У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму створення та
впровадження містобудівного                                     ПРОЕКТ
кадастру  Виноградівського
 району на 2019 − 2023 роки

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі клопотання райдержадміністрації від 26.12.2018 р. №03-09/3104, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Виноградівського району на 2019 − 2023 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) здійснювати фінансування Програми в межах видатків, передбачених коштів районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Жупанин В.І.) та на постійну комісію з питань промисловості, будівництва,  транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                                В. В.Любка

м.Виноградів,                2019 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення

 Відповідно до норм чинного законодавства необхідно здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування містобудівного кадастру та служб містобудівного кадастру на районних рівнях.

  1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням центрального сховища даних (із включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, містобудівних кадастрів районного та міського рівнів та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності організаційних, технічних і технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

  1. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою створення та функціонування системи містобудівного кадастру є раціональне використання земельних ресурсів, збільшення доходної частини бюджету, забезпечення суб’єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією про діючі на території Виноградівського району містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості у процесі містобудівної та інвестиційної діяльності.

  1. Правові аспекти

Основні положення створення та впровадження містобудівного кадастру Виноградівського району розроблені на підставі Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами”, від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 року № 170 „Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу” , обласної Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2014-2018роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27.12.2013 року №849 (зі змінами 22.12.2016 № 598) з урахуванням результатів узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду ведення територіальних кадастрів.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

При формуванні проектів бюджету на 2019-2023 роки передбачати асигнування для фінансування заходів Програми.

  1. Позиція заінтересованих осіб

Відсутня.

  1. Регіональний аспект

Загальним результативним показником, який буде досягнуто за умови виконання Програми, є створення містобудівного кадастру регіонального та районного рівнів, як частини геоінформаційної системи та його ведення, з урахуванням даних Державного земельного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інформаційних систем.

  1. Громадське обговорення

Даний проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.

  1. Прогноз результатів

Реалізація містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені орган тізації та осіб актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані

 Просимо винести на чергове засідання сесії районної ради Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Виноградівського району на 2019 − 2023 роки та прийняти відповідне рішення.

Завідувач сектору
містобудування та архітектури                                                                   М.ТЕГЗЕ

Print Friendly, PDF & Email