ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                         Виноградів                                     № ___

Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету за 2019 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статті  80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2019 рік районна рада  в и р і ш и л а :

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік, що  додається.

 

Голова районної ради                                                                          В.Любка

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

За 2019 рік до районного бюджету  надійшло податків  та  зборів   (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів по  загальному та спеціальному  фондах в сумі 198 944,0 тис.грн., що на 0,8 відсотків або 1 488,3 тис. грн. більше, ніж за 2018 рік (197 455,7 тис. грн.).

Доходи загального фонду районного бюджету виконані в сумі      189 761,1 тис.грн., що становить 101,3 відсотків до уточненого плану та 110,1 відсотків до фактичних надходжень попереднього року (172 408,5 тис. грн).

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів районного  бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду становить 99,1 відсотка. За підсумками 2019 року обсяги надходжень вказаного податку становили 188 075,3 тис.грн., планові показники з врахуванням змін виконано на 100,8 відс., перевиконання становить 1 556,4 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком надходження зросли на 9,4 відс. або на 16 206,2 тис.грн.

Доходи спеціального фонду виконані в сумі 9 182,9 тис.грн., що становить 102,2 відсотка до уточненого плану на рік та 36,7 відсотків надходжень попереднього року.

Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (99,9 відс. обсягу надходжень спеціального фонду). У 2019 році надходження становили 9 171,8 тис. грн. проти  24 909,6 тис. грн. за попередній рік  і зменшились 2,7 разів. Значне зменшення власних надходжень бюджетних установ зумовлено реорганізацією у 2019 році районних закладів охорони здоров’я у неприбуткові комунальні підприємства.

З бюджетів усіх рівнів по загальному та спеціальному фондах за відповідний період одержано субвенцій, дотацій на загальну суму  803 107,0 тис.грн. при уточненому плані 830 200,2 тис.грн. Сума трансфертів  зменшилась порівняно з  минулим роком на 97 753,1 тис.грн.

Видатки  загального та спеціального фондів  районного бюджету за  2019 рік  склали 986 175,4 тис.грн. при уточненому плані за вказаний період   1 076 804,9 тис.грн., виконання становить 93,7 відсотка. В порівнянні із відповідним періодом 2018 року загальний обсяг видатків районного бюджету зменшився  на 66 287,2  тис.грн.

Видатки галузі ,,Освіта” виконано за рік в сумі 435 854,9 тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету займає 44,2 відсотки. Обсяг видатків  на освіту у порівнянні з відповідним періодом  2018 року зріс на 59 881,3 тис. грн.

На ,,Охорону здоров’я” видатки за 2019 рік склали 117 019,2  тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету  займає 11,9 відсотка. За рахунок вищенаведених коштів проводиться фінансування районної лікарні, центру первинної медико санітарної допомоги (оплата енергоносіїв) та бухгалтерії. По програмах, затверджених по галузі ,,Охорона здоров’я” видатки склали у сумі 4 644,6 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг фінансування на дану галузь зменшився на  24 476,6 тис.грн. (фінансування центру ПМСД з 2019 року проводиться з державного бюджету).

Видатки на соціальний захист населення за рік складають –  260 337,9 тис.грн. і займають у загальному обсязі видатків 26,4 відсотка. За рахунок даних коштів фінансується територіальний центр, центр соціальної служби для молоді, фінансування яких склало відповідно 4 929,7 тис. грн. та 1 359,5 тис.грн.  Також з районного бюджету надається фінансова підтримка громадським та ветеранським організаціям по програмах. На дану мету виділено 90,0 тис.грн. Районом отримано субвенції з державного бюджету на соціальні виплати в сумі 250 615,9 тис.грн.

На галузь ,,Культура” видатки за 2019 рік становлять 10 293,6 тис. грн. і  займають у загальному обсязі видатків районного бюджету – 1,0 відсотка. По програмах, затверджених по галузі ,,Культура” видатки склали  126,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг фінансування на дану галузь зріс на 992,3 тис. грн.

Видатки по фізичній культурі і спорту виконані за рік в сумі   3 935,9 тис. грн. або профінансовано на 93,3 відсотка  до уточненого плану за звітний період (уточнений план – 4 219,7 тис. грн.).

За  2019 рік спрямовано  вільний залишок коштів загального фонду районного бюджету у сумі 49 428,1 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція –    35 456,7 тис.грн.; медична субвенція – 329,5 тис.грн.; субвенція на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій –         2 100,0 тис.грн.).

Виділено кошти на видатки бюджету розвитку в сумі 42 817,5 тис.грн., з них:

  • на об’єкти освіти – 17 687,0 тис.грн.;
  • на об’єкти охорони здоров’я – 7 865,0 тис.грн.;

–  на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 316,0 тис.грн. (в тому числі за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на виплату  грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб – 1064,4 тис.грн., для сімей учасників бойових дій –          886,4 тис.грн., забезпечення житлом дітей- сиріт – 2 335,2 тис.грн. за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету);

  • на інші галузі – 633,5 тис.грн.;
  • субвенції низовим бюджетам – 12 316,0 тис.грн., в тому числі

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 5 768,4 тис.грн.;

на співфінансування інвестиційних проектів – 5 956,9 тис.грн

інші субвенції сільським бюджетам – 590,7 тис.грн.

Виділено з районного бюджету на програму ,,Власний дім” по загальному фонду – 500,0 тис.грн, та 757,3 тис.грн – по спеціальному фонду для надання  кредитів індивідуальним сільським забудовникам району. 

Начальник фінансового управління                                  Валерія ВАРГА

Print Friendly, PDF & Email