ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________  сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

___. ____. 2020                                     м. Виноградів                                    № ____ 

Про внесення змін до Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2016-2020 роки        ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, на підставі клопотання районної державної адміністрації від 31.01.2020 року № 03-09/315, районна рада в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2016-2020 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови державної адміністрації від 27.01.2016 року № 32 та затвердженої рішенням сесії районної ради від 28.10.2016 року № 187 „Про Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2016-2020”, а саме:

1.1) у розділі ІІІ ,,Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми” Програми суму коштів, що пропонується залучити з районного бюджету (тис. грн.) у 2020 році замінити з ,,2275,0” на ,,2975,0” та суму коштів, що пропонується залучити усього на виконання Програми замінити з ,,10800,0” на ,,11500,0”.

1.2) виклаcти додаток до Програми в новій редакції, що додається.

1.3) у Паспорті програми у розділі ,,Фінансове забезпечення Програми” суму прогнозованого обсягу фінансування Програми на 2020 рік замінити з ,,2275,0 тис. грн.” на ,,2975,0 тис. грн.”, а суму всього прогнозованого обсягу фінансування Програми замінити з ,,10800,0 тис. грн.” на ,,11500,0 тис. грн.”.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним бюджетом на 2020 рік.

3.Контроль за виконанням цього рішення та постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.)

Голова районної ради                                                                                В. В. Любка

Print Friendly, PDF & Email