З 1 січня 2018 року передбачено підвищення необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком до 25 років у 2018 році.

Мінімальний страховий стаж.

Законом України №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» з 1 січня 2018  року передбачено підвищення необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком до 25 років у 2018 році.

Вік виходу на пенсію залежить від кількості стажу та для забезпечення матеріального благополуччя пенсіонерів  нагадуємо , що для зарахування в страховий стаж у повному розмірі одного робочого місяця розмір внесків, що сплачується роботодавцем має бути не меншим мінімального страхового внеску, який визначається розрахунково, як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування , встановлених  законом на місяць , за який нараховується заробітна плата ( дохід) .

Звертаємо увагу , що з 01 січня 2018 року   мінімальний страховий внесок для фізичних осіб підприємців та найманих працівників становить 819,06 грн. на місяць (3723 грн. х 22 відсотки).

Водночас, для зарахування періодів здійснення  підприємницької діяльності до страхового стажу як повний місяць, необхідно сплатити  за місяць єдиний внесок в сумі не меншій , ніж мінімальний страховий внесок , тобто 819,06 грн.

Несплата таким особам єдиного внеску в мінімальному розмірі позбавляє їх права на зарахування цих періодів в повному обсязі  до страхового стажу , необхідного для призначення пенсії та страхових виплат за соціальним страхуванням.                                                         

 Доплата до мінімального страхового внеску.

Якщо особа не має необхідного страхового стажу, але в її трудовій діяльності є періоди, коли вона працювала неповний робочий час, прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнена не останнім днем календарного місяця, перебувала у відпустці без збереження заробітної плати (статті 25 та 26 Закону № 504/96-ВР) , тощо та отримувала заробітну плату у розмірі менше мінімального, вона може  здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

За статтею 24 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування» (далi – Закон) страховий стаж – це перiод (строк), упродовж якого особа пiдлягає загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню та за який щомiсяця сплачено страховi внески в сумi не, менш нiж мiнiмальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях. Неповний мiсяць роботи, якщо застрахована особа пiдлягала загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови, що сума сплачених за цей мiсяць страхових внескiв є не менш нiж мiнiмальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв є меншою за мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови вiдповiдної доплати до суми страхових внескiв таким чином, щоб загальна сума сплачених коштiв за вiдповiдний мiсяць була не менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Порядок проведення такої доплати визначено роздiлом 15 «Iнструкцiї про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України», затвердженої постановою правлiння Пенсiйного фонду України вiд 19.12.2003 р. № 21-1, зареєстрованою в Мiн’юстi України 16.01.2004 р. за № 64/8663.

Доплата до мiнiмального страхового внеску за неповний мiсяць роботи провадиться застрахованою особою на її бажання за даними персонiфiкованого облiку за пiдсумками року або пiд час виходу застрахованої ocoби на пенсiю за мiсцем проживання. Розраховують суми внескiв, якi потрiбно доплатити, органи Пенсiйного фонду на пiдставi даних реєстру застрахованих осiб про суми нарахованої заробiтної плати та нарахованих страхових внескiв за вiдповiднi перiоди роботи.

Особи, які бажають здійснити доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, подають до органів Пенсійного фонду заяву із зазначенням необхідного періоду. Спеціалісти управління Фонду на підставі даних персоніфікованого обліку складають повідомлення – розрахунок, в якому розрахована сума доплати. В свою чергу,  застрахована особа здійснює відповідну доплату протягом 10 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

Зазначені доплати здійснюються в разі необхідності зарахування неповного місяця роботи до страхового стажу як повного. Доплати до суми більшої, ніж мінімальний страховий внесок законодавством не передбачено. Зазначена норма Закону застосовується з 01.01.2004 року.

Для періодів до 01.01.2016, коли відбулася зміна розміру єдиного внеску, доплата до мінімального страхового внеску для найманих працівників розраховується з урахуванням розміру єдиного внеску відповідно до класу професійного ризику виробництва та утримання із заробітної плати,  які діяли у період, за який проводиться доплата.

Адміністрація Виноградівського об’єднаного управління ПФУ Закарпатської області

Print Friendly, PDF & Email