У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки ПРОЕКТ       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 02.02.2018 р. № 513 у новій редакції, а саме:

1.1. Розділ 6 «Контроль за виконанням заходів Програми» викласти в наступній редакції:

«Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико- санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня.

Відповідальні виконавці Програми: Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня.

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ охорони здоров’я Виноградівської райдержадміністрації» ;

1.2. Додаток до Програми «Заходи фінансування Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки» та Паспорт програми викласти в новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                        В. В. Любка

м.Виноградів, ___ ________    2019 року
№_______

Додаток до Програми

 Заходи фінансування Програми
зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я
комунальної власності Виноградівського району на 2017 – 2020 роки

з/п

Найменування заходу Виконавці Терміни
виконання
(роки)
Орієнтовні обсяги фінансування
Загальний обсяг фінансування

(тис. грн)

За роками виконання
2017 2018 2019 2020
1. Будівництво, реконструкція, проведення поточних та капітальних ремонтів об’єктів охорони здоров’я району, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня 2017-2020 20000 5000 5000 5000 5000
2. Забезпечення  медичним обладнанням  лікувально-профілактичних закладів району  (згідно табелів оснащення) Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
2017-2020 8000 2000 2 000 2 000 2 000
3. Забезпечення санітарним, реанімаційним автотранспортом та паливно-мастильними матеріалами лікувально-профілактичних закладів району Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги», Вин- оградівська районна лікарня 2017-2020 6 000 1 000 1 000 2 000 2 000
4. Забезпечення сучасними інформаційними технологіями, в т. ч. друкарською продукцією, канцелярськими та господарськими товарами лікувально-профілактичних закладів району. Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико- санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
2017-2020 950 2 00 2 00 250 300
5. Проведення ремонту та повірки медичної апаратури лікувально-профілактичних закладів району Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико -санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
2017-2020 500 100 100  

 

150

 

 

150

6. Витрати на відрядження та навчання працівників лікувально-профілактичних закладів району. Комунальне некомерційне підприємство «Виногра-дівський центр первинної медико- санітарної допомоги», Виноградівська районна лікарня 490 100 120  

 

 

120

 

 

 

150

    Усього 2017-2020 35940 8400 8420 9520 9600

 

Заступник голови районної ради                                                                А.А.Сверенко

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017- 2020 роки 

1 Назва програми Програма зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності району на 2017 – 2020 роки
2 Ініціатор розроблення програми Постійна комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
3 Передумови для

розробки програми

Недостатня матеріально – технічна база закладів охорони здоров’я району, недостатній рівень фінансування системи охорони здоров’я, що не відповідає сучасним вимогам
4 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
5 Розробник Програми Постійна комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я »
6 Співрозробники Програми
7 Відповідальний виконавець Програми Комунальне некомерційне підприємство «Виногра-дівський центр первинної медико- санітарної допомоги»,
Виноградівська районна лікарня
8 Термін реалізації Програми 2017 – 2020 роки
9 Фінансування заходів Програми Фінансування заходів програми здійснюється в установленому законодавством порядку за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

У тому числі:

 

 

 

ВСЬОГО: 35940,0 тис. грн.

11 коштів місцевого бюджету 2017 рік – 8400,0  тис. грн.
2018 рік – 8420,0  тис. грн.
2019 рік – 9520,0  тис. грн.
2020 рік – 9600,0  тис. грн.

 

Print Friendly, PDF & Email