У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення Виноградівської районної ради           П Р О Е К Т

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернутися до Верховної Ради України, Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради щодо збереження Виноградівського району як самостійної адміністративно-територіальної одиниці в межах Закарпатської області (текст Звернення додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.) та на постійну комісію з питань з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                          В.В. Любка

 м.Виноградів, ________ 2019 року

Верховна Рада України

Закарпатська ОДА

Закарпатська обласна рада

 

ЗВЕРНЕННЯ
Виноградівської районної ради

Децентралізація влади неминуче тягне за собою необхідність внесення змін до адміністративно-територіального устрою.

За новою моделлю адміністративно-територіального устрою відбудеться значне скорочення адміністративних одиниць – у планах замість 490 районів сформувати 102, що дасть змогу сформувати якісні потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави.

З теперішніх 13 районів Закарпаття, згідно із запропонованим Міністерством регіонального розвитку проєктом територіального устрою субрегіонального рівня, мають бути утворені чотири райони. Відтак Виноградівський район може увійти до складу Хустського району  з адміністративним центром у місті Хуст.

Ми, депутати Виноградівської районної ради, переконані, що комплексне забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів нашого району можливе тільки в єдиному адміністративному районі − Виноградівському. Тому просимо при формуванні адміністративно-територіального поділу в Україні зберегти Виноградівський район. Адже найважливішим чинником при формуванні районів залишається спроможність надання адміністративних, соціальних та інших послуг на рівні визначених державою стандартів. Ефективність надання таких послуг, насамперед, повинна забезпечуватися доступністю для жителів інших громад району до адміністративного центру, що включає, зокрема, географічне розташування. Тому за принципом формування району з адмінцентром в місті Хуст нівелюватиметься один з головних критеріїв самої адміністративно-територіальної одиниці – доступність та якість надання цих послуг жителям насамперед віддалених населених пунктів.

Варто зазначити, що територія Виноградівського району складає 697 км². Місто Виноградів логістично зручне для транспортного зв’язку віддалених сіл, а перенесення адміністративного центру, без сумніву, віддалить населені пункти від райцентру та погіршить транспортне сполучення між ними. До прикладу, відстань від села Неветленфолу Виноградівського району до міста Хуст складає близько 45 км. Натомість до Виноградова – 21,3 км. Також близько 40 км від міста Хуст до селища Королево, сіл Новоселиця, Хижа, які географічно розташовані неподалік. Однак через погане транспортне сполучення жителям цих населених пунктів Виноградівського району, а також і багатьох інших, туди нелегко добратися.

Для збереження району існують вагомі підстави, в тому числі історичні, етнічні, соціально-економічні, географічні, демографічні, культурно-мистецькі особливості. На території району проживають представники різних національностей, серед яких найбільше представлені українці та угорці. Угорців у свою чергу на Виноградівщині проживає близько 26,2%. Варто врахувати також й те, що район прикордонний − на півдні району проходить кордон України з Румунією, а на південному заході — з Угорщиною.

Тому найбільш доцільним з точки зору географічного розташування, транспортної доступності, рівномірної віддаленості всіх населених пунктів до адміністративного центру є розміщення адміністративного районного центру в місті Виноградів. Адже в іншому випадку це значно ускладнить надання медичних, соціальних та адміністративних послуг для місцевих жителів. Збереження району дасть також можливість розвивати автентичний фольклор місцевого населення, інвестиційну привабливість самобутніх сіл.

Орім того, госпітальний округ з центром в місті Виноградів в повній мірі забезпечить надання якісної медичної допомоги, адже у Виноградівській районній лікарні працює більше як 200 висококваліфікованих лікарів, майже 500  осіб середнього та 270 осіб молодшого медперсоналу. На сьогодні районна лікарня має вищу акредитаційну допомогу, а медики також мають можливість обслуговувати угорськомовне населення. Районна лікарня оснащена апаратурою, що забезпечує проведення медичних втручань та заходів з надання вторинної медичної допомоги. Тільки хірургічною службою районної лікарні щорічно проводиться близько тисячі оперативних втручань. Впроваджено в практику лапароскопічні операції, як сучасний метод лікування жовчнокам’яної хвороби. У пологовому відділенні щорічно народжує понад 1500 жінок, в тому числі з Іршавського, Берегівського районів. У відділенні цілодобово працює неонатологічний пост з палатою інтенсивної терапії, яка оснащена сучасною апаратурою для надання реанімаційної та інтенсивної медичної допомоги новонародженим. Також велика увага приділяється національним меншинам, які компактно проживають на території району.

У місті Виноградів працює єдиний в області сучасний медико-соціальний заклад «Хоспіс». Також в районній лікарні функціонує перша в Україні виїзна бригада з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома», на базі якої здійснювались навчання медичних працівників інших областей. З 2010 року в районної лікарні функціонує сателітне гемодіалізне відділення обласної клінічної лікарні ім. Новака, де проходять лікування мешканці Берегівського, Виноградівського, Іршавського районів.

Необхідно зазначити, що через територіальне розміщення району та самої лікарні, наявність у Виноградові висококваліфікованого медичного персоналу та створених умов для надання якісних медичних послуг ІІ рівня, місцеві жителі в найкоротший термін можуть отримати медичну допомогу.

Враховуючи усе вищезазначене, просимо при проведенні адміністративно-територіальної реформи зберегти Виноградівський район як самостійну адміністративно-територіальну одиницю в межах Закарпатської області.

Звернення прийнято на засіданні ________Виноградівської районної ради _____________ 2019 року

Депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області сьомого скликання

Print Friendly, PDF & Email