У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки               П Р О Е К Т

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації Кіша О.М., районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Взяти до відома інформацію юридичного відділу апарату районної державної адміністрації про хід виконання Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка  

м.Виноградів, _______   2018 року
№ ___

Звіт про хід виконання Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки

Виноградівська райдержадміністрація інформує про  виконання Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки, затвердженої Рішенням  четвертої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради Закарпатської області від 16 червня 2016 року № 156 (далі за текстом – Програма).

Основним завданням Програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо зниження загального рівня загроз інтересам держави, захист прав і законних інтересів мешканців району, зменшення рівня протиправних проявів на території контррозвідувального забезпечення за рахунок покращення мобільності працівників вищезазначених державних органів шляхом фінансування з районного бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан безпеки в районі.

При виконанні завдань та заходів Програми у 2017 році Виноградівським МРВ УСБУ в Закарпатській області спільно та із взаємодією з відповідними управліннями та службами Виноградівської районної  державної адміністрації, сільськими, селищними радами та іншими правоохоронними органами, розташованими на території району, було досягнуто удосконалення оперативно-службової діяльності підрозділу Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами міста щодо забезпечення державної безпеки; покращення матеріально – технічного забезпечення підрозділу; покращення роботи з питань попередження протиправних проявів і злочинів, інших негативних явищ.

Виконання запланованих Програмою заходів здійснюється  Виноградівським МРВ УСБУ в Закарпатській області із взаємодією з відповідними управліннями та службами Виноградівської районної  державної адміністрації, сільськими, селищними радами та іншими правоохоронними органами, розташованими на території району.

Контроль за виконанням вимог Програми здійснюється головою райдержадміністрації та головою районної ради шляхом заслуховування  відповідальної особи із взаємодії з правоохоронними органами державної адміністрації та керівництва Виноградівського МРВ УСБУ в Закарпатській області про результати її реалізації на нарадах при голові державної адміністрації та сесіях районної ради.

У разі змін у законодавчих актах України, які можуть впливати на результати реалізації запланованих Програмою заходів, передбачено винесення на розгляд сесії районної ради поправок і доповнень.

У результаті виконання заходів Програми за 2017 рік спостерігається зниження загального рівня загроз інтересам держави, зменшення впливу її організованих форм на економіку за рахунок створення належних умов для ефективного виконання службових обов’язків працівниками підрозділу СБУ; зменшення рівня протиправних проявів на території контр-розвідувального забезпечення за рахунок покращення мобільності працівників відділу; запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів, удосконалення методів боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини, проведення правової та виховної роботи з населенням, посилення координації дій правоохоронних органів та удосконалення співпраці з місцевими органами влади.

Відповідно до Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016 – 2020 роки, затвердженої Рішенням  четвертої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради Закарпатської області від 16 червня 2016 року № 156, з районного бюджету Рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання від 14.07.2017 р. № 334 було виділено 40 000,00 грн., які в ІІІ кварталі 2017 року використані в повному обсязі за призначенням по КЕВК 2210 на придбання паливно-мастильних матеріалів (Дизельне паливо, Бензин А-95).

Питання забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності перебуває на постійному контролі райдержадміністрації.

Начальник юридичного відділу апарату
районної державної адміністрації                                                        О. Кіш

 

Print Friendly, PDF & Email