Законом України №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» з 1 січня 2018  року передбачено підвищення необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком до 25 років у 2018 році,  26 років у 2019 році  і т.д.

Якщо особа не має необхідного страхового стажу, але в її трудовій діяльності є періоди, коли вона працювала неповний робочий час, прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнена не останнім днем календарного місяця, перебувала у відпустці без збереження заробітної плати (статті 25 та 26 Закону України №504 «Про відпустки»), тощо та отримувала заробітну плату у розмірі менше мінімального, вона може  здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

За статтею 24 Закону України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування» страховий стаж – це перiод (строк), упродовж якого особа пiдлягає загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню та за який щомiсяця сплачено страховi внески в сумi не, менш нiж мiнiмальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях.

Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв є меншою за мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови вiдповiдної доплати до суми страхових внескiв таким чином, щоб загальна сума сплачених коштiв за вiдповiдний мiсяць була не менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Доплата до мiнiмального страхового внеску за неповний мiсяць роботи провадиться застрахованою особою на її бажання за даними персонiфiкованого облiку за пiдсумками року або пiд час виходу застрахованої ocoби на пенсiю за мiсцем проживання. Розраховують суми внескiв, якi потрiбно доплатити, органи Пенсiйного фонду на пiдставi даних реєстру застрахованих осiб про суми нарахованої заробiтної плати та нарахованих страхових внескiв за вiдповiднi перiоди роботи.

З 1 січня 2019 року мінімальний страховий внесок для фізичних осіб підприємців та найманих працівників становить 918,06 грн. на місяць (4173 грн. х 22 відсотки). 

Особи, які бажають здійснити доплату до суми страхових внесків подають до органів Пенсійного фонду заяву із зазначенням необхідного періоду. Спеціалісти управління Фонду на підставі даних персоніфікованого обліку складають повідомлення – розрахунок, в якому розрахована сума доплати. В свою чергу,  застрахована особа здійснює відповідну доплату протягом 10 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

Зазначені доплати здійснюються в разі необхідності зарахування неповного місяця роботи до страхового стажу як повного. Доплати до суми більшої, ніж мінімальний страховий внесок законодавством не передбачено. Зазначена норма Закону застосовується з 01.01.2004 року.

  Адміністрація Виноградівського
об’єднаного управління ПФУ

 

Print Friendly, PDF & Email