У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про виконання районного
бюджету за 2018 рік                                                                            П РО Е К Т

Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2018рік, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік (додатки № 1, 2) по загальному фонду, а саме :

– по доходах в сумі 1 059 645 446 грн.
– по видатках в сумі 1 006 627 797  грн.
з перевищенням доходів над видатками в сумі  53 017 649 грн.

по спеціальному фонду, а саме :
– по доходах в сумі 38 670 375 грн.
– по видатках в сумі 45 834 755 грн.
з перевищенням видатків над доходами в сумі  7 164 380  грн.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                  В.В.Любка

 м.Виноградів, ________ 2019 року
№ ____

Додатки № 1, 2

Виконання районного бюджету за 2018 рік

За 2018 рік до районного бюджету  надійшло податків  та  зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів по  загальному та спеціальному  фондах в сумі 197 455,7 тис.грн., що на 24,8 відсотків або 39 276,5 тис. грн. більше, ніж за 2017 рік (158 179,2 тис. грн.).

Доходи загального фонду районного бюджету виконані в сумі 172 408,5 тис.грн., що становить 105,6 відсотків до уточненого плану та 122,8 відсотків до фактичних надходжень попереднього року (140 431,4 тис. грн).

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів районного  бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду становить 99,7 відсотка. За підсумками 2018 року обсяги надходжень вказаного податку становили 171 869,0 тис.грн., планові показники з врахуванням змін виконано на 105,5 відс., перевиконання становить 8 990,7 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 22,8 відс. або на 31 870,8 тис.грн.

Доходи спеціального фонду виконані в сумі 25 047,2 тис.грн., що становить 101,7 відсотка до уточненого плану на рік та 141,1 відсотка надходжень попереднього року.

Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (99,4 відс. обсягу надходжень спеціального фонду). У 2018 році надходження становили 24 909,6 тис. грн. проти 17 745,1 тис. грн. за попередній рік  і зросли  на 40,4 відсотка.

З бюджетів усіх рівнів по загальному та спеціальному фондах за відповідний період одержано субвенцій, дотацій на загальну суму 900 860,1 тис.грн. при уточненому плані 909 703,7 тис.грн. Сума трансфертів  збільшилась порівняно з  минулим роком на 165 415,7 тис.грн.

Видатки  загального та спеціального фондів  районного бюджету за  2018 рік  склали 1 052 462,6 тис.грн. при уточненому плані за вказаний період 1 112 750,1 тис.грн., виконання становить 94,6 відсотка. В порівнянні із відповідним періодом 2017 року загальний обсяг видатків районного бюджету зріс на 152 995,4  тис.грн.

Видатки галузі ,,Освіта” виконано за рік в сумі 375 973,6 тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету займає 35,7 відсотки. Обсяг видатків  на освіту у порівнянні з відповідним періодом  2017 року зріс на 86 939,1 тис. грн.

На ,,Охорону здоров’я” видатки за 2018 рік склали 141 495,8  тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету  займає 13,4 відсотка. За рахунок вищенаведених коштів проводиться фінансування районної лікарні, центру первинної медико санітарної допомоги та бухгалтерія. По програмах, затверджених по галузі ,,Охорона здоров’я” видатки склали у сумі 1 522,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг фінансування на дану галузь зріс на  17 275,9 тис.грн.

Видатки на соціальний захист населення за рік складають – 395 641,3 тис.грн. і займають у загальному обсязі видатків 37,6 відсотка. За рахунок даних коштів фінансується територіальний центр, центр соціальної служби для молоді, фінансування яких склало відповідно 4 165,4 тис. грн. та 1 149,4 тис.грн.  Також з районного бюджету надається фінансова підтримка громадським та ветеранським організаціям по програмах. На дану мету виділено 120,0 тис.грн. Районом отримано субвенції з державного бюджету на соціальні виплати в сумі 387 902,3 тис.грн.

На галузь ,,Культура” видатки за 2018 рік становлять 9 301,3 тис. грн. і  займають у загальному обсязі видатків районного бюджету – 0,9 відсотка. По програмах, затверджених по галузі ,,Культура” видатки склали 135,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг фінансування на дану галузь зменшилася на 15 664,5  тис. грн. (з 2018 року школи естетичного виховання фінансуються по галузі ,,Освіта”).

Видатки по фізичній культурі і спорту виконані за рік в сумі 3 668 тис. грн. або профінансовано на 99,1 відсотка  до уточненого плану за звітний період (уточнений план – 3 702,7 тис. грн.).

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 ,,Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” з 2018 року код 6300 змінено на 7300, код 6600 на 7400 та код 7300 на 7100.

За  2018 рік спрямовано  вільний залишок коштів загального фонду районного бюджету у сумі 15 039,0 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 9 667,4 тис.грн.).

Виділено кошти на видатки бюджету розвитку в сумі 12 199,4 тис.грн., з них:

  • на об’єкти освіти – 4 639,2 тис.грн.;
  • на об’єкти охорони здоров’я – 1 554,6 тис.грн.;

–  на соціальний захист та соціальне забезпечення – 753,9 тис.грн. (в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату  грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 702,6 тис.грн);

  • на об”єкти фізичної культури і спорту – 1085,1 тис.грн.;
  • на інші галузі – 346,5 тис.грн.;
  • субвенції низовим бюджетам – 3 820,1 тис.грн., в тому числі

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 1 245,5 тис.грн.; на співфінансування інвестиційних проектів: співфінансування до коштів ДФРР ,,Капітальний ремонт обласної дороги 0-07-03-05 Великі Ком”яти – Вилок на ділянці Шаланки – Перехрестя Виноградівського району – 1 000,0 тис.грн. та ,,Будівництво спортивного майданчика в с.Неветленфолу вул. Залізнична, 2а” – 640,0 тис.грн.; інші субвенції: капітальний ремонт та реконструкція в  Дротинському ДНЗ – 148,3 тис.грн., Матіївському ДНЗ – 399,4 тис.грн та будинку культури с.Дюла – 386,9 тис.грн.

Виділено з районного бюджету на програму ,,Власний дім” по загальному фонду – 470,0 тис.грн, та 660,0 тис.грн – по спеціальному фонду для надання  кредитів індивідуальним сільським забудовникам району.

 

Начальник фінансового управління                                            В.ВАРГА

           

 

 

Print Friendly, PDF & Email