ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 ______. 2019                                               м. Виноградів                                               №

Про Програму матеріально-
технічного забезпечення підрозділу                                           ПРОЄКТ
територіальної оборони  району
на 2020-2021 роки

Відповідно статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про оборону України”, Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, на підставі клопотання районної державної адміністрації від9.12.2019 року № 03-09/3074, районна рада
в и р і ш и л а:

1.Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2020-2021 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених  районними бюджетами на відповідні роки.

3.Виноградівському районному військовому комісаріату щорічно до 20 січня інформувати районну раду  про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                             В. Любка

 

 

Пояснювальна записка

Програма розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про оборону України”, Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, розпорядження військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату від 16.08.17 № 157/7/4645 „Про розроблення Програми матеріально-техничного забезпечення підрозділів Тро які формуються в районах Тро”.

Програма розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньо політичної обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України.

Прийняття Програми направлено на захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, підтримку військових формувань та правоохоронних органів держави, які забезпечують захист державного кордону України, важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створеного загону оборони з районного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Основною метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу загону територіальної оборони району предметами речового майна і спорядження, зміцнення його матеріально-технічної бази для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань.

Виконання Програми забезпечить:

– підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;

– ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

– підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

– підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

 

Завідувач сектору з питань ЦЗ                                                               Ю. Фурик

09.12.19

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії районної ради
Від ______ 2019 

 ПРОГРАМА
матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної
 оборони району на 2020 – 2021 роки

  1. Загальні положення

Програма матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони району на 2020 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, законів України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про оборону України”, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, розпорядження військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату                від 16.08.2017 № 157/7/4645 „Про розроблення Програми матеріально-техничного забезпечення підрозділів територіальної оборони які формуються в районах Тро”.

  1. Підстава для розроблення Програми

Програма розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньо-політичної ситуації, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України.

Прийняття Програми направлено на захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, підтримку військових формувань та правоохоронних органів держави, які забезпечують захист державного кордону України, важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створеного загону оборони з районного бюджету, місцевих бюджетів, та інших джерел, не заборонених законодавством.

  1. Мета програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу загону територіальної оборони району предметами речового майна і спорядження, зміцнення його матеріально-технічної бази для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань.

  1. Фінансове забезпечення Програми

 Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету.

  1. Управління Програмою та контроль за її виконанням

 Організація виконання Програми покладається на Виноградівський  районний військовий комісаріат. Основним виконавцем заходів Програми є: Виноградівський районний військовий комісаріат.

  1. Заходи щодо фінансового забезпечення виконання Програми

пп/п

Найменування Виконавці 2020 рік, тис.грн. 2021 рік, тис.грн.
1 Закупівля засобів супутникового та транкінговогозв’язу:

Портативні цифрові радіостанції MOTOROLA DP4800 28 Од. 22,990 – загальна сума 643 720 грн.;

Автомобільні цифрові радіостанції тракінгові MOTOROLA DM4600 8 Од.19, 264 – загальна сума 154 112 грн.;

Портативні цифрові радіостанції MOTOROLA  DP4400 87 Од.17, 541- загальна сума 1 526 067 грн.;

Мобільні ретранслятори цифрового тракінговог  зв’язку MOTOROLA DR3000 1 Од. – загальна сума 86 500 грн.;

Управління з підтримкою VOIP ТЕЛЕФОНІЇ тк ТИП-1 2 ОД. 2600 – загальна сума 5 200 грн.;

Система супутникового зв’язку TOOWEY 2 Од. 17 232 – загальна сума – 34 464 грн.;

Маршрутизатор 2 Од. 1950 – загальна сума 3 900 грн.;

Netobook 2 Од.15 000 – загальна сума – 30 000 грн.

Виноградівський районний військовий комісаріат

1243,48 1243,48
Всього:                                                                              2484,96 тис.грн.
  1. Напрями діяльності і заходи Програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо функціонування загону територіальної оборони Виноградівського району та  матеріально-технічного забезпечення.

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад загону територіальної оборони Виноградівського району необхідним  спорядженням відповідно до існуючих норм, згідно з потребами.

  1. Очікувальні результати та ефективність Програми

 Виконання заходів Програми дозволить:
забезпечити підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;
ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;
підтримувати безпеку і правопорядок на території району;
підвищити ефективність робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

ПАСПОРТ     ПРОГРАМИ

Ініціатори  розроблення Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Розробник Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Співрозробник Програми Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату державної адміністрації
Учасники Програми Виноградівський районний військовий комісаріат, районна рада, райдержадміністрація
Відповідальний виконавець Програми

Виноградівський районний військовий комісаріат

 

Термін  реалізації Програми 2020 – 2021 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2020 рік  –   1242 тис.грн.

2021 рік  –   1242 тис.грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2484 тис.грн.

 

Print Friendly, PDF & Email