ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ __________  СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 

______. 2019                                м. Виноградів                     №

 

Про районний бюджет на 2020 рік

Відповідно до статті 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного кодексу України районна рада в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2020 рік:

–  доходи районного бюджету у сумі 665 998 951 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 663 440 600 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 2 558 351 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

–  видатки районного бюджету у сумі 665 535 051 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 662 976 700 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 558 351 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі  900 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

– надання кредитів з районного бюджету у сумі 1 363 900 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету –          463 900 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 900 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету   у розмірі 500 000  гривень, що становить 0,07% видатків загального фонду районного бюджету

–  резервний  фонд районного бюджету у розмірі 463 990гривень, що становить 0,07% видатків загального фонду районного бюджету.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Взяти до уваги, що В.Паладською, Чернянською сільськими та Вилоцькою селищною радами на виконання ст. 89 Бюджетного кодексу України (зі змінами) передається в оперативне управління майно дошкільних навчальних закладів відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації.
 4. Відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу України (зі змінами) забезпечити фінансування дошкільних навчальних закладів В.Паладської, Чернянської сільських та Вилоцької селищної рад за рахунок коштів районного бюджету.
 5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 9 668 530 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 6. Установити, що суми іншої додаткової дотації з районного бюджету бюджетам сіл, селищ, міста перераховуються органами державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління райдержадміністраціі за рахунок загального фонду районного бюджету до 10 числа місяця наступного за звітним; а за рік – в термін до 30 грудня.
 7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.   

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам.
 2. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплата  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва у період між пленарними засіданнями сесій районної ради :

15.1. Здійснювати протягом 2020року розподіл та перерозподіл:

обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

15.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

15.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.

15.4. За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об»єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно- кошторисних документацій, назв об»єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2020 рік.

15.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому управлінню районної державної адміністрації врахувати такі зміни під час складання й виконання розпису районного бюджету на 2020 рік.
 2. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 4. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань ринкових відносин, планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації.

  

Голова районної ради                                                                             В.Любка

 

Додатки до проекту рішення

Print Friendly, PDF & Email