ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                         Виноградів                                     № ___   


Про
Програму компенсації за                                                   П Р О Є К Т
пільгові перевезення окремих категорій
громадян на  залізничному транспорті
приміського сполучення на 2020 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного Кодексу України,  статті 9 Закону України  «Про залізничний транспорт»,  законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та на підставі клопотання районної державної адміністрації від 20.05.2020 р.№ 03-09/1187, районна рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити Програму компенсації за пільгові перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2020 рік (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування Програми, з урахуванням внесених змін, у межах видатків, передбачених районним бюджетом на 2020 рік.

3.Районній державній адміністрації до 20 січня інформувати районну раду про виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                         В.Любка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
______________№______

Програма

компенсації за пільгові перевезення окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення на 2020 рік

  1. Загальні положення

Відповідно до вимог чинних нормативних актів України: законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”,„Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 „Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян” окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду (чи з оплатою частини вартості) на залізничному транспорті у приміському сполученні.

Згідно із Законом України ,,Про залізничний транспорт” пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством.

Відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України компенсаційні витрати перевізникам за перевезення окремих категорій громадян можуть здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Ситуація, що склалася, потребує врегулювання, оскільки пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення через відсутність фінансового ресурсу, а перевізник несе фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

  1. Мета Програми

Мета Програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, що потребує соціальної підтримки з боку держави шляхом фінансового забезпечення компенсації за  пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів місцевого бюджету. Програма направлена на організацію відшкодування перевізнику вартості пільгового перевезення окремих категорій громадян, яким законодавством України надано право безоплатного проїзду .

  1. Завдання Програми

Зниження соціальної напруги серед населення району, які мають право на пільговий проїзд. Компенсація вартості перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з укладеним з підприємством-перевізником договором. 

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, передбачених у районному бюджеті. Конкретний розмір фінансових показників Програми визначається відповідним рішенням районної ради на бюджетний рік. Фактичний розмір суми компенсації визначається на основі інформації вказаної в акті про надані послуги, але в межах кошторисних призначень.

Орієнтовний обсяг фінансування 1 млн. грн. 

  1. Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення. Першочерговим завданням цієї Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання гарантованих державою пільг.

Додаток 1

до Програми

з/п

 

Категорії осіб, які мають право на пільговий проїзд
1. Учасники ВВВ та особи, прирівняні до них, батьки і дружини військовослужбовців, які загинули в наслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час захисту колишнього СРСР або під час виконання інших обов’язків військової служби, або в наслідок захворювання, пов’язаного із перебуванням на фронті
2. Інваліди І, ІІ, ІІІ групи
3. Пенсіонери за віком
4. Учасники бойових дій
5. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 1 та 2 категорій
6. Інваліди Великої Вітчизняної війни І – ІІІ груп та особи прирівняні до них
7. Супровідник інваліда ВВВ І групи та осіб, прирівняних до них (не більше однієї особи)
8. Інваліди війни І-ІІІ груп
9. Особи, які супроводжують в поїздах інвалідів війни І групи (не більше однієї особи)
10. Діти віком від 6 до 16 років з багатодітних сімей
11. Діти-інваліди з дитинства всіх категорій віком від 16 до 18 років
12. Супровідник інваліда І групи або дитини-інваліда при І групи (не більше однієї особи)
13. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ветерани Національної поліції

 

Заступник голови районної ради                                                                А.Сверенко

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Затвердження Програми спрямовано на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, зокрема забезпечення права громадян, які мають право на проїзд на пільгових умовах.

2.Мета і шляхи її досягнення

Проєкт-рішення розроблений з метою посилення турботи про осіб, які мають право на пільговий проїзд приміським залізничним транспортом. Розв’язання соціальних проблем соціального захисту окремих категорій громадян, задоволення їх життєвих потреб.

3.Правові аспекти

Стаття 9 Закону України „Про залізничний транспорт”, Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про охорону дитинства”, постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 „Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян”. 

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проєкту-рішення потребує додаткових асигнувань з місцевого бюджету.

  Начальник  управління соціального захисту населення                                               Уляна КУРТАШ

Додаток 2
до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми компенсації за  пільгові перевезення окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення на 2020 рік

Найменування Програма компенсації за пільгові перевезення окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення на 2020 рік
Підстави для розроблення Програми  Бюджетний кодекс України, закони України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про жертви нацистських переслідувань».
Розробник Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Виконавці Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Мета і основні завдання Програми Забезпечення компенсації пільгових перевезень на залізничному транспорті в приміському сполученні для категорій населення, що потребує соціальної підтримки з боку держави, а саме: ветеранів війни; учасників бойових дій; інвалідів війни; учасників війни; членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; ветеранів органів внутрішніх справ; вдів ветеранів органів внутрішніх справ; ветеранів військової служби; вдів ветеранів військової служби; військовослужбовців та членів їх сімей; багатодітних сімей; ліквідаторів аварії на ЧАЕС І-ІІ категорії; жертв нацистських переслідувань
Основні напрями Програми Соціальний захист соціально незахищених верств населення району
Строки реалізації Програми 2020 рік
Фінансове забезпечення Програми За рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством
Очікувані результати реалізації Програми Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання гарантованих державою пільг
Координація та контроль за реалізацією Програми Координацію та контроль за реалізацією Програми покладено на управління соціального захисту населення та фінансове управління районної державної адміністрації

 

Заступник голови районної ради                                                                А.Сверенко

Print Friendly, PDF & Email