’язку з внесенням змін до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів СБ України, з метою удосконалення роботи по боротьбі з тероризмом, контр розвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури регіону та враховуючи клопотання Управління Служби безпеки України у Закарпатській області від 22.03.2018 № 58/670-В, необхідно внести зміни до Програми.
Програма базується на принципах та положеннях законів України «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом»,  «Про засади запобігання корупції», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».
Виконання Програми сприятиме досягненню специфічних для району цілей і завдань на шляху удосконалення системи державної безпеки , зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Начальник юридичного відділу
апарату державної адміністрації                                                        О. Кіш

                                                                                                                                                                                             Додаток 1
                          до Програми

ЗМІСТ
потреби коштів для реалізації заходів Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки

№ п/п Назва Виконавці Джерело
фінансування
2016 р. тис.грн. 2017р. тис.грн. 2018р. тис.грн. 2019р. тис.грн. 2020 р. тис.грн.
1 Придбання спеціальних технічних засобів, оргтехніки, ПММ Виноградівський МРВ УСБУ  

Районний бюджет

40 50 50 50
2 Здійснення поточного ремонту адмінбудинку Виноградівського МРВ УСБУ Виноградівський МРВ УСБУ Районний бюджет 50
Всього за: 50 40 50 50 50  
Всього   240,0 тис.грн

 Заступник голови районної ради                                      А.А.Сверенко

Print Friendly, PDF & Email