У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівському районі  на 2018-2020 роки

                                                                                                     

                            ПРОЕКТ

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 28.11.2018 №03-09/2795 районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівському районі  на 2018-2020 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації( Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3. Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва( Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка

м.Виноградів, ________ 2018 року

№ ____

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії районної  ради                                                                                                       .                    2018   №_________

 

Програма

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування  у Виноградівському районі

на 2018- 2020 роки  

 

  1. Загальні положення

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Виноградівського району  становить 274,4 км, з них : державного значення – 77,1 км., обласного значення – 108,8 км та районного значення – 88,5 км.

В зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення району є незадовільним. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального і поточного  середнього ремонтів, ямковістю уражені дороги, що забезпечують доступ до населених пунктів та окремих соціальних об’єктів.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток району, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

Верховною Радою України  затверджено зміни до Бюджетного кодексу  України та Закону України „Про джерела фінансування дорожнього господарства”, які набувають чинності з 01 січня 2018 року. Вказаними змінами передбачено створення територіальних дорожніх фондів за рахунок надходження з державного дорожнього фонду  субвенції місцевим бюджетам  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг в населених пунктах

Програма спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення робіт з будівництва, реконструкції,  капітального та поточного середнього ремонтів та утримання  місцевих доріг загального користування в населених пунктах району, забезпечення контролю за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

Законодавчою основою розроблення Програми є Закони України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України ”,  Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, ст.91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” (із змінами), „Про місцеве самоврядування в Україні”

  1. Мета Програми

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої мережі автомобільних доріг загального користування у районі та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

Пріоритетними напрямками під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг є:

забезпечення доступності сільських територій до районного центру та безпечного сполучення між населеними пунктами району;

забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів.

  1. Основні завдання та заходи Програми

Основними завданням Програми є:

збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

забезпечення надійного і безпечного руху місцевими автомобільними дорогами загального користування ;

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг;

підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.

Заходи з виконання Програми:

здійснення будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів доріг місцевого значення

виготовлення проектно-кошторисних документації на об’єкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг місцевого значення;

проведення робіт з утримання доріг загального користування місцевого значення;

співфінансування виконання дорожньо-ремонтних робіт на дорогах загального користування та вулицях в населених пунктах району.

Вид робіт на об’єктах (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний середній ремонт, поточний ремонт, утримання ) та загальна кошторисна вартість визначається відповідною проектною документацією, згідно чинного законодавства.

Об’єкти поточного ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення визначаються за результатами моніторингу стану доріг, враховуючи звернення органів місцевого самоврядування і мешканців району.      Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та  поточного ремонтів доріг місцевого значення затверджується райдержадміністрацією.

 

  1. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих та державного бюджетів,  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення фінансування Програми наведене у додатку до Програми.

Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

 

        5. Очікувані результати

 

Виконання Програми забезпечить:

збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування на території району;

ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках доріг загального користування ,шляхом проведення на них ремонтних робіт;

підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

створення умов доступності до населених пунктів району.

 

  1. Організація і контроль за виконанням Програми

 

Замовником з виконання робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг загального користування у районі є балансокористувачі: служба автомобільних доріг у Закарпатській області, обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація, сільські, селищні та міська ради.

Визначення виконавців робіт з ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення, в тому числі і визначення виконавця на здійснення технічного нагляду, здійснюється замовником.

Видатки  включаються до Виноградівського районного бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків на кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ) 6650 „Утримання та розвиток інфраструктури доріг”.

Структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до повноважень готують зведену інформацію про стан освоєння коштів на об’єктах та подають керівництву райдержадміністрації і районної ради з наступним звітуванням на сесії районної ради.

 

 ПАСПОРТ

Програми  будівництва, реконструкції, ремонту та утримання  місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівського району

на 2018 – 2020 роки

 

Ініціатор розроблення програми Виноградівська районна державна адміністрація

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми  За результатами апаратної нарди з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації від 6 листопада 2017 року

 

Розробник програми Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва  райдержадміністрації

 

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва  райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування

 

Учасники програми Фінансове управління, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, служба автомобільних одріг у Закарпатській області
Термін реалізації програми 3 роки
Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 2018 – 2020 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

Районний бюджет, сільські, селищні, міський бюджети, у межах їх наявних фінансових ресурсів
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

129200,0 тис.гривень

 

 

 

Додаток

до Програми

 Заходи 

з виконання Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування  у Виноградівському районі на 2018- 2020 роки

№ п/п Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. Всього коштів
2018 рік 2019 рік 2020 рік
1. Здійснення будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів доріг місцевого значення 15000,0 20000,0 25000,0 60000,0
2. Здійснення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів доріг місцевого значення 500,0 500,0 500,0 1500,0
3 Здійснення проектно-вишукувальних робіт та  капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури на місцевих дорогах загального  користування              600,0 600,0 500,0 1700,0
3. Проведення робіт з утримання доріг місцевого значення 8000,0 8000,0 8000,0 24000,0
4. Співфінансування виконання робіт з капітального та  поточного  ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного  та обласного значення  

5000,0

 

5000,0

 

5000,0

 

15000,0

5. Співфінансування виконання робіт з капітального та  поточного  ремонту доріг комунального значення у населених пунктах райну  

5000,0

 

5000,0

 

5000,0

 

15000,0

6. Придбання спеціалізованої техніки для ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення  

3000,0

 

4000,0

 

5000,0

 

12000,0

  Всього по Програмі 37100,0 43100,0 49000,0 129200,0

*Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми протягом року можуть уточнюватися.

 

 

Заступник голови районної  ради                                                                                                                        А.А.Сверенко

 

 

 


Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії районної ради  „ Про
Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у Виноградівському районі

 на 2018- 2020 роки”

           

1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства.                               Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Програма спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення робіт з будівництва, реконструкції,  капітального, поточного ремонтів, а також утримання місцевих доріг загального користування в населених пунктах району, забезпечення контролю за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

  1. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої мережі місцевих автомобільних доріг загального користування та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

Пріоритетними напрямками під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту є забезпечення доступності сільських територій до районного центру та безпечного сполучення між населеними пунктами району, а також забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів.

  1. Правові аспекти

Законодавчою основою розроблення Програми є Закони України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України ”,  Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, ст.91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, ”Про місцеве самоврядування в Україні”.    

  1. 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих  та державного бюджетів, у межах їх наявних фінансових ресурсів,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 129,2 млн.грн. Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

 

 

5.Регіональний аспект

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Виноградівського району  становить 274,4 км, зокрема, протяжність доріг державного значення – 77,1 км., обласного значення – 108,8 км та районного значення – 88,5 км.

В зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан доріг місцевого значення району є незадовільним. Дороги, що забезпечують доступ до населених пунктів та окремих соціальних об’єктів уражені ямковістю.  Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального ремонту.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток району, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

 

  1. Прогноз результатів

Виконання Програми забезпечить:

збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі місцевих автомобільних доріг загального користування в районі;

ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках доріг загального користування, шляхом проведення на них ремонтних робіт;

підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

 

Начальник відділу інфраструктури,                                                                              житлово-комунального господарства  

та будівництва  райдержадміністрації                                                І.Мельник

 

Print Friendly, PDF & Email