У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _______________
СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш  Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення районної ради «Про затвердження Статуту комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області у новій редакції»
від 21.03.2019 р. № 687

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України  «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами) та від 22 серпня 2018 року № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивних центрів»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Штатний розпис комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області, який затверджений рішенням районної ради від 21.03.2019 року № 687 «Про затвердження Статуту комунальної установи  «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області, затвердити у новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.) та постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Любка

м. Виноградів,_________ 2019 року
№__

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                         рішенням районної ради
                                                                                         від ___________   №____

Штатний розпис
комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1» Виноградівської районної ради Закарпатської області 

п/п

Назва посади Кількість штатних

одиниць

Примітки
1. Директор інклюзивно-ресурсного центру 1  
2. Вчитель-логопед 1  
3. Вчитель-дефектолог
(сурдопедагог)
1  
4. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог) 1  
5. Вчитель-дефектолог (олігофренопедагог) 1  
6. Вчитель-реабілітолог 1  
7. Практичний психолог 1  
8. Практичний психолог 1  
9. Головний бухгалтер 1  
10. Прибиральниця 1  
11. Медична сестра 1  
12. Водій 1  
Всього 12  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради “Про внесення змін до рішення районної ради від 21.03.2019 р. № 687” .

Даним рішення буде здійснено внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області, що дозволить належним чином організувати діяльність інклюзивно-ресурсного центру, сприяє реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

  1. Мета і шляхи її досягнення

Дане рішення розроблено з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Завданням фахівців інклюзивно-ресурсного центру є здійснення консультативної, методичної, психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, аналітичної, прогностичної, профілактичної, просвітницької діяльності. Розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання дітей з особливими освітніми потребами, тому числі дітей  з інвалідністю з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

  1. Правові аспекти

Закон України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України ,,Про місцеві державні адміністрації”, Закон України  „Про освіту”,  „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 „Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр” (зі змінами) та від 22 серпня 2018 року № 617 „Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивних центрів”, листи Департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 30.08.2018 №01-15/3493 та 21.09.2018 №01-15/3899  „Про інклюзивно-ресурні центри”.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект рішення про внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області потребує  фінансування із районного бюджету в межах передбачених асигнувань.

  1. Позиція зацікавлених органів

Проект рішення про внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області буде погоджено з усіма зацікавленими органами та посадовими особами.

6.Регіональний аспект

Зміна до штатного розпису надасть змогу створити новий освітній простір для доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.

  1. Громадське обговорення

Прийняття рішення про внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області не потребує проведення громадського обговорення.

  1. Прогноз результатів

Прийняття рішення щодо внесення змін до штатного розпису комунальної установи ,,Виноградівський районний інклюзивно-ресурсний центр №1” Виноградівської районної ради Закарпатської області забезпечить організацію діяльності інклюзивно-ресурсного центру та реалізацію права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

 

Начальник  управління освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації                                                  М.СІГЕТІЙ

Print Friendly, PDF & Email