У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про  внесення змін до Програми
матеріально – технічного забезпечення
підрозділу територіальної оборони
району на 2018 – 2019 роки
ПРОЕКТ       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оборону України», на підставі клопотання райдержадміністрації від 25.01.2019 р.03-09/260, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити зміни до Програми матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24.11.2017 р. № 436, виклавши Програму в новій редакції (додається).

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                                В.В. Любка

м.Виноградів, ___ ________    2019 року
№_

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від _________. №              

 

ПРОГРАМА
матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної
оборони району на 2018 – 2019 роки

  1. Загальні положення

Програма матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2018 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, розпорядження військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату від 16.08.17 № 157/7/4645 «Про розроблення Програми матеріально-техничного забезпечення підрозділів територіальної оборони які формуються в районах  територіальної оборони».

  1. Підстава для розроблення Програми

Програма розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньо – політичної ситуації, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України.

Прийняття Програми направлено на захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, підтримку військових формувань та правоохоронних органів держави, які забезпечують захист державного кордону України, важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створеного загону оборони з районного бюджету, місцевих бюджетів, та інших джерел, не заборонених законодавством.

  1. Мета Програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально – технічного забезпечення потреб особового складу загону територіальної оборони району предметами речового майна і спорядження, зміцнення його матеріально-технічної бази для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань.

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету та інших, незаборонених діючим законодавством України, шляхів фінанасування.

  1. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на Виноградівський  районний військовий комісаріат. Основним виконавцем заходів Програми є: Виноградівський районний військовий комісаріат.

  1. Заходи щодо фінансового забезпечення виконання Програми

п/п

Найменування Виконавці 2019 рік, тис. гривень
1 Закупівля матеріально-технічних засобів,  забезпечення речовим майном необхідних для  проведення розгортання та бойового злагодження підрозділу територіальної оборони Виноградівський районний військовий комісаріат

 

25
2 Закупівля паливно-мастильних матеріалів для проведення розгортання та бойового злагодження підрозділу територіальної оборони Виноградівський районний військовий комісаріат 25
3 Закупівля засобів мобільного  цифрового транкіннгового зв’язку.  

Виноградівський районний військовий комісаріат

200
         Всього 250
  1. Напрями діяльності і заходи Програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо функціонування загону територіальної оборони Виноградівського району та  матеріально – технічного забезпечення.

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад загону територіальної оборони Виноградівського району необхідним  спорядженням відповідно до існуючих норм, згідно з потребами.

  1. Очікувальні результати та ефективність Програми

Виконання заходів Програми дозволить:

– забезпечити підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;

– ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

– підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

– підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Ініціатори  розроблення Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Розробник Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Співрозробник Програми Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату державної адміністрації
Учасники Програми Виноградівський районний військовий комісаріат, районна рада, райдержадміністрація
Відповідальний виконавець Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Термін  реалізації Програми 2018 – 2019 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2018 рік – 50 тис.грн.

2019 рік – 250 тис.грн.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 250 тис.грн.

 Пояснювальна записка до проекту рішення „Про  внесення змін до Програми матеріально – технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2018 – 2019 роки”. 

Програма розроблена відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про оборону України”, Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України  від 23 вересня 2016 року № 406/2016, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1дск „Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України в 2018 році”. Зміни до Програми розроблені відповідно до листа військового комісара Виноградівського районного військового комісаріату від 14.01.2019 №68.

  Основною метою внесення змін до Програми є  проведення ряду заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки підрозділу територіальної оборони, який формується на території Виноградівський району, а саме:

створення польового табору для підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони;

забезпечення сучасними засобами зв’язку для управління підрозділу територіальної оборони;

проведення навчальних зборів з особовим складом підрозділу територіальної оборони;

завчасну підготовку до відмобілізування підрозділу територіальної оборони за штатом воєнного часу та належне матеріальне забезпечення.

Виконання заходів Програми забезпечить:

– підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;

– ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

– підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

– підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

Print Friendly, PDF & Email