ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                         Виноградів                                     № ___   

Про Програму розроблення
м
істобудівної документації                                                                 ПРОЄКТ
та схеми планування території
Виноградівського району
на 2020-2023 роки

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статті 91 Бюджетного кодексу України, на виконання Законів України  «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України»  на підставі клопотання райдержадміністрації від 12.05.2020р. №03-09/1109, районна рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити Програму розроблення містобудівної документації та схеми планування території Виноградівського району на 2020-2023роки (додається)

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах кошторисних видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 20 січня інформувати районну раду  про хід виконання заходів даної Програми .

4.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                    В.Любка

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Про Програму розроблення містобудівної документаціїта схеми планування території Виноградівського району на 2020-2023 роки

 1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення

У зв’язку з необхідністю розроблення містобудівної документації на районному рівні  та враховуючи клопотання районної державної адміністрації, з метою реалізації в 2020-2023роках заходів «Програми розроблення містобудівної документаціїта схеми планування територіїВиноградівського району на 2020-2023 роки» (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови Виноградівської районної державної адміністрації №1221 від 27.04.2020роу.Основним  завданням Програми є залучення коштів для виготовлення містобудівної документації: розробки схеми планування території району, детальних планів території за межами населених пунктів району.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації районного рівня, встановлення державних пріоритетів щодо раціональних видів і режимів використання території району з урахуванням її соціально-економічних потреб та ресурсних можливостей.

 1. Правові аспекти

Основні положення Програми розроблено відповідно до статей 6, 17, 20 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 91 Бюджетного кодексу України на виконання Законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про Генеральну схему планування території України”.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

При формуванні проектів бюджету на 2020-2023 роки передбачати асигнування для фінансування заходів Програми.

 1. Позиція заінтересованих осіб

Відсутня.

 1. Регіональний аспект

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій Виноградівського району, його найбільш інвестиційні привабливі зони, з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно транспортної інфраструктури району; поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу; визначення територій, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів; забезпечення раціонального використання ресурсів.

 1. Громадське обговорення

З метою ознайомлення громадськості району та подання відповідних пропозицій чи зауважень, Програму розміщено на сайті райдержадміністрації. 

 1. Прогноз результатів

Оновлена містобудівна документація дасть можливість розвитку території Виноградівського району, залучити кошти інвесторів у фінансування соціально-економічних проектів на території району.

 

Завідувач сектору містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства                                                             Маргарита ТЕГЗЕ

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії районної ради
від ______ 2020 

Програма
розроблення містобудівної документації та схеми планування території Виноградівського району на 2020-2023 роки.

1.Загальні положення

Програма розроблення містобудівної документації та схеми планування території Виноградівського району на 2020-2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про Генеральну схему планування території України”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, державних будівельних норм ДБН Б.1.1-13:2012 „Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях”.

У 2002 році Законом України „Про Генеральну схему планування території України” затверджено головний містобудівний документ України –Генеральну схему планування території України, яка на довгостроковий період визначає пріоритети та концептуальні вирішення з використання території України, вдосконалення системи розселення та забезпечення сталого розвитку регіонів та населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Рішенням чотирнадцятої сесії шостого скликання Закарпатської обласної ради від 17.05.2013 р. № 731 затверджено проект Схеми планування території Закарпатської області.

Наступним етапом є розроблення містобудівної документації районного рівня, в тому числі схеми планування Виноградівського району.

Нова схема планування території Виноградівського району (надалі – Схема),  як складова частина Генеральної схеми планування території України та схеми планування території Закарпатської області повинна стати довгостроковою програмою регіонального, містобудівного розвитку, планування, забудови, використання території району та врахувати новітні тенденції і перспективи економічного розвитку району (природні ресурси, туризм, промисловість, транспорт та комунікації, сільське господарство тощо), стану та перспектив розвитку економіки територіальних громад району.

Детальний план території розробляється для територій виробничої, рекреаційної та іншої забудови відповідно до схеми планування території району (у разі розташування території за межами населеного пункту).

 1. Мета Програми

Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації районного рівня, встановлення державних пріоритетів щодо раціональних видів і режимів використання території району з урахуванням її соціально-економічних потреб та ресурсних можливостей.

 1. Завдання Програми

Завдання Програми є залучення коштів для виготовлення містобудівної документації: розробки схеми планування території району, детальних планів території за межами населених пунктів району.

Основними завданнями схеми планування території району є:

обґрунтування майбутніх проблем і визначення переважних напрямків використання території;

урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови території з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

забезпечення раціонального розселення та визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів;

визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання.

розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

 1. Фінансування Програми

Фінансування заходів з реалізації Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством, у відповідності до статті 10 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”. Розрахунок вартості Програми розроблений на підставі орієнтовної кошторисної вартості виготовлення схеми планування району та детальних планів.

Орієнтовна вартість розробки документації може змінюватися в результаті впливу економічних чинників або затвердження нових коефіцієнтів та індексів для обрахування вартості проектних робіт.

 1. Очікувані результати реалізації Програми.

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій Виноградівського району, його найбільш інвестиційні привабливі зони, з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно транспортної інфраструктури району; поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу; визначення територій, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів; забезпечення раціонального використання ресурсів.

Також будуть підготовлені пропозиції щодо реалізації Схеми планування території Виноградівського району, що дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, створити прозорість механізму надання земельних ділянок для містобудівних потреб та містобудівного освоєння територій для соціально-економічного розвитку району.

Схема планування території Виноградівського району  та містобудівна документації за межами населених пунктів складається з графічних та текстових матеріалів відповідно до ДБН Б.1.1-13:2012 „ Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях та ДБН Б.1.1-14:2012 „Склад та зміст детального плану території”.

ПАСПОРТ

Програми розроблення містобудівної документації та схеми планування території Виноградівського району на 2020-2023 роки

Найменування Програми Програма розроблення містобудівної документації та схеми планування території Виноградівського району на 2020-2023 роки
Підстава для розроблення Програми Виконання  Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, необхідність поновлення містобудівної документації
Розробник програми сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Виноградівської районної державної адміністрації
Мета Програми  Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації районного рівня, встановлення державних пріоритетів щодо раціональних видів і режимів використання території району з урахуванням її соціально-економічних потреб та ресурсних можливостей
Відповідальні виконавці Програми Сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Виноградівської районної державної адміністрації

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Виноградівської районної державної адміністрації

Фінансове управління Виноградівської районної державної адміністрації

Термін реалізації Програми 2020-2023 роки
Перелік бюджетів, задіяних у реалізації  Програми Державний та місцеві бюджети та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Всього: 1900,0 тис. гривень за рахунок коштів районного бюджету
Очікуванні результати Визначення принципових рішень щодо планування, забудови та іншого використання територій Виноградівського району
Керування Програмою Контроль за реалізацію Програми покладається на райдержадміністрацію

                                                                                                            Додаток

 до Програми

ЗАХОДИ

щодо фінансового забезпечення виконання Програми на 2020-2023роки

п/п

Назва Виконавці Джерела фінансування Фінансування

тис.грн.

 

2020-2023 2020 2021 2022 2023
1. Замовлення та фінансування топографічних робіт з  виготовлення цифрової (векторної) оновленої картографічної основи , шляхом укладання договору на виконання відповідних робіт Землевпорядна організація з відповідною ліцензією згідно договору Районний бюджет та джерела не заборонені законом 350,0

 

300,0 25,0 25,0
2.

 

Визначення розробника та укладення угоди із розробником містобудівної документації : проекту районного планування , детального плану території (за межами населеного пункту), проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. Районна державна адміністрація Районний бюджет та джерела не заборонені законом

 

3. Підготовка та затвердження вихідних даних та технічного завдання, фінансування проектно-вишукувальних робіт на розроблення схеми планування території району, детальних планів території (за межами населеного пункту), проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. Сектор містобудуван-ня, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації спільно з проектною організацією , яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, землевпорядною організацією з відповідною ліцензією
4. Виконання проектних робіт по розробленню Схеми планування території Виноградівського району та детальних планів території (за межами населеного пункту), проекту

землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб

Сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації спільно з проектною організацією , яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, землевпорядною організацією з відповідною ліцензією Районний бюджет та джерел не заборонених законом 1500,0

 

20,0 700,0 750,0 30,0
5. Проведення державної  експертизи схеми планування території району, проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб Експертна організація Районний бюджет та джерел не заборонених законом 50,0 50,0
6. Затвердження Схеми планування території Виноградівського району,  детальних планів території Районна рада, районна державна адміністрація

 

7. Разом 1900,0 320,0 725,0 775,0 80,0

  

Заступник голови районної ради                                          А.Сверенко

Print Friendly, PDF & Email