У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про створення Комунальної установи
 «Центр з обслуговування закладів освіти
Виноградівського району»
Виноградівської районної ради                                            ПРОЕКТ
Закарпатської області

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 57 Господарського кодексу України, статтями 87, 90, 169 Цивільного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою реалізації державної політики у сфері забезпечення закладів освіти,  районна рада

В И Р І Ш И Л А : 

 1.Утворити Комунальну установу «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

2.Затвердити Статут Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 1).

3.Затвердити структуру та чисельність Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»  Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 2).

4.Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області Копчу Надію Андріївну.

5.Затвердити Положення про конкурсний відбір на посаду директора Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області (додаток 3)

6.Доручити тимчасово виконуючому обов’язки  Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області подати необхідні документи для державної реєстрації комунальної установи та здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення діяльності установи.

7.Надати комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області повноваження щодо управління закладами освіти спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району, засновником яких є Виноградівська районна рада Закарпатської області, зокрема:

– здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

– здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладу освіти;

– забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

8.Вилучити з 1січня 2020 року з оперативного управління управління освіти, молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району, управління від імені яких здійснює Виноградівська районна рада Закарпатської області.

9.Передати з 1 січня 2020 року в оперативне управління Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області майно спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району, управління від імені яких здійснює Виноградівська районна рада Закарпатської області.

10.Відділу з питань приватизації майна в районі Виноградівської районної ради на основі актів приймання-передачі укласти з керівником  комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області договір на закріплення майна на праві оперативного управління та надати на затвердження голові районної ради.

11.Доручити  голові районної ради:

11.1.Укласти контракт з директором  Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

11.2.Затверджувати штатний розпис Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області;

11.3.Утворити комісію з приймання-передачі майна з оперативного управління відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації в оперативне управління Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради (Сверенко А.А.).

Голова районної ради                                                                              В.В.Любка

м.Виноградів,  _______ 2019 року
№ 

Print Friendly, PDF & Email