ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                         Виноградів                                     № ___

Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки ПРОЄКТ

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні у зв’язку із ліквідацією відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації та затвердженням із 01.01.2020 року нової структури райдержадміністрації та на підставі клопотання райдержадміністрації від 16.03.2020 р.№ 03-09/653, районна рада в и р і ш и л а: 

1.Внести зміни до Паспорту Програми  розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки в частині визначення відповідальних виконавців Програми,  а саме:

«Відповідальні виконавці Програми на 2020 рік: сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи (Окутіна В.В.) та відділ фінансово-господарського забезпечення апарату (Чернянчук Я.С.) райдержадміністрації».

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) передбачити фінансування з місцевого бюджету видатків, необхідних для фінансування Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на 2020 рік.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 20 січня інформувати районну раду  про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Данич Є.В. та постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

 Голова районної ради                                                                                В. Любка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради  „ Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки”

  1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Рішення приймається  з метою забезпечення реалізації та фінансування Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі на 2016-2020 роки у зв’язку із ліквідацією відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації та затвердженням із 01.01.2020 року нової структури райдержадміністрації: 

  1. Мета і шляхи її досягнення

Метою Програми є підвищення генетичного потенціалу худоби та підвищення її продуктивності за рахунок штучного осіменіння. Збільшення виробництва молока, м’яса, яловичини для забезпечення продуктами харчування населення району..

  1. Правові аспекти

В основу розробки Програми покладено завдання визначені розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.11.2015 №439 «Про Програму розвитку та підтримки галузі тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 2016-2020 роки».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізацію Програми буде забезпечено за наявності фінансування з  місцевого бюджету.

  1. Позиція заінтересованих органів

Учасниками Програми є сільськогосподарські товаровиробники різних організаційно-правових форм власності і господарювання, фермерські господарства, особисті селянські господарства, фізичні особи.

  1. Регіональний аспект

Координація дій райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, сільгосптоваровиробників. які спрямовані на реалізацію визначених завдань, щодо розвитку та підтримки тваринництва в районі.

  1. Прогноз результатів

Реалізація заходів Програми забезпечить:

збільшення кількості пунктів штучного осіменіння на території району;

покращення племінних та продуктивних якостей худоби;

поліпшення роботи по відтворенню поголів’я великої рогатої худоби;

зниження інфекційних та інвазійних захворювань тварин.

 

 

Завідувач сектору

економічного та агропромислового розвитку,

мобілізаційної роботи райдержадміністрації                                       Валентина ОКУТІНА 

 

Паспорт
«Програми розвитку та підтримки тваринництва в районі
на 2016-2020 роки»  

Розробник Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
Підстава для розроблення Програми Закон України « Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2015 року « Про Програму розвитку та підтримки галузі тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 2016-2020 роки »
Відповідальні виконавці Програми Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи (Окутіна В.В.) та відділ фінансово-господарського забезпечення апарату (Чернянчук Я.С.) райдержадміністрації. ПРАТ «Закарпатське племпідприємство»
Учасники програми Сільськогосподарські товаровиробники різних організаційно – правових форм власності і господарювання, фермерські господарства, особисті селянські господарства, фізичні особи.
Мета програми Підвищення генетичного потенціалу худоби та підвищення її продуктивності за рахунок штучного осіменіння. Збільшення виробництва молока, м′яса яловичини для забезпечення продуктами харчування населення району.
Основні завдання  Програми Створення нових пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби. Значне збільшення обсягів штучного осіменіння великої рогатої худоби.
Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
Обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми  2020р – 90 тис. грн..

 

Print Friendly, PDF & Email