ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                         Виноградів                                     № ___  


Про внесення змін до
Програми
сімейної, демографічної, ґендерної політики,                           ПРОЄКТ
 попередження насильства в сім’ї та протидії
 торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та на підставі клопотання районної державної адміністрації від 16.03.2020 р.№ 03-09/652 районна рада в и р і ш и л а:

1.Внести зміни до Програми сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 17.03.2016 №101 «Про Програму сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки», виклавши Додаток 1 до Програми «Паспорт районної Програми сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки», Додаток 2 до районної Програми «Заходи щодо виконання районної Програми сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки» та розділ 4 «Фінансове забезпечення Програми»,  у новій редакції, що додається.
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування Програми, з урахуванням внесених змін, у межах видатків, передбачених районним бюджетом на 2020 рік.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 20 січня  інформувати районну раду  про хід виконання заходів даної Програми.
4.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                         В.Любка

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Виноградівської районної ради  „Про внесення змін до Програми сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки ”

  1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Зміни до Програми сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки спрямовані на формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, зокрема сімейної та ґендерної політики щодо надання соціальних послуг в частині забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознаками статі.

2.Мета і шляхи її досягнення

Проєкт рішення розроблений з метою посилення турботи про постраждалих осіб від домашнього насильства або насильства за ознаками статі.  Розв’язання соціальних проблем та реалізація заходів, спрямованих на соціальний захист окремих категорій громадян, задоволення їх життєвих потреб.

  1. Правові аспекти

Закони України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про протидію торгівлі людьми”, укази Президента України від 30 грудня 2000 року № 1396/2000 „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”, від 26 липня 2005 року № 1135/2005 „Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 29 „Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми”, від 23 травня 2012 року № 417 „Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми”, від 25 липня 2012 року № 660 „Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”, від 22 серпня 2012 року № 783 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

     4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проєкту рішення не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету.

 Начальник управління соціального захисту населення                                                Уляна  КУРТАШ

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
________ № ______

  

Зміни  до Програми  сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки

4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету становить всього 718,0 тис. грн., у тому числі у 2016 році – 34,0 тис. грн., у 2017 році – 34,0 тис. грн., у 2018 році –34,0 тис. грн., у 2019 році – 58,0 тис. грн., у 2020 році – 558,0 тис. гривень.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей районного бюджету.

 

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
Районної Програми сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми
на 2016 – 2020 роки

1.Найменування Програми Районна Програма сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки
2. Підстава для розроблення Програми Стаття 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, закони України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про протидію торгівлі людьми”, „Про попередження насильства в сім’ї”, укази Президента України „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”, „Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”
3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
4. Виконавці Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації; відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації;  Виноградівський районної центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; комунальне некомерційне підприємство „Виноградівський ЦПМСД” (за згодою); комунальне некомерційне підприємство ,,Виноградівська районна лікарня” Виноградівської районної ради Закарпатської області (за згодою)
5. Мета і основні завдання Програми Реалізація державної сімейної, демографічної, гендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та гендерної рівності; підтримку сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у розбудові громадянського суспільства, подолання такого негативного явища у суспільстві, як насильство в сім’ї,  запобігання торгівлі людьми і захисті прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги
6. Основні напрями Програми Сімейна політика, попередження насильства в сім’ї, соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, гендерна політика, протидія торгівлі людьми, організація роботи щодо підвищення фахового рівня та інформаційно-аналітичне забезпечення працівників, співпраця з неурядовими організаціями
7. Строки реалізації Програми 2016 – 2020 роки
8.Фінансове забезпечення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету становить 718,0  тис.гривень
9.  Очікувані результати реалізації Програми Поліпшення становища багатодітних і малозабезпечених сімей; усунення негативних явищ у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах; зменшення кількості злочинів, пов’язаних з насильством в сім’ї; повновартісна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства; попередження та протидія дискримінації за ознакою статі у всіх сферах суспільного життя; поліпшення взаємодії з неурядовими організаціями, результативності їх роботи; запобігання торгівлі людьми
10. Координація та контроль за реалізацією Програми Координацію та контроль за реалізацією Програми  покладено на управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Заступник голови районної ради                                                  А.А.Сверенко

Додаток 2 до Програми

ЗАХОДИ
щодо виконання районної Програми сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства
в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки

№ з/п Пріоритетні напрями та заходи Термін виконання,

роки

Відповідальні виконавці Обсяги фінансування з районного бюджету ( тис.грн) Очікувані результати
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Сімейна політика
1.1 Охорона здоров’я сім’ї та дітей
1.1.1. Поліпшення охорони здоров’я сім’ї та дітей, формування відповідального ставлення до власного життя та здоров’я, у тому числі і репродуктивного 2016 – 2020 КНП „Виноградівський ЦПМСД” (за згодою); КНП ,,Виноградівська районна лікарня” Виноградівської районної ради Закарпатської області (за згодою) Покращення здоров’я  населення

 

1.1.2. Забезпечення ефективної роботи мережі кабінетів дитячої і підліткової гінекології з метою профілактики і ранньої діагностики захворювань 2016 – 2020 КНП „Виноградівський ЦПМСД” (за згодою); КНП ,,Виноградівська районна лікарня” Виноградівської районної ради Закарпатської області (за згодою) Покращення громадського та  репродуктивного здоров’я  населення

 

1.1.3. Забезпечення проведення у навчальних закладах роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді з питань формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 2016 – 2020 Відділ освіти, райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації; Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Забезпечення формування здорового способу життя серед населення
1.1.4. Створення умов для активного розвитку масової фізичної культури та спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкультурно-спортивних закладів 2016 – 2020 Відділ освіти райдержадміністрації Забезпечення в суспільстві підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей
1.1.5 Продовження пропаганди серед населення грудного вигодовування дітей 2016 – 2020 КНП „Виноградівський ЦПМСД” (за згодою); КНП ,,Виноградівська районна лікарня” Виноградівської районної ради Закарпатської області (за згодою) Покращення громадського здоров’я  населення
1.1.6. Забезпечення медичного обстеження профільними спеціалістами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з прийомних та багатодітних сімей. Проведення відбору дітей цих категорій, які потребують санаторного лікування 2016 – 2020 Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

КНП „Виноградівський ЦПМСД” (за згодою); КНП ,,Виноградівська районна лікарня” Виноградівської районної ради Закарпатської області (за згодою)

Покращення  громадського здоров’я  населення

 

1.2. Сприяння життєдіяльності сім’ї та її стабільному розвитку
1.2.1. Ведення банку даних багатодітних сімей 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Забезпечення раннього виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та надання допомоги з метою виходу із кризової ситуації та нормалізації стану сім’ї
1.2.2. Здійснення соціальних виплат і допомоги сім’ям з дітьми 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Забезпечення отримання державних соціальних допомог  сім’ями
1.2.3. Забезпечення видачі посвідчень батькам та дітям із багатодітних сімей для отримання пільг 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Забезпечення отримання пільг багатодітними сім’ями
1.2.4. Забезпечення призначення субсидій сім’ям району, які мають право на їх отримання 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Забезпечення отримання пільг сім’ями
1.2.5. Забезпечення безоплатного гарячого харчування учнів               1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів області, а також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2016 – 2020 Відділ освіти райдержадміністрації Забезпечення отримання пільг сім’ями
1.2.6. Створення умов для активного розвитку масової фізичної культури та спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів, підліткових клубів за місцем проживання 2016 – 2020 Відділ освіти райдержадміністрації Поліпшення громадського та репродуктивного здоров’я населення
1.2.7. Розроблення та впровадження програми підготовки молоді до життя в подружжі на базі загальноосвітніх, вищих навчальних закладів 2016 – 2020 Відділ освіти райдержадміністрації;

Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Забезпечення в суспільстві підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей
1.2.8. Організація та проведення урочистих заходів з нагоди вручення посвідчень „Мати-героїня” багатодітним жінкам району 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 Пропаганда національних духовних цінностей
1.2.9 Проведення свят та урочистих заходів з нагоди відзначення Дня матері, Міжнародного дня сім’ї для різних категорій сімей, Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят із врученням подарунків дітям з багатодітних, малозабезпечених сімей, творчим родинам, обдарованим дітям Щороку до 2020 року Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації; відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Пропаганда національних духовних цінностей
Разом: 8,0 8,0 8,0 15,0 15,0
2. Попередження насильства в сім’ї
2.1. Забезпечення здійснення з’ясування обставин вчинення насильства у сім’ї або реальної загрози його вчинення 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації;  Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Виноградівське відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області 12,0 12,0 12,0 18,0 18,0 Забезпечення вирішення питань з попередження насильства в сім’ї
2.2. Проведення акції “16 днів протидії насильству в сім’ї” (25 листопада – 10 грудня) Щороку до 2020 року Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації; відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації;  Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Привернення уваги населення до проблем насильства в сім’ї; інформування щодо попередження насильства в сім’ї, консультування з питань отримання допомоги постраждалим внаслідок насильства в сім’ї
2.3. Створення притулку для осіб постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознаками статі Протягом 2020 року Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації;

Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

500,0 надання соціальних послуг в частині забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознаками статі
Разом: 17,0 17,0 17,0 28,0 528,0
3. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
3.1. Поширення інформації про надання соціальних послуг різним категоріям сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах 2016 – 2020 Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  – Поліпшення поінформованості широких верств населення про можливість отримати різні види соціальних послуг
3.2. Організація та проведення різноманітних освітньо-виховних, просвітницьких і святкових заходів з нагоди відзначення важливих подій 2016 – 2020 Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Пропаганда національних та духовних цінностей
3.3. Проведення навчання для осіб, які виявили бажання створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, взяти дитину під опіку/ піклування, а також для прийомних батьків/батьків-виховате-лів з метою підвищення їх потенціалу виховання Щороку до 2020 року Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Підтримка та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
Разом:
4. Гендерна політика
4.1 Реалізація заходів, які спрямовані на формування у суспільстві рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 Поліпшення поінформованості  широкого загалу щодо стану забезпечення гендерної рівності району
Разом: 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0
5. Протидія торгівлі людьми
5.1. Організаційні заходи
5.1.1. Впровадження ефективної взаємодії щодо проведення спільних заходів з питань протидії торгівлі людьми та надання соціальних та інших послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; служба у справах дітей райдержадміністрації; КНП „Виноградівський ЦПМСД” (за згодою); КНП ,,Виноградівська районна лікарня” Виноградівської районної ради Закарпатської області (за згодою) Поліпшення взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи з питань протидії торгівлі людьми
5.2. Здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми
5.2.1. Проведення інформаційних кампаній (під гаслом „Кожен постраждалий має право на допомогу!”) серед населення області щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та можливості отримання комплексної допомоги постраждалими особами у державних установах 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; відділ освіти; служба у справах дітей райдержадміністрації; Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; КНП „Виноградівський ЦПМСД” (за згодою); КНП ,,Виноградівська районна лікарня” Виноградівської районної ради Закарпатської області (за згодою); Виноградівське відділення поліції Берегівського відділу поліції  Національної поліції України в Закарпатській області (за згодою); управління Служби безпеки України в Закарпатській області            (за згодою) 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 Поліпшення поінформованості населення області
5.3. Здійснення профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення
5.3.1. Проведення роз’яснювальної роботи з особами групи ризику, дітьми та їх батьками, або законними представниками 2016 – 2020 Служба у справах дітей райдержадміністрації; управління соціального захисту населення райдержадміністрації; Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Підвищення доступності для дітей та молоді з груп ризику до комплексної соціальної допомоги та проведення мотиваційного консультування до зміни ризикованої поведінки на більш безпечну
5.3.2. Проведення роз’яснювальної роботи з безробітними особами щодо проблеми торгівлі людьми 2016 – 2020 Виноградівська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості Запобігання потраплянню безробітних осіб до рук торгівців людьми
5.4. Заходи з надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
5.4.1. Виявлення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації;  служба у справах дітей райдержадміністрації; КНП „Виноградівський ЦПМСД” (за згодою); КНП ,,Виноградівська районна лікарня” Виноградівської районної ради Закарпатської області (за згодою); Виноградівське відділення поліції Берегівського відділу поліції управління Національної поліції України в Закарпатській області (за згодою), управління Служби безпеки України в Закарпатській області           (за згодою) Поліпшення якості надання допомоги та соціального супроводу особам, які постраждали від торгівлі людьми
Разом:  3,0 3,0 3,0 5,0 5,0
6. Організація роботи щодо підвищення фахового рівня та інформаційно-аналітичне забезпечення
працівників, співпраця з неурядовими організаціями
6.1. Проведення семінарів для органів місцевого самоврядування  щодо оформлення нагородних матеріалів для присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”, порядку видачі посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімей, призначення пільг та субсидій, а також з питань попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми, тощо 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Підвищення кваліфікації працівників  органів місцевого самоврядування
6.2. Забезпечення систематичного висвітлення у засобах масової інформації питань щодо сімейної політики, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, проведення інших заходів, спрямованих на збереження цілісних орієнтацій населення на сімейний спосіб життя 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації; Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; КНП „Виноградівський ЦПМСД” (за згодою); КНП ,,Виноградівська районна лікарня” Виноградівської районної ради Закарпатської області (за згодою); 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0
Разом: 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0

Заступник голови районної ради                                                        А.А.Сверенко

Print Friendly, PDF & Email