У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я   

Про перейменування Підвиноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, пункту 4 статті 22 Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ Закону України «Про освіту», статті 90 Цивільного кодексу України, Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України» №911-19 від 24.12.2015 року з метою подальшого перспективного розвитку і удосконалення мережі загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Перейменувати Підвиноградівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені Виноградівської районної ради Закарпатської області на «Підвиноградівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Виноградівської районної ради Закарпатської області у зв’язку зі створенням у навчальному закладі дошкільного  підрозділу.
  2. Затвердити статут «Підвиноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Виноградівської районної ради Закарпатської області у новій редакції, що додається.
  3. Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації:
    3.1. подати в установленому законом порядку державному реєстратору необхідні документи для внесення відповідних записів до єдиного державного реєстру;
    3.2. внести зміни в штатний розпис установи у відповідності до діючих нормативних документів з врахуванням нової спеціалізації.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Костелебу-Веремчук Н.Ю.) та постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

Голова районної ради                                                                          В.В.Любка

м.Виноградів, __________ року
№ ___

Статут 

Print Friendly, PDF & Email