У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                      ПРОЕКТ

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів          Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до Програми фінансової підтримки навчальних закладів загальноосвітніх Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої сесії Виноградівської районної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. № 479, а саме:

− абзац 2 розділу 5 «Фінансування та контроль за виконання Програми», викласти у наступній редакції: «Орієнтовну потребу в коштах по роках викладено в заходах Програми.

− Додаток 1 до Програми «Заходи виконання Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018 -2019 роки» викласти у новій редакції (додається).

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Костелеба-Веремчук Н.Ю.) та на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                             В.В.Любка

м.Виноградів, ________ 2018 року
№____


Додаток 1 до Програми
(у редакції рішення районної
ради від _______2018 р. № ___)

Заходи
 виконання Програми фінансової підтримки загальноосвітніх
навчальних закладів Виноградівського району
всіх форм власності на 2018-2019 роки

Зміст заходів Джерела фінансування

Виконавці

Обсяги фінансування

тис.грн

У тому числі за роками тис.грн.

2018 рік 2019 рік
1. Фінансова підтримка оплати за використання природного газу

Районний бюджет

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності

420

200

220

2. Фінансова підтримка оплати за використання електроенергії

Районний бюджет

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності

250

120

130

3. Фінансова підтримка оплати за інші послуги,господарські товари, харчування

Районний бюджет

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності

500

200

300

             
  Разом:

1170

520

650

Заступник голови районної ради                                                    А.А.Сверенко

  

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018 -2019 роки 

1. Найменування Програми Програма фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018 -2019 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
3. Найменування розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон  України „Про освіту”, Закону України „Про загальну середню освіту”, „Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778
4. Розробник Програми Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
5. Відповідальні виконавці Програми Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності
6. Строки реалізації Програми 2018 – 2019 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Районний бюджет:

 

1170 тис. гривень

 

Print Friendly, PDF & Email