ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ 

         2019                м. Виноградів                   №____       

                                                                 

Про Програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019-2021 роки                            ПРОЄКТ

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пробацію», на підставі клопотання районної державної адміністрації від23.10.2019 р. №03-09/2622, районна рада в и р  і ш и л а:

1.Затвердити Програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019-2021 роки, що  додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В. Любка 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення районної ради
_____.2019 р. №  _____

 ПРОГРАМА
Забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019 – 2021 роки

 1. Загальні положення

Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів у районі на 2019 – 2021 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до Закону України ,,Про пробацію”.

 1. Мета Програми

 Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері пробації шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення суб’єктами пробації повторних кримінальних правопорушень, а також налагодження дієвої співпраці Виноградівського районного відділу філії  Державної установ ,,Центр пробації” в Закарпатській області та Виноградівської райдержадміністрації у зазначеній сфері.

 1. Статистичні дані за 2018 рік

Перебуває на обліку  на кінець звітного періоду – 129 осіб, з них:

засуджені до покарання у виді позбавлення права займати певні       посади або займатися певною діяльністю                          –   4

засуджені до покарання у виді громадських робіт            –  12

звільненні від відбування покарання з випробуванням     – 113

(в тому числі неповнолітніх)                                                –  10

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є підвищення якості роботи працівників районного сектору з питань виконання кримінальних покарань та пробації щодо забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів, створення належних умов праці персоналу районного сектору з питань виконання кримінальних покарань та пробації, та належних умов для суб’єктів пробації під час перебування на обліку та проведення з ними відповідної профілактичної роботи.

Для досягнення поставлених цілей будуть здійснюватися заходи,згідно з додатком 1 до Програми.

 1. Джерела та обсяги фінансування Програми

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України.

 6.Очікувані результати

 ВиконанняПрограмидастьзмогу забезпечити:

Створення нормальних умов роботи для фахівців уповноваженого органу з питань пробації;

Створення ефективної системи пробації за для виконання завдань передбачених Законом України  ,,Про пробацію”;

Створення сприятливих умов для профілактики повторної злочинності серед осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавлення волі та звільнених  відвідбування покарання з випробуванням;

Зменшення кількості повторних кримінальних правопорушень особами, засудженими до покарань не пов’язаних з позбавлення воліта звільнених відвідбування покарання з випробуванням;

Створення системи ресоціалізації осіб, які звільнені з місць позбавлення або обмеженняволі, їх працевлаштування та пристосування їх до умов соціального середовища.

 1. 7. Контроль за ходом виконанням Програми

 Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації спільно з Виноградівським районним відділом  філії Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області.

                                                                                                                     Додаток

                                                                                                       до Програми

ПАСПОРТ

Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки

Найменування Програми Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів урайоні на 2019– 2021 роки
Підстава для розроблення Програми Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про пробацію”
Ініціатори розроблення Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області
Розробник Програми Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації
Співрозробник Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області
Відповідальні виконавці Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області,

Виноградівська райдержадміністрація

Учасники Програми Виноградівський районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області,

Виноградівська райдержадміністрація

Строки реалізації Програми 2019 – 2021 роки
Фінансове забезпечення Програми Забезпечення реалізації заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів  районного бюджету

Для реалізації заходів Програми необхідне фінансування у сумі 150 тисяч гривень

 

 

Заступник голови районної ради                              А.Сверенко

Додаток 2
до Програми

ЗАХОДИ
Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки

з/п

Заходи  програми Термін

вико-

нання

 

Виконавці Джерела

фінансування

Обсяги фінансування

тис. грн.

Очікувані результати
1. Проведення поточного ремонту приміщень  районного відділу філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області, в тому числі  приміщення для індивідуальних бесід з особами, які перебувають під пробаційним наглядом, та приміщення для очікування ними зустрічі з працівникомпробації 2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області (за згодою) Районний бюджет 10,0

10,0

10,0

Забезпечення належних умов праці
2. Забезпечення соціального супроводу, контролю за виконанням обов’язків призначених засудженим судом та проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, які звільнені від відбування покарання з випробуванням та особами, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі з метою недопущення вчинення даною категорією осіб повторних злочинів та правопорушень 2019 -2021 роки

 

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області(за згодою), спостережна комісія при  райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання зазначених заходів
3. Здійснення соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, здійсненнязаходівзабезпечення їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактики агресивної поведінки, мотивації позитивних змін особистості, поліпшення соціальних стосунків 2019 -2021 роки

 

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області(за згодою), Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді,  служба у справах дітей райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання зазначених заходів
4. Здійснення роз’яснювальних та освітньо-виховних заходів у навчальних закладах району із залученням фахівців з тематики профілактики протиправної поведінки 2019 -2021 роки

 

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області(за згодою), Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді,  служба у справах дітей райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання зазначених заходів
5. Здійснення виконання вимог  законодавства при складанні досудової доповіді та забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності 2019 -2021 роки

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області (за згодою) Коштів не потребує

 

Забезпечення виконання вимог законодавства із зазначених питань
6. Проведення спільних заходів у сфері соціальної підтримки осіб, засуджених до покарання, не пов’язаних з позбавлення волі шляхом розширення доступу до інформації про права та обов’язки у сфері реалізації права на працю, соціальний захист, можливості та послуги державних органів та установ 2019 -2021 роки

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області (за згодою), Виноградівська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою), управління  соціального захисту населення райдержадміністрації Коштів не потребує

 

Забезпечення проведення зазначених заходів
7. Реалізація заходів державної політики та надання допомоги особам, які засуджені, до покарань не пов’язаних з позбавлення волі з метою запобігання впливу на них криміногенних факторів, скоєння рецидивних злочинів та пристосування їх до умов соціального середовища 2019 -2021 роки

 

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації”, в Закарпатській області Коштів не потребує

 

Забезпечення реалізації зазначених заходів
8. Придбаннякомп’ютерноїтехніки 2019 рік

2020 рік

2021 рік

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області Районний бюджет 20,0

20,0

20,0

Забезпечення комп’ютерноютехнікою
9. Придбанняофісних меблів 2019 рік

2020 рік

2021 рік

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області Районний бюджет 10,0

10,0

10,0

Забезпечення офісними меблями
10. Придбання канцелярських товарів 2019 рік

2020 рік

2021 рік

Районний відділ філії  Державної установи ,,Центр пробації” в Закарпатській області Районний бюджет 10,0

10,0

10,0

Забезпечення канцелярськими товарами
Обсяги фінансування, 2019 рік

2020 рік

2021 рік

50,0

50,0

50,0

ВСЬОГО :                                                                                                      150 тисяч гривень

 

Заступник голови районної ради                                                                                                                                                 А.Сверенко

 

 Пояснювальна записка

до проекту рішення „Про Програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки”

 1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження

Виконання вимог Закону України „Про пробацію”

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері пробації шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення суб'єктами пробації повторних кримінальних правопорушень, а також налагодження дієвої співпраці Виноградівського районного відділу філії  Державної установ « Центр пробації» в Закарпатській області та Виноградівської райдержадміністрації у зазначеній сфері

 

 1. Правові аспекти

Закон України „Про пробацію”

 

 1. Фінансово-економічне обгрунтування

Фінансування здійснюється коштами районного бюджету

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Даний проект розпорядження стосується Виноградівського районного відділу філії  Державної установ « Центр пробації» в Закарпатській області та Виноградівської райдержадміністрації 

 1. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці

 1. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення

 1. Прогноз результатів

Прийняття розпорядження дасть можливість забезпечити виконання заходів Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів в районі на 2019 – 2021 роки.

 

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації                                                                О. Кіш

 

____  __________  2019 р.


 

Print Friendly, PDF & Email