ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                         Виноградів                                     № ___     

Про Програму сприяння у забезпеченні                                П Р О Є К Т
призову на військову службу у
Виноградівському районі
 на 2020-2021 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 29.05.2020 р.№ 03-09/1252, районна рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити Програму сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі на 2020-2021 роки(додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування Програми, з урахуванням внесених змін, у межах видатків, передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Районній державній адміністрації до 20 січня інформувати районну раду про виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                         В.Любка

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради______________№______

Програма

сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі на 2020 – 2021 роки

  1. Загальні положення

Програму сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі на 2020 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, законів України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про оборону України”.

  1. Підстава для розроблення Програми

Програму розроблено відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про оборону України”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2016 р. № 921 „Про затвердження Положення про військові комісаріати”.

  1. Мета Програми

Основною метою Програми є забезпечення призову громадян України чоловічої статі у 2020 – 2021 роках, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

  1. Завдання Програми

Завданнями Програми є:

        участь разом з органами місцевого самоврядування, відділом освіти райдержадміністрації у повсякденному керівництві допризовною підготовкою;

здійснення підготовки і виконання за сприянням  райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу, здійснення відправлення призовників до військових частин;

взаємодія з райдержадміністрацією з питань проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;

ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також обліку громадян, які брали участь у бойових діях, та осіб, які стали інвалідами під час проходження військової служби;

співпраця з райдержадміністрацією, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

ведення на відповідній території облік підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також облік людських і транспортних ресурсів, призначених для забезпечення потреб оборони держави;

здійснення контролю за проведенням на підприємствах роботи з ведення військового обліку військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

матеріально-технічне забезпечення військового комісаріату під час виконання особовим складом поставлених перед ним завдань;

взаємодія з підприємствами єдиної транспортної системи під час її підготовки і функціонування в особливий період;

забезпечення згідно із законодавством соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів та членів їх сімей;

організація роботи з вручення нагород громадянам, які перебувають у запасі та відставці; складання атестаційні матеріалів для присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерам запасу, та інше.

  1. Управління Програмою

Організація виконання Програми покладається на Виноградівський  районний військовий комісаріат. Основним виконавцем заходів Програми є: Виноградівський районний військовий комісаріат.

  1. Фінансове забезпечення заходів Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету.

  1. Заходи щодо фінансового забезпечення виконання Програми

сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі на 2020-2021 роки

п/п

Назва заходу Кошти на 2020р.

(тис.грн.)

Кошти на 2021р.

(тис.грн.)

Виконавець Всього

( тис. грн.)

1 Комунікації  внутрішні 5 6  Виноградівський РВК 11
2 Благоустрій території 15 15  Виноградівський РВК 30
44 Часткова заміна вікон і дверей 150 150  Виноградівський РВК 300
5 Придбання меблів 20 20  Виноградівський РВК 40
6 Частковий ремонт даху 200 200  Виноградівський РВК 400
7 Пожежний куток 2 2  Виноградівський РВК 4
Перевезення призовників на обласний збірний пункт м.Ужгород під час призову та військовозобов’язаних до пунктів прийому військових частин при частковій (загальній) мобілізації 250 250  Виноградівський РВК 500
12 Всього: 642 643 1285
  1. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

призов громадян України чоловічої статі у 2020-2021 роках,  на строкову військову службу;

вирішення питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, покращення соціально-побутових умов проходження військової служби військовослужбовцями Виноградівського районного військового комісаріату;

підняття престижу військової служби.

                                                                           

Пояснювальна записка

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Положення про військові комісаріати» та листа  військового комісара Виноградівського районного військового комісаріату від 25.05.2020 р. № 727.

Основною метою Програми є проведення призову громадян на військову службу у мирний і воєнний час, проведення добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Виконання Програми забезпечить:

призов громадян Виноградівського району на строкову військову службу;

вирішення питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, і покращення соціально-побутових умов проходження військової служби  військовослужбовцями;

підняття престижу військової служби;

залучення молоді до проходження військової служби на контрактній основі, зменшуючи тим самим рівень безробіття району;

негайне та організоване реагування у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій на території району.

Головний спеціаліст з питань цивільного
захисту та оборонної роботи                                                            Юрій ФУРИК

                  ПАСПОРТ

Програми сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі на 2020-2021 роки

Найменування Програма сприяння у забезпеченні призову на військову службу у Виноградівському районі на 2020-2021 роки
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про оборону України”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2016 року № 921 „Про затвердження Положення про військові комісаріати”, лист військового комісара Виноградівського районного військового комісаріату від 25.05.2020 р. № 727
Ініціатори розроблення Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Розробник Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Співрозробник Програми Виноградівська Районна державна адміністрація
Відповідальні виконавці Програми Виноградівський районний військовий комісаріат
Учасники Програми Виноградівський районний військовий комісаріат, районна рада, райдержадміністрація
Термін реалізації Програми 2020 -2021 роки
Джерела фінансування Районний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 1 285 тис. гривень

 

Заступник голови районної ради                                               А.Сверенко

Print Friendly, PDF & Email