У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ сесія сьомого СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

Про реорганізацію шляхом                                                                       ПРОЕКТ

перетворення Виноградівської

районної лікарні  в комунальне

 некомерційне підприємство

Виноградівська районна лікарня

Виноградівської районної ради

Закарпатської області

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 52-54, 59, 78, 137 Господарського кодексу України, статей 104-108 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. №208 «Про деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2010 р. №734 «Про затвердження Примірного статуту закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг», враховуючи розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації від 12.07.2019 № 172 «Про вихід Виноградівської районної державної адміністрації із засновників Виноградівської районної лікарні», з метою оптимізації роботи районних медичних закладів  вторинного  рівня, підвищення рівня надання медичних послуг населенню Виноградівського району та економії фінансових ресурсів, районна рада:

 

В И Р І Ш И Л А

 

  1. Реорганізувати Виноградівську районну лікарню (місцезнаходження юридичної особи: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул.Лікарняна, 13) шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області.
  2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичних осіб шляхом перетворення.
  3. Голові районної ради утворити комісію з реорганізації шляхом перетворення Виноградівської районної лікарні.
  4. Комісії з реорганізації шляхом перетворення:

4.1. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з реорганізацією юридичної особи шляхом перетворення відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.2. Повідомити в установленому чинним законодавством України порядку працівників Виноградівської районної лікарні про реорганізацію закладу. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників Виноградівської районної лікарні у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

4.3. Провести інвентаризацію майна Виноградівської районної лікарні.

4.4. Скласти передавальний акт та подати на затвердження до Виноградівської районної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до Виноградівської районної лікарні.

4.5. Вжити  інших заходів, пов’язаних з реорганізацією шляхом перетворення, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                             В.В. Любка

м.Виноградів, _________ 2019 року

Print Friendly, PDF & Email